Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 304170 .

Woord van de Pastoor

Wat is sterk ?

In mijn thuisdorp Nederhasselt is vorige week een man door een ongeval om het leven gekomen. http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?ArticleID=B625NEC1
Tijdens zijn werk is die man overleden. In het kleine dorp was elk geschokt door het tragische sterven. Die man stond bekend vanwege zijn grote werkkracht en zijn sterk zijn. Hij maakte lange dagen en werkte hard. Ik was deze week bij zijn weduwe, daar waren ook nog enkele andere mensen en ook bij hen hoorde ik: “Hoe is het mogelijk dat die sterke Jan nu dood is ?” Nu is het bij deze mensen maar we ervaren het allemaal regelmatig in het leven: hoe is het mogelijk dat mensen van wie we houden en die ogenschijnlijk zo sterk zijn, uit ons midden kunnen wegvallen ?

Het mag ons eens laten nadenken over wat blijvend is en wat voorbijgaat. Daar gaat het over in de komende veertigdagentijd. Een mooi teken is het askruisje wat we zullen ontvangen. Die as is gemaakt van de mooie palmtakjes van vorig jaar. Wat mooi en sterk leek is verdord en is voorbij gegaan en zo zijn er meer dingen in ons leven. Dikwijls maken we ons druk over zaken die van voorbijgaande aard zijn terwijl we wat echt belangrijk is uit het oog verliezen.
Hoe is het bij ons ? Waar maak ik me druk over, waar heb ik slapeloze nachten van of waar ben ik onrustig van ? Zijn het echt wezenlijke dingen ? Het is maar als er zo eens iets echt ingrijpend gebeurt, zoals een jong sterven, dat men daar weer eens over nadenkt.

Wat gaat dan niet voorbij, wat is de moeite waard om alles voor te doen ? De Liefde van God en de liefde voor onze medemensen, dat is iets wat ons echt laat leven en wat ons eeuwig laat leven. Dat heeft Jezus laten zien in Zijn Leven, Lijden, Sterven en Verrijzen. Daarover gaat het ook in de komende jaarlijkse veertigdagentijd. Nadenken over het wezenlijke van ons leven. Hoe is mijn liefde voor God en hoe laat ik Zijn Liefde toe in mijn leven ? Hoe geef ik liefde aan de mensen op mijn levenspad en laat ik ook de liefde van mijn medemensen toe ? Ga ik de weg in het leven die God voor mij heeft uitgestippeld ? Leef ik of word ik geleefd ?

Een mooi gedicht hierover vond ik onlangs, het is een gedicht van Peter de Mooij: “De golven der zee zijn sterk; toch kunnen de rotsen hen breken. De rotsen zijn sterk, maar een ijzeren beitel kan ze kloven. IJzer is sterk; toch kan het vuur het smelten. Vuur is sterk, maar het water kan het doven. Water is sterk; toch kunnen de wolken het dragen. De wolken zijn sterk, maar de wind kan ze wegblazen. De wind is sterk; maar een mens kan tegen de wind inlopen. De mens is sterk, toch kan de dood hem breken. De dood is sterk; maar Jezus verscheurde zijn macht. Jezus is sterk, toch brak Zijn leven…uit liefdeskracht. Als laatste in de rij is er de liefdeskracht; Tegenover haar staat geen overmacht.”

Wat is voor mij wezenlijk in het leven ? Een goede Veertigdagentijd, op weg naar Pasen !

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne