Home
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 344101 .

Nieuws > Parochienieuws Nieuwrode

SINT- LAMBERTUS
NIEUWRODE

LITURGIE IN DE FEDERATIE HOLSBEEK

Zaterdag 16 oktober – Eucharistieviering – 29e zondag door het jaar

Sint-Pieters-Rode –
17.30 uur
H.Mis voor Vitaline Vermaelen en Armand Demarsin (zielenschaal)

Holsbeek - 19 uur
Heilige Mis voor Ninette Mellaerts

Zondag 17 oktober – Eucharistieviering – 29e zondag door het jaar
Kortrijk-Dutsel – 9 uur
Heilige Mis voor de levende en overleden parochianen

Nieuwrode - 10.30 uur
Jgt voor Annemie Ruttens
Jgt voor Frans Mertens

Holsbeek - 15 uur: Viering met kinderzegen

Maandag 18 oktober - Eucharistieviering – Sint-Pieters-Rode - 19 uur
Feest van de heilige Lucas, evangelist
Heilige Mis voor Julia en Sonja Bosmans, Jozef Gijbels en Maria Valkenborgs, Staf en Livinus Gijbels.

Dinsdag 19 oktober - Eucharistieviering – Holsbeek - 9 uur
Gedachtenis van de heiligen Johannes de Brébeuf en Isaac Jogues, priesters, en gezellen, martelaren
Heilige Mis voor de overledenen van de familie Desmecht-Vander Roost

Woensdag 20 oktober – Eucharistieviering – Kortrijk-Dutsel - 19 uur
Heilige Mis voor Patrick Scheerlinck (26/30)

Donderdag 21 oktober - Eucharistieviering – Nieuwrode - 19 uur
Heilige Mis voor overleden ouders en familie Peeremans (16/20)

Vrijdag 22 oktober - Eucharistieviering – Holsbeek - 9 uur
Gedachtenis van de heilige Johannes-Paulus II, paus
Heilige Mis voor Richard Vander Eeckt

Zaterdag 23 oktober – Eucharistieviering – 30e zondag door het jaar

Nieuwrode - 14 uur
Heilige Doopsel van Janne Laforce

Sint-Pieters-Rode –
17.30 uur
H.Mis voor Roger Vuerinckx (zielenschaal)
H.Mis voor Robert Deridder (27e/30)

Holsbeek - 19 uur
Eerste jaargetijde voor Willy Caluwaerts

Zondag 24 oktober – Eucharistieviering – 30e zondag door het jaar
Kortrijk-Dutsel – 9 uur
H. Mis ter ere van Onze-Lieve-Vrouw en de Heilige Antonius

Nieuwrode - 10.30 uur
H.Mis voor overledenen

Holsbeek - 13 uur
Heilig Doopsel van Florianne Coteur

Maandag 25 oktober - Eucharistieviering – Sint-Pieters-Rode - 19 uur
Heilige Mis voor een goede behandeling van een zieke, voor overleden familieleden en de verlaten zielen

Dinsdag 26 oktober - Eucharistieviering – Holsbeek - 9 uur
Heilige Mis voor Pastoor Frans Dedobbeleer, Pater Bavo Matthys, kapelaan Jan Pornel en hun overleden familie

Woensdag 27 oktober – Eucharistieviering – Kortrijk-Dutsel - 19 uur
Heilige Mis voor overleden ouders en familie Peeremans (17/20)

Donderdag 28 oktober - Eucharistieviering – Nieuwrode - 19 uur
Feest van de heiligen Simon en Judas, apostelen
Heilige Mis voor Chiara Kemal

Vrijdag 29 oktober - Eucharistieviering – Holsbeek - 9 uur
Heilige Mis voor Patrick Scheerlinck (27/30)

Zaterdag 30 oktober – Eucharistieviering – 31e zondag door het jaar

Holsbeek - 11 uur
Gedachtenisviering voor Angele Geets

EERSTE COMMUNIE 2021
Op zondagmorgen 10 oktober ontvingen 15 kinderen uit Kortrijk-Dutsel en Sint-Pieters-Rode de eerste communie in de Sint-Catharinakerk van Kortrijk-Dutsel.
Van harte proficiat!

NAAMOPGAVE VORMELINGEN 2022
De uitgestelde vormselvieringen van dit jaar zijn nog maar pas achter de rug, maar tijdens het weekend van zaterdag 23 en zondag 24 oktober krijgen de vormelingen van 2022 al de gelegenheid hun naam op te geven.
Bij hun doopsel werd hun naam door hun ouders aan de gemeenschap bekend gemaakt. Bij hun naamopgave bevestigen zij zelf dat zij op weg willen gaan naar hun vormsel. Daartoe hebben zij de steun en de hulp nodig van hun ouders en van hun parochiegemeenschappen. Die staan achter hen en willen hen helpen en bijstaan op weg naar dit christelijk feest.

Een naam dat ben jij zelf. Niet alleen voor de wereld ben je uniek, je naam staat ook geschreven in de palm van Gods hand. En daarvan wil je parochiegemeenschap getuige zijn bij het opgeven van je naam als kandidaat voor het vormsel.

De naamopgaven hebben plaats op zaterdagavond om 17.30 uur in de kerk van Sint-Pieters-Rode voor de kandidaat-vormelingen van Kortrijk-Dutsel en Sint-Pieters-Rode, om 19.00 uur in de Sint-Mauruskerk voor die van Holsbeek en op zondagmorgen om 10.30 uur in Nieuwrode.

MISSIEZONDAG
De omhalingen van zaterdag 23 en zondag 24 oktober gaan naar de organisatie Missio. Christenen worden opgeroepen het wereldmissiewerk te steunen. Missio verdeelt middelen op een evenwichtige manier over de bisdommen met de meeste noden. Door uw steun kan Missio de boodschap van Christus wereldwijd uitdragen.

WIJ BIDDEN HET ROZENHOEDJE ...
... in de maand oktober, elke weekdag 25 minuten voor de Mis: op maandagavond om 18.35 u in de kerk van Sint-Pieters-Rode, op dinsdag- en vrijdagmorgen om 8.35 u in de Sint-Mauruskerk van Holsbeek, op woensdagavond om 18.35 u in de kerk van Kortrijk-Dutsel en op donderdagavond om 18.35 u in de kerk van Nieuwrode.

Enkele jaren geleden deed Paus Franciscus deze oproep: “Ik vernieuw de uitnodiging aan iedereen om elke dag van de maand oktober de rozenkrans te bidden, met aan het einde de antifoon ‘Onder uw bescherming’ en het gebed tot de heilige Aartsengel Michaël, om de aanvallen van de duivel, die verdeeldheid wil zaaien in de Kerk, af te weren.” Sluiten wij ons aan bij dit verzoek van de Heilige Vader.

ALLERHEILIGEN
Met Allerheiligen gedenken wij bijzonder de overledenen die vanuit onze parochiegemeenschappen een gelovig afscheid hebben gekregen. Dat zal dit jaar gebeuren op zondag 31 oktober om 17.30 uur in de kerk van Sint-Pieters-Rode en om 19.00 uur in de Sint-Mauruskerk; op maandag 1 november om 09.00 uur in Kortrijk-Dutsel en om 10.30 uur in Nieuwrode.
Op maandagavond 1 november is er geen viering in Sint-Pieters-Rode.

WERKEN IN DE SINT-PIETERSKERK
Op een vergadering met de aannemers van de werken aan de kerk van Sint-Pieters-Rode is het ondertussen duidelijk geworden: de werken aan de verwarming starten in de week van 8 november. Omdat het o.m. om het aanleggen van vloerverwarming gaat, wordt de kerk de week ervoor helemaal leeg gemaakt. Daarom zal de Allerheiligenviering van zondag 31 oktober om 17.30 uur voorlopig de laatste viering in Sint-Pieters-Rode zijn. Tot het einde van de werken - wellicht tot eind 2021 - gaan alle vieringen van Sint-Pieters-Rode op de gewone uren door, in de Sint-Catharinakerk van Kortrijk-Dutsel.
Via dit parochieblad houden we u op de hoogte van de vordering van de werkzaamheden.
(PG)


VORMSELVIERINGEN
Ook dit jaar zijn de vormselvieringen niet in het voorjaar kunnen doorgaan. Voor de kinderen die vorig jaar in het 6e leerjaar zaten en ondertussen naar de middelbare school gaan, waren er op zaterdag 2 oktober eindelijk twee vormselvieringen: een eerste om 15.00 uur in Holsbeek Sint-Maurus en een tweede om 17.00 uur in de kerk van Sint-Pieters-Rode. Gelukkig was net de dag ervoor de mondmaskerplicht in de kerk afgeschaft, zodat de vormelingen weer breed lachend op de foto konden.
Het vormsel werd toegediend door Patrick Maervoet, deken van de pastorale regio Leuven, bijgestaan door Pastoor Penne.
Onze geloofsgemeenschappen feliciteren langs deze weg nogmaals deze vormelingen en hun families!

VIERINGEN ROND SINT-FRANCISCUS
Tijdens het weekend van 2 en 3 oktober stonden de vieringen in Holsbeek Sint-Maurus, Kortrijk-Dutsel en Nieuwrode in het teken van Sint-Franciscus. Omdat deze heilige gekend is als dierenvriend, werd aan de kinderen gevraagd hun geliefd knuffeldier mee te brengen. Die werden op het einde van de viering door pastoor Penne gezegend.
In de kerk van Kortrijk-Dutsel was er op zondagnamiddag ook een kort gebedsmoment, met zegening van ‘echte’ dieren. Een tiental viervoeters en hun baasjes kwamen er op af, ondanks het slechte weer.
Een verslag daarvan kan bekeken worden op www.robtv.be.

VIERINGEN VOOR JUBILARISSEN
In het weekend van zaterdag 16 en zondag 17 oktober zijn er in de vier kerken van onze Federatie Holsbeek vieringen voor huwelijksjubilarissen. De echtparen die 50, 55, 60, 65, 70 en 75 jaar getrouwd zijn, hebben hiervoor een persoonlijke uitnodiging gekregen. De jubilarissen dienen zich aan te melden voor deze vieringen bij de pastoor of bij de parochiemedewerkers, zodat we een jubileumkaars kunnen voorzien en de families vermelden in de Eucharistieviering.
Hopelijk kunnen we met velen het jubileum biddend vieren.

VIERING MET KINDERZEGEN
Afgelopen februari, rond Lichtmis, was het niet mogelijk een viering met kinderzegen te organiseren vanwege de coronamaatregelen. De families die vorig jaar een kind lieten dopen kregen dan ook hun doopaandenken nog niet. Nu het weer kan, houden we op zondag 17 oktober om 15.00 uur in de Sint-Mauruskerk van Holsbeek een korte viering met kinderzegen voor de families die tussen februari 2020 en februari 2021 een kindje lieten dopen in onze Federatie Holsbeek.
Vanzelfsprekend is iedereen van harte welkom in deze viering.

MISINTENTIES
U kan nog steeds een misintentie aanvragen voor een overleden familielid, vriend of kennis. Zolang het aantal aanwezigen in een eucharistieviering beperkt is tot 15, nemen we in principe maar één intentie per viering aan en raden we de families aan tijdig te reserveren. Een misintentie kost 15,00 €; u kunt zich daarvoor wenden tot de contactpersonen van uw parochie

AANDACHT!
Door herstructureringen bij bpost kan Kerk & Leven voortaan zowel op dinsdag, woensdag als donderdag in uw brievenbus vallen. En dat kan van week tot week verschillen.
Als u op donderdag uw parochieblad nog niet ontvangen hebt, dan kan u dat melden, ofwel via een online formulier op www.kerkenleven.be/nietontvangen, ofwel met een mail naar nietontvangen@kerknet.be. Vermeld steeds uw naam en adres, alsook uw abonneenummer (de 8 cijfers die boven uw adres staan afgedrukt).
Uw melding komt bij uitgeverij Halewijn terecht, die u een nummer nastuurt en een klacht indient bij de post.
U kunt ook telefoneren naar de dienst Parochiebladen op het nummer 03 210 08 30. Of naar de lokale contactpersoon van uw parochie natuurlijk (zie in de linker kolom op blz. 2).
Hou er rekening mee dat de post soms rare bokkensprongen maakt! Zo was het parochieblad van de Federatie Holsbeek vorige week een dag eerder bij de ouders van pastoor Penne in Oost-Vlaanderen, dan dat het hier in onze parochies verdeeld werd! Begrijpe wie kan!

VERSCHILLENDE VORMEN VAN KERKELIJKE UITVAART
De Orde van dienst voor de uitvaartliturgie kent verschillende vormen van afscheid nemen. De meest bekende vorm is een uitvaartmis of een gebedsviering in de parochiekerk.
Toch zijn er ook nog andere vormen mogelijk om gelovig afscheid te nemen. Voor die andere vormen kan men ook de pastoor vragen zodat het binnen het parochiekader een plaats heeft.
Er zijn families die er voor kiezen (met vooraf al dan niet een viering) om gelovig afscheid te nemen op de begraafplaats. Dan komt de pastoor naar de begraafplaats en bidt daar de afscheidsgebeden.
Nogal wat families willen met een eigen viering afscheid nemen in het crematorium of op een andere plaats. Ook hierbij kan men aan de pastoor vragen om de afscheidsgebeden uit te spreken.
Wanneer families de pastoor vragen om de afscheidsgebeden op de begraafplaats of een andere plaats te komen bidden, krijgen deze mensen ook een gedachteniskruisje in de parochiekerk en worden ze ook herdacht bij de Allerheiligenviering. Doordat men beroep deed op de pastoor is het dan ook een parochiaal gebeuren geworden. De begrafenisondernemingen zijn hiervan ook op de hoogte, zij bespreken deze mogelijkheden ook met de families.

WE ZIJN ALLEEN VOOR DE WET GETROUWD…
Onlangs vroeg mij iemand: “We zijn ooit alleen voor de wet getrouwd, zouden we in alle eenvoud ons huwelijk ook kerkelijk kunnen laten inzegenen?” Natuurlijk kan dat. Er hoeft voor een huwelijk geen grote plechtigheid gehouden te worden. In alle eenvoud met het bruidspaar, twee getuigen en de pastoor kan het Sacrament van het huwelijk plaats vinden. Aan zo een eenvoudige plechtigheid zijn ook geen kosten verbonden. Wie dit wenst, neemt contact op met de pastoor.

MARIABEELDEN VOOR AAN DE GEVEL
Er zijn nog steeds enkele gietstenen Mariabeelden beschikbaar om buiten aan de gevel te hangen. In onze parochies zijn er al ruim 25 beelden verspreid. Ze kosten nog altijd 15 euro. Wie er een wenst, neemt best contact op met de pastoor.

UITZENDINGEN OP RADIO MARIA VANUIT HOLSBEEK
Sinds begin september 2017 worden de Missen op dinsdag- en vrijdagmorgen om 9.00 uur in de Sint-Mauruskerk van Holsbeek uitgezonden op Radio Maria Vlaanderen. Heel wat parochianen uit onze federatie luisteren regelmatig. Met een de DAB+-radio is het goed te beluisteren en ook via www.radiomaria.be.
Wie televisie kijkt met een decorder van Telenet kan via kanaal 912 ook luisteren.
Op woensdagmorgen om 8.30 uur bidt Pastoor Penne ook het kerkelijk ochtendgebed voor op Radio Maria.
Voor veel mensen is Radio Maria (met als studio in de kerk van Egenhoven) een grote rijkdom voor hun geloofsleven. Probeer het ook eens.

DURF UW KERKELIJKE UITVAART VASTLEGGEN!
In de afgelopen tijd was er in elk van onze parochies wel eens verontwaardiging omdat mensen van wie bekend was dat ze gelovig en kerkelijk waren geen kerkelijke uitvaart kregen van hun nabestaanden. Dikwijls was het zo dat het een weduwe of weduwnaar was van wie de partner wel een kerkelijke uitvaart had gekregen en nu de laatste van het echtpaar overleed, kreeg deze van de nabestaanden geen kerkelijke uitvaart. Heel dikwijls hoor je dan: “Dat kan toch niet de wens geweest zijn van die overledene”. Heel wat gelovige mensen vragen zich af: ga ik van mijn kinderen of familieleden nog een kerkelijke uitvaart krijgen?
Als u zeker wil zijn dat er na uw overlijden gebeurt wat uw wens is, dan is het gemakkelijk op te lossen. U gaat naar het gemeentehuis en u laat gewoon vastleggen dat u een kerkelijke uitvaart wil, of u begraven of gecremeerd wilt worden en op welke begraafplaats u wilt begraven of bijgezet worden. Wanneer u het daar vastlegt, dan zal er gebeuren wat u het wilt. Leg uw wensen daarrond duidelijk vast, ook al vermoedt u dat uw familieleden het wel weten en zullen doen. Heel wat mensen zijn in de afgelopen tijd al naar het gemeentehuis gegaan en hebben dat gedaan. Er zijn geen kosten aan verbonden en het stelt mensen gerust.
Gewoon doen!

BIJ ONS GEDOOPT
Er is een kind geboren, zo weerloos en zo klein
Het werd door U gezonden om hier bij ons te zijn.
Wilt U haar met Uw stralen verlichten op haar pad
Heer, houdt haar met Uw handen steeds liefdevol omvat.

Op zondag 12 juli 2020 werd Obe De Vos in onze Sint-Lambertuskerk door Pastoor Penne gedoopt. Hij is de zoon van Jorn De Vos en Yentl Excelmans; zij wonen op de Appelweg. Peter en meter zijn Jens De Vos en Indra Excelmans.
Op zondag 2 augustus werd Billie Verstrepen in onze Sint-Lambertuskerk door Pastoor Penne gedoopt. Billie is de dochter van Kevin Verstrepen en Julie Hendrickx; zij wonen op het Rot. Peter en meter zijn Christof Verstrepen en Liza Hendrickx.
Op zondag 30 augustus werd in onze Sint-Lambertuskerk Matthias Vanrenterghem door Pastoor Penne gedoopt. Matthias is de zoon van Roeland Vanrenterghem en Martien Grauls; zij wonen op de Appelweg. Peter en meter zijn Frank Grauls en Veronique Vanrenterghem.
Op zaterdag 17 oktober werd Marcel Symens in onze Sint-Lambertuskerk door Pastoor Penne gedoopt. Marcel is de zoon van Jonathan Symens en Ines Vanderhoeven uit Binkom. Peter en meter zijn Mathias Symens en Paula De Nys.
Op zondag 11 april 2021 werd Lex Janssens in onze Sint-Lambertuskerk door Pastoor Penne gedoopt. Lex is het zoontje van Matthias Janssens en Lieselotte Kennis uit Zichem. Peters zijn Maarten Kennis en Benjamin Delsemme.
op zondag 8 augustus werd Wouter Vandeputte in de Sint-Lambertuskerk van Nieuwrode door Pastoor Penne gedoopt. Wouter is de zoon van Gunter Vandeputte en Katleen T'Hooft, van het Hoekje. Peter en meter zijn Johan T'Hooft en Anne Buckens.
Op zondag 12 september werd Liv Van Bedts in de Sint-Lambertuskerk van Nieuwrode door Pastoor Penne gedoopt. Zij is het dochtertje van Ken Van Bedts en Joke Van der Linden, van de Kraaikant. Peter en meter zijn Rob Van der Linden en Anja Leunis.
Onze parochiegemeenschap wenst de ouders van harte proficiat en veel geluk en zegen met hun kindje.

BIJ ONS GEDOOPT EN GETROUWD
Op zaterdag 25 juli 2020 gaven Filip Boon en Géraldine Raes uit Aarschot in onze Sint-Lambertuskerk elkaar het ja-woord in het Sacrament van het Huwelijk. Getuigen waren Jason Smets en Bérengère Raes.
In dezelfde plechtigheid werd ook hun kindje Lou gedoopt. Peter en meter zijn Ben Mercelis en Bérengère Raes.
Gods Zegen voor dit gezin.

BIJ ONS GETROUWD
Op zaterdag 12 september 2020 hebben in onze Sint-Lambertuskerk elkaar het ja-woord gegeven in het Sacrament van het Huwelijk: Bram Op 't Roodt en Astrid Hendrickx uit Haasrode. Getuigen waren Laurenz Mestdagh en Marijse Hulsbosch.
Gods Zegen voor hun toekomst.

EEN NIEUWE KERKRAAD
Onlangs vond de verkiezing van de nieuwe kerkraad plaats. Voorzitter blijft Jan Vuerinckx, secretaris wordt Eddy Verlinden, penningmeester blijft Herman Vercammen, leden blijven Eveline Vervoort en Roger Volkaerts.

DONEER JE KLEDING
Wereld Missie Hulp vzw steunt wereldwijd mensen met kleinschalige, duurzame ontwikkelingsprojecten. Iedereen kan WMH steunen door kleding te doneren in de rode kledingcontainers.
Draagbare kleding wordt tweedehands verkocht en de rest wordt verwerkt tot nieuw textiel. Met je oude kleren, maken we nieuwe maten. Wereld Missie Hulp zamelt
kleding in voor mensen die het niet breed hebben, hier en in de derde wereld. WMH is de eerste circulaire textielinzamelaar van Vlaanderen en dus goed voor mensen én goed voor de planeet.
Duik in je kledingkast en verzamel alle kleding en schoenen die je niet meer nodig hebt, een jas, een jurk, …..; ook lakens en dekens zijn welkom.
Steek alles in een plastic zak en bind die goed dicht. Breng hem naar de rode kledingcontainer aan de Sint-Lambertuskerk van Nieuwrode. Je vindt hem aan de oranje knipperlichten.
Je kan WMH ook financieel steunen met een gift die welkom is op rekeningnummer: BE08 4036 0540 0113. En in december zal er opnieuw kleding ingezameld worden in de kerken van Sint-Pieters-Rode en Kortrijk-Dutsel.

DANK JE WEL VRIJWILLIGER
Vorig weekend vierde Nieuwrode het feest van de patroonheilige Sint-Lambertus. Dat was een mooie gelegenheid om de vele vrijwilligers die zich inzetten voor de parochie te bedanken. Hun taken zijn geïnspireerd door Gods Geest om met liefde en zorg de medemensen nabij te zijn. Al deze vrijwilligers samen vormen een warme kerkgemeenschap; zij zetten zich belangeloos in voor hun naasten in het dorp. Het is fijn om met deze mensen samen te werken, zij zijn onze tochtgenoten en helpen mee onze lasten te dragen. Ze dragen allen op één of andere manier hun steentje bij. Laten we ook nog even dankbaar terugdenken aan zij die hun engagement hebben stopgezet, dat wat ze gezaaid hebben aan goedheid en geloof mag verder gedijen en uitgroeien.
Dank je wel aan al wie deze parochie groot maakt met zijn of haar talenten, voor al het positieve dat we bij elkaar mogen ontdekken waardoor ons enthousiasme wordt aangevuurd om samen verder te bouwen aan de toekomst.
(MAC)

GOUDEN SINT-ROMBOUTSKRUIS
Op zaterdag 18 september, bij het jaarlijkse Sint-Lambertusfeest in de Sint-Lambertuskerk van Nieuwrode, kreeg Ivan Cornelis het Gouden Sint-Romboutskruis opgespeld. Kardinaal De Kesel verleende deze kerkelijke onderscheiding vanwege de jarenlange inzet van Ivan voor de Kerk, de Sint-Lambertusparochie en de parochies in de buurt.
Ivan kreeg het rooms-katholieke geloof thuis mee en ging altijd al trouw naar de Eucharistieviering. Hij was pas 18 toen hij organist werd van de Sint-Lambertuskerk, dit jaar dus al dertig jaar.
Naast zijn trouwe inzet in de kerk van Nieuwrode is er ook al lange jaren zijn inzet in de kerken in de buurt. Van 2007 tot 2015 was hij op zaterdagavond organist in de Sint-Caroluskerk van Holsbeek-Plein. Sinds 2015 is hij beurtrolorganist bij de Pater Piogebedsgroep in de Sint-Pieterskerk van Rotselaar. Sinds 2013 is hij plaatsvervangend organist in de andere kerken van de Federatie Holsbeek. Soms is hij plaatsvervangend organist bij uitvaarten in de Onze-Lieve-Vrouwkerk en in de Christus Koningkerk van Aarschot. Van 2002 tot 2015 was hij ook regelmatig organist in de kapel van Bergvijver in Aarschot en in de kapel van WZC “De Vrucht”, eveneens Aarschot.
De parochie Nieuwrode en de omliggende parochies blijven op zijn inzet rekenen!

GEPENSIONEERDENBOND NIEUWRODE
De Gepensioneerden van Nieuwrode komen opnieuw samen, op woensdag 27 oktober, om 12.00 uur in de parochiezaal.
Wie komt verwittigt best een week op voorhand, ofwel Emiel Michotte (016 63 40 90)
ofwel Minouche Corthouts (016 56 31 17).
Wie zich geroepen voelt om deze bond te komen versterken is altijd welkom op de vierde woensdag van de maand. Wegens hoge leeftijd en/of ziekte zijn er enkele bestuursleden weggevallen, maar Rosa Piot heeft zich kandidaat gesteld om mee te helpen. Het bestuur heet haar van harte welkom en bedankt hen die zich vele jaren ingezet hebben.
Wie meer wilt weten, kan ook hiervoor terecht bij Emiel of Minouche (zie hoger).

GEPENSIONEERDEN JONG EN OUD
Ook de kaartnamiddagen in de parochiezaal van Nieuwrode, voor alle gepensioneerden, starten terug op woensdag 3 november van 13.30 tot 16.30 uur. Het is de bedoeling ze elke eerste woensdag van de maand te houden, tot maart 2022.
Hartelijk welkom!