Home
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 323675 .

Nieuws > Parochienieuws Kortrijk-Dutsel

SINT-CATHARINA
KORTRIJK-DUTSEL

zondag 11 oktober
08.15 u: Eucharistieviering
Intentie:
familie Stas-Peeters

zondag 18 oktober
09.00 u: Eucharistieviering
Intentie:
René Corbeels

zondag 18 oktober
14.30 u: Heilig Doopsel
van Sepp Van der Borght

VORMSELVIERINGEN 2020
Op zaterdag 26 september hadden in onze parochiefederatie eindelijk de vormselvieringen van dit jaar plaats. De kinderen, waarvan de meesten vorig jaar in het 6e leerjaar zaten, gaan ondertussen naar de middelbare school. Niet alleen dat, maar ook de uitzonderlijke maatregelen die moesten getroffen worden, maakten dat deze vieringen niet helemaal als andere jaren konden gebeuren.
Pastoor Penne en Vormheer Steven Wielandt reden die zaterdagnamiddag van de ene kerk naar de andere, waar telkens tijdens een korte plechtigheid de vormelingen van die parochie hun doopbeloften vernieuwden en het vormsel ontvingen.
Proficiat voor deze vormelingen en hun families!
In het parochieblad van vorige week kon u al kennis maken met de vormelingen van onze vier parochies. Maar op zaterdag 26 september was er in de Sint-Mauruskerk van Holsbeek nog een vijfde vormselviering. Want niet minder dan 12 kinderen van de buurtparochie Sint-Carolus (Holsbeek – Plein) gaven er de voorkeur aan ook binnen onze federatie hun doopgeloften te hernieuwen en het sacrament van het vormsel te mogen ontvangen.
Ook deze vormelingen en hun families wensen wij van harte proficiat.

OKTOBER ROZENKRANSMAAND
Nog tot het einde van de maand oktober bidden we het rozenhoedje voor de avondmissen van maandag in Sint-Pieters-Rode en op donderdag in Nieuwrode, telkens om 18.40 uur.

NAAMOPGAVE VORMELINGEN 2021
Door de coronaomstandigheden hebben we nog maar pas de vormselvieringen van dit jaar achter de rug. Toch zullen de vormelingen van volgend jaar in het weekend van zaterdag 17 en zondag 18 oktober al hun naamopgave doen. De vormelingen van Kortrijk-Dutsel en Sint-Pieters-Rode doen dat samen in de viering van zaterdag 17 oktober om 9.00 uur in de kerk van Sint-Pieters-Rode; de vormelingen van Holsbeek in de viering van zaterdag 17 oktober om 19.00 uur in de Sint-Mauruskerk en de vormelingen van Nieuwrode in de viering van zondag 18 oktober om 10.30 uur in de Sint-Lambertuskerk. We dragen onze vormelingen in deze dagen bijzonder mee in onze gebeden.

Je ouders hebben je een naam gegeven. Zij hebben je vanaf je geboorte bij die naam geroepen. Je naam is een wezenlijk deel van je persoon. Door die naam krijg je een eigen identiteit. In de loop van je geschiedenis heb je die naam gevuld met jouw eigen manier van denken en voelen, met je eigen uitstraling. Ook al dragen andere mensen diezelfde naam als jij, jouw naam klinkt apart, uniek. Wanneer jij bij je naam wordt geroepen, wordt jij bedoeld, jij en niemand anders.

INSCHRIJVING EERSTE COMMUNIE 2021
Op maandag 19 oktober is er om 20.00 uur in de kerk van Sint-Pieters-Rode een inschrijvingsavond voor de kinderen die in 2021 de Eerste Communie willen ontvangen.
Alle kinderen die in 2013 geboren zijn en in een van onze vier parochies wonen, hebben normaal een uitnodiging via de post ontvangen. Ook wie buiten onze parochies woont, mag aansluiten bij de voorbereidingen van de Eerste Communie.
Welkom.


GEWIJZIGDE MISTIJDEN DIT WEEKEND
Dit weekend zijn sommige mistijden vanwege de eerstecommunievieringen gewijzigd. Zo zal de zondagsmis in Kortrijk-Dutsel uitzonderlijk plaatshebben om 08.15 uur. Voor 09.00 uur hebben we immers geen priester kunnen vinden. In de wijde omgeving zijn alle beschikbare priesters gevraagd, maar allen hadden ze andere verplichtingen. Om de mensen die op zaterdag niet naar de Mis kunnen gaan, zal pastoor Penne op zondagmorgen om 8.15 uur dus de Mis opdragen in de kerk van Kortrijk-Dutsel.
Omwille van de twee eerstecommunievieringen op zondag in de kerk van Nieuwrode, kan er daar geen viering doorgaan om 10.30 uur. We vragen de gelovigen van Nieuwrode om uitzonderlijk aan te sluiten bij de vieringen op zaterdagavond in Sint-Pieters-Rode om 17.30 uur of in Holsbeek Sint-Maurus om 19.00 uur. Of op zondagmorgen om 08.15 uur in Kortrijk-Dutsel (zie hoger).

KRUISOPLEGGING
Tijdens het weekend van 12 en 13 september – twee weken voor hun vormsel – kregen de vormelingen van dit jaar een kruisje opgelegd, dat ze tijdens hun vormsel zullen dragen en daarna bij hen thuis een mooie plaats zullen geven.

WE ZIJN ALLEEN VOOR DE WET GETROUWD…
Onlangs vroeg mij iemand: “We zijn ooit alleen voor de wet getrouwd, zouden we in alle eenvoud ons huwelijk ook kerkelijk kunnen laten inzegenen?” Natuurlijk kan dat. Er hoeft voor een huwelijk geen grote plechtigheid gehouden te worden. In alle eenvoud met het bruidspaar, twee getuigen en de pastoor kan het Sacrament van het huwelijk plaats vinden. Aan zo een eenvoudige plechtigheid zijn ook geen kosten verbonden. Wie dit wenst, neemt contact op met de pastoor.

HET ANGELUS
Toen het rond Pasen duidelijk werd dat er enige tijd geen vieringen in onze kerken konden gehouden worden, werd binnen de federatie afgesproken de klokken in onze kerktorens wat meer te laten luiden, o.a. om 20.00 uur, samen met de dankbetuigingen die her en der gehouden werden voor het zorgpersoneel. Op sommige plaatsen werd daarvoor het Angelus ingeschakeld.
Ondertussen werd binnen de federatieploeg afgesproken vanaf 1 augustus in alle kerken het Angelus op dezelfde tijdstippen te luiden, nl. om 12.00 uur ’s middags en om 18.00 uur ’s avonds. Alleen in Kortrijk-Dutsel weerklinkt het Angelus ook nog om 08.00 uur ’s morgens; daar is dat immers al een jarenlange traditie. Het luiden om 20.00 uur valt weg.
Over Het Angelus vindt u een filmpje op het YouTubekanaal van Pastoor Penne:
https://www.youtube.com/watch?v=avBY62ciJY0.

MARIABEELDEN VOOR AAN DE GEVEL
Er zijn nog steeds enkele gietstenen Mariabeelden beschikbaar om buiten aan de gevel te hangen. In onze parochies zijn er al ruim 25 beelden verspreid. Ze kosten nog altijd 15 euro. Wie er een wenst, neemt best contact op met de pastoor.

UITZENDINGEN OP RADIO MARIA VANUIT HOLSBEEK
Sinds begin september 2017 worden de Missen op dinsdag- en vrijdagmorgen om 9.00 uur in de Sint-Mauruskerk van Holsbeek uitgezonden op Radio Maria Vlaanderen. Heel wat parochianen uit onze federatie luisteren regelmatig. Met een de DAB+-radio is het goed te beluisteren en ook via www.radiomaria.be.
Wie televisie kijkt met een decorder van Telenet kan via kanaal 912 ook luisteren.
Op woensdagmorgen om 8.30 uur bidt Pastoor Penne ook het kerkelijk ochtendgebed voor op Radio Maria.
Voor veel mensen is Radio Maria (met als studio in de kerk van Egenhoven) een grote rijkdom voor hun geloofsleven. Probeer het ook eens.

DURF UW KERKELIJKE UITVAART VASTLEGGEN!
In de afgelopen tijd was er in elk van onze parochies wel eens verontwaardiging omdat mensen van wie bekend was dat ze gelovig en kerkelijk waren geen kerkelijke uitvaart kregen van hun nabestaanden. Dikwijls was het zo dat het een weduwe of weduwnaar was van wie de partner wel een kerkelijke uitvaart had gekregen en nu de laatste van het echtpaar overleed, kreeg deze van de nabestaanden geen kerkelijke uitvaart. Heel dikwijls hoor je dan: “Dat kan toch niet de wens geweest zijn van die overledene”. Heel wat gelovige mensen vragen zich af: ga ik van mijn kinderen of familieleden nog een kerkelijke uitvaart krijgen?
Als u zeker wil zijn dat er na uw overlijden gebeurt wat uw wens is, dan is het gemakkelijk op te lossen. U gaat naar het gemeentehuis en u laat gewoon vastleggen dat u een kerkelijke uitvaart wil, of u begraven of gecremeerd wilt worden en op welke begraafplaats u wilt begraven of bijgezet worden. Wanneer u het daar vastlegt, dan zal er gebeuren wat u het wilt. Leg uw wensen daarrond duidelijk vast, ook al vermoedt u dat uw familieleden het wel weten en zullen doen. Heel wat mensen zijn in de afgelopen tijd al naar het gemeentehuis gegaan en hebben dat gedaan. Er zijn geen kosten aan verbonden en het stelt mensen gerust.
Gewoon doen!

BIJ ONS GEDOOPT
Op zondag 17 februari 2019 werd Gaël Nieling in onze Sint-Catharinakerk door Pastoor Penne gedoopt. Gaël is de zoon van Kay Nieling en Erin Schlingmann. Peter en meter zijn Bob Schlingmann en Kiki Nieling.
Op zondag 24 februari werd Leon Thuys door Pastoor Penne in onze Sint-Catharinakerk gedoopt. Leon is de zoon van Piet Thuys en Astrid Kempenaars, zij wonen op Gobbelsrode. Peters zijn Jan Thuys en Jeroen Kempenaars.
Op zondag 7 april werd Lucas Timmermans in onze Sint-Catharinakerk door Pastoor Penne gedoopt. Lucas is de zoon van Xavier Timmermans en Tine Deceuninck van op Gobbelsrode. Peter en meter zijn Kristof Deceuninck en Katrien Timmermans.
Op zondag 28 april werd Feliz Wyseur in onze Sint-Catharinakerk door Pastoor Penne gedoopt. Feliz is de dochter van Frederik Wyseur en Joke Decanniere uit de Sint-Catharinastraat. Meters zijn Inge Serneels en Evelien Rabau.
Op zondag 7 juli werd Lynne van den Broeck in onze Sint-Catharinakerk door Pastoor Penne gedoopt. Lynne is de dochter van Matthias van den Broeck en An Donné uit de Gravenstraat. Peter en meter zijn Peter van den Broeck en Joke Donné.
Op zondag 25 augustus werden in onze Sint-Catharinakerk door Pastoor Penne twee kindjes gedoopt: Hanne Verhage, dochter van Maarten Verhage en Karolien Thuys van Gobbelsrode. Peter en meter zijn Johan Verhage en Anneleen Thuys.
En Lize Beullens, dochter van Paul Beullens en Anneleen Thuys uit Lubbeek. Peter en meter zijn Leon Thuys en Céline De Vos.
Op zaterdag 21 september werd Emiel Claes in onze Sint-Catharinakerk door Pastoor Penne gedoopt. Emiel is de zoon van Sander Claes en Carlien Goovaerts uit de Dutselstraat. Meters zijn Stefanie Claes en Ine Goovaerts.
Op zondag 13 september 2020 werd Otis Verheyden in onze Sint-Catharinakerk door Pastoor Penne gedoopt. Otis is de zoon van Jonas Verheyden en Lore Kennis uit de Roostweg. Peter en meter zijn Ruben Kennis en Griet Verheyden.
Gods Zegen voor deze gezinnen.

BIJ ONS GEDOOPT EN GETROUWD
Op zondag 4 oktober 2020 werd Len Van der Borght in onze Sint-Catharinakerk door Pastoor Penne gedoopt. Len is de zoon van Wouter Van der Borght en Sofie Verhoeven uit Wolfsdonk. In deze plechtigheid gaven de ouders ook hun ja-woord aan elkaar in het Sacrament van het huwelijk. Peter en meter én getuigen van het huwelijk waren Philip Molenschot en Lotte Geldof.
Gods Zegen voor dit gezin.

EEN NIEUWE KERKRAAD
Onlangs had de verkiezing plaats voor de nieuwe kerkraad. Voorzitter wordt Achille Frooninckx, secretaris blijft Peter Van Grunderbeek, penningmeester blijft Leon Thuys, lid worden Herman Van Criekingen en Mia Rummens.

OKRA 55+ - trefpunt Kortrijk-Dutsel
Hoe staat het met jullie telefoonrekening? Is ze gestegen?
Dan hebben jullie dikwijls vrienden en/of bekenden gecontacteerd. Goed zo. Maak zeker tijd om goed te luisteren naar anderen. Goed luisteren betekent dat je erachter probeert te komen wat er in iemand omgaat en dat je laat merken dat je wil luisteren.
Daar snakken we allemaal naar. Luisteren en laten voelen dat je meeleeft met de ander. Het is fijn als iemand je iets toevertrouwd en je dan samen herinneringen ophaalt aan mooie momenten.
Ook al wordt het buiten frisser of is het echt koud weer, er zijn toch steeds wel dingen die je kan ondernemen. Je hoeft niet altijd binnen te zitten. Trek je regenpak en je laarzen aan en laat je helemaal gaan in de plassen en de modder. En daarna genieten van een warme douche en een kop thee of warme chocomelk. Zalig. Geniet van je dag en weet, "je leeft maar één dag: Vandaag!". Elke dag opnieuw kan je zelf beslissen over de volgende 24 uur.

"Er woonde een oude wijze man in een klein dorpje verloren in Haspengouw. Hij was negentig jaar en zag er tevreden en gelukkig uit.
Iemand zei tot hem: "Je leven is mooi en al erg lang". De wijze man trok rustig aan zijn pijp en antwoordde: "Je leeft maar één dag!".
Nooit was hij naar school geweest. Het leven had hem dat geleerd.
Om echt te leven moet je vandaag leven.
Als je vandaag niet leeft is dat een verloren dag.
Laat je geest niet benevelen door angst en zorg voor morgen en draag in je hart niet alle miseries van gisteren mee.
Leef Vandaag!
Leef gerust van de goede dingen van gisteren en droom van de mooie dagen die nog komen. Maar verlies je niet in gisteren of in morgen.
Leef vandaag!
Je krijgt heel je leven toegemeten in schijfjes van 24 uur.
Leef vandaag! Je leeft maar één dag!”
(... )

Tot een volgende keer.
(ivdb)

OKRA 55+ - trefpunt Kortrijk-Dutsel
Hallo lieve mensen, nog steeds is er geen toestemming om samen te komen.
Vele organisaties liggen volledig stil. Spijtig maar oh zo noodzakelijk.
Luister, vandaag wil ik al de jarigen van de voorbije maanden hartelijk proficiat wensen. Immers, het leven vliegt door in sneltreinvaart, de dagen en de maanden. Ik stuur jullie in dit nieuwe levensjaar een mooie kaart met bloemen en muziek om jullie in vriendschap te zeggen: "Ik vind je zo uniek... en wens jullie een fijne verjaardag toe! Moge het een mooi rijk levensjaar worden."
"Als ik een merel was zong ik voor jou een lied ... maar ik ben een mens en zo zingen kan ik niet. Als ik een clown was maakte ik een leuke grap, maar ik ben gewoon een mens ... dus dat kan ik niet."
Geniet van elke dag. Elke dag heeft wel wat moois om dankbaar te zijn. Ik weet het, het gaat niet altijd in rechte lijn. Maar probeer van iedere dag het beste te maken. Blijf positief en we drinken samen een glaasje, ik zorg voor een bloem in een vaasje.
Voel je gelukkig en dankbaar, misschien komt het ooit toch wel weer goed.
"Geluk is er slechts als we van de dag van morgen niets verlangen en van vandaag dankbaar aanvaarden wat hij brengt."
(H. Hesse)

Even vermelden: op zondag 25 oktober mag je de klok weer een uurtje stilzetten. Of een uur langer slapen en dan de klok juist zetten. Winter, ook nu kan de natuur mooi zijn.
Tot volgende week.
(ivdb)