Home
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 344096 .

Nieuws > Parochienieuws Kortrijk-Dutsel

SINT-CATHARINA
KORTRIJK-DUTSEL

LITURGIE IN DE FEDERATIE HOLSBEEK

Zaterdag 16 oktober – Eucharistieviering – 29e zondag door het jaar

Sint-Pieters-Rode –
17.30 uur
H.Mis voor Vitaline Vermaelen en Armand Demarsin (zielenschaal)

Holsbeek - 19 uur
Heilige Mis voor Ninette Mellaerts

Zondag 17 oktober – Eucharistieviering – 29e zondag door het jaar
Kortrijk-Dutsel – 9 uur
Heilige Mis voor de levende en overleden parochianen

Nieuwrode - 10.30 uur
Jgt voor Annemie Ruttens
Jgt voor Frans Mertens

Holsbeek - 15 uur: Viering met kinderzegen

Maandag 18 oktober - Eucharistieviering – Sint-Pieters-Rode - 19 uur
Feest van de heilige Lucas, evangelist
Heilige Mis voor Julia en Sonja Bosmans, Jozef Gijbels en Maria Valkenborgs, Staf en Livinus Gijbels.

Dinsdag 19 oktober - Eucharistieviering – Holsbeek - 9 uur
Gedachtenis van de heiligen Johannes de Brébeuf en Isaac Jogues, priesters, en gezellen, martelaren
Heilige Mis voor de overledenen van de familie Desmecht-Vander Roost

Woensdag 20 oktober – Eucharistieviering – Kortrijk-Dutsel - 19 uur
Heilige Mis voor Patrick Scheerlinck (26/30)

Donderdag 21 oktober - Eucharistieviering – Nieuwrode - 19 uur
Heilige Mis voor overleden ouders en familie Peeremans (16/20)

Vrijdag 22 oktober - Eucharistieviering – Holsbeek - 9 uur
Gedachtenis van de heilige Johannes-Paulus II, paus
Heilige Mis voor Richard Vander Eeckt

Zaterdag 23 oktober – Eucharistieviering – 30e zondag door het jaar

Nieuwrode - 14 uur
Heilige Doopsel van Janne Laforce

Sint-Pieters-Rode –
17.30 uur
H.Mis voor Roger Vuerinckx (zielenschaal)
H.Mis voor Robert Deridder (27e/30)

Holsbeek - 19 uur
Eerste jaargetijde voor Willy Caluwaerts

Zondag 24 oktober – Eucharistieviering – 30e zondag door het jaar
Kortrijk-Dutsel – 9 uur
H. Mis ter ere van Onze-Lieve-Vrouw en de Heilige Antonius

Nieuwrode - 10.30 uur
H.Mis voor overledenen

Holsbeek - 13 uur
Heilig Doopsel van Florianne Coteur

Maandag 25 oktober - Eucharistieviering – Sint-Pieters-Rode - 19 uur
Heilige Mis voor een goede behandeling van een zieke, voor overleden familieleden en de verlaten zielen

Dinsdag 26 oktober - Eucharistieviering – Holsbeek - 9 uur
Heilige Mis voor Pastoor Frans Dedobbeleer, Pater Bavo Matthys, kapelaan Jan Pornel en hun overleden familie

Woensdag 27 oktober – Eucharistieviering – Kortrijk-Dutsel - 19 uur
Heilige Mis voor overleden ouders en familie Peeremans (17/20)

Donderdag 28 oktober - Eucharistieviering – Nieuwrode - 19 uur
Feest van de heiligen Simon en Judas, apostelen
Heilige Mis voor Chiara Kemal

Vrijdag 29 oktober - Eucharistieviering – Holsbeek - 9 uur
Heilige Mis voor Patrick Scheerlinck (27/30)

Zaterdag 30 oktober – Eucharistieviering – 31e zondag door het jaar

Holsbeek - 11 uur
Gedachtenisviering voor Angele Geets

EERSTE COMMUNIE 2021
Op zondagmorgen 10 oktober ontvingen 15 kinderen uit Kortrijk-Dutsel en Sint-Pieters-Rode de eerste communie in de Sint-Catharinakerk van Kortrijk-Dutsel.
Van harte proficiat!

NAAMOPGAVE VORMELINGEN 2022
De uitgestelde vormselvieringen van dit jaar zijn nog maar pas achter de rug, maar tijdens het weekend van zaterdag 23 en zondag 24 oktober krijgen de vormelingen van 2022 al de gelegenheid hun naam op te geven.
Bij hun doopsel werd hun naam door hun ouders aan de gemeenschap bekend gemaakt. Bij hun naamopgave bevestigen zij zelf dat zij op weg willen gaan naar hun vormsel. Daartoe hebben zij de steun en de hulp nodig van hun ouders en van hun parochiegemeenschappen. Die staan achter hen en willen hen helpen en bijstaan op weg naar dit christelijk feest.

Een naam dat ben jij zelf. Niet alleen voor de wereld ben je uniek, je naam staat ook geschreven in de palm van Gods hand. En daarvan wil je parochiegemeenschap getuige zijn bij het opgeven van je naam als kandidaat voor het vormsel.

De naamopgaven hebben plaats op zaterdagavond om 17.30 uur in de kerk van Sint-Pieters-Rode voor de kandidaat-vormelingen van Kortrijk-Dutsel en Sint-Pieters-Rode, om 19.00 uur in de Sint-Mauruskerk voor die van Holsbeek en op zondagmorgen om 10.30 uur in Nieuwrode.

MISSIEZONDAG
De omhalingen van zaterdag 23 en zondag 24 oktober gaan naar de organisatie Missio. Christenen worden opgeroepen het wereldmissiewerk te steunen. Missio verdeelt middelen op een evenwichtige manier over de bisdommen met de meeste noden. Door uw steun kan Missio de boodschap van Christus wereldwijd uitdragen.

WIJ BIDDEN HET ROZENHOEDJE ...
... in de maand oktober, elke weekdag 25 minuten voor de Mis: op maandagavond om 18.35 u in de kerk van Sint-Pieters-Rode, op dinsdag- en vrijdagmorgen om 8.35 u in de Sint-Mauruskerk van Holsbeek, op woensdagavond om 18.35 u in de kerk van Kortrijk-Dutsel en op donderdagavond om 18.35 u in de kerk van Nieuwrode.

Enkele jaren geleden deed Paus Franciscus deze oproep: “Ik vernieuw de uitnodiging aan iedereen om elke dag van de maand oktober de rozenkrans te bidden, met aan het einde de antifoon ‘Onder uw bescherming’ en het gebed tot de heilige Aartsengel Michaël, om de aanvallen van de duivel, die verdeeldheid wil zaaien in de Kerk, af te weren.” Sluiten wij ons aan bij dit verzoek van de Heilige Vader.

ALLERHEILIGEN
Met Allerheiligen gedenken wij bijzonder de overledenen die vanuit onze parochiegemeenschappen een gelovig afscheid hebben gekregen. Dat zal dit jaar gebeuren op zondag 31 oktober om 17.30 uur in de kerk van Sint-Pieters-Rode en om 19.00 uur in de Sint-Mauruskerk; op maandag 1 november om 09.00 uur in Kortrijk-Dutsel en om 10.30 uur in Nieuwrode.
Op maandagavond 1 november is er geen viering in Sint-Pieters-Rode.

WERKEN IN DE SINT-PIETERSKERK
Op een vergadering met de aannemers van de werken aan de kerk van Sint-Pieters-Rode is het ondertussen duidelijk geworden: de werken aan de verwarming starten in de week van 8 november. Omdat het o.m. om het aanleggen van vloerverwarming gaat, wordt de kerk de week ervoor helemaal leeg gemaakt. Daarom zal de Allerheiligenviering van zondag 31 oktober om 17.30 uur voorlopig de laatste viering in Sint-Pieters-Rode zijn. Tot het einde van de werken - wellicht tot eind 2021 - gaan alle vieringen van Sint-Pieters-Rode op de gewone uren door, in de Sint-Catharinakerk van Kortrijk-Dutsel.
Via dit parochieblad houden we u op de hoogte van de vordering van de werkzaamheden.
(PG)

VORMSELVIERINGEN
Ook dit jaar zijn de vormselvieringen niet in het voorjaar kunnen doorgaan. Voor de kinderen die vorig jaar in het 6e leerjaar zaten en ondertussen naar de middelbare school gaan, waren er op zaterdag 2 oktober eindelijk twee vormselvieringen: een eerste om 15.00 uur in Holsbeek Sint-Maurus en een tweede om 17.00 uur in de kerk van Sint-Pieters-Rode. Gelukkig was net de dag ervoor de mondmaskerplicht in de kerk afgeschaft, zodat de vormelingen weer breed lachend op de foto konden.
Het vormsel werd toegediend door Patrick Maervoet, deken van de pastorale regio Leuven, bijgestaan door Pastoor Penne.
Onze geloofsgemeenschappen feliciteren langs deze weg nogmaals deze vormelingen en hun families!

VIERINGEN ROND SINT-FRANCISCUS
Tijdens het weekend van 2 en 3 oktober stonden de vieringen in Holsbeek Sint-Maurus, Kortrijk-Dutsel en Nieuwrode in het teken van Sint-Franciscus. Omdat deze heilige gekend is als dierenvriend, werd aan de kinderen gevraagd hun geliefd knuffeldier mee te brengen. Die werden op het einde van de viering door pastoor Penne gezegend.
In de kerk van Kortrijk-Dutsel was er op zondagnamiddag ook een kort gebedsmoment, met zegening van ‘echte’ dieren. Een tiental viervoeters en hun baasjes kwamen er op af, ondanks het slechte weer.
Een verslag daarvan kan bekeken worden op www.robtv.be.

VIERINGEN VOOR JUBILARISSEN
In het weekend van zaterdag 16 en zondag 17 oktober zijn er in de vier kerken van onze Federatie Holsbeek vieringen voor huwelijksjubilarissen. De echtparen die 50, 55, 60, 65, 70 en 75 jaar getrouwd zijn, hebben hiervoor een persoonlijke uitnodiging gekregen. De jubilarissen dienen zich aan te melden voor deze vieringen bij de pastoor of bij de parochiemedewerkers, zodat we een jubileumkaars kunnen voorzien en de families vermelden in de Eucharistieviering.
Hopelijk kunnen we met velen het jubileum biddend vieren.

VIERING MET KINDERZEGEN
Afgelopen februari, rond Lichtmis, was het niet mogelijk een viering met kinderzegen te organiseren vanwege de coronamaatregelen. De families die vorig jaar een kind lieten dopen kregen dan ook hun doopaandenken nog niet. Nu het weer kan, houden we op zondag 17 oktober om 15.00 uur in de Sint-Mauruskerk van Holsbeek een korte viering met kinderzegen voor de families die tussen februari 2020 en februari 2021 een kindje lieten dopen in onze Federatie Holsbeek.
Vanzelfsprekend is iedereen van harte welkom in deze viering.

MISINTENTIES
U kan nog steeds een misintentie aanvragen voor een overleden familielid, vriend of kennis. Zolang het aantal aanwezigen in een eucharistieviering beperkt is tot 15, nemen we in principe maar één intentie per viering aan en raden we de families aan tijdig te reserveren. Een misintentie kost 15,00 €; u kunt zich daarvoor wenden tot de contactpersonen van uw parochie

AANDACHT!
Door herstructureringen bij bpost kan Kerk & Leven voortaan zowel op dinsdag, woensdag als donderdag in uw brievenbus vallen. En dat kan van week tot week verschillen.
Als u op donderdag uw parochieblad nog niet ontvangen hebt, dan kan u dat melden, ofwel via een online formulier op www.kerkenleven.be/nietontvangen, ofwel met een mail naar nietontvangen@kerknet.be. Vermeld steeds uw naam en adres, alsook uw abonneenummer (de 8 cijfers die boven uw adres staan afgedrukt).
Uw melding komt bij uitgeverij Halewijn terecht, die u een nummer nastuurt en een klacht indient bij de post.
U kunt ook telefoneren naar de dienst Parochiebladen op het nummer 03 210 08 30. Of naar de lokale contactpersoon van uw parochie natuurlijk (zie in de linker kolom op blz. 2).
Hou er rekening mee dat de post soms rare bokkensprongen maakt! Zo was het parochieblad van de Federatie Holsbeek vorige week een dag eerder bij de ouders van pastoor Penne in Oost-Vlaanderen, dan dat het hier in onze parochies verdeeld werd! Begrijpe wie kan!

VERSCHILLENDE VORMEN VAN KERKELIJKE UITVAART
De Orde van dienst voor de uitvaartliturgie kent verschillende vormen van afscheid nemen. De meest bekende vorm is een uitvaartmis of een gebedsviering in de parochiekerk.
Toch zijn er ook nog andere vormen mogelijk om gelovig afscheid te nemen. Voor die andere vormen kan men ook de pastoor vragen zodat het binnen het parochiekader een plaats heeft.
Er zijn families die er voor kiezen (met vooraf al dan niet een viering) om gelovig afscheid te nemen op de begraafplaats. Dan komt de pastoor naar de begraafplaats en bidt daar de afscheidsgebeden.
Nogal wat families willen met een eigen viering afscheid nemen in het crematorium of op een andere plaats. Ook hierbij kan men aan de pastoor vragen om de afscheidsgebeden uit te spreken.
Wanneer families de pastoor vragen om de afscheidsgebeden op de begraafplaats of een andere plaats te komen bidden, krijgen deze mensen ook een gedachteniskruisje in de parochiekerk en worden ze ook herdacht bij de Allerheiligenviering. Doordat men beroep deed op de pastoor is het dan ook een parochiaal gebeuren geworden. De begrafenisondernemingen zijn hiervan ook op de hoogte, zij bespreken deze mogelijkheden ook met de families.

WE ZIJN ALLEEN VOOR DE WET GETROUWD…
Onlangs vroeg mij iemand: “We zijn ooit alleen voor de wet getrouwd, zouden we in alle eenvoud ons huwelijk ook kerkelijk kunnen laten inzegenen?” Natuurlijk kan dat. Er hoeft voor een huwelijk geen grote plechtigheid gehouden te worden. In alle eenvoud met het bruidspaar, twee getuigen en de pastoor kan het Sacrament van het huwelijk plaats vinden. Aan zo een eenvoudige plechtigheid zijn ook geen kosten verbonden. Wie dit wenst, neemt contact op met de pastoor.

MARIABEELDEN VOOR AAN DE GEVEL
Er zijn nog steeds enkele gietstenen Mariabeelden beschikbaar om buiten aan de gevel te hangen. In onze parochies zijn er al ruim 25 beelden verspreid. Ze kosten 18 euro. Wie er een wenst, neemt best contact op met de pastoor.

UITZENDINGEN OP RADIO MARIA VANUIT HOLSBEEK
Sinds begin september 2017 worden de Missen op dinsdag- en vrijdagmorgen om 9.00 uur in de Sint-Mauruskerk van Holsbeek uitgezonden op Radio Maria Vlaanderen. Heel wat parochianen uit onze federatie luisteren regelmatig. Met een de DAB+-radio is het goed te beluisteren en ook via www.radiomaria.be.
Wie televisie kijkt met een decorder van Telenet kan via kanaal 912 ook luisteren.
Op woensdagmorgen om 8.30 uur bidt Pastoor Penne ook het kerkelijk ochtendgebed voor op Radio Maria.
Voor veel mensen is Radio Maria (met als studio in de kerk van Egenhoven) een grote rijkdom voor hun geloofsleven. Probeer het ook eens.

DURF UW KERKELIJKE UITVAART VASTLEGGEN!
In de afgelopen tijd was er in elk van onze parochies wel eens verontwaardiging omdat mensen van wie bekend was dat ze gelovig en kerkelijk waren geen kerkelijke uitvaart kregen van hun nabestaanden. Dikwijls was het zo dat het een weduwe of weduwnaar was van wie de partner wel een kerkelijke uitvaart had gekregen en nu de laatste van het echtpaar overleed, kreeg deze van de nabestaanden geen kerkelijke uitvaart. Heel dikwijls hoor je dan: “Dat kan toch niet de wens geweest zijn van die overledene”. Heel wat gelovige mensen vragen zich af: ga ik van mijn kinderen of familieleden nog een kerkelijke uitvaart krijgen?
Als u zeker wil zijn dat er na uw overlijden gebeurt wat uw wens is, dan is het gemakkelijk op te lossen. U gaat naar het gemeentehuis en u laat gewoon vastleggen dat u een kerkelijke uitvaart wil, of u begraven of gecremeerd wilt worden en op welke begraafplaats u wilt begraven of bijgezet worden. Wanneer u het daar vastlegt, dan zal er gebeuren wat u het wilt. Leg uw wensen daarrond duidelijk vast, ook al vermoedt u dat uw familieleden het wel weten en zullen doen. Heel wat mensen zijn in de afgelopen tijd al naar het gemeentehuis gegaan en hebben dat gedaan. Er zijn geen kosten aan verbonden en het stelt mensen gerust.
Gewoon doen!

BIJ ONS GEDOOPT
Op zondag 13 september 2020 werd Otis Verheyden in onze Sint-Catharinakerk door Pastoor Penne gedoopt. Otis is de zoon van Jonas Verheyden en Lore Kennis uit de Roostweg. Peter en meter zijn Ruben Kennis en Griet Verheyden.
Op zondag 18 oktober werd Sepp Van der Borght in onze Sint-Catharinakerk door Pastoor Penne gedoopt. Sepp is de zoon van Joris Van der Borght en Carolien Salaets uit Booischot. Peter en meter zijn Kristof Salaets en Sofie Verhoeven.
Op zaterdag 15 mei 2021 werden in de Sint-Catharinakerk van Kortrijk-Dutsel Casey en Cody Coenen door Pastoor Penne gedoopt. Zij zijn de zoontjes van Bart Coenen en Jessica Rombaut uit de Lindestraat. Peter en meter van Casey zijn Jos Coenen en Roxanne Wery. Peter en meter van Cody zijn Steven Rombaut en Myriam Neyns.
Op zondag 8 augustus werd Mayz Vandenheuvel in de Sint-Catharinakerk van Kortrijk-Dutsel door Pastoor Penne gedoopt. Mayz is de zoon van Lucien Vandenheuvel en Cynthia Sellekaerts uit Wilsele. Peters zijn Patrick Sellekaerts, Roberto Vandenheuvel en Arno Verbruggen.
Op zondag 8 augustus werd Nathan van den Broeck in de Sint-Catharinakerk van Kortrijk-Dutsel door Pastoor Penne gedoopt. Nathan is de zoon van Matthias van den Broeck en An Donné van de Gravenstraat. Meter is Lieke Cryns.
Op zondag 22 augustus werd Roza Dupont in onze Sint-Catharinakerk door Pastoor Penne gedoopt. Zij is de dochter van Giel Dupont en Anne-Lore Govaerts, uit de Poelweg. Peter en meter zijn Robbe Dupont en An-Sofie Govaerts.
Op zaterdag 28 augustus werd Nolan Claes in onze Sint-Catharinakerk door Pastoor Penne gedoopt. Hij is het zoontje van Sander Claes en Carlien Goovaerts uit de Benedenstraat. Peter en meter zijn Tony Brants en Sofie Claes.
Op zaterdag 18 september werd Ellis Vranken in onze Sint-Catharinakerk door Pastoor Penne gedoopt: Ellis is de dochter van Ief Vranken en Jasmin Bastaens, uit de Horebeekstraat. Peter en meter zijn Willy Hazalaers en Nadia Vranken.
Gods Zegen voor deze gezinnen.

BIJ ONS GEDOOPT EN GETROUWD
Op zondag 4 oktober 2020 werd Len Van der Borght in onze Sint-Catharinakerk door Pastoor Penne gedoopt. Len is de zoon van Wouter Van der Borght en Sofie Verhoeven uit Wolfsdonk. In deze plechtigheid gaven de ouders ook hun ja-woord aan elkaar in het Sacrament van het huwelijk. Peter en meter én getuigen van het huwelijk waren Philip Molenschot en Lotte Geldof.
Gods Zegen voor dit gezin.

BIJ ONS GETROUWD
Ook in coronatijden kan men kerkelijk trouwen. Op maandag 7 december 2020 hebben in onze Sint-Catharinakerk Bruno de Hemptinne en Yasmine Scheerlinck elkaar in het Sacrament van het kerkelijk huwelijk het ja-woord gegeven. Slechts enkele mensen vergezelden hen als getuigen.
Gods Zegen voor hun toekomst.

EEN NIEUWE KERKRAAD
Onlangs had de verkiezing plaats voor de nieuwe kerkraad. Voorzitter wordt Achille Frooninckx, secretaris blijft Peter Van Grunderbeek, penningmeester blijft Leon Thuys, lid worden Herman Van Criekingen en Mia Rummens.

WERKEN IN SINT-PIETERSKERK
Binnenkort starten er grote werken in en aan de kerk van Sint-Pieters-Rode. De huidige verwarming op stookolie wordt vervangen door vloerverwarming op gas en aan de buitenkant van de glasramen worden voorzetramen geplaatst. Daardoor zal de kerk beter geïsoleerd zijn en gelijkmatiger verwarmd kunnen worden, wat ten goede komt aan het nog te restaureren Van Peteghemorgel, aan het andere meubilair en uiteraard ook aan de kerkgangers.
Er kan echter geen omelet gebakken worden zonder eieren te breken, daarom zal de Sint-Pieterskerk gedurende die werken een tijd gesloten zijn. Maar geen nood, alle vieringen gaan door op de gewone uren, in de Sint-Catharinakerk van Kortrijk-Dutsel.
Zoals het er nu naar uit ziet, zal de Allerheiligenviering van zondag 31 oktober om 17.30 uur wellicht de voorlopig laatste viering in Sint-Pieters-Rode zijn. Als alles vlot verloopt, dan kunnen we misschien Kerstmis opnieuw in de kerk vieren, maar dat is nog niet zeker.
Via dit parochieblad houden we u op de hoogte van de werkzaamheden.
(PG)

OKRA 55+ - trefpunt Kortrijk-Dutsel
Hebben jullie nog steeds de gewoonte om een mondmasker mee te nemen als je buitenhuis gaat? Gebruik gewoon je gezond verstand en beslis zelf of het op dat bepaald moment nodig is.
Op onze eerste bijeenkomst na lange tijd werden er geen mondmaskers gedragen. De CO2-meter gaf normale waarden aan en dus konden we zonder masker met elkaar praten. 't Was een gezellige namiddag. We waren met velen en we konden zelfs vier nieuwe leden welkom heten.
Na de verwelkoming door voorzitster Greet en na het drinken van een dampende tas koffie, konden we bijpraten na een lange tijd van thuis zitten. Iets later konden we op een scherm uitvergrote tekeningen van spreekwoorden en gezegden zien en werd ons brein gestimuleerd om na te denken. Maar iedereen deed het prima en een wafel als beloning was ook meegenomen.
De activiteiten tot en met het nieuwjaarsconcert werden aangekondigd en de inschrijvingen om deel te nemen aan de crea-namiddag met Samana verliepen erg vlot. Ook het avondmaal werd erg gewaardeerd - een koude schotel, mooi gepresenteerd en opgediend met warme patatjes en stokbrood – het maakte de namiddag top. Een stuk taart deed de monden dichtvallen. Het smaakte overheerlijk. Dank je wel aan iedereen die aanwezig was.
Op donderdag wordt er nog steeds gewandeld en stilaan zijn er meer wandelaars bij. Wie op vrijdag actief deelneemt aan de conditieoefeningen heeft op korte tijd geen stramme spieren meer.
Beste iedereen, hou jullie gezond en geniet van de herwonnen vrijheid.
Tot volgende week.
(Iréne)

OKRA 55+ - trefpunt Kortrijk-Dutsel
Net zoals vele andere families hebben wij een feest gehad voor de eerste communie van onze kleinzoon. De kinderen waren een jaar ouder dan gewoonlijk maar toch blij en fier dat het nu hun dag was. Net zoals deze kinderen zeggen wij ook bij onze bijeenkomst "Van harte welkom, jij vooraan, van harte welkom, achteraan. Van harte welkom, rechts en links en al wie daar nog tussen zit." (uit boekje eerste communie O.-L.-Vrouwkerk Aarschot).
Iedereen welkom, vandaag is vandaag, morgen is er weer een nieuwe dag. Is jullie leven ondertussen ook weer drukker geworden? Op de kalender worden activiteiten, lezingen en ‘ergens naartoe gaan’ naarstig opgeschreven. Wat mis ik het rustige leventje van tijdens de coronatijd. Jullie ook?
We zijn trots op al onze leden en erg dankbaar dat niemand van jullie ziek is geweest door het virus. Ieder van ons heeft deze periode op zijn eigen manier door gesparteld. Nu kijken we uit naar de volgende bijeenkomst. Breng gerust vrienden en/of bekenden mee. Hoe meer zielen, hoe meer kansen dat er zijn om te praten met iemand die dezelfde interesses heeft.
Hou jullie goed, beweeg voldoende en geniet van de mooie, misschien iets frissere herfstdagen.
Tot volgende week.
(Iréne)