Home
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 294106 .

Nieuws > Parochienieuws Nieuwrode

SINT- LAMBERTUS
NIEUWRODE

donderdag 20 juni
13.30 u: Viering voor de School Klim-Op
ter gelegenheid van het einde van het schooljaar

19.00 u: Eucharistieviering
H. Mis voor Gerard Deman

donderdag 27 juni
19.00 u: Eucharistieviering
Gedachtenis van de Heilige Cyrillus van Alexandrië
H. Mis voor Jef Cops en Maria Liebens

zondag 30 juni
10.30 u: Eucharistieviering
Intenties:
Jgt Pastoor Raymond Jacobs
Francine Blauwens en Maurice Vandermolen
Lector: Ilse De Boeck

donderdag 4 juli
19.00 u: Eucharistieviering
Gedachtenis van de Heilige Elisabeth van Portugal
H. Mis voor Elisa Geerinck

zondag 7 juli
10.30 u: Eucharistieviering
Intenties:
Fientje Wuyts en Maria Van Bael
Lector: Lea Timmermans

donderdag 11 juli
19.00 u: Eucharistieviering
Feest van de heilige Benedictus, patroon van Europa
H. Mis voor Gerard Deman

zondag 14 juli
10.30 u: Eucharistieviering
Lector: Anita Van Hoof

donderdag 18 juli
19.00 u: Eucharistieviering
H. Mis voor Jef Cops en Maria Liebens

HOOGFEEST VAN HET HEILIG HART
Op vrijdag 28 juni vieren we in de Kerk het Hoogfeest van het Heilig Hart van Jezus. In al onze kerken hebben we gedurende de maand juni het beeld van het Heilig Hart van Jezus bijzondere aandacht gegeven.
Er zal op vrijdag 28 juni in onze Federatie één Eucharistieviering zijn, om 9 uur in de Sint-Mauruskerk van Holsbeek. We vieren het Hoogfeest in verbondenheid met de luisteraars van Radio Maria Vlaanderen.

VORMELINGEN NAAR SCHERPENHEUVEL
Een flinke groep van 30 parochianen, vormelingen en hun begeleiders, ging met Pinksteren te voet van Nieuwrode naar Scherpenheuvel. Onderweg picknickten ze eerst in het Tienbundersbos en rusten ze nog even uit ten huize Kamiano aan het Groenhof. Bij aankomst in Scherpenheuvel werd er samen met nog andere parochianen de Eucharistieviering gevierd in de Koepelkapel naast de Basiliek.
Proficiat aan alle deelnemers!


FEDERATIEBEDEVAART
Op vrijdag 31 mei ging een mooie groep van 35 parochianen mee op onze federatiebedevaart naar twee Mariabedevaartsplaatsen in ons vicariaat: naar Halle en Alsemberg.

INSCHRIJVING VORMSEL
De kinderen geboren in het jaar 2008 komen in aanmerking om in 2020 hun Vormsel te ontvangen en hun Doopbeloften te hernieuwen. Graag nodigen wij geïnteresseerde ouders uit op de informatieavond in het Kloosterhof in Sint-Pieters-Rode op vrijdag 21 juni 2019 om 20.00 uur.
Het catechesejaar wordt ingezet met de Missiodag op zaterdag 5 oktober 2019 in Leuven met als thema "Damiaan lig(ch)t in Leuven!".
In 2020 hebben de vieringen van de plechtige Hernieuwing van de Doopbeloften en het Vormsel plaats in de kerk van Sint-Pieters-Rode op zaterdag 2 mei en zaterdag 9 mei 2020, telkens om 15.00 uur.
Mogen wij u vragen een kopie van "bewijs van het doopsel" mee te brengen, te vinden in het trouwboekje of een uittreksel van het doopboek van de parochie waar uw kind gedoopt werd? Wij hopen van harte vele ouders te mogen verwelkomen op 21 juni.
Pastoor Andy Penne en de vormselwerkgroep.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met: Godelieve Nys, pastoraal werkster,
GSM: 0478 38 57 54 - e-mail: godelieve.nys@gmail.com.

AUTOZEGENING
Op zaterdag 22 juni zal er aan de kerk van Kortrijk-Dutsel van 15.30 uur tot 16.30 uur gelegenheid zijn om je auto of ander voertuig te laten zegenen. Voor we op vakantie vertrekken is het een mooi gebruik om de auto te laten zegenen. Vorig jaar zijn er heel wat mensen uit onze Federatie en daarbuiten gekomen, van harte welkom.

OPEN INFOAVOND PASTORALE REGIO’S
Vanaf 1 september worden de huidige dekenaten van het Vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen herverdeeld in vier pastorale regio’s: Halle, Mechelen, Leuven en Tienen. Elke regio zal gestuurd worden door een regioploeg.
Op dinsdag 18 juni stelt hulpbisschop Koen Vanhoutte de regioploeg van de Pastorale Regio Leuven voor op een open infoavond, om 20.00 uur in de Sint-Jacobskerk, Goudbloemstraat 28 - 3000 Leuven.
Parkeren kan op het Sint-Jacobsplein.
Inschrijven hiervoor kan via www.vlbm.be of via telefoon 015 29 84 51.

VORMSELVIERINGEN
Op zaterdag 11 mei ontvingen 22 jongens en meisjes uit de parochies Sint-Pieters-Rode, Nieuwrode en Kortrijk-Dutsel het Heilig Vormsel. Deken Stefaan Callebaut uit Bierbeek diende namens onze bisschop het Heilig Vormsel toe.
Op zaterdag 18 mei ontvingen 17 jongens en meisjes uit de Holsbeekse geloofsgemeenschap het Heilig Vormsel. Deken De Gendt uit Leuven diende het Heilige Vormsel toe.
Proficiat voor onze vormelingen en hun families.

YOUTUBE
N.a.v. het bericht van vorige week i.v.m. de filmpjes over Kortrijk-Dutsel die op www.youtube.com te zien zijn – als je ‘Kortrijk-Dutsel’: in het zoekvak intikt - laat pastoor Penne weten dat ook zijn aanstellingsviering van 15 augustus 2017 op zijn Youtube-kanaal kan bekeken worden. De link daarvoor is:
https://www.youtube.com/watch?v=TvxPZrUFTS4.

UITZENDINGEN OP RADIO MARIA VANUIT HOLSBEEK
Sinds begin september vorig jaar worden de Missen op dinsdag- en vrijdagmorgen om 9.00 uur in de Sint-Mauruskerk van Holsbeek uitgezonden op Radio Maria Vlaanderen. Heel wat parochianen uit onze federatie luisteren regelmatig. Met een de DAB+-radio is het goed te beluisteren en ook via www.radiomaria.be.
Wie televisie kijkt met een decorder van Telenet kan via kanaal 912 ook luisteren.
Op woensdagmorgen om 8.30 uur bidt Pastoor Penne ook het kerkelijk ochtendgebed voor op Radio Maria.
Voor veel mensen is Radio Maria (met als studio in de kerk van Egenhoven) een grote rijkdom voor hun geloofsleven. Probeer het ook eens.

DURF UW KERKELIJKE UITVAART VASTLEGGEN!
In de afgelopen tijd was er in elk van onze parochies wel eens verontwaardiging omdat mensen van wie bekend was dat ze gelovig en kerkelijk waren geen kerkelijke uitvaart kregen van hun nabestaanden. Dikwijls was het zo dat het een weduwe of weduwnaar was van wie de partner wel een kerkelijke uitvaart had gekregen en nu de laatste van het echtpaar overleed, kreeg deze van de nabestaanden geen kerkelijke uitvaart. Heel dikwijls hoor je dan: “Dat kan toch niet de wens geweest zijn van die overledene”. Heel wat gelovige mensen vragen zich af: ga ik van mijn kinderen of familieleden nog een kerkelijke uitvaart krijgen?
Als u zeker wil zijn dat er na uw overlijden gebeurt wat uw wens is, dan is het gemakkelijk op te lossen. U gaat naar het gemeentehuis en u laat gewoon vastleggen dat u een kerkelijke uitvaart wil, of u begraven of gecremeerd wilt worden en op welke begraafplaats u wilt begraven of bijgezet worden. Wanneer u het daar vastlegt, dan zal er gebeuren wat u het wilt. Leg uw wensen daarrond duidelijk vast, ook al vermoedt u dat uw familieleden het wel weten en zullen doen. Heel wat mensen zijn in de afgelopen tijd al naar het gemeentehuis gegaan en hebben dat gedaan. Er zijn geen kosten aan verbonden en het stelt mensen gerust.
Gewoon doen!

BIJ ONS GEDOOPT
Er is een kind geboren, zo weerloos en zo klein
Het werd door U gezonden om hier bij ons te zijn.
Wilt U haar met Uw stralen verlichten op haar pad
Heer, houdt haar met Uw handen steeds liefdevol omvat.

Op 24 september werd in onze Sint-Lambertuskerk door Pastoor Penne gedoopt: Julie Marie Vuegen, dochter van Johan Vuegen en Valerie van Hamme; zij wonen op de Kriesberg. Peter en meter zijn Jos Swillen en Hilde Van Roy.
Op zondag 3 december werd in onze Sint-Lambertuskerk Lucas Vandeputte gedoopt, als zoon van Gunther Vandeputte en Katleen T' Hooft; zij wonen in het Hoekje. Peter en meter zijn Michel Vandeputte en Caroline Campe.
Op zondag 10 december werden in onze Sint-Lambertuskerk door Pastoor Penne gedoopt:
 Preben Sellekaerts, zoon van Bart Sellekaerts en Lincy Boon uit de Plamootstraat; peter en meter zijn Gino Boon en Sofie Sellekaerts.
 Kjell Mertens, zoon van Thomas Mertens en Silke Matthys van op het Rot; peter en meter zijn Stijn Matthys en Leonie Verhaegen.
Op zondag 21 januari 2018 werd in onze Sint-Lambertuskerk door Pastoor Penne gedoopt: Omar Verlinden, zoon van Filip Verlinden en Katrien Cuppens; zij wonen op de Kratenberg. Peter en meter zijn Wouter Merckx en Katrien Verlinden.
Op zondag 4 februari werd in onze Sint-Lambertuskerk door Pastoor Penne gedoopt: Judith Vogeler, dochter van Frederik Vogeler en Loes Stukken; zij wonen op de Kriesberg. Meters zijn Lies Vogeler en Evelyn De Clercq.
Op zondag 11 februari doopte Pastoor Penne in onze Sint-Lambertuskerk: Britt en Mina Mehra Swinnen, dochters van Vishal Mehra en Lise Swinnen van het Rot. Peter en meter van Britt zijn Bart Swinnen en Greet Vervloet en voor Mina wordt het peterschap waargenomen door Bart Slangen.
Op zondag 13 mei werd Alexander Renmans in onze Sint-Lambertuskerk gedoopt door Pastoor Penne. Alexander is de zoon van Antoon Renmans en Joy Agbor; zij wonen in het Dorp. Peter en meter zijn Francis Nlemibe en Magdalena Melesa.
Op zaterdag 2 juni werd in onze Sint-Lambertuskerk door Pastoor Penne gedoopt: Kyandro Goor, zoontje van Jessie Goor uit de Sint-Lambertusstraat. Peter en meter zijn Gerri Goor en Wendy Geeraerts.
Op donderdag 2 augustus werd Robbert Van Eenoo gedoopt. Robbert is de zoon van Bart Van Eenoo en Feyi Van Eenoo uit Aarschot. Peter en meter zijn Jo Van Effen en Feyishetan O.O. Arisukwi.
Op vrijdag 3 augustus werd June Smith gedoopt. Zij is de dochter van Lee Smith en Vanessa Melis van het Hooghuis. Peter en meter zijn Daniel Melis en Kelly Smith.
Op zaterdag 29 september werd Seppe Janssens in onze Sint-Lambertuskerk door Pastoor Penne gedoopt. Seppe is de zoon van Steven Janssens en Karen Van Tongelen uit de Losting. Peter en meter zijn Laurens Verfaillie en Ellen Van Tongelen.
Op zondag 11 november werd in onze Sint-Lambertuskerk Simon Vanrenterghem door Pastoor Penne gedoopt. Simon is de zoon van Roeland Vanrenterghem en Martien Grauls; zij wonen op de Appelweg. Peter en meter zijn Filip Vanrenterghem en Karen Grauls.
Op zaterdag 1 december werd Gloria Gordts in onze Sint-Lambertuskerk door Pastoor Penne gedoopt: Zij is de dochter van Jonas Gordts en Inge Ickx uit de Appelweg. Peter en meter zijn Koen Van Cauwenbergh en Annick Wierinckx.
Op zondag 24 februari werd Lars Boeckx in onze Sint-Lambertuskerk gedoopt door Pastoor Penne. Lars is de zoon van Steven Boeckx en Jessy Gysemberg uit de Panoramastraat. Meters zijn Wendy Boeckx en Wendy Gysemberg.
Op zondag 7 april werd Fien Vermue in onze Sint-Lambertuskerk door Pastoor Penne gedoopt. Fien is de dochter van Edwin Vermue en Katja Servaes, uit de Groenstraat. Peter en meter zijn Gertjan Vermue en Veerle Servaes.
Op zondag 5 mei werd Prince Symens in onze Sint-Lambertuskerk door Pastoor Penne gedoopt. Prince is de zoon van Mathias Symens en Payalita Wuyts uit Gelrode. Peter en meter zijn Jonathan Symens en Gitta Hendrix.
Onze parochiegemeenschap wenst de ouders van harte proficiat en veel geluk en zegen met hun kindje.

BIJ ONS GETROUWD
Op zaterdag 16 juni 2018 hebben Lesley Bruyninckx en Lien Vuerinckx uit de Losting in onze Sint-Lambertuskerk elkaar het kerkelijk ja-woord gegeven in het Sacrament van het Huwelijk. Getuigen waren Maarten Van Nuffel en Evi Reymenants.
Gods Zegen voor hun toekomst.

WELKOM BIJ SAMANA
Samana zet mensen met een chronische ziekte en hun mantelzorgers in hun kracht.
Samen met meer dan 20000 vrijwilligers organiseert Samana diverse kansen tot ontmoeting, verademing, versterking en ondersteuning.
Vrijwilligers van Samana Nieuwrode gaan op huisbezoek bij oudere, zieke mensen.
We organiseren ook activiteiten.
Wil je onze vrijwilligersploeg versterken? Wil je iemand uit de buurt die ziek is of nood heeft aan sociaal contact af en toe een bezoekje brengen?
Of wil je plaatselijk mee activiteiten voor hen organiseren (feestje, uitstap, ;;;)?
Dan ben je zeker welkom bij ons!
Wens je hieraan mee te helpen of meer info?
Geef dan zeker een seintje aan:
Marc Van Looy (voorzitter): 0494 77 11 77, Julia Smets (secretaris): 016 56 49 69 of Samana Leuven: 016 35 96 88.

GEPENSIONEERDENBOND
Waar heeft Abraham de mosterd gehaald?
Wil je dat graag weten? Ga dan zeker mee op woensdag 19 juni want dan bezoeken we de mosterdfabriek in Lubbeek.
Mosterd maken gebeurt bij DE STER alleen met de beste en meest eenvoudige ingrediënten: mosterdzaad, zeezout, natuurazijn en water. Zonder toevoeging van bewaarmiddelen of kleurstoffen. Ze maken er drie soorten mosterd: hele zachte en fijne, een graantjesmosterd en een extra scherpe mosterd. En dat al sinds 1924, met een authentieke drie-steens mosterdmolen.
Het begon dus allemaal in de jaren twintig van vorige eeuw toen Eugène Vanderwegen met paard en kar de Leuvense straten afschuimde om mosterd te verkopen. Nadien kwam er Brusselse kaas bij. In 1986 is de mosterdmakerij verhuisd naar Lubbeek, waar er tot op heden nog iedere week vele kilo’s mosterd gemaakt wordt. Ondertussen zijn het al de vierde en vijfde generatie mosterdmakers die de passie voor dit product verder zetten.
Het bezoek aan de mosterdmakerij duurt ongeveer anderhalf uur. Je krijgt hierbij een introductie in de geschiedenis van de makerij en in het productieproces. Het eindigt met een mosterdproeven. Drank kan op het moment zelf apart besteld worden als je dat wenst. Nadien gaan we nog samen een hapje eten
We komen samen zoals afgesproken tijdens de bond van 22 mei en rijden met eigen vervoer.

GEPENSIONEERDENBOND
Samenkomst in de parochiezaal op woensdag 26 juni om 13.00 uur.
Eigen bestek meebrengen a.u.b.!

ZOMERSE FIETSTOCHTEN
Als het weer het toelaat gaat KVLV - Nieuwrode elke woensdag in de zomermaanden fietsen. Vertrek telkens om 19.00 uur aan de kerk.

KOFFIE IN DE KERK
Ook tijdens de zomermaanden zijn de gelovigen op de eerste zondag van de maand na de eucharistieviering van 10.30 uur achteraan in de kerk welkom voor een heerlijke kop koffie of frisdrank.
Een lekkernij is er ook bij, geschonken door de parochieploeg.

SAMANA
Kermis in Nieuwrode, dat is een jaarlijks terugkerend feest; gezellig koken voor de familie en daarna een stukje taart. Ook Samana viert kermis in de parochiezaal op maandag 8 juli om 14.00 uur.