Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Archief
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 323679 .

Woord van de Pastoor

Hoofdzaken en bijzaken

Onlangs was er in de kerk van Nieuwrode, bij gelegenheid van het begin van het nieuwe schooljaar, een gebedsviering van de Vrije Basisschool Klim-Op. In die viering werd ook een bezinningstekst voorgelezen die een oproep was om in het leven het belangrijke in het oog te houden en je vooral niet te verliezen in details en onbelangrijke dingen. Het is iets waar elke mens vroeg of laat mee te maken krijgt: zie ik wat hoofdzaken en bijzaken zijn in mijn leven ? Het voorgelezen verhaal deed mezelf denken aan de woorden van Jezus in het zesde hoofdstuk van het evangelie van Matteüs. Jezus roept daar de gelovigen op tot een bepaalde houding in het leven: een houding die op God vertrouwt, een houding die kiest voor de zaken van God, ons niet te druk te maken en zich vooral niet te verliezen in materiële en voorbijgaande dingen. Jezus zegt daar: “Zoekt eerst het Koninkrijk en zijn gerechtigheid: dan zal dat alles u erbij gegeven worden”. (Mat. 6,33)

Ik geef even de tekst zoals hij werd voorgelezen in de gebedsviering: “Een leraar stond voor de klas. Hij had een aantal voorwerpen voor zich liggen. En hij had een grote glazen pot die helemaal leeg was. Zonder iets te zeggen maar met grote gebaren deed hij de glazen pot helemaal vol golfballetjes. Dat waren er een heleboel! ‘Kan er nu nog iets bij in deze pot?’, vroeg de leraar. Alle leerlingen van zijn klas schudden het hoofd en wachtten af wat de leraar nu zou doen. Ze vonden het maar een vreemd experiment. Toen nam de leraar de doos met kralen en kiepte deze bij de golfballetjes in de pot. De kralen rolden vrolijk tussen de golfballetjes in. ‘Ok, nu is de pot wel écht vol’, dachten de leerlingen. De leraar glimlachte een beetje betweterig, zoals leraren dat kunnen, en nam toen een grote schep met zand. Hij kiepte het zand in één beweging tussen de kralen. ‘Ziezo’, zuchtte hij een tikkeltje theatraal, ‘zijn jullie akkoord dat de pot nu vol is?’ De leerlingen antwoordden volmondig: ‘Jawel meester, nu kan er werkelijk niets meer bij!’. Met een ernstig gezicht zei hij: ‘Beste leerlingen, natuurlijk is dit niet zomaar een vreemd experiment! Deze pot kunnen jullie zien als je eigen leven. Ja, jullie horen het goed: je leven is zoals een goed gevulde pot met golfballetjes, kralen en zand. Zo zou je het leven van elke mens kunnen voorstellen. De golfballetjes zijn de belangrijke dingen in het leven. Dat kan voor iedereen anders zijn. Maar voor veel mensen zijn de golfballetjes familie, vrienden, een gezond lichaam. Je talenten zijn ook golfballetjes, daar kan je iets mee doen.
Maar ook de omringende natuur kan een golfballetje zijn. Of de diepe kern in jezelf, waar jij alleen aan kan. Waar God kan wonen. Of de liefde in je hart, waar je het verschil voelt tussen goed en kwaad … dat kan ook een golfballetje zijn. De golfballetjes vullen je leven en geven je leven zin. De kralen zijn materiële dingen, dingen van de wereld, dingen die je natuurlijk ook hard nodig hebt. Denk aan een huis, gezond eten en geld. Want zonder dit alles kan je natuurlijk niet leven. Het zand, dat staat voor de kleine dingetjes van het leven, de extraatjes die je leven leuker maken, zeg maar. Wat is het zand in jou leven? Wat vind je extra fijn maar zou je eigenlijk wel kunnen missen? Nu, luister goed: als je het zand als eerste in de pot kiept en hem hiermee vult, dan is er geen plek meer voor de kralen of voor de golfballetjes. Dat is net zo voor je eigen leven. Als je al je tijd en energie aan de kleine dingetjes besteedt, dan heb je geen ruimte meer voor de dingen die belangrijk voor je zijn. Neem dus tijd voor de dingen die belangrijk voor je zijn. Zorg eerst voor de golfballetjes, de dingen die echt het allerbelangrijkste voor je zijn. De rest is maar zand.”

Het is best belangrijk om aan kinderen al mee te geven dat ze moeten leren wat belangrijk is in het leven en wat niet, wat hoofdzaken en bijzaken zijn. Maar ook volwassenen mogen daar oog voor hebben. Soms maken we ons toch echt druk en soms zelfs kwaad over kleine en eigenlijk onbelangrijke dingen. Vraag jezelf maar eens af waar je de laatste keer kwaad of lastig over bent geweest, waar je misschien een slapeloze nacht van had en of het werkelijk iets wezenlijk was. We hebben niet altijd duidelijk wat hoofdzaken en bijzaken zijn. Als christenen is een gemakkelijk vraagje daarbij: zou Jezus zich daar nu ook druk over maken; zou Jezus aan de zaken waar ik prioriteit geef, ook prioriteit geven ? Zo denken en handelen: dat is Zijn leerling zijn. We mogen dat Woord van de Heer eens tot ons duidelijk laten klinken: “Zoekt eerst het Koninkrijk en zijn gerechtigheid: dan zal dat alles u erbij gegeven worden”.

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.
www.priesterpenne.be

JUBILARISSENVIERING SINT-PIETERS-RODE: https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20201001_94933390

DIAMANTEN PRIESTERJUBILEUM: https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20200930_93016515