Home
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 323678 .

Nieuws > Parochienieuws Nieuwrode

SINT- LAMBERTUS
NIEUWRODE

zondag 11 oktober
09.30 u & 11.30 u: Eerste Communievieringen
voor de Eerstecommunicanten van Nieuwrode
Vieringen alleen toegankelijk voor de eerstecommunicanten en hun familie
Opgepast: Geen viering in Nieuwrode om 10.30 uur!

donderdag 15 oktober
18.40 u: Rozenhoedje
19.00 u: Eucharistieviering
Gedachtenis van de heilige Teresia van Jezus, maagd en kerklerares
H. Mis voor priester Luc Vercammen

zaterdag 17 oktober
14.00 u: Heilig Doopsel
van Marcel Symens

zondag 18 oktober
10.30 u: Eucharistieviering
Intenties:
Jgt Annemie Ruttens
Francine Jacobs, Juliette Peeters en Marcel Jacobs
Frans Mertens, ouders en schoonouders
Lector: Noëlla Opdenacker

donderdag 22 oktober
18.40 u: Rozenhoedje
19.00 u: Eucharistieviering
Gedachtenis van de heilige Paus Johannes-Paulus II
H. Mis voor overledenen


VORMSELVIERINGEN 2020
Op zaterdag 26 september hadden in onze parochiefederatie eindelijk de vormselvieringen van dit jaar plaats. De kinderen, waarvan de meesten vorig jaar in het 6e leerjaar zaten, gaan ondertussen naar de middelbare school. Niet alleen dat, maar ook de uitzonderlijke maatregelen die moesten getroffen worden, maakten dat deze vieringen niet helemaal als andere jaren konden gebeuren.
Pastoor Penne en Vormheer Steven Wielandt reden die zaterdagnamiddag van de ene kerk naar de andere, waar telkens tijdens een korte plechtigheid de vormelingen van die parochie hun doopbeloften vernieuwden en het vormsel ontvingen.
Proficiat voor deze vormelingen en hun families!
In het parochieblad van vorige week kon u al kennis maken met de vormelingen van onze vier parochies. Maar op zaterdag 26 september was er in de Sint-Mauruskerk van Holsbeek nog een vijfde vormselviering. Want niet minder dan 12 kinderen van de buurtparochie Sint-Carolus (Holsbeek – Plein) gaven er de voorkeur aan ook binnen onze federatie hun doopgeloften te hernieuwen en het sacrament van het vormsel te mogen ontvangen.
Ook deze vormelingen en hun families wensen wij van harte proficiat.

OKTOBER ROZENKRANSMAAND
Nog tot het einde van de maand oktober bidden we het rozenhoedje voor de avondmissen van maandag in Sint-Pieters-Rode en op donderdag in Nieuwrode, telkens om 18.40 uur.

NAAMOPGAVE VORMELINGEN 2021
Door de coronaomstandigheden hebben we nog maar pas de vormselvieringen van dit jaar achter de rug. Toch zullen de vormelingen van volgend jaar in het weekend van zaterdag 17 en zondag 18 oktober al hun naamopgave doen. De vormelingen van Kortrijk-Dutsel en Sint-Pieters-Rode doen dat samen in de viering van zaterdag 17 oktober om 9.00 uur in de kerk van Sint-Pieters-Rode; de vormelingen van Holsbeek in de viering van zaterdag 17 oktober om 19.00 uur in de Sint-Mauruskerk en de vormelingen van Nieuwrode in de viering van zondag 18 oktober om 10.30 uur in de Sint-Lambertuskerk. We dragen onze vormelingen in deze dagen bijzonder mee in onze gebeden.

Je ouders hebben je een naam gegeven. Zij hebben je vanaf je geboorte bij die naam geroepen. Je naam is een wezenlijk deel van je persoon. Door die naam krijg je een eigen identiteit. In de loop van je geschiedenis heb je die naam gevuld met jouw eigen manier van denken en voelen, met je eigen uitstraling. Ook al dragen andere mensen diezelfde naam als jij, jouw naam klinkt apart, uniek. Wanneer jij bij je naam wordt geroepen, wordt jij bedoeld, jij en niemand anders.

INSCHRIJVING EERSTE COMMUNIE 2021
Op maandag 19 oktober is er om 20.00 uur in de kerk van Sint-Pieters-Rode een inschrijvingsavond voor de kinderen die in 2021 de Eerste Communie willen ontvangen.
Alle kinderen die in 2013 geboren zijn en in een van onze vier parochies wonen, hebben normaal een uitnodiging via de post ontvangen. Ook wie buiten onze parochies woont, mag aansluiten bij de voorbereidingen van de Eerste Communie.
Welkom.

GEWIJZIGDE MISTIJDEN DIT WEEKEND
Dit weekend zijn sommige mistijden vanwege de eerstecommunievieringen gewijzigd. Zo zal de zondagsmis in Kortrijk-Dutsel uitzonderlijk plaatshebben om 08.15 uur. Voor 09.00 uur hebben we immers geen priester kunnen vinden. In de wijde omgeving zijn alle beschikbare priesters gevraagd, maar allen hadden ze andere verplichtingen. Om de mensen die op zaterdag niet naar de Mis kunnen gaan, zal pastoor Penne op zondagmorgen om 8.15 uur dus de Mis opdragen in de kerk van Kortrijk-Dutsel.
Omwille van de twee eerstecommunievieringen op zondag in de kerk van Nieuwrode, kan er daar geen viering doorgaan om 10.30 uur. We vragen de gelovigen van Nieuwrode om uitzonderlijk aan te sluiten bij de vieringen op zaterdagavond in Sint-Pieters-Rode om 17.30 uur of in Holsbeek Sint-Maurus om 19.00 uur. Of op zondagmorgen om 08.15 uur in Kortrijk-Dutsel (zie hoger).

KRUISOPLEGGING
Tijdens het weekend van 12 en 13 september – twee weken voor hun vormsel – kregen de vormelingen van dit jaar een kruisje opgelegd, dat ze tijdens hun vormsel zullen dragen en daarna bij hen thuis een mooie plaats zullen geven.

WE ZIJN ALLEEN VOOR DE WET GETROUWD…
Onlangs vroeg mij iemand: “We zijn ooit alleen voor de wet getrouwd, zouden we in alle eenvoud ons huwelijk ook kerkelijk kunnen laten inzegenen?” Natuurlijk kan dat. Er hoeft voor een huwelijk geen grote plechtigheid gehouden te worden. In alle eenvoud met het bruidspaar, twee getuigen en de pastoor kan het Sacrament van het huwelijk plaats vinden. Aan zo een eenvoudige plechtigheid zijn ook geen kosten verbonden. Wie dit wenst, neemt contact op met de pastoor.

HET ANGELUS
Toen het rond Pasen duidelijk werd dat er enige tijd geen vieringen in onze kerken konden gehouden worden, werd binnen de federatie afgesproken de klokken in onze kerktorens wat meer te laten luiden, o.a. om 20.00 uur, samen met de dankbetuigingen die her en der gehouden werden voor het zorgpersoneel. Op sommige plaatsen werd daarvoor het Angelus ingeschakeld.
Ondertussen werd binnen de federatieploeg afgesproken vanaf 1 augustus in alle kerken het Angelus op dezelfde tijdstippen te luiden, nl. om 12.00 uur ’s middags en om 18.00 uur ’s avonds. Alleen in Kortrijk-Dutsel weerklinkt het Angelus ook nog om 08.00 uur ’s morgens; daar is dat immers al een jarenlange traditie. Het luiden om 20.00 uur valt weg.
Over Het Angelus vindt u een filmpje op het YouTubekanaal van Pastoor Penne:
https://www.youtube.com/watch?v=avBY62ciJY0.

MARIABEELDEN VOOR AAN DE GEVEL
Er zijn nog steeds enkele gietstenen Mariabeelden beschikbaar om buiten aan de gevel te hangen. In onze parochies zijn er al ruim 25 beelden verspreid. Ze kosten nog altijd 15 euro. Wie er een wenst, neemt best contact op met de pastoor.

UITZENDINGEN OP RADIO MARIA VANUIT HOLSBEEK
Sinds begin september 2017 worden de Missen op dinsdag- en vrijdagmorgen om 9.00 uur in de Sint-Mauruskerk van Holsbeek uitgezonden op Radio Maria Vlaanderen. Heel wat parochianen uit onze federatie luisteren regelmatig. Met een de DAB+-radio is het goed te beluisteren en ook via www.radiomaria.be.
Wie televisie kijkt met een decorder van Telenet kan via kanaal 912 ook luisteren.
Op woensdagmorgen om 8.30 uur bidt Pastoor Penne ook het kerkelijk ochtendgebed voor op Radio Maria.
Voor veel mensen is Radio Maria (met als studio in de kerk van Egenhoven) een grote rijkdom voor hun geloofsleven. Probeer het ook eens.

DURF UW KERKELIJKE UITVAART VASTLEGGEN!
In de afgelopen tijd was er in elk van onze parochies wel eens verontwaardiging omdat mensen van wie bekend was dat ze gelovig en kerkelijk waren geen kerkelijke uitvaart kregen van hun nabestaanden. Dikwijls was het zo dat het een weduwe of weduwnaar was van wie de partner wel een kerkelijke uitvaart had gekregen en nu de laatste van het echtpaar overleed, kreeg deze van de nabestaanden geen kerkelijke uitvaart. Heel dikwijls hoor je dan: “Dat kan toch niet de wens geweest zijn van die overledene”. Heel wat gelovige mensen vragen zich af: ga ik van mijn kinderen of familieleden nog een kerkelijke uitvaart krijgen?
Als u zeker wil zijn dat er na uw overlijden gebeurt wat uw wens is, dan is het gemakkelijk op te lossen. U gaat naar het gemeentehuis en u laat gewoon vastleggen dat u een kerkelijke uitvaart wil, of u begraven of gecremeerd wilt worden en op welke begraafplaats u wilt begraven of bijgezet worden. Wanneer u het daar vastlegt, dan zal er gebeuren wat u het wilt. Leg uw wensen daarrond duidelijk vast, ook al vermoedt u dat uw familieleden het wel weten en zullen doen. Heel wat mensen zijn in de afgelopen tijd al naar het gemeentehuis gegaan en hebben dat gedaan. Er zijn geen kosten aan verbonden en het stelt mensen gerust.
Gewoon doen!

BIJ ONS GEDOOPT
Er is een kind geboren, zo weerloos en zo klein
Het werd door U gezonden om hier bij ons te zijn.
Wilt U haar met Uw stralen verlichten op haar pad
Heer, houdt haar met Uw handen steeds liefdevol omvat.

Op zondag 24 februari 2019 werd Lars Boeckx in onze Sint-Lambertuskerk gedoopt door Pastoor Penne. Lars is de zoon van Steven Boeckx en Jessy Gysemberg uit de Panoramastraat. Meters zijn Wendy Boeckx en Wendy Gysemberg.
Op zondag 7 april werd Fien Vermue in onze Sint-Lambertuskerk door Pastoor Penne gedoopt. Fien is de dochter van Edwin Vermue en Katja Servaes, uit de Groenstraat. Peter en meter zijn Gertjan Vermue en Veerle Servaes.
Op zondag 5 mei werd Prince Symens in onze Sint-Lambertuskerk door Pastoor Penne gedoopt. Prince is de zoon van Mathias Symens en Payalita Wuyts uit Gelrode. Peter en meter zijn Jonathan Symens en Gitta Hendrix.
Op zaterdag 22 juni werd Bob Vaes in onze Sint-Lambertuskerk door Pastoor Penne gedoopt. Bob is de zoon van Karel Vaes en Katrien Wauters; zij wonen in het Hoekje. Peter en meter zijn Sam Wauters en Barbara Vaes.
Op zondag 8 september werd Neomie Boon in onze Sint-Lambertuskerk door Pastoor Penne gedoopt. Zij is de dochter van Ken Boon en Natalie Clemens van de Kraaikant. Peter en meter zijn Pascal Clemens en Gerda Blockx.
Op zaterdag 28 september werd Axel Frere in onze Sint-Lambertuskerk door Pastoor Penne gedoopt. Axel is de zoon van Bart Frere en Catherine Van Hoof uit de Groenstraat. Peter en meters zijn Vincent Timmermans, Anais Tuyls en Christiane Deschouwer.
Op zondag 17 november 2019 werd Elle Vansina in onze Sint-Lambertuskerk door Pastoor Penne gedoopt. Zij is de dochter van Johan Vansina en Isabelle Vanlaere; zij wonen in de Bessembinderstraat. Peter en meter zijn Dirk Vansina en Bianca Van Hoof.
Op zondag 12 juli werd Obe De Vos in onze Sint-Lambertuskerk door Pastoor Penne gedoopt. Hij is de zoon van Jorn De Vos en Yentl Excelmans; zij wonen op de Appelweg. Peter en meter zijn Jens De Vos en Indra Excelmans.
Op zondag 2 augustus werd Billie Verstrepen in onze Sint-Lambertuskerk door Pastoor Penne gedoopt. Billie is de dochter van Kevin Verstrepen en Julie Hendrickx; zij wonen op het Rot. Peter en meter zijn Christof Verstrepen en Liza Hendrickx.
Op zondag 30 augustus werd in onze Sint-Lambertuskerk Matthias Vanrenterghem door Pastoor Penne gedoopt. Matthias is de zoon van Roeland Vanrenterghem en Martien Grauls; zij wonen op de Appelweg. Peter en meter zijn Frank Grauls en Veronique Vanrenterghem.
Onze parochiegemeenschap wenst de ouders van harte proficiat en veel geluk en zegen met hun kindje.

BIJ ONS GEDOOPT EN GETROUWD
Op zaterdag 25 juli gaven Filip Boon en Géraldine Raes uit Aarschot in onze Sint-Lambertuskerk elkaar het ja-woord in het Sacrament van het Huwelijk. Getuigen waren Jason Smets en Bérengère Raes.
In dezelfde plechtigheid werd ook hun kindje Lou gedoopt. Peter en meter zijn Ben Mercelis en Bérengère Raes.
Gods Zegen voor dit gezin.

BIJ ONS GETROUWD
Op zaterdag 12 september hebben in onze Sint-Lambertuskerk elkaar het ja-woord gegeven in het Sacrament van het Huwelijk: Bram Op 't Roodt en Astrid Hendrickx uit Haasrode. Getuigen waren Laurenz Mestdagh en Marijse Hulsbosch.
Gods Zegen voor hun toekomst.

WERELDMISSIEHULP
Met de straatwerken in het centrum van Nieuwrode was de kledingcontainer van Wereldmissiehulp verplaatst en kon men er moeilijk aan. Hij staat nu terug aan de kerk, tegen de buitenmuur van de sacristie.
Een jas, een jurk, een paar schoenen, lakens, dekens, goed draagbare kleding … je kan het allemaal in de rode kledingbak deponeren, het hele jaar door. Wereldmissiehulp zamelt kleren en schoenen in om mensen te helpen die het niet breed hebben of ronduit arm zijn. Dat kunnen mensen van bij ons of van elders zijn.
Je maakt er mensen blij mee!

.
EEN NIEUWE KERKRAAD
Onlangs vond de verkiezing van de nieuwe kerkraad plaats. Voorzitter blijft Jan Vuerinckx, secretaris wordt Eddy Verlinden, penningmeester blijft Herman Vercammen, leden blijven Eveline Vervoort en Roger Volkaerts.

PASTOOR PEETERS 60 JAAR PRIESTER
Op zondag 27 september vierde de parochiegemeenschap van Nieuwrode het diamanten priesterjubileum van oud-pastoor Alfons Peeters. Zestig jaar geleden werd hij in Mechelen tot priester gewijd. Drieëntwintig jaar was priester Peeters pastoor van Nieuwrode. Ondertussen heeft hij de gezegende leeftijd van 87 jaar bereikt. Vele parochianen kwamen die zondag naar de Sint-Lambertuskerk om met de oud-pastoor Eucharistie te vieren. Op het einde van de viering was er een woord van dank van Adri Vissers namens de parochieploeg; hij bood namens de parochieploeg en de kerkraad een geschenk aan. Er was ook een woord van dank namens de Oud-strijdersvereniging van Nieuwrode, ook namens hen werd er een geschenk overhandigd. Namens de Federatie Holsbeek sprak Pastoor Penne een dankwoord uit en bood een jubileumkaars aan. Na de viering kwamen vele parochianen hun oud-pastoor feliciteren met dit bijzondere jubileum.
Hieronder het dankwoord van de parochieploeg:

Beste Mijnheer Pastoor,
Toen in 1991 Pastoor Jacobs overleed heeft de door hem opgerichte parochieraad een tijd lang samen met de deken het parochieleven georganiseerd. U was pastoor in Gelrode en kreeg er onze parochie bij.
Wij hebben u verwelkomd en de wens uitgesproken dat u met de parochieraad wilde samenwerken, dat u onze inspirator zou zijn, dat u zou voorgaan in het geloofsleven. U heeft toen naast de parochieraad de parochieploeg opgericht. Regelmatig, meestal om de veertien dagen kwam die samen. Alvorens te vergaderen was er een lezing uit het Geloofsboek of uit het evangelie van Lucas met een korte bezinning. U sprak enthousiast over Jezus en het Rijk Gods. We namen initiatieven voor de vasten, voor de advent, voor de themavieringen. Maar het uitwerken liet u aan ons over. Een uitspraak van u was: “Ik werk met gasten”.
En als uw gasten mochten we avondwakes bij een overlijden opstellen en gebedsdiensten houden bij uw afwezigheid. De doopselcatechese, de voorbereiding voor vormsel en eerste communie liet u aan catechisten over. Bij de driekoningenomhaling was u aanwezig en deed u mee. Gepensioneerden en Ziekenzorg kregen uw bijzondere aandacht en op de bijeenkomsten was u erbij.
Op Pinksteren zijn er de openluchtmissen geweest, met de dag erna de bedevaart naar Scherpenheuvel. Met de fiets zijn we het Damiaanmuseum in Tremelo gaan zien. Ook het Afrikamuseum in Tervuren hebben we bezocht. Voor Broederlijk Delen zijn we jaarlijks van 2001 tot 2018 huis aan huis rondgegaan om giften te verzamelen. Voor Wereldmissiehulp hebben we zakken met kleding opgehaald.
Omdat u pastoor van twee parochies was, verscheen in het parochieblad het kerkelijk leven van Gelrode en Nieuwrode samen. Vele parochianen spreken nog nostalgisch hierover. Onze parochie is in 2014 opgegaan in de federatie Holsbeek en sindsdien kon u het rustiger aan doen in Gelrode. Vandaag willen we u namens de parochieploeg, de kerkfabriek en de parochiegemeenschap danken voor uw jarenlange inzet voor Nieuwrode. Wij wensen u geluk bij uw zestigjarig priester zijn.

GOUDEN SINT-ROMBOUTSKRUIS VOOR GERARD HERBOTS
Op zondag 20 september 2020, bij de viering van het jaarlijkse Sint-Lambertusfeest in de Sint-Lambertuskerk te Nieuwrode, kreeg Gerard Herbots het Gouden Sint-Romboutskruis opgespeld. Kardinaal De Kesel verleende hem deze kerkelijke onderscheiding vanwege de jarenlange inzet van Gerard voor de Kerk en de parochie Nieuwrode.
Van 1982 tot 2020 zat Gerard in de kerkraad van Sint-Lambertus Nieuwrode. Eerst als gewoon lid, een korte tijd als voorzitter en het grootste gedeelte van die tijd als secretaris. Vele verslagen heeft hij gemaakt, vele telefoons gedaan. In die lange tijd zijn er verschillende grote restauraties geweest.
Van 2017 tot 2020 zat Gerard ook in het Centraal Kerkbestuur van Holsbeek.
Gerard was en is ook altijd, samen met zijn echtgenote, ter beschikking van de parochieploeg om kleine taken te verrichten zoals het rondbrengen van brieven, de jaarlijkse actie voor het parochieblad, enz. …
Ook nu hij zich niet meer verkiesbaar heeft gesteld voor de kerkraad, blijft hij ter beschikking van de Sint-Lambertusparochie en de parochianen van Nieuwrode. De parochie hoopt nog lange tijd op zijn inzet te mogen rekenen.

GOUDEN SINT-ROMBOUTSKRUIS
Twee weken geleden kon u in het parochieblad al lezen dat pastoor Penne in de kerk van Nieuwrode namens kardinaal De Kesel het Gouden Sint-Romboutskruis mocht uitreiken aan Gerard Herbots, voor zijn jarenlange inzet voor de Kerk en de parochie Nieuwrode.
Ergens onderweg verdwenen de foto’s die bij dit artikel hoorden; daarom publiceren we ze hier, met enige vertraging en excuses aan Gerard!

WORKSHOP JUWELEN
Op dinsdag 20 oktober gaat Ferm Nieuwrode op verplaatsing en worden de ingeschreven leden om 19.00 uur verwacht bij ‘Atelier Gardym Creatief – Smets C & C’ in de Gravenstraat in Sint-Pieters-Rode (tegenover de bibliotheek).
Deze les is geschikt voor wie aan de slag wil met zilver en is ideaal voor wie nog nooit met zilverklei gewerkt heeft. Je kunt er een hanger, ring of oorbellen creëren, onder vakkundige begeleiding. Op het einde van de les ga je met een afgewerkt zilveren juweel naar huis!
De les duurt ongeveer 3 uur 30’. Door de coronacrisis kunnen er maximum 8 personen in het atelier en er moeten minstens 5 aanwezigen zijn om de les te laten doorgaan.
De prijs hiervoor is 69,00 €; hierin is begrepen: 10 gr zilver, gebruik van diverse gereedschappen en afbakservice, professionele begeleiding en koffie, thee of frisdrank en een lekkere knabbel.
Niet inbegrepen: de eventueel gebruikte fournituren (bv. oorbelhaken, e.d.), het eventueel gebruik van zirconia (imitatie diamanten), diverse kettingen (in de les beschikbaar).
Hou er rekening mee dat het leslokaal zich op de 1e verdieping bevindt en dat, als je een leesbril hebt, je die zeker meebrengt!
Inlichtingen: gilberte.valkenaers@telenet.be

GEPENSIONEERDENBOND
Helaas voor de leden van de gepensioneerdenbond van Nieuwrode, maar het bestuur had gehoopt op 28 oktober er weer met volle moed in te vliegen. Maar het Coronavirus is nog altijd actief. Daarom is beslist de rest van het jaar niet meer samen te komen. Heel jammer maar ieders gezondheid gaat nog altijd voor.