Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 309177 .

Woord van de Pastoor

Katholiek worden?

In de afgelopen maanden zijn er in onze pastorale eenheid weer enkele volwassenen katholiek geworden. Dat zijn elke keer mooie gebeurtenissen, voor de persoon in kwestie, voor de priester die de voorbereiding deed maar ook voor hele parochiegemeenschap .

Door negatieve berichten in de media krijgen we soms de indruk dat niemand nog katholiek wordt. Jaarlijks treden er in Nederland ruim duizend volwassenen toe tot de katholieke Kerk. De laatste jaren is er een constante stroom van jongeren/volwassenen die opgenomen wenst te worden in de katholieke Kerk. Dit gebeurt door het ontvangen van de initiatiesacramenten: men wordt gedoopt (als men in een protestantse kerk is gedoopt, hoeft dit niet overgedaan te worden), gevormd en men ontvangt voor de eerste keer de Communie.

Katholiek worden kan op elke leeftijd. Op dit ogenblik bereiden in onze parochies drie mensen zich voor: een tiener, een dertiger en een zeventiger (Je bent nooit te oud om rooms-katholiek te worden !). De redenen waarom mensen katholiek willen worden zijn heel verschillend. Er kunnen kerkelijke aanleidingen zijn (men trouwt met een katholieke partner en men wil ook in de geloofsrijkdom één zijn; de partner en de kinderen zijn katholiek en men wil dan toch ook nu de stap zetten; mensen werden geraakt door onze katholieke liturgie) en aanleidingen van persoonlijke aard (bij ziekte of dood van een dierbare ontdekt men dat er ‘meer’ moet zijn; een gebeurtenis schudde iemands leven helemaal door elkaar; men is geraakt door het getuigenis van andere katholieken). Welk motief iemand ook heeft, voordat een volwassene kan worden opgenomen in de katholieke Kerk, wordt er een inleidingstraject gevolgd. Voor iedereen is dat verschillend want sommigen kennen al veel van het christendom en de Kerk, anderen weten nog bijna niets. Er zijn mensen uit een protestantse richting maar ook (vooral) mensen die nooit gedoopt werden. Van oudsher wordt deze weg van voorbereiding het catechumenaat genoemd. Wie katholiek wil worden, leert het geloof kennen, leert bidden en woont de vieringen van de Kerk bij, leert het katholieke geloof te beleven. Katholiek zijn is immers meer dan gewoon gedoopt en gevormd zijn, het is een manier van leven, je leven delen met God.

Als mensen katholiek willen worden, dan vragen we hen: Kun je ja zeggen tegen God, die er voor ons is ? Kun je ja zeggen tegen God die er voor ons is in Jezus Christus ? Kun je ja zeggen tegen God die door zijn Geest in ons tegenwoordig blijft ? Kun je ja zeggen tegen de gemeenschap van God, de Rooms-Katholieke Kerk ?
De meesten van wie dit lezen zijn wellicht al lang katholiek. In de komende dagen gaan we Pinksteren vieren, het geboortefeest van de Kerk. We mogen ons ook die vragen stellen. Die vragen mogen ons maken tot vuriger christenen, sterke leden van de Rooms-Katholieke Kerk.

Laten we de Kerk altijd zien als een Moeder, van haar hebben we Jezus Christus overgeleverd gekregen, ze heeft het beste met ons voor want ze wil ons dicht bij Jezus Christus brengen. Wie zo naar de Kerk luistert, zal veel dingen beter begrijpen.

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne

Met Pinksteren naar Scherpenheuvel ?
Op eerste Pinksterdag, zondag 27 mei, gaat een grote groep mensen uit Bergeijk en Luyksgestel te voet naar Scherpenheuvel, een tocht van 11 uur…
Om 17 uur zal pastoor Penne voor hen in Scherpenheuvel de Mis opdragen. Iedereen is in die Mis van harte welkom !