Home
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 273953 .

Nieuws > Parochienieuws Nieuwrode

SINT- LAMBERTUS
NIEUWRODE

donderdag 5 juli
19.00 u: Eucharistieviering
H. Mis voor overledenen

zondag 8 juli
10.30 u: Eucharistieviering
Lector: Minouche Corthouts

donderdag 12 juli
19.00 u: Eucharistieviering
H. Mis voor overledenen

zondag 15 juli
10.30 u: Eucharistieviering
Intentie:
Louis Symens
Lector: Ilse De Boeck

donderdag 19 juli
19.00 u: Eucharistieviering
H. Mis voor overledenen

zondag 22 juli
10.30 u: Eucharistieviering
Intentie:
Godelieve Asselberghs
Lector: Lea Timmermans

donderdag 26 juli
19.00 u: Eucharistieviering
Gedachtenis van de HH. Joachim en Anna, ouders van Maria
H. Mis voor overledenen

zondag 29 juli
10.30 u: Eucharistieviering
Lector: Anita Van Hoof

donderdag 2 augustus
14.00 u: H. Doopsel van Robbert Van Eenoo

19.00 u: Eucharistieviering
H. Mis ter ere van de heilige Quirinus voor een genezing

vrijdag 3 augustus
14.00 u: H. Doopsel van June Smith

zondag 5 augustus
10.30 u: Eucharistieviering
Intenties:
Albert Van Winckel
Fientje Wuyts
Lector: Jan Vuerinckx

donderdag 9 augustus
19.00 u: Eucharistieviering
Feest van de H. Theresia Benedicta van het Kruis
H. Mis voor overledenenCOMMUNIE AAN HUIS
Ter gelegenheid van Maria Ten Hemelopneming brengt pastoraal werkster Godelieve Nys op donderdag 9 augustus de communie bij zieke en bejaarde medeparochianen in Kortrijk-Dutsel en Sint-Pieters-Rode. U mag haar verwachten tussen 9.00 en 12.00 uur. Wie omwille van ziekte en/of leeftijd graag de communie aan huis ontvangt, neemt best even contact op met: Godelieve Nys, pastoraal werkster, tel: 016 62 13 85.


MET OKRA NAAR DOORNIK
De gewestdaguitstap van OKRA 55+ naar Doornik (Tournai) op dinsdag 12 juni begon prima. Iedereen die zich ingeschreven had, was tijdig present, in Holsbeek, Sint-Pieters-Rode, Kortrijk-Dutsel en Nieuwrode.
Onderweg richting Brussel leidde men ons met een korte bezinningstekst door het begin van onze rit, die toch wel erg lang duurde. Er was file zover men kon kijken en zodoende waren we veel later op onze afspraak en moesten onze gidsen hun uitleg erg inkorten.
Doornik is een stad met bijna 70 000 inwoners, in het westen van de provincie Henegouwen en gelegen aan de Schelde die de stad letterlijk doormidden snijdt. Mede door dat belang telde Doornik ooit zelfs twee stadsomwallingen. We liepen langs het "Musée des Beaux-Arts”. Op de Grote Markt gaf onze gids uitleg over de Lakenhalle, het Belfort, de Sint Kwintenskerk.

Ook het bronzen standbeeld van Christine Lalaing trok onze belangstelling. Zij was de echtgenote van Peter van Melun, de stadhouder van Doornik in de 16e eeuw. In afwezigheid van haar echtgenoot voerde zij het bevel over de verdediging van de stad tijdens het Beleg van Doornik tegen de prins van Parma, Alexander Farnese. Als bleek dat een ontzetting niet mogelijk was, mocht ze van Parma de stad verlaten met al haar bezittingen. Daarbij ontving zij zulke daverende toejuichingen, dat het meer leek dat zij overwinnaar was, dan verliezer.

De prachtige Onze-Lieve-Vrouwkathedraal met de vijf klokkentorens vroeg om meer uitleg. Jammer dat hij nu in de steigers staat, maar je kan zien dat dit werelderfgoed is.

Het middagmaal werd ons geserveerd in restaurant " l' Impératrice": een aperitief, stoofvlees met frietjes en als dessert een sorbet met vodka. Dank je wel, kelners, voor de vlotte bediening. Daarna kregen we de kans om met een autotrein door de straten van de stad te rijden en zo naar vele gebouwen te kijken.
Terug in het restaurant kregen we nog sandwiches opgediend. En het stuk cake, dat we in de voormiddag wegens tijdsgebrek gemist hadden, maakte dit avondmaal en de fijne dag tot een gezellig einde.
Vrij vlot reden we terug naar onze respectievelijke afdelingen.
(Irène vdb)

INSCHRIJVEN VOOR HET VORMSEL 2019
Onlangs was er een inschrijvingsavond voor het Vormsel 2019. Op dit moment zijn er 31 kinderen, geboren in 2007, ingeschreven. 7 voor Sint-Pieters-Rode, 11 voor Holsbeek Sint-Maurus en 12 voor Nieuwrode. Voor Kortrijk-Dutsel is er nog maar 1 inschrijving; indien er hier niet een paar bijkomen, dan zal de vormselvoorbereiding in het komende jaar vanzelfsprekend niet in Kortrijk-Dutsel doorgaan en zal de kandidaat aansluiten bij een van de andere parochies.
Begin september gaan we op weg naar het Vormsel en tot dan kan men nog inschrijven. Spreek jongeren die geboren zijn in 2007 – en hun ouders - aan op hun keuze voor het Vormsel!
Inschrijven kan nog bij Godelieve Nys, godelieve.nys@gmail.com.


OPEN KERKENDAGEN
Tijdens het eerste weekend van juni waren er Open Kerkendagen. Ook de kerken uit onze parochiefederatie namen daaraan deel.
In Holsbeek Sint-Maurus kwamen er op zondagnamiddag een veertigtal bezoekers over de vloer, die niet alleen het kerkgebouw konden bezoeken, maar ook foto’s en deskundige uitleg kregen van Jos Libotton over de vernielingen van o.a. de kerk door een vliegende bom op 28 december 1944 en de plaatsing van het Heilig Hartbeeld in 1927.

De kerk van Kortrijk-Dutsel werd op zaterdag en zondag door in het totaal ongeveer 65 à 70 mensen bezocht; de Sint-Lambertuskerk van Nieuwrode kreeg op zondag 22 mensen over de vloer.

In Sint-Pieters-Rode kwamen 37 mensen ’s ochtends luisteren naar het aperitiefconcert door het Spectrumensemble; na de middag kwamen nog 15 à 20 mensen een kijkje nemen in de kerk.

UITZENDINGEN OP RADIO MARIA VANUIT HOLSBEEK
Sinds begin september vorig jaar worden de Missen op dinsdag- en vrijdagmorgen om 9.00 uur in de Sint-Mauruskerk van Holsbeek uitgezonden op Radio Maria Vlaanderen. Heel wat parochianen uit onze federatie luisteren regelmatig. Met een de DAB+-radio is het goed te beluisteren en ook via www.radiomaria.be.
Wie televisie kijkt met een decorder van Telenet kan via kanaal 912 ook luisteren.
Op woensdagmorgen om 8.30 uur bidt Pastoor Penne ook het kerkelijk ochtendgebed voor op Radio Maria.
Voor veel mensen is Radio Maria (met als studio in de kerk van Egenhoven) een grote rijkdom voor hun geloofsleven. Probeer het ook eens.

DURF UW KERKELIJKE UITVAART VASTLEGGEN!
In de afgelopen tijd was er in elk van onze parochies wel eens verontwaardiging omdat mensen van wie bekend was dat ze gelovig en kerkelijk waren geen kerkelijke uitvaart kregen van hun nabestaanden. Dikwijls was het zo dat het een weduwe of weduwnaar was van wie de partner wel een kerkelijke uitvaart had gekregen en nu de laatste van het echtpaar overleed, kreeg deze van de nabestaanden geen kerkelijke uitvaart. Heel dikwijls hoor je dan: “Dat kan toch niet de wens geweest zijn van die overledene”. Heel wat gelovige mensen vragen zich af: ga ik van mijn kinderen of familieleden nog een kerkelijke uitvaart krijgen?
Als u zeker wil zijn dat er na uw overlijden gebeurt wat uw wens is, dan is het gemakkelijk op te lossen. U gaat naar het gemeentehuis en u laat gewoon vastleggen dat u een kerkelijke uitvaart wil, of u begraven of gecremeerd wilt worden en op welke begraafplaats u wilt begraven of bijgezet worden. Wanneer u het daar vastlegt, dan zal er gebeuren wat u het wilt. Leg uw wensen daarrond duidelijk vast, ook al vermoedt u dat uw familieleden het wel weten en zullen doen. Heel wat mensen zijn in de afgelopen tijd al naar het gemeentehuis gegaan en hebben dat gedaan. Er zijn geen kosten aan verbonden en het stelt mensen gerust.
Gewoon doen!

NOVEENKAARSEN
Veel mensen branden graag een noveenkaars, een kaars die negen dagen brandt. Vanaf Lichtmis zullen er in onze kerken overal noveenkaarsen voorzien worden. Voor elke parochie is er een eigen noveenkaars gemaakt:
 Voor Holsbeek Sint-Maurus met een afbeelding van Onze Lieve Vrouw van Holsbeek, zoals ze ook in het gemeentewapen staat;
 voor Kortrijk-Dutsel met de afbeelding van “ons” beeld van de heilige Catharina;
 voor Sint-Pieters-Rode met de afbeelding van het Mariabeeld uit de kerk en van “ons” beeld van de heilige Wivina;
 voor Nieuwrode met de afbeelding van het beeld van de heilige Lambertus dat vooraan in de kerk staat.
Tijdens de vieringen van 3 en 4 februari zullen we de kaarsen voorstellen en vanaf dan zijn ze ook beschikbaar, aan 3,50 euro per stuk. Misschien ook mooi om eens weg te geven, zo een kaars met de afbeelding van iets uit het eigen dorp.

BIJ ONS GEDOOPT
Er is een kind geboren, zo weerloos en zo klein
Het werd door U gezonden om hier bij ons te zijn.
Wilt U haar met Uw stralen verlichten op haar pad
Heer, houdt haar met Uw handen steeds liefdevol omvat.

Op 24 september werd in onze Sint-Lambertuskerk door Pastoor Penne gedoopt: Julie Marie Vuegen, dochter van Johan Vuegen en Valerie van Hamme; zij wonen op de Kriesberg. Peter en meter zijn Jos Swillen en Hilde Van Roy.
Op zondag 3 december werd in onze Sint-Lambertuskerk Lucas Vandeputte gedoopt, als zoon van Gunther Vandeputte en Katleen T' Hooft; zij wonen in het Hoekje. Peter en meter zijn Michel Vandeputte en Caroline Campe.
Op zondag 10 december werden in onze Sint-Lambertuskerk door Pastoor Penne gedoopt:
 Preben Sellekaerts, zoon van Bart Sellekaerts en Lincy Boon uit de Plamootstraat; peter en meter zijn Gino Boon en Sofie Sellekaerts.
 Kjell Mertens, zoon van Thomas Mertens en Silke Matthys van op het Rot; peter en meter zijn Stijn Matthys en Leonie Verhaegen.
Op zondag 21 januari 2018 werd in onze Sint-Lambertuskerk door Pastoor Penne gedoopt: Omar Verlinden, zoon van Filip Verlinden en Katrien Cuppens; zij wonen op de Kratenberg. Peter en meter zijn Wouter Merckx en Katrien Verlinden.
Op zondag 4 februari werd in onze Sint-Lambertuskerk door Pastoor Penne gedoopt: Judith Vogeler, dochter van Frederik Vogeler en Loes Stukken; zij wonen op de Kriesberg. Meters zijn Lies Vogeler en Evelyn De Clercq.
Op zondag 11 februari doopte Pastoor Penne in onze Sint-Lambertuskerk: Britt en Mina Mehra Swinnen, dochters van Vishal Mehra en Lise Swinnen van het Rot. Peter en meter van Britt zijn Bart Swinnen en Greet Vervloet en voor Mina wordt het peterschap waargenomen door Bart Slangen.
Op zondag 13 mei werd Alexander Renmans in onze Sint-Lambertuskerk gedoopt door Pastoor Penne. Alexander is de zoon van Antoon Renmans en Joy Agbor; zij wonen in het Dorp. Peter en meter zijn Francis Nlemibe en Magdalena Melesa.
Op zaterdag 2 juni werd in onze Sint-Lambertuskerk door Pastoor Penne gedoopt: Kyandro Goor, zoontje van Jessie Goor uit de Sint-Lambertusstraat. Peter en meter zijn Gerri Goor en Wendy Geeraerts.
Onze parochiegemeenschap wenst de ouders van harte proficiat en veel geluk en zegen met hun kindje.

KERKELIJK HUWELIJK
Bereiden zich voor op een kerkelijk huwelijk: Jimmy Van Winkel en Ara Rabaye uit de Losting. De kerkelijke huwelijkssluiting vindt plaats op 14 juli in de parochie Saint-Esprit in Olivia op het eiland Mauritius.
We dragen hen mee in onze gebeden.

OUDSTRIJDERSBOND
Over heel België wordt dit jaar het einde van de Eerste Wereldoorlog, 100 jaar geleden, herdacht. Ook de Oud-strijdersbond van Nieuwrode wil er dit jaar iets speciaals van maken.

Op zondag 15 juli zal de Koninklijke Fanfare van de Oud-strijdersbond van Aarschot in de Sint-Lambertuskerk de eucharistieviering opluisteren. Verschillende oud-strijdersbonden uit de verre en dichte omgeving zullen aanwezig zijn met een delegatie en hun vlag.

Het bestuur van onze oud-strijdersbond nodigt dan ook alle inwoners van Nieuwrode uit voor deze eucharistieviering, op zondag 15 juli om 10.30 uur. Daarna is iedereen welkom om achter de fanfare op te stappen naar de parochiezaal voor een fijne, verzorgde receptie.

OP BEZOEK BIJ PASTOOR PEETERS
Op dinsdag 12 juni zijn de gepensioneerden van Nieuwrode bij pastoor Peeters in Gelrode gaan kijken naar een klein museum dat hij daar gemaakt heeft: heiligenbeelden, schilderijen, doodsprentjes die vele jaren oud zijn, ook die van heel de koninklijke familie. De beelden van vroeger zijn in hout of porselein, die van nu in plaaster.
De pastoor zelf was onze gids, hij sprak over verschillende zaken, heel fijn en leerzaam. Daarna zijn we met ons allen nog een lekker hapje gaan eten en daarbij een frisse pint gedronken.
Het was een kalme, rustige namiddag waar we met voldoening op terug kijken.
(I. DB)

BIJ ONS GETROUWD
Op zaterdag 16 juni hebben Lesley Bruyninckx en Lien Vuerinckx uit de Losting in onze Sint-Lambertuskerk elkaar het kerkelijk ja-woord gegeven in het Sacrament van het Huwelijk. Getuigen waren Maarten Van Nuffel en Evi Reymenants.
Gods Zegen voor hun toekomst.

ZOMERSE FIETSTOCHTEN
Tijdens de zomermaanden organiseert KVLV - Nieuwrode elke woensdag een fietstocht. Ze vertrekken telkens om 19.00 uur aan de kerk.
Noteer deze data, want ze gelden voor drie weken: 27 juni, 4 en 11 juli.

SAMANA
De eerste zondag na de 2e juli is het kermis in ons dorp. Dat is dit jaar dus 8 juli.
Daarom is er op maandag 9 juli feest voor de leden van Samana, vanaf 14.00 uur.
Jullie worden vriendelijk uitgenodigd om weer eens samen te zijn, gezellig te kletsen met je tafelbuur, een hapje te eten en een lekker dessert. Het is tenslotte kermis voor iets.

KERKELIJK HUWELIJK
Bereiden zich voor op een kerkelijk huwelijk: Jimmy Van Winkel en Ara Rabaye uit de Losting. De kerkelijke huwelijkssluiting vindt plaats op 14 juli in de parochie Saint-Esprit in Olivia op het eiland Mauritius.
We dragen hen mee in onze gebeden.

JUBILARISSEN

Het leven samen is heel bijzonder,
Zoveel dingen delen met elkaar.
Tegenwoordig bijna een wonder,
Maar jullie doen het al 55 jaar.

Voor jullie, lieve mensen,
Al zoveel jaar bij elkaar,
Kunnen wij niets anders wensen
Dan geluk en voorspoed, jaar na jaar.

Willy Vanden Eynde en Irène Van Geel vierden in juni hun smaragden huwelijksjubileum. De gelovige parochiegemeenschap van Nieuwrode wenst hen beiden van harte proficiat.

ZOMERSE FIETSTOCHTEN
Op de woensdagen 18, 25 juli en 1 augustus zijn er weer de wekelijkse fietstochten van KVLV. Ze vertrekken telkens om 19.00 uur aan de kerk.

GEPENSIONEERDENBOND
Jullie weten beslist al dat de gepensioneerden op de vierde woensdag van de maand om 13.00 uur samenkomen in de parochiezaal.
Schrijf het maar op jullie kalender, want dit parochieblad geldt voor drie weken.
Graag bestek meebrengen, want met je vingers eten is niet zo handig.

KOFFIE IN DE KERK
We zijn het zo stilaan gewoon dat we een drankje en een hapje aangeboden krijgen vanwege de parochieploeg. Op zondag 5 augustus is dit weer zover. Na de eucharistieviering van 10.30 uur zien we elkaar achteraan in de kerk.