Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 309066 .

Woord van de Pastoor

Doping

Wanneer je als pastoor op huisbezoek gaat in de maand juli, dan moet je er rekening mee houden dat veel parochianen in de namiddag en in de vroege avond naar de Tour de France kijken op televisie. Het was dit jaar een aparte en spannende Tour, op sportief gebied maar vooral omdat er nogal wat dopingschandalen waren. De wielersport wordt er al een tijdje door geteisterd. Sportlui nemen doping want ze willen de beste van allemaal zijn, ze willen sterker en sneller zijn dan de anderen, ze willen winnen, ze willen grote dingen presteren, ze gebruiken doping omdat ze er willen blijven bijhoren…

Doping…ook pastoors hebben er regelmatig mee te maken…Regelmatig bellen jonge vaders of moeder mij op en vragen dan: “Mijnheer Pastoor, ik wil mijn kind opgeven voor de doping, wanneer zou u kunnen ?”. Soms maak ik er wel eens een spelletje van en zeg dan dat we in de Kerk niet aan doping doen. Die bellers vragen natuurlijk naar het Doopsel voor hun kind en niet om doping…

Doping en Doopsel, voor een christen heeft het toch wel wat raakpunten…De negatieve punten van de doping zijn voor ons de positieve punten van het doopsel. Ook al kennen we het wellicht allemaal al, het is zinvol om die punten nog eens in herinnering te brengen.
Doping doet iets met een persoon, het verandert een zwakke mens in een sterkere, maakt een mens anders dan men eigenlijk is, laat een mens presteren, zorgt ervoor dat men kan horen bij de topsporters, als je doping gebruikte ben je voortaan ook gestigmatiseerd.
Zo heeft een Doopsel soortgelijke grote uitwerkingen. Je bent voortaan niet meer zomaar iemand, maar God legt Zijn Hand en Zijn Naam op ons leven, in de doop word je Gods Kind. Sinds de Doop is een mens sterk, onsterfelijk, de eeuwige dood wordt afgewassen, zonden worden afgewist en er blijft ook altijd zondevergeving mogelijk als men berouw heeft. De Doop laat een mens presteren: wie verbonden met Jezus Christus leeft en Zijn Woord een plaats geeft in het leven, zal grote dingen kunnen doen. Sinds onze Doop horen we ergens bij: we zijn lid van Gods Familie, de Kerk waarop we kunnen rekenen in de goede en kwade dagen van ons leven.

Zoals elke ouder van gelijk welke sporter hoopt dat zijn kind nooit met doping in aanraking komt, zo zal elke gelovige ouder zijn kind aanbieden om deze grote dingen van het Doopsel te ontvangen en in deze grote dingen te delen. Wie begrijpt wat doping is, doet er nooit aan mee. Wie begrijpt wat het Doopsel is, zal het zijn kinderen nooit onthouden. Laat de grote dingen die we in het Doopsel mochten ontvangen, onze kracht zijn, alle dagen van ons leven.

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.

Alle actuele dingen in onze parochie kunt u vinden op de website www.rk-bergeijk.nl en dan kijken bij “Nieuws”.