Home
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 334225 .

Nieuws > Parochienieuws Kortrijk-Dutsel

SINT-CATHARINA
KORTRIJK-DUTSEL

LITURGIE IN DEZE CORONATIJD

Er waren sinds Allerzielen geen publieke liturgische vieringen meer mogelijk, geen Eucharistievieringen meer waar de gelovigen naartoe kunnen komen. Een kleine verandering is hierin gekomen sinds 13 december. Sindsdien mogen 15 mensen de Eucharistievieringen bijwonen.
Elke dag wordt er Eucharistie gevierd in onze Federatie Holsbeek: op maandag/woensdag/donderdag om 19 uur in de kerk van Nieuwrode; op dinsdag en vrijdag om 9 uur in de kerk van Holsbeek. Vanaf het weekend van 26/27 december hervatten we ook de weekendvieringen: op zaterdag om 17.30 uur in de kerk van Sint-Pieters-Rode en 19 uur in de kerk van Holsbeek; op zondag om 9 uur in Kortrijk-Dutsel en om 10.30 uur in de kerk van Nieuwrode. De Missen in Holsbeek en Nieuwrode zijn te volgen via de Facebookpagina van Pastoor Andy Penne en op dinsdag- en vrijdagochtend via Radio Maria Vlaanderen.

Al deze vieringen zijn voortaan met 15 personen. Voor de weekendvieringen kunt u zich opgeven bij de Pastoor Penne, via mail pastoorpenne@cs.com of telefonisch 0 468-323817

Zondag 11 april – Eucharistieviering – 2e zondag van Pasen
Kortrijk-Dutsel – 9 uur
Heilige Mis voor Marcel Van Cleynenbreugel

Nieuwrode - 10.30 uur
1e Jaargetijde voor Leopold Van Horebeek

maandag 12 april - Eucharistieviering – Nieuwrode - 19 uur
Heilige Mis voor Julia en Sonja Bosmans, voor de familie Gybels-Valkenborgs en Staf en Livinus Gybels

Dinsdag 13 april - Eucharistieviering – Holsbeek - 9 uur
Gedachtenis van de heilige Martinus I, paus en martelaar
Jaargetijde voor Wendy Salmon

Woensdag 14 april – Eucharistieviering – Nieuwrode - 20 uur
Heilige Mis voor Marc Denaeyer

Donderdag 15 april - Eucharistieviering – Nieuwrode - 19 uur
Heilige Mis voor het bekomen van een gunst

Vrijdag 16 april - Eucharistieviering – Holsbeek - 9 uur
Heilige Mis ter ere van Onze Lieve Vrouw en de heilige Bernadette

Zaterdag 17 april – Eucharistieviering – 3e zondag van Pasen
Sint-Pieters-Rode –
17.30 uur
Heilige Mis voor Robert Deridder (13/30e)

Holsbeek - 19 uur
Eerste Jaargetijde voor Victorine Dehennin

Zondag 18 april – Eucharistieviering – 3e zondag van Pasen
Kortrijk-Dutsel – 9 uur
Eerste jaargetijde voor Jules Vanhoeyveld

Nieuwrode - 10.30 uur
H. Mis voor Alfons en Fientje Wuyts, Maria Van Bael

maandag 19 april - Eucharistieviering – Nieuwrode - 19 uur
Gedachtenis van de heilige Ursmarus, bisschop
Heilige Mis om bescherming en kracht van een broeder

Dinsdag 20 april - Eucharistieviering – Holsbeek - 9 uur
Heilige Mis voor Marcel Thiels en familie

Woensdag 21 april – Eucharistieviering – Nieuwrode - 19 uur
Gedachtenis van de heilige Anselmus
Heilige Mis voor Patrick Scheerlinck (1/30)

Donderdag 22 april - Eucharistieviering – Nieuwrode - 19 uur
Heilige Mis voor ter ere van Onze Lieve Vrouw (GR)

Vrijdag 23 april - Eucharistieviering – Holsbeek - 9 uur
Heilige Mis voor de familieleden en vrienden van de familie Claus-Claes

DANK
Als je hulp van een ander accepteert, betekent dat niet dat je gefaald hebt. Het betekent dat je er niet alleen voor staat.
Daarom: dank aan alle vrijwilligers die meegeholpen hebben om de voorbije paasdagen tot een goed einde te brengen, zowel in de kerken als daarbuiten, o.a. met het rondbrengen van de paasbrief, het verzorgen van de kruisen buiten aan de kerk, enz. Ook dank aan pastoor Penne voor alle moeite en aan Priester De Cauwer die voor extra vieringen in sommige van onze parochies zorgde.
Ook alle parochianen die ondanks de moeilijke tijden toch telkens weer de kerken met vijftien vulden willen we bedanken.
(MAC)

MISSIODAG
Op zaterdag 27 maart kreeg de Missiodag een gloednieuw kleedje. Normaal is dat een samenkomst met alle kandidaat-vormelingen van ons vicariaat. Traditiegetrouw doet onze federatie daar altijd aan mee. Samenkomen met 2000 à 2500 jongeren was dit jaar geen optie uiteraard, dus maakte de organisatie er een volledig programma-van-op-afstand van! Er werd die dag van 16.00 uur tot 19.00 uur samengewerkt met Radio Maria, waardoor er drie uur lang Radio Hosanna uitgezonden werd. Zo de huiskamer in!

Het werd een radioprogramma rond het thema van de Goede Week met o.a.:
• een podcast over het paasverhaal
• doe-opdrachten voor in het gezin
• onze bisschop aan het woord
• interviews van reporters ter plaatse
• een nieuw lied en dansje dat we samen leren
• een quiz.

Vanuit onze federatie hadden zich 28 vormelingen ingeschreven om aan dit gebeuren deel te nemen; Simon De Vos van Holsbeek Sint-Maurus schreef ter dit verslagje over:

De eerste Missiodag online werd uitgezonden via het radioprogramma ‘Radio Hosanna’, in samenwerking met Radio Maria en stond in het teken van de Goede Week. Onze bisschop kwam vertellen over Palmzondag, de Goede Week op weg naar Pasen en deze vreemde coronatijden. Hij vertelde ook hoe je kan bidden en rustig worden. Via de radio leerde ik ook het dansje Jerusalema en zongen we nog wat liedjes mee. Er was verder een reportage over Olie die in de tijd was gereisd met een koelkast. Ze kwam aan bij het kruis van Jezus en wilde hiermee over het lijdensverhaal vertellen.

WIJWATER
Tijdens de Paaswaken en de Paasvieringen wordt er water gezegend. Na de Missen kunnen de gelovigen dit gezegend water meenemen. Dat kan ook nog in de week na Pasen.

AANDACHT!
Door herstructureringen bij bpost kan Kerk & Leven voortaan zowel op dinsdag, woensdag als donderdag in uw brievenbus vallen. En dat kan van week tot week verschillen.
Als u op donderdag uw parochieblad nog niet ontvangen hebt, dan kan u dat melden, ofwel via een online formulier op www.kerkenleven.be/nietontvangen, ofwel met een mail naar nietontvangen@kerknet.be. Vermeld steeds uw naam en adres, alsook uw abonneenummer (de 8 cijfers die boven uw adres staan afgedrukt).
Uw melding komt bij uitgeverij Halewijn terecht, die u een nummer nastuurt en een klacht indient bij de post.
U kunt ook telefoneren naar de dienst Parochiebladen op het nummer 03 210 08 30. Of naar de lokale contactpersoon van uw parochie natuurlijk (zie in de linker kolom op blz. 2).
Hou er rekening mee dat de post soms rare bokkensprongen maakt! Zo was het parochieblad van de Federatie Holsbeek vorige week een dag eerder bij de ouders van pastoor Penne in Oost-Vlaanderen, dan dat het hier in onze parochies verdeeld werd! Begrijpe wie kan!

VERSCHILLENDE VORMEN VAN KERKELIJKE UITVAART
De Orde van dienst voor de uitvaartliturgie kent verschillende vormen van afscheid nemen. De meest bekende vorm is een uitvaartmis of een gebedsviering in de parochiekerk.
Toch zijn er ook nog andere vormen mogelijk om gelovig afscheid te nemen. Voor die andere vormen kan men ook de pastoor vragen zodat het binnen het parochiekader een plaats heeft.
Er zijn families die er voor kiezen (met vooraf al dan niet een viering) om gelovig afscheid te nemen op de begraafplaats. Dan komt de pastoor naar de begraafplaats en bidt daar de afscheidsgebeden.
Nogal wat families willen met een eigen viering afscheid nemen in het crematorium of op een andere plaats. Ook hierbij kan men aan de pastoor vragen om de afscheidsgebeden uit te spreken.
Wanneer families de pastoor vragen om de afscheidsgebeden op de begraafplaats of een andere plaats te komen bidden, krijgen deze mensen ook een gedachteniskruisje in de parochiekerk en worden ze ook herdacht bij de Allerheiligenviering. Doordat men beroep deed op de pastoor is het dan ook een parochiaal gebeuren geworden. De begrafenisondernemingen zijn hiervan ook op de hoogte, zij bespreken deze mogelijkheden ook met de families.

WE ZIJN ALLEEN VOOR DE WET GETROUWD…
Onlangs vroeg mij iemand: “We zijn ooit alleen voor de wet getrouwd, zouden we in alle eenvoud ons huwelijk ook kerkelijk kunnen laten inzegenen?” Natuurlijk kan dat. Er hoeft voor een huwelijk geen grote plechtigheid gehouden te worden. In alle eenvoud met het bruidspaar, twee getuigen en de pastoor kan het Sacrament van het huwelijk plaats vinden. Aan zo een eenvoudige plechtigheid zijn ook geen kosten verbonden. Wie dit wenst, neemt contact op met de pastoor.

MARIABEELDEN VOOR AAN DE GEVEL
Er zijn nog steeds enkele gietstenen Mariabeelden beschikbaar om buiten aan de gevel te hangen. In onze parochies zijn er al ruim 25 beelden verspreid. Ze kosten nog altijd 15 euro. Wie er een wenst, neemt best contact op met de pastoor.

UITZENDINGEN OP RADIO MARIA VANUIT HOLSBEEK
Sinds begin september 2017 worden de Missen op dinsdag- en vrijdagmorgen om 9.00 uur in de Sint-Mauruskerk van Holsbeek uitgezonden op Radio Maria Vlaanderen. Heel wat parochianen uit onze federatie luisteren regelmatig. Met een de DAB+-radio is het goed te beluisteren en ook via www.radiomaria.be.
Wie televisie kijkt met een decorder van Telenet kan via kanaal 912 ook luisteren.
Op woensdagmorgen om 8.30 uur bidt Pastoor Penne ook het kerkelijk ochtendgebed voor op Radio Maria.
Voor veel mensen is Radio Maria (met als studio in de kerk van Egenhoven) een grote rijkdom voor hun geloofsleven. Probeer het ook eens.

DURF UW KERKELIJKE UITVAART VASTLEGGEN!
In de afgelopen tijd was er in elk van onze parochies wel eens verontwaardiging omdat mensen van wie bekend was dat ze gelovig en kerkelijk waren geen kerkelijke uitvaart kregen van hun nabestaanden. Dikwijls was het zo dat het een weduwe of weduwnaar was van wie de partner wel een kerkelijke uitvaart had gekregen en nu de laatste van het echtpaar overleed, kreeg deze van de nabestaanden geen kerkelijke uitvaart. Heel dikwijls hoor je dan: “Dat kan toch niet de wens geweest zijn van die overledene”. Heel wat gelovige mensen vragen zich af: ga ik van mijn kinderen of familieleden nog een kerkelijke uitvaart krijgen?
Als u zeker wil zijn dat er na uw overlijden gebeurt wat uw wens is, dan is het gemakkelijk op te lossen. U gaat naar het gemeentehuis en u laat gewoon vastleggen dat u een kerkelijke uitvaart wil, of u begraven of gecremeerd wilt worden en op welke begraafplaats u wilt begraven of bijgezet worden. Wanneer u het daar vastlegt, dan zal er gebeuren wat u het wilt. Leg uw wensen daarrond duidelijk vast, ook al vermoedt u dat uw familieleden het wel weten en zullen doen. Heel wat mensen zijn in de afgelopen tijd al naar het gemeentehuis gegaan en hebben dat gedaan. Er zijn geen kosten aan verbonden en het stelt mensen gerust.
Gewoon doen!

BIJ ONS GEDOOPT
Op zondag 17 februari 2019 werd Gaël Nieling in onze Sint-Catharinakerk door Pastoor Penne gedoopt. Gaël is de zoon van Kay Nieling en Erin Schlingmann. Peter en meter zijn Bob Schlingmann en Kiki Nieling.
Op zondag 24 februari werd Leon Thuys door Pastoor Penne in onze Sint-Catharinakerk gedoopt. Leon is de zoon van Piet Thuys en Astrid Kempenaars, zij wonen op Gobbelsrode. Peters zijn Jan Thuys en Jeroen Kempenaars.
Op zondag 7 april werd Lucas Timmermans in onze Sint-Catharinakerk door Pastoor Penne gedoopt. Lucas is de zoon van Xavier Timmermans en Tine Deceuninck van op Gobbelsrode. Peter en meter zijn Kristof Deceuninck en Katrien Timmermans.
Op zondag 28 april werd Feliz Wyseur in onze Sint-Catharinakerk door Pastoor Penne gedoopt. Feliz is de dochter van Frederik Wyseur en Joke Decanniere uit de Sint-Catharinastraat. Meters zijn Inge Serneels en Evelien Rabau.
Op zondag 7 juli werd Lynne van den Broeck in onze Sint-Catharinakerk door Pastoor Penne gedoopt. Lynne is de dochter van Matthias van den Broeck en An Donné uit de Gravenstraat. Peter en meter zijn Peter van den Broeck en Joke Donné.
Op zondag 25 augustus werden in onze Sint-Catharinakerk door Pastoor Penne twee kindjes gedoopt: Hanne Verhage, dochter van Maarten Verhage en Karolien Thuys van Gobbelsrode. Peter en meter zijn Johan Verhage en Anneleen Thuys.
En Lize Beullens, dochter van Paul Beullens en Anneleen Thuys uit Lubbeek. Peter en meter zijn Leon Thuys en Céline De Vos.
Op zaterdag 21 september werd Emiel Claes in onze Sint-Catharinakerk door Pastoor Penne gedoopt. Emiel is de zoon van Sander Claes en Carlien Goovaerts uit de Dutselstraat. Meters zijn Stefanie Claes en Ine Goovaerts.
Op zondag 13 september 2020 werd Otis Verheyden in onze Sint-Catharinakerk door Pastoor Penne gedoopt. Otis is de zoon van Jonas Verheyden en Lore Kennis uit de Roostweg. Peter en meter zijn Ruben Kennis en Griet Verheyden.
Op zondag 18 oktober werd Sepp Van der Borght in onze Sint-Catharinakerk door Pastoor Penne gedoopt. Sepp is de zoon van Joris Van der Borght en Carolien Salaets uit Booischot. Peter en meter zijn Kristof Salaets en Sofie Verhoeven.
Gods Zegen voor deze gezinnen.

BIJ ONS GEDOOPT EN GETROUWD
Op zondag 4 oktober 2020 werd Len Van der Borght in onze Sint-Catharinakerk door Pastoor Penne gedoopt. Len is de zoon van Wouter Van der Borght en Sofie Verhoeven uit Wolfsdonk. In deze plechtigheid gaven de ouders ook hun ja-woord aan elkaar in het Sacrament van het huwelijk. Peter en meter én getuigen van het huwelijk waren Philip Molenschot en Lotte Geldof.
Gods Zegen voor dit gezin.

BIJ ONS GETROUWD
Ook in coronatijden kan men kerkelijk trouwen. Op maandag 7 december 2020 hebben in onze Sint-Catharinakerk Bruno de Hemptinne en Yasmine Scheerlinck elkaar in het Sacrament van het kerkelijk huwelijk het ja-woord gegeven. Slechts enkele mensen vergezelden hen als getuigen.
Gods Zegen voor hun toekomst.

EEN NIEUWE KERKRAAD
Onlangs had de verkiezing plaats voor de nieuwe kerkraad. Voorzitter wordt Achille Frooninckx, secretaris blijft Peter Van Grunderbeek, penningmeester blijft Leon Thuys, lid worden Herman Van Criekingen en Mia Rummens.

DE WONDERMOOIE KETTEROIKSE WOORDENSCHAT (1)
“De Vlaamsche tale is wonder zoet, voor die heur geen geweld en doet”, zo dichtte het Guido Gezelle. We spreken het niet tegen. Maar wie al een beetje langer dan een paar decennia meedraait in dit ondermaanse, herinnert zich ongetwijfeld nog Marc Galle, die er van 1965 tot 1976 “voor wie haar soms geweld aandoet” van maakte. In zijn vaste taalrubriek met die naam, ’s morgens op de radio, probeerde hij ons aan te leren dat ons Vlaams dialectisch taalgebruik niet altijd overeenkwam met correct Nederlands, en dat we een beetje moesten bijsturen.
Echt goed is dat niet gelukt, vrees ik, en gelukkig maar, want onze dialecten vormen een ware taalschat aan woorden en klanken. Hoe streektalen kunnen verschillen van streek tot streek, zelfs van dorp tot naastliggend dorp is wonderlijk. Het is een rijkdom die we niet verloren mogen laten gaan. Gelukkig zijn er in vele dorpen en steden geïnteresseerde mensen die hun lokale taaleigen redden van teloorgang.
Zo kwam ik heel recent te weten dat onze dorpsgenoot Daniël Theys, geboren en getogen Kortrijk-Dutselaar, op Facebook af en toe een tekstje post over het “Ketteroiks” in het Ketteroiks.
Het leek me interessant om dit ook eens te publiceren in ons parochieblad, vanuit de gedachte: verba volant, scripta manent. Ik heb ‘Danny van de garde’ gecontacteerd en met het volledige akkoord van onze glazenier – zeg maar glaskunstenaar, ik ben in zijn atelier geweest - mogen we zijn pennenvruchten plaatsen in ons Kerk & leven. Waarvoor heel veel dank.
Vandaag krijgt u een eerste kort voorsmaakje.
(L.T.)

GEBIERE zijn de buren,
GEBEIRE is gebeuren,
GEBOORE zijn gebaren
GEBAURE is geboren
VERLIERE en VERLAURE (vvt) is verliezen en verloren.
VERLIËRE is verleren

THEYS da zenne kik
TOAS is bij mij thuis
TALEST is bij jullie thuis
TONZENT is bij ons thuis
TENNEST is bij hen thuis
TENNENT eveneens
OEP EEN ANDER of IEVERANST ANNES is elders ...

... en in Gevvesreuj zeujje ze de petaate tege n ieën ier!

Daniël Theys
Glazenier

DE WONDERMOOIE KETTEROIKSE WOORDENSCHAT (2)
Beste lezer, na een weekje ‘paaspauze’, opnieuw een bijdrage van ‘Danny van de Garde’:

“Een mis” dat is een mus
En “de mes” dat is de mis.
“E seske” is een sijs.
En een ”vwajouzze” is een reis.
“E livraabiske” es foateloak een Lieveheersbeestje.
“Ne prekstoel” is ne kansel.
En een oplawaai es e pak ransel.

“Ne kwispel” is een wijwaterkwast maar ook nen hele rare gast.
“Verkwansele” da es verspille.
En bonbons da zen “pernille”
“Verdisterweire” is vernielen.
En “vesseme” zijn hielen.
“Een kwakkel” es een kwartel.
En “gespettel” is gespartel.
As ge “van oe bakkes mokt” of “van oe kest dreudt” zijde kood.

Ne smauder is een roker.
En g’et nen iejmer en nen oaker?
Den hoaze schiere mei broan zieëp.
En oep de vinster es een strieëp.

Een oepneemvod da d’es een dwoil
Moo een kiek es ginne n oal!

Een zjat es gin telloër.
Moo ne woterkètel wèl ne moeër.
Van Gogh haa moo ieën oeër
en e mistroesteg maske es een sloeër

En in de maa leesde me‘t ‘s oves alle doge e roëzenhoejkke.
(serwent da me noo de joenge maskes zote te loenke.)

Daniël Theys
Glazenier

DE WONDERMOOIE KETTEROIKSE WOORDENSCHAT (3)
E pisteleeke mee goei bouter
In Osschot hieët-et wooter... “weuter”

Ne bau of een snee broëd
Van goe te leive go de doëd.
(of kroigde ‘t poeikke)
Et ni te vet en ni te veil
moo van den oenger ziede scheil.

E stikske vloa, e spieke toot?
Doo hangt nog creim fraiche oon oeven bood. (kin)
As ge “twiddes” komt weide te loot
... en een landkaart es een koot.

Ne n ette keis
Da’s naa serjeis
Da kroupt famees in oeve nees
Da rikt ni lakkes een wofel
Moo g’et wel veel plauts on tofel.

E pause mossele mee frit
As ‘t snieëft zie d alles wit
Margareta es Margrit
En e bakkes tanne hieët gebit.

Een zwette pens, een snee sersis
As g’ abies zijt...zijde mis!
Een mossel da d es vliës noch vis...
Een smidse es een smis.
En moine peiter was Maurice.

Daniël Theys
Glazenier

OKRA 55+ - trefpunt Kortrijk-Dutsel
Goede morgen aan iedereen die dit leest. Ben je al ijverig doende of geniet je van je ontbijt? Welke klus ga je vandaag aanpakken? Nu het lenteweer ons naar buiten lokt, kunnen we daar heel wat kleine werken op ons nemen. Gras maaien is wellicht nog te snel. Laat de eerste lentebloeiers maar wat groeien. Maak de grond klaar om de voorjaarsbloeiers direct ter plaatse te planten. Vroege aardappelen en slaplanten kunnen misschien wel al in de volle grond? Toch best 's nachts afdekken tegen de vrieskou. Of de kruiwagen een lik verf geven. Of de vensters zemen, nog zo'n fijn karwei. Wel fijn als alles blinkt. Deze werken kan je allemaal ondernemen zonder aan corona te moeten denken.
Sommigen onder jullie hebben reeds een eerste spuitje gekregen. We kijken er naar uit dat iedereen een vaccin heeft gekregen om dan terug buiten te komen zonder zorgen om elkaar te besmetten.
Als je geen zin meer hebt om te werken, telefoneer naar een vriendin en ga wandelen. Kortrijk-Dutsel heeft mooie wandelwegen, dus geniet van de heerlijke zon en luister onderweg naar elkaar en naar de natuur. De hommels en enkele vlinders zijn reeds van de partij en laten ons weten dat het lente is. De lammetjes zijn al wat groter ondertussen, de kuikens lopen al rond en de vogels zijn nog hun eitjes aan het uitbroeden.
Laat ons toch dankbaar zijn voor al wat we nog wel kunnen en mogen doen. Help elkaar en geniet van ieder mooi moment.

"Natuurlijk
ben je zo oud
als de jaren die je telt.
Maar tegelijk
kan je zo jong zijn
als iedere nieuwe dag,
waaraan je onbezonnen
en met een glimlach
begint."
(K.G.)

Blijf positief, geniet en zing.
Tot volgende week,
Irène

OKRA 55+ - trefpunt Kortrijk-Dutsel

Lente in het dorp. Zien jullie ook overal de bloesems in de fruitbomen? Prachtig toch? Als je gaat wandelen dan moet je zeker je verrekijker meenemen. Dan kan je verschillende vogelsoorten zien en luisteren naar hun mooie gezang. Nieuwe dingen ontdekken moet je blijven doen. Hoe oud je ook wordt, steeds nieuwsgierig blijven.
En dat dan delen en samen beleven met vrienden.

"Als een viooltje zich onder een steen vandaan kan wringen of een gehavend vogeltje blijft zingen, waarom dan niet een mens?." (K.G.)

We trekken ons op aan de kleinste zonnestraal, aan herinneringen van een pintje drinken op een terras, een museum bezoeken, ieder naar zijn smaak en goesting.
Het vaccineren loopt rustig verder. De oudsten onder ons zijn al gevaccineerd, nu de anderen nog. We blijven hopen dat we dit jaar nog eens kunnen samenkomen, desnoods buiten. Moest dat mogelijk zijn dan spreken we van een "klein geluk". Samen op de bank aan de petanquebaan?

“De paasbloemen, ingetogen en uitbundig tegelijk spreken volmondig hun vertrouwen in de lente uit.” (K.G.)

Lieve iedereen, de laatste sprint is ingezet. Nu ja, dat hopen we toch. Ik hoop dat we "later" meer zullen genieten van de gewone dagdagelijkse dingen en tevreden zijn.
"Het geluk is geen ononderbroken rij van mooie dagen, maar de herhaalde lichtende uitzondering die alleszins sterk genoeg moet zijn om boven het grijze dagdagelijkse leven vol zorgen, als hoop en herinnering te kunnen uitstralen." (Jean Pierhol)

Volhouden, bewegen, werken in de tuin of gaan wandelen.
Geniet van ieder fijn moment.
Tot volgende week,
Irène


SAMANA – TOMBOLA
Ook dit jaar houdt Samana een nationale solidariteitsactie, onder de vorm van een tombola. Daarmee steunt u de werking van de plaatselijke kernen, zoals die in onze parochies bestaan.
In Sint-Pieters-Rode en in Kortrijk-Dutsel werden er voor deze tombola recent huis-aan-huis brieven verspreid. Aan de hand van de gegevens op deze brieven kunt u tombolaboekjes bestellen. De trekking van deze tombola is gepland voor vrijdag 4 juni. U kunt ook contact opnemen met iemand van de plaatselijke werking, zoals: Maria Nackaerts (016 62 18 95) in Kortrijk-Dutsel, Marc Van Looy (016 56 40 09) in Nieuwrode of Cecile Gryson (016 622 642) in Sint-Pieters-Rode.
Ter informatie: voor vijf euro hebt u al een boekje met zes loten!