Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Archief
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 329804 .

Woord van de Pastoor

Olivia en Noah

YOUTUBEFILMPJE MET ZELFDE THEMA: https://www.youtube.com/watch?v=m4fIiLweN0k&ab_channel=AndyPenne

Elk jaar worden, rond de jaarwisseling, de populairste babynamen gepubliceerd. Zo was het dit jaar ook. Olivia en Noah waren de populairste namen die ouders hun baby’s gaven. Zie: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/12/28/olivia-en-noah-zijn-de-meest-populaire-voornamen-2020/

Het geven van een naam aan een kind is altijd iets bijzonders. Ik hoor regelmatig dat ouders er heel lang over doen om een definitieve keuze te maken en een naam te hebben waar beide ouders zich kunnen in vinden. Gelukkig duurt een zwangerschap 9 maanden…Vanouds heeft de Kerk de christelijke ouders gevraagd niet alleen een naam te kiezen die leuk klinkt maar ook dat de naam verwijst naar een figuur uit de Heilige Schrift, naar een heilige of naar een christelijke eigenschap. De Catechismus van de Katholieke Kerk zegt in nummer 2156: “In het doopsel heiligt de naam van de Heer de mens, en als christen ontvangt hij in de kerkgemeenschap zijn naam. Het kan de naam zijn van een heilige, dit wil zeggen van een mens die als leerling van Christus een leven heeft geleid van voorbeeldige trouw aan zijn Heer. Het patroonschap van een heilige reikt de mens een voorbeeld van liefde aan en geeft hem de verzekering van diens voorspraak. De ‘doopnaam’ kan ook geďnspireerd zijn door een christelijk mysterie of een christelijke deugd. Ouders, peetouders en pastoor dienen ervoor te zorgen dat geen naam gegeven wordt die aan het christelijk gevoel vreemd is.” Die raadgeving uit de Catechismus mag ons eens de vraag stellen of ik weet op welke heilige of Bijbelse figuur of christelijk mysterie of deugd mijn naam terug gaat. Kun je er iets over vertellen ? Goed om eens op zoek te gaan en er iets moois over te vertellen.

Heel veel ouders hebben dus in het afgelopen jaar aan hun pasgeborenen de namen Olivia en Noah gegeven. Beide zijn namen die niet vreemd zijn aan het christelijke gevoel want de ene is een heilige en de andere kennen we uit de Bijbel. Christenen die hun kind die naam hebben gegeven ,voldoen in elk geval aan de voorwaarden. Ik wil er met u even bij stilstaan.

Olivia verwijst ons naar de heilige Olivia van Brescia. Ze leefde in de tweede eeuw en werd vanwege haar christelijke geloof gemarteld en gedood onder de vervolgingen van keizer Hadrianus, ze staat op de heiligenkalender op 5 maart. Ze is de patroonheilige van Brescia. Deze vrouw die in 138 de marteldood voor haar geloof stierf is in elk geval een voorbeeld van trouw aan de Heer voor al die kinderen die nu haar naam mogen dragen.
Ook Noah is zo een voorbeeld van trouw. Als je aan mensen vraagt om het verhaal van Noah te vertellen, dan vertellen ze je dat hij een ark bouwde, er een hele hoop dieren in bracht, en de zondvloed met zijn gezin overleefde. Meer kunnen ze je er meestal niet van vertellen. Men staat er van te kijken waarom hij die ark bouwde. Noach en zijn gezin waren de enigen die nog in God geloofden. God besloot de aarde te vernietigen, alle leven op aarde zou vernietigd worden want alle mensen waren in de ogen van God verdorven en vol onrecht. Daarom bouwde Noah de ark en trok er met zijn gezin en al die dieren in. Veertig dagen en veertig nachten regende het en alle leven op aarde werd vernietigd. Noach en zijn gezin overleefden en van de drie zonen van Noach zouden alle latere mensen afstammen. Ook Noah is dus een voorbeeld van trouw aan God, ook wanneer heel de maatschappij God vergeten was.

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.
www.priesterpenne.be