Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Archief
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 300863 .

Woord van de Pastoor

De aartsengel Rafael

DIT WOORD IN YOUTUBE-VERSIE: https://www.youtube.com/watch?v=EDx9I_oE1Ls&feature=youtu.be

Wellicht is de aartsengel RafaŽl de minst bekende van de aartsengelen.
We lezen over hem in het Oudtestamentische boek Tobit.
God stuurde de aartsengel RafaŽl om twee mensen te helpen: Tobit, die blind was, en Sara, die door de demon AsmodaŁs is bezeten. Van haar zegt de Bijbel: ďZij was namelijk al aan zeven mannen ten huwelijk gegeven, maar de boze demon AsmodaŁs had hen gedood nog voor ze gemeenschap met haar hadden gehadĒ. (Tobit 3,8)
RafaŽl gaat met de zoon van Tobit, met Tobias, op zakenreis en zal hem in alles helpen.
Over de zoektocht van Tobias naar een reisgenoot lezen we in de Bijbel: ďTobias ging iemand zoeken en hij vond RafaŽl; dit was een engel, maar Tobias wist dat nietĒ. (Tobit 5,4) RafaŽl stelde zich aan Tobit voor als ďAzarias, de zoon van de grote Ananias, een volksgenootĒ (5,13) Onderweg vingen ze een grote vis. RafaŽl vertelde Tobias dat hij met de gal van het dier de blindheid van zijn vader zou kunnen genezen en met het hart en de lever Sara van haar demon kon verlossen. Tobias wilde immers graag de achtste echtgenoot worden van Sara en dit ook overleven.
Uit dit gebeuren haalt men de twee betekenissen van de naam RafaŽl. De eerste betekenis ďGod geneestĒ, laat ons denken dat de blinde Tobit inderdaad weer kon zien op aangeven van RafaŽl. De tweede betekenis ďGod is ontzagwekkendĒ verwijst naar de demon die werd verdreven. We lezen daarover: ďBij het binnengaan dacht Tobias aan wat RafaŽl gezegd had. Hij pakte de wierookschaal en legde het hart van de vis en de lever op de gloeiende as en er ontstond rook. Toen de demon de rook bemerkte, nam hij de wijk naar Opper-Egypte, waar de engel hem in de boeien sloeg.Ē (8,2-3)
Op het einde van het verhaal zal Azarias zich bekend maken aan Tobit en Tobias: ďIk ben RafaŽl, ťťn van de zeven heilige engelen die de gebeden van de heiligen opdragen en toegang hebben tot voor de heerlijke troon van de HeiligeĒ (12,15)

We bidden tot de Heilige Aartsengel RafaŽl:
Hemelse geneesheer en allertrouwste leidsman, heilige RafaŽl, die de oude Tobit het gezicht hebt teruggegeven, en de jonge Tobias op al de wegen van zijn reis geleid en in gezondheid bewaard hebt: wees de geneesheer van mijn ziel en lichaam, verdrijf de schaduwen van mijn onwetendheid en sta mij voortdurend bij in alle gevaren van de pelgrimstocht van deze wereld, totdat gij mij gebracht hebt tot het hemels vaderland, waar ik met u gelukkig in eeuwigheid het goddelijk aanschijn moge aanschouwen. Amen.

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.
www.priesterpenne.be