Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Archief
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 381668 .

Woord van de Pastoor

Eerste Communiegedachten

YOUTUBE-FILMPJE OVER DIT ONDERWERP: https://www.youtube.com/watch?v=9ls7P2liKXA&ab_channel=AndyPenne

In de afgelopen weken ontvingen in onze parochies weer enkele tientallen kinderen voor het eerst de Heilige Communie. Sinds begin oktober hebben we de kinderen voorbereid op dit belangrijke moment. De kinderen hebben heel wat keren de Heilige Mis meegevierd en ik hoorde van verschillende kinderen dat ze er naar uitkeken om ook ter Communie te mogen gaan.
Mooi vind ik als priester elke keer weer het oefenen met de kinderen voor de eigenlijke Communiemis, vooral hoe ze de Heilige Communie moeten ontvangen. Het is voor een achtjarig kind een hele klus: met gevouwen handen naar de priester komen, van de handen een kruis-troontje maken voor Jezus om Hem te kunnen ontvangen, “Amen” antwoorden als de priester “Lichaam van Christus” zegt en dan weer met gevouwen handen terug naar de plaats. Bij het oefenen gaat het dikwijls mis. En dan in de Communiemis loopt het allemaal goed. Ik ben elke keer gesticht hoe die kinderen vroom voor de eerste keer Jezus in de Heilige Communie ontvangen: hoe ze alle handelingen doen maar ook de vrome blik van die kinderen. De eerste Communie van onze kleinen mag elke keer de hele gemeenschap en alle aanwezigen in die Eerste Communiemis bevragen: hoe ga ik ter Communie ? Is het voor mij ook een echte ontmoeting met Jezus ?

Jaren geleden moest ik eens een Eucharistieviering opdragen en daar werd na de Communie door de kinderen een mooi lied gezongen wat goed weergeeft waar het in de Heilige Communie over gaat:
“’t Stukje brood dat ik net kreeg, Is meer dan zomaar deeg, Het is Jezus die bij mij kwam. Jezus is nu heel dichtbij, Door de communie is Hij nu in mij, Dank U dat U zo bij mij wilt zijn. Het is goed erbij stil te staan, Denk er maar eens over na, Het is Jezus die bij je is.” Je kunt het lied hier beluisteren: https://www.liederen.rksusteren.nl/lied-8/

Zoals bij veel dingen die we dikwijls doen, mogen we ons ook bevragen op wat ons ter Communie gaan betekent. Brood en wijn werden op het Altaar geplaatst. In de woorden die de priester er over sprak mogen we Jezus horen spreken: “Dit is Mijn Lichaam”, “Dit is Mijn Bloed”. We zien nog brood en wijn maar het is voor ons werkelijk het Lichaam en Bloed van de Heer. Geen symbool van het Laatste Avondmaal maar werkelijk de Gekruisigde en Verrezen Jezus zelf die tot ons komt onder de gedaante van het Brood. We zien Hem niet maar Hij komt echt tot ons op deze wijze. We laten Hem komen in ons hart en in ons leven en vanuit die ontmoeting kunnen we als christen leven en de keuzes maken die Hij van ons vraagt. Ervaar ik dat zo ?

De Eerste Communie van die enkele tientallen kinderen mag ons uitnodigen even na te denken hoe ik ter Communie ga en of het voor mij ook nog altijd een blijde ontmoeting is met Jezus, de gekruisigde en verrezen Heer.

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.
www.priesterpenne.be

VIERINGEN DEZE WEEK: http://www.priesterpenne.be/nieuws/nieuwsdetails.php?n_ID=1198


MEIMAAND MARIAMAAND. LAATSTE BIJEENKOMST MET ROZENHOEDJE IS OP PINKSTERMAANDAG 29 MEI OM 20 UUR BIJ DE LOURDESGROT AAN DE RIJKSWEG TE NIEUWRODE. WELKOM. https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20230508_93691706

ZALIG PINKSTEREN! https://www.youtube.com/watch?v=34Zo9KpK0bw&ab_channel=AndyPenne
https://www.mariabode.nl/pinksteren-staat-voor-de-deur-pastoor-andy-penne-praat-u-bij/