Home
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 256984 .

Nieuws > Parochienieuws Kortrijk-Dutsel

SINT-CATHARINA
KORTRIJK-DUTSEL

zondag 17 december
09.00 u: Eucharistieviering
Intentie:
voor een overledene
Misdienaars: Yaro Boon en Sam Coenen

zondag 24 december
09.00 u: Eucharistieviering
Intentie:
Als dank voor een bijzondere gebeurtenis

zondag 24 december
24.00 u: Middernachtmis
Vanaf 23.40 uur worden er kerstliederen gezongen.
Intentie:
Agnes Bastijns-Vandoorne

maandag 25 december
09.00 u: Eucharistieviering voor Kerstmis met de eerste communicanten
Vanaf 08.40 uur worden er kerstliederen gezongen.
E.H. Louis Crauwels en zus MariaFEDERATIEPLOEG
Op vrijdag 15 december is er een vergadering voor de leden van de federatieploeg, om 14.00 uur in de pastorie van Holsbeek Sint-Maurus.

DIT WEEKEND: OMHALING VOOR WELZIJNSZORG
De omhalingen tijdens het weekend van 16 en 17 december gaan naar de adventsactie van Welzijnszorg: ‘Samen Tegen Armoede’.
Het is niet zo bekend, maar één Belg op zeven leeft in armoede. Dat komt neer op
1.700.000 Belgen. En zij doen er alles aan om hun problemen zo goed mogelijk te verbergen. Want er zijn immers nog heel wat vooroordelen, zoals: ‘ze hebben het zelf gezocht’, ‘ze zijn liever lui dan moe’ en ‘het zijn moeilijke tijden voor iedereen’.
Met ‘Samen Tegen Armoede’ gaat Welzijnszorg de uitdaging aan om deze vooroordelen en taboes te doorbreken, door samen met velen te bouwen aan een breed solidair draagvlak in België.
Met de opbrengst van de omhalingen ondersteunt Welzijnszorg ruim 100 projecten en organisaties die armoede lokaal en structureel wegwerken.

KERSTVIERINGEN 2017
Volgende zondag is het al de derde zondag van de Advent. Kerstmis komt dus dichtbij. Daarom geven we u graag een overzicht van de tijdstippen waarop er in onze parochiefederatie kerstvieringen zullen gehouden worden.

Het begint al op donderdag 21 december met een Kerstviering voor Basisschool Klim-Op, om 14.00 uur in de Sint-Lambertuskerk van Nieuwrode.
En ’s anderendaags, op vrijdag 22 december om 10.00 uur is er in Holsbeek Sint-Maurus een Kerstviering met de kleuters van de School Klim-Op.

De vieringen van de 4e zondag van de Advent, op zaterdag 23 en zondag 24 december, die hebben plaats op de gewone uren.

Op zondag 24 december zijn er kerstavondvieringen om 19.00 uur in Sint-Pieters-Rode en om 21.00 uur in Holsbeek Sint-Maurus. Om 24.00 uur is er een stemmige Middernachtmis in de kerk van Kortrijk-Dutsel.
Op Kerstdag – maandag 25 december – vieren we kerstmis om 09.00 uur in Kortrijk-Dutsel en om 10.30 uur in Nieuwrode.
Een dik kwartier voor deze vieringen zingen de koren kerstliederen. En op sommige plaatsen zal er ook na de viering gelegenheid zijn om elkaar even te ontmoeten, bij een drankje.
Pastoor Penne, de pastorale werkster en allen die zich als vrijwilliger voor onze kerken inzetten, hopen u op deze vieringen te mogen begroeten.

VERLENGING ABONNEMENT VERGETEN?
Jammer genoeg waren er abonnees die op de vervaldatum van 8 december hun abonnement nog niet vernieuwd hadden. Hebt u bij ontvangst van dit nummer nog niet betaald, dan kan dat nog altijd, maar hou er dan rekening mee dat u misschien de eerste nummers van 2018 mist!
Betalen doet u best aan de hand van de brief die daarvoor enkele weken geleden in uw brievenbus terecht kwam. Mocht u deze brief niet meer vinden, dan kan het nog door overschrijving van 36,00 euro op rekeningnr.: BE57 0682 2027 8135. Vergeet niet duidelijk naam en adres te vermelden als mededeling.
Met vragen over uw abonnement kunt u terecht bij Rudy Janssens (tel.: 016 44 62 06 – e-mail: rudy.janssens@telenet.be) of bij de contactpersonen van uw parochie.

COMMUNIE AAN HUIS
Ter gelegenheid van Kerstmis brengt pastoraal werkster Godelieve Nys op donderdag 21 december de communie aan huis bij zieke en bejaarde medeparochianen in Kortrijk-Dutsel en Sint-Pieters-Rode tussen 9.00 en 12.00 uur. Wie omwille van ziekte en/of leeftijd graag de communie aan huis ontvangt, neemt best even contact met haar op via tel: 016 62 13 85.

EERSTE COMMUNICANTEN
Uiteraard is iedereen meer dan welkom in de vieringen van kerstavond en kerstdag, maar speciaal de kandidaat-eerste communicanten worden dan in onze kerken verwacht. De details van de plaatsen en tijdstippen van deze vieringen vindt u terug in de rubriek ‘Vieringen’.

KERSTCOLLECTE VOOR OPVANG SYRISCHE VLUCHTELINGEN
Op vraag van de Belgische bisschoppen zullen de collectes tijdens de kerstvieringen in onze kerken gebruikt worden voor de opvang van Syrische vluchtelingen, vooral van kwetsbare personen: gezinnen met kinderen, mensen met een handicap of met een medische problematiek en ouderdom.
Van de 150 vluchtelingen die via een zogeheten humanitaire corridor naar België komen, worden er 100 in de Belgische bisdommen opgevangen. Hierover werd een intentieverklaring ondertekend door staatssecretaris Theo Francken, voorzitter Hilde Kieboom van de Sint-Egidiusgemeenschap en kardinaal Jozef De Kesel namens de rooms-katholieke Kerk. Ook vertegenwoordigers van andere erkende erediensten ondertekenden de verklaring.
Het systeem van de humanitaire corridors garandeert dat de ontheemden op een menswaardige opvang in hun gastland kunnen rekenen. Het verhoogt hun kansen om er zich succesvol te integreren. Het systeem zorgt er vooral voor dat de vluchtelingen uit de handen blijven van mensenhandelaars en hun leven niet hoeven te riskeren over zee of langs levensgevaarlijke sluipwegen.
Ook buiten de collecte om kunnen gelovigen hun solidariteit uiten door een bijdrage te storten op rekeningnummer BE06 7340 1936 2522 van het Interdiocesaan Centrum, Guimardstraat 1 - 1040 Brussel, met vermelding: ‘Syrische vluchtelingen Kerstmis 2017’.
Alvast bedankt voor uw bijdrage!


BIJ ONS GEDOOPT
Op zondag 22 oktober werd in onze Sint-Catharinakerk door Pastoor Penne gedoopt: Mirthe Verheyden, dochter van Jonas Verheyden en Lore Kennis; zij wonen op de Roostweg. Peter en meter zijn Paul Verheyden en Els Verhoogen.
Op zondag 10 december werden in onze Sint-Catharinakerk gedoopt: Amélie en Enora De Glas, dochters van Yves De Glas en Lieselot Awouters uit de Geremtestraat. Peter en meter van Amélie zijn Daan De Glas en Anneleen Awouters. Peters van Enora zijn Bert Van de Vorst en Sascha Mispoulier.
Gods Zegen voor deze gezinnen.


OKRA 55+ - Trefpunt Kortrijk – Dutsel
De vorige ledenbijeenkomst begon met mededelingen die niet positief waren voor sommige afwezigen, maar gelukkig ook wel gelukwensen voor de jarigen.
Na een drankje en wat bijpraten werden we richting keuken gestuurd om daar te vernemen hoe er in Kortrijk - Dutsel, al jarenlang, een bollekenstaart en een appeltaart gemaakt werden.
Amandine Vercammen, met jarenlange ervaring in de keuken, toonde ons hoe zij het steeds gedaan heeft. Het deeg werd vlot uitgerold, de appelschijfjes werden mooi gerangschikt en overgoten met een romige saus.
De tweede taart werd gevuld met pasteiroom en daarop een heerlijk mengsel van bloem, gele suiker en boter. Deze ingrediënten werden tot rolletjes gevormd en dan gesneden tot schijfjes en op de room geschikt.
Na het bakken waren ze klaar om gegeten te worden. Het rook overheerlijk.
Na het avondmaal van brood met lekkere kazen - zoals Chaumes en Brie - kreeg iedereen de twee soorten taart als nagerecht. Ze smaakten heerlijk. Dank je wel, Amandine, en ook dank aan het bestuur om thuis, op voorhand, reeds ieder een taart klaargemaakt te hebben.
Daarna was het tijd om afscheid te nemen maar er werd reeds opnieuw afgesproken voor het kerstfeest op 14 december. Dan beginnen we met een kerstviering en daarna gaan we samen aan tafel om te genieten van een fijn kerstmaal.
Tot dan.
Contact: irenevandebroek@hotmail.com of 016 44 62 11.

OKRA 55+ - Trefpunt Kortrijk – Dutsel
Op dinsdag 28 november kon men in de kleine zaal in Kortrijk Dutsel een kerstkrans in elkaar steken of een prachtige kerstbol knutselen. Samana en OKRA waren de organiserende groepen. Er werd goed doorgewerkt en alles verliep vlot. Lea Smets hield alles met argusogen in het vizier en onder haar kundige leiding kwam alles in orde. Een smakelijke tas koffie of thee maakte het extra gezellig.
Niet vergeten: het kerstfeest van OKRA is op donderdag 14 december vanaf 12.00 uur.
Tot dan!
Irene (irenevandebroek@hotmail.com of 016 44 62 11)