Home
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 307368 .

Nieuws > Parochienieuws Kortrijk-Dutsel

SINT-CATHARINA
KORTRIJK-DUTSEL

zondag 19 januari
09.00 u: Eucharistieviering
Intenties:
René Wierinckx
René Claes
Straatviering voor de levende en overleden bewoners van Benedenstraat en Uitweg

zondag 26 januari
09.00 u: Eucharistieviering
Intenties:
Louis Godts
Alfons Grammet
E.H. Louis Crauwels en zus Maria
Straatviering voor de levende en overleden bewoners van Delleput, Lindestraat, Meidries, Sint-Martensberg, Lovenspad en Geremtestraat

KERKELIJKE CIJFERS 2019
Ieder jaar worden de cijfers van het kerkelijke leven en het bedienen van de Sacramenten opgevraagd door het bisdom. We willen die cijfers voor onze Federatie Holsbeek voor 2019 ook bekend maken.
In 2019 werden er in de kerken van onze Federatie 45 kinderen gedoopt: 21 in de Sint-Mauruskerk van Holsbeek, 8 in Kortrijk-Dutsel, 4 in Sint-Pieters-Rode en 12 in Nieuwrode.
38 kinderen ontvingen de Eerste Communie: 11 in Holsbeek, 10 in de viering voor Kortrijk-Dutsel en Sint-Pieters-Rode en 17 in Nieuwrode.
Tijdens 2 vieringen in de meimaand werden 39 vormelingen aangeraakt door de Heilige Geest: 17 uit Holsbeek, 2 uit Kortrijk-Dutsel, 10 uit Sint-Pieters-Rode en 13 uit Nieuwrode.
Er waren 4 kerkelijke huwelijken: 3 in de kerk van Sint-Pieters-Rode en 1 in de kerk van Kortrijk-Dutsel; in de kerken van Holsbeek en Nieuwrode beloofde geen enkel echtpaar elkaar trouw.
In onze Federatie Holsbeek was er 42 keer een kerkelijk afscheid. Er waren 17 kerkelijke uitvaarten in Holsbeek, 13 in Kortrijk-Dutsel, 7 in Sint-Pieters-Rode en 5 in Nieuwrode.

FONDS PASTORALE WERK(ST)ERS
De omhalingen op zaterdag 25 en zondag 26 januari zijn voor het Fonds Pastorale Werk(st)ers. Het staat in voor de bezoldiging van leken die ten dienste staan van de lokale gemeenschappen, zieken of gevangenen. Veel leken ondersteunen priesters en diakens op vrijwillige basis, maar in sommige gevallen is er bezoldiging nodig. Door dit fonds te steunen, helpt u de evangelisatie in onze regio.
Dank voor uw vrijgevigheid.

STRAATVIERINGEN
Op zaterdag 25 en zondag 26 januari zijn er in drie van onze kerken opnieuw straatvieringen.
Tijdens deze vieringen wordt er op een bijzondere manier gebeden voor de levende en overleden bewoners van enkele straten, voor families en dierbaren, voor alle persoonlijke intenties. Wie wenst dat een overledene uit uw straat met naam wordt genoemd, dan kunt u dat (gratis) opgeven bij de contactpersonen van uw parochie. In de rubriek ‘Vieringen’ kunt u zien welke straten dit weekend aan bod komen.

LICHTMIS EN KAARSENZEGENING
Op 2 februari vieren we het feest van Lichtmis, de Opdracht van de Heer, de veertigste dag na Kerstmis. Vanouds is er op die dag zegening van kaarsen.
In het weekend van zaterdag 1 en zondag 2 februari zullen we het feest van Lichtmis ook vieren. De Eucharistieviering op zondag 2 februari om 9.00 uur in Kortrijk-Dutsel is een gewone Eucharistieviering met kaarsenzegening. In de andere parochies zijn de Eucharistievieringen gezinsvieringen met onze Eerstecommunicanten; in deze vieringen is er ook zegening van de kaarsen. Alle aanwezigen krijgen een gezegende kaars mee naar huis. Wie eigen kaarsen wil laten zegenen, mag die ook meebrengen en voor de Mis vooraan neerleggen.

KINDERZEGEN VOOR PAS- EN JONGGEDOOPTEN
Ieder jaar, rond Lichtmis, nodigt de Kerkgemeenschap de ouders die in het afgelopen jaar een kind hebben laten dopen uit voor een zegeningsviering.
Voor onze vier parochies zal er één viering plaats hebben op zondag 2 februari om 15.30 uur in de Sint-Mauruskerk van Holsbeek.
Het is een korte viering en daarna is er nog een drankje en iets lekkers.
De gezinnen die een kindje lieten dopen in een van onze vier parochies ontvingen hiervoor een uitnodiging. Het spreekt voor zich dat iedereen hier van harte welkom is, met kinderen, kleinkinderen of achterkleinkinderen.


STERZINGEN
Op zaterdag 4 januari gingen onze vormelingen Sterzingen. Verkleed als koningen zongen ze hun lied en zamelden ze geld in voor een Missioproject voor de straatkinderen van Catia, één van de armste sloppenwijken rond Caracas in Venezuela. Ze bezorgden aan ieder die de deur opende de ster van Bethlehem.
In Nieuwrode zamelden ze 136,40 euro in; in Holsbeek Sint-Maurus 505,89 euro en de vormelingen en enkele misdienaars van Sint-Pieters-Rode en Kortrijk-Dutsel zamelden 631,35 euro in. Oprechte dank namens Missio.

VACATURES KERKRADEN
Overeenkomstig artikel 7 § 1 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, wordt aan alle belangstellenden meegedeeld dat er telkens 3 vacatures zijn binnen de kerkraden van de kerkfabrieken Sint-Lambertus Nieuwrode, Sint-Catharina Kortrijk-Dutsel, Sint-Pieter Sint-Pieters-Rode en Sint-Maurus Holsbeek (gemeente Holsbeek).

Enkel de personen die beantwoorden aan de hierna volgende voorwaarden komen in aanmerking om lid te zijn van de kerkraad:
1° rooms-katholiek zijn;
2° de volle leeftijd van 18 jaar bereikt hebben op het ogenblik van de verkiezing;
3° in de bevolkingsregisters ingeschreven zijn van de gemeente Holsbeek.
Uitsluitend schriftelijke kandidaturen komen in aanmerking. Zij moeten vóór 1 februari 2020 ingediend zijn bij:

Kerkfabriek (naam van de kerk vermelden)
ter attentie van Pastoor Andy Penne
Rotselaarsebaan 10, 3220 Holsbeek.

De poststempel of de datum van ondertekening voor ontvangst geldt hierbij.
Kandidaturen dienen vergezeld te zijn van een kopie van de identiteitskaart (voor- en achterzijde of zo het om een elektronische identiteitskaart gaat, een afdruk ervan met adresgegevens), dit met het oog op de controle van de voorwaarden 2° en 3°.
Na 1 februari 2020 zullen de naam, voornaam en volledig adres van de kandidaten bekendgemaakt worden door uithanging in de respectievelijke parochiekerken.
Opgemaakt op 1 januari 2020 in Holsbeek,
Pastoor Andy Penne,
door de bisschop aangestelde verantwoordelijke van de parochies Sint-Lambertus Nieuwrode, Sint-Catharina Kortrijk-Dutsel, Sint-Pieter Sint-Pieters-Rode en Sint-Maurus Holsbeek (gemeente Holsbeek).

UITZENDINGEN OP RADIO MARIA VANUIT HOLSBEEK
Sinds begin september 2017 worden de Missen op dinsdag- en vrijdagmorgen om 9.00 uur in de Sint-Mauruskerk van Holsbeek uitgezonden op Radio Maria Vlaanderen. Heel wat parochianen uit onze federatie luisteren regelmatig. Met een de DAB+-radio is het goed te beluisteren en ook via www.radiomaria.be.
Wie televisie kijkt met een decorder van Telenet kan via kanaal 912 ook luisteren.
Op woensdagmorgen om 8.30 uur bidt Pastoor Penne ook het kerkelijk ochtendgebed voor op Radio Maria.
Voor veel mensen is Radio Maria (met als studio in de kerk van Egenhoven) een grote rijkdom voor hun geloofsleven. Probeer het ook eens.

DURF UW KERKELIJKE UITVAART VASTLEGGEN!
In de afgelopen tijd was er in elk van onze parochies wel eens verontwaardiging omdat mensen van wie bekend was dat ze gelovig en kerkelijk waren geen kerkelijke uitvaart kregen van hun nabestaanden. Dikwijls was het zo dat het een weduwe of weduwnaar was van wie de partner wel een kerkelijke uitvaart had gekregen en nu de laatste van het echtpaar overleed, kreeg deze van de nabestaanden geen kerkelijke uitvaart. Heel dikwijls hoor je dan: “Dat kan toch niet de wens geweest zijn van die overledene”. Heel wat gelovige mensen vragen zich af: ga ik van mijn kinderen of familieleden nog een kerkelijke uitvaart krijgen?
Als u zeker wil zijn dat er na uw overlijden gebeurt wat uw wens is, dan is het gemakkelijk op te lossen. U gaat naar het gemeentehuis en u laat gewoon vastleggen dat u een kerkelijke uitvaart wil, of u begraven of gecremeerd wilt worden en op welke begraafplaats u wilt begraven of bijgezet worden. Wanneer u het daar vastlegt, dan zal er gebeuren wat u het wilt. Leg uw wensen daarrond duidelijk vast, ook al vermoedt u dat uw familieleden het wel weten en zullen doen. Heel wat mensen zijn in de afgelopen tijd al naar het gemeentehuis gegaan en hebben dat gedaan. Er zijn geen kosten aan verbonden en het stelt mensen gerust.
Gewoon doen!

BIJ ONS GEDOOPT
Op zondag 17 februari 2019 werd Gaël Nieling in onze Sint-Catharinakerk door Pastoor Penne gedoopt. Gaël is de zoon van Kay Nieling en Erin Schlingmann. Peter en meter zijn Bob Schlingmann en Kiki Nieling.
Op zondag 24 februari werd Leon Thuys door Pastoor Penne in onze Sint-Catharinakerk gedoopt. Leon is de zoon van Piet Thuys en Astrid Kempenaars, zij wonen op Gobbelsrode. Peters zijn Jan Thuys en Jeroen Kempenaars.
Op zondag 7 april werd Lucas Timmermans in onze Sint-Catharinakerk door Pastoor Penne gedoopt. Lucas is de zoon van Xavier Timmermans en Tine Deceuninck van op Gobbelsrode. Peter en meter zijn Kristof Deceuninck en Katrien Timmermans.
Op zondag 28 april werd Feliz Wyseur in onze Sint-Catharinakerk door Pastoor Penne gedoopt. Feliz is de dochter van Frederik Wyseur en Joke Decanniere uit de Sint-Catharinastraat. Meters zijn Inge Serneels en Evelien Rabau.
Op zondag 7 juli werd Lynne van den Broeck in onze Sint-Catharinakerk door Pastoor Penne gedoopt. Lynne is de dochter van Matthias van den Broeck en An Donné uit de Gravenstraat. Peter en meter zijn Peter van den Broeck en Joke Donné.
Op zondag 25 augustus werden in onze Sint-Catharinakerk door Pastoor Penne twee kindjes gedoopt: Hanne Verhage, dochter van Maarten Verhage en Karolien Thuys van Gobbelsrode. Peter en meter zijn Johan Verhage en Anneleen Thuys.
En Lize Beullens, dochter van Paul Beullens en Anneleen Thuys uit Lubbeek. Peter en meter zijn Leon Thuys en Céline De Vos.
Op zaterdag 21 september werd Emiel Claes in onze Sint-Catharinakerk door Pastoor Penne gedoopt. Emiel is de zoon van Sander Claes en Carlien Goovaerts uit de Dutselstraat. Meters zijn Stefanie Claes en Ine Goovaerts.
Gods Zegen voor deze gezinnen.

BIJ ONS GETROUWD
Op zaterdag 4 mei 2019 gaven Xavier Defrère en Patricia Luyten in onze Sint-Catharinakerk elkaar het ja-woord in het Sacrament van het kerkelijk huwelijk. Zij wonen op de Bruul. Getuigen waren Michael Vits en Nicole Luyten.
Gods Zegen voor hun toekomst.

DE NIEUWE KERSTSTAL VAN KORTRIJK-DUTSEL
Ze kwamen de Rooieberg over gegaan. Sint-Jozef leidde aan een kort stukje zeel het ezeltje waar Moeder Maria op zat. Ze passeerden het oude kapelletje en daalden voorzichtig het steile en wat prakuleuze paadje af. Toen ze onder de bomen uitkwamen zei Sint-Jozef: “Voilà, Kortrijk-Dutsel, we zijn weer gearriveerd. Het is niet te geloven. Het lijkt alsof we hier gisteren pas geweest zijn, maar dat is wel al een heel jaar geleden. De tijd vliegt toch nogal, hè Maria, een jaar is echt niks.” Maria knikte bevestigend, maar keek ondertussen vooruit, richting de kerk. “Zeg Jozef,” zei ze, “kijk nu ginder eens, wat is er met de kerk?” Sint Jozef keek nu ook en zei “da’s gek, die is precies ingepakt”. En ze bleven kijken, terwijl ze verder gingen door de Gravenstraat. “Maar ja,” zei Sint-Jozef, “nu zie ik het. Die kerk staat helemaal in de stellingen. Dan zijn ze zeker opnieuw bezig met restauratiewerken. Een goeie zaak, want dat was echt wel hoog nodig. Maar ’t mag zijn ook, hè. Zo’n mooi kerkje, en van wel duizend jaar oud, dat mogen ze echt wel in ere houden.” “Zeker wel,” zei Maria, “maar ’t is te hopen dat ze mijn Kerstekindje, en dat is wel twééduizend jaar oud, dan ook nog in ere houden.” “Awel ja,” antwoordde Sint-Jozef, “’t is te hopen. Het is daarom toch dat wij elk jaar opnieuw naar hier blijven komen, dat de mensen niet zouden vergeten dat uw Kindje Jezus gekomen is om de mensen vrede en geluk te brengen.”
“Maar,“ zei Sint-Jozef, en zijn gedacht sprong op iets anders, “ik vraag mij zo ineens af hoe dat wij hier dit jaar gaan gelogeerd zijn. Want ge weet, vorig jaar met dat primitief tentje, dat was wel niet ongezellig, en we hebben ons daar toen graag in geschikt, maar echt comfortabel voor u en uw Kindje was het zeker niet, en zo op de blote grond met alleen een oud deken en wat stro… mijn reuma is er toen ook niet op verbeterd.”
Zo pratend liepen ze onderkant langs de kerkhofmuur en aan de hoek van het plein draaiden ze links omhoog over de stoep. Sint-Jozef liep een beetje voorop en toen hij zover was dat hij over het lage muurtje kon kijken, bleef hij plots met een schok stilstaan. “Potverdorie, Maria“ riep hij halfluid, “moet ge nu eens kijken!” “Maar Jozef toch,” berispte Maria hem zacht, “wat een taal. Daar zult ge toch beter moeten op letten als mijn Kindje er is, want ge weet: kleine potjes hebben grote oren. En zeker als ge in uw werkhuis bezig zijt.” “Ja Maria, ja, ik weet het, maar soms, als ge zo eens abuis klopt met de hamer … dat is er uit voor dat ge ’t weet.” “Maar allee, Maria, daar gaat het nu niet over, kom nu toch eens kijken.” Maria ging naast Jozef door en keek, en: “alle lieve mensen…” zei ze, en ook zij bleef verbaasd staan kijken. Want daar stond, half op het kerkpad, een prachtige nieuwe stal.
“Wel, wel,“ zei Sint Jozef , “ze hebben woord gehouden. Vorig jaar hebben ze ons beloofd dat ze tegen dit jaar voor een nieuwe stal zouden zorgen. ‘Wie leeft zal zien’ heb in toen nog gedacht, maar daar zie: een nieuwe stal!” Snel stapten ze verder en haastten zich door de poort. Ze bleven voor de stal staan, bekeken hem van links naar rechts, van onder naar boven, gingen er eens rond en inspecteerden hem van alle kanten. Sint-Jozef, als timmerman, bekeek de balken en de planken, schudde eens aan de deurstijl en bonkte hier en daar op een wand. Toen ze binnen gingen was hij helemaal opgetogen, want, “kijk Maria,” zei hij, “ze hebben er zelfs een houten vloer in gelegd. Wat een luxe, niet meer zitten op die koude grond. Dat zal heel wat warmer zijn aan onze voeten en aan ons poe…” Nog net op tijd kon hij het einde van dat laatste woord inslikken, maar Maria lachte ongemerkt in zichzelf en dacht “die goeie Jozef toch.”
“Maria,” zei Jozef, “ik ga niet zeggen dat die stal voor de eeuwigheid gebouwd is, maar zeker de eerstvolgende vijftig jaar gaan we hier pico bello zitten. Komaan, we zullen ons eens installeren.” En ijverig begon hij de bagage uit te pakken, stro uit te spreiden en al te doen wat er nodig was om het een beetje huiselijk te maken voor Maria, zodat ook haar Kindje comfortabel op de wereld zou kunnen komen.
Van op het plein, verstopt achter een auto, hielden twee mannen, een grote struise rosse kerel en een kleine grijze senior met een heel brede middenmeet, de zorgzame drukte van Sint-Jozef in het oog. Ze glimlachten naar elkaar, gaven mekaar een stevige hand en zeiden tegeneen “goed gedaan!” Toen trokken ze zich stilletjes terug.
En uw chroniqueur, die heel dit gebeuren gezien had met zijn geestesoog, moest denken aan één van de mooie spreuken die bij zijn goede ouders de muren hadden gesierd: Daar alleen kan liefde wonen, daar alleen is ’t leven goed,
Waar men stil en ongedwongen, alles voor elkander doet.
(L.T.)

OKRA 55+ - trefpunt Kortrijk-Dutsel
De maand januari is reeds halfweg maar de natuur is nog in volle winterpracht.
Op vrijdag 24 januari rollen we nog eens met de bowlingballen. Kom gerust supporteren want sommige van onze mensen hebben wat aanmoediging nodig.
Ook nodigen we jullie uit voor de ledenbijeenkomst op woensdag 29 januari.
Op de donderdagen blijven we in de voormiddag mooie wandelingen maken en tijdens de namiddag zijn de doorstappers aan de beurt. Neem gerust contact op en kom mee wandelen. In beweging blijven is erg belangrijk. Ook op vrijdagvoormiddag blijven we in groep aan onze conditie werken.
Hou jullie goed warm en tot volgende week.
(ivdb)

OKRA 55+ - trefpunt Kortrijk-Dutsel
De eerste maand van dit jaar is al voor meer dan de helft voorbij. Volgende vrijdag 24 januari rollen we nog eens met de bowlingballen. En we wijzen jullie ook nog eens op de ledenbijeenkomst van woensdag 29 januari in de gildezaal. We zullen dan zeker klinken op het nieuwe jaar en napraten over de voorbije feestdagen. Als activiteit houden we een muziekquiz. Wie haalt de eindstreep en wint?

Buiten is het misschien nog vroeg donker maar binnen, in ons huis, maken we het licht en genieten we van de warmte.
"Sta op en maak je mooi,
want dat verdien je.
Gun jezelf een glimlach.
Kijk naar het licht
dat kleur schept om je heen.
Hoor het vogellied
zo vluchtig als het is.
Blijf kleine dingen
warm omringen."
(K.G.)

Tot volgende week!
(ivdb)