Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 309173 .

Woord van de Pastoor

Welkom thuis !

Onlangs was ik in een gezin en ze vertelden me over de moeilijkheden die ze hadden met een van de kinderen. Er was een hoop onbegrip bij die ouders over keuzes die hun kind maakte, ze hadden hem dat ook gezegd. Pas was hij thuis gekomen en had een hoop verwijten gemaakt. Ze hadden hem de verwijten laten maken en hem gezegd: “Je kunt al die stappen dan wel zetten in je leven en je kunt ons nu een hoop verwijten maken maar je blijft wel ons kind en dat zal altijd zo blijven en de deur blijft altijd voor je open”.

Enkele weken geleden werd een jonge moeder in onze parochie plotseling in het ziekenhuis opgenomen. Enkele bange dagen, een zware operatie, een moeizaam herstel. Na meer dan twee weken in het ziekenhuis mocht ze naar huis. Iedereen was blij, wat hadden de jonge vader en de kleine kindjes moeder gemist ! Het huis werd versierd, een spandoek werd boven de deur gehangen: “Welkom thuis”.

Ik moest aan die twee verhalen denken voor dit woord rond Kerstmis. In een aantal parochies hangt men boven de kerkdeur met Kerstmis een spandoek: “Welkom thuis”. Veel mensen wonen met Kerstmis een van de vele vieringen bij of komen gewoon naar de kerststal kijken. Iedereen is van harte welkom, ook zij die er misschien nog weinig of bijna nooit komen. Kerstmis gaat niet over een kerstboom maar over het Kind Jezus in kribbe, God die voor ons is mens geworden. Dat Kind, meestal afgebeeld met de armpjes open, zegt dat we altijd welkom zijn bij Hem. De Heer schrijft je nooit uit Zijn Boek, je bent altijd weer welkom bij Hem. Een kind kan ver van vader en moeder weglopen en lange jaren niet thuis komen, maar een echte vader en moeder zal de deur weer open zetten als het kind wil terugkeren want het blijft toch je kind. Als we met zoveel ijver onze kerken versieren en prachtige kerststallen neerzetten, dan gaat het daarover: je bent Zijn kind sinds je Doopsel en je blijft Zijn Kind, je bent welkom thuis ! Daar gaat Kerstmis ten diepste over.

Als we het evangelie lezen en zien wie daar allemaal bij de kribbe komen, dan zijn het niet alleen de braafsten en de besten. Bij het Kind in de kribbe staan niet alleen Moeder Maria en Jozef. De eersten die bij de stal komen zijn de herders, rauw volk, mensen die gemeden worden door de rest. Ook de wijzen uit het Oosten komen bij de kribbe, ze hadden ze nooit gezien, vreemd volk, ze komen van verre. Allen zijn ze welkom. De trouwe Jozef en Maria zullen wel opgekeken hebben wie er allemaal naar het Kind kwamen, volk wat ze wellicht niet zo snel verwachtten. Toch zijn ze allemaal welkom, we lezen nergens dat ze weggestuurd werden en we lezen nergens dat alleen de crème de la crème van de joodse godsdienst bij het Kind mogen komen. Laten we zo in de komende kerstdagen naar de kerk gaan en naar de stal. Van waar je ook komt, wie je ook bent, hoe lang het ook geleden is: welkom thuis, bij het Kind ben je welkom ! Zalig Kerstfeest !

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.

Dit woord – kronieken uit de parochie - is iedere zaterdag 3 keer te beluisteren op Radio Maria, AM 675, om 6 uur/12 uur/18 uur, meer info www.radiomaria.nl