Home
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 285232 .

Nieuws > Parochienieuws Nieuwrode

SINT- LAMBERTUS
NIEUWRODE

zondag 20 januari
10.30 u: Eucharistieviering
Lector: Herman Vercammen
Misdienaars: Johanna, Bram en Timo

donderdag 24 januari
19.00 u: Eucharistieviering
Gedachtenis van de H. Franciscus van Sales
H. Mis voor overledenen

zondag 27 januari
10.30 u: Eucharistieviering
Intenties:
Jef Everaerts
Paul Crabbé
Jgt Maurice Lemmens en Josephine Van Hoovels
Jgt Mattheus Janssens
Straatviering, voor de levende en overleden bewoners van de Hertstraat en het Hoekje
Lector: Noëlla Opdenacker
Misdienaars: Brent, Floor en Wout

donderdag 31 januari
19.00 u: Eucharistieviering
Gedachtenis van de H. Johannes Bosco
H. Mis voor overledenen

FEDERATIEPLOEG
De leden van de Federatieploeg komen samen op vrijdag 25 januari om 14.00 uur in de pastorij aan de Rotselaarse baan 10 in Holsbeek.

FONDS PASTORALE WERK(ST)ERS
De omhalingen van 26 en 27 januari zijn voor het Fonds Pastorale Werk(st)ers. Dit fonds staat in voor de bezoldiging van leken die ten dienste staan van de lokale gemeenschappen, zieken of gevangenen. Veel leken ondersteunen priesters en diakens op vrijwillige basis, maar in sommige gevallen is bezoldiging nodig. Door dit fonds te steunen, helpt u mee aan de evangelisatie.

STERZINGEN
U zag ze wellicht ook: groepjes Sterzangers in de straten van onze parochies. Vrolijke vormelingen, verkleed als de drie Wijzen, trokken in groepjes door de straten en wijken van Holsbeek Sint-Maurus, Kortrijk-Dutsel, Sint-Pieters-Rode en Nieuwrode. Waar ze kwamen, zongen ze voor het goede doel van Missio: tienermoeders in Ivoorkust. Ze lieten hun lichtende ster achter bij elk huis: ‘Christus mansionem benedicat C+M+B’ (Christus zegent dit huis). En ze sloten het Sterzingen af met lekkere pannenkoeken en warme chocolademelk om daarna samen in de kerken de gezinsviering van Driekoningen te vieren.
Ze zamelden heel wat lekkers en een mooi bedrag van 1018,58 € in (Holsbeek Sint-Maurus: 275,45 €, Nieuwrode 365,55 € en Kortrijk-Dutsel en Sint-Pieters-Rode samen 377,58 €).
Bedankt voor ieders inzet en betrokkenheid, bedankt aan alle helpende ouders en meezingende broers en zussen. Dank ook aan de milde schenkers.

TERUGBLIK OP KERSTMIS
De kerstvieringen in onze kerken waren goed bezet. Jong en oud kwamen samen in de Eucharistievieringen van Kerstmis om samen de geboorte van onze Heer te vieren.
In de nachtmis in Kortrijk-Dutsel waren er een tachtigtal mensen; het viel op dat er vooral jongeren waren. Ook voor de ochtendmis was de kerk goed gevuld. Met een poppenkast werd door de eerstecommunicanten het kerstverhaal gebracht.
Dank aan iedereen die zorgden voor de versiering van onze kerken, voor de kerststallen (binnen en buiten); dank aan de koren, de organisten, de lectoren, de misdienaars, aan iedereen die heeft bijgedragen aan de mooie vieringen.
Tenslotte ook dank aan wie zorgden voor glühwein en chocolademelk, o.a. na de twee vieringen in Kortrijk-Dutsel.

CIJFERS VAN 2018
Nu het jaar 2018 voorbij is, mogen we ook eens kijken naar de cijfers van het aantal doopsels, huwelijken en kerkelijke uitvaarten in onze Federatie Holsbeek.
Ik heb daarnaast eens de cijfers van tien jaar geleden gezet.
Op tien jaar tijd zijn alle cijfers ongeveer gehalveerd. Het aantal doopsels zakte van 72 in 2008 naar 38 in 2018; het aantal kerkelijke huwelijken van 14 in 2008 naar 8 in 2018 en het aantal kerkelijke uitvaarten van 49 in 2008 naar 31 in 2018.
In de kerk van Holsbeek Sint-Maurus waren er 16 doopsels; meer dan de helft van de dopelingen komt van buiten de Federatie Holsbeek. In 2008 waren er 17 doopsels. Er was 1 kerkelijk huwelijk in de Holsbeekse kerk, het vorige huwelijk dateerde van juli 2016. In 2008 waren er nog 4 huwelijken. Een kerkelijke uitvaart is in Holsbeek ook een grote uitzondering aan het worden. Er waren slechts 5 kerkelijke uitvaarten. In 2008 waren er nog 16 kerkelijke uitvaarten.
In de kerk van Kortrijk-Dutsel waren er in 2018 7 doopsels, in 2008 waren er dat nog 14. Er waren 2 kerkelijke huwelijken; in 2008 waren er 3. 8 parochianen kregen een kerkelijke uitvaart, in 2008 waren er dat nog 13.
In de kerk van Sint-Pieters-Rode werden er in 2018 4 doopsels toegediend, in 2008 waren er dat 13. Er werden 2 kerkelijke huwelijken ingezegend; in 2008 was er dat maar 1. Er waren 5 kerkelijke uitvaarten, in 2008 waren er dat nog 8.
In de kerk van Nieuwrode waren er 11 doopsels, in 2008 waren er dat nog 28. In 2018 werden er 3 kerkelijke huwelijken ingezegend, in 2008 waren er dat 6. Er waren in 2018 13 kerkelijke uitvaarten, in 2008 waren er dat 12.
(PP)

UITZENDINGEN OP RADIO MARIA VANUIT HOLSBEEK
Sinds begin september vorig jaar worden de Missen op dinsdag- en vrijdagmorgen om 9.00 uur in de Sint-Mauruskerk van Holsbeek uitgezonden op Radio Maria Vlaanderen. Heel wat parochianen uit onze federatie luisteren regelmatig. Met een de DAB+-radio is het goed te beluisteren en ook via www.radiomaria.be.
Wie televisie kijkt met een decorder van Telenet kan via kanaal 912 ook luisteren.
Op woensdagmorgen om 8.30 uur bidt Pastoor Penne ook het kerkelijk ochtendgebed voor op Radio Maria.
Voor veel mensen is Radio Maria (met als studio in de kerk van Egenhoven) een grote rijkdom voor hun geloofsleven. Probeer het ook eens.

DURF UW KERKELIJKE UITVAART VASTLEGGEN!
In de afgelopen tijd was er in elk van onze parochies wel eens verontwaardiging omdat mensen van wie bekend was dat ze gelovig en kerkelijk waren geen kerkelijke uitvaart kregen van hun nabestaanden. Dikwijls was het zo dat het een weduwe of weduwnaar was van wie de partner wel een kerkelijke uitvaart had gekregen en nu de laatste van het echtpaar overleed, kreeg deze van de nabestaanden geen kerkelijke uitvaart. Heel dikwijls hoor je dan: “Dat kan toch niet de wens geweest zijn van die overledene”. Heel wat gelovige mensen vragen zich af: ga ik van mijn kinderen of familieleden nog een kerkelijke uitvaart krijgen?
Als u zeker wil zijn dat er na uw overlijden gebeurt wat uw wens is, dan is het gemakkelijk op te lossen. U gaat naar het gemeentehuis en u laat gewoon vastleggen dat u een kerkelijke uitvaart wil, of u begraven of gecremeerd wilt worden en op welke begraafplaats u wilt begraven of bijgezet worden. Wanneer u het daar vastlegt, dan zal er gebeuren wat u het wilt. Leg uw wensen daarrond duidelijk vast, ook al vermoedt u dat uw familieleden het wel weten en zullen doen. Heel wat mensen zijn in de afgelopen tijd al naar het gemeentehuis gegaan en hebben dat gedaan. Er zijn geen kosten aan verbonden en het stelt mensen gerust.
Gewoon doen!

BIJ ONS GEDOOPT
Er is een kind geboren, zo weerloos en zo klein
Het werd door U gezonden om hier bij ons te zijn.
Wilt U haar met Uw stralen verlichten op haar pad
Heer, houdt haar met Uw handen steeds liefdevol omvat.

Op 24 september werd in onze Sint-Lambertuskerk door Pastoor Penne gedoopt: Julie Marie Vuegen, dochter van Johan Vuegen en Valerie van Hamme; zij wonen op de Kriesberg. Peter en meter zijn Jos Swillen en Hilde Van Roy.
Op zondag 3 december werd in onze Sint-Lambertuskerk Lucas Vandeputte gedoopt, als zoon van Gunther Vandeputte en Katleen T' Hooft; zij wonen in het Hoekje. Peter en meter zijn Michel Vandeputte en Caroline Campe.
Op zondag 10 december werden in onze Sint-Lambertuskerk door Pastoor Penne gedoopt:
 Preben Sellekaerts, zoon van Bart Sellekaerts en Lincy Boon uit de Plamootstraat; peter en meter zijn Gino Boon en Sofie Sellekaerts.
 Kjell Mertens, zoon van Thomas Mertens en Silke Matthys van op het Rot; peter en meter zijn Stijn Matthys en Leonie Verhaegen.
Op zondag 21 januari 2018 werd in onze Sint-Lambertuskerk door Pastoor Penne gedoopt: Omar Verlinden, zoon van Filip Verlinden en Katrien Cuppens; zij wonen op de Kratenberg. Peter en meter zijn Wouter Merckx en Katrien Verlinden.
Op zondag 4 februari werd in onze Sint-Lambertuskerk door Pastoor Penne gedoopt: Judith Vogeler, dochter van Frederik Vogeler en Loes Stukken; zij wonen op de Kriesberg. Meters zijn Lies Vogeler en Evelyn De Clercq.
Op zondag 11 februari doopte Pastoor Penne in onze Sint-Lambertuskerk: Britt en Mina Mehra Swinnen, dochters van Vishal Mehra en Lise Swinnen van het Rot. Peter en meter van Britt zijn Bart Swinnen en Greet Vervloet en voor Mina wordt het peterschap waargenomen door Bart Slangen.
Op zondag 13 mei werd Alexander Renmans in onze Sint-Lambertuskerk gedoopt door Pastoor Penne. Alexander is de zoon van Antoon Renmans en Joy Agbor; zij wonen in het Dorp. Peter en meter zijn Francis Nlemibe en Magdalena Melesa.
Op zaterdag 2 juni werd in onze Sint-Lambertuskerk door Pastoor Penne gedoopt: Kyandro Goor, zoontje van Jessie Goor uit de Sint-Lambertusstraat. Peter en meter zijn Gerri Goor en Wendy Geeraerts.
Op donderdag 2 augustus werd Robbert Van Eenoo gedoopt. Robbert is de zoon van Bart Van Eenoo en Feyi Van Eenoo uit Aarschot. Peter en meter zijn Jo Van Effen en Feyishetan O.O. Arisukwi.
Op vrijdag 3 augustus werd June Smith gedoopt. Zij is de dochter van Lee Smith en Vanessa Melis van het Hooghuis. Peter en meter zijn Daniel Melis en Kelly Smith.
Op zaterdag 29 september werd Seppe Janssens in onze Sint-Lambertuskerk door Pastoor Penne gedoopt. Seppe is de zoon van Steven Janssens en Karen Van Tongelen uit de Losting. Peter en meter zijn Laurens Verfaillie en Ellen Van Tongelen.
Op zondag 11 november werd in onze Sint-Lambertuskerk Simon Vanrenterghem door Pastoor Penne gedoopt. Simon is de zoon van Roeland Vanrenterghem en Martien Grauls; zij wonen op de Appelweg. Peter en meter zijn Filip Vanrenterghem en Karen Grauls.
Op zaterdag 1 december werd Gloria Gordts in onze Sint-Lambertuskerk door Pastoor Penne gedoopt: Zij is de dochter van Jonas Gordts en Inge Ickx uit de Appelweg. Peter en meter zijn Koen Van Cauwenbergh en Annick Wierinckx.
Onze parochiegemeenschap wenst de ouders van harte proficiat en veel geluk en zegen met hun kindje.

BIJ ONS GETROUWD
Op zaterdag 16 juni hebben Lesley Bruyninckx en Lien Vuerinckx uit de Losting in onze Sint-Lambertuskerk elkaar het kerkelijk ja-woord gegeven in het Sacrament van het Huwelijk. Getuigen waren Maarten Van Nuffel en Evi Reymenants.
Gods Zegen voor hun toekomst.

GEPENSIONEERDENBOND
Voor alle showliefhebbers hebben we goed nieuws!
Op dinsdag 19 februari worden wij verwacht in het cultureel centrum “De Maere” in Sint-Joris-Winge voor de show van Violettacars. We krijgen er een lekker middagmaal, plus een show mey door Koen Crucke, Jacky Lafon en Jef De Smedt. Ook Laura Lynn staat op het programma.
Afsluiten doen we met een koffiekoek.
Daarvoor betalen we 34 euro per persoon. Wie mee wil, betaalt best op de volgende bijeenkomst op woensdag 23 januari.
De bus is gratis en komt ons in Nieuwrode ophalen.

GEPENSIONEERDENBOND
Op woensdag 23 januari komt de Gepensioneerdenbond van Nieuwrode voor de eerste keer samen in het jaar 2019. De bijeenkomst start om 13.00 uur. Graag bestek meebrengen a.u.b.!

Op dinsdag 19 februari worden wij verwacht in het cultureel centrum “De Maere” in Sint-Joris-Winge voor de show van Violettacars. We krijgen er een lekker middagmaal, plus een show met Koen Crucke, Jacky Lafon en Jef De Smedt. Ook Laura Lynn staat op het programma.
Afsluiten doen we met een koffiekoek.
Daarvoor betalen we 34 euro per persoon. Wie mee wil, betaalt dit best op de bijeenkomst van 23 januari.
De bus is gratis en komt ons in Nieuwrode ophalen.

VORMSELCATECHESE
Sacramenten zijn tekens van Gods nabijheid. Ze zijn ingesteld door Jezus. Op het moment waarop je een sacrament ontvangt kun je zeer sterk ervaren dat God een actieve rol speelt in je leven.
Wat zijn nu die zeven sacramenten van de katholieke kerk en wat betekenen ze?
Dat zal pastoor Penne aan de vormelingen bijbrengen op donderdag 24 januari van 17.45 tot 18.45 uur in de Sint-Lambertuskerk.

STRAATVIERING
Een van de prioriteiten voor de pastoraal in onze parochies is het persoonlijke contact. Mensen voelen zich in een gemeenschap thuis als ze persoonlijk benaderd worden. De vraag is: hoe kan de pastoor zoveel mogelijk mensen in de parochie persoonlijk leren kennen?
Een manier om hieraan tegemoet te komen is het organiseren van “Straatvieringen”. De bewoners van een straat of enkele straten worden eens op een bijzondere manier uitgenodigd voor het bijwonen van de zondagse Eucharistieviering.
Op zondag 27 januari worden heel speciaal de bewoners van de Hertstraat en het Hoekje uitgenodigd voor de eucharistieviering om 10.30 uur in de Sint-Lambertuskerk.
Tijdens deze Mis zal er op een bijzondere manier gebeden worden voor de levende en overleden bewoners van deze straten, voor de families en dierbaren, voor alle persoonlijke intenties.
Indien u wenst dat een overledene met naam wordt genoemd, dan kunt u dat (gratis) opgeven bij Minouche: parochienieuwrode@gmail.com of bij Noëlla: catechese.nieuwrode@scarlet.be. Ook voor of na een mis kan dat in de sacristie op zondagmorgen of op donderdagavond.

GEPENSIONEERDEN JONG EN OUD
Op woensdag 30 januari staat één van de Hermannen weer paraat om jullie te ontvangen voor een ontspannende namiddag.

LOOTAVOND
De Oud-Strijdersvereniging van Nieuwrode houdt haar jaarlijkse Lootavond op zaterdag 2 februari, om 20.00 uur in de parochiezaal van Nieuwrode.
Er zijn mooie en talrijke prijzen te winnen waaronder: konijnen en braadklare hanen, gebraad, worsten, taarten en nog vele talrijke mooie prijzen.
Iedereen welkom!
Vragen? Bel naar 0496 168 702.