Home
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 270432 .

Nieuws > Parochienieuws Nieuwrode

SINT- LAMBERTUS
NIEUWRODE

donderdag 17 mei
19.00 u: Eucharistieviering
H. Mis voor Hilaire De Cooman en Maria Scheerlinck
20.00 u: Rozenkransgebed
aan de kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes aan De Vliet

zondag 20 mei
10.30 u: Eucharistieviering
Intenties:
Leonie Smets, Frans Smets, Gerda Smets en François Letar
Lector: Ilse De Boeck

donderdag 24 mei
19.00 u: Eucharistieviering
H. Mis voor Hilaire De Cooman en Maria Scheerlinck

zondag 27 mei
10.30 u: Eucharistieviering
KVLV - Dankmis
Intenties:
Maria Van Bael en Frans Naulaerts
Alfons Feyaerts, Margaretha Van Criekingen, Omer en Karel
Augusta Meynaerts
Lector: KVLV

donderdag 31 mei
19.00 u: Eucharistieviering
Feest Maria Bezoek
H. Mis voor Hilaire De Cooman en Maria Scheerlinck

FEDERATIEBEDEVAART
Drieëndertig parochianen uit de Federatie Holsbeek gingen op vrijdag 11 mei naar twee Oost-Vlaamse bedevaartsoorden: Onze-Lieve-Vrouw van de Oudenberg (op de Muur) in Geraardsbergen en Onze-Lieve-Vrouw in Nazareth. Voor de meesten was het een ontdekking van twee bijzondere plekken van Mariaverering in Oost-Vlaanderen.

MEIMAAND MARIAMAAND
Nog een laatste maal deze maand bidden we het rozenkransgebed, op maandag 28 mei om 20.00 uur aan de kapel van de Boerinnenbond in de Hollestraat in Kortrijk-Dutsel.

COMMUNIE AAN HUIS
Ter gelegenheid van Pinksteren dat we vorige zondag mochten vieren, breng ik op donderdag 24 mei de communie bij onze zieke en bejaarde medeparochianen in Kortrijk-Dutsel en Sint-Pieters-Rode. U mag mij verwachten tussen 9.00 en 12.00 uur. Wie omwille van ziekte en/of leeftijd graag de communie aan huis ontvangt neemt best even contact met mij op.
Godelieve Nys, pastoraal werkster - tel: 016 62 13 85


EERSTE COMMUNIEVIERINGEN
Op zondag 6 mei waren er Eerste Communievieringen in Nieuwrode en Kortrijk-Dutsel. In Nieuwrode ging het om 22 kinderen; in Kortrijk-Dutsel 7 kinderen uit Sint-Pieters-Rode en 13 uit Kortrijk-Dutsel.
Van harte proficiat aan deze Communicanten en hun familie.

MEIMAAND MARIAMAAND
Het is een oude Vlaamse traditie om in de meimaand bij Mariakapellen te bidden. We sluiten aan bij die oude traditie door in de vier parochies van onze Federatie Holsbeek bij een aantal kapellen het rozenkransgebed bidden. De komende dagen zijn er nog gebedsstonden op:
 op donderdag 17 mei om 20.00 uur aan de kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes in Nieuwrode;
 op vrijdag 18 mei om 19.00 uur aan de Lourdesgrot in de tuin van het WZC Sint-Margaretha in Holsbeek;
 op maandag 28 mei om 20.00 uur aan de kapel van de Boerinnenbond in Kortrijk-Dutsel.
Langs Maria naar Jezus!

ENKELE BEDEVAARTEN MET DE PASTOOR
Op Pinksteren, zondag 20 mei, mag ik om 17.00 uur de Mis opdragen in de buitenkapel naast de basiliek van Scherpenheuvel. Ik doe dit al sinds 2003 voor oud-parochianen uit het Nederlandse Luyksgestel die dan een voetbedevaart van meer dan 50 km achter de rug hebben. Iedereen is er van harte welkom.

Op Tweede Pinksterdag, maandag 21 mei, is er in Zoutleeuw de jaarlijkse Sint-Leonardusprocessie. De Heilige Leonardus was een Franse kluizenaar, bevrijder van gevangenen, bevrijder van allerlei ziekten, in het bijzonder van mensen met reuma en jicht, en beschermer van kinderen en toeverlaat van zwangere vrouwen. De Eucharistieviering begint er om 10.00 uur en daarna is er de processie. Ik zal er concelebreren met vele priesters. Ook al onze parochianen zijn van harte welkom.

Op woensdag 23 mei zal ik om 11.30 uur de Eucharistieviering opdragen in de Basiliek van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes in Oostakker bij Gent. In Oostakker gebeurde het eerste wonder buiten Lourdes op voorspraak van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes. Ook hier is iedereen welkom.
Pastoor A. Penne

OPEN KERKENDAGEN
Op voorstel van federatiepastoor Andy Penne nemen de vier parochies van onze parochiefederatie tijdens het eerste weekend van juni deel aan de Open Kerkendagen.
In de Sint-Lambertuskerk van Nieuwrode zal er op zondag 3 juni van 13.00 tot 18.00 uur een beperkte tentoonstelling zijn van religieuze voorwerpen en symbolen. Om 14.00 en 16.30 uur zullen er rondleiding gegeven worden met uitleg over de kerk en het meubilair.
Ook in Holsbeek Sint-Maurus zijn er in de loop van de namiddag rondleiding in de kerk.
De Sint-Catharinakerk van Kortrijk-Dutsel zal zowel op zaterdag 2 als op zondag 3 juni open zijn van 11.00 tot 18.00 uur; tussen 14.00 en 18.00 uur zijn er gegidste rondleidingen van telkens ongeveer een half uur.
Op zondagmorgen is er om 09.50 uur een aparte rondleiding, aansluitend op de zondagmis van 09.00 uur, voor de dan aanwezige parochianen, maar ook voor eventuele andere geïnteresseerden.
In de kerk zullen enkele tentoonstellingen opgesteld worden rond:
 de bouwhistorie van de kerk;
 een reproductie van een uitzonderlijk schilderij van de processie van Kortrijk-Dutsel;
 enkele historische liturgische gewaden uit het bezit van onze kerk;
 de Heilige Catharina, patrones van onze parochie;
 het boek van de Broederschap van Sint-Catharina, Sint-Marcoen en Sint-Hatabrandus, in 1705 opgericht door pastoor Hadrianus De Vaddere;
 informatie over de geschilderde Kruisweg, de reeds uitgevoerde restauratiewerken, de Heilige Theresia van Lisieux en een projectie over enkele Bretoense parochies.
In Sint-Pieters-Rode tenslotte zal de kerk op zondag 3 juni open zijn van 10.00 tot 18.00 uur. Daar is om 10.30 uur eerst een aperitiefconcert door het instrumentaal ensemble Spectrum, met een keuze uit zowel een klassiek- als een jazzrepertoire. Dit ensemble bestaat uit: Frederik Buelens (Bugel, Trompet, Cornet), Niels Smeets (Alt Sax, Bariton Sax), Wim Vrinssen (Euphonium, Tenor Sax) en Jean-Pierre Buelens (Bassoon, Trompet, Cornet).
Verder zal er in de kerk aandacht zijn voor:
 het te restaureren Van Peteghem – orgel;
 de kruisweg, rond 1960 op metaalplaat geschilderd door de toenmalige pastoor Paul Vos;
 een stralenmonstrans in verguld zilver uit 1717;
 een neogotische Calvariebeeldengroep;
 de verering van de Heilige Wivina, 2e patroonheilige van deze parochie.
In het hele land zijn er dat weekend bijna 600 gebedshuizen toegankelijk; een overzicht daarvan is te vinden op www.openkerken.be.
VORMSELVIERING 28 APRIL
Op zaterdag 28 april waren velen in de kerk van Sint-Pieters-Rode getuigen van de hernieuwing van de doopbeloften van 19 jongeren uit Nieuwrode. Zij ontvingen die dag van Deken Dirk De Gendt ook het sacrament van het vormsel.

GEBEDSMOMENTEN TIJDENS DE MEIMAAND

Het is een oude Vlaamse traditie om in de meimaand bij Mariakapellen te bidden. We willen aansluiten bij die oude traditie en in de vier parochies van onze Federatie Holsbeek bij een aantal kapellen het rozenkransgebed bidden. We hebben 7 gebedsstonden voorzien:
 op donderdag 17 mei om 20.00 uur aan de kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes in Nieuwrode;
 op vrijdag 18 mei om 19.00 uur aan de Lourdesgrot in de tuin van het WZC Sint-Margaretha in Holsbeek;
 op maandag 28 mei om 20.00 uur aan de kapel van de Boerinnenbond in Kortrijk-Dutsel.
Deze gebedsstonden worden hier in het parochieblad en in de kerken aangekondigd, en de parochieploegen zullen ook uitnodigingen bezorgen in de huizen in de buurt van de kapellen.
Langs Maria naar Jezus!

MEIBEDEVAARTEN
Op Pinksteren (20 mei) tenslotte, dan gaat Pastoor Penne voor in een eucharistieviering in de Basiliek van Scherpenheuvel om 17.00 uur.

En dan is er ook nog de Federatiebedevaart, op vrijdag 11 mei.
We doen dat met een liftbus die om 09.15 uur aan de kerk van Nieuwrode vertrekt
en verder langs de kerk rijdt. De rit gaat richting Geraardsbergen waar we in de kapel van de Oudeberg eucharistie vieren en aansluitend het middagmaal gebruiken in ’t Hemelrijck. Daarna rijden we richting Nazareth voor een bezoek aan de kerk toegewijd aan O.L. Vrouw Geboorte, waar we samen het rozenhoedje bidden. Dan worden we in de zaal bij de kerk verwacht voor een vieruurtje met een kop koffie, twee sandwiches en een eclair. We zijn terug thuis rond 19.30 uur.
Inschrijven kan nog tot 1 mei: de prijs - met middagmaal en koffie met broodjes inbegrepen - bedraagt 40,00 euro. Betalen kan in Holsbeek bij Carine Vandeput, in Kortrijk-Dutsel bij Achille en Irene Frooninckx- Van Kriekingen, in Nieuwrode bij Juliette Van Meerbeek en in Sint-Pieters-Rode bij Godelieve Nys.

U ziet het, er zijn gelegenheden genoeg om Moeder Maria tijdens de maand mei te ontmoeten.UITZENDINGEN OP RADIO MARIA VANUIT HOLSBEEK
Sinds begin september vorig jaar worden de Missen op dinsdag- en vrijdagmorgen om 9.00 uur in de Sint-Mauruskerk van Holsbeek uitgezonden op Radio Maria Vlaanderen. Heel wat parochianen uit onze federatie luisteren regelmatig. Met een de DAB+-radio is het goed te beluisteren en ook via www.radiomaria.be.
Wie televisie kijkt met een decorder van Telenet kan via kanaal 912 ook luisteren.
Op woensdagmorgen om 8.30 uur bidt Pastoor Penne ook het kerkelijk ochtendgebed voor op Radio Maria.
Voor veel mensen is Radio Maria (met als studio in de kerk van Egenhoven) een grote rijkdom voor hun geloofsleven. Probeer het ook eens.

DURF UW KERKELIJKE UITVAART VASTLEGGEN!
In de afgelopen tijd was er in elk van onze parochies wel eens verontwaardiging omdat mensen van wie bekend was dat ze gelovig en kerkelijk waren geen kerkelijke uitvaart kregen van hun nabestaanden. Dikwijls was het zo dat het een weduwe of weduwnaar was van wie de partner wel een kerkelijke uitvaart had gekregen en nu de laatste van het echtpaar overleed, kreeg deze van de nabestaanden geen kerkelijke uitvaart. Heel dikwijls hoor je dan: “Dat kan toch niet de wens geweest zijn van die overledene”. Heel wat gelovige mensen vragen zich af: ga ik van mijn kinderen of familieleden nog een kerkelijke uitvaart krijgen?
Als u zeker wil zijn dat er na uw overlijden gebeurt wat uw wens is, dan is het gemakkelijk op te lossen. U gaat naar het gemeentehuis en u laat gewoon vastleggen dat u een kerkelijke uitvaart wil, of u begraven of gecremeerd wilt worden en op welke begraafplaats u wilt begraven of bijgezet worden. Wanneer u het daar vastlegt, dan zal er gebeuren wat u het wilt. Leg uw wensen daarrond duidelijk vast, ook al vermoedt u dat uw familieleden het wel weten en zullen doen. Heel wat mensen zijn in de afgelopen tijd al naar het gemeentehuis gegaan en hebben dat gedaan. Er zijn geen kosten aan verbonden en het stelt mensen gerust.
Gewoon doen!

NOVEENKAARSEN
Veel mensen branden graag een noveenkaars, een kaars die negen dagen brandt. Vanaf Lichtmis zullen er in onze kerken overal noveenkaarsen voorzien worden. Voor elke parochie is er een eigen noveenkaars gemaakt:
 Voor Holsbeek Sint-Maurus met een afbeelding van Onze Lieve Vrouw van Holsbeek, zoals ze ook in het gemeentewapen staat;
 voor Kortrijk-Dutsel met de afbeelding van “ons” beeld van de heilige Catharina;
 voor Sint-Pieters-Rode met de afbeelding van het Mariabeeld uit de kerk en van “ons” beeld van de heilige Wivina;
 voor Nieuwrode met de afbeelding van het beeld van de heilige Lambertus dat vooraan in de kerk staat.
Tijdens de vieringen van 3 en 4 februari zullen we de kaarsen voorstellen en vanaf dan zijn ze ook beschikbaar, aan 3,50 euro per stuk. Misschien ook mooi om eens weg te geven, zo een kaars met de afbeelding van iets uit het eigen dorp.

BIJ ONS GEDOOPT
Er is een kind geboren, zo weerloos en zo klein
Het werd door U gezonden om hier bij ons te zijn.
Wilt U haar met Uw stralen verlichten op haar pad
Heer, houdt haar met Uw handen steeds liefdevol omvat.

Op 24 september werd in onze Sint-Lambertuskerk door Pastoor Penne gedoopt: Julie Marie Vuegen, dochter van Johan Vuegen en Valerie van Hamme; zij wonen op de Kriesberg. Peter en meter zijn Jos Swillen en Hilde Van Roy.
Op zondag 3 december werd in onze Sint-Lambertuskerk Lucas Vandeputte gedoopt, als zoon van Gunther Vandeputte en Katleen T' Hooft; zij wonen in het Hoekje. Peter en meter zijn Michel Vandeputte en Caroline Campe.
Op zondag 10 december werden in onze Sint-Lambertuskerk door Pastoor Penne gedoopt:
 Preben Sellekaerts, zoon van Bart Sellekaerts en Lincy Boon uit de Plamootstraat; peter en meter zijn Gino Boon en Sofie Sellekaerts.
 Kjell Mertens, zoon van Thomas Mertens en Silke Matthys van op het Rot; peter en meter zijn Stijn Matthys en Leonie Verhaegen.
Op zondag 21 januari 2018 werd in onze Sint-Lambertuskerk door Pastoor Penne gedoopt: Omar Verlinden, zoon van Filip Verlinden en Katrien Cuppens; zij wonen op de Kratenberg. Peter en meter zijn Wouter Merckx en Katrien Verlinden.
Op zondag 4 februari werd in onze Sint-Lambertuskerk door Pastoor Penne gedoopt: Judith Vogeler, dochter van Frederik Vogeler en Loes Stukken; zij wonen op de Kriesberg. Meters zijn Lies Vogeler en Evelyn De Clercq.
Op zondag 11 februari doopte Pastoor Penne in onze Sint-Lambertuskerk: Britt en Mina Mehra Swinnen, dochters van Vishal Mehra en Lise Swinnen van het Rot. Peter en meter van Britt zijn Bart Swinnen en Greet Vervloet en voor Mina wordt het peterschap waargenomen door Bart Slangen.

Onze parochiegemeenschap wenst de ouders van harte proficiat en veel geluk en zegen met hun kindje.

BLOEMSCHIKKEN
Les 3 van KVLV op dinsdag 15 mei om 19.30 uur in de parochiezaal.

ROZENKRANS
Op donderdag 17 mei stappen we na de avondviering naar de kapel aan de overkant van de grote baan om daar om 20.00 uur het rozenhoedje te bidden.

ZANGKOOR
Repetitie op woensdag 16 mei van 19.30 tot 21.00 uur in de kerk.

BIDDEN BIJ MARIA
Op donderdag 3 mei was er een gebedsmoment bij de Lourdesgrot aan de N223. Samen met de pastoor kwamen vier parochianen het rozenhoedje bidden. De Lourdesgrot werd in 1933 gebouwd en viert dus dit jaar haar 85e verjaardag.
Een volgend gebedsmoment is er in Nieuwrode op donderdag 17 mei, na de avondviering aan de kapel aan De Vliet.

KLJ
zaterdag 19 mei
Kajotters: Iets met een groot scherm vandaag! (van 19.00 tot 21.00 uur)
Delta’s: “Growing old is mandatory, growing up is optional” (van 20.00 tot 22.30 uur)

zondag 20 mei
Noenies: Vandaag wordt er met water gespeeld; enkel als het goed weer is, anders doen we iets anders.
Lippies: H2O voor het plezier
Jeties: Life is simple, just add some water.
Rabbits: Een-tegen-allen
Dit is de laatste KLJ voor het zomer kamp; kom dus zeker meespelen en nadenken over coole spelletjes die jullie willen spelen op het kamp.

GEPENSIONEERDENBOND
Samenkomst op woensdag 23 mei om 13.00 uur in de parochiezaal.
Bestek meebrengen a.u.b.!

RESTAURATIE VAN CHRISTUSBEELD IN SINT-LAMBERTUSKERK
Op “het kerkhof rond de kerk” hing aan de buitenkant van de kerk (aan de kant van Boerke Liekens - nu de kant van de Techno) onder een afdakje een wit geschilderd Christusbeeld aan een zwart kruis. Heel wat oudere mensen zullen zich dat ongetwijfeld nog wel herinneren.
In de jaren ’60 van vorige eeuw werd door de gemeente de nieuwe begraafplaats in gebruik genomen en werd het oude kerkhof weggedaan. Het Christusbeeld werd door de Kerkfabriek weggenomen en opgehangen in de doopkapel, achteraan in de kerk.
In 1992, na de restauratie van de kerk, werd de doopvont verplaatst naar links vooraan in de kerk. Het Christusbeeld, dat in slechte staat verkeerde - de armen waren tegen de schouders afgebroken - belandde op een kast in de bergplaats. In de tot rouwkapel omgevormde doopkapel hing sedertdien het Christusbeeld dat in de rechter zijbeuk hing.
Bij een controle van het interieur door Monumentenwacht Vlaams-Brabant, werd het Christusbeeld, uit eik vervaardigd en daterend van rond 1500, als zeer waardevol bestempeld. Monumentenwacht drong er dan ook op aan dat de Kerkfabriek dit Christusbeeld grondig zou laten restaureren.
In 2015 werd restaurateur Toon Van Campenhout uit Niel aangezocht om een vooronderzoek op het Christusbeeld uit te voeren. Met het oog op een restauratie was het belangrijk te weten in welke staat het beeld verkeerde, hoe dikwijls het sedert 1500 werd overschilderd en welke componenten van verf men gebruikt had. Uit een microscopische studie bleek dat het beeld in die 500 jaar 7 maal werd overschilderd, de laatste keer met een vlakke, effen witte verf.
Dank zij een gift van een parochiaan, aangevuld met subsidies van de gemeente en van de provincie, kon de Kerkfabriek in 2017 het restauratiedossier starten. In juni 2017 werd het werk toevertrouwd aan restaurateur Toon Van Campenhout, die ook het vooronderzoek had verricht.
Het kruis, vermoedelijk van de 19e eeuw, zou in de kerk gerestaureerd worden, maar het Christusbeeld zelf werd overgebracht naar zijn atelier in Niel. Om een optimale schoonheid van het beeld te verkrijgen werd overeengekomen, naast het minutieus herstellen van de gebreken, alleen de laatste twee verflagen te verwijderen.
De wijze waarop de restauratie werd uitgevoerd, werd vooraf besproken met de dienst Erfgoed van de provincie Vlaams-Brabant.
Een verflaag verwijderen is een minutieus werk: millimeter per millimeter wordt met een fijn wattenstaafje, dat gedrenkt is in een speciale vloeistof, aangepast aan de soort verf, verflaag per verflaag weggenomen. Voor het verwijderen van de twee verflagen waren 188 uren werk nodig. De totale restauratie van het kruis en het Christusbeeld heeft 355 uren werk gevraagd.
Na 6 maanden afwezigheid werd het gerestaureerde Christusbeeld op 26 maart 2018 tijdens de Goede Week teruggebracht. Nu hangt het weer in de rouwkapel.

GEPENSIONEERDENBOND
Samenkomst op woensdag 23 mei om 13.00 uur in de parochiezaal.
Na een hartige hap is het weer tijd om te kaarten of een ander vrijetijdsspel te doen.

KVLV - DANKMIS
Op zondag 27 mei nodigt KVLV – Nieuwrode al haar leden en iedereen uit in de Sint-Lambertuskerk om 10.30 uur voor een eucharistieviering als dank voor een mooi werkjaar met vele activiteiten.
KVLV-leden zorgen voor de omkadering van deze viering.
Zij heten u allen van harte welkom om in verbondenheid over de grenzen van de wereld heen deze eucharistie te vieren. Zij herdenken ook alle overleden KVLV-leden.

ZANGKOOR
Repetitie in de kerk op woensdag 30 mei van 19.30 tot 21.00 uur.