Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Archief
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 297954 .

Woord van de Pastoor

25 dagen priester

YOUTUBE-FILMPJE VERBONDEN MET DIT WOORD: https://www.youtube.com/watch?v=DSvQdL3aFqo

In de afgelopen tijd ben ik bijzonder getroffen door het verhaal van Michal Los.
Michal droomde al als kind ervan om priester te worden, op zijn 18de ging hij naar het seminarie. Hij bereidde zich voor op het Priesterschap.Kort voor Pasen kreeg hij het bericht dat hij ongeneselijk ziek was, een snelgroeiende kanker. Michal was dat hij niet lang meer zou leven en zijn groot verlangen was om toch nog priester gewijd te worden en minstens een keer de Heilige Mis te kunnen opdragen. Michal wilde dat om – zoals hij dat zelf zei: “om nog meer verenigd te zijn met Christus”. Aan dat verlangen werd een positief antwoord gegeven. Paus Franciscus gaf een speciale toestemming om Michal in één Mis tot diaken en priester te wijden. En zo gebeurde het. Afgelopen 24 mei werd hij in zijn ziekenhuiskamer op de oncologieafdeling van het Militair Ziekenhuis in Warshau tot diaken en priester gewijd. De beelden van die wijding zijn emotioneel.Zie: https://www.youtube.com/watch?v=x7sqeSw2-qU

Ook zijn verlangen om nog eens de Mis te kunnen opdragen ging in vervulling. Liggend op zijn bed, een stola over de pyama droeg hij op 25 mei de Mis op. Elk die de beelden ziet, raakt gesticht door de manier hoe hij de Hostie in de handen houdt bij de consecratie en naar Jezus kijkt. Bij de viering van zijn eerste Mis uit zijn ziekenhuisbed zei hij: “Niets zal me scheiden van de liefde van Christus”. Kort richtte hij zich toen in een Facebook-video naar de vele mensen die voor hem hebben gebeden: “Geprezen zij Jezus Christus, bedankt voor al je gebeden en ik hoop dat je blijft bidden, ik zegen jullie allemaal in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest”. Zie: https://www.aciprensa.com/noticias/joven-ordenado-sacerdote-en-cama-de-hospital-celebro-su-primera-misa-87355

Op 7 juni vierde priester Michal nog zijn 31ste verjaardag. President Duda van Polen kwam nog op bezoek. Ook die foto maakt je stil. De president die knielt voor het ziekenhuisbed waarop de priester zit en hem de handen oplegt en zegent. Zie: https://www.livingfaith.in/news/father-michal-los/5132

Op 17 juni is Michal overleden. Hij was slechts 25 dagen priester.Zijn congregatie meldde het overlijden met de boodschap: “Wij geloven dat hij de Verrezen Christus ontmoette, die hij zo graag als priester wilde dienen”. Zie: https://www.kn.nl/tag/michal-los/

In die 25 dagen dat hij priester was, heeft Michal een sterk getuigenis gegeven, zijn priesterleven was zijn vruchtbaar voor de Kerk.
De algemene overste van de congregatie waar Michal toe behoorde beschreef Michal als “een bron van inspiratie voor alle katholieken en vooral voor degenen die zich geroepen voelen tot het priesterschap. Wij zijn bijzonder dankbaar voor zijn getuigenis van een uitzonderlijk geloof en een grote liefde”.
Hij gaf een sterk getuigenis van geloof. Ook wanneer zo een erge ziekte je treft en al je plannen kapot worden gegooid door het slechte nieuws: laat Jezus Christus niet los ! Hij is ook in die moeilijke momenten bij jou. Hij zal altijd bij je blijven, tot over de grens van dit leven. Een zin uit de tweede brief van de apostel Paulus aan Timoteus was Michal heel dierbaar: “Neem deel aan ontberingen en tegenspoed als een goede soldaat van Christus Jezus”. Michal wist dat hij niet lang meer zou leven maar dat liet hem niet verbitteren: met de dood voor ogen deed hij nog zijn eeuwige geloften en ontving hij de wijdingen, God liet hij niet los maar hij verbond zich nog sterker met Hem. Hij leefde uit de zin uit de Heilige Schrift: “Niets kan mij scheiden van de liefde van Christus”. Er is het getuigenis dat verschillende patiënten van het ziekenhuis waar Michal verbleef, naar hem toekwamen en om zijn zegen vroegen en zijn gebed dat ze ook de troost mochten voelen die alleen de Heer Jezus geven kan.
Hij gaf een sterk getuigenis als seminarist. Volharden in je roeping en trouw blijven, zelfs als grote moeilijkheden op je pad komen. Hij mag een voorbeeld zijn voor jongens en mannen die de Heer roept tot het Priesterschap.
Hij gaf een sterk getuigenis als priester. Geen moment was hij in een parochie maar vanop zijn bed heeft hij de kern van het Priesterschap wel getoond: God bij de mensen brengen en de mensen bij God brengen. Met zijn getuigenis, zijn zegenen en zijn Eucharistie heeft hij duizenden mensen over de hele wereld geraakt.
Hij gaf een sterk getuigenis over de betekenis van de Eucharistie. Jezus komt werkelijk tegenwoordig onder de gedaante van brood en wijn. Hij komt bij ons. Zonder priesters geen Eucharistie. De intense manier waarop Michal de Eucharistie vierde was eens vraag naar elk van ons: besef ik dat de Heer nergens zo dicht bij ons komt als in de Eucharistie ?
Laten we in deze vakantietijd, een tijd waarin velen hun definitieve beslissing moeten nemen om naar een seminarie of klooster te gaan, eens bijzonder bidden voor de roepingen, bijzonder voor de priesterroepingen en de roepingen tot het godgewijde leven. Moge het getuigenis van priester Michal vruchtbaar zijn.

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.
www.priesterpenne.be