Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 309066 .

Woord van de Pastoor

Ter Communie gaan...

Binnenkort doen in onze parochies ongeveer 120 kinderen de Eerste Communie. De voorbereiding zijn volop bezig. Mooi is elke keer weer het oefenen met de kinderen voor de eigenlijke Communiemis, vooral hoe ze de Heilige Communie moeten ontvangen. Het is voor een achtjarig kind een hele klus: met gevouwen handen naar de priester komen, van de handen een kruis-troontje maken voor Jezus om Hem te kunnen ontvangen, “Amen” antwoorden als de priester “Lichaam van Christus” zegt en dan weer met gevouwen handen terug naar de plaats. Bij het oefenen gaat het dikwijls mis. En dan in de Communiemis loopt het allemaal goed. Ik ben elke keer gesticht hoe die kinderen vroom voor de eerste keer Jezus in de Heilige Communie ontvangen: hoe ze alle handelingen doen maar ook de vrome blik van die kinderen. De eerste Communie van onze kleinen mag ons bevragen: hoe ga ik ter Communie ? Is het voor mij ook een echte ontmoeting met Jezus ?

Toen ik onlangs de Mis opdroeg voor de leerlingen van de school in Kortemark werd daar na de Communie een kort en mooi lied gezongen wat goed weergeeft waar het in de Communie om gaat: “’t Stukje brood dat ik net kreeg, Is meer dan zomaar deeg, Het is Jezus die bij mij kwam. Jezus is nu heel dichtbij, Door de communie is Hij nu in mij, Dank U dat U zo bij mij wilt zijn. Het is goed erbij stil te staan, Denk er maar eens over na, Het is Jezus die bij je is.”
Zoals bij veel dingen die we dikwijls doen, mogen we ons ook bevragen op wat ons ter Communie gaan betekent. Brood en wijn werden op het Altaar geplaatst. In de woorden die de priester er over sprak mogen we Jezus horen spreken: “Dit is Mijn Lichaam”, “Dit is Mijn Bloed”. We zien nog brood en wijn maar het is voor ons werkelijk het Lichaam en Bloed van de Heer. Geen symbool van het Laatste Avondmaal maar werkelijk de Gekruisigde en Verrezen Jezus zelf die tot ons komt onder de gedaante van het Brood. Ervaar ik dat zo ?

Velen denken dat je ter Communie moet gaat als je in een Eucharistie bent. Slechts weinigen blijven zitten wanneer de Communie wordt uitgereikt. Zouden al die mensen het oprechte, diepe geloof hebben de Heer te willen ontvangen ? Zij die niet gedoopt zijn, mensen die ons katholieke geloof niet delen, zij die op een of andere manier een levenswijze hebben die ver van God verwijderd is, worden gevraagd om niet ter Communie te komen, uit respect voor wat wij er als Kerk over geloven. Sommige mensen hebben dat daar moeilijk mee. Men zegt dan: “Als ik thuis een maaltijd heb, mag iedereen bij mij mee-eten, wie of wat voor leven ze ook hebben”. De Eucharistie is meer dan een maaltijd, als het dat alleen was zou iedereen aan tafel kunnen. De Eucharistie is ook een offer: de Gekruisigde en Verrezen Heer komt midden onder ons aanwezig. Je haalt niet zomaar een broodje maar je brengt Jezus in hart en in je leven. Is dat voor mij ook ter Communie gaan ? Onze kleinen die in de komende weken hun eerste Communie doen mogen ons daar eens laten bij stilstaan.

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.