Home
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 266118 .

Nieuws > Parochienieuws Nieuwrode

SINT- LAMBERTUS
NIEUWRODE

donderdag 22 maart
19.00 u: Eucharistieviering
H. Mis ter ere van de Heilige Jozef voor het welslagen van een operatie

zondag 25 maart
10.30 u: Gezinsviering van Palmzondag
Intenties:
Eerste Jaargetijde voor Margriet Crabbé
Jgt Pastoor Lodewijk Boogaerts
Maria Van Bael en Frans Naulaerts
Jgt Firmin Meurrens
Lector: kinderen
Misdienaars: Lara Martens, Milan Nijs en Aurélie Régimont

donderdag 29 maart
Witte Donderdag
20.00 u: Eucharistieviering
Aansluitend: aanbidding van het Heilig Sacrament en biechtgelegenheid tot 22.00 uur

vrijdag 30 maart
Goede Vrijdag
15.00 u: Kruisweg

zondag 1 april
Hoogfeest van Pasen
09.30 u: Eucharistieviering
Intenties:
Albert Van Winckel
Louis Symens
Theophiel Miseur, Rosa Cornelis en Jan Debruyn
Lector: Ilse De Boeck
Misdienaars: Anouk Vanderelst, Yana Van Horebeek en Lien Van Rensbergen

donderdag 5 april
19.00 u: Eucharistieviering
H. Mis ter ere van de Heilige Coleta om zegen over een zwangerschap

KRUISOPLEGGING
Zoals elke club of vereniging z’n eigen logo heeft, zo hebben wij christenen het kruis als teken van ons geloof, als teken van het Christendom. Dat kruis roept vele betekenissen op; misschien wel veel meer dan je op het eerste zicht zou denken.
Het kruis staat zowel voor de verbondenheid tussen mensen – de horizontale lijn - als tussen God en de mensen – de verticale lijn.
Tijdens de vieringen van zaterdag 17 en zondag 18 maart ontvingen onze kandidaat-vormelingen hun eigen houten kruisje. Dit kruisje is een duiding opdat deze jongeren mee de weg van Jezus zouden gaan.
Laten we nooit vergeten wat Jezus voor de mensen deed. Probeer te leven zoals Hij, steeds bezorgd voor de anderen en overal helpend waar Hij kon.
Zijn kruis opnemen en de uitdaging aangaan; samen in het voetspoor van Jezus zijn weg verder zetten.

PAASBIECHTGELEGENHEID
Het is een goed gebruik om in de tijd naar Pasen het Sacrament van Boete en verzoening te ontvangen, de Paasbiecht te spreken. We willen de parochianen daar uitgebreid de gelegenheid toe geven in de Goede Week. Men kan dit Sacrament ontvangen zittend op een stoel in de kerk, anderen geven de voorkeur om het te ontvangen in de Biechtstoel, elk mag zich daar vrij in voelen. In elk van de parochiekerken is er gelegenheid:
In de Sint-Mauruskerk van Holsbeek is er op woensdag 28 maart om 19.00 uur een Eucharistieviering met boetekarakter en daarna tot 20.00 uur persoonlijke biechtgelegenheid.
In de kerk van Nieuwrode na de viering van Witte Donderdag, tot 22.00 uur.
In de kerk van Kortrijk-Dutsel na de viering van Goede Vrijdag, tot 22.00 uur.
In de kerk van Sint-Pieters-Rode op Stille Zaterdag tussen 17.30 en 18.00 uur.
Wie graag thuis of op een ander moment het Sacrament ontvangt, kan contact opnemen met de pastoor.
Houdt goed uw Pasen!

COMMUNIE AAN HUIS
Op Witte Donderdag 29 maart brengt pastoraal werkster Godelieve Nys de communie aan huis bij zieke en bejaarde medeparochianen in Kortrijk-Dutsel en Sint-Pieters-Rode. U mag haar verwachten tussen 9.000 en 12.00 uur. Wie omwille van ziekte en/of leeftijd graag de communie aan huis ontvangt, neemt best even contact op met Godelieve Nys, pastoraal werkster, tel: 016 62 13 85.

GOEDE WEEK EN PASEN
Met Palmzondag is de Goede Week begonnen; een week vol gelegenheden om ons voor te bereiden op Pasen. Alle details van wat waar te doen is, vindt u terug in de rubriek ‘Vieringen’.
Pastoor Penne, de federatieploeg en de parochieploegen nodigen u uit om zoveel mogelijk deel te nemen aan deze vieringen. Ook onze eerste communicanten en vormelingen worden – samen met hun ouders – verwacht!

DURF UW KERKELIJKE UITVAART VASTLEGGEN!
In de afgelopen tijd was er in elk van onze parochies wel eens verontwaardiging omdat mensen van wie bekend was dat ze gelovig en kerkelijk waren geen kerkelijke uitvaart kregen van hun nabestaanden. Dikwijls was het zo dat het een weduwe of weduwnaar was van wie de partner wel een kerkelijke uitvaart had gekregen en nu de laatste van het echtpaar overleed, kreeg deze van de nabestaanden geen kerkelijke uitvaart. Heel dikwijls hoor je dan: “Dat kan toch niet de wens geweest zijn van die overledene”. Heel wat gelovige mensen vragen zich af: ga ik van mijn kinderen of familieleden nog een kerkelijke uitvaart krijgen?
Als u zeker wil zijn dat er na uw overlijden gebeurt wat uw wens is, dan is het gemakkelijk op te lossen. U gaat naar het gemeentehuis en u laat gewoon vastleggen dat u een kerkelijke uitvaart wil, of u begraven of gecremeerd wilt worden en op welke begraafplaats u wilt begraven of bijgezet worden. Wanneer u het daar vastlegt, dan zal er gebeuren wat u het wilt. Leg uw wensen daarrond duidelijk vast, ook al vermoedt u dat uw familieleden het wel weten en zullen doen. Heel wat mensen zijn in de afgelopen tijd al naar het gemeentehuis gegaan en hebben dat gedaan. Er zijn geen kosten aan verbonden en het stelt mensen gerust.
Gewoon doen!


PALMZONDAG
Dit weekend, zaterdag 24 en zondag 25 maart vieren we Palmzondag en gaan we de Goede Week in. Er zullen vijf Missen zijn. In de parochiekerken zijn de vier weekendvieringen gezinsvieringen met onze eerste communicanten, een vijfde viering is in de Gildezaal van Kortrijk-Dutsel voor de leden van Samana. In deze vijf vieringen is iedereen welkom en zal er zegening van palmtakken zijn. Elk kan palmtakken meebrengen, we voorzien ook zelf palmtakken en kaartjes met een palmtakje erop. Begin uw Goede Week op een goede manier.
De viering om 17.30 uur in Sint-Pieters-Rode begint met een palmprocessie.

ZIEKENZALVING
Op maandag 26 maart om 11.00 uur is er in de kerk van Sint-Pieters-Rode een Eucharistieviering waarin gelegenheid is om het Sacrament van de Ziekenzalving te ontvangen. Wie op een of andere manier ziek is, een lijden te dragen heeft of door hoge leeftijd wat zwakker begint te worden, kan de Ziekenzalving ontvangen. De viering wordt georganiseerd door Samana van Sint-Pieters-Rode maar iedereen is van harte welkom.
Mocht iemand niet naar de kerk kunnen komen en toch graag dit sacrament ontvangen, neem gerust contact op met de pastoor. Hij komt graag bij u thuis voor dit mooie sacrament.

WIE GAAT ER MEE NAAR DE CHRISMAVIERING?
Op maandag 26 maart is er om 19.30 uur in de kathedraal van Mechelen de jaarlijkse Chrismaviering. Het is jaarlijks een heel bijzondere viering die wordt voorgegaan door onze aartsbisschop, Jozef kardinaal De Kesel. De priesters hernieuwen in die viering hun wijdingsbeloften. Tijdens deze viering zegent de aartsbisschop ook de Olie van de doopleerlingen en de ziekenolie en wijdt hij het Chrisma. Deze Heilige Oliën zullen ook in het komende jaar in onze parochies gebruikt worden. Na de viering is iedereen welkom op een receptie in de gebouwen van het vicariaat.
Hopelijk gaan er uit onze parochies ook heel wat parochianen mee naar deze bijzondere viering. Wie vervoer zoekt of andere mensen kan meenemen, neemt best even contact opnemen met Godelieve Nys, 0478 38 57 54.
Noteer ook dat er die avond GEEN AVONDMIS zal zijn in Sint-Pieters-Rode!

FEDERATIEKOOR
Ter voorbereiding van de Paaswake op Paaszaterdag repeteert het federatiekoor op dinsdag 27 maart om 19.30 uur in de kerk van Sint-Pieters-Rode. Wie deze plechtigheid mee wil opluisteren is zeer welkom!

GOEDE WEEK EN PASEN
Zoals eerder aangegeven begint op Palmzondag de Goede Week. Daarom vermelden we nu al graag alle extra vieringen waar u tijdens die week naartoe kunt.
Op Witte Donderdag 29 maart is de eucharistieviering om 20.00 uur in de Sint-Lambertuskerk van Nieuwrode, gevolgd door een wake en aanbidding van het sacrament.
Op Goede Vrijdag 30 maart is er in alle kerken van de federatie om 15.00 uur een Kruisweg. Om 19.00 uur vertrekt aan de kerk van Sint-Pieters-Rode een voettocht, naar de kerk van Kortrijk-Dutsel, waar er om 20.00 uur een Kruishulde plaats heeft.
Op Stille Zaterdag 31 maart houden we met de hele federatie een Paaswake in de kerk van Sint-Pieters-Rode, om 20.00 uur.
Op Paasdag 1 april zijn er vieringen om 09.00 uur in Kortrijk-Dutsel, om 09.30 uur in Nieuwrode en om 11.00 uur in Holsbeek Sint-Maurus; deze laatste wordt gevolgd door een paaseierenworp.
Op Paasmaandag tenslotte, dan is er een eucharistieviering om 10.00 uur, in de kerk van Sint-Pieters-Rode. En in Nieuwrode is er een eucharistieviering om 11.30 uur, als start van het paasfeest van Samana.

ONZE VORMELINGEN IN AVERBODE
Nog winterse toestanden, die ochtend van zaterdag 3 maart, maar de bus stond klaar aan de kerk van Holsbeek Sint Maurus, om met de vormelingen van onze federatie op stap te gaan.
De vormelingen waren er tijdig, zodat de bus stipt om tien uur kon vertrekken. Eerst ging het langs de andere kerken van onze federatie, waar overal groepjes vormelingen klaarstonden om de bus op te stappen.
Onze puike chauffeur bracht ons veilig tot aan de abdij van Averbode. Daar werden we onthaald door pater Vincent. Hij bracht ons naar enkele lokalen die we gedurende de dag konden gebruiken.
Tegen half twaalf begaven we ons naar de prachtige abdijkerk waar we samen met de abdijgemeenschap eucharistie vierden. Het plechtig binnentreden van de paters was best een indrukwekkend gezicht.
Na de viering was het tijd om te eten en sneeuwgevechten aan te gaan, tot half twee. Want dan kwamen pater Vincent en zijn confrater Nikolas ons halen voor een rondleiding. We kregen boeiende verhalen over een bewogen abdijgeschiedenis, inzicht in het leven in de abdijgemeenschap en een unieke tocht rond, in en door de abdij.
Na de rondleiding hadden we nog wat tijd om de liederen voor de komende vormselviering in te oefenen. Rn om vier uur stond de bus opnieuw klaar om iedereen op een vlotte manier terug naar de eigen parochie te brengen.
Nog graag een hartelijk woord van dank aan de begeleiders die een hele dag mee met de vormelingen op stap gegaan zijn.

NOVEENKAARSEN
Veel mensen branden graag een noveenkaars, een kaars die negen dagen brandt. Vanaf Lichtmis zullen er in onze kerken overal noveenkaarsen voorzien worden. Voor elke parochie is er een eigen noveenkaars gemaakt:
 Voor Holsbeek Sint-Maurus met een afbeelding van Onze Lieve Vrouw van Holsbeek, zoals ze ook in het gemeentewapen staat;
 voor Kortrijk-Dutsel met de afbeelding van “ons” beeld van de heilige Catharina;
 voor Sint-Pieters-Rode met de afbeelding van het Mariabeeld uit de kerk en van “ons” beeld van de heilige Wivina;
 voor Nieuwrode met de afbeelding van het beeld van de heilige Lambertus dat vooraan in de kerk staat.
Tijdens de vieringen van 3 en 4 februari zullen we de kaarsen voorstellen en vanaf dan zijn ze ook beschikbaar, aan 3,50 euro per stuk. Misschien ook mooi om eens weg te geven, zo een kaars met de afbeelding van iets uit het eigen dorp.

BIJ ONS GEDOOPT
Er is een kind geboren, zo weerloos en zo klein
Het werd door U gezonden om hier bij ons te zijn.
Wilt U haar met Uw stralen verlichten op haar pad
Heer, houdt haar met Uw handen steeds liefdevol omvat.

Op 24 september werd in onze Sint-Lambertuskerk door Pastoor Penne gedoopt: Julie Marie Vuegen, dochter van Johan Vuegen en Valerie van Hamme; zij wonen op de Kriesberg. Peter en meter zijn Jos Swillen en Hilde Van Roy.
Op zondag 3 december werd in onze Sint-Lambertuskerk Lucas Vandeputte gedoopt, als zoon van Gunther Vandeputte en Katleen T' Hooft; zij wonen in het Hoekje. Peter en meter zijn Michel Vandeputte en Caroline Campe.
Op zondag 10 december werden in onze Sint-Lambertuskerk door Pastoor Penne gedoopt:
 Preben Sellekaerts, zoon van Bart Sellekaerts en Lincy Boon uit de Plamootstraat; peter en meter zijn Gino Boon en Sofie Sellekaerts.
 Kjell Mertens, zoon van Thomas Mertens en Silke Matthys van op het Rot; peter en meter zijn Stijn Matthys en Leonie Verhaegen.
Op zondag 21 januari 2018 werd in onze Sint-Lambertuskerk door Pastoor Penne gedoopt: Omar Verlinden, zoon van Filip Verlinden en Katrien Cuppens; zij wonen op de Kratenberg. Peter en meter zijn Wouter Merckx en Katrien Verlinden.
Op zondag 4 februari werd in onze Sint-Lambertuskerk door Pastoor Penne gedoopt: Judith Vogeler, dochter van Frederik Vogeler en Loes Stukken; zij wonen op de Kriesberg. Meters zijn Lies Vogeler en Evelyn De Clercq.
Op zondag 11 februari doopte Pastoor Penne in onze Sint-Lambertuskerk: Britt en Mina Mehra Swinnen, dochters van Vishal Mehra en Lise Swinnen van het Rot. Peter en meter van Britt zijn Bart Swinnen en Greet Vervloet en voor Mina wordt het peterschap waargenomen door Bart Slangen.

Onze parochiegemeenschap wenst de ouders van harte proficiat en veel geluk en zegen met hun kindje.

TRENDY TRUITJES MAKEN
Bij KVLV – Nieuwrode start een reeks van vijf lessen ‘trendy truitjes maken’. Er wordt een bloesje gemaakt met aangeknipte mouwen. Er is keuze uit een viertal modellen.
Tijdens de eerste les worden de maten genomen en het model op patroonpapier getekend. De volgende lessen wordt er geknipt en afgewerkt.
Meebrengen: tekenmateriaal, patroonpapier, lintmeter, eventueel ook al stof.
De lessen kosten 5 euro per les voor KVLV-leden en 7 euro voor niet-leden.
De betaling voor de vijf lessen gebeurt op de eerste les.
De eerste les heeft plaats op donderdag 15 maart; de andere op 22 maart, 29 maart, 5 april en 12 april, telkens om 19.00 uur in de parochiezaal van Nieuwrode.
Informatie en inschrijven - ten laatste tot 8 maart - bij Gisèle Vermaelen (016 56 96 41) of Greta Serneels (016 56 34 64).

ONZE LIEVE VROUWKE
Wat de gelovigen het eerste opviel als ze op zondagmorgen 18 februari de kerk binnenkwamen, dat was dat Moeder Maria verhuisd was. Het viel meteen op dat ze niet meer vooraan in de kerk stond, maar achteraan. Ze blonk weer en haar kleren waren nieuw en fris gewassen. Aan haar voeten stond een tafeltje waarop bloemen prijkten en kaarsjes branden. Voortaan zal dat haar thuishaven zijn.

GEPENSIONEERDEN JONG EN OUD
Allemaal welkom in de parochiezaal op woensdag 21 maart van 13.30 tot 16.30 uur, voor een gezellige kaartnamiddag.

STREETFOOD
Wat is streetfood? Dat word je duidelijk tijdens de kookles van KVLV op woensdag 21 maart om 19.00 uur.
Prijs: 6 euro voor KVLV - leden en 8 euro voor niet-leden.
Meer informatie bij Miet Brands: 016 56 85 54.

ZANGKOOR
Op woensdag 21 maart, bij het begin van de lente, komen we samen om te repeteren in de kerk van 19.30 tot 21.00 uur.

TRENDY TRUITJES
Les 2 begint om 19.00 uur op donderdag 22 maart.

DAGUITSTAP KORTRIJK
KVLV - Nieuwrode organiseert op zaterdag 24 maart een daguitstap naar Kortrijk. Vertrek om 08.00 uur stipt aan de kerk.
Eerst is er een bezoek aan ‘Grootmoeders koffie’, een ambachtelijke koffiebranderij, met een koffiebelevingscentrum en een museum.
Na het middagmaal in het centrum van Kortrijk is er wat vrije tijd, maar om 16.00 uur vertrekt er een sneukeltocht aan het Belfort. Deze tocht flaneert langs enkele typische Kortrijkse winkeltjes, met huisspecialiteiten. Zo is er een bezoek aan een lokale kaasboer, een ambachtelijke bakker en een chocolatier.
Terug thuis in Nieuwrode rond 20.00 uur.
Kostprijs voor deze daguitstap: 60,00 euro.

KLJ
Op zondag 25 maart is er een gewestactiviteit. Dan komen er kinderen van andere KLJ - afdelingen meespelen om er een spetterende zondagnamiddag van te maken!

KERKKUIS
Samen met de Kerkraad en de Parochieploeg krijgt onze mooie Sint-Lambertuskerk een grote schoonmaakbeurt op maandag 26 maart. We beginnen om 9.30 uur.
Wie kan en wil er nog komen helpen? Vele handen maken immers het werk licht.

HUIS AAN HUIS OMHALING
Wij die dachten dat de winter ons verlaten had, kwamen bedrogen uit. Net op zaterdag 17 maart, dat verschillende vrijwilligers zich engageerden om de omslagen van Broederlijk Delen op te halen, lag er sneeuw. Goed ingepakt zoals een ajuin met verschillende lagen kleding over elkaar, trokken we de straat op. Het was niet zozeer de sneeuw en de temperatuur die het zo koud maakten, maar wel de ijzige wind.
Na onze ronde werden we verwend met warme koffie, fruitsap en een lekkere zelfgebakken wafel. Iedere vrijwilliger was benieuwd hoeveel er werd opgehaald en dus was het tellen geblazen. We haalden samen 1573,16 euro op.
Aan alle vrijwilligers, ouders en vormelingen: een welgemeende dank je wel voor jullie inzet op deze gure dag.

KOFFIESTOP
Een kopje koffie, een goeie babbel... meer moet dat niet zijn. En zeker op zo’n gure zondag als die van 18 maart. Na de kruisoplegging van de vormelingen konden we achteraan in de kerk een heerlijke, warme kop koffie drinken in ruil voor een vrije gift.
En die kleine bijdrage – 62,00 euro in het totaal - maakt een enorm verschil voor boeren in Oeganda.
Zo geef je deze mensen in het Zuiden de kans om hun eigen plannen uit te voeren in hun strijd tegen armoede en onrecht.

EETDAG KVLV EN SAMANA
Aan iedereen die KVLV en Samana met een warm hart steunden op hun gezamenlijke eetdag: “een hartelijk dank je wel”.
De vrijwilligers hebben hun beste beentje voorgezet om alles zo snel mogelijk te laten verlopen. Ook aan hen een dikke proficiat voor hun inzet.
Er is één iemand die we speciaal in het zonnetje willen zetten en dat is onze jongste helper: Ward, kleinzoon van Marc en Patricia. Als een echte kenner bracht hij de glazen naar de toog, de lege koffiekopjes naar de keuken. Ward, een dikke dank je wel voor je spontane hulp.
Vele handen maken het werk licht!

GEPENSIONEERDENBOND
Benieuwd wat er te eten zal zijn op deze feestelijke dag, want de gepensioneerden vieren hun paasfeest op woensdag 28 maart om 13.00 uur.
Hartelijk welkom!

TRENDY TRUITJES
Vaardige handen knippen, naaien, stikken, …. om een leuk truitje in elkaar te toveren. Les drie heeft plaats op donderdag 29 maart om 19.00 uur in de parochiezaal. In samenwerking met KVLV.

AANDACHT
Op zondag 1 april, het Hoogfeest van Pasen, heeft de eucharistieviering in onze Sint-Lambertuskerk uitzonderlijk plaats om 9.30 uur.
En, het is geen aprilgrap, maar ook op deze Paaszondag worden we uitgenodigd om na de viering een kop koffie, thee of frisdrank te drinken, met een paaseitje erbij. Het is een echte traditie geworden van de Parochieploeg om elke eerste zondag van de maand een gratis drankje aan te bieden.
Dank je wel hiervoor!

KLJ
zondag 1 april
Rabbits: Fokke en Sukke zoeken paaseieren.
Dalta’s: Hoe hang je twee kippen aan elkaar? Met kippenbouten!

PAASFEEST SAMANA
Op paasmaandag 2 april staan de kerngroep van Samana en enkele vrijwilligers weer paraat om de zieken en ouderen van onze parochie een fijn paasfeest te bezorgen.
Eerst is er om 11.30 uur een paasviering om daarna begint het eetmaal, met tussendoor animatie.

ZANGKOOR
Repetitie in de kerk op woensdag 4 april van 19.30 uur tot 21.00 uur.