Home
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 398618 .

Nieuws > Parochienieuws Kortrijk-Dutsel

SINT-CATHARINA
KORTRIJK-DUTSEL

LITURGIE IN DE FEDERATIE HOLSBEEK

Vrijdag 23 februari – Eucharistieviering – Holsbeek – 9 uur
Gedachtenis van de heilige Polycarpus, bisschop en martelaar
Heilige Mis voor Anne-Marie Dirckx (2/12)

Zaterdag 24 februari – Eucharistieviering – Tweede zondag in de Veertigdagentijd

Sint-Pieters-Rode - 17.30 uur
Heilige Mis voor Germaine Lontie (15/30)

Holsbeek - 19 uur
Eerste Jaargetijde voor Marc Depuydt
Heilige Mis voor Marie-Josée Verbeke en de overledenen van de familie Verbeke
Heilige Mis voor Paula Timmermans (2/12)

Zondag 25 februari – Eucharistieviering – Tweede zondag in de Veertigdagentijd

Kortrijk-Dutsel - 9 uur
Heilige Mis voor Maria Sente
Malvina Vandenbergh

Nieuwrode – 10.30 uur
Heilige Mis voor Julia en Sonja Bosmans
Jaargetijde Pastoor Jan Ulens
Jaargetijde Josephina Peeters
Jozef Verbinnen en Maurice Boeckx

Maandag 26 februari - Eucharistieviering – Sint-Pieters-Rode – 19 uur
Heilige Mis voor overledenen

Dinsdag 27 februari - Eucharistieviering – Holsbeek - 9 uur
Gedachtenis van de zalige Maria van Jezus, maagd
Heilige Mis voor Pastoor Julien De Keukelaere

Woensdag 28 februari – Eucharistieviering – Kortrijk-Dutsel – 19 uur
Heilige Mis voor overledenen

Donderdag 29 februari - Eucharistieviering – Nieuwrode – 19 uur
Heilige Mis voor overledenen

Vrijdag 1 maart – Eucharistieviering – Holsbeek – 9 uur
Heilige Mis voor de overledenen van de familie Willemans (5/5)

Zaterdag 2 maart – Eucharistieviering – Derde zondag in de Veertigdagentijd

Holsbeek – 13 uur
Heilig Doopsel van Roman Holub

Sint-Pieters-Rode - 17.30 uur
Heilige Mis voor Maria Discart (5/24)


Holsbeek - 19 uur
Heilige Mis voor Marie Louise Stuckens (4/6)
Heilige Mis voor Paula Timmermans (2/2, namens de buren)

Zondag 3 maart – Eucharistieviering – Derde zondag in de Veertigdagentijd

Kortrijk-Dutsel - 9 uur
Heilige Mis voor Gaston Vrancken en Marie-Louise Elsen

Nieuwrode – 10.30 uur
Heilige Mis voor overledenen

Maandag 4 maart - Eucharistieviering – Sint-Pieters-Rode – 19 uur
Gedachtenis van de heilige Casimir
Heilige Mis voor overledenen

Dinsdag 5 maart - Eucharistieviering – Holsbeek - 9 uur
Heilige Mis voor de overledenen van de familie Buysse (5/5)

Woensdag 6 maart – Eucharistieviering – Kortrijk-Dutsel – 19 uur
Gedachtenis van de heilige Coleta, maagd
Heilige Mis voor overledenen

Donderdag 7 maart - Eucharistieviering – Nieuwrode – 19 uur
Gedachtenis van de heiligen Perpetua en Felicitas, martelaressen
Heilige Mis voor Philomena Wirtz (Stichting)

Vrijdag 8 maart – Eucharistieviering – Holsbeek – 9 uur
Gedachtenis van de heilige Johannes a Deo, kloosterling
Heilige Mis uit dankbaarheid

Zaterdag 9 maart – Eucharistieviering – Vierde zondag in de Veertigdagentijd

Sint-Pieters-Rode - 17.30 uur
Heilige Mis

Holsbeek - 19 uur
Heilige Mis voor Denis Lemmens (4/8)
Heilige Mis voor Karel Vanderhoeght (7/22)

Zondag 10 maart – Eucharistieviering – Vierde zondag in de Veertigdagentijd

Kortrijk-Dutsel - 9 uur
Heilige Mis

Nieuwrode – 10.30 uur
Heilige Mis

Holsbeek – 12 uur
Heilig Doopsel van Mayson-Ray Rienckens

Maandag 11 maart - Eucharistieviering – Sint-Pieters-Rode – 19 uur
Heilige Mis voor overledenen

Dinsdag 12 maart - Eucharistieviering – Holsbeek - 9 uur
Jaargetijde voor Alfonsine De Rouck

Woensdag 13 maart – Eucharistieviering – Kortrijk-Dutsel – 19 uur
Heilige Mis voor overledenen

Donderdag 14 maart - Eucharistieviering – Nieuwrode – 19 uur
Heilige Mis voor Lode Le Moine (3/12)

Vrijdag 15 maart – Eucharistieviering – Holsbeek – 9 uur
Jaargetijde voor Marcel Thiels

BEZOEK RADIO MARIA
Deze woensdag 21 februari en volgende woensdag 28 februari gaan onze vormelingen op bezoek bij Radio Maria, telkens van 13.30 tot 16.00 uur. Deze week gaan de vormelingen van Holsbeek, Kortrijk-Dutsel en Sint-Pieters-Rode, volgende week die van Nieuwrode.

De oorsprong van Radio Maria ligt in Italië, waar lokale zenders van verschillende parochies hun krachten bundelden tot één netwerk. Later ging Radio Maria nationale programma's maken. Inmiddels is Radio Maria op alle continenten actief en de radiostations onder een overkoepelende organisatie met de naam World Family of Radio Maria. Op die manier is Radio Maria in meer dan 65 landen actief.

Radio Maria is een katholieke radiozender en tevens een lekenorganisatie met vele vrijwilligers als voornaamste basis. In Vlaanderen is Priester Karlo Tyberghien aangesteld als programmadirecteur. Hij wordt in zijn opdracht bijgestaan door een klein team van vaste medewerkers voor het organiseren en coördineren van de dagelijkse werkzaamheden.

Radio Maria zendt geen reclame uit, onderneemt geen commerciële activiteiten en krijgt geen subsidie van de overheid. Het project wordt volledig gefinancierd door donaties van vrijgevige en betrokken luisteraars, die het werk van de meer dan 86 Radio Maria’s wereldwijd mogelijk maken.
Kijk en luister aandachtig want het is echt de moeite waard.
(MAC)

FEDERATIEVERGADERING
De federatieploeg vergadert op donderdag 29 februari om 14.00 uur in de pastorie van Holsbeek Sint-Maurus.

KERKSESSIE
Op zondag 3 maart is het alweer tijd voor de laatste kerksessie van dit seizoen, om 11.30 uur in de Sint-Catharinakerk van Kortrijk-Dutsel, deze keer met Bipolar Bows.
Violiste Lotte Remmen en de Franse cellist Toby Kuhn ontdekken zo veel mogelijk muziekstijlen en nieuwe technieken en zetten deze naar hun hand. Ze brengen een experimentele mozaïek van klassiek en traditie, jazz, blues, funk en improvisaties.
Voor informatie en tickets kan je terecht bij cultuur@holsbeek.be – 016 62 95 02.

PAS- EN JONGGEDOOPTENVIERING
Op zondagmiddag 4 februari was er in de Sint-Mauruskerk van Holsbeek de jaarlijkse viering voor de pas- en jonggedoopten. Heel wat jonge ouders kwamen met hun kinderen naar de kerk voor de kinderzegen, sommigen vergezeld van de grootouders en peters en meters. De allerkleinsten waar goed te horen! Na de korte viering zorgde de Federatieploeg voor poffertjes, chocolademelk en koffie.

JUBILARISSENVIERINGEN
De voorbije weken hielden we in onze parochies de jaarlijkse jubilarissenvieringen. Echtparen die dit jaar 50, 55, 60, 65, 70 of 75 jaar getrouwd zijn, werden daarvoor speciaal uitgenodigd.

In Kortrijk-Dutsel vierden Roger Peetermans en Suzanne Verreck ook de vijftigste verjaardag van hun huwelijk en Maurice Peeters en Madeleine Noppen vierden er hun zestigste huwelijksverjaardag, samen met de parochiegemeenschap.
Wij wensen deze echtparen Gods Zegen voor de toekomst.

De jubilarissen van Holsbeek Sint-Maurus en Nieuwrode komen volgende week aan bod.

OPROEP VOOR LEDEN VOOR EEN UITVAARTKOOR
Iemand een waardig afscheid geven is het laatste wat je voor die persoon nog kunt doen. En daarom is het belangrijk dat dit met de nodige zorg en respect gebeurt. Hoewel pastoor Penne een goede zangstem heeft, voelt hij toch nood aan ondersteuning. Daarom stelt hij voor een “uitvaartkoor’ op te richten, liefst met zangers uit alle parochies van onze federatie (of daarbuiten), die ook de verplaatsing naar alle kerken van onze federatie willen doen, als er een uitvaart is. Het repertoire van een begrafenis staat min of meer vast; de Gregoriaanse Requiemmis en een selectie uit Zingt Jubilaté.

Wie wilt deelnemen aan dit uitvaartkoor neemt best contact op met de pastoor (0468 323 817 – e-mail: pastoorpenne@cs.com) of met Carine Vandeput (0474 825 803 – e-mail: parochiesintmaurus@gmail.com).

COMMUNIE AAN HUIS
Zieken, bejaarden en mensen die niet in de mogelijkheid zijn om naar de kerk te komen, kunnen thuis de Heilige Communie ontvangen. U kunt hiervoor bellen naar Pastoor Penne (0468 32 38 17) of naar pastoraal werkster Godelieve Nys (0478 38 57 54).

MISINTENTIES
U kan nog steeds een misintentie aanvragen voor een overleden familielid, vriend of kennis. Zolang het aantal aanwezigen in een eucharistieviering beperkt is tot 15, nemen we in principe maar één intentie per viering aan en raden we de families aan tijdig te reserveren. Een misintentie kost 15,00 €; u kunt zich daarvoor wenden tot de contactpersonen van uw parochie

VERSCHILLENDE VORMEN VAN KERKELIJKE UITVAART
De Orde van dienst voor de uitvaartliturgie kent verschillende vormen van afscheid nemen. De meest bekende vorm is een uitvaartmis of een gebedsviering in de parochiekerk.
Toch zijn er ook nog andere vormen mogelijk om gelovig afscheid te nemen. Voor die andere vormen kan men ook de pastoor vragen zodat het binnen het parochiekader een plaats heeft.
Er zijn families die er voor kiezen (met vooraf al dan niet een viering) om gelovig afscheid te nemen op de begraafplaats. Dan komt de pastoor naar de begraafplaats en bidt daar de afscheidsgebeden.
Nogal wat families willen met een eigen viering afscheid nemen in het crematorium of op een andere plaats. Ook hierbij kan men aan de pastoor vragen om de afscheidsgebeden uit te spreken.
Wanneer families de pastoor vragen om de afscheidsgebeden op de begraafplaats of een andere plaats te komen bidden, krijgen deze mensen ook een gedachteniskruisje in de parochiekerk en worden ze ook herdacht bij de Allerheiligenviering. Doordat men beroep deed op de pastoor is het dan ook een parochiaal gebeuren geworden. De begrafenisondernemingen zijn hiervan ook op de hoogte, zij bespreken deze mogelijkheden ook met de families.

WE ZIJN ALLEEN VOOR DE WET GETROUWD…
Onlangs vroeg mij iemand: “We zijn ooit alleen voor de wet getrouwd, zouden we in alle eenvoud ons huwelijk ook kerkelijk kunnen laten inzegenen?” Natuurlijk kan dat. Er hoeft voor een huwelijk geen grote plechtigheid gehouden te worden. In alle eenvoud met het bruidspaar, twee getuigen en de pastoor kan het Sacrament van het huwelijk plaats vinden. Aan zo een eenvoudige plechtigheid zijn ook geen kosten verbonden. Wie dit wenst, neemt contact op met de pastoor.

MARIABEELDEN VOOR AAN DE GEVEL
Er zijn nog steeds enkele gietstenen Mariabeelden beschikbaar om buiten aan de gevel te hangen. In onze parochies zijn er al ruim 25 beelden verspreid. Ze kosten 18 euro. Wie er een wenst, neemt best contact op met de pastoor.

UITZENDINGEN OP RADIO MARIA VANUIT HOLSBEEK
Sinds begin september 2017 worden de Missen op dinsdag- en vrijdagmorgen om 9.00 uur in de Sint-Mauruskerk van Holsbeek uitgezonden op Radio Maria Vlaanderen. Heel wat parochianen uit onze federatie luisteren regelmatig. Met een de DAB+-radio is het goed te beluisteren en ook via www.radiomaria.be.
Wie televisie kijkt met een decorder van Telenet kan via kanaal 912 ook luisteren.
Op woensdagmorgen om 8.30 uur bidt Pastoor Penne ook het kerkelijk ochtendgebed voor op Radio Maria.
Voor veel mensen is Radio Maria (met als studio in de kerk van Egenhoven) een grote rijkdom voor hun geloofsleven. Probeer het ook eens.

DURF UW KERKELIJKE UITVAART VASTLEGGEN!
In de afgelopen tijd was er in elk van onze parochies wel eens verontwaardiging omdat mensen van wie bekend was dat ze gelovig en kerkelijk waren geen kerkelijke uitvaart kregen van hun nabestaanden. Dikwijls was het zo dat het een weduwe of weduwnaar was van wie de partner wel een kerkelijke uitvaart had gekregen en nu de laatste van het echtpaar overleed, kreeg deze van de nabestaanden geen kerkelijke uitvaart. Heel dikwijls hoor je dan: “Dat kan toch niet de wens geweest zijn van die overledene”. Heel wat gelovige mensen vragen zich af: ga ik van mijn kinderen of familieleden nog een kerkelijke uitvaart krijgen?
Als u zeker wil zijn dat er na uw overlijden gebeurt wat uw wens is, dan is het gemakkelijk op te lossen. U gaat naar het gemeentehuis en u laat gewoon vastleggen dat u een kerkelijke uitvaart wil, of u begraven of gecremeerd wilt worden en op welke begraafplaats u wilt begraven of bijgezet worden. Wanneer u het daar vastlegt, dan zal er gebeuren wat u het wilt. Leg uw wensen daarrond duidelijk vast, ook al vermoedt u dat uw familieleden het wel weten en zullen doen. Heel wat mensen zijn in de afgelopen tijd al naar het gemeentehuis gegaan en hebben dat gedaan. Er zijn geen kosten aan verbonden en het stelt mensen gerust.
Gewoon doen!

BIJ ONS GEDOOPT
Op maandag 1 mei 2023 werd Leon Lintner in onze Sint-Catharinakerk door Pastoor Penne gedoopt. Leon is de zoon van Karolien Lintner uit de Sint-Catharinastraat. Meters zijn Evelien Lintner en Annelies Guily.
Op zaterdag 13 mei 2023 werd Mila Robijns in onze Sint-Catharinakerk door Pastoor Penne gedoopt; zij is de dochter van Maarten Robijns en Joni Nackaerts uit de Doelestraat. Peter en meter zijn Dirk Nackaerts en Ann Herbiest.
Op zaterdag 5 augustus 2023 werd Julien Dupont in onze Sint-Catharinakerk door Pastoor Penne gedoopt. Julien is de zoon van Giel Dupont en Anne-Lore Govaerts, uit de Poelweg. Peter en meter zijn Jan Govaerts en Liese-Lotte Govaerts.
Op zondag 13 augustus 2023 werd Mayson Vanderveken in onze Sint-Catharinakerk door Pastoor Penne gedoopt. Hij is de zoon van Lesley Vanderveken en Elke Vandueren, van de Poelweg. Peter en meter zijn Kenneth Schrevens en Kiani Geens.
Op zaterdag 11 november 2023 werden Senne en Luca Naegels in onze Sint-Catharinakerk door Pastoor Penne gedoopt. Zij zijn zoon en dochter van Marnix Naegels en Lotte Smets, van Gobbelsrode. Peter en meter van Senne zijn Joost Smets en Ilona Schodts. Peter en meter van Luca zijn Maxim Mannaerts en Kimberly Loockx.
Op zaterdag 13 januari 2024 werd Ellis Verheyden in onze Sint-Catharinakerk door Pastoor Penne gedoopt: Zij is de dochter van Jonas Verheyden en Lore Kennis, van de Roostweg. Peter en meter zijn Robin Van Roosbroeck en Katrien Mols.
Gods Zegen voor deze gezinnen.

BIJ ONS GETROUWD
Op vrijdag 11 augustus 2023 hebben Donato Pizzulo en Katerin Theys uit Hong Kong in onze Sint-Catharinakerk elkaar het ja-woord gegeven in het Sacrament van het huwelijk. Getuigen waren William To en Marco Ebner-Hodeige.
Gods Zegen voor hun toekomst.

PAROCHIEZALEN HOLSBEEK
De vijf parochiezalen, gelegen op het grondgebied van de gemeente Holsbeek, hebben onlangs de vzw ‘Parochiezalen Holsbeek’ opgericht. Zo kan de uitbating en het beheer van deze zalen beter op elkaar afgestemd worden, wat de ondersteuning van het Holsbeekse gemeenschaps- en verenigingsleven in de verschillende parochies ten goede zal komen. Het gaat om het beheer en de uitbating van de Parochiecentra Sint-Maurus (Holsbeek-dorp), Gildezaal (Kortrijk-Dutsel), Kloosterhof (Sint-Pieters-Rode), Sint-Carolus (Holsbeek-Plein) en Sint-Lambertus (Nieuwrode). Zij bieden aan verenigingen en particulieren de mogelijkheid parochiale, culturele, sociale en familiale activiteiten te organiseren.

De informatie over deze zalen is voortaan gebundeld op de website www.parochiezalenHolsbeek.be. Deze website is momenteel nog ‘in ontwikkeling’; d.w.z. dat nog niet voor alle zalen de nodige gegevens voorhanden zijn. Er kan in elk geval al nagekeken worden wanneer de zalen beschikbaar zijn en hoe er gereserveerd kan worden.
Warm aanbevolen ... voor als er opnieuw gefeest kan worden natuurlijk!

EETFESTIJN
De Vriendenkring Gehandicaptenzorg Zonnebloem nodigt iedereen uit op een tweedaags eetfestijn op zaterdag 2 en zondag 3 maart in de Gildezaal van Kortrijk-Dutsel, telkens van 11.30 tot 19.00 uur. Iedereen is welkom; er is een ruime parking en de zaal is toegankelijk voor iedereen.
Indien u ons werk wilt steunen, dan kan dat op nr.: BE36 8508 6918 6581 van Vriendenkring Zonnebloem, Dutselstraat 13 - 3220 Kortrijk-Dutsel – tel.: 016 62 25 89 - e-mail: lea.smets@hotmail.com.

WEEK VAN DE VRIJWILLIGER
De Week van de Vrijwilliger – dit jaar van 2 tot 10 maart - is een jaarlijks terugkerend evenement in Vlaanderen dat vrijwilligerswerk in de schijnwerpers zet. Het doel is om vrijwilligers te waarderen en hun inzet te promoten.

Het thema voor dit jaar is “Vrijwilligerswerk is een ontdekkingsreis.” De tocht door vrijwilligersland is een groot avontuur, gevuld met ontmoetingen, ervaringen, verschillende sectoren en organisaties, én schatten van vrijwilligers. Vrijwilligerswerk is dus een echte ontdekkingsreis.

Vrijwilligers blijven ons steeds verbazen met hun tomeloze inzet, hun positieve veerkracht en hun goesting om zich te engageren. Het zijn gewone mensen zoals jij en ik, met het hart op de juiste plaats. Er zijn voor anderen, hulp bieden, een bezoekje brengen en nog zoveel meer, …. Zo geef je richting aan je leven, ontdek je keer op keer nieuwe talenten. Deze deel je met de mensen rondom jou, je brengt warmte in de wereld van anderen. Jij zorgt voor mensen, jij staat klaar en paraat, niets is voor jou teveel. Jouw aanwezigheid fleurt iedereen op, je bent de zon in hun leven Je tovert een glimlach op ieders gezicht. Elke keer opnieuw toon je moed, doorzettingskracht en motivatie. Jouw optimisme geeft kleur aan elke grijze dag. Al zijn er soms obstakels die het pad versperren, je overwint ze gegarandeerd. Met hart en ziel ga je elke uitdaging aan, als dappere avonturier.

Daarom aan alle vrijwilligers: een hele dikke ‘DANK JE WEL’ voor jullie onbaatzuchtige inzet.
(MAC)

Aanstekelijk
Een vonk in mij,
iemand sprak mij aan,
iemand nodigde mij uit,
iemand zag mijn gedrevenheid,
iemand had mijn vrijwilligheid nodig,
iemand zag mijn talenten,
iemand respecteerde mijn grenzen.

Een vonk aanstekelijk,
daarna sprak ik dankbaar
iemand anders aan,
zei ik op mijn beurt tegen iemand
dat ik haar en hem nodig had.

Een vonk met velen,
zo onbegrijpelijk diep,
zo onweerstaanbaar vurig,
aangewakkerd door waardering,
door nooit vanzelfsprekend,
door moedig doordoen,
ook vandaag!
(Luc Vandenabeele)