Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 309066 .

Woord van de Pastoor

Hij is er echt !

Veel mensen vragen zich af: Waarom zou ik nu iedere zondag naar de Mis moeten ? Wat gebeurt daar nu wat voor mij de moeite waard is om er naartoe te gaan ? Ik hoorde een van onze parochianen zeggen: “Ik vind het maar normaal dat ik iedere week een uurtje op bezoek ga bij Iemand die Zijn leven voor mij heeft gegeven”.

Dat is inderdaad de kern van waarom we naar de zondagmis moeten gaan: nergens komt Jezus zo dicht bij ons als in de Mis. Wat eens gebeurde bij het Laatste Avondmaal, dat gebeurt nog steeds in de Mis. Wat gebeurde daar dan ? Jezus heeft daar brood en wijn genomen. Hij heeft daar zichzelf gegeven, niet “iets” gegeven maar zichzelf. We mogen het woord van Jezus letterlijk nemen. In de eerste brief aan de Korintiërs 11, 23-25 lezen we duidelijk: “In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd nam hij een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei: ‘Dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken.’ Zo nam hij na de maaltijd ook de beker, en hij zei: ‘Deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit, telkens als jullie hieruit drinken, om mij te gedenken.’”

Dat is wat de Kerk van in het vroegste begin tot op vandaag heel trouw en letterlijk heeft geloofd en gedaan. De Heilige Geest wordt aangeroepen en het gebeurt. We zien nog brood en wijn maar het is daadwerkelijk de Heer die tegenwoordig is. Geen symbool van het Laatste Avondmaal of geen symbool van de liefde van Jezus maar de Heer werkelijk tegenwoordig. En daarom gaan we op zondag naar de kerk want wie wil de Heer Zelf nu niet ontmoeten ?
De eeuwen door is dat de betekenis van de Mis geweest en dat blijft het ook. Ik denk dat die werkelijke tegenwoordigheid van Jezus de laatste jaren te weinig is benadrukt. Vraag eens aan veel mensen wat de betekenis is om naar de Mis te gaan. Je krijgt daar dan slogans als “breken en delen”, “we komen als gemeenschap samen”, “we willen samen vieren”. Allemaal mooi en waar maar eigenlijk kun je dat op andere plaatsen ook, daar hoef ik niet voor naar de kerk. Het unieke van de Mis is dat de Heer daar echt aanwezig komt. Soms is dat best moeilijk om te geloven. En toch mogen wij geloven wat Jezus zegt: “Wie mijn vlees en bloed eet en drinkt, die bezit eeuwig leven: op de laatste dag laat Ik hem opstaan” (Joh. 6,54) Dat kunnen we alleen vinden in de Mis en daarom gaan we er ook trouw naartoe.

Wie echt beseft dat dit in de Mis gebeurt, die zal het ook niet als een “moeten” zien maar als een mogen. Voor mij als priester is het ook elke dag een vreugde om de Mis te mogen doen. In de Mis voel ik mij ten volle priester: ik mag Jezus in mijn handen houden, ik mag in Naam van Jezus spreken, Hij spreekt daar door mij, ik mag zijn instrument zijn, ik mag daar doen wat Jezus deed bij het Laatste Avondmaal”.

Is de Mis voor mij ook een echte ontmoeting met de Heer ?

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.