Home
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 304525 .

Nieuws > Parochienieuws Kortrijk-Dutsel

SINT-CATHARINA
KORTRIJK-DUTSEL

zondag 15 december
09.00 u: Eucharistieviering
met onze vormelingen

zondag 22 december
09.00 u: Eucharistieviering
Intentie:
René Wierinckx

dinsdag 24 december
24.00 u: Middernachtmis
Intentie:
E.H. Louis Crauwels en zijn zus Maria

woensdag 25 december
09.00 u: Gezinsviering
met onze Eerste Communicanten
Intentie:
Ter ere van Onze-Lieve-Vrouw van Halle voor een bijzondere intentie

Na de middernachtmis op kerstavond en na de misviering van 09.00 uur op kerstdag, biedt de parochie alle aanwezigen een opwarmertje aan: een heerlijke warme chocomelk en een pittige Glühwein. Een stemmige viering die het hart verwarmt en daarna een lekker drankje dat hetzelfde doet voor lijf en leden, beter kun je de mooie kerstdagen niet beginnen.

COMMUNIE AAN HUIS
Ter gelegenheid van Kerstmis brengt pastoraal werkster Godelieve Nys op vrijdag 20 december de communie aan huis bij onze zieken en bejaarden in Kortrijk-Dutsel en Sint-Pieters-Rode. U mag haar verwachten tussen 9.30 en 12.00 uur. Wie omwille van ziekte en/of leeftijd graag de communie thuis ontvangt, neemt best even contact op met Godelieve Nys, pastoraal werkster, tel: 016 62 13 85.


JEZUS KOMT!
Om de vele passanten er aan te herinneren dat het advent is, hebben we aan de kerk van Holsbeek Sint-Maurus een symbool neergezet dat de geboorte van een kind aankondigt. Met dank aan Carine voor het maken van het nest en aan Rene voor het maken van het bord.

MET JE OUDE KLEREN MAAK JE NIEUWE MATEN
Tijdens het weekend van 14 en 15 december zamelt Wereldmissiehulp in onze parochiefederatie nog bruikbare goederen in (kleding, schoenen, linnen, dekens, …).
U kunt deze goederen o.m. brengen naar de kerken van Kortrijk-Dutsel en Sint-Pieters-Rode, op zaterdag van 12.00 tot 17.00 uur en op zondag tussen 10.00 en 12.00 uur.

Wereld Missie Hulp is een vzw die ontwikkelingsprojecten over de hele wereld steunt, hoofdzakelijk met middelen die ze uit de inzameling van kledij haalt. Deze kledij wordt deels in deze projecten ingezet en deels verkocht om met de opbrengst ervan projecten financieel te steunen.

Aan de kerk van Nieuwrode staat er ook een rode kledingcontainer, waarin het hele jaar door nog draagbare kledij, schoenen, lakens en dekens kunnen gestopt worden.

WMH financieel steunen kan ook op rekeningnummer BE10 0000 0000 0404 van het Fonds Vrienden van Wereld Missiehulp met als gestructureerde mededeling 016/0890/00077. Voor giften vanaf 40,00 euro krijg je een fiscaal attest. Daarmee geniet je van 45% belastingvermindering. Zo kost een gift van 40 euro je maar 22 euro. Hartelijk dank!

VORMELINGEN
Op de derde adventszondag worden onze vormelingen verwacht in de vieringen. In Holsbeek Sint-Maurus om 19.00 uur op zaterdag 14 december, om 09.00 uur op zondagmorgen in Kortrijk-Dutsel en om 10.30 uur in Nieuwrode.
Deze derde zondag van de Advent wordt ook Gaudete genoemd, Latijn voor Verheug U, naar een Gregoriaans gezang voor de mis van die dag.
De term 'Gaudete' is ontleend aan een vers uit de Brief van Paulus aan de Filippenzen, waarin de apostel Paulus de gemeenschap oproept tot vreugde.

OMHALING WELZIJNSZORG
De omhalingen van dit weekend zijn voor Welzijnszorg. Tijdens de Advent vraagt de Kerk ons solidair te zijn met de minst bedeelden van ons land. Zorg voor hen als voor uw eigen kinderen en vrienden ter gelegenheid van Kerstmis. Namens de mensen met onvoldoende bestaansmiddelen danken we u voor uw bijdrage.

KERSTVIERINGEN IN DE FEDERATIE HOLSBEEK
We vragen nu al uw aandacht voor de vieringen in de kerstperiode:

dinsdag 24 december - Kerstavond
19.00 uur: Kerstviering in de Sint-Pieterskerk van Sint-Pieters-Rode
21.00 uur: Gezinsviering met onze Eerste Communicanten in de Sint-Mauruskerk van Holsbeek
24.00 uur: Middernachtmis in de Sint-Catharinakerk van Kortrijk-Dutsel

woensdag 25 december - Kerstmis
9.00 uur: Gezinsviering met onze Eerste Communicanten in de Sint-Catharinakerk in Kortrijk-Dutsel
10.30 uur: Gezinsviering met onze Eerste Communicanten in de Sint-Lambertuskerk in Nieuwrode

donderdag 26 december - Tweede Kerstdag
19.00 uur: H. Mis in de Sint-Lambertuskerk van Nieuwrode

Pastoor Penne, de federatieploeg en alle parochieploegen hopen u tijdens deze dagen zoveel mogelijk te ontmoeten.HERDENKING WAPENSTILSTAND
N.a.v. Wapenstilstand hadden er in elk van onze kerken plechtigheden plaats waarin de slachtoffers van beide wereldoorlogen herdacht werden.
In Kortrijk-Dutsel gebeurde dat al op zondag 10 november, tijdens de eucharistieviering van 09.00 uur. Omwille van de restauratiewerken aan de kerk, waren de gedenktekens buiten uitzonderlijk niet bereikbaar en werd binnen eer bewezen aan de slachtoffers.
In Holsbeek werd traditioneel een bezoek gebracht aan de gedenktekens in Holsbeek-Plein, aan de Dreef Van Tilt, op het kerkhof en aan de Sint-Mauruskerk. Daarna was er een eucharistieviering in de kerk, opgeluisterd door de Harmonie Sint-Maurus.
In Nieuwrode werd de eucharistieviering, opgedragen door pastoor Alfons Peeters, gevolgd door een bloemenhulde aan het gedenkteken voor de gesneuvelden.
In Sint-Pieters-Rode werd de eucharistieviering bijgewoond door een ruime Poolse delegatie, waaronder voor de derde keer al een groep scouts die hiervoor speciaal uit Polen overkomen. Na de viering was er een bloemenhulde, zowel aan het gedenkteken voor de Belgische slachtoffers als aan de graven van de vijf Poolse soldaten, die in 1943 in Sint-Pieters-Rode omkwamen.
Uit één van de toespraken die bij deze herdenkingen gehouden werden, dit citaat tot slot:
“Verslagen over verre oorlogen op TV wennen snel. Maar beelden en verhalen uit onze plaatselijke en familiale omgeving, die gaan dieper en maken ons ten volle bewust dat oorlog altijd miserie en slachtoffers meebrengt. Het is daarom belangrijk dat de volgende generaties het verleden nooit vergeten en hieruit de nodige lessen blijven trekken.”

VERNIEUWING ABONNEMENT KERK en LEVEN
Normaal krijgt u als abonnee op Kerk en Leven rond deze tijd een brief in de bus met de vraag u opnieuw te abonneren voor 2020.
Voor de betaling daarvan gebruikt u best de gegevens van de brief die u in uw brievenbus gekregen hebt. Mocht u deze brief niet meer vinden, dan kan het ook door overschrijving van 37,50 euro op rekeningnr.: BE57 0682 2027 8135 van VPW Leuven. Vergeet niet duidelijk naam en adres te vermelden als mededeling.
Wie nog contant wilt betalen, kan terecht bij: Leon Thuys (Gobbelsrode 120), Rudy Janssens (Wingeweg 38), Adri Vissers (Kraaikant 41) of Paul Greveraars (Langestraat 49). Vergeet niet dit tijdig te doen, zeker voor 6 december!
Als u later betaalt, dan mist u waarschijnlijk de eerste nummers van het nieuwe jaar.
In elk geval hopen wij u ook in 2020 onder onze trouwe lezers te mogen rekenen.

STRAATVIERINGEN
In het werkjaar 2018-2019 zijn we in onze federatie begonnen met zogenoemde “Straatvieringen”. Met een brief die in alle huizen van een of enkele straten werd bezorgd nodigden we de bewoners van die straten uit voor een viering en gaven we hen de gelegenheid om bepaalde dingen aan te geven naar de parochie. De respons hierop was groot: velen namen deel aan de vieringen, veel mensen kregen hierdoor weer contact met de parochies, bij velen is de pastoor op bezoek geweest. Om die redenen wordt dit initiatief ook in dit nieuwe werkjaar herhaald.

Dit weekend hebben de eerste straatvieringen plaats in Nieuwrode, Sint-Pieters-Rode en Kortrijk-Dutsel (zie details in de rubriek ‘Vieringen’).

Tijdens die vieringen bidden we op een bijzondere manier voor de levende en overleden bewoners van die straten, voor de families en dierbaren, voor alle persoonlijke intenties. Wie wenst dat een overledene uit de straat met naam wordt genoemd, die kan dat (gratis) opgeven bij de verantwoordelijke van de parochie, voor of na een mis in de sacristie of bij de pastoor thuis (Rotselaarsebaan 10 – 3220 Holsbeek).

UITZENDINGEN OP RADIO MARIA VANUIT HOLSBEEK
Sinds begin september 2017 worden de Missen op dinsdag- en vrijdagmorgen om 9.00 uur in de Sint-Mauruskerk van Holsbeek uitgezonden op Radio Maria Vlaanderen. Heel wat parochianen uit onze federatie luisteren regelmatig. Met een de DAB+-radio is het goed te beluisteren en ook via www.radiomaria.be.
Wie televisie kijkt met een decorder van Telenet kan via kanaal 912 ook luisteren.
Op woensdagmorgen om 8.30 uur bidt Pastoor Penne ook het kerkelijk ochtendgebed voor op Radio Maria.
Voor veel mensen is Radio Maria (met als studio in de kerk van Egenhoven) een grote rijkdom voor hun geloofsleven. Probeer het ook eens.

DURF UW KERKELIJKE UITVAART VASTLEGGEN!
In de afgelopen tijd was er in elk van onze parochies wel eens verontwaardiging omdat mensen van wie bekend was dat ze gelovig en kerkelijk waren geen kerkelijke uitvaart kregen van hun nabestaanden. Dikwijls was het zo dat het een weduwe of weduwnaar was van wie de partner wel een kerkelijke uitvaart had gekregen en nu de laatste van het echtpaar overleed, kreeg deze van de nabestaanden geen kerkelijke uitvaart. Heel dikwijls hoor je dan: “Dat kan toch niet de wens geweest zijn van die overledene”. Heel wat gelovige mensen vragen zich af: ga ik van mijn kinderen of familieleden nog een kerkelijke uitvaart krijgen?
Als u zeker wil zijn dat er na uw overlijden gebeurt wat uw wens is, dan is het gemakkelijk op te lossen. U gaat naar het gemeentehuis en u laat gewoon vastleggen dat u een kerkelijke uitvaart wil, of u begraven of gecremeerd wilt worden en op welke begraafplaats u wilt begraven of bijgezet worden. Wanneer u het daar vastlegt, dan zal er gebeuren wat u het wilt. Leg uw wensen daarrond duidelijk vast, ook al vermoedt u dat uw familieleden het wel weten en zullen doen. Heel wat mensen zijn in de afgelopen tijd al naar het gemeentehuis gegaan en hebben dat gedaan. Er zijn geen kosten aan verbonden en het stelt mensen gerust.
Gewoon doen!

BIJ ONS GEDOOPT
Op zondag 22 oktober 2017 werd in onze Sint-Catharinakerk door Pastoor Penne gedoopt: Mirthe Verheyden, dochter van Jonas Verheyden en Lore Kennis; zij wonen op de Roostweg. Peter en meter zijn Paul Verheyden en Els Verhoogen.
Op zondag 10 december werden in onze Sint-Catharinakerk gedoopt: Amélie en Enora De Glas, dochters van Yves De Glas en Lieselot Awouters uit de Geremtestraat. Peter en meter van Amélie zijn Daan De Glas en Anneleen Awouters. Peters van Enora zijn Bert Van de Vorst en Sascha Mispoulier.
Op zondag 18 februari was het druk in onze Sint-Catharinakerk: pastoor Penne doopte er niet minder dan drie kinderen!
Eerst was er Clara Snaet, dochter van Joris Snaet en Valérie Herremans; zij wonen op de Houwaartsebaan. Peter en meter zijn Steven Snaet en Anne De Groof.
Ook Vic Bosteels werd er gedoopt; hij is de zoon van Kristof Bosteels en Katrien Verbeek, van de Geremtestraat. Peters zijn Dave Bosteels en Geert Verbeek.
En tenslotte was er ook Cisse Elsen, zoon van David Elsen en Cindy Janssens, van Gobbelsrode. Peters en meter zijn Luc Elsen, Rudy Elsen en Greta Van Orshoven.
Op zaterdag 29 september 2018 werden Margot en Andreas Fierens in onze Sint-Catharinakerk door Pastoor Penne gedoopt. Zij zijn de kinderen van Geert Fierens en Katrien Beerten uit de Dutselstraat. Peter en meter van Margot zijn Jonathan Platteau en Katleen Van Baelen. Peter en meter van Andreas zijn Dieter Rypens en Tina Rayner.
Op zondag 28 oktober werden Nena en Nolan Baets in onze Sint-Catharinakerk door Pastoor Penne gedoopt. Zij zijn de kinderen van Bram Baets en Leen Dormaels uit de Dutselstraat. Peter en meter van Nena zijn Tom Dormaels en Tine Baets; peter en meter van Nolan zijn Stijn Baets en Jill Stroobants.
Op zondag 17 februari 2019 werd Gaël Nieling in onze Sint-Catharinakerk door Pastoor Penne gedoopt. Gaël is de zoon van Kay Nieling en Erin Schlingmann. Peter en meter zijn Bob Schlingmann en Kiki Nieling.
Op zondag 24 februari werd Leon Thuys door Pastoor Penne in onze Sint-Catharinakerk gedoopt. Leon is de zoon van Piet Thuys en Astrid Kempenaars, zij wonen op Gobbelsrode. Peters zijn Jan Thuys en Jeroen Kempenaars.
Op zondag 7 april werd Lucas Timmermans in onze Sint-Catharinakerk door Pastoor Penne gedoopt. Lucas is de zoon van Xavier Timmermans en Tine Deceuninck van op Gobbelsrode. Peter en meter zijn Kristof Deceuninck en Katrien Timmermans.
Op zondag 28 april werd Feliz Wyseur in onze Sint-Catharinakerk door Pastoor Penne gedoopt. Feliz is de dochter van Frederik Wyseur en Joke Decanniere uit de Sint-Catharinastraat. Meters zijn Inge Serneels en Evelien Rabau.
Op zondag 7 juli werd Lynne van den Broeck in onze Sint-Catharinakerk door Pastoor Penne gedoopt. Lynne is de dochter van Matthias van den Broeck en An Donné uit de Gravenstraat. Peter en meter zijn Peter van den Broeck en Joke Donné.
Op zondag 25 augustus werden in onze Sint-Catharinakerk door Pastoor Penne twee kindjes gedoopt: Hanne Verhage, dochter van Maarten Verhage en Karolien Thuys van Gobbelsrode. Peter en meter zijn Johan Verhage en Anneleen Thuys.
En Lize Beullens, dochter van Paul Beullens en Anneleen Thuys uit Lubbeek. Peter en meter zijn Leon Thuys en Céline De Vos.
Op zaterdag 21 september werd Emiel Claes in onze Sint-Catharinakerk door Pastoor Penne gedoopt. Emiel is de zoon van Sander Claes en Carlien Goovaerts uit de Dutselstraat. Meters zijn Stefanie Claes en Ine Goovaerts.
Gods Zegen voor deze gezinnen.

BIJ ONS GETROUWD
Op zaterdag 16 juni 2018 gaven Tim Lahey en Liesbeth Massagé in onze Sint-Catharinakerk tijdens een eenvoudige plechtigheid elkaar het ja-woord in een kerkelijk huwelijk. Getuigen waren Goeroen Maaruf, Caroline Franck, Laura Geuens en Stijn Horemans.
Op zaterdag 23 juni hebben in onze Sint-Catharinakerk Roel Scheys en Evelyn Minet uit Wilsele elkaar het ja-woord gegeven in het Sacrament van het kerkelijk huwelijk. Getuigen waren Hilda Van den Broeck en Magali Minet.
Op zaterdag 4 mei gaven Xavier Defrère en Patricia Luyten in onze Sint-Catharinakerk elkaar het ja-woord in het Sacrament van het kerkelijk huwelijk. Zij wonen op de Bruul. Getuigen waren Michael Vits en Nicole Luyten.
Gods Zegen voor hun toekomst.

GOUDEN SINT-ROMBOUTSKRUIS VOOR PETER VAN GRUNDERBEEK
Op zaterdag 23 november, tijdens de jaarlijkse viering van de Heilige Catharina, kreeg Peter Van Grunderbeek in de Sint-Catharinakerk van Kortrijk-Dutsel het Gouden Sint-Romboutskruis opgespeld. Kardinaal De Kesel kende hem deze hoge kerkelijke onderscheiding toe vanwege zijn jarenlange inzet voor de Sint-Catharinaparochie.
Tot op de dag van vandaag is Peter organist in de Sint-Catharinakerk. Wanneer een van de andere organisten van de Federatie Holsbeek niet kan, dan kunnen de andere parochies ook op hem een beroep doen.
In 1975 richtte hij het Parochiekoor van Kortrijk-Dutsel op; hij heeft het geleid van 1975 tot 2017. Na 42 jaar heeft het koor opgehouden te bestaan bij gebrek aan bezetting.
Sinds 2005 is Peter lid van de kerkraad van Kortrijk-Dutsel, vandaag is hij er secretaris van.
Hij is een groot aanhanger van de ideeën van Vaticanum II.
Namens onze parochiegemeenschap: van harte proficiat.

ZEGENING VAN DE KERSTSTAL
Er is in de afgelopen tijd flink getimmerd aan een nieuwe kerststal voor Kortrijk-Dutsel. Vorig jaar vonden de oude kerstbeelden nog een thuis onder een zeil. Nu is er een nieuwe kerststal en ook nieuwe kerstbeelden. We willen de nieuwe kerststal inzegenen op zondag 15 december, na de Mis van 9 uur. Iedereen is van harte welkom.

OKRA 55+ - trefpunt Kortrijk-Dutsel
Met veertien leden namen we als OKRA – Kortrijk-Dutsel deel aan de seniorenborrel in het Kloosterhof in Sint Pieters- Rode. Een korte toespraak werd gehouden door voorzitter Paul Crab en schepen van senioren Anne Van Goidsenhoven. Drank en kleine hapjes deden de tongen loskomen. 't Was er warm en gezellig.

Om ook thuis te kunnen genieten van Kerstmis werd er op dinsdag 26 november,
door leden van Samana en Okra mooie kerstversiering gemaakt. Iedereen genoot van de gezellige sfeer.
Op vrijdag 29 november hadden we een afspraak gemaakt in de bowling in Holsbeek. Voor sommigen liepen de ballen perfect, voor anderen was er wel eens een misser bij. Veel hebben we niet kunnen spelen, want de technische kant van ons puntensysteem liep fout. Er werden geen punten of beurten bijgeteld en dus zijn we moeten stoppen. Een lekker glaasje wijn, bier of koffie maakte veel goed. Spijtig maar niets aan te doen.

Ook vertellen we jullie niets nieuw als we zeggen dat Kerstmis stilaan dichterbij komt. De meesten van ons bereiden zich voor om samen met de familie het feest in familiekring te vieren. Als dit niet mogelijk is, om allerlei redenen, dan hoop ik toch dat je geniet van mensen rondom je die dicht bij jou staan. Steek een lichtje aan en voel je goed. Het bestuur van OKRA wenst aan alle mensen een zalig kerstfeest en een gelukkig Nieuw Jaar.
Over ons kerstfeest brengen we later nog verslag uit. Als je op de radio of op een cd een kerstlied hoort, zing dan gezellig mee. " Stille nacht, heilige nacht ".
Tot volgende week.
(ivdb)

OKRA 55+ - trefpunt Kortrijk-Dutsel
Stilaan nadert Kerstmis.
"Een geurende boom.
Wakende sterren in de nacht.
Sneeuw als een deken gespreid.
Alles wat stil is en mooi
brengt de dromen van vrede
een zucht naderbij."
(K.G.)
Het is bijna kerstvakantie voor de klein- en achterkleinkinderen. Zij zullen wel, samen met jou, de kerststal plaatsen. Geniet van vele kleine dingen. Korte, mooie momenten om in je herinnering te bewaren.
Het Okra-team wenst aan al haar leden een Zalig Kerstmis.
(ivdb)