Home
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 329803 .

Nieuws > Parochienieuws Kortrijk-Dutsel

SINT-CATHARINA
KORTRIJK-DUTSEL

LITURGIE IN DEZE CORONATIJD

LITURGIE IN DEZE CORONATIJD

Er waren sinds Allerzielen geen publieke liturgische vieringen meer mogelijk, geen Eucharistievieringen meer waar de gelovigen naartoe kunnen komen. Een kleine verandering is hierin gekomen sinds 13 december. Sindsdien mogen 15 mensen de Eucharistievieringen bijwonen.
Elke dag wordt er Eucharistie gevierd in onze Federatie Holsbeek: op maandag/woensdag/donderdag om 19 uur in de kerk van Nieuwrode; op dinsdag en vrijdag om 9 uur in de kerk van Holsbeek. Vanaf het weekend van 26/27 december hervatten we ook de weekendvieringen: op zaterdag om 17.30 uur in de kerk van Sint-Pieters-Rode en 19 uur in de kerk van Holsbeek; op zondag om 9 uur in Kortrijk-Dutsel en om 10.30 uur in de kerk van Nieuwrode. De Missen in Holsbeek en Nieuwrode zijn te volgen via de Facebookpagina van Pastoor Andy Penne en op dinsdag- en vrijdagochtend via Radio Maria Vlaanderen.

Al deze vieringen zijn voortaan met 15 personen. Voor de vieringen kunt u zich opgeven bij de Pastoor Penne, via mail pastoorpenne@cs.com of telefonisch 0 468-323817

maandag 25 januari - Eucharistieviering – Sint-Pieters-Rode - 19 uur
Feest van de Bekering van de apostel Paulus
H.Mis voor Isabelle de Troostemberg

Dinsdag 26 januari - Eucharistieviering – Holsbeek - 9 uur
Gedachtenis van de HH. Timoteüs en Titus, bisschoppen
Heilige Mis voor Louise Pé, Jean Vanvolsem, Jacques, Ilse en Alia.

Woensdag 27 januari – Eucharistieviering – Kortrijk-Dutsel - 19 uur
Gedachtenis van de heilige Angela Merici, maagd
Jaargetijde voor Pastoor Karel Bruggeman

donderdag 28 januari - Eucharistieviering – Nieuwrode - 19 uur
Gedachtenis van de heilige Thomas van Aquino, priester en kerkleraar
Heilige Mis ter ere van de heilige Quirinus voor een genezing

Vrijdag 29 januari - Eucharistieviering – Holsbeek - 9 uur
Gedachtenis van de heilige Poppo, abt
Heilige Mis voor Jan De Herdt en Celine Vlaeymans en zoon Staf De Herdt

Zaterdag 30 januari – Eucharistieviering – 4e zondag door het jaar
Sint-Pieters-Rode –
16.00 uur
H. Mis voor overledenen
17.30 uur
H. Mis voor overledenen

Holsbeek - 19 uur
Eerste Jaargetijde voor Johan Cornillie

Zondag 31 januari – Eucharistieviering – 4e zondag door het jaar
Kortrijk-Dutsel – 9 uur
Eerste jaargetijde voor Clementine Smets
Nieuwrode - 10.30 uur
H. Mis voor Priester Luc Vercammen

maandag 1 februari - Eucharistieviering – Nieuwrode - 19 uur
H.Mis voor Isabelle de Troostemberg

Dinsdag 2 februari - Eucharistieviering – Holsbeek - 9 uur
Hoogfeest van de Opdracht van de Heer in de tempel, Maria Lichtmis
Jaargetijde voor André Van Holen

Dinsdag 2 februari - Eucharistieviering – Sint-Pieters-Rode - 10 uur
Hoogfeest van de Opdracht van de Heer in de tempel, Maria Lichtmis
H.Mis voor overledenen

Woensdag 3 februari – Eucharistieviering – Nieuwrode - 19 uur
Gedachtenis van de heilige Blasius, martelaar
Heilige Mis ter ere van de heilige Quirinus voor een genezing

donderdag 4 februari - Eucharistieviering – 19 uur
Heilige Mis voor Julia en Sonja Bosmans, voor de familie Gybels-Valkenborgs en Staf en Livinus Gybels

Vrijdag 5 februari - Eucharistieviering – Holsbeek - 9 uur
Gedachtenis van de heilige Agatha, maagd en martelares
Heilige Mis voor Marcel De Leeuw en overleden familieleden

Zaterdag 6 februari – Eucharistieviering – 5e zondag door het jaar
Sint-Pieters-Rode – 17.30 uur
Heilige Mis voor

Holsbeek - 19 uur
Eerste Jaargetijde voor Adeline Grauwels

Zondag 7 februari – Eucharistieviering – 5e zondag door het jaar
Kortrijk-Dutsel – 9 uur
Heilige Mis voor
Nieuwrode - 10.30 uur
H. Mis voor

maandag 8 februari - Eucharistieviering – Nieuwrode - 19 uur
Gedachtenis van de heilige Hieronymus Emiliani
Heilige Mis ter ere van de heilige Quirinus uit dankbaarheid

dinsdag 9 februari - Eucharistieviering – Holsbeek - 9 uur
Heilige Mis van Henri Feihle en Odette Dupont en overleden ouders

Woensdag 10 februari – Eucharistieviering – Nieuwrode - 19 uur
Gedachtenis van de heilige Scholastica, maagd
Heilige Mis ter ere van de Heilige Jozef voor persoonlijke intenties

donderdag 11 februari - Eucharistieviering – Nieuwrode - 19 uur
Gedachtenis van de heilige Maagd Maria van Lourdes
Heilige Mis voor Jozef Verdaet

Vrijdag 12 februari - Eucharistieviering – Holsbeek - 9 uur
Gedachtenis van de heilige Gertrudis, maagd
Heilige Mis voor Gustaaf Keersmaekers en Irena Sysmans


LICHTMIS EN BLASIUS
Ook in deze coronatijd vieren we Lichtmis, in de kerk van Holsbeek, op dinsdag 2 februari in de Eucharistieviering van 9.00 uur. Er zullen kaarsen worden gezegend. De gelovigen mogen ook kaarsen meebrengen om te laten zegenen.
Op woensdag 3 februari vieren we de gedachtenis van de heilige Blasius. Hij wordt aangeroepen tegen keelziekten. Om 19.00 uur is de Eucharistieviering in Nieuwrode. Na deze viering wordt de Blasiuszegen gegeven aan hen die dit wensen.
Opgepast: voor deze vieringen moet gereserveerd worden bij de pastoor!

KERKELIJKE CIJFERS FEDERATIE HOLSBEEK 2020
Bij elk nieuw jaar wordt er teruggekeken naar het voorbije jaar en kijkt men ook naar cijfers. Dat willen we ook als Federatie Holsbeek doen. Het coronajaar 2020 heeft gezorgd dat doopsels, huwelijken, eerste communies en vormsels moesten worden uitgesteld, toch is er nog heel wat kunnen gebeuren in de maanden dat de kerkdeuren geopend waren.
Er werden in onze Federatie Holsbeek 32 doopsels toegediend: 15 in de Sint-Maurusparochie Holsbeek, 9 in Nieuwrode, 5 in Kortrijk-Dutsel en 3 in Sint-Pieters-Rode.
49 kinderen ontvingen in onze Federatie de eerste communie: 22 in Nieuwrode, 14 in Kortrijk-Dutsel/Sint-Pieters-Rode en 13 in Holsbeek/Sint-Maurus.
50 twaalfjarigen ontvingen het Heilig Vormsel: 19 vormelingen in de kerk van Holsbeek/Sint-Maurus, 14 in Nieuwrode, 11 in Sint-Pieters-Rode, 6 in Kortrijk-Dutsel.
Er waren 5 kerkelijke huwelijken: 2 in Nieuwrode, 2 in Kortrijk-Dutsel en 1 in Sint-Pieters-Rode.
Er waren 32 kerkelijke uitvaarten: 11 in Kortrijk-Dutsel, 11 in Holsbeek/Sint-Maurus, 8 in Nieuwrode en 2 in Sint-Pieters-Rode.


LITURGIE IN DEZE CORONATIJD
Sinds half december zijn er opnieuw publieke liturgische vieringen mogelijk, met maximum 15 mensen die onze Eucharistievieringen kunnen bijwonen.

In de Federatie Holsbeek wordt er elke dag Eucharistie gevierd: op maandag, woensdag en donderdag om 19.00 uur in de kerk van Nieuwrode; op dinsdag en vrijdag om 9.00 uur in de kerk van Holsbeek. Deze Missen zijn te volgen via de Facebookpagina van Pastoor Andy Penne en die op dinsdag- en vrijdagochtend ook via Radio Maria Vlaanderen.

Er zijn ook opnieuw weekendvieringen: op zaterdag om 17.30 uur in de kerk van Sint-Pieters-Rode en om 19.00 uur in de kerk van Holsbeek; op zondag om 9.00 uur in Kortrijk-Dutsel en om 10.30 uur in de kerk van Nieuwrode. In deze vieringen zijn 15 personen welkom, na reservatie! U kunt zich daarvoor opgeven bij Pastoor Penne, via mail: pastoorpenne@cs.com of telefonisch: 0468 32 38 17.

HUISZEGEN 2021
Naar jaarlijkse gewoonte zijn er in onze kerken kaarten beschikbaar met de Huiszegen voor 2021. Zij kunnen voor en na de Eucharistievieringen afgehaald worden. Ze zijn ook beschikbaar in het portaal van de kerk van Sint-Pieters-Rode, dat overdag geopend is.

TERUGBLIK
‘Het was … speciaal, dit jaar, anders dan anders’, zei Sint- Jozef. Maria knikte zwijgend. Ze waren even gestopt, boven op de Rodeberg, vóór ze naar de Putstraat zouden doorsteken, en keken nu samen nog even terug, over het valleitje van de Drogebeek, naar het dorp en de kerk waar ze de voorbije kersttijd hadden doorgebracht. Aan het zeeltje hield Jozef het ezeltje, dat geduldig bleef staan. Er op zat Moeder Maria, met haar Kindje, warm ingebusseld, innig in haar armen.
‘Ja, absoluut anders,’ zei Jozef, ‘geen feest van vreugde deze keer, maar troosteloos, en triest. Met die gesloten kerken, families die niet samen het feest konden vieren, mensen bang voor dat afschuwelijke virus. In de klinieken zoveel zwaar zieken, vechtend voor hun gezondheid en hun leven. En dan al die duizenden die gestorven zijn, in eenzaamheid, verplicht van iedereen verlaten… Triest, zo triest.’
‘Ja,’ knikte Maria, ‘mijn hart weent om al die arme mensen die zó het leven hebben moeten verlaten, en ook om hun familieleden, kinderen, kleinkinderen die geen afscheid hebben kunnen nemen.’
‘Maar toch, Jozef, van iedereen verlaten waren ze niet. Hun engel is altijd bij hen gebleven, en God heeft hen gedragen en hen opgenomen in Zijn Liefde.’
‘En, Jozef, er was toch ook heel wat om blij om te zijn. Je weet toch nog hoe opgetogen we waren, en zeker jij, toen we aan de kerk kwamen en we de engel zagen die op ons wachtte …’ ‘O ja,’ reageerde Jozef meteen enthousiast, ‘die engel, wat een welkom, én de kerk, dát was echt een plezier om te zien. Vorig jaar nog helemaal in de stellingen en in de doeken, en nu: prachtig, helemaal gerestaureerd, goed werk geleverd. Mooi dat de kerk nu is, ik ben er in die dagen wel tien keer rond gegaan om ze te bekijken, opnieuw en opnieuw.’
‘En ook, Jozef, gesloten kerken, dat is toch óók niet helemaal waar. Op veel plaatsen misschien wel, maar niet hier in Kortrijk-Dutsel en in Nieuwrode, Rooi en Holsbeek. De pastoor heeft er zijn werk van gemaakt. Er mochten wel maar 15 mensen binnen, maar elke parochie heeft toch zijn plechtige Kerstmisviering gehad, en de mensen konden ze volgen op hun computer of hun TV. En naar de middernachtmis, die de pastoor in zijn eentje heeft opgedragen in de kerk van Holsbeek, hebben wel meer dan duizend mensen gekeken.
‘Allemaal juist.’ zei Jozef. ‘’t Is waar, Maria, er zijn ook dingen om blij over te zijn. En dan denk ik direct weer aan die nieuwe stal. Ge kunt niet geloven wat een deugd dat ik daar aan heb, aan die stal, en dan vooral aan die houten vloer. Dat doet zo goed aan mijn voeten, Maria, en ge kent toch ook nog die spreuk van mijn bomma zaliger, voor als ge gezond wilt blijven: ‘Houd borst en voeten warm, vult regelmatig uwen… ‘ ‘Jaja, Jozef, ik weet het, ik ken dat’ stopte Maria Jozef op tijd, want ze wist wat er nog ging komen. ‘En weet ge waar ik ook zo blij om was, Maria?’ - zwarte gedachten duren gelukkig nooit lang bij Sint-Jozef, en hij was nu goed gelanceerd - “de kerk binnen, binnen in de kerk! Hebt ge dat wel goed bekeken? Zo mooi, zo schitterend mooi versierd dat die is… Toen ik naar binnen keek… Als ik niet beter wist, ik zou gedacht hebben dat ik in de hemel was!’
‘Natuurlijk heb ik dat ook gezien, Jozef, je kon er gewoon niet naast kijken. En ook, Jozef, die mooie tekeningen en die figuurtjes in de kerstboom. Allemaal voor mijn Zoontje gemaakt door kinderen, en ze zijn die zelf in de kerstboom komen hangen… Én vooraan het vredeslicht uit Bethlehem dat van uit de kerken in honderden huizen heeft gebrand… Je ziet het Jozef, het zijn zeker trieste dagen geweest, maar er is toch ook veel gebeurd waar we blij kunnen om zijn.’
‘Awel ja, Maria, ge hebt gelijk. Laat ons de zaken maar langs de goeie kant bekijken. Daarbij, we leven op hoop: over enkele maanden, als iedereen een spuitje gekregen heeft, dan is het misschien gedaan met dat virus, allee, dat hoop ik toch. Maar wat wél zeker is, is dat we nu weer stilletjes aan naar de zomer gaan. Nog niet direct, ik weet het, maar de langste nacht is voorbij en de dagen beginnen al een beetje te lengen.’ ‘Ja Jozef, maar zomer is het toch nog niet, want de laatste dagen is het heel wat frisser geworden. En nu zal het precies nog gaan sneeuwen ook. Laat ons maar gauw verder gaan’ zei Maria, en ze trok haar mantel een beetje dichter rond het Kindje en haarzelf. Jozef keek eens omhoog naar de lucht, waar kleine vlokjes begonnen uit neer te dwarrelen en zei ‘ Ja Maria, dat is niet abnormaal. Het is zoals de weerspreuk zegt: als de dagen beginnen te lengen, begint de winter te strengen.’ Hij tikte eens lichtjes op het achterdeel van het ezeltje, ‘Avanti, Kamieltje!’ Met een opgewekt ‘Hiehaa’ zette het ezeltje zich in beweging. Van uit de diepte over de Drogebeek echode een vier- of vijfvoudige ‘Hiehaa’ als afscheidsgroet.
‘Ook tot volgend jaar’ zei Sint-Jozef, terwijl hij zich half omdraaide en met de arm breed wuifde naar de grauwtjes daar beneden, naar de kerk en naar het mooie Kortrijk-Dutsel er omheen.
(L.T.)

VERNIEUWING ABONNEMENT KERK en LEVEN
Als abonnee op Kerk en Leven hebt u onlangs een brief in de bus gekregen met de vraag u opnieuw te abonneren voor 2021. Voor de betaling ervan gebruikt u best de gegevens van die brief. Mocht u die gegevens niet meer vinden, dan kan het ook door overschrijving van 39,50 euro op rekeningnr.: BE57 0682 2027 8135 van VPW Leuven. Vergeet dan niet duidelijk naam en adres te vermelden als mededeling.
Wie nog contant wilt betalen, kan terecht bij: Leon Thuys (Gobbelsrode 120), Rudy Janssens (Wingeweg 38), Adri Vissers (Kraaikant 41) of Paul Greveraars (Langestraat 49). In elk geval hopen wij u ook in 2021 onder onze trouwe lezers te mogen rekenen.

VERSCHILLENDE VORMEN VAN KERKELIJKE UITVAART
De Orde van dienst voor de uitvaartliturgie kent verschillende vormen van afscheid nemen. De meest bekende vorm is een uitvaartmis of een gebedsviering in de parochiekerk.
Toch zijn er ook nog andere vormen mogelijk om gelovig afscheid te nemen. Voor die andere vormen kan men ook de pastoor vragen zodat het binnen het parochiekader een plaats heeft.
Er zijn families die er voor kiezen (met vooraf al dan niet een viering) om gelovig afscheid te nemen op de begraafplaats. Dan komt de pastoor naar de begraafplaats en bidt daar de afscheidsgebeden.
Nogal wat families willen met een eigen viering afscheid nemen in het crematorium of op een andere plaats. Ook hierbij kan men aan de pastoor vragen om de afscheidsgebeden uit te spreken.
Wanneer families de pastoor vragen om de afscheidsgebeden op de begraafplaats of een andere plaats te komen bidden, krijgen deze mensen ook een gedachteniskruisje in de parochiekerk en worden ze ook herdacht bij de Allerheiligenviering. Doordat men beroep deed op de pastoor is het dan ook een parochiaal gebeuren geworden. De begrafenisondernemingen zijn hiervan ook op de hoogte, zij bespreken deze mogelijkheden ook met de families.

WE ZIJN ALLEEN VOOR DE WET GETROUWD…
Onlangs vroeg mij iemand: “We zijn ooit alleen voor de wet getrouwd, zouden we in alle eenvoud ons huwelijk ook kerkelijk kunnen laten inzegenen?” Natuurlijk kan dat. Er hoeft voor een huwelijk geen grote plechtigheid gehouden te worden. In alle eenvoud met het bruidspaar, twee getuigen en de pastoor kan het Sacrament van het huwelijk plaats vinden. Aan zo een eenvoudige plechtigheid zijn ook geen kosten verbonden. Wie dit wenst, neemt contact op met de pastoor.

HET ANGELUS
Toen het rond Pasen duidelijk werd dat er enige tijd geen vieringen in onze kerken konden gehouden worden, werd binnen de federatie afgesproken de klokken in onze kerktorens wat meer te laten luiden, o.a. om 20.00 uur, samen met de dankbetuigingen die her en der gehouden werden voor het zorgpersoneel. Op sommige plaatsen werd daarvoor het Angelus ingeschakeld.
Ondertussen werd binnen de federatieploeg afgesproken vanaf 1 augustus in alle kerken het Angelus op dezelfde tijdstippen te luiden, nl. om 12.00 uur ’s middags en om 18.00 uur ’s avonds. Alleen in Kortrijk-Dutsel weerklinkt het Angelus ook nog om 08.00 uur ’s morgens; daar is dat immers al een jarenlange traditie. Het luiden om 20.00 uur valt weg.
Over Het Angelus vindt u een filmpje op het YouTubekanaal van Pastoor Penne:
https://www.youtube.com/watch?v=avBY62ciJY0.

MARIABEELDEN VOOR AAN DE GEVEL
Er zijn nog steeds enkele gietstenen Mariabeelden beschikbaar om buiten aan de gevel te hangen. In onze parochies zijn er al ruim 25 beelden verspreid. Ze kosten nog altijd 15 euro. Wie er een wenst, neemt best contact op met de pastoor.

UITZENDINGEN OP RADIO MARIA VANUIT HOLSBEEK
Sinds begin september 2017 worden de Missen op dinsdag- en vrijdagmorgen om 9.00 uur in de Sint-Mauruskerk van Holsbeek uitgezonden op Radio Maria Vlaanderen. Heel wat parochianen uit onze federatie luisteren regelmatig. Met een de DAB+-radio is het goed te beluisteren en ook via www.radiomaria.be.
Wie televisie kijkt met een decorder van Telenet kan via kanaal 912 ook luisteren.
Op woensdagmorgen om 8.30 uur bidt Pastoor Penne ook het kerkelijk ochtendgebed voor op Radio Maria.
Voor veel mensen is Radio Maria (met als studio in de kerk van Egenhoven) een grote rijkdom voor hun geloofsleven. Probeer het ook eens.

DURF UW KERKELIJKE UITVAART VASTLEGGEN!
In de afgelopen tijd was er in elk van onze parochies wel eens verontwaardiging omdat mensen van wie bekend was dat ze gelovig en kerkelijk waren geen kerkelijke uitvaart kregen van hun nabestaanden. Dikwijls was het zo dat het een weduwe of weduwnaar was van wie de partner wel een kerkelijke uitvaart had gekregen en nu de laatste van het echtpaar overleed, kreeg deze van de nabestaanden geen kerkelijke uitvaart. Heel dikwijls hoor je dan: “Dat kan toch niet de wens geweest zijn van die overledene”. Heel wat gelovige mensen vragen zich af: ga ik van mijn kinderen of familieleden nog een kerkelijke uitvaart krijgen?
Als u zeker wil zijn dat er na uw overlijden gebeurt wat uw wens is, dan is het gemakkelijk op te lossen. U gaat naar het gemeentehuis en u laat gewoon vastleggen dat u een kerkelijke uitvaart wil, of u begraven of gecremeerd wilt worden en op welke begraafplaats u wilt begraven of bijgezet worden. Wanneer u het daar vastlegt, dan zal er gebeuren wat u het wilt. Leg uw wensen daarrond duidelijk vast, ook al vermoedt u dat uw familieleden het wel weten en zullen doen. Heel wat mensen zijn in de afgelopen tijd al naar het gemeentehuis gegaan en hebben dat gedaan. Er zijn geen kosten aan verbonden en het stelt mensen gerust.
Gewoon doen!

BIJ ONS GEDOOPT
Op zondag 17 februari 2019 werd Gaël Nieling in onze Sint-Catharinakerk door Pastoor Penne gedoopt. Gaël is de zoon van Kay Nieling en Erin Schlingmann. Peter en meter zijn Bob Schlingmann en Kiki Nieling.
Op zondag 24 februari werd Leon Thuys door Pastoor Penne in onze Sint-Catharinakerk gedoopt. Leon is de zoon van Piet Thuys en Astrid Kempenaars, zij wonen op Gobbelsrode. Peters zijn Jan Thuys en Jeroen Kempenaars.
Op zondag 7 april werd Lucas Timmermans in onze Sint-Catharinakerk door Pastoor Penne gedoopt. Lucas is de zoon van Xavier Timmermans en Tine Deceuninck van op Gobbelsrode. Peter en meter zijn Kristof Deceuninck en Katrien Timmermans.
Op zondag 28 april werd Feliz Wyseur in onze Sint-Catharinakerk door Pastoor Penne gedoopt. Feliz is de dochter van Frederik Wyseur en Joke Decanniere uit de Sint-Catharinastraat. Meters zijn Inge Serneels en Evelien Rabau.
Op zondag 7 juli werd Lynne van den Broeck in onze Sint-Catharinakerk door Pastoor Penne gedoopt. Lynne is de dochter van Matthias van den Broeck en An Donné uit de Gravenstraat. Peter en meter zijn Peter van den Broeck en Joke Donné.
Op zondag 25 augustus werden in onze Sint-Catharinakerk door Pastoor Penne twee kindjes gedoopt: Hanne Verhage, dochter van Maarten Verhage en Karolien Thuys van Gobbelsrode. Peter en meter zijn Johan Verhage en Anneleen Thuys.
En Lize Beullens, dochter van Paul Beullens en Anneleen Thuys uit Lubbeek. Peter en meter zijn Leon Thuys en Céline De Vos.
Op zaterdag 21 september werd Emiel Claes in onze Sint-Catharinakerk door Pastoor Penne gedoopt. Emiel is de zoon van Sander Claes en Carlien Goovaerts uit de Dutselstraat. Meters zijn Stefanie Claes en Ine Goovaerts.
Op zondag 13 september 2020 werd Otis Verheyden in onze Sint-Catharinakerk door Pastoor Penne gedoopt. Otis is de zoon van Jonas Verheyden en Lore Kennis uit de Roostweg. Peter en meter zijn Ruben Kennis en Griet Verheyden.
Op zondag 18 oktober werd Sepp Van der Borght in onze Sint-Catharinakerk door Pastoor Penne gedoopt. Sepp is de zoon van Joris Van der Borght en Carolien Salaets uit Booischot. Peter en meter zijn Kristof Salaets en Sofie Verhoeven.
Gods Zegen voor deze gezinnen.

BIJ ONS GEDOOPT EN GETROUWD
Op zondag 4 oktober 2020 werd Len Van der Borght in onze Sint-Catharinakerk door Pastoor Penne gedoopt. Len is de zoon van Wouter Van der Borght en Sofie Verhoeven uit Wolfsdonk. In deze plechtigheid gaven de ouders ook hun ja-woord aan elkaar in het Sacrament van het huwelijk. Peter en meter én getuigen van het huwelijk waren Philip Molenschot en Lotte Geldof.
Gods Zegen voor dit gezin.

BIJ ONS GETROUWD
Ook in coronatijden kan men kerkelijk trouwen. Op maandag 7 december 2020 hebben in onze Sint-Catharinakerk Bruno de Hemptinne en Yasmine Scheerlinck elkaar in het Sacrament van het kerkelijk huwelijk het ja-woord gegeven. Slechts enkele mensen vergezelden hen als getuigen.
Gods Zegen voor hun toekomst.

EEN NIEUWE KERKRAAD
Onlangs had de verkiezing plaats voor de nieuwe kerkraad. Voorzitter wordt Achille Frooninckx, secretaris blijft Peter Van Grunderbeek, penningmeester blijft Leon Thuys, lid worden Herman Van Criekingen en Mia Rummens.

RUBENS ACHTERNA
Het O.-L.-Vrouwaltaar in de Sint-Catharinakerk van Kortrijk-Dutsel

Onze dorpsgenote Valerie Herremans, kunsthistorica, wees er ons enige tijd geleden op dat het Onze-Lieve-Vrouwaltaar in onze Sint-Catharinakerk waardevol is. Ze was graag bereid om daar voor onze parochiebladzijden een bijdrage voor te leveren. Wat volgt is het eerste deel van haar artikel.

De Sint-Catharinakerk is een zeer merkwaardig gebouw waarvan de imposante toren zelfs tot de elfde eeuw teruggaat. Recente restauraties herstelden het exterieur en de glasramen opnieuw in volle glorie. In de toekomst komt ook het waardevolle interieur van de kerk aan de beurt. Blikvangers zijn de drie barokke altaren die uit de zeventiende en de achttiende eeuw stammen. De opmerkzame bezoeker ontdekt bovenaan op het Onze-Lieve-Vrouwaltaar in de noordelijke kruisbeuk een inscriptie die de ontstaansdatum van het kunstwerk onthult: 1634.

In de zeventiende eeuw was het gebruikelijk om een altaartafel te voorzien van een retabel in de vorm van een portiek. Meestal gaat het - zoals hier ook het geval is - om twee zuilen met een hoofdgestel, bekroond door een nis. Centraal in de portiek bevindt zich een monumentaal schilderij dat een tafereel uit het leven van de altaarpatroon voorstelt. De nis bovenaan het geheel herbergde doorgaans een tweede voorstelling van deze heilige, maar dan in gebeeldhouwde vorm. Soms kregen bestaande devotiebeelden hier een ereplaats. Op dit ogenblik herbergt de nis een waardevol Madonnabeeld uit het einde van de vijftiende eeuw. Het schilderij daarentegen, zag kort na het ontstaan van de altaarportiek het licht en maakte wellicht deel uit van de opdracht voor het nieuwe retabel.

Het retabel in de vorm van een portiek zag het licht op het einde van de zestiende eeuw. Voordien bestond de altaaropluistering uit een retabel met vele kleine geschilderde of gebeeldhouwde voorstellingen. Deze vernieuwing was een gevolg van de veranderde opvattingen na het Concilie van Trente (1545-1563). Zo trachtte men, nog meer dan voordien, de heiligen in het kerkinterieur een centrale, zichtbare plaats te geven. De plaats bij uitstek die zich hiertoe leende was het altaar: het monumentale, geschilderde altaarstuk met als thema een cruciaal tafereel uit het leven van de altaarpatroon zag het licht.

De kunstenaar die dit nieuwe genre in de Zuidelijke Nederlanden tot uitzonderlijke artistieke hoogten bracht, was Peter Paul Rubens (1577-1640). In zijn religieuze oeuvre nemen de voorstellingen van de Tenhemelopneming van Onze-Lieve-Vrouw een bijzondere plaats in. Doorheen zijn carrière maakte hij verschillende versies van het thema. Rubens’ werk raakte tot in alle uithoeken van Europa bekend, dankzij de gravures die naar zijn schilderijen door medewerkers zoals bv. Hans Witdoeck (1615-1642) werden gemaakt.

Ook de anonieme kunstenaar die de verdienstelijke Tenhemelopneming in de kerk van Kortrijk-Dutsel uitvoerde, kende door toedoen van een gravure het voorbeeld van de hand van zijn befaamde Antwerpse collega.

RUBENS ACHTERNA
Het O.-L.-Vrouwaltaar in de Sint-Catharinakerk van Kortrijk-Dutsel
Dit is het tweede deel van het artikel dat kunsthistorica Valerie Herremans schreef voor onze parochiebladzijden. Als aanknoping met het eerste deel hernemen we de laatste zinnen.

Rubens’ werk raakte tot in alle uithoeken van Europa bekend, dankzij de gravures die naar zijn schilderijen door medewerkers zoals bv. Hans Witdoeck (1615-1642) werden gemaakt.

Ook de anonieme kunstenaar die de verdienstelijke Tenhemelopneming in de kerk van Kortrijk-Dutsel uitvoerde, kende door toedoen van een gravure het voorbeeld van de hand van zijn befaamde Antwerpse collega. Dit weten we doordat de schilder het tafereel spiegelverkeerd voorstelde. Vele gravures werden gemaakt naar een getekende kopie op kleine schaal van het originele altaarstuk. Bij het drukproces van de gravure wordt de voorstelling gespiegeld. Bij sommige gravures nam men de moeite om de kopie eerst gespiegeld te kopiëren vooraleer men ze drukte, zodat uiteindelijk een getrouwe weergave van het origineel ontstond.

Het altaarstuk dat door de schilder voor Kortrijk-Dutsel met behulp van een gravure werd nagevolgd, werd door Rubens in 1635 voor de Brusselse Kartuizerkerk gemaakt en bevindt zich nu in de collectie van de prins Van Liechtenstein. Maar wanneer we de gravure van het schilderij door Witdoeck met het schilderij in Kortrijk-Dutsel vergelijken, valt er iets merkwaardigs op. De personages aan de linkerzijde van het lege graf werden zorgvuldig overgenomen, met uitzondering van de twee mannen uiterst links. De personages aan de rechterkant, waaronder twee heilige vrouwen, werden echter vervangen door vier andere mannen. Van een letterlijke navolging is dus geen sprake.

Wat kunnen de drijfveren van deze kunstenaar geweest zijn om deze opvallende wijziging aan te brengen? Rubens introduceerde in zijn voorstellingen van de Tenhemelopneming verschillende elementen die afweken van de voorstellingstraditie in de Zuidelijke Nederlanden, zoals de aanwezigheid rond het lege graf van heilige vrouwen (die het lichaam van de H. Maagd wasten en aflegden), naast de traditionele apostelen. Dit was mogelijk omdat er voor de uitbeelding van de Tenhemelopneming beroep kon gedaan worden op verschillende tekstbronnen, naast de veelgebruikte Gulden legende van Jacobus de Voragine (1228-1298). De Tenhemelopneming van Onze-Lieve-Vrouw wordt immers niet in de Bijbel verhaald, wat de voorstellingwijzen door kunstenaars tot een punt van discussie maakte. In dat licht wordt duidelijk dat de lokale schilder die de Tenhemelopneming uit de Sint Catharinakerk schilderde, weliswaar met het spraakmakende werk van Rubens vertrouwd was, maar zich toch niet in diens voetsporen aan al te gedurfde inhoudelijke “nieuwigheden” wilde wagen. Het is niet ondenkbaar dat de opvattingen van de opdrachtgever hierbij de doorslag gaven.
Valerie Herremans

We danken van harte mevrouw Herremans voor deze interessante bijdrage over ons kerkelijk erfgoed. De waardering voor onze mooie oude kerk zal er alleen maar mee toenemen.
Bij de derde en laatste fase van de restauratie van onze kerk is ook de restauratie of conservatie van de belangrijkste beelden en schilderijen voorzien. Het zou prachtig zijn, mochten we over enkele jaren dit waardevolle kunstwerk in zijn oude glorie kunnen bewonderen.
(L.T.)

OKRA 55+ - trefpunt Kortrijk-Dutsel

"Onze thuis is de rode draad in ons leven." (H. Wallhof)
Waarschijnlijk moeten we nog enkele maanden genieten van het leven in ons huis. Nog een korte periode geduld en ondertussen toch maar genieten. Wonen is thuis - zijn. Een vertrouwde ruimte waar we onszelf kunnen zijn. Alleen of met mensen samen tot rust komen. Aandacht voor elkaar hebben en dit kan zijn, bloemen op tafel, de geur van de keuken, boeken, gepoetste ramen, conditieoefeningen op de mat, een lichtje nu het nog vroeg donker is, warmte ... .
In ieder huis staan een tafel en stoelen waaraan dagelijks gegeten en gedronken wordt. Er kan heerlijk gebabbeld worden over alledaagse dingen. Telefoneer met vrienden en bespreek de laatste nieuwtjes uit het dorp. Zoek contact met iedereen die je al lang niet meer zag. Denk terug aan voorbije activiteiten, met veel nostalgie maar toch. Je kan daar blij en goedgezind van worden. Binnenkort weten we waar we ons mogen aanmelden om gevaccineerd te worden. We tellen de dagen in de hoop dat we het virus onder controle krijgen. Ondertussen kijken we naar de sterren, genieten we van de rijm op de takken, onze huisdieren, het gefladder van de vele tuinvogels, de narcissen die hun kopje naar boven steken.

Lieve mensen, hou moed.
"Moed verzamelen doe je een beetje zoals hout sprokkelen.
Je zoekt kleine takjes,
niet meer dan je bijeen kan binden,
en je neemt daar alle tijd voor."
(K.G.)

Blijf lachen, lekker koken, contact zoeken, jezelf mooi maken en geniet van de natuur. Tot volgende week.
(ivdb)

OKRA 55+ - trefpunt Kortrijk-Dutsel
De wereld blijft wondermooi. Voor en na corona. Elke dag als ik wakker word, kijk ik om me heen en ik weet dat ik nooit nog onverschillig tegenover het leven zal staan.
De steun van vrienden, je partner indien je nog met zijn tweeën bent, daar moet je wel dankbaar voor zijn. Vrienden heb je om herinneringen mee op te halen, te lachen, recepten uit te wisselen, enz. ... Dan staan we stevig in het leven. Vrienden heb je nodig om vele dingen mee te delen. Zij staan verankerd in ons leven zoals de wortels van een boom. Ze leven misschien anders dan wijzelf, we hebben hen toch nodig. Geef eenzaamheid geen kans. Ook al hebben we elkaar al lange tijd niet meer gezien, toch denken we nog veel aan elkaar.
Ben je al begonnen met je biografie op te schrijven voor je kinderen? Of schrijf eens een brief naar een kleinkind. Je moet genieten van zoveel vrije tijd die er nu is.
Vinden jullie ook dat de dagen sneller lijken te gaan als je ouder wordt? De klok tikt steeds sneller en de uren vliegen voorbij. Het doet ons er wel stil bij staan dat elke seconde kostbaar is en dat je moet genieten van ieder moment. Hou contact met je familie, je buren en vrienden. En maak bij een eventueel kort contact, hier of daar, nieuwe vrienden in deze moeilijke tijden.

"Vrienden zijn als bomen:
ze wachten tot je nog eens langs komt,
en ze zijn onverstoorbaar als je wegblijft;
ook na maanden afwezigheid,
kan je de draad weer opnemen,
omdat ondertussen niets werd afgebroken.

Vrienden zijn als bomen,
op een goede afstand van elkaar geplant
zo moeten ze elkaar niets betwisten,
ze kennen ook geen afgunst
maar nodigen wel elkaar uit,
hoger te groeien.”
E. Laridon

Kortom, naar al wie het nu nog nodig heeft: steek een lichtje aan. Dat lichtje voelt als iets belachelijks klein. Maar tegelijkertijd kunnen onze gedachten afdwalen naar eenieder die in onze gedachten ronddwalen. Lieve mensen, hou vol, geniet van ieder mooi moment en ...
tot volgende week.
(ivdb)