Home
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 285230 .

Nieuws > Parochienieuws Kortrijk-Dutsel

SINT-CATHARINA
KORTRIJK-DUTSEL

zondag 20 januari
09.00 u: Eucharistieviering
Intentie:
1e jaargetijde voor Alfons Grammet

zondag 27 januari
09.00 u: Eucharistieviering
Intentie:
Straatviering – voor de levende en overleden bewoners van de Kouterstraat en de Sint-Catharinastraat

FEDERATIEPLOEG
De leden van de Federatieploeg komen samen op vrijdag 25 januari om 14.00 uur in de pastorij aan de Rotselaarse baan 10 in Holsbeek.

FONDS PASTORALE WERK(ST)ERS
De omhalingen van 26 en 27 januari zijn voor het Fonds Pastorale Werk(st)ers. Dit fonds staat in voor de bezoldiging van leken die ten dienste staan van de lokale gemeenschappen, zieken of gevangenen. Veel leken ondersteunen priesters en diakens op vrijwillige basis, maar in sommige gevallen is bezoldiging nodig. Door dit fonds te steunen, helpt u mee aan de evangelisatie.


STERZINGEN
U zag ze wellicht ook: groepjes Sterzangers in de straten van onze parochies. Vrolijke vormelingen, verkleed als de drie Wijzen, trokken in groepjes door de straten en wijken van Holsbeek Sint-Maurus, Kortrijk-Dutsel, Sint-Pieters-Rode en Nieuwrode. Waar ze kwamen, zongen ze voor het goede doel van Missio: tienermoeders in Ivoorkust. Ze lieten hun lichtende ster achter bij elk huis: ‘Christus mansionem benedicat C+M+B’ (Christus zegent dit huis). En ze sloten het Sterzingen af met lekkere pannenkoeken en warme chocolademelk om daarna samen in de kerken de gezinsviering van Driekoningen te vieren.
Ze zamelden heel wat lekkers en een mooi bedrag van 1018,58 € in (Holsbeek Sint-Maurus: 275,45 €, Nieuwrode 365,55 € en Kortrijk-Dutsel en Sint-Pieters-Rode samen 377,58 €).
Bedankt voor ieders inzet en betrokkenheid, bedankt aan alle helpende ouders en meezingende broers en zussen. Dank ook aan de milde schenkers.

TERUGBLIK OP KERSTMIS
De kerstvieringen in onze kerken waren goed bezet. Jong en oud kwamen samen in de Eucharistievieringen van Kerstmis om samen de geboorte van onze Heer te vieren.
In de nachtmis in Kortrijk-Dutsel waren er een tachtigtal mensen; het viel op dat er vooral jongeren waren. Ook voor de ochtendmis was de kerk goed gevuld. Met een poppenkast werd door de eerstecommunicanten het kerstverhaal gebracht.
Dank aan iedereen die zorgden voor de versiering van onze kerken, voor de kerststallen (binnen en buiten); dank aan de koren, de organisten, de lectoren, de misdienaars, aan iedereen die heeft bijgedragen aan de mooie vieringen.
Tenslotte ook dank aan wie zorgden voor glühwein en chocolademelk, o.a. na de twee vieringen in Kortrijk-Dutsel.

CIJFERS VAN 2018
Nu het jaar 2018 voorbij is, mogen we ook eens kijken naar de cijfers van het aantal doopsels, huwelijken en kerkelijke uitvaarten in onze Federatie Holsbeek.
Ik heb daarnaast eens de cijfers van tien jaar geleden gezet.
Op tien jaar tijd zijn alle cijfers ongeveer gehalveerd. Het aantal doopsels zakte van 72 in 2008 naar 38 in 2018; het aantal kerkelijke huwelijken van 14 in 2008 naar 8 in 2018 en het aantal kerkelijke uitvaarten van 49 in 2008 naar 31 in 2018.
In de kerk van Holsbeek Sint-Maurus waren er 16 doopsels; meer dan de helft van de dopelingen komt van buiten de Federatie Holsbeek. In 2008 waren er 17 doopsels. Er was 1 kerkelijk huwelijk in de Holsbeekse kerk, het vorige huwelijk dateerde van juli 2016. In 2008 waren er nog 4 huwelijken. Een kerkelijke uitvaart is in Holsbeek ook een grote uitzondering aan het worden. Er waren slechts 5 kerkelijke uitvaarten. In 2008 waren er nog 16 kerkelijke uitvaarten.
In de kerk van Kortrijk-Dutsel waren er in 2018 7 doopsels, in 2008 waren er dat nog 14. Er waren 2 kerkelijke huwelijken; in 2008 waren er 3. 8 parochianen kregen een kerkelijke uitvaart, in 2008 waren er dat nog 13.
In de kerk van Sint-Pieters-Rode werden er in 2018 4 doopsels toegediend, in 2008 waren er dat 13. Er werden 2 kerkelijke huwelijken ingezegend; in 2008 was er dat maar 1. Er waren 5 kerkelijke uitvaarten, in 2008 waren er dat nog 8.
In de kerk van Nieuwrode waren er 11 doopsels, in 2008 waren er dat nog 28. In 2018 werden er 3 kerkelijke huwelijken ingezegend, in 2008 waren er dat 6. Er waren in 2018 13 kerkelijke uitvaarten, in 2008 waren er dat 12.
(PP)

UITZENDINGEN OP RADIO MARIA VANUIT HOLSBEEK
Sinds begin september vorig jaar worden de Missen op dinsdag- en vrijdagmorgen om 9.00 uur in de Sint-Mauruskerk van Holsbeek uitgezonden op Radio Maria Vlaanderen. Heel wat parochianen uit onze federatie luisteren regelmatig. Met een de DAB+-radio is het goed te beluisteren en ook via www.radiomaria.be.
Wie televisie kijkt met een decorder van Telenet kan via kanaal 912 ook luisteren.
Op woensdagmorgen om 8.30 uur bidt Pastoor Penne ook het kerkelijk ochtendgebed voor op Radio Maria.
Voor veel mensen is Radio Maria (met als studio in de kerk van Egenhoven) een grote rijkdom voor hun geloofsleven. Probeer het ook eens.

DURF UW KERKELIJKE UITVAART VASTLEGGEN!
In de afgelopen tijd was er in elk van onze parochies wel eens verontwaardiging omdat mensen van wie bekend was dat ze gelovig en kerkelijk waren geen kerkelijke uitvaart kregen van hun nabestaanden. Dikwijls was het zo dat het een weduwe of weduwnaar was van wie de partner wel een kerkelijke uitvaart had gekregen en nu de laatste van het echtpaar overleed, kreeg deze van de nabestaanden geen kerkelijke uitvaart. Heel dikwijls hoor je dan: “Dat kan toch niet de wens geweest zijn van die overledene”. Heel wat gelovige mensen vragen zich af: ga ik van mijn kinderen of familieleden nog een kerkelijke uitvaart krijgen?
Als u zeker wil zijn dat er na uw overlijden gebeurt wat uw wens is, dan is het gemakkelijk op te lossen. U gaat naar het gemeentehuis en u laat gewoon vastleggen dat u een kerkelijke uitvaart wil, of u begraven of gecremeerd wilt worden en op welke begraafplaats u wilt begraven of bijgezet worden. Wanneer u het daar vastlegt, dan zal er gebeuren wat u het wilt. Leg uw wensen daarrond duidelijk vast, ook al vermoedt u dat uw familieleden het wel weten en zullen doen. Heel wat mensen zijn in de afgelopen tijd al naar het gemeentehuis gegaan en hebben dat gedaan. Er zijn geen kosten aan verbonden en het stelt mensen gerust.
Gewoon doen!

BIJ ONS GEDOOPT
Op zondag 22 oktober werd in onze Sint-Catharinakerk door Pastoor Penne gedoopt: Mirthe Verheyden, dochter van Jonas Verheyden en Lore Kennis; zij wonen op de Roostweg. Peter en meter zijn Paul Verheyden en Els Verhoogen.
Op zondag 10 december werden in onze Sint-Catharinakerk gedoopt: Amélie en Enora De Glas, dochters van Yves De Glas en Lieselot Awouters uit de Geremtestraat. Peter en meter van Amélie zijn Daan De Glas en Anneleen Awouters. Peters van Enora zijn Bert Van de Vorst en Sascha Mispoulier.
Op zondag 18 februari was het druk in onze Sint-Catharinakerk: pastoor Penne doopte er niet minder dan drie kinderen!
Eerst was er Clara Snaet, dochter van Joris Snaet en Valérie Herremans; zij wonen op de Houwaartsebaan. Peter en meter zijn Steven Snaet en Anne De Groof.
Ook Vic Bosteels werd er gedoopt; hij is de zoon van Kristof Bosteels en Katrien Verbeek, van de Geremtestraat. Peters zijn Dave Bosteels en Geert Verbeek.
En tenslotte was er ook Cisse Elsen, zoon van David Elsen en Cindy Janssens, van Gobbelsrode. Peters en meter zijn Luc Elsen, Rudy Elsen en Greta Van Orshoven.
Op zaterdag 29 september 2018 werden Margot en Andreas Fierens in onze Sint-Catharinakerk door Pastoor Penne gedoopt. Zij zijn de kinderen van Geert Fierens en Katrien Beerten uit de Dutselstraat. Peter en meter van Margot zijn Jonathan Platteau en Katleen Van Baelen. Peter en meter van Andreas zijn Dieter Rypens en Tina Rayner.
Op zondag 28 oktober werden Nena en Nolan Baets in onze Sint-Catharinakerk door Pastoor Penne gedoopt. Zij zijn de kinderen van Bram Baets en Leen Dormaels uit de Dutselstraat. Peter en meter van Nena zijn Tom Dormaels en Tine Baets; peter en meter van Nolan zijn Stijn Baets en Jill Stroobants.
Gods Zegen voor deze gezinnen.

BIJ ONS GETROUWD
Op zaterdag 16 juni gaven Tim Lahey en Liesbeth Massagé in onze Sint-Catharinakerk tijdens een eenvoudige plechtigheid elkaar het ja-woord in een kerkelijk huwelijk. Getuigen waren Goeroen Maaruf, Caroline Franck, Laura Geuens en Stijn Horemans.
Op zaterdag 23 juni hebben in onze Sint-Catharinakerk Roel Scheys en Evelyn Minet uit Wilsele elkaar het ja-woord gegeven in het Sacrament van het kerkelijk huwelijk. Getuigen waren Hilda Van den Broeck en Magali Minet.
Gods Zegen voor hun toekomst.

KORTRIJK-DUTSEL OP YOUTUBE
Wist je dat er op YouTube een en ander terug te vinden is over onze parochie? Ga eens naar www.youtube.com en tik ‘alfcoo’ in. En je zult filmpjes terugvinden over o.a. de restauratie van de kerk in 2013-2014, over Palmzondag en Pasen 2017, over Ziekenzorg, enz.
Met dank aan Alfred Coosemans die hiervoor zorgde!

HET KERSTTENTJE VAN KORTRIJK-DUTSEL
Het is redelijk ongewoon, dit jaar, als je aan de kerk van Kortrijk-Dutsel komt. In de plaats van de kerststal die er heel veel jaren heeft gestaan en die we dus allemaal kenden, staat er nu een primitief tentje, en in dat tentje vonden we Moeder Maria, haar Goddelijk Kindje en Sint-Jozef. Ik was een beetje geschrokken toen ik de H. Familie daar zo armelijk behuisd zag zitten, maar Sint-Jozef, die het zag, stelde me gerust. “Het is natuurlijk niet wat we gewoon waren,” zo zei hij, “maar het is best o.k.” En hij vertelde me hoe het zo gekomen was.

Zoals elk jaar waren Moeder Maria en Sint-Jozef ook nu weer naar Kortrijk-Dutsel gekomen om er samen met de christen-gelovigen de geboorte van hun H. Kindje Jezus te vieren. Maar toen ze op de plek aankwamen waar ze elk jaar onderdak vonden in een oude weidestal, stonden ze wel even raar te kijken: de stal was weg! Allé, weg is niet het juiste woord, hij was ingestort en lag daar op een hoopje. Moeder Maria was direct lichtjes overstuur – “ge weet hoe vrouwen zijn, hè”- en vroeg aan Sint-Jozef: “O Jozef, wat moeten we nu doen?” “Komaan,” zei Jozef, “geen paniek. We zullen dat hier wel oplossen.” En meteen begon hij wat rond te scharrelen en te zoeken tussen de puinen van de stal. Al snel had hij één en ander gevonden: enkele oude kepers van het dak, een rolletje bottenkoord en – en dat was natuurlijk de grote meevaller - een oud dekzeil, een ‘bache’ in ’t Vlaams.
“Voilà,” zei Sint-Jozef, “dat zal hier gauw opgelost zijn.”

Net kwamen daar een paar jonge gasten voorbij die even nieuwsgierig bleven staan kijken en vroegen: “Awel, bompa, problemen?” “Niet echt,” zei Sint-Jozef, “maar het zou wel handig zijn als ge een handje helpt.” En samen, onder de deskundige leiding van Sint-Jozef, die van in het begin al in gedachten had hoe het moest worden, hadden ze redelijk snel een klein tentje gebouwd. Tja, Sint-Jozef is echt wel een handige Harry, een beetje normaal eigenlijk als je timmerman bent. Na nog wat zoeken vonden ze nog een droge bot stro ergens onder een dakplaat en even later was het noodtentje een gezellig kruipinnetje geworden, letterlijk dan nog wel.

Toen ik er voorbij kwam zat Maria met haar rug tegen de flank van het ezeltje en haar voeten tegen de os. “Lekker warm” zei ze, en ze zag er best tevreden uit, en het Kindje aan haar borst, dat stráálde gewoon.
“Och ja,” zei Sint-Jozef, “de boer is hier deze morgen gepasseerd, en de mens was een beetje gegeneerd. Die oude stal was compleet versleten, zei hij, en het was eigenlijk nog maar kort geleden dat hij was ingevallen. Zelf had hij nog geen tijd gehad om een nieuwe te bouwen en een ploeg werkers waar hij het aan gevraagd had, die waren ook net met een ander project bezig. Maar tegen volgend jaar, zo heeft hij me verzekerd, zorgen ze voor een pico bello nieuwe stal. Wie leeft zal zien, zullen we maar zeggen.”

Eerlijk gezegd, toen ik ze zo zag zitten in hun simpele tentje, was het duidelijk dat ze zich prima voelden. Ik zei er iets van. “Wel,” zei Sint-Jozef, “om te beginnen is het ook niet de eerste keer dat ons zoiets overkomt. Lang geleden, in de tijd dat we op de vlucht waren naar Egypte, is het ook dikwijls behelpen geweest. Maar het bijzonderste is toch altijd dat we samen zijn, samen met ons kleine gezinnetje, dat is het ware geluk, de rest is van minder belang.” En daar kan ik hem volledig in bijtreden. “Wie het geluk thuis niet vindt zal het nergens vinden” zei mijn goede moeder zaliger. Een simpele maar o zo ware levenswijsheid, overgeleverd uit een ver verleden, maar in deze onzalige tijd van verloren gegane waarden en uiteenvallende gezinnen, actueler dan ooit.
L.T.

OKRA 55+ - Kortrijk Dutsel
Okra Kortrijk-Dutsel wenst al haar leden en iedereen uit het dorp een
fantastisch, gezond en creatief jaar.
Vorige week schreven we dat er een uitstap voorzien is op dinsdag 22 januari
naar Technopolis in Mechelen. We zijn hiervoor reeds met velen, maar moest je zin hebben om deel te nemen, verwittig dan onze voorzitster: greet.van.inthout@telenet.be.

Regelmatig verandert men in Technopolis sommige projecten; zo kan men nu kijken en luisteren naar een muziektentoonstelling. Of je kan virtueel parapente vliegen. Haha, je kan verbluffende stunts uithalen zonder risico's. Er staan ook heel wat interactieve opstellingen en die zijn uitgerust met een RFID (radio frequency identification). Zo kan je iedere opstelling uittesten door je armband te scannen. Je zal zien dat dit zeer eenvoudig te gebruiken is.
Er zijn ook shows waarin men verrassende experimenten uitvoert.
Je kan natuurlijk ook gewoon rondlopen en kijken naar iedereen die deelneemt aan deze spelletjes. Echt waar, tof.

Wil ik jullie al iets vertellen over onze volgende ledenbijeenkomst op woensdag 30 januari? Dat had je gedacht. Volgende week meer hierover.
Groeten aan iedereen.
(Iréne vdb)


OKRA 55+ - Kortrijk Dutsel
Deze week krijg je wat informatie over onze volgende bijeenkomst op woensdag 30 januari. Dat is onze eerste afspraak in dit nieuwe jaar; we kijken er vol vriendschap naar uit om jullie terug te zien.
Als activiteit voorzien we het "bingospel".
Je krijgt allen een formulier met getallen op die je kan wegstrepen bij afroeping . Natuurlijk moet je toch wel wat geluk hebben bij dit spel. Maar, meedoen is zeker zo belangrijk als winnen. "Door van het gewone te houden maak je het buitengewoon."
Tot volgende week met dan een klein verslag van onze vorige activiteiten.
(Iréne vdb)