Home
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 266118 .

Nieuws > Parochienieuws Kortrijk-Dutsel

SINT-CATHARINA
KORTRIJK-DUTSEL

maandag 19 maart
van 20.00 tot 21.00 u: Eucharistische aanbidding
21.00 u: Kerkelijke dagsluiting

donderdag 22 maart
van 20.00 tot 21.00 u: Eucharistische aanbidding
21.00 u: Kerkelijke dagsluiting

zondag 25 maart
09.00 u: Gezinsviering van Palmzondag
Intentie:
Gaston Fannes
Misdienaars: Louis Clits en Femke Verhoeven

14.00 u: H. Mis voor de leden van Samana
Deze viering heeft plaats in de Gildezaal

vrijdag 30 maart
Goede Vrijdag
15.00 u: Kruisweg
20.00 u: Kruishulde
Aansluitend: waken bij het kruis en biechtgelegenheid tot 22.00 uur

zondag 1 april
Hoogfeest van Pasen
09.00 u: Eucharistieviering
Intentie:
E.H. Louis Crauwels en Maria Crauwels

woensdag 4 april
19.00 u: Eucharistieviering
H. Mis ter ere van het Heilig Hart van Jezus voor een bijzondere intentie

donderdag 5 april
20.00 u: Eucharistische aanbidding
21.00 u: Kerkelijke dagsluiting

KRUISOPLEGGING
Zoals elke club of vereniging z’n eigen logo heeft, zo hebben wij christenen het kruis als teken van ons geloof, als teken van het Christendom. Dat kruis roept vele betekenissen op; misschien wel veel meer dan je op het eerste zicht zou denken.
Het kruis staat zowel voor de verbondenheid tussen mensen – de horizontale lijn - als tussen God en de mensen – de verticale lijn.
Tijdens de vieringen van zaterdag 17 en zondag 18 maart ontvingen onze kandidaat-vormelingen hun eigen houten kruisje. Dit kruisje is een duiding opdat deze jongeren mee de weg van Jezus zouden gaan.
Laten we nooit vergeten wat Jezus voor de mensen deed. Probeer te leven zoals Hij, steeds bezorgd voor de anderen en overal helpend waar Hij kon.
Zijn kruis opnemen en de uitdaging aangaan; samen in het voetspoor van Jezus zijn weg verder zetten.

PAASBIECHTGELEGENHEID
Het is een goed gebruik om in de tijd naar Pasen het Sacrament van Boete en verzoening te ontvangen, de Paasbiecht te spreken. We willen de parochianen daar uitgebreid de gelegenheid toe geven in de Goede Week. Men kan dit Sacrament ontvangen zittend op een stoel in de kerk, anderen geven de voorkeur om het te ontvangen in de Biechtstoel, elk mag zich daar vrij in voelen. In elk van de parochiekerken is er gelegenheid:
In de Sint-Mauruskerk van Holsbeek is er op woensdag 28 maart om 19.00 uur een Eucharistieviering met boetekarakter en daarna tot 20.00 uur persoonlijke biechtgelegenheid.
In de kerk van Nieuwrode na de viering van Witte Donderdag, tot 22.00 uur.
In de kerk van Kortrijk-Dutsel na de viering van Goede Vrijdag, tot 22.00 uur.
In de kerk van Sint-Pieters-Rode op Stille Zaterdag tussen 17.30 en 18.00 uur.
Wie graag thuis of op een ander moment het Sacrament ontvangt, kan contact opnemen met de pastoor.
Houdt goed uw Pasen!

COMMUNIE AAN HUIS
Op Witte Donderdag 29 maart brengt pastoraal werkster Godelieve Nys de communie aan huis bij zieke en bejaarde medeparochianen in Kortrijk-Dutsel en Sint-Pieters-Rode. U mag haar verwachten tussen 9.000 en 12.00 uur. Wie omwille van ziekte en/of leeftijd graag de communie aan huis ontvangt, neemt best even contact op met Godelieve Nys, pastoraal werkster, tel: 016 62 13 85.

GOEDE WEEK EN PASEN
Met Palmzondag is de Goede Week begonnen; een week vol gelegenheden om ons voor te bereiden op Pasen. Alle details van wat waar te doen is, vindt u terug in de rubriek ‘Vieringen’.
Pastoor Penne, de federatieploeg en de parochieploegen nodigen u uit om zoveel mogelijk deel te nemen aan deze vieringen. Ook onze eerste communicanten en vormelingen worden – samen met hun ouders – verwacht!

DURF UW KERKELIJKE UITVAART VASTLEGGEN!
In de afgelopen tijd was er in elk van onze parochies wel eens verontwaardiging omdat mensen van wie bekend was dat ze gelovig en kerkelijk waren geen kerkelijke uitvaart kregen van hun nabestaanden. Dikwijls was het zo dat het een weduwe of weduwnaar was van wie de partner wel een kerkelijke uitvaart had gekregen en nu de laatste van het echtpaar overleed, kreeg deze van de nabestaanden geen kerkelijke uitvaart. Heel dikwijls hoor je dan: “Dat kan toch niet de wens geweest zijn van die overledene”. Heel wat gelovige mensen vragen zich af: ga ik van mijn kinderen of familieleden nog een kerkelijke uitvaart krijgen?
Als u zeker wil zijn dat er na uw overlijden gebeurt wat uw wens is, dan is het gemakkelijk op te lossen. U gaat naar het gemeentehuis en u laat gewoon vastleggen dat u een kerkelijke uitvaart wil, of u begraven of gecremeerd wilt worden en op welke begraafplaats u wilt begraven of bijgezet worden. Wanneer u het daar vastlegt, dan zal er gebeuren wat u het wilt. Leg uw wensen daarrond duidelijk vast, ook al vermoedt u dat uw familieleden het wel weten en zullen doen. Heel wat mensen zijn in de afgelopen tijd al naar het gemeentehuis gegaan en hebben dat gedaan. Er zijn geen kosten aan verbonden en het stelt mensen gerust.
Gewoon doen!PALMZONDAG
Dit weekend, zaterdag 24 en zondag 25 maart vieren we Palmzondag en gaan we de Goede Week in. Er zullen vijf Missen zijn. In de parochiekerken zijn de vier weekendvieringen gezinsvieringen met onze eerste communicanten, een vijfde viering is in de Gildezaal van Kortrijk-Dutsel voor de leden van Samana. In deze vijf vieringen is iedereen welkom en zal er zegening van palmtakken zijn. Elk kan palmtakken meebrengen, we voorzien ook zelf palmtakken en kaartjes met een palmtakje erop. Begin uw Goede Week op een goede manier.
De viering om 17.30 uur in Sint-Pieters-Rode begint met een palmprocessie.

ZIEKENZALVING
Op maandag 26 maart om 11.00 uur is er in de kerk van Sint-Pieters-Rode een Eucharistieviering waarin gelegenheid is om het Sacrament van de Ziekenzalving te ontvangen. Wie op een of andere manier ziek is, een lijden te dragen heeft of door hoge leeftijd wat zwakker begint te worden, kan de Ziekenzalving ontvangen. De viering wordt georganiseerd door Samana van Sint-Pieters-Rode maar iedereen is van harte welkom.
Mocht iemand niet naar de kerk kunnen komen en toch graag dit sacrament ontvangen, neem gerust contact op met de pastoor. Hij komt graag bij u thuis voor dit mooie sacrament.

WIE GAAT ER MEE NAAR DE CHRISMAVIERING?
Op maandag 26 maart is er om 19.30 uur in de kathedraal van Mechelen de jaarlijkse Chrismaviering. Het is jaarlijks een heel bijzondere viering die wordt voorgegaan door onze aartsbisschop, Jozef kardinaal De Kesel. De priesters hernieuwen in die viering hun wijdingsbeloften. Tijdens deze viering zegent de aartsbisschop ook de Olie van de doopleerlingen en de ziekenolie en wijdt hij het Chrisma. Deze Heilige Oliën zullen ook in het komende jaar in onze parochies gebruikt worden. Na de viering is iedereen welkom op een receptie in de gebouwen van het vicariaat.
Hopelijk gaan er uit onze parochies ook heel wat parochianen mee naar deze bijzondere viering. Wie vervoer zoekt of andere mensen kan meenemen, neemt best even contact opnemen met Godelieve Nys, 0478 38 57 54.
Noteer ook dat er die avond GEEN AVONDMIS zal zijn in Sint-Pieters-Rode!

FEDERATIEKOOR
Ter voorbereiding van de Paaswake op Paaszaterdag repeteert het federatiekoor op dinsdag 27 maart om 19.30 uur in de kerk van Sint-Pieters-Rode. Wie deze plechtigheid mee wil opluisteren is zeer welkom!

GOEDE WEEK EN PASEN
Zoals eerder aangegeven begint op Palmzondag de Goede Week. Daarom vermelden we nu al graag alle extra vieringen waar u tijdens die week naartoe kunt.
Op Witte Donderdag 29 maart is de eucharistieviering om 20.00 uur in de Sint-Lambertuskerk van Nieuwrode, gevolgd door een wake en aanbidding van het sacrament.
Op Goede Vrijdag 30 maart is er in alle kerken van de federatie om 15.00 uur een Kruisweg. Om 19.00 uur vertrekt aan de kerk van Sint-Pieters-Rode een voettocht, naar de kerk van Kortrijk-Dutsel, waar er om 20.00 uur een Kruishulde plaats heeft.
Op Stille Zaterdag 31 maart houden we met de hele federatie een Paaswake in de kerk van Sint-Pieters-Rode, om 20.00 uur.
Op Paasdag 1 april zijn er vieringen om 09.00 uur in Kortrijk-Dutsel, om 09.30 uur in Nieuwrode en om 11.00 uur in Holsbeek Sint-Maurus; deze laatste wordt gevolgd door een paaseierenworp.
Op Paasmaandag tenslotte, dan is er een eucharistieviering om 10.00 uur, in de kerk van Sint-Pieters-Rode. En in Nieuwrode is er een eucharistieviering om 11.30 uur, als start van het paasfeest van Samana.ONZE VORMELINGEN IN AVERBODE
Nog winterse toestanden, die ochtend van zaterdag 3 maart, maar de bus stond klaar aan de kerk van Holsbeek Sint Maurus, om met de vormelingen van onze federatie op stap te gaan.
De vormelingen waren er tijdig, zodat de bus stipt om tien uur kon vertrekken. Eerst ging het langs de andere kerken van onze federatie, waar overal groepjes vormelingen klaarstonden om de bus op te stappen.
Onze puike chauffeur bracht ons veilig tot aan de abdij van Averbode. Daar werden we onthaald door pater Vincent. Hij bracht ons naar enkele lokalen die we gedurende de dag konden gebruiken.
Tegen half twaalf begaven we ons naar de prachtige abdijkerk waar we samen met de abdijgemeenschap eucharistie vierden. Het plechtig binnentreden van de paters was best een indrukwekkend gezicht.
Na de viering was het tijd om te eten en sneeuwgevechten aan te gaan, tot half twee. Want dan kwamen pater Vincent en zijn confrater Nikolas ons halen voor een rondleiding. We kregen boeiende verhalen over een bewogen abdijgeschiedenis, inzicht in het leven in de abdijgemeenschap en een unieke tocht rond, in en door de abdij.
Na de rondleiding hadden we nog wat tijd om de liederen voor de komende vormselviering in te oefenen. Rn om vier uur stond de bus opnieuw klaar om iedereen op een vlotte manier terug naar de eigen parochie te brengen.
Nog graag een hartelijk woord van dank aan de begeleiders die een hele dag mee met de vormelingen op stap gegaan zijn.

NOVEENKAARSEN
Veel mensen branden graag een noveenkaars, een kaars die negen dagen brandt. Vanaf Lichtmis zullen er in onze kerken overal noveenkaarsen voorzien worden. Voor elke parochie is er een eigen noveenkaars gemaakt:
 Voor Holsbeek Sint-Maurus met een afbeelding van Onze Lieve Vrouw van Holsbeek, zoals ze ook in het gemeentewapen staat;
 voor Kortrijk-Dutsel met de afbeelding van “ons” beeld van de heilige Catharina;
 voor Sint-Pieters-Rode met de afbeelding van het Mariabeeld uit de kerk en van “ons” beeld van de heilige Wivina;
 voor Nieuwrode met de afbeelding van het beeld van de heilige Lambertus dat vooraan in de kerk staat.
Tijdens de vieringen van 3 en 4 februari zullen we de kaarsen voorstellen en vanaf dan zijn ze ook beschikbaar, aan 3,50 euro per stuk. Misschien ook mooi om eens weg te geven, zo een kaars met de afbeelding van iets uit het eigen dorp.

BIJ ONS GEDOOPT
Op zondag 22 oktober werd in onze Sint-Catharinakerk door Pastoor Penne gedoopt: Mirthe Verheyden, dochter van Jonas Verheyden en Lore Kennis; zij wonen op de Roostweg. Peter en meter zijn Paul Verheyden en Els Verhoogen.
Op zondag 10 december werden in onze Sint-Catharinakerk gedoopt: Amélie en Enora De Glas, dochters van Yves De Glas en Lieselot Awouters uit de Geremtestraat. Peter en meter van Amélie zijn Daan De Glas en Anneleen Awouters. Peters van Enora zijn Bert Van de Vorst en Sascha Mispoulier.
Op zondag 18 februari was het druk in onze Sint-Catharinakerk: pastoor Penne doopte er niet minder dan drie kinderen!
Eerst was er Clara Snaet, dochter van Joris Snaet en Valérie Herremans; zij wonen op de Houwaartsebaan. Peter en meter zijn Steven Snaet en Anne De Groof.
Ook Vic Bosteels werd er gedoopt; hij is de zoon van Kristof Bosteels en Katrien Verbeek, van de Geremtestraat. Peters zijn Dave Bosteels en Geert Verbeek.
En tenslotte was er ook Cisse Elsen, zoon van David Elsen en Cindy Janssens, van Gobbelsrode. Peters en meter zijn Luc Elsen, Rudy Elsen en Greta Van Orshoven.
Gods Zegen voor deze gezinnen.

OKRA 55+ - trefpunt Kortrijk Dutsel
Samen hebben we er een fijne woensdagnamiddag van gemaakt op 28 februari: het spel "Blokken” was een prima initiatief. Een mevrouw, Flori genaamd, maar niet ‘onze’ Flori, bracht de vragen goed aan en de blokken werden zo goed als mogelijk gerangschikt. Proficiat aan de winnaars, maar het spel op zich was best interessant.
En op 6 maart, dan was er onze uitstap naar de koffiebranderij Java. We waren met velen en werden zeer vriendelijk ontvangen. We konden genieten van koffie met een lekkere versnapering. De rondleiding was ook prima en iedereen kon later, in de winkel, zijn koffievoorraad aankopen.
Op dinsdag 27 maart wordt er in Rotselaar sportief gewerkt. Iedereen die zin heeft
kan zich hiervoor inschrijven. En een dag later is er onze volgende bijeenkomst en dan genieten we van onze paaslunch.
Tot op een volgende activiteit.
(Irène Vande Broek)

SAMANA KORTRIJK-DUTSEL
Op zondag 25 maart zijn alle leden van Samana welkom op het paasfeest in de Gildezaal. De vrijwilligers zijn onderweg om jullie persoonlijk uit te nodigen.
De deuren gaan open vanaf 13.30 uur. De eucharistieviering, waarin pastoor Penne zal voorgaan, begint om 14.00 uur. Nadien genieten we gewoon van elkaars gezelschap en van een feestmaal. We kunnen wat bijpraten en herinneringen ophalen. En zo wordt het zeker en vast een deugddoende ontmoeting.
Ik zal er zijn, jij ook?
Info: Maria Nackaerts - marianackaerts@hotmail.com.

DE KRUISWEG IN DE KERK VAN KORTRIJK-DUTSEL
De grote geschilderde kruisweg in de kerk van Kortrijk-Dutsel is vrij uniek. Het is een bijzonder werk van een uitzonderlijke kunstenaar, Joz. Beeck uit Mechelen.
Een viertal jaren geleden reeds waren Agnes Vandoorne en ondergetekende op zoek gegaan naar informatie over deze kunstenaar, met de bedoeling een artikel aan hem te wijden in het parochieblad. Onze zoektocht bleef zonder resultaat, tot we in contact kwamen met de heer François van der Jeught, secretaris van de Koninklijke kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen, en eminente kenner van leven en werk van de kunstenaar Joz. Beeck.
Tijdens de komende vastenperiode, van Aswoensdag tot in de Goede Week, verschijnt in Kerk & Leven een reeks van zeven artikelen, zeer welwillend speciaal voor ons geschreven door de heer van der Jeught, waarin hij de persoon en het indrukwekkende en gevarieerde oeuvre van de kunstenaar van onze kruisweg uitgebreid belicht. We zijn hem daarvoor heel erg dankbaar.
Het wordt een reeks om naar uit te kijken en ongetwijfeld ook om te bewaren voor iedereen die geïnteresseerd is in het kunstpatrimonium van onze kerk.
(L.T.)
DE KRUISWEG IN DE SINT-CATHARINAKERK VAN KORTRIJK-DUTSEL (1)
Op weg naar Pasen brengen we in zeven afleveringen de kruisweg van de Sint-Catharinakerk onder de aandacht; een merkwaardige schilderijenreeks van veertien grote panelen uit het midden van de vorige eeuw. Ze zijn van de hand van Joz. Beeck (1912-1986), een kunstschilder en glazenier uit Mechelen. We brengen hem uiteraard ook voor het voetlicht. Zijn biografie en zijn indrukwekkende reeks realisaties, vooral (kunst)glasramen, zullen aantonen dat deze kruisweg een bijzonder werk is van een bijzonder kunstenaar.
In de Sint-Catharinakerk is een folder beschikbaar met o.a. een korte toelichting over Joz. Beeck, over de kruisweg en hoe aanvankelijk de meningen over dit werk sterk verdeeld waren.
In 1948 had Beeck een voorstudie getekend, die hij vanaf 1949 in Kortrijk-Dutsel zou uitwerken en voltooien in 1950 in olieverf op Unalit (120x90). In eigen beheer gaf hij zijn voorstudie uit in zwart-wit litho's (31x 25), die nog slechts uitzonderlijk antiquarisch verkrijgbaar is.
Joz. Beeck realiseerde nog kruiswegen: in 1949 voor de Sint-Rochuskerk van Blankenberge, voor de Sint-Gommaruskerk van Mechelen, in gestileerde silhouetten in zwart en rood, en voor de Sint-Libertuskerk aan Nekkerspoel, ook in Mechelen, een kruisweg op glazuur. Ze tonen een spectaculaire evolutie in zijn kunstenaarschap.
De basis voor deze reeks over het leven en werk van Joz. Beeck is een lijvig dossier dat hij zelf had samengesteld op het einde van zijn leven. Het is nog in familiebezit. Het bevat zijn uitgebreid curriculum vitae en een zeer gedetailleerde inventaris van al zijn werken: schilderijen (340), grafisch werk (674), glasramen (779), werken van glas-in-beton (12), muurschilderingen (29), sgraffiti, ontwerpen voor wandtapijten, keramiek en glazuur, smeedwerk, beeldhouwwerk en reliëfs, zijn restauraties van schilderijen, de lijst van al zijn tentoonstellingen, zijn publicaties, tot zelfs de opsomming van de organisaties waarvan hij lid is geweest. Naast de inhoudstafel van het dossier noteerde Joz. Beeck dat hij 2.056 werken had gecreëerd! In de inhoudstafel staat dat hij 779 opdrachten voor glasramen heeft uitgevoerd, maar verder in zijn notities staat duidelijk dat hij tot in 1978, in totaal 1.252 glasramen heeft ontworpen en vervaardigd!
Wie was de schilder van de "Kruisweg van de Sint-Catharinakerk", hij die behoorde tot een generatie van kunstenaars, die in hun jonge jaren aangetrokken werden door het expressionisme? Want het vroege werk van Beeck getuigt daarvan. Hij had trouwens bewondering voor Constant Permeke (1886-1952), voor Albert Servaes (1883-1966) en niet in het minst voor Mechelaar Prosper de Troyer (1880-1961). De expressionistische periode van Joz. Beeck liep ten einde rond 1938. Nadien volgde zijn animistische periode met een mystieke inslag in de voetsporen van - opnieuw - Prosper de Troyer. De kruisweg van de Sint-Catharinakerk van Kortrijk-Dutsel is daar ontegensprekelijk een mooi en intrigerend voorbeeld van.
DE KRUISWEG IN DE SINT-CATHARINAKERK VAN KORTRIJK-DUTSEL (2)
Wie was Joz. Beeck, de schilder van de kruisweg?
Jozef Philip Maria Desideer Beeck werd geboren op 23 maart 1912 in Mechelen als oudste zoon van Jan Frans Desiderius Beeck (1881-1960) en Maria-Theresia Haelewaeters (1883-1956). Na hem werden Maria en Leo geboren. Het gezin woonde in Mechelen aan het Onze-Lieve-Vrouwkerkhof.
Vader Beeck was architect en leraar aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Mechelen, van 1913 tot 1946. Zijn vader, Filip Beeck, die in Mechelen in de Groenstraat woonde, was bouwmeester-architect en aannemer van bouwwerken. De kunsten, en meer specifiek het architectonische, zaten blijkbaar in de genen van deze familie want Leo, de broer van Joz. Beeck, werd later ook architect en Karel Beeck, de zoon van Leo, werd eveneens een gerenommeerd Mechels architect. Karel Beeck specialiseerde zich, hiertoe aangezet door zijn oom Joz., in restauraties van historische panden en kerken.
In 1914, bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog – Joz. Beeck was dan twee jaar – werd hij ondergebracht bij een familie in Frankrijk. Hij verbleef in Le Crotoy in de streek van Abbeville en nadien in Carentan in Normandië, tot in 1922. Teruggekeerd in Mechelen liep hij school in het Sint-Romboutscollege. Zijn jeugdvriend was Karel van Isacker (1913-2010), later jezuïet en professor, de schrijver van o.a. ‘Mijn land in de kering’.

Joz. Beeck was van kindsbeen af heel kunstminnend en hij tekende graag. Hij had zangtalent en Joz. Beeck zou tot in 1944 in het Mechelse koor "Cypriaan de Rore" zingen.
Hij was ook een goed student en hij moet zeer intelligent geweest zijn. Het lag in de lijn van de verwachtingen dat hij in de voetsporen van zijn vader en zijn grootvader zou treden, maar na zijn humaniorastudies sloeg hij een andere richting in. Zijn moeder was een diepgelovige vrouw en haar oudste zoon zou geestelijke worden. Joz. Beeck studeerde verder aan het Klein Seminarie in Hoogstraten in de richting Grieks-Latijnse humaniora en werd kloosterling in 1931. Een jaar later vertrok hij naar Scheut. Hij studeerde filosofie en theologie in Leuven. In zijn opleiding leerde hij Lingala en Tchiluba. Ook leerde hij kleine operaties uitvoeren, dat alles in het kader van zijn latere zending als Scheutist.

Vijf jaar later, in juli 1937, trad Joz. Beeck uit: de kunsten trokken hem te veel aan, het leven als religieus beknotte te veel zijn creativiteit. Daarbij kwam dat zijn verdere religieuze opleiding werd gehinderd omdat hij een beperking had aan zijn rechterarm, een gevolg van een letsel van bij zijn geboorte, die heel moeilijk was verlopen. Een latere operatie kon hieraan niet verhelpen. Joz. Beeck kon hierdoor de miskelk niet hoog genoeg opheffen en hij kon onvoldoende goed een kruisteken maken.
DE KRUISWEG IN DE SINT-CATHARINAKERK VAN KORTRIJK-DUTSEL (3)
Joz. Beeck voelde zich sterk aangetrokken tot de kunsten en vatte daarom studies kunstgeschiedenis aan in Brussel. Zijn eindwerk wijdde hij – toen al – aan de integratie van het kunstwerk in de architectuur. Toch reikten zijn ambities verder. Hij had immers als jongeman de ateliers opgezocht van Albert Servaes (1883-1966) en van Mechelaar Prosper de Troyer (1880-1961). Beeck trad in de voetsporen van Prosper de Troyer, die een goede vriend zou worden.

In 1937, onmiddellijk na zijn uittreden, richtte Joz. Beeck in Mechelen zijn atelier op aan het Onze-Lieve-Vrouwkerkhof nr. 9. Dankzij een studiebeurs trok hij in mei 1938 naar Parijs, waar hij aan de slag kon in het atelier van Fernand Léger (1881-1955).

Als tolk Frans-Duits kreeg hij toen de kans om één van de hoofdrestaurateurs van het Louvre te begeleiden naar het atelier van Ranke en Boehle in Berlijn. Men had daar een nieuwe techniek op punt gesteld voor het restaureren van schilderijen. Van deze gelegenheid maakte Joz. Beeck gebruik om zich in Berlijn in te schrijven voor cursussen portret- en figuurschilderen aan de "Staatliche Hochshule für Bildende Kunst". Hij werkte toen ook in het atelier van Ranke en Boehle om het restaureren van schilderijen te leren.

In de zomer van 1939 begaf Joz. Beeck zich naar München om daar in de "Akademie" kennis te verwerven over fresco- en sgraffitotechnieken. Midden 1939 kwam het monumentale doek "Het eeuwig vrouwelijke" tot stand, een compositie met elf figuren. Dit werk kreeg later een bestemming in de Belgische ambassade in Washington DC (U.S.A.).
Toen op 1 september 1939 de Duitse krijgsmacht Polen binnenviel, haastte Joz. Beeck zich terug naar Mechelen en startte hij zijn atelier aan de Tichelrij nr. 1.

In januari 1940 mocht hij, samen met Mechels beeldhouwer Nand van Itterbeeck, in het Museum voor Moderne Kunst in Brussel zijn eerste tentoonstelling houden. Het werd een groot succes en dat was het begin van een lange reeks exposities. Tijdens de bezetting hield Joz. Beeck nog enkele tentoonstellingen in Brussel.

Hij verhuisde in 1943 zijn atelier naar het Hof van Nassau, een historisch en inmiddels beschermd pand aan het Berthoudersplein in Mechelen.

Joz. Beeck zou nog deelnemen aan 97 tentoonstellingen in binnen- en buitenland: uiteraard in Mechelen, maar ook o.a. in Brussel, Gent, Antwerpen, Leuven, Luik,... en in het buitenland o.a. in Parijs, Rome, Düsseldorf, Denver, Bogota, Addis Abeba, New-York... Nog in 1973 stelde Joz. Beeck in Mechelen tentoon in "Galerij Begijnhof" samen met Dominique Ampe (°1944) en Jean-Paul Laenen (1931-2012). Twee jaar later exposeerde hij in Bonheiden in de voormalige oude hoeve "De Witte Vlag", van beeldhouwer en kunstschilder August (Staf) Gillé (1892-1989). Glazenier Leslie Nossent (°1946), later directeur van de Stedelijke Academie van Mechelen, was één van de mede-exposanten.
(François van der Jeught)
DE KRUISWEG IN DE SINT-CATHARINAKERK VAN KORTRIJK-DUTSEL (4)
Tijdens de bezetting 1940-'45 sloot Joz. Beeck zich aan bij de kunstenaarskring "De Meivis", gevestigd aan de Schelde in Mariekerke, nu een fusiegemeente van Bornem. Deze kunstenaarskring werd gesticht door journalist Bert Peleman (1915-1995) en schrijver Filip de Pillecijn (1891-1962), toen leraar aan het Koninklijk Atheneum Pitzemburg in Mechelen. Andere leden van dit kunstenaarscollectief waren o.a. de schrijver Valère Depauw (1912-1994), de toondichters Armand Preud’homme (1904-1986) en Gaston Feremans (1907-1964), de beeldhouwers Karel Aubroeck (1884-1986) en Sander Wynants (1903-1953), én de kunstschilder Prosper de Troyer (1880-1961).
In 1943-‘44 was Joz. Beeck lid van "Het Spelleke van Ulenspiegel", het poppentheater dat Mechelaar Jef Contryn (1902-1991) in 1941 had gesticht. Dit poppentheater werd later geleid door zijn zoon Louis Contryn (1929-2014) en sinds enkele jaren door kleinzoon Paul, scenograaf, poppenmaker en -speler van "Beeldsmederij De Maan", zoals vandaag (2018) het Mechels poppentheater heet.
Na de Bevrijding werd Joz. Beeck – zoals velen – verdacht van incivisme. In 1945 werd hij voor een korte tijd opgesloten in de gevangenis van Mechelen. Joz. Beeck werd in beroep volledig vrijgesproken, maar die ervaring liet sporen na. In 1946 bouwde Joz. Beeck zijn huis met atelier in Keerbergen bij Mechelen. Hij gaf zijn huis de naam "Nil Desperandum" (Wanhoop Niet).
Om inkomsten te hebben startte Joz. Beeck met de restauratie van schilderijen en altaarstukken. Hij restaureerde negenentwintig doeken en al de altaarstukken in de kerk van Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle in Mechelen. Dit werk nam vijf jaar in beslag. In Bonheiden restaureerde hij negentien schilderijen uit de collectie van baron Orban de Xivry. In 1953 restaureerde hij in Ukkel een werk in het bezit van de gravin Ruffo di Calabria. Joz. Beeck zal in zijn leven vierenzestig schilderijen en glasramen restaureren, o.a. de glasramen van het paleis van Margareta van Oostenrijk in Mechelen – het huidige Gerechtshof aan de Keizerstraat – en de glasramen van de kolommenzaal, nu de Keldermanszaal genoemd, van het Mechelse stadhuis.
Op 15 januari 1949 huwde Joz. Beeck met Irma Alita Behrenhausen, geboren in Bremen (Duitsland). Zij was een voormalige operazangeres in Bremen en Hamburg. Haar voorouders waren afkomstig uit het West-Vlaamse Ichtegem, tussen Diksmuide en Brugge. Irma woonde in Brussel, waar zij optrad. Mechelaar Jef Rottiers (1904-1985), onderwijzer, kunstschilder, toondichter en pianist, later docent beiaard tot in 1974 aan de Koninklijke Beiaardschool Jef Denyn in Mechelen én vriend van Joz. Beeck, begeleidde haar op piano. Joz. Beeck en Alita Behrenhausen huwden in Brussel in de kapel op de Coudenberg. 1949 was het jaar waarin Joz. Beeck de kruisweg voor de Sint-Catharinakerk van Kortrijk-Dutsel aanvatte.
Zeven jaar later werd hun dochter Cecile geboren.
(François van der Jeught)
DE KRUISWEG IN DE SINT-CATHARINAKERK VAN KORTRIJK-DUTSEL (5)

Joz. Beeck was een getalenteerd en veelzijdig kunstenaar, die vooral zou bekend blijven als kunstglazenier. In 1951 won hij de Prijs voor Glasramen van de Provincie Antwerpen. Zonder grote verwachtingen nam hij in 1952 deel aan een wedstrijd voor het ontwerpen van glasramen, uitgeschreven door een organisatie die afhing van de Verenigde Naties. Zijn ontwerp werd bekroond. Om het te kunnen uitvoeren ging Joz. Beeck glasschilderkunst leren in Metz. Op dat ogenblik werden daar de glasramen van de kathedraal van Le Mans gerestaureerd, de oudste glasramen van Frankrijk. Joz. Beeck kreeg ruime mediabelangstelling en de opdrachten liepen binnen. Hij vervaardigde zijn eerste glasramen – acht in totaal – voor de kerk van Sint-Amands (nu Bornem).

Ook vanuit het buitenland ontstond er belangstelling voor zijn glasramen en Joz. Beeck zou voor de bouw van een paviljoen in de Verenigde Staten samenwerken met de beroemdste Amerikaanse architect van de twintigste eeuw: Frank Lloyd Wright (1867-1959), wiens archief bewaard wordt in het "Museum of Modern Art" in New-York. Het monumentaalste glaskunstraam van Joz. Beeck is geïntegreerd in de kapel van het Sint-Theresiacollege in Kapelle-op-den-Bos (Vlaams-Brabant), ontworpen door zijn vriend, de Mechelse architect Desiré Peeters (1921-2015).

Tijdens de Wereldtentoonstelling "Expo 58" in Brussel stelde Joz. Beeck tentoon in drie paviljoenen. Dat was met een veelkleurige abstracte compositie van glas-in-beton, een wandtapijt - waarvoor hij het karton had ontworpen - geweven door de "Koninklijke Kunsttapijtweverij Gaspar de Wit" in Mechelen, en met een glas-in-loodraam, dat Joz. Beeck later zou integreren in zijn woning in de Wijngaardstraat in Mechelen. Het jaar nadien maakte hij glasramen voor het presidentieel paleis in Bogota (Colombia / Zuid-Amerika). In 1960 realiseerde hij twee glasramen voor het Keizerlijk Hospitaal in Addis Abeba (Ethiopië / Afrika). Het grote sluitstuk van Joz. Beeck wat betreft glasramen voor kerken, zijn ongetwijfeld alle ramen - volledig non-figuratief - uit 1971 in de zijbeuken van de Sint-Guibertuskerk van Itegem, die recent werden gerestaureerd.

Glasramen, tapijtweefkunst, edelsmeedkunst, behoren tot de kunstambachten, die Joz. Beeck nauw aan het hart lagen. In 1959 werd hij in Mechelen medestichter van het "Instituut voor Kunstambachten" (IKA). Hij werd er docent. Na een bezoek aan Bauhaus in Ulm in 1960 stelde hij een nieuw programma op voor dat Instituut, dat vooral bekend is geworden voor zijn edelsmeedkunst en glaskunst. Het IKA is vandaag (2018) gevestigd in het voormalige "Klein Lyceum" aan de Biest bij de Veemarkt in Mechelen.

In 1959 richtte Joz. Beeck in het Bouwcentrum in Antwerpen, samen met architect Renaat Braem (1910-2001) de werkgroep "Integratie" op. In 1960 was hij medestichter van het "Mechels Comité voor Artistieke Werking", een comité dat grote en belangrijke retrospectieve tentoonstellingen zou organiseren in het toenmalige "Kultureel Centrum", nu "Cultuurcentrum" genoemd.
(François van der Jeught)

DE KRUISWEG IN DE SINT-CATHARINAKERK VAN KORTRIJK-DUTSEL (6)
Na een lange pijnlijke ziekte overleed Joz. Beeck op 2 oktober 1986 in het voormalige Sint-Jozefziekenhuis aan de Leopoldstraat in Mechelen. Zijn uitvaartplechtigheid werd gehouden op 8 oktober 1986 in de Sint-Jan-Berchmanskerk aan de Brusselse steenweg in Mechelen. Professor Herman Emiel Mertens (KU Leuven), een goede vriend van Joz., hield een opmerkelijke homilie. Enkele markante fragmenten hieruit tekenen op een bijzondere manier Joz. Beeck als kunstenaar, maar vooral als zoekende mens. Herman Emiel Mertens zegde onder meer het volgende:

"Dit is een eerder ongewone homilie omdat zij is opgevat als een postume belijdenis van de idealen die hem bezielden als mens, als kunstenaar en als gelovige christen. Het verhaal van zijn zo rijkelijk gevulde en begenadigde leven was de breedvoerige inleiding tot de indringende vraag: 'Kan ik, onkerkelijke, christelijk begraven worden? Ik wens dat al de vrienden ondubbelzinnig zouden weten dat ik vanaf mijn jeugd tot nu toe, geprobeerd heb te leven als een overtuigd christen én een even overtuigde Vlaming.' Ik heb zijn vraag positief geantwoord en heb beloofd zijn geestelijk testament naar best vermogen te vertolken."

"Vrienden, Joz. Beeck was een Godgelovige man, een religieuze natuur, een echte christen humanist, maar hij was wars van starre, levensvreemde dogma’s en formalistische godsdienstpraktijken. Slaafse volgzaamheid tegenover kerkelijke voorschriften was hem volkomen vreemd. Hij had een hekel aan autoritaire gezagsuitoefening. Er waren gronden voor deze begrijpelijke weerzin. Zijn humanistisch geloof en zijn kunstenaarsziel konden onrecht noch onvrijheid dulden."

"Deze beminnelijke, rechtschapen en hoogbegaafde man had in zijn jeugd ervan gedroomd – en méér dan dat, zijn hele leven ingezet – om als een Fra Angelico de religieuze roeping met de artistieke te verbinden. Doch deze heerlijke droom werd onbarmhartig en brutaal stukgeslagen door het autoritaire optreden van de kerkelijke gezagsdragers."

"Harder en nog ongeneeslijker was de ontgoocheling tijdens de onzalige repressietijd, toen hij, net als vele andere onrechtvaardig getroffenen, aan den lijve moest ervaren hoe laf sommige bisschoppen, monseigneurs en pastoors kunnen zijn, hoe weinig evangelisch,... Niet hij vervreemdde van het kerkinstituut, doch omgekeerd. Joz. Beeck geloofde in de waarden van het evangelie: vrijheid en medemenselijkheid, vriendschap en trouw. Hij was sterk geboeid door het schone, het ware en het goede. Haatgevoelens waren hem vreemd en verbitterd geraakte hij nooit, ook al gaf hij graag uiting aan zijn scherpe kritische zin. Als ware humanist was hij tolerant metterdaad en kon hij velen dat zijn intiemste vrienden het soms grondig met hem oneens waren."

"Joz. Beeck was een fiere Vlaming. Hij heeft er zwaar voor geleden, maar is zichzelf gebleven 'in fide constans' zoals de leuze luidt van de stad waaraan hij zo verknocht was. Kunst scheppend is Joz. zichzelf geworden: een gelukkige genieter van het leven, een dolle minnaar van schoonheid, een ingoede echtgenoot en vader, een trouwe vriend."
(François van der Jeught)

DE KRUISWEG IN DE SINT-CATHARINAKERK VAN KORTRIJK-DUTSEL (7)
Tot vandaag blijft Joz. Beeck op een bijzondere manier in de herinnering. Wij merkten dat duidelijk tijdens onze gesprekken met verschillende personen en na onze lezingen over Beeck in Boortmeerbeek, Kapelle-op-den-Bos, Liezele en Mechelen. Hij werd trouwens nog voor het voetlicht gebracht in de overzichtstentoonstelling "Van uw tijd. Kunstgrepen omtrent (Expo) ’58", die liep in het Hof van Busleyden in Mechelen in 2008-2009.
Met de opzoekingen rond zijn leven en werk toonden we aan hoe veelzijdig Joz. Beeck als kunstenaar is geweest en welk rijk oeuvre hij nalaat. Zijn Kruisweg in de Sint-Catharinakerk van Kortrijk-Dutsel behoort daartoe!
Deze reeks besluiten wij met de tekst van zijn gedachtenisprentje. Hij is van de hand van Bert van Ussel, één van zijn goede vrienden.

Aan Joz. Beeck

Hoe kon huizen in zo broze huls
dat vurig hart, die scherpe geest,
die grote kracht, die gulzige drift
naar al wat het leven bood.

Schoonheid heb je uitgedragen
tot blijdschap van zeer velen.
Wild gevochten heb je tegen onwil
en onbegrip, voor je geliefde stad.

En leek het soms dat jij verliezer waart
dan heb jij toch gewonnen,
en deze nalatenschap blijft leven
in veler hart en geest.

Zo heb je gegeven, zo heb je geleefd
steun en troost van je geliefden
tot je bent weggegaan
op een herfstwarme dag
helder tot het laatst en wetend
dat de winterslaap je wachtte.

Onze dank gaat opnieuw uit naar Cecile Beeck, dochter van de kunstenaar, die heel bereidwillig inzage gaf in het familiearchief en in de privécollectie, en die heel wat over haar vader vertelde dat we mochten publiceren.
Moge deze bijdragen de belangstelling hebben gewekt om het werk van Joz. Beeck in de Sint-Catharinakerk van Kortrijk-Dutsel te komen bezoeken. Moge hier iedere zoekende - dankzij zijn Kruisweg - de betekenis van Pasen be-leven.
(François van der Jeught)

BEDANKING
Dit zevende deel sluit de interessante serie over Joz. Beeck, die de bijzondere Kruisweg in onze kerk schilderde, af. Met de innige woorden van zijn gedachtenisprentje, nemen we thans afscheid van de gevoelige, veelzijdig begaafde kunstenaar die Joz. Beeck was.
Zeven weken lang, van Aswoensdag tot deze woensdag in de Goede Week, heeft de heer François van der Jeught ons laten kennis maken met het leven en het indrukwekkende oeuvre van Joz. Beeck. Daarmee heeft hij een belangrijke en belangwekkende bijdrage geleverd tot de verrijking van onze kennis van ons eigen kerkelijk kunstpatrimonium. Onze Kruisweg zullen we voortaan met andere ogen en beslist met meer waardering dan voorheen bekijken.
Wij danken de heer Van der Jeught oprecht voor zijn geleverde werk en voor de bereidwillige en geheel onbaatzuchtige wijze waarop hij heeft aanvaard om deze waardevolle serie voor ons te schrijven.
(L.T.)