Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 304317 .

Woord van de Pastoor

Dendermondegedachten

Bij huisbezoeken wordt de laatste dagen veel gesproken over het gebeuren in mijn thuisstreek, de moorden in Dendermonde. De gebeurtenis stond ook hier op de voorpagina en heeft ook hier veel mensen geschokt. http://www.ed.nl/algemeen/edbuitenland/4393382/Slachtoffers-kinderdagverblijf-2-jongetjes-en-vrouw-54.ece Zoiets gebeurt wel eens in Amerika maar nu kwam het toch heel dichtbij. Het vele verdriet deed me denken aan de passage uit Matteus 2,18 over de kindermoord in Betlehem: “In Rama werd een stem gehoord, een hevig gejammer en geklaag. Rachel jammert om haar kinderen en ze wil niet getroost worden , want ze zijn er niet meer”.

Mensen stellen je dan de vraag: wat vind je daar nu van ? Aparte vraag. Afschuwelijk en onmenselijk zijn de eerste twee woorden die in me opkomen. Ik heb zo het gevoel dat dit een vorm van het Kwaad is in zijn ergste vorm. Een jongeman die er op uittrekt en baby’s de nek over snijdt, er op los hakt met een mes gewoon om blijkbaar te doden en er waren nog wel adressen die hij wilde bezoeken. Ouders hebben hun kind daar gebracht omdat het daar veilig was en dan gebeurt zoiets. Soms kun je – zonder het ooit goed te praten – toch moorden gaan uitleggen en wat begrijpen doordat mensen gedreven zijn door woede of haat maar uit de berichten erover kan ik er dat niet uit halen. Het Kwaad in zijn ergste vorm, dat gevoel heb ik er bij…

Een jongere vroeg me deze week: Waar was God toen dit gebeurde ? Moeilijke vraag aan een priester die verkondigt dat we God altijd bij ons mogen weten. Was God daar dan niet ? Was God die morgen niet op die plek bij die baby’s en die zorgende mensen ? Bij mij kwam de wedervraag naar boven: Wat verwacht je van God dan ? Dat Hij alle mensen die zo’n dingen willen doen ter plekke dood laat neer vallen ? God heeft aan de mens een vrije wil gegeven waar we veel goed kunnen mee doen maar met die vrije wil kunnen we ook ontzettend kwaad doen. God huilt met de betrokkenen mee, dat geloof ik. Ook ik heb geen pasklaar antwoord op alle vragen maar dit kwam in me op.

Heel wat mensen hoor ik deze week ook zeggen: die man verdient de doodstraf. Toen ik deze week de Belgische krant open sloeg zag ik dat er een enquete was gehouden onder jongeren en dat vijfentachtig procent van de jongeren vond dat de dader geen tweede kans verdiende. http://www.hln.be/hln/nl/3484/Drama-Dendermonde/article/detail/645830/2009/01/27/De-Gelder-verdient-volgens-tieners-geen-tweede-kans.dhtml Iedereen zal het er over eens zijn dat deze man een groot gevaar is voor onze maatschappij en zeker nu is er het gevoel dat die man nooit meer een plaats kan hebben in onze maatschappij maar is het door het doden van die man opgelost ? Is oog om oog, tand om tand de oplossing hiervoor ? Krijgen we door het doden van deze man die kinderen en die vrouw terug ?

Premier Herman van Rompuy reageerde: “Het mooiste moment in het leven van een mens is de geboorte van zijn of haar kind. Wie zijn kind ontnomen wordt is nooit meer dezelfde man of vrouw”. Veel mensen zijn getroffen door de dood van deze kleinen en deze zorgende vrouw. Honderden, duizenden mensen zijn in de afgelopen dagen bij stille tochten en rouwplechtigheden stil geworden. In de pijn om het gebeurde en de pijn om het verlies van deze mensenlevens mag ik als priester hopen dat ons verantwoordelijkheidsgevoel voor elkaar – en bijzonder voor elke zwakke – versterkt mag worden en dat ze in hun hart het Christusgeloof kunnen toelaten dat dit sterven nooit het laatste woord heeft, dat ze ons over de grens van de dood nabij blijven.

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.