Home
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 300862 .

Nieuws > Parochienieuws Kortrijk-Dutsel

SINT-CATHARINA
KORTRIJK-DUTSEL

zondag 13 oktober
09.00 u : Eucharistieviering
Ter ere van Onze-Lieve-Vrouw van Halle, voor een bijzondere intentie
en Viering van de Jubilarissen

woensdag 16 oktober
19.00 u: Eucharistieviering
Gedachtenis van de heilige Margareta-Maria Alacoque
H. Mis voor Gerard Deman

zondag 20 oktober
09.00 u : Eucharistieviering
met Naamopgave voor de vormelingen
Intenties:
Jef Stas
Paul Deroost
René Claes

VIERINGEN ROND SINT-FRANCISCUS
Tijdens het weekend van 5 en 6 oktober stonden de vieringen in Sint-Pieters-Rode, Holsbeek Sint-Maurus en Nieuwrode in het teken van Sint-Franciscus. Omdat deze heilige gekend is als dierenvriend, werd aan de kinderen – en vooral aan zij die zich voorbereiden op hun eerste communie – gevraagd hun geliefd knuffeldier mee te brengen. Die werden op het einde van de viering door pastoor Penne gezegend.
In Nieuwrode had die mis die zondag plaats in een spiegeltent die ter gelegenheid van Nieuwrode Kermis naast de kerk stond. En daar was, ondanks het herfstweer, toch heel wat volk voor komen opdagen.

NAAMOPGAVE VORMELINGEN
In het weekend van zaterdag 19 en zondag 20 oktober zullen de vormelingen hun naamopgave doen. De vormelingen van Kortrijk-Dutsel en Sint-Pieters-Rode doen dat samen in de viering van zondag 20 oktober om 9.00 uur in de kerk van Kortrijk-Dutsel; de vormelingen van Holsbeek in de viering van zaterdag 19 oktober om 19.00 uur in de Sint-Mauruskerk van Holsbeek en de vormelingen van Nieuwrode in de viering van zondag 20 oktober om 10.30 uur in de kerk van Nieuwrode. We dragen onze vormelingen in deze dagen bijzonder mee in onze gebeden.

MISSIEZONDAG
Tijdens de vieringen van 19 en 20 oktober zijn de omhalingen bestemd voor Missio. Deze organisatie verdeelt zijn middelen op een evenwichtige manier over de bisdommen met de meeste noden. Door uw steun kan zij de boodschap van Christus wereldwijd uitdragen.

ALLERHEILIGENVIERINGEN
Vanouds is het een gebruik om in de dagen van Allerheiligen en Allerzielen bijzonder de parochianen te gedenken die in het afgelopen jaar een afscheid vanuit onze geloofsgemeenschap hebben gekregen. We zullen dat in onze Federatie Holsbeek doen tijdens vier Eucharistievieringen. In deze vieringen worden de overledenen die een kerkelijke uitvaart kregen bijzonder genoemd, door hun nabestaanden wordt een kaars voor hen ontstoken en alle aanwezigen krijgen in deze vieringen een prentje met de namen van de overledenen van onze Federatie.

De Allerheiligenvieringen met herdenking van de overledenen zijn:
 op donderdag 31 oktober om 19.00 uur in Sint-Maurus Holsbeek;
 op vrijdag 1 november om 9.00 uur in de kerk van Kortrijk-Dutsel;
 op vrijdag 1 november om 10.30 uur in de kerk van Nieuwrode;
 op vrijdag 1 november om 14.30 uur in de kerk van Sint-Pieters-Rode.
Welkom.

JUBILARISSENVIERING
Op zondag 13 oktober is er om 9.00 uur in onze Sint-Catharinakerk een jubilarissenviering. We nodigden de echtparen uit die 50, 55, 60, 65 en 70 jaar getrouwd zijn en willen bijzonder met hen en voor hen bidden. Na de Mis wordt er een drankje aangeboden en is er gelegenheid om hen te feliciteren en te ontmoeten.

DAG VAN DE LANDBOUW
Elk jaar in september versiert de Landelijke Gilde van Sint-Pieters-Rode het kapelletje op de hoek van de Houwaartse baan en de Langestraat en er wordt ook een kaars gebrand. Het kan geen toeval zijn, maar elke derde zondag van september zorgt Onze Lieve Vrouw ervoor dat het mooi weer is.
Ook dit jaar hadden de Dolle Landbouwdagen op zaterdag 14 en zondag 15 september weer plaats onder een stralend, zonnig weekend. Zowel voor het Boerenbal op zaterdag met Lady V and The Tennnesse Trees en discobar Straffe Kaffe, als voor de Boerenkermis op zondag kwamen heel wat bezoekers naar het feestterrein.
Op zondagmorgen woonden ruim 230 gelovigen de eucharistieviering in de feesttent bij. En er namen ook weer zo’n 180 tractoren deel aan de tractorzegening en de tractorparade. Tot de zon onderging, bleven er heel wat mensen buiten de tent van het zonnetje genieten, terwijl ze nog naar het open lucht - optreden van Pete Corman konden kijken en luisteren.
De Landelijke Gilde mag weer terug blikken op een geslaagde activiteit, die mensen uit de ruime omgeving samen bracht, met aandacht voor het platteland en de landbouw. Want daar is het vooral om te doen!
Dank aan iedereen die meewerkte en langs kwam; tot volgend jaar!
(Paul Greveraars, voorzitter)

OKTOBER ROZENKRANSMAAND
Oktober is de tweede Mariamaand.
Vanouds wordt in deze maand het rozenhoedje gebeden. Wij doen dat voor de avondmissen van maandag in Sint-Pieters-Rode en van donderdag in Nieuwrode, telkens om 18.40 uur.
De rozenkrans is een gebedssnoer. Tijdens het bidden worden de zogeheten Blijde, Droevige en Glorievolle Geheimen overwogen, een korte samenvatting van het levensverhaal van Jezus en Maria. Dit gebedssnoer met oorspronkelijk vijftien maal tien kralen, het Wees Gegroet, is telkens afgewisseld door een grotere kraal, het Onze Vader.
De rozenkrans kan je overal bidden: alleen in je kamer, samen met vrienden, elke avond met het gezin, wachtend op de trein, maar ideaal is een stille, rustige omgeving.

STRAATVIERINGEN
In het werkjaar 2018-2019 zijn we in onze federatie begonnen met zogenoemde “Straatvieringen”. Met een brief die in alle huizen van een of enkele straten werd bezorgd nodigden we de bewoners van die straten uit voor een viering en gaven we hen de gelegenheid om bepaalde dingen aan te geven naar de parochie. De respons hierop was groot: velen namen deel aan de vieringen, veel mensen kregen hierdoor weer contact met de parochies, bij velen is de pastoor op bezoek geweest. Om die redenen wordt dit initiatief ook in dit nieuwe werkjaar herhaald.

Dit weekend hebben de eerste straatvieringen plaats in Nieuwrode, Sint-Pieters-Rode en Kortrijk-Dutsel (zie details in de rubriek ‘Vieringen’).

Tijdens die vieringen bidden we op een bijzondere manier voor de levende en overleden bewoners van die straten, voor de families en dierbaren, voor alle persoonlijke intenties. Wie wenst dat een overledene uit de straat met naam wordt genoemd, die kan dat (gratis) opgeven bij de verantwoordelijke van de parochie, voor of na een mis in de sacristie of bij de pastoor thuis (Rotselaarsebaan 10 – 3220 Holsbeek).

UITZENDINGEN OP RADIO MARIA VANUIT HOLSBEEK
Sinds begin september 2017 worden de Missen op dinsdag- en vrijdagmorgen om 9.00 uur in de Sint-Mauruskerk van Holsbeek uitgezonden op Radio Maria Vlaanderen. Heel wat parochianen uit onze federatie luisteren regelmatig. Met een de DAB+-radio is het goed te beluisteren en ook via www.radiomaria.be.
Wie televisie kijkt met een decorder van Telenet kan via kanaal 912 ook luisteren.
Op woensdagmorgen om 8.30 uur bidt Pastoor Penne ook het kerkelijk ochtendgebed voor op Radio Maria.
Voor veel mensen is Radio Maria (met als studio in de kerk van Egenhoven) een grote rijkdom voor hun geloofsleven. Probeer het ook eens.

DURF UW KERKELIJKE UITVAART VASTLEGGEN!
In de afgelopen tijd was er in elk van onze parochies wel eens verontwaardiging omdat mensen van wie bekend was dat ze gelovig en kerkelijk waren geen kerkelijke uitvaart kregen van hun nabestaanden. Dikwijls was het zo dat het een weduwe of weduwnaar was van wie de partner wel een kerkelijke uitvaart had gekregen en nu de laatste van het echtpaar overleed, kreeg deze van de nabestaanden geen kerkelijke uitvaart. Heel dikwijls hoor je dan: “Dat kan toch niet de wens geweest zijn van die overledene”. Heel wat gelovige mensen vragen zich af: ga ik van mijn kinderen of familieleden nog een kerkelijke uitvaart krijgen?
Als u zeker wil zijn dat er na uw overlijden gebeurt wat uw wens is, dan is het gemakkelijk op te lossen. U gaat naar het gemeentehuis en u laat gewoon vastleggen dat u een kerkelijke uitvaart wil, of u begraven of gecremeerd wilt worden en op welke begraafplaats u wilt begraven of bijgezet worden. Wanneer u het daar vastlegt, dan zal er gebeuren wat u het wilt. Leg uw wensen daarrond duidelijk vast, ook al vermoedt u dat uw familieleden het wel weten en zullen doen. Heel wat mensen zijn in de afgelopen tijd al naar het gemeentehuis gegaan en hebben dat gedaan. Er zijn geen kosten aan verbonden en het stelt mensen gerust.
Gewoon doen!

BIJ ONS GEDOOPT
Op zondag 22 oktober 2017 werd in onze Sint-Catharinakerk door Pastoor Penne gedoopt: Mirthe Verheyden, dochter van Jonas Verheyden en Lore Kennis; zij wonen op de Roostweg. Peter en meter zijn Paul Verheyden en Els Verhoogen.
Op zondag 10 december werden in onze Sint-Catharinakerk gedoopt: Amélie en Enora De Glas, dochters van Yves De Glas en Lieselot Awouters uit de Geremtestraat. Peter en meter van Amélie zijn Daan De Glas en Anneleen Awouters. Peters van Enora zijn Bert Van de Vorst en Sascha Mispoulier.
Op zondag 18 februari was het druk in onze Sint-Catharinakerk: pastoor Penne doopte er niet minder dan drie kinderen!
Eerst was er Clara Snaet, dochter van Joris Snaet en Valérie Herremans; zij wonen op de Houwaartsebaan. Peter en meter zijn Steven Snaet en Anne De Groof.
Ook Vic Bosteels werd er gedoopt; hij is de zoon van Kristof Bosteels en Katrien Verbeek, van de Geremtestraat. Peters zijn Dave Bosteels en Geert Verbeek.
En tenslotte was er ook Cisse Elsen, zoon van David Elsen en Cindy Janssens, van Gobbelsrode. Peters en meter zijn Luc Elsen, Rudy Elsen en Greta Van Orshoven.
Op zaterdag 29 september 2018 werden Margot en Andreas Fierens in onze Sint-Catharinakerk door Pastoor Penne gedoopt. Zij zijn de kinderen van Geert Fierens en Katrien Beerten uit de Dutselstraat. Peter en meter van Margot zijn Jonathan Platteau en Katleen Van Baelen. Peter en meter van Andreas zijn Dieter Rypens en Tina Rayner.
Op zondag 28 oktober werden Nena en Nolan Baets in onze Sint-Catharinakerk door Pastoor Penne gedoopt. Zij zijn de kinderen van Bram Baets en Leen Dormaels uit de Dutselstraat. Peter en meter van Nena zijn Tom Dormaels en Tine Baets; peter en meter van Nolan zijn Stijn Baets en Jill Stroobants.
Op zondag 17 februari 2019 werd Gaël Nieling in onze Sint-Catharinakerk door Pastoor Penne gedoopt. Gaël is de zoon van Kay Nieling en Erin Schlingmann. Peter en meter zijn Bob Schlingmann en Kiki Nieling.
Op zondag 24 februari werd Leon Thuys door Pastoor Penne in onze Sint-Catharinakerk gedoopt. Leon is de zoon van Piet Thuys en Astrid Kempenaars, zij wonen op Gobbelsrode. Peters zijn Jan Thuys en Jeroen Kempenaars.
Op zondag 7 april werd Lucas Timmermans in onze Sint-Catharinakerk door Pastoor Penne gedoopt. Lucas is de zoon van Xavier Timmermans en Tine Deceuninck van op Gobbelsrode. Peter en meter zijn Kristof Deceuninck en Katrien Timmermans.
Op zondag 28 april werd Feliz Wyseur in onze Sint-Catharinakerk door Pastoor Penne gedoopt. Feliz is de dochter van Frederik Wyseur en Joke Decanniere uit de Sint-Catharinastraat. Meters zijn Inge Serneels en Evelien Rabau.
Op zondag 7 juli werd Lynne van den Broeck in onze Sint-Catharinakerk door Pastoor Penne gedoopt. Lynne is de dochter van Matthias van den Broeck en An Donné uit de Gravenstraat. Peter en meter zijn Peter van den Broeck en Joke Donné.
Op zondag 25 augustus werden in onze Sint-Catharinakerk door Pastoor Penne twee kindjes gedoopt: Hanne Verhage, dochter van Maarten Verhage en Karolien Thuys van Gobbelsrode. Peter en meter zijn Johan Verhage en Anneleen Thuys.
En Lize Beullens, dochter van Paul Beullens en Anneleen Thuys uit Lubbeek. Peter en meter zijn Leon Thuys en Céline De Vos.
Op zaterdag 21 september werd Emiel Claes in onze Sint-Catharinakerk door Pastoor Penne gedoopt. Emiel is de zoon van Sander Claes en Carlien Goovaerts uit de Dutselstraat. Meters zijn Stefanie Claes en Ine Goovaerts.
Gods Zegen voor deze gezinnen.

BIJ ONS GETROUWD
Op zaterdag 16 juni 2018 gaven Tim Lahey en Liesbeth Massagé in onze Sint-Catharinakerk tijdens een eenvoudige plechtigheid elkaar het ja-woord in een kerkelijk huwelijk. Getuigen waren Goeroen Maaruf, Caroline Franck, Laura Geuens en Stijn Horemans.
Op zaterdag 23 juni hebben in onze Sint-Catharinakerk Roel Scheys en Evelyn Minet uit Wilsele elkaar het ja-woord gegeven in het Sacrament van het kerkelijk huwelijk. Getuigen waren Hilda Van den Broeck en Magali Minet.
Op zaterdag 4 mei gaven Xavier Defrère en Patricia Luyten in onze Sint-Catharinakerk elkaar het ja-woord in het Sacrament van het kerkelijk huwelijk. Zij wonen op de Bruul. Getuigen waren Michael Vits en Nicole Luyten.
Gods Zegen voor hun toekomst.

KORTRIJK-DUTSEL OP YOUTUBE
Wist je dat er op YouTube een en ander terug te vinden is over onze parochie? Ga eens naar www.youtube.com en tik ‘alfcoo’ in. En je zult filmpjes terugvinden over o.a. de restauratie van de kerk in 2013-2014, over Palmzondag en Pasen 2017, over Ziekenzorg, enz.
Met dank aan Alfred Coosemans die hiervoor zorgde!

RESTAURATIE VAN DE SINT-CATHARINAKERK (fase 2)
De uitvoering van de tweede fase van de restauratie van onze kerk, waarbij de buitenmuren en de glasramen aan bod komen, werd toegewezen aan de firma Monument Vandekerckhove NV uit Ingelmunster. Dit is een groot gespecialiseerd restauratiebedrijf met 600 werknemers, dat permanent meerdere werven in uitvoering heeft en kan steunen op een decennialange ervaring. Het bedrijf heeft o.a. een eigen steenkapperij en een zeer deskundig glasatelier.

Op dinsdag 12 februari werd in verband met de komende restauratie een eerste werkvergadering gehouden in de sacristie van de kerk. Als actieve partijen waren hierbij aanwezig: architect Bart Macken, Tine Schotte, uitvoeringsdirecteur bij de firma Monument NV en werfleider voor de werken aan onze kerk, Raf Schoonvliet, stafmedewerker openbare werken bij de gemeente Holsbeek, Achilles Frooninckx en Leon Thuys voor de kerkfabriek, als geïnteresseerde partij. De bevoegde schepen was verontschuldigd.
Met de effectieve uitvoering van de werken zal gestart worden na de paasvakantie, in principe dus vanaf dinsdag 23 april. Einde maart reeds zal de werfinrichting gebeuren; de kerk zal daarbij rondom in de steigers worden gezet.
Vooraf dienen nog een paar belangrijke werken te gebeuren:
1. Er moet een asbestinventaris worden opgesteld; Monument zal daarvoor beroep doen op een gespecialiseerd studiebureau;
2. Vooraleer de stellingen geplaatst worden zal de kerk rondom volledig in gescand worden, zodat bij de werken de locatie van zelfs elke steen nauwkeurig gekend is;
3. Twee weken voor het begin van de werken zal Monument een plaatsbeschrijving opstellen.
Aangezien de werken uitsluitend de buitenkant van de kerk betreffen zullen de misvieringen en de andere activiteiten hiervan normaal gezien geen hinder ondervinden.

Wat betreft de glasramen is het de bedoeling dat ze in hun geheel worden uit de muur genomen en met nieuw materiaal worden hersteld in het glasatelier, waarbij alleen het oorspronkelijke (= huidige) glas wordt behouden; beschadigde glasplaatjes worden uiteraard vervangen. De raamopeningen zullen tot de herplaatsing afgedicht worden. (Deze werkwijze voor de glasramen geven we met enig voorbehoud omdat daarover nog geen volledige zekerheid bestaat.)

Volgens de planning zijn voor de uitvoering van de werken 200 werkdagen voorzien. Als alles volgens plan kan verlopen, dan zal onze Sint-Catharinakerk volgend voorjaar schitteren als nieuw.
Vanaf dan is het weer even geduld oefenen tot de uitvoering van de derde en laatste fase van de restauratie: het interieur van de kerk. Deze fase omvat tevens de restauratie of conservatie van de schilderijen en de belangrijkste beelden. Architect Bart Macken heeft het dossier hiervoor klaar, het werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 27 november 2018 en de gemeente heeft in december 2018 de subsidieaanvraag verstuurd naar de dienst Onroerend Erfgoed. Op die manier kunnen we nog genieten van 80% subsidie, want vanaf 1 januari 2019 is de subsidiereglementering gewijzigd van 80% naar slechts 60%. Nu is het enkel nog wachten op groen licht van de dienst Onroerend Erfgoed om ook voor deze derde fase een aannemer te zoeken. Dit is waarschijnlijk nog een lange administratieve weg. Maar we leven op hoop.
(L.T.)

FILMPJES OVER KORTRIJK-DUTSEL
Op www.youtube.com vind je allerlei oude filmpjes over Kortrijk-Dutsel: zet in het
zoekvak: "Kortrijk-Dutsel" en je krijgt misschien je ouders, grootouders of jezelf te zien!
Een greep uit het aanbod:
 een processie uit 1947, met heel veel volk;
 een historische stoet uit 1952, het jaar waarin priester Constant Noppen de brochure "Wel en wee van Kortrijk-Dutsel" schreef;
 aanleg van de ‘nieuwe baan’ op Gobbelsrode (1952 – 1953);
 inhuldiging burgemeester Jaak Smet in 1964;
 enzovoort …
Veel kijkplezier!

KERKRAAD
Op donderdag 17 oktober om 20.00 uur komt de kerkraad van Kortrijk-Dutsel samen in de pastorij van Kortrijk-Dutsel.

OKRA 55+ - trefpunt Kortrijk-Dutsel
Op dinsdag 22 oktober rijden we naar Hasselt, voor een bezoek aan de Japanse tuin. Deze tuin is de grootste Japanse tuin van Europa, met 2,5 hectare. Hij is het resultaat van de vriendschapsbanden die de steden Itami (prefectuur Hyogo) en Hasselt sedert 1985 onderhouden.
We brengen ook een bezoek aan het modemuseum. Dit is een stedelijk museum rond het begrip mode in al zijn betekenissen. Het gaat vooral over de Westerse mode vanaf 1750 tot vandaag. Er zijn 18 000 kledingstukken en accessoires te bekijken. Dit modemuseum is gevestigd in het Grauwzusterklooster en na renovatie geopend sinds 1988.
Als laatste bezoeken we het jenevermuseum. In 1979 kocht men de oude stokerij van de firma Stellingwerff/Theunissen met de bedoeling er een museum in onder te brengen. Gelukkig werd dit gebouw in 1975 beschermd als eerste industrieel archeologisch monument in België. Na restauratie werd het in juli 1979 geopend als Nationaal Jenevermuseum. We zullen veel horen over het product jenever en zijn geschiedenis. Alle facetten van het jeneverstoken worden belicht. Uiteraard mogen we ook een glaasje drinken.
Volgende week hoor je van ons hoe de dag is verlopen.

Op woensdag 30 oktober is onze volgende ledenbijeenkomst. Misschien is het buiten al wat kouder, maar dat deert ons niet. In de Gildenzaal maken we het erg gezellig. Wat drinken, praten, luisteren, lachen en als activiteit organiseren we binnenspelen. Haha, wat we daar juist mee bedoelen, dat zeggen we nog niet.
Maak jullie polsen maar soepel … .
Tot volgende week.
(ivdb)