Home
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 248361 .

Nieuws > Parochienieuws Kortrijk-Dutsel

SINT-CATHARINA
KORTRIJK-DUTSEL

zondag 15 oktober
09.00 u: Eucharistieviering
Intenties:
François Caes
Frans Vanlangendonck

zondag 22 oktober
09.00 u: Eucharistieviering
Intentie:
Marcel Schoolmeesters

12.00 u: H. Doopsel
van Mirthe Verheyden

zondag 29 oktober
09.00 u: Eucharistieviering
Intentie:
Maurice Vallons (jaargetijde)

woensdag 1 november - Allerheiligen
09.00 u: Eucharistieviering
Intenties:
Louis Boon, Maria Boon en Theo Boon
René Rosseels en Lena Deblick
Marcel Wolfs en Madeleine Roelandts
De overleden parochianen van het voorbije jaar (zie parochienieuws)WEEKEND EN WEEKVIERINGEN
Zoals u weet neemt pastoor Andy Penne vanaf 1 september de pastorale zorg over onze parochiefederatie op zich.
Vanaf dit weekend zal hij dan ook alle eucharistievieringen op zaterdag en zondag voorgaan. En voortaan zullen onze parochianen ook de gelegenheid hebben om op weekdagen de Heilige Mis bij te wonen.
Dat kan op maandagavond in Sint-Pieters-Rode en op donderdagavond in Nieuwrode, telkens om 19.00 uur.
Op dinsdag- en vrijdagmorgen zal er een Heilige Mis opgedragen worden in de Sint-Mauruskerk van Holsbeek om 9.00 uur. De missen op dinsdag- en vrijdagmorgen zullen ook te beluisteren zijn opRadio Maria Vlaanderen, op de website www.radiomaria.be, op de radio via 104.2 FM en voor wie een decoder van Telenet heeft op kanaal912.
Kom ook eens in de week een half uurtje naar de kerk om naar het Woord van de Heer te luisteren en Hem te ontmoeten in de Heilige Eucharistie.

OKTOBER ROZENKRANSMAAND
Vanouds wordt in de oktobermaand aandacht gegeven aan het bidden van de rozenkrans. In onze federatie doen we dat op maandag en donderdag, telkens om 18.40 uur, voor de avondmissen in Sint-Pieters-Rode en Nieuwrode.
Kom ook eens meebidden.

MISSIO
Eén maal per jaar wordt de steun van alle christenen gevraagd voor het wereldmissiewerk. De collectes van dit weekend gaan integraal naar MISSIO.
Deze organisatie zorgt voor de evenwichtige verdeling van de middelen over de bisdommen met de meeste noden. Door uw steun kan de boodschap van Christus wereldwijd uitgedragen worden.

De maand oktober is in de hele katholieke kerk de actiemaand van Missio. Centraal staat de verkondiging en beleving van het evangelie. Dit mondt uit in een wereldwijd netwerk van solidariteit.
Met de nieuwe campagne gaat Missio bewust tegen de stroom in. Want weet: wie tegen de stroom ingaat, komt uit bij de bron!
Daarom kiezen we ervoor bewust stil te staan, waar de samenleving maar blijft verder razen. We staan stil bij onszelf, ons geloof en de mensen rondom ons. Omdat Missio gelooft in verbondenheid, in de wereldkerk. Dat vertaalt zich in een nieuwe visie op 'missie': samen bouwen aan een wereldwijde kerkgemeenschap, in verbondenheid en uitwisseling.

Op zaterdag 21 oktober is er in Tienen een interactieve dag voor vormelingen; ook die van onze federatie gaan ernaartoe. Het thema van die dag is: ‘Ga op pad! Niet alleen…’

'De Heer koos 72 leerlingen uit. Hij stuurde hen twee aan twee op weg, naar alle plaatsen waar hij zelf ook heen wilde gaan. Hij zei tegen de leerlingen: "Het goede nieuws moet overal verteld worden. Maar er zijn te weinig mensen om dat te doen. Vraag daarom aan God of hij meer mensen stuurt. Dan kan het goede nieuws overal verteld worden."’
(Lc 10, 2)

Met deze woorden in het achterhoofd gaan onze vormelingen op pad. Elke christen wordt gezonden om de boodschap van Jezus te verspreiden. Zoals de leerlingen twee aan twee vertrokken, zo staan wij er ook niet alleen voor.

ALLERHEILIGEN EN DE HERDENKING VAN ONZE OVERLEDENEN
Volgende week vieren we Allerheiligen en Allerzielen, dagen waarin we bijzonder denken aan en bidden voor onze overledenen. In de vier parochies van onze federatie zullen we in de vieringen van Allerheiligen ook de overledenen van het afgelopen jaar bijzonder herdenken.
Deze vieringen zijn op dinsdag 31 oktober om 17.30 uur in de kerk van Sint-Pieters-Rode en om 19.00 uur in de Sint-Mauruskerk van Holsbeek. Op woensdag 1 november om 9.00 uur is de H. Mis in de kerk van Kortrijk-Dutsel en om 10.30 uur in Nieuwrode.
In deze vieringen zullen de parochianen die in het afgelopen jaar een kerkelijke uitvaart hebben gekregen genoemd worden; een familielid zal een gedachteniskaarsje aansteken. Voor alle aanwezigen wordt een gedachtenisprentje voorzien met de namen van deze overledenen.
De gedachteniskruisjes of -kadertjes die gebruikt werden in de uitvaarten worden met Allerheiligen nog niet meegegeven. Zij blijven in onze kerken hangen tot het eerste jaargetijde. Alle overledenen krijgen van de parochie een eerste jaargetijde. Zo blijft de naam van de overledene een jaar concreet zichtbaar in het kerkgebouw en sluiten we met de familie dat eerste jaar ook biddend af.
Het is een mooi gebruik om bloemen naar de begraafplaats te brengen in deze Allerheiligendagen. Voor christenen is het ook een mooi gebruik om Heilige Missen voor hun overledenen te laten opdragen. Laten we die tradities ook in ere houden.

COMMUNIE AAN HUIS
Ter gelegenheid van Allerheiligen brengt pastoraal werkster Godelieve Nys op donderdag 2 november de communie aan huis bij zieke en bejaarde medeparochianen in Kortrijk-Dutsel en Sint-Pieters-Rode. U mag haar verwachten tussen 9.00 en 12.00 uur. Wie omwille van ziekte of leeftijd graag de communie aan huis ontvangt, neemt best contact met haar op: Godelieve Nys, pastoraal werkster, tel: 016 62 13 85.

HERDENKING VAN ONZE OVERLEDENEN
Tijdens de eucharistieviering voor Allerheiligen op woensdag 1 november om 9.00 uur herdenken wij de overledenen van het voorbije jaar:
René Verbinnen, Malvine Vandevelde, Herman Boon, Maria Peeters, Marcel Schoolmeesters, Gerrit Wolfs, Frans Vanlangendonck, Luc Meys, Francois Caes en
Gaston Fannes.
Voor elke overledene zal een gedachteniskaarsje aangestoken worden. De gedachteniskruisjes die gebruikt werden in de uitvaarten blijven in de kerk hangen tot het eerste jaargetijde. Zo blijft de naam van de overledene een jaar zichtbaar in het kerkgebouw.


HUWELIJK
Op zaterdag 9 september zegende deken Dirk De Gendt in de Sint-Catharinakerk van Kortrijk-Dutsel het huwelijk in van Stephanie Socquet en Niels Luyten.
Onze parochiegemeenschap wenst hen veel goeds toe op hun gezamenlijke levensweg.

BIJ ONS GEDOOPT
Op zondag 24 september werd in onze Sint-Catharinakerk door Pastoor Penne gedoopt: Leen Schoeters, dochter van Sven Schoeters en Sofie Vanreyten uit de Gravenstraat. Peter en meter zijn Edward Schoeters en Carlijne Vanreyten.
Gods Zegen voor dit gezin.

OKRA 55+ - Kortrijk-Dutsel
Onze eerste ledenbijeenkomst na de zomer werd een hartelijk weerzien. Ieder die aanwezig was heetten we hartelijk welkom. Onze jubilarissen Amandine en René, 60 jaren getrouwd, en Chris en Paul, 50 jaren getrouwd, werden op passende wijze gevierd.
Greet en Gaston, onze voorzitster en haar man, hadden een interessante fotozoektocht in elkaar gestoken. Het weer was prima en we wandelden langs de pastorij, speurden rond en zochten naar de opgegeven foto's.
Gemakkelijk was het niet, het leek meer op teamwork. In het Kerkstraatje vonden we nog enkele uitvergrote of verkleinde zaken terug. Na een kleine negentig minuten kwamen we terug uit aan de gildezaal. Daar werden we onthaald op een lekker glaasje kir. Gaby had de schiftingsvraag juist opgelost en won zo een fles wijn. Proficiat Gaby!
Ondertussen hadden zij die niet mee konden wandelen een fotoquiz voorgelegd gekregen over de kapelletjes en andere oude gebouwen van de streek.
Na dit vele zoek- en denkwerk, genoten we samen van het avondeten. Dit smaakte dubbel zo goed, want onze jubilarissen Chris en Paul namen de onkosten voor dit maal voor hun rekening. Dank je wel hiervoor.
We namen afscheid tot op de volgende bijeenkomst, op woensdag 25 oktober. Dan werken we nog eens met klei. Wie een kommetje of een andere vorm wil maken, mag gerust een mal meebrengen. Best ook een schort en tafelbescherming.
contact: irenevandebroek@hotmail.com of 016 44 62 11.