Home
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 248361 .

Nieuws > Parochienieuws Nieuwrode

SINT- LAMBERTUS
NIEUWRODE

zondag 15 oktober
10.30 u: Eucharistieviering
Intenties:
Jef Dauw
Maurice Boeckx
Francine Jacobs, Marcel Jacobs en Juliette Peeters
Jgt Anne Mie Ruttens
Lector: Adri Vissers
Misdienaars: Aaron Delcomune, Ruben Hoeben en Yana Lievens

donderdag 19 oktober
19.00 u: Eucharistieviering
H. Mis ter ere van Onze-Lieve-Vrouw uit dank

zondag 22 oktober
10.30 u: Eucharistieviering
Intenties:
Jgt Paula Blauwens en Jos Blockx
Lector: Lea Timmermans
Misdienaars: Lara Martens, Milan Nijs en Aurélie Régimont

donderdag 26 oktober
19.00 u: Eucharistieviering
H. Mis ter ere van Onze-Lieve-Vrouw voor beterschap

zaterdag 28 oktober
14.30 u: H. Doopsel van Omar Verlinden

zondag 29 oktober
10.30 u: Eucharistieviering
Intenties:
Jgt Alfons Deckers en Irma De Wil
Maurice Boeckx
Lector: Ilse De Boeck
Misdienaars: Runa Sanders, Thaïs Van Bellingen en Famke Vande Broeck

woensdag 1 november - Allerheiligen
10.30 u: Eucharistieviering
Intenties:
Maria Goethuys
Theophiel Miseur, Rosa Cornelis en Jan Debruyn
Alfons Bols en Alida Cloots
Alfons Boon, Margriet Janssens, ouders,
schoonouders en schoondochter Simonne Goethuys
Matthéus Janssens en overleden familie
Frans Smets, Maria Willems, overleden kinderen en kleinkinderen
Sylvain Wouters, Lydia Miseur en schoondochter Denise Ceusters
De overleden parochianen van het voorbije jaar (zie parochienieuws)
Lector: Anita Van Hoof
Misdienaars: Anouk Vanderelst, Yana Van Horebeek en Lien Van Rensbergen

donderdag 2 november - Allerzielen
19.00 u: Eucharistieviering
H. Mis ter ere van Onze-Lieve-Vrouw voor een bijzondere intentieWEEKEND EN WEEKVIERINGEN
Zoals u weet neemt pastoor Andy Penne vanaf 1 september de pastorale zorg over onze parochiefederatie op zich.
Vanaf dit weekend zal hij dan ook alle eucharistievieringen op zaterdag en zondag voorgaan. En voortaan zullen onze parochianen ook de gelegenheid hebben om op weekdagen de Heilige Mis bij te wonen.
Dat kan op maandagavond in Sint-Pieters-Rode en op donderdagavond in Nieuwrode, telkens om 19.00 uur.
Op dinsdag- en vrijdagmorgen zal er een Heilige Mis opgedragen worden in de Sint-Mauruskerk van Holsbeek om 9.00 uur. De missen op dinsdag- en vrijdagmorgen zullen ook te beluisteren zijn opRadio Maria Vlaanderen, op de website www.radiomaria.be, op de radio via 104.2 FM en voor wie een decoder van Telenet heeft op kanaal912.
Kom ook eens in de week een half uurtje naar de kerk om naar het Woord van de Heer te luisteren en Hem te ontmoeten in de Heilige Eucharistie.

OKTOBER ROZENKRANSMAAND
Vanouds wordt in de oktobermaand aandacht gegeven aan het bidden van de rozenkrans. In onze federatie doen we dat op maandag en donderdag, telkens om 18.40 uur, voor de avondmissen in Sint-Pieters-Rode en Nieuwrode.
Kom ook eens meebidden.

MISSIO
Eén maal per jaar wordt de steun van alle christenen gevraagd voor het wereldmissiewerk. De collectes van dit weekend gaan integraal naar MISSIO.
Deze organisatie zorgt voor de evenwichtige verdeling van de middelen over de bisdommen met de meeste noden. Door uw steun kan de boodschap van Christus wereldwijd uitgedragen worden.

De maand oktober is in de hele katholieke kerk de actiemaand van Missio. Centraal staat de verkondiging en beleving van het evangelie. Dit mondt uit in een wereldwijd netwerk van solidariteit.
Met de nieuwe campagne gaat Missio bewust tegen de stroom in. Want weet: wie tegen de stroom ingaat, komt uit bij de bron!
Daarom kiezen we ervoor bewust stil te staan, waar de samenleving maar blijft verder razen. We staan stil bij onszelf, ons geloof en de mensen rondom ons. Omdat Missio gelooft in verbondenheid, in de wereldkerk. Dat vertaalt zich in een nieuwe visie op 'missie': samen bouwen aan een wereldwijde kerkgemeenschap, in verbondenheid en uitwisseling.

Op zaterdag 21 oktober is er in Tienen een interactieve dag voor vormelingen; ook die van onze federatie gaan ernaartoe. Het thema van die dag is: ‘Ga op pad! Niet alleen…’

'De Heer koos 72 leerlingen uit. Hij stuurde hen twee aan twee op weg, naar alle plaatsen waar hij zelf ook heen wilde gaan. Hij zei tegen de leerlingen: "Het goede nieuws moet overal verteld worden. Maar er zijn te weinig mensen om dat te doen. Vraag daarom aan God of hij meer mensen stuurt. Dan kan het goede nieuws overal verteld worden."’
(Lc 10, 2)

Met deze woorden in het achterhoofd gaan onze vormelingen op pad. Elke christen wordt gezonden om de boodschap van Jezus te verspreiden. Zoals de leerlingen twee aan twee vertrokken, zo staan wij er ook niet alleen voor.

ALLERHEILIGEN EN DE HERDENKING VAN ONZE OVERLEDENEN
Volgende week vieren we Allerheiligen en Allerzielen, dagen waarin we bijzonder denken aan en bidden voor onze overledenen. In de vier parochies van onze federatie zullen we in de vieringen van Allerheiligen ook de overledenen van het afgelopen jaar bijzonder herdenken.
Deze vieringen zijn op dinsdag 31 oktober om 17.30 uur in de kerk van Sint-Pieters-Rode en om 19.00 uur in de Sint-Mauruskerk van Holsbeek. Op woensdag 1 november om 9.00 uur is de H. Mis in de kerk van Kortrijk-Dutsel en om 10.30 uur in Nieuwrode.
In deze vieringen zullen de parochianen die in het afgelopen jaar een kerkelijke uitvaart hebben gekregen genoemd worden; een familielid zal een gedachteniskaarsje aansteken. Voor alle aanwezigen wordt een gedachtenisprentje voorzien met de namen van deze overledenen.
De gedachteniskruisjes of -kadertjes die gebruikt werden in de uitvaarten worden met Allerheiligen nog niet meegegeven. Zij blijven in onze kerken hangen tot het eerste jaargetijde. Alle overledenen krijgen van de parochie een eerste jaargetijde. Zo blijft de naam van de overledene een jaar concreet zichtbaar in het kerkgebouw en sluiten we met de familie dat eerste jaar ook biddend af.
Het is een mooi gebruik om bloemen naar de begraafplaats te brengen in deze Allerheiligendagen. Voor christenen is het ook een mooi gebruik om Heilige Missen voor hun overledenen te laten opdragen. Laten we die tradities ook in ere houden.


BIJ ONS OVERLEDEN
Op dinsdag 5 september was er in onze Sint-Lambertuskerk de kerkelijke uitvaart van Maria Van Bael, weduwe van Frans Naulaerts. Ze werd geboren op 28 mei 1923 in Oostham en is overleden in het WZC Dommelhof in Sint-Joris-Winge op 29 augustus 2017.
De laatste jaren was Maria wel getekend door haar hoge leeftijd, maar ze is rustig mogen gaan, zonder lijden. De laatste zes weken was ze heel stil geworden, met toch nog af en toe een teken van herkenning. Stil en ongemerkt, in haar slaap is ze de Eeuwigheid binnengetreden na een leven wat bijna een eeuw overspande.
Maria heeft van het leven gehouden, ze genoot van elke dag die ze er bijkreeg.
De zorg voor haar gezin was haar leven. Haar zes jongens heeft ze de weg naar de volwassenheid gewezen. Ze kon kordaat zijn, ze liet zich niet de les spellen en ze stond haar ‘mannetje’. Naast de zorg voor het huishouden heeft ze ook gewerkt op het veld.
Met Frans heeft ze lange jaren lief en leed gedeeld, “goede en kwade dagen, ziekte en gezondheid”, tot hij in 1996 is overleden. De tijd na het sterven en het alleen zijn was voor haar niet gemakkelijk.
Voor haar kinderen was ze een moeder zoals een echte moeder moet zijn, ze deed alles voor haar kinderen. In haar eigen gezin kwam de dood ook heel dichtbij. Acht jaar geleden is haar oudste zoon Rik overleden en dat is zwaar geweest voor haar. Ook de kleinkinderen waren haar dierbaar en wanneer de achterkleinkinderen kwamen maakte haar dat blij.
Maria kon genieten van de kleine dingen van het leven. Vroeger was er breien, want de kinderen mochten geen kou hebben. Er waren de goede contacten met medemensen. Bloemen waren haar passie, in haar tuin was het een bloemenparadijs. Gastvrij ontving ze bezoekers met koffie en de koekendoos op tafel. Ze was een optimistische vrouw, ik beluisterde herinneringen aan hoe ze voor ambiance zorgde in het rusthuis. Daar ontdekten haar kinderen trouwens dat moeder ook zangtalent had.
Maria was ook een gelovige vrouw, met een grote liefde voor Moeder Maria. Bij haar gezin zijn nog mooie herinneringen aan de Lourdesgrot die er was aan het huis in Nieuwrode. Elk jaar moest die opgepoetst worden.
Aan Gods Zorgen vertrouwen we Maria nu toe. Voor ons is dit sterven niet het einde van alles, niet de ondergang van alles maar de Overgang naar het Leven bij God, daar is al het oude voorbij en daar mogen we weer samen zijn met hen die we hier moesten missen.
Pastoor A.Penne

PAROCHIEPLOEG NIEUWRODE
Op dinsdag 17 oktober om 19 uur is er in het Catecheselokaal parochieploeg voor de parochie Nieuwrode. Parochianen die willen aansluiten, zijn van harte welkom en kunnen zo hun bijdrage leveren aan de opbouw van onze parochiegemeenschap.


BIJ ONS GEDOOPT
Er is een kind geboren, zo weerloos en zo klein
Het werd door U gezonden om hier bij ons te zijn.
Wilt U haar met Uw stralen verlichten op haar pad
Heer, houdt haar met Uw handen steeds liefdevol omvat.

Op 24 september werd in onze Sint-Lambertuskerk door Pastoor Penne gedoopt: Julie Marie Vuegen, dochter van Johan Vuegen en Valerie van Hamme; zij wonen op de Kriesberg. Peter en meter zijn Jos Swillen en Hilde Van Roy.

Onze parochiegemeenschap wenst de ouders van harte proficiat en veel geluk en zegen met hun kindje.

OKTOBER ROZENKRANSMAAND
Vanouds wordt in de oktobermaand aandacht gegeven aan het bidden van de rozenkrans. Ook in onze parochie van Nieuwrode willen we het rozenhoedje bidden voor de avondmis op donderdagavond 12, 19 en 26 oktober om 18.40 uur. Kom ook eens meebidden.

BLOEMSCHIKKEN
Tweede KVLV - les op dinsdag 17 oktober om 19.30 uur in de parochiezaal.

KOOKLES
Op woensdag 18 oktober om 19.00 uur: kookles met als thema: ‘Lekker snel’
De prijs bedraagt 6 euro voor KVLV-leden en 8 euro voor niet-leden.

ZANGKOOR
Repetitie op woensdag 18 oktober van 19.30 tot 21.00 uur in de kerk.

HERFSTFEEST SAMANA
Het herfstfeest van Samana - Nieuwrode op zondag 8 oktober kwam precies op tijd: ook buiten was het herfst, koud en regenachtig. Maar in de parochiezaal was het gezellig en warm door de vele aanwezigen. De bestuursleden hadden weer hun beste beentje voorgezet om er een fijne dag van te maken: mooie gedekte tafels, met bloemstukjes en menu’s, lekker eten, en ga zo maar door. “Sexy Lexi” kwam de namiddag opvullen met zijn muziek en hield de sfeer er goed in. Sommige koppels waagden zich zelfs op de dansvloer.
Pastoor Penne kwam langs, deed het gebed voor de maaltijd en kwam meevieren met de mensen. Met iedereen in de zaal deed hij een hartelijk woordje. Zelfs met onze ex-pastoor Fons Peeters kwam hij goed overeen. Het was een mooi zicht: samen aan tafel de “oude” en de “nieuwe” pastoor in druk gesprek.
Tegen 17.00 uur ging iedereen weer naar huis met een grote glimlach en een fijn gevoel. Het afscheid was gemeend en iedereen hoopt er de volgende keer weer bij te kunnen te zijn.
Bedankt aan alle vrijwillige handen, de mensen die in de keuken stonden, de mensen achter de schermen, degenen die achter de toog stonden, ……
Iedereen droeg zijn steentje bij en dat vormde een echt team!

KOOKLES
Op woensdag 18 oktober om 19.00 uur: kookles met als thema: ‘Lekker snel’
De prijs bedraagt 6 euro voor KVLV-leden en 8 euro voor niet-leden.

ZANGKOOR
Repetitie op woensdag 18 oktober van 19.30 tot 21.00 uur in de kerk.

KERKRAAD NIEUWRODE
Op donderdag 19 oktober om 20 uur vergadert de kerkraad voor de parochie Nieuwrode.

YOGA
We vernemen dat de aangekondigde reeks yogalessen van KVLV niet doorgaat, wegens te weinig inschrijvingen.

GEPENSIONEERDENBOND
Samenkomst in de parochiezaal op woensdag 25 oktober om 13.00 uur.

OKTOBER ROZENKRANSMAAND
Op donderdag 26 oktober bidden we – net voor de avondmis - om 18.40 uur nog eens het rozenhoedje, voor de laatste keer tijdens deze oktobermaand.

ZANGKOOR
Opgelet: we komen uitzonderlijk op dinsdag 31 oktober van 19.30 tot 21.00 uur samen in de kerk om te repeteren.

HERDENKING VAN ONZE OVERLEDENEN
Tijdens de eucharistieviering voor Allerheiligen op woensdag 1 november om 10.30 uur herdenken wij de overledenen van het voorbije jaar:
Rene Van De Gaer, Maria Van Eylen, Margaretha Crabbe, Michel De Meyer, Jozef Dauw, Maurice Boeckx, Maria Vermaelen en Maria Van Bael.
Voor elke overledene zal een gedachteniskaarsje aangestoken worden. De gedachteniskruisjes die gebruikt werden in de uitvaarten blijven in de kerk hangen tot het eerste jaargetijde. Zo blijft de naam van de overledene een jaar zichtbaar in het kerkgebouw.


JUBILARISSEN
Pastoor Penne en de parochieploeg nodigen jubilarissen die hun 50e, 55e, 60e, 65e en meer huwelijksjubileum vierden of nog zullen vieren dit jaar, uit in de eucharistieviering van zondag 22 oktober om 10.30 uur.
In deze dankviering zal Pastoor Penne de zegen herhalen over het verbond dat de jubilarissen op hun trouwdag gesloten hebben voor hun verdere leven.
Zovele jaren hebben zij in vruchtbare trouw het beste van zichzelf gegeven. Daarom willen wij op die dag de Heer danken voor al deze jaren. Moge Hij deze koppels zegenen en wij bidden de Heer om jullie nog vele jaren de vreugde te geven om samen gelukkig te leven.

De liefde is geduldig en vol goedheid.
Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze.
(1 Korinthe 13)

Pastoor Penne, de parochieploeg en onze parochiegemeenschap wenst deze jubilarissen van harte proficiat!

KLJ
zondag 22 oktober
Kajotters: Wie is het sterkste geslacht?
Noenies: Wat is rond en stuitert op de grond?
Lippies: Er liggen 2 ijeren in kokent water. Zegt het ene ij: "Het is wel erg heet hier". Zegt het andere ij: “Je moet niet zeuren, daar word je hart van”
Jeties: Vier tegen allen en allen tegen vier!
Delta’s: ‘Win. No one remembers the losers.’
zaterdag 28 oktober
Jeties: Als je bang bent in het donker moet je ... fluiten! Deze activiteit heeft plaats van 20.00 tot 22.30 uur!
Rabbittts: Spelen in het donker!
Delta’s: Hi I’m Chucky, wanna play?
zondag 29 oktober
Kajotter: Vandaag wordt de kajottergroep een echte hechte groep!
Noenies: Kan jij het Halloweenmysterie oplossen?
Lippies: Pom-pomp-pom-pom(p)oen!

THE PETE SEEGER LEGACY
Jan De Smet, ex-Nieuwe Snaar, betuigt eer aan de Amerikaanse folk- en protestzanger Pete Seeger. De muziek van Seeger straalt nog altijd een nieuwe kracht uit en inspireert nu nog tal van vredes- en protestbewegingen. Zijn lied 'We shall overcome' werd het symbool van de zwarte burgerrechtenbeweging in de jaren '60.
Jan De Smet en zijn muzikanten brengen met veel warmte en empathie de boodschap van Pete Seeger over tijdens De Holsbeekse Vredesweek op vrijdag 10 november van 20 tot 22 uur in het Buurthuis (Dorp 7 - Nieuwrode).
De deelnameprijs is 12,00 euro; reserveren kan via cultuur@holsbeek.be of
016 62 95 02.