Home
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 283291 .

Nieuws > Vieringen Maria Tenhemelopneming 14 en 15 augustus

Op 15 augustus vieren we het grootste Mariafeest, de tenhemelopneming van Maria.

In onze Federatie Holsbeek willen we drie Eucharistievieringen aanbieden aan de gelovigen om dit Hoogfeest te vieren.

Op dinsdagavond 14 augustus om 19 uur zal er een Eucharistieviering zijn in de kerk van Sint-Pieters-Rode.

Op woensdag 15 augustus zal er om 9 uur een Eucharistieviering zijn in de kerk van Nieuwrode.

Om 10.30 uur zal er een Eucharistieviering zijn in de Sint-Mauruskerk te Holsbeek. Op het einde van deze viering zal Hubert Herbots het Gouden Sint-Romboutskruis worden opgespeld. Hij krijgt deze kerkelijke onderscheiding vanwege zijn vele verdiensten voor de kerk en de parochie, het is dit jaar al 50 jaar dat we op zijn inzet kunnen rekenen. Na de Mis is er voor iedereen een receptie.

Van harte welkom.