Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Archief
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 326279 .

Woord van de Pastoor

Zorg voor licht

Zorg voor Licht. Al enige tijd loopt die actie in deze tweede coronaperiode, organisatoren zijn het VTM Nieuws en HLN. Het is de bedoeling om elke avond tussen 18 uur en 22 uur een lichtje aan te steken. Het kan op heel wat manieren: een kaars op de stoep of achter je raam, vroege kerstlichtjes, een vuurkorf in je tuin . Velen doen mee. Het VTM Nieuws en Het Laatste Nieuws gaan elke avond in een andere gemeente op bezoek. Wanneer ik dit schrijf, zag ik beelden uit onze buurgemeente Aarschot waar men heel creatief is geweest met het zorgen voor licht. Toen ik gisterenavond een wandeling door Holsbeek maakte zag ik achter verschillende ramen een kaars staan en lichtjes hangen. De gedachte achter die actie is duidelijk: Licht is een teken van verbondenheid en hoop dat we sterk nodig hebben in deze donkere dagen van corona. Niet alleen voor de mensen die in de zorg werken maar ook voor elkaar. We horen berichten dat het nu voor mensen heel donkere perioden zijn door de lockdown en door alle maatregelen die er zijn om een halt te roepen aan het coronavirus. Mensen zijn eenzaam en hebben het mentaal lastig. Er zijn geluiden dat er meer mensen uit het leven stappen in deze donkere periode. Er zijn voor elkaar, licht zijn voor elkaar, elkaar licht aanreiken, hopen dat mensen geen duisternis in hun leven hebben. Mooie opdracht. Ik doe er ook aan mee. Voor het raam van de pastorij in Holsbeek heb ik ook een brandende noveenkaars gezet. Misschien kunt u het ook doen. Hopen dat mensen, dat u zelf ook licht hebt in uw leven. Laat het natuurlijk niet bij die kaars of dat lampje blijven: maak het concreet en zorg coronaveilig voor licht in het leven van medemensen.

Zorg voor Licht. Het lijkt origineel en nieuw en uniek maar eigenlijk doen we dat als christenen al eeuwen. Wij geloven in Jezus Christus die voor ons hét Licht bij uitstek is. Hij zegt het ook van Zichzelf. In het achtste hoofdstuk van het Johannesevangelie zegt Jezus: “Ik ben het licht der wereld. Wie Mij volgt dwaalt niet rond in de duisternis, maar zal het licht des levens bezitten”. Toen de eerste missionarissen hier eeuwen geleden in onze streken aankwamen hebben ze die boodschap aan onze verre voorouders gebracht: ze hoefden niet meer bang te zijn voor donkere machten en goden die mensen schrik aanjoegen; dat was de Blijde Boodschap, evangelie voor hen.
“Zorg voor Licht” is dé opdracht die de Kerk van de Heer Zelf heeft gekregen: verkondig God die van de mensen houdt en die mensen nooit laat vallen, een God die mensen onvoorwaardelijk liefheeft en dat getoond heeft in Jezus Christus. Het is onze opdracht om elke dag weer opnieuw met ons leven te kiezen voor Jezus, het Licht en als christenen om het Licht waarin we geloven bij andere te brengen in woord en daad.
“Zorg voor Licht” is verkondigen: Ga met Jezus Christus een levende relatie aan en Zijn Vriendschap zorgt dat je licht hebt alle dagen van je leven. Concreet betekent dat: Als het leven tegenzit en alles mislukt en je leven is een puinhoop: Zijn licht zal je laten zien dat je er niet alleen voorstaat, Hij gaat met je mee. Wanneer het leven donker is door verkeerde stappen in je leven, zal Zijn Licht je laten zien dat Zijn Vergeving altijd mogelijk is als je oprecht berouw hebt. Wanneer ziekte en dood zich bij ons aanmelden of bij onze dierbaren zal Zijn Licht ons laten zien dat na de dood van ons lichaam het leven eeuwig doorgaat en dat we mogen thuiskomen in Zijn Eeuwig Bruiloftsmaal.

Toen we gedoopt werden is er een doopkaars aangestoken en is in ons leven het vuur van Jezus Christus aangestoken. De priester heeft toen gezegd: “Ontvang het licht van Christus” en tot onze ouders en peter en meter werd toen gezegd: “Er is veel duisternis in het leven van de mens. Daarin zendt God zijn Licht: Christus de Heer. Het is onze taak als christenen het licht van Christus uit te dragen. Het is uw taak dit licht brandend te houden. Zorg er voor dat dit kind, dat door Christus is verlicht, blijft leven in dit Licht en in het geloof volhardt. Dan zal hij bij de komst van de Heer met alle heiligen Hem tegemoet gaan en een plaats vinden in Gods woning”. Zorgen wij door ons gebedsleven, door de sacramenten te ontvangen en door onze persoonlijke verdieping dat het Licht van Christus blijft branden zodat ook wij zelf nooit dolen in duisternis en dat we het kunnen doorgeven, zorgen dat anderen ook dat Licht hebben.

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.