Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 304171 .

Woord van de Pastoor

Uiterlijk belangrijk ?

Groot-Brittannië is in de ban van Susan Boyle. Deze vrouw nam deel aan de liedjeswedstrijd “Britain’s Got talent” waar men nieuw muzikaal talent zoekt. Eigenlijk heeft die vrouw alles tegen om een nieuwe ster te worden in de muziekwereld. Ze is een gewone huisvrouw, ze is al zevenenveertig jaar, ze is een praktiserend katholieke vrouw, ze wordt beschreven als een saaie verschijning en met een weinig flatteus uiterlijk. Ze vertelde zelf dat ze samenwoonde met haar kat en dat ze nog nooit een man heeft gezoend. Toen ze zei dat ze van een muziekcarrière droomde, had iedereen een idee: “toch niet zo iemand”. En toen begon ze te zingen… Een stem als een klok… Elk werd stil, stilte die omsloeg in een enorm enthousiasme. http://www.youtube.com/watch?v=9lp0IWv8QZY Wat was dat mooi ! Men noemt het nu al de grootste verrassing ooit in het programma. Men zei: “Ik was the biggest wakeup call ever”, “het was het meest wakker geschut worden ooit”. Heel eerlijk gaf men toe: “Iedereen lachte met jou en nu lacht niemand”. Ik heb zelf ook genoten van haar mooie zingen.

Dit hele verhaal mag ons eens laten nadenken over hoe wij met mensen omgaan. Dikwijls beoordelen we mensen op uiterlijkheid of afkomst. Vanwege die dingen schrijven we soms mensen veel te snel af. Eigenlijk niets nieuws onder de zon want het evangelie vertelt er ons ook al over dat die dingen voor sommigen de reden waren om Jezus af te wijzen. In het Johannesevangelie horen we dat Filippus zegt: “Degene over wie Mozes in de Wet en ook de profeten hebben geschreven, die hebben we gevonden: Jezus, de zoon van Jozef, uit Nazaret.’ ‘Nazaret?’ zei Natanaël. ‘Kan daar iets goeds vandaan komen?’” (Johannes 1,45-46) En in het Matteüsevangelie wordt Jezus door zijn dorpgenoten afgewezen omdat ze zijn familie kenden: “‘Waar heeft Hij die wijsheid en machtige daden vandaan? Dat is toch de zoon van de timmerman? Zijn moeder heet toch Maria, en Jakobus, Jozef, Simon en Judas zijn toch zijn broers ? Zijn zusters wonen toch allemaal bij ons? Waar heeft Hij dat dan allemaal vandaan?’” Heel gemakkelijk reageren wij ook met argumenten als: “Hoe die er uit ziet, wat zou die nu voor talenten kunnen hebben ?” Iemand met een mooi uiterlijk of talenten die in het oog springen geven we sneller een kans dan mensen bij wie het minder oogt. Ook dat is iets van alle tijden. Toen Samuël een nieuwe koning moest gaan zalven, een van de zonen van Isaï de Betlehemiet, keek hij ook naar het uiterlijke en dacht bij Eliab, een goedogende jongeman, dat hij degene was die God tot koning wilde. Maar God sprak tot Samuel: ‘Ga niet af op zijn voorkomen of zijn rijzige gestalte; hem wil Ik niet. Want God ziet niet zoals een mens ziet; een mens kijkt naar het uiterlijk, maar de Heer kijkt naar het hart.’ (! Samuel 16,7) Uiteindelijk was het David, de jongste, een schaaphoeder, rossig van haar, blauwe ogen en prettig van voorkomen die hij moest zalven.

Hoe gaan wij als christenen met elkaar om ? Hoe dikwijls laten wij ons leiden door uiterlijkheden en trekken wij juist daarom mensen voor of stoten we hen af ? Media wisten te melden dat Susan vanwege haar succes, op Paasochtend een applaus kreeg in de kerk. Hopelijk laten wij ons in de kerk niet leiden door hoe iemand er uit ziet of vanwaar iemand ook komt !

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne

Dit woord is te beluisteren op Radio Maria, AM 675 of via www.radiomaria.nl op zaterdag 18 april na de liturgische kalender van 6 uur, 12 uur en 18 uur.