Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Archief
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 331468 .

Woord van de Pastoor

Barabas

Als ik naar films kijk over het lijden en sterven van Jezus, dan vind ik het altijd een ontroerend stukje als Pilatus aan de menigte vraagt wie hij moet vrijlaten: Jezus of Barabbas ? Alle vier de evangelies vertellen ons dat verhaal dat Pilatus tijdens het proces tegen Jezus de menigte aanbood om aan een gevangene de vrijheid te geven. Het was blijkbaar een gebruikelijke gunst van de Romeinse gouverneur ter gelegenheid van het joodse paasfeest. Dat jaar mocht de menigte kiezen tussen de welbekende oproerkraaier en moordenaar Barabbas en Jezus. De evangelist Marcus zegt over Barabbas: “Op dat moment zat er een zekere Barabbas gevangen, samen met de andere opstandelingen die tijdens het oproer hadden gemoord.” (Marcus 15,7) De straf die op gewelddadig verzet stond was de dood door kruisiging. Ook al vertelt het evangelie ons verder niets meer over die Barabbas, hij was waarschijnlijk een lid van de sicarii, een militante joodse vrijheidsbeweging die de Romeinse overheersers met geweld uit Judea probeerde te verdrijven. Volgens de evangelist Matteüs droeg Barabbas ook de voornaam Jezus, een voornaam die in die tijd veel voorkwam. Pilatus vroeg dus aan de menigte van Jeruzalem wie hij moest vrijlaten: “Wie wilt u dat ik vrijlaat, Jezus Barabbas of Jezus die de Messias wordt genoemd?” (Matteüs 27, 17)
We weten allemaal hoe het verhaal is afgelopen. Op aandringen van de hogepriesters en de oudsten van het volk riep de menigte dat Jezus moest worden terechtgesteld en Barabbas moest worden vrijgelaten. Ik vroeg me altijd af: hoe hebben ze dat toch kunnen doen ?

We zitten nu in de jaarlijkse Veertigdagentijd. Het is een tijd van stilstaan bij onze band met Jezus Christus, stilstaan bij de keuze voor Jezus Christus die we eens hebben gemaakt. Kies ik echt voor Hem als het er op aan komt ? Is Hij voor mij degene die mij te bieden heeft wat niemand anders mij kan bieden: vriendschap met God, vergeving van zonden en eeuwig leven. Over enkele weken gaan we het lijden, sterven en verrijzen van Jezus gedenken. Wanneer we het Lijdensverhaal in die dagen horen mogen we ons dan de vraag stellen wat wij zouden roepen moesten wij in die menigte van Jeruzalem staan. Zou ik roepen “Barabbas” of “Jezus” ? Misschien vinden we dat een rare vraag want wie dit woordje leest is wellicht een overtuigd christen maar toch stel ik die vraag: Zou ik roepen “Jezus” of “ Barabbas” ? Wie is voor mij degene die me echt vrijheid en echt leven schenkt ? Is dat werkelijk Jezus of iemand anders ? Als ik denk aan wie voor mij echt een voorbeeld is van hoe ik mijn levensweg moet gaan, is dat Jezus of heb ik een ander idool ? Misschien een aparte opmerking maar als ik op huisbezoek ga, zie ik tegenwoordig meer Boeddhabeelden dan kruisbeelden…Breng ik in praktijk wat betreft mijn keuze voor Jezus ? Wie kan al mijn zonden, al mijn tekortschieten en angsten van me wegnemen ? Is dat de gekruisigde en verrezen Jezus in een vertrouwvol gebed en in de Sacramenten of ben ik hopeloos op zoek naar andere mogelijkheden ? Zoek ik bevrijding in yoga en reiki en andere dingen ? Wat is mijn geloof wanneer de dood mijn leven hier beëindigt ? Is dat het Eeuwige Leven wat Jezus Christus mij belooft wanneer ik in Hem geloof of zoek ik het bij reïncarnatie of eeuwige jachtvelden ? Jezus of Barabbas…Het blijft een actuele vraag. Wat is mijn antwoord ? Moge deze Veertigdagentijd onze keuze voor Jezus Christus versterken.

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.
www.priesterpenne.be