Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 398621 .

Woord van de Pastoor

Over Sinterklaas en Kerstmis

Vorige week was ik bij een groepje kleine kinderen. Ze vroegen mij hoe je nu de echte Sinterklaas kon onderscheiden van zovele valse sinterklazen. Moeilijke vraag… Ik antwoordde hen dat je de echte Sinterklaas kon herkennen doordat hij altijd een kruis op zijn mijter heeft, de valse hebben dat niet…

Enkele dagen later las ik het bericht in de media (http://www.rorate.com/nws.php?id=50753 )dat de Antwerpse schepen (wethouder) van onderwijs een instructie heeft gegeven dat Sinterklaas op de Antwerpse scholen niet mag verschijnen met een kruis op de mijter. Scholen moeten neutraal zijn en terughoudend met religieuze symbolen. Het kruis en het bisschopsgewaad van Sint Nicolaas zijn tekenen van het katholieke geloof. Als kinderen op een kleurplaat toch opmerken dat er een kruis staat op de mijter moet de juf zeggen dat het louter versiering is. De woordvoerder van kardinaal Danneels reageerde: "Het doodzwijgen van katholieke tradities is allang niet nieuw meer. Zo mag er in bepaalde scholen niet meer over Sint Nicolaas worden gesproken, maar uitsluitend over Sinterklaas. Maar wie verder zoekt, komt vroeg of laat toch uit bij de christelijke oorsprong." Deze instructie maakte heel wat kritiek los. De hoogste onderwijsambtenaar van Antwerpen heeft nu gezegd dat scholen flexibel met de richtlijn mogen omspringen. “Een kruis op de mijter van Sint-Nicolaas is niet verboden”, zei hij, “Alleen mag dat op de openbare scholen geen aanleiding zijn tot een gesprek over de betekenis van het symbool. Die uitleg is voorbehouden aan de lessen levensbeschouwing.”

Ik stond er werkelijk over verbaasd hoe sommige richtingen alles wat met het geloof in Jezus Christus proberen te verbergen. De Heilige Nicolaas was nu eenmaal een man die vanuit zijn sterke verbondenheid met Jezus Christus ingoed is geweest voor zijn medemensen. Dat heeft hem onsterfelijk gemaakt, niet alleen in de Eeuwigheid bij God maar ook in de herinnering van de mensen.

Dit voorval mag ons, christenen, er toe aanzetten dat we de oorsprong van onze kerkelijke feesten niet vergeten en dat we – met het voorbeeld van de heilige Nicolaas – al naar onze kinderen getuigen hoe groot iemand kan zijn vanuit zijn verbondenheid met Jezus Christus. Met dit in het achterhoofd, mogen we onze aandacht al richten naar Kerstmis. Kerstmis is meer dan de kerstboom, gezellig samenzijn en lekker eten. Kerstmis gaat op de eerste plaats over de geboorte van het Kind Jezus, over God die mens werd opdat wij bij God zouden kunnen komen. Spreken wij daar ooit over ? Er worden ons in deze dagen heel wat gezellige versieringen aangeboden. Sfeervolle verlichting, mooie kerstballen en slingers maar het belangrijkste en wat echt spreekt over wat de kern van Kerstmis is, is de kerststal. Heeft die bij ons ook de belangrijkste plaats ? Dat mag onze getuigenis zijn voor allen die in de kerstdagen bij ons thuis komen. In de komende tijd versturen we ook veel kerstkaarten. Misschien moeten we daar als gelovigen ook eens op letten dat we kaarten versturen met een afbeelding van een kribbe of een kerststal. Natuurlijk zijn de kaarten met een sneeuwlandschap of met een dikke kerstman gemakkelijker te vinden én goedkoper. Maar met een echte kerstkaart getuigen wij van wat ons ten diepste blij maakt met dit feest, de vreugde die we willen delen. Zo getuigen we ook in een tijd die de kern van onze christelijke feesten steeds meer wil verdoezelen !

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.