Home
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 311758 .

Nieuws > Parochienieuws Kortrijk-Dutsel

SINT-CATHARINA
KORTRIJK-DUTSEL

Beste parochianen van de Federatie Holsbeek,

Vanwege de huidige evolutie van de corona-epidemie hebben de Belgische bisschoppen besloten om alle publieke liturgische bijeenkomsten van de katholieke Kerk in ons land te schorsen. De eredienst aan God mag geen bron van besmetting van mensen worden.

Ook in onze Federatie Holsbeek zijn er dus zeker tot en met 19 april geen publieke vieringen. Toch vier ik als priester elke dag de Eucharistie, met gesloten deuren. Wij tonen zo de kracht van het plaatsvervangend gebed en mogen ons zo met geheel de Federatie Holsbeek in gebed verbonden weten. We zenden die Eucharistievieringen uit via mijn Facebookkanaal: op zaterdag om 19u, zondag 9u, maandag 19u, dinsdag 9u, woensdag 19u, donderdag 19u en vrijdag 9u. Op Radio Maria Vlaanderen is er elke dag een Eucharistieviering om 9u (op zondag om 10u) te beluisteren.

De kapel aan de Wingeweg in Holsbeek staat open om te bidden en een kaarsje aan te steken, evenals het portaal van de kerk van Sint-Pieters-Rode. In de weekenden zullen de kerken van de Federatie op de tijdstippen dat er anders Eucharistie werd gevierd, geopend zijn voor persoonlijk gebed.

Een hartelijke groet,
Pastoor A. Penne

https://www.youtube.com/watch?v=Tz_uaQLuFjU


Pastoor Penne zal elke dag de Heilige Mis privé opdragen.

Woensdag 25 maart – Hoogfeest van Maria Boodschap
H.Mis voor overledenen

donderdag 26 maart
H. Mis voor Alfons Bols en Alida Cloots

vrijdag 27 maart
H. Mis voor overleden ouders Van Den Haute en kinderen

zaterdag 28 maart
H. Mis voor overledenen

zondag 29 maart
H. Mis voor overledenen

maandag 30 maart
H. Mis uit Stichting

dinsdag 31 maart
H. Mis voor Roger De Cremer

donderdag 2 april
Gedachtenis van de heilige Franciscus van Paola
H. Mis voor Julia en Sonja Bosmans, voor de familie Gybels-Valkenborgs, voor Staf en Livinus Gybels

Vrijdag 3 april
H. Mis voor Jean Vanvolsem, Jacques Goossens, Ilse en Alia

zaterdag 4 april
H. Mis voor overledenen

zondag 5 april - Palmzondag
H. Mis voor overledenen

maandag 6 april
H. Mis uit Stichting

dinsdag 7 april
H. Mis voor Jeanne Vanvolsem, echtgenoot en schoonzoon

Het spreekt voor zich dat misintenties die eerder aangekondigd waren voor tijdstippen waarop er geen eucharistievieringen zijn, op een latere datum opnieuw zullen ingeschreven worden.

GEEN PALMTAKJES DIT JAAR
I.v.m. Palmzondag hebben de bisschoppen bepaald dat er geen gezegende palmtakken mogen verspreid worden, binnen of buiten het kerkgebouw. En dat om twee redenen: ten eerste een liturgische reden: deze palmtakken horen eerst en vooral thuis in de liturgie van palmzondag. En een tweede preventieve reden: om samenscholingen van personen te vermijden.

UITVAARTEN
Kerkelijke uitvaarten blijven mogelijk in deze tijd, met een beperkt aantal mensen die op voldoende afstand van elkaar blijven. Ook is het mogelijk dat de pastoor naar een begraafplaats, een crematorium of een funerarium komt voor de afscheidsgebeden, ook in beperkte kring.

BROEDERLIJK DELEN
De maatregelen n.a.v. de Coronacrisis hebben ook hun invloed op de Vastenactie van Broederlijk Delen. De omhalingen die normaal in de kerken plaatshadden op 21 en 22 maart zijn uiteraard weggevallen, maar dat betekent niet dat u Broederlijk Delen niet meer kunt steunen. Dat kan door een overschrijving te doen op BE12 0000 0000 9292.
Enkele voorbeelden van wat u met het Zuiden kunt delen:
• met 12 euro schenkt u vijf vrouwen in Senegal een opleiding in zaaitechnieken, nieuwe gewassen en onderhoud van hun moestuin;
• met 50 euro kan een vrouw in Congo, samen met andere vrouwen, investeren in een eigen bakkerij.
Dank voor uw bijdrage.

GEZINSPAASKAARSEN
Ook dit jaar biedt de parochiefederatie Holsbeek zijn parochianen de mogelijkheid om zich een gezinspaaskaars aan te schaffen, met dezelfde afbeelding als de grote paaskaarsen die in de Paaswake voor de vier parochies zullen gewijd worden.
Deze kaarsen zijn 20 cm hoog, 8 cm dik en ze kosten 19,00 €. Wie dit wenst kan ze best zo snel mogelijk bestellen en betalen bij de contactpersonen van de parochie (zie blz. 2 links onderaan). Doe dat best voor 1 april, dan krijgen we ze nog tijdig klaar om ze ook tijdens de Paaswake te laten zegenen.

MARIABEELDEN VOOR AAN DE GEVEL
Er zijn weer enkele gietstenen Mariabeelden beschikbaar om buiten aan de gevel te hangen. In al onze parochies zijn er al ruim 25 beelden verspreid. Ze kosten nog altijd 15 euro. Wie er een wenst, neemt best contact op met de pastoor.

KRUISEN BIJ ONZE KERKEN IN VASTENTIJD EN PAASTIJD
Tijdens de vieringen in het weekend van zaterdag 22 en zondag 23 februari werd er in elk van de kerken van de Federatie een groot houten kruis gezegend. In de dagen daarop kregen de kruisen een plaats buiten bij de kerkgebouwen. Die kruisen zullen er staan in de komende vastentijd en in de komende paastijd (tot Pinksteren). Net zoals de kerststallen in de kersttijd willen deze kruisen de voorbijgangers van onze kerken er aan herinneren dat het voor christenen een bijzondere periode is. Tijdens de Vastentijd zal op de kruisen de tekst staan “Op weg naar Pasen” en zal er een paarse doek rond het kruis hangen. Tijdens de Paastijd zal op de kruisen de tekst staan “De Heer is verrezen” en zal er een witte doek rond het kruis hangen.
De kruisen zijn 3 meter hoog, 1,70 meter breed en werden gemaakt door een parochiemedewerker.

VORMELINGEN BEZOEKEN WZC SINT-MARGARETHA
In het kader van de voorbereiding op het Vormsel brachten de vormelingen van alle parochies van onze federatie een bezoek aan het Woonzorgcentrum Sint- Margaretha in Holsbeek. Vier woensdagen op een rij gingen ze per parochie langs. Eerst was er een korte uitleg over het Woonzorgcentrum zelf. Het is ver weg geëvolueerd van het rusthuis dat het ooit was. Bewoners hebben veel meer inspraak en het is nu een ‘open’ huis waarin ook de buurt en de familie vrij kan bewegen.
Dan kwam het tofste moment, met kleine groepjes op bezoek gaan bij iemand van de bewoners en vooral luisteren naar de verhalen van vroeger, vaak met open mond. Want de meesten bij wie ze op bezoek gingen deden hun Plechtige Communie in volle oorlogstijd. Dus eens normaal ‘goed’ kunnen eten in zeer beperkte kring was al een feest op zich. Geloof speelde een belangrijke rol, de meesten gingen bijna elke dag naar de mis voor ze aan de schooldag begonnen.
Na het bezoek en een korte pauze met drankje (dank je, Jenny en ook voor de fijne ontvangst) hadden we nog een beetje tijd om de liedjes voor de vormselviering in te oefenen. Hoe dat gaat klinken, dat komt u op zaterdag 2 mei te weten!

UITZENDINGEN OP RADIO MARIA VANUIT HOLSBEEK
Sinds begin september 2017 worden de Missen op dinsdag- en vrijdagmorgen om 9.00 uur in de Sint-Mauruskerk van Holsbeek uitgezonden op Radio Maria Vlaanderen. Heel wat parochianen uit onze federatie luisteren regelmatig. Met een de DAB+-radio is het goed te beluisteren en ook via www.radiomaria.be.
Wie televisie kijkt met een decorder van Telenet kan via kanaal 912 ook luisteren.
Op woensdagmorgen om 8.30 uur bidt Pastoor Penne ook het kerkelijk ochtendgebed voor op Radio Maria.
Voor veel mensen is Radio Maria (met als studio in de kerk van Egenhoven) een grote rijkdom voor hun geloofsleven. Probeer het ook eens.

DURF UW KERKELIJKE UITVAART VASTLEGGEN!
In de afgelopen tijd was er in elk van onze parochies wel eens verontwaardiging omdat mensen van wie bekend was dat ze gelovig en kerkelijk waren geen kerkelijke uitvaart kregen van hun nabestaanden. Dikwijls was het zo dat het een weduwe of weduwnaar was van wie de partner wel een kerkelijke uitvaart had gekregen en nu de laatste van het echtpaar overleed, kreeg deze van de nabestaanden geen kerkelijke uitvaart. Heel dikwijls hoor je dan: “Dat kan toch niet de wens geweest zijn van die overledene”. Heel wat gelovige mensen vragen zich af: ga ik van mijn kinderen of familieleden nog een kerkelijke uitvaart krijgen?
Als u zeker wil zijn dat er na uw overlijden gebeurt wat uw wens is, dan is het gemakkelijk op te lossen. U gaat naar het gemeentehuis en u laat gewoon vastleggen dat u een kerkelijke uitvaart wil, of u begraven of gecremeerd wilt worden en op welke begraafplaats u wilt begraven of bijgezet worden. Wanneer u het daar vastlegt, dan zal er gebeuren wat u het wilt. Leg uw wensen daarrond duidelijk vast, ook al vermoedt u dat uw familieleden het wel weten en zullen doen. Heel wat mensen zijn in de afgelopen tijd al naar het gemeentehuis gegaan en hebben dat gedaan. Er zijn geen kosten aan verbonden en het stelt mensen gerust.
Gewoon doen!

BIJ ONS GEDOOPT
Op zondag 17 februari 2019 werd Gaël Nieling in onze Sint-Catharinakerk door Pastoor Penne gedoopt. Gaël is de zoon van Kay Nieling en Erin Schlingmann. Peter en meter zijn Bob Schlingmann en Kiki Nieling.
Op zondag 24 februari werd Leon Thuys door Pastoor Penne in onze Sint-Catharinakerk gedoopt. Leon is de zoon van Piet Thuys en Astrid Kempenaars, zij wonen op Gobbelsrode. Peters zijn Jan Thuys en Jeroen Kempenaars.
Op zondag 7 april werd Lucas Timmermans in onze Sint-Catharinakerk door Pastoor Penne gedoopt. Lucas is de zoon van Xavier Timmermans en Tine Deceuninck van op Gobbelsrode. Peter en meter zijn Kristof Deceuninck en Katrien Timmermans.
Op zondag 28 april werd Feliz Wyseur in onze Sint-Catharinakerk door Pastoor Penne gedoopt. Feliz is de dochter van Frederik Wyseur en Joke Decanniere uit de Sint-Catharinastraat. Meters zijn Inge Serneels en Evelien Rabau.
Op zondag 7 juli werd Lynne van den Broeck in onze Sint-Catharinakerk door Pastoor Penne gedoopt. Lynne is de dochter van Matthias van den Broeck en An Donné uit de Gravenstraat. Peter en meter zijn Peter van den Broeck en Joke Donné.
Op zondag 25 augustus werden in onze Sint-Catharinakerk door Pastoor Penne twee kindjes gedoopt: Hanne Verhage, dochter van Maarten Verhage en Karolien Thuys van Gobbelsrode. Peter en meter zijn Johan Verhage en Anneleen Thuys.
En Lize Beullens, dochter van Paul Beullens en Anneleen Thuys uit Lubbeek. Peter en meter zijn Leon Thuys en Céline De Vos.
Op zaterdag 21 september werd Emiel Claes in onze Sint-Catharinakerk door Pastoor Penne gedoopt. Emiel is de zoon van Sander Claes en Carlien Goovaerts uit de Dutselstraat. Meters zijn Stefanie Claes en Ine Goovaerts.
Gods Zegen voor deze gezinnen.

BIJ ONS GETROUWD
Op zaterdag 4 mei 2019 gaven Xavier Defrère en Patricia Luyten in onze Sint-Catharinakerk elkaar het ja-woord in het Sacrament van het kerkelijk huwelijk. Zij wonen op de Bruul. Getuigen waren Michael Vits en Nicole Luyten.
Gods Zegen voor hun toekomst.

OKRA 55+ - trefpunt Kortrijk-Dutsel
Wat kunnen wij u nog voor nieuws brengen? Geen enkele activiteit mag nog plaats vinden. Dus geen sporteldag, geen paaslunch, geen FITT- of danslessen, geen crea met Samana. … .
Maar we houden de moed erin. Jullie toch zeker ook? Neem de telefoon en luister naar wat je vrienden en vriendinnen je vertellen, lees een boek, los een kruiswoordraadsel op. Maar … blijf zoveel mogelijk thuis.
De paaslunch kan niet plaats vinden maar dat lossen we later wel op.
Herman Van Veen wordt dit jaar 75; daarom een tekst van hem die voor ieder van jullie van toepassing is. Nu mag er wel niet gezoend worden, maar in een gedichtje kan dat wel:
"Een kusje hier, een kusje daar.
Op je wang, op je oor,
in je nek, in je haar.
Nee, wacht eens even,
ik ben nog niet klaar.
Ik vind je zo lief,
op je neus ook nog een paar ."
(H. Van Veen)

Dag lieve mensen, hou jullie goed!
(ivdb)

OKRA 55+ - trefpunt Kortrijk-Dutsel
Lieve mensen, Het is bijna Pasen. Momenteel leven we nog steeds in een rare, vreemde wereld. Laat ons hopen dat jullie naar de zon kijken en genieten van iedere nieuwe dag. Ook al moeten we nu de bijeenkomsten schrappen, we blijven positief denken.
Tot een volgende keer.
(ivdb)


SAMANA – TOMBOLA
Ook dit jaar houdt Samana een nationale solidariteitsactie, onder de vorm van een tombola. Daarmee steunt u de werking van de plaatselijke kernen, zoals die in onze parochies bestaan.
In Sint-Pieters-Rode en in Kortrijk-Dutsel werden er voor deze tombola recent huis-aan-huis brieven verspreid. Daarop werd de trekking van deze tombola aangekondigd voor 8 mei, maar die is ondertussen uitgesteld. Ondertussen kunt u wel tombolaboekjes bestellen, aan de hand van de gegevens op de brieven. U kunt ook contact opnemen met iemand van de plaatselijke werking of gaan kijken op de website www.samana.be/solidariteitsactie.