Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 304170 .

Woord van de Pastoor

Naastenliefde

Ieder jaar wordt er in de vastentijd geld ingezameld voor hen die het minder goed hebben. Dat past goed bij hoe de Kerk deze tijd ziet: “Dit is een tijd van meer toeleg op het bidden en grotere aandacht voor de liefde voor de naaste, van grotere trouw aan de Sacramenten, waarin wij zijn herboren”.

Over die “grotere aandacht voor de liefde voor de naaste” gaat het ook in het volgende verhaal: Een man had een gesprek met de Heer en zei: 'Heer, ik zou willen weten wat hemel en hel inhouden.' De Heer leidde de man naar 2 deuren, Hij opende één van de deuren en liet de man binnenkijken. In het midden van de kamer was een hele grote ronde tafel In het midden van die tafel stond een grote pan met stamppot, welke heerlijk geurde en liet de man watertanden De mensen rondom de tafel waren echter mager en ziekelijk. Ze leken erg hongerig. Ze hielden lepels in hun handen met erg lange handgrepen, welke aan hun armen vastgemaakt waren. Het was voor elk mogelijk om in de pan met heerlijk eten te reiken en daaruit te eten, maar omdat de lepels langer waren dan hun armen, konden ze de lepels niet naar hun monden brengen. De man rilde bij het aangezicht van dit lijden. God zei:'Nu heb je de hel gezien,' ze gingen naar de volgende kamer en God opende de deur. Deze was exact dezelfde als de eerste....... Er stond een grote ronde tafel in het midden van de kamer, met daarop een grote pan met stamppot,waarvan de man moest watertanden. De mensen hier waren uitgerust met dezelfde lange lepels, vastgemaakt aan hun armen. Maar deze mensen waren wel doorvoed en gezond. Lachend en pratend met elkaar. De man zei:'Ik snap het niet, ik snap er niks van!' ' Het is vrij simpel' sprak God, 'je hoeft maar één ding te weten. Zie je, zij hebben geleerd om elkaar te voeden, terwijl de inhalige mensen alleen maar aan zichzelf denken.' Toen Jezus aan het kruis stierf, dacht Hij aan jou!

In deze jaarlijkse tijd naar Pasen vragen wij ons af waar wij vervreemd zijn van de mensen met wie we verbonden leven, waar wij naast de liefde leven, waar we geen recht aan hen doen. God heeft ons familieleden en dierbaren gegeven en op ons pad geplaatst met de opdracht aandacht voor hen te hebben, de goede aandacht die Hij ook voor hen heeft. Die aandacht kan door zovele dingen verslappen of vertroebelen en die moeten we weer sterk maken. De Britse krant “The Times” vond wereldwijd een aantal opmerkelijke initiatieven om de aandacht voor de liefde voor de naaste te versterken: op FaceBook is een groep gelanceerd waarvan leden zich tijdens de vastenperiode van FaceBook onthouden en meer tijd hebben voor elkaar. In vele landen lopen projecten om de CO-2 uitstoot te verminderen, aandacht voor elkaars gezondheid. In een aantal landen worden gelovigen opgeroepen zich tot Pasen van alcohol te onthouden. De Engelse anglicaanse Kerk lanceert een actie om geen kwaad te spreken en goede daden te verrichten. En in de Duitstalige landen wordt opgeroepen tot ‘autovasten’. En ik, hoe versterk ik de aandacht voor de liefde voor de naaste ?

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne