Home
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 304529 .

Nieuws > Parochienieuws Nieuwrode

SINT- LAMBERTUS
NIEUWRODE

donderdag 12 december
19.00 u: Eucharistieviering
Gedachtenis van de H. Maagd Maria van Guadeloupe
H. Mis voor Paul Riebs en Celine Bols

zondag 15 december
10.30 u: Eucharistieviering
met onze vormelingen
Intenties:
1e Jaargetijde Paul Crabbé
Jos De Meyer
Huguette Deroost
Jaargetijde Pastoor Pauwels
Lector: Jan Vuerinckx

donderdag 19 december
14.00 u: Kerstviering
met de kinderen van de Klimopschool

19.00 u: Eucharistieviering
H. Mis voor Stijn Huts

zondag 22 december
10.30 u: Eucharistieviering
Intenties:
Jgt Frans Boeckx, Sidonie en Henriette Van Meerbeek, Maurice Boeckx
Lector: Herman Vercammen

woensdag 25 december
10.30 u: Gezinsviering
met onze Eerste Communicanten
Intenties:
Theophiel Miseur, Rosa Cornelis en Jan Debruyn
Jgt Arthur Van Nerum, Celine Janssens en overleden schoonzonen
Daniël Vercammen, Horthans Miseur en zuster Barbara Vercammen
Frans Pepermans, Malvine Schoovaerts, schoondochter en schoonzoon
Lector: Noëlla Opdenacker
Vooraf worden er vanaf 10.15 uur kerstliederen gezongen.

donderdag 26 december
19.00 u: Eucharistieviering
Feest van de heilige Stefanus, eerste martelaar
H. Mis voor Maria Bols

COMMUNIE AAN HUIS
Ter gelegenheid van Kerstmis brengt pastoraal werkster Godelieve Nys op vrijdag 20 december de communie aan huis bij onze zieken en bejaarden in Kortrijk-Dutsel en Sint-Pieters-Rode. U mag haar verwachten tussen 9.30 en 12.00 uur. Wie omwille van ziekte en/of leeftijd graag de communie thuis ontvangt, neemt best even contact op met Godelieve Nys, pastoraal werkster, tel: 016 62 13 85.


JEZUS KOMT!
Om de vele passanten er aan te herinneren dat het advent is, hebben we aan de kerk van Holsbeek Sint-Maurus een symbool neergezet dat de geboorte van een kind aankondigt. Met dank aan Carine voor het maken van het nest en aan Rene voor het maken van het bord.

MET JE OUDE KLEREN MAAK JE NIEUWE MATEN
Tijdens het weekend van 14 en 15 december zamelt Wereldmissiehulp in onze parochiefederatie nog bruikbare goederen in (kleding, schoenen, linnen, dekens, …).
U kunt deze goederen o.m. brengen naar de kerken van Kortrijk-Dutsel en Sint-Pieters-Rode, op zaterdag van 12.00 tot 17.00 uur en op zondag tussen 10.00 en 12.00 uur.

Wereld Missie Hulp is een vzw die ontwikkelingsprojecten over de hele wereld steunt, hoofdzakelijk met middelen die ze uit de inzameling van kledij haalt. Deze kledij wordt deels in deze projecten ingezet en deels verkocht om met de opbrengst ervan projecten financieel te steunen.

Aan de kerk van Nieuwrode staat er ook een rode kledingcontainer, waarin het hele jaar door nog draagbare kledij, schoenen, lakens en dekens kunnen gestopt worden.

WMH financieel steunen kan ook op rekeningnummer BE10 0000 0000 0404 van het Fonds Vrienden van Wereld Missiehulp met als gestructureerde mededeling 016/0890/00077. Voor giften vanaf 40,00 euro krijg je een fiscaal attest. Daarmee geniet je van 45% belastingvermindering. Zo kost een gift van 40 euro je maar 22 euro. Hartelijk dank!

VORMELINGEN
Op de derde adventszondag worden onze vormelingen verwacht in de vieringen. In Holsbeek Sint-Maurus om 19.00 uur op zaterdag 14 december, om 09.00 uur op zondagmorgen in Kortrijk-Dutsel en om 10.30 uur in Nieuwrode.
Deze derde zondag van de Advent wordt ook Gaudete genoemd, Latijn voor Verheug U, naar een Gregoriaans gezang voor de mis van die dag.
De term 'Gaudete' is ontleend aan een vers uit de Brief van Paulus aan de Filippenzen, waarin de apostel Paulus de gemeenschap oproept tot vreugde.

OMHALING WELZIJNSZORG
De omhalingen van dit weekend zijn voor Welzijnszorg. Tijdens de Advent vraagt de Kerk ons solidair te zijn met de minst bedeelden van ons land. Zorg voor hen als voor uw eigen kinderen en vrienden ter gelegenheid van Kerstmis. Namens de mensen met onvoldoende bestaansmiddelen danken we u voor uw bijdrage.

KERSTVIERINGEN IN DE FEDERATIE HOLSBEEK
We vragen nu al uw aandacht voor de vieringen in de kerstperiode:

dinsdag 24 december - Kerstavond
19.00 uur: Kerstviering in de Sint-Pieterskerk van Sint-Pieters-Rode
21.00 uur: Gezinsviering met onze Eerste Communicanten in de Sint-Mauruskerk van Holsbeek
24.00 uur: Middernachtmis in de Sint-Catharinakerk van Kortrijk-Dutsel

woensdag 25 december - Kerstmis
9.00 uur: Gezinsviering met onze Eerste Communicanten in de Sint-Catharinakerk in Kortrijk-Dutsel
10.30 uur: Gezinsviering met onze Eerste Communicanten in de Sint-Lambertuskerk in Nieuwrode

donderdag 26 december - Tweede Kerstdag
19.00 uur: H. Mis in de Sint-Lambertuskerk van Nieuwrode

Pastoor Penne, de federatieploeg en alle parochieploegen hopen u tijdens deze dagen zoveel mogelijk te ontmoeten.

HERDENKING WAPENSTILSTAND
N.a.v. Wapenstilstand hadden er in elk van onze kerken plechtigheden plaats waarin de slachtoffers van beide wereldoorlogen herdacht werden.
In Kortrijk-Dutsel gebeurde dat al op zondag 10 november, tijdens de eucharistieviering van 09.00 uur. Omwille van de restauratiewerken aan de kerk, waren de gedenktekens buiten uitzonderlijk niet bereikbaar en werd binnen eer bewezen aan de slachtoffers.
In Holsbeek werd traditioneel een bezoek gebracht aan de gedenktekens in Holsbeek-Plein, aan de Dreef Van Tilt, op het kerkhof en aan de Sint-Mauruskerk. Daarna was er een eucharistieviering in de kerk, opgeluisterd door de Harmonie Sint-Maurus.
In Nieuwrode werd de eucharistieviering, opgedragen door pastoor Alfons Peeters, gevolgd door een bloemenhulde aan het gedenkteken voor de gesneuvelden.
In Sint-Pieters-Rode werd de eucharistieviering bijgewoond door een ruime Poolse delegatie, waaronder voor de derde keer al een groep scouts die hiervoor speciaal uit Polen overkomen. Na de viering was er een bloemenhulde, zowel aan het gedenkteken voor de Belgische slachtoffers als aan de graven van de vijf Poolse soldaten, die in 1943 in Sint-Pieters-Rode omkwamen.
Uit één van de toespraken die bij deze herdenkingen gehouden werden, dit citaat tot slot:
“Verslagen over verre oorlogen op TV wennen snel. Maar beelden en verhalen uit onze plaatselijke en familiale omgeving, die gaan dieper en maken ons ten volle bewust dat oorlog altijd miserie en slachtoffers meebrengt. Het is daarom belangrijk dat de volgende generaties het verleden nooit vergeten en hieruit de nodige lessen blijven trekken.”

VERNIEUWING ABONNEMENT KERK en LEVEN
Normaal krijgt u als abonnee op Kerk en Leven rond deze tijd een brief in de bus met de vraag u opnieuw te abonneren voor 2020.
Voor de betaling daarvan gebruikt u best de gegevens van de brief die u in uw brievenbus gekregen hebt. Mocht u deze brief niet meer vinden, dan kan het ook door overschrijving van 37,50 euro op rekeningnr.: BE57 0682 2027 8135 van VPW Leuven. Vergeet niet duidelijk naam en adres te vermelden als mededeling.
Wie nog contant wilt betalen, kan terecht bij: Leon Thuys (Gobbelsrode 120), Rudy Janssens (Wingeweg 38), Adri Vissers (Kraaikant 41) of Paul Greveraars (Langestraat 49). Vergeet niet dit tijdig te doen, zeker voor 6 december!
Als u later betaalt, dan mist u waarschijnlijk de eerste nummers van het nieuwe jaar.
In elk geval hopen wij u ook in 2020 onder onze trouwe lezers te mogen rekenen.

STRAATVIERINGEN
In het werkjaar 2018-2019 zijn we in onze federatie begonnen met zogenoemde “Straatvieringen”. Met een brief die in alle huizen van een of enkele straten werd bezorgd nodigden we de bewoners van die straten uit voor een viering en gaven we hen de gelegenheid om bepaalde dingen aan te geven naar de parochie. De respons hierop was groot: velen namen deel aan de vieringen, veel mensen kregen hierdoor weer contact met de parochies, bij velen is de pastoor op bezoek geweest. Om die redenen wordt dit initiatief ook in dit nieuwe werkjaar herhaald.

Dit weekend hebben de eerste straatvieringen plaats in Nieuwrode, Sint-Pieters-Rode en Kortrijk-Dutsel (zie details in de rubriek ‘Vieringen’).

Tijdens die vieringen bidden we op een bijzondere manier voor de levende en overleden bewoners van die straten, voor de families en dierbaren, voor alle persoonlijke intenties. Wie wenst dat een overledene uit de straat met naam wordt genoemd, die kan dat (gratis) opgeven bij de verantwoordelijke van de parochie, voor of na een mis in de sacristie of bij de pastoor thuis (Rotselaarsebaan 10 – 3220 Holsbeek).

UITZENDINGEN OP RADIO MARIA VANUIT HOLSBEEK
Sinds begin september vorig jaar worden de Missen op dinsdag- en vrijdagmorgen om 9.00 uur in de Sint-Mauruskerk van Holsbeek uitgezonden op Radio Maria Vlaanderen. Heel wat parochianen uit onze federatie luisteren regelmatig. Met een de DAB+-radio is het goed te beluisteren en ook via www.radiomaria.be.
Wie televisie kijkt met een decorder van Telenet kan via kanaal 912 ook luisteren.
Op woensdagmorgen om 8.30 uur bidt Pastoor Penne ook het kerkelijk ochtendgebed voor op Radio Maria.
Voor veel mensen is Radio Maria (met als studio in de kerk van Egenhoven) een grote rijkdom voor hun geloofsleven. Probeer het ook eens.

DURF UW KERKELIJKE UITVAART VASTLEGGEN!
In de afgelopen tijd was er in elk van onze parochies wel eens verontwaardiging omdat mensen van wie bekend was dat ze gelovig en kerkelijk waren geen kerkelijke uitvaart kregen van hun nabestaanden. Dikwijls was het zo dat het een weduwe of weduwnaar was van wie de partner wel een kerkelijke uitvaart had gekregen en nu de laatste van het echtpaar overleed, kreeg deze van de nabestaanden geen kerkelijke uitvaart. Heel dikwijls hoor je dan: “Dat kan toch niet de wens geweest zijn van die overledene”. Heel wat gelovige mensen vragen zich af: ga ik van mijn kinderen of familieleden nog een kerkelijke uitvaart krijgen?
Als u zeker wil zijn dat er na uw overlijden gebeurt wat uw wens is, dan is het gemakkelijk op te lossen. U gaat naar het gemeentehuis en u laat gewoon vastleggen dat u een kerkelijke uitvaart wil, of u begraven of gecremeerd wilt worden en op welke begraafplaats u wilt begraven of bijgezet worden. Wanneer u het daar vastlegt, dan zal er gebeuren wat u het wilt. Leg uw wensen daarrond duidelijk vast, ook al vermoedt u dat uw familieleden het wel weten en zullen doen. Heel wat mensen zijn in de afgelopen tijd al naar het gemeentehuis gegaan en hebben dat gedaan. Er zijn geen kosten aan verbonden en het stelt mensen gerust.
Gewoon doen!

BIJ ONS GEDOOPT
Er is een kind geboren, zo weerloos en zo klein
Het werd door U gezonden om hier bij ons te zijn.
Wilt U haar met Uw stralen verlichten op haar pad
Heer, houdt haar met Uw handen steeds liefdevol omvat.

Op 24 september 2017 werd in onze Sint-Lambertuskerk door Pastoor Penne gedoopt: Julie Marie Vuegen, dochter van Johan Vuegen en Valerie van Hamme; zij wonen op de Kriesberg. Peter en meter zijn Jos Swillen en Hilde Van Roy.
Op zondag 3 december werd in onze Sint-Lambertuskerk Lucas Vandeputte gedoopt, als zoon van Gunther Vandeputte en Katleen T' Hooft; zij wonen in het Hoekje. Peter en meter zijn Michel Vandeputte en Caroline Campe.
Op zondag 10 december werden in onze Sint-Lambertuskerk door Pastoor Penne gedoopt:
 Preben Sellekaerts, zoon van Bart Sellekaerts en Lincy Boon uit de Plamootstraat; peter en meter zijn Gino Boon en Sofie Sellekaerts.
 Kjell Mertens, zoon van Thomas Mertens en Silke Matthys van op het Rot; peter en meter zijn Stijn Matthys en Leonie Verhaegen.
Op zondag 21 januari 2018 werd in onze Sint-Lambertuskerk door Pastoor Penne gedoopt: Omar Verlinden, zoon van Filip Verlinden en Katrien Cuppens; zij wonen op de Kratenberg. Peter en meter zijn Wouter Merckx en Katrien Verlinden.
Op zondag 4 februari werd in onze Sint-Lambertuskerk door Pastoor Penne gedoopt: Judith Vogeler, dochter van Frederik Vogeler en Loes Stukken; zij wonen op de Kriesberg. Meters zijn Lies Vogeler en Evelyn De Clercq.
Op zondag 11 februari doopte Pastoor Penne in onze Sint-Lambertuskerk: Britt en Mina Mehra Swinnen, dochters van Vishal Mehra en Lise Swinnen van het Rot. Peter en meter van Britt zijn Bart Swinnen en Greet Vervloet en voor Mina wordt het peterschap waargenomen door Bart Slangen.
Op zondag 13 mei werd Alexander Renmans in onze Sint-Lambertuskerk gedoopt door Pastoor Penne. Alexander is de zoon van Antoon Renmans en Joy Agbor; zij wonen in het Dorp. Peter en meter zijn Francis Nlemibe en Magdalena Melesa.
Op zaterdag 2 juni werd in onze Sint-Lambertuskerk door Pastoor Penne gedoopt: Kyandro Goor, zoontje van Jessie Goor uit de Sint-Lambertusstraat. Peter en meter zijn Gerri Goor en Wendy Geeraerts.
Op donderdag 2 augustus werd Robbert Van Eenoo gedoopt. Robbert is de zoon van Bart Van Eenoo en Feyi Van Eenoo uit Aarschot. Peter en meter zijn Jo Van Effen en Feyishetan O.O. Arisukwi.
Op vrijdag 3 augustus werd June Smith gedoopt. Zij is de dochter van Lee Smith en Vanessa Melis van het Hooghuis. Peter en meter zijn Daniel Melis en Kelly Smith.
Op zaterdag 29 september werd Seppe Janssens in onze Sint-Lambertuskerk door Pastoor Penne gedoopt. Seppe is de zoon van Steven Janssens en Karen Van Tongelen uit de Losting. Peter en meter zijn Laurens Verfaillie en Ellen Van Tongelen.
Op zondag 11 november werd in onze Sint-Lambertuskerk Simon Vanrenterghem door Pastoor Penne gedoopt. Simon is de zoon van Roeland Vanrenterghem en Martien Grauls; zij wonen op de Appelweg. Peter en meter zijn Filip Vanrenterghem en Karen Grauls.
Op zaterdag 1 december werd Gloria Gordts in onze Sint-Lambertuskerk door Pastoor Penne gedoopt: Zij is de dochter van Jonas Gordts en Inge Ickx uit de Appelweg. Peter en meter zijn Koen Van Cauwenbergh en Annick Wierinckx.
Op zondag 24 februari 2019 werd Lars Boeckx in onze Sint-Lambertuskerk gedoopt door Pastoor Penne. Lars is de zoon van Steven Boeckx en Jessy Gysemberg uit de Panoramastraat. Meters zijn Wendy Boeckx en Wendy Gysemberg.
Op zondag 7 april werd Fien Vermue in onze Sint-Lambertuskerk door Pastoor Penne gedoopt. Fien is de dochter van Edwin Vermue en Katja Servaes, uit de Groenstraat. Peter en meter zijn Gertjan Vermue en Veerle Servaes.
Op zondag 5 mei werd Prince Symens in onze Sint-Lambertuskerk door Pastoor Penne gedoopt. Prince is de zoon van Mathias Symens en Payalita Wuyts uit Gelrode. Peter en meter zijn Jonathan Symens en Gitta Hendrix.
Op zaterdag 22 juni werd Bob Vaes in onze Sint-Lambertuskerk door Pastoor Penne gedoopt. Bob is de zoon van Karel Vaes en Katrien Wauters; zij wonen in het Hoekje. Peter en meter zijn Sam Wauters en Barbara Vaes.
Op zondag 8 september werd Neomie Boon in onze Sint-Lambertuskerk door Pastoor Penne gedoopt. Zij is de dochter van Ken Boon en Natalie Clemens van de Kraaikant. Peter en meter zijn Pascal Clemens en Gerda Blockx.
Op zaterdag 28 september werd Axel Frere in onze Sint-Lambertuskerk door Pastoor Penne gedoopt. Axel is de zoon van Bart Frere en Catherine Van Hoof uit de Groenstraat. Peter en meters zijn Vincent Timmermans, Anais Tuyls en Christiane Deschouwer.
Op zondag 17 november 2019 werd Elle Vansina in onze Sint-Lambertuskerk door Pastoor Penne gedoopt. Zij is de dochter van Johan Vansina en Isabelle Vanlaere; zij wonen in de Bessembinderstraat. Peter en meter zijn Dirk Vansina en Bianca Van Hoof.
Onze parochiegemeenschap wenst de ouders van harte proficiat en veel geluk en zegen met hun kindje.

BIJ ONS GETROUWD
Op zaterdag 16 juni 2018 hebben Lesley Bruyninckx en Lien Vuerinckx uit de Losting in onze Sint-Lambertuskerk elkaar het kerkelijk ja-woord gegeven in het Sacrament van het Huwelijk. Getuigen waren Maarten Van Nuffel en Evi Reymenants.
Gods Zegen voor hun toekomst.

GEPENSIONEERDEN JONG EN OUD
Vanaf deze week opnieuw wekelijkse kaartnamiddagen op woensdag, telkens van 13.30 tot 16.30 uur.
Hartelijk welkom!


KERSTMARKT
Tijdens de kerstmarkt rond de kerk op zaterdag 14 december spelen de leerlingen van de Klim-Ops chool een kerstverhaal in de kerk om 17.00 uur. Het wordt volledig gebracht door de leerlingen waarbij de verschillende delen aan elkaar gezongen worden door een klein gelegenheidskoor.
Iedereen is welkom; er is kans tot een vrije bijdrage maar dat is geen verplichting.
Rond 16.00 uur is er op het podium ook een optreden van enkele leerlingen, zowel van Holsbeek als van Nieuwrode.

KLJ - Nieuwrode
zaterdag 14 december
Lipies: Rustige chillavond van 19.30 tot 22.00 uur
Rabbits: Conqusite a villa
zondag 15 december
Kajotters: Wie is de slimste kajotter?
Jeties: Zet God op nummer één en je zal nooit de laatste zijn … (Bram Liekens)
Noenies: Het is zoet, lekker en stiekem een beetje ongezond, maar dat houdt ons niet tegen.
Delta’s: We zulle ne kier zien wie het best frette kan.

KERSTFEEST GEPENSIONEERDEN
Op woensdag 18 december is het kerstfeest bij de gepensioneerdenbond.
Start om 13.00 uur met een welkomstdrankje en een hapje;daarna volgt een heus kerstdiner.
Hiervoor betaal je slechts 10 euro.
Ook is er gelegenheid tot het vernieuwen van de lidkaarten; voor een heel jaar betaal je 8 euro. Breng wel je oude lidkaart mee.

GEPENSIONEERDENBOND
De dennenboom staat te schitteren, de soep staat op het fornuis. Ook dit jaar wachten jullie heerlijke gerechten, warme en koude dranken, een leuk gesprek, die heerlijke kerstsfeer, deze keer op woensdag 18 december om 13.00 uur in de parochiezaal.
Breng je oude lidkaart mee en bij betaling van 8.00 euro krijg je meteen je nieuwe kaart voor 2020.
Van harte welkom!

GEPENSIONEERDEN JONG EN OUD
De volgende woensdagen is er geen bijeenkomst voor de kaarters. Het is dan immers kerstdag en nieuwjaar. E.v. bijeenkomst op woensdag 8 januari van 13.30 tot 16.30 uur.