Home
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 316304 .

Nieuws > Parochienieuws Nieuwrode

SINT- LAMBERTUS
NIEUWRODE

Pastoor Penne zal elke dag de Heilige Mis privé opdragen.

woensdag 3 juni
Gedachtenis van de heilige Carolus Lwanga en gezellen, martelaren van Oeganda
H. Mis voor de overledenen van de familie De Bruycker

donderdag 4 juni
H. Mis voor Julia en Sonja Bosmans, voor de familie Gybels-Valkenborgs, Staf en Livinus Gybels

Vrijdag 5 juni
Gedachtenis van de heilige Bonifatius, bisschop en martelaar
H. Mis voor Jan De Herdt, Celine Vlaeymans en zoon Staf De Herdt

Zaterdag 6 juni
H. Mis voor overledenen

zondag 7 juni– Hoogfeest Heilige Drie-eenheid
H. Mis voor overledenen

Misintenties die eerder aangekondigd waren voor tijdstippen waarop er geen eucharistievieringen zijn, zullen op een latere datum opnieuw ingeschreven worden.

SINT- LAMBERTUS
NIEUWRODE

maandag 8 juni
19.00 u: Eucharistieviering
Gedachtenis van de heilige Medardus, bisschop
H. Mis voor een dierbare overledene

woensdag 10 juni
19.00 u: Eucharistieviering
Gedachtenis van de zalige Edward Poppe, priester
H. Mis voor Gerard Deman

donderdag 11 juni
19.00 u: Eucharistieviering
Gedachtenis van de heilige Barnabas, apostel
H. Mis voor overleden priesters

zondag 14 juni
10.30 u: Eucharistieviering
Intentie:
1e Jaargetijde voor Huguette Deroost
Lector: Lea Timmermans

donderdag 18 juni
19.00 u: Eucharistieviering
Jaargetijde voor Pastoor Bogaerts


OPNIEUW PUBLIEKE VIERINGEN MOGELIJK?
De Belgische bisschoppen hebben een draaiboek uitgewerkt om – zodra de Nationale Veiligheidsraad hiervoor groen licht geeft – publieke liturgische vieringen in onze kerken te kunnen hervatten. Dit zal gepaard gaan met de nodige veiligheidsmaatregelen; het is duidelijk dat we nog niet meteen kunnen terugkeren naar de situatie van voor de coronacrisis.
Op het ogenblik dat dit parochieblad samengesteld werd, was nog niet met zekerheid geweten wanneer we opnieuw in onze kerken kunnen samen komen, maar de kans is groot dat dit opnieuw vanaf het weekend van 13 en 14 juni zal kunnen, ook in de kerken van onze parochiefederatie.

Om dit mogelijk te maken hebben de kerkraden, de federatieploeg en de parochieploegen de nodige maatregelen uitgewerkt. Het algemene uitgangspunt daarbij is dat de gezondheid en de veiligheid van iedereen die naar de kerk komt, voorop staat. De belangrijkste maatregelen waaraan kerkgangers zich dienen te houden, sommen we hieronder op; het volledige draaiboek van de Belgische bisschoppen is te raadplegen op www.kerknet.be; doorklikken naar ‘Samen kunnen we het coronavirus overwinnen’. Surf regelmatig eens naar deze website: zo blijft u op de hoogte van de meest recente informatie.

1. Bij het binnen- en buitengaan van de kerk wordt het gebruik van een mondmasker sterk aanbevolen. Blijf buiten de kerk en in het portaal op veilige afstand van de andere kerkgangers.

2. Aan de ingang van de kerk zullen onthaalmedewerkers van de parochie de nodige richtlijnen geven. Bij het binnenkomen van de kerk dient u de handen te ontsmetten; daarvoor is de nodige handgel beschikbaar.

3. In de kerk is de richting aangegeven waarin u zich naar uw plaats dient te begeven. Neem op zo’n manier in de kerk plaats dat eerst de plaatsen het verst van de ingang worden ingenomen. Gelovigen die onder hetzelfde dak wonen, kunnen naast elkaar zitten; anderen dienen telkens 1,5 meter (de afstand van drie stoelen) vrij te laten.

4. Tijdens de viering is tot nader order het gebruik van zangboeken niet toegelaten. Er zal voorlopig ook nog geen koorzang mogelijk zijn. Bij het Onze Vader en/of de Vredewens worden geen handen, kussen of andere aanrakingen gegeven tussen mensen die niet onder één dak wonen. Er worden geen collectes gehouden; de mogelijkheid om een bijdrage te deponeren wordt achter in de kerk voorzien.

5. De uitreiking van de communie
De celebrant kan uitnodigen tot een geestelijke communie of tot individuele communie-uitreiking. Hierbij zegt hij één keer ‘Het Lichaam van Christus’ en wie te communie gaat antwoordt binnensmonds ‘Amen’.
Ook bij de communie-uitreiking geldt eenrichtingsverkeer van en naar uw zitplaats en de veilige afstand van 1,50 meter; volg hierbij de instructies die ter plaatse gegeven worden, ook voor het ontsmetten van de handen.
De uitreiker en de communicant houden ruim afstand door de armen ver uit te strekken. De uitreiker laat de hostie eerbiedig vallen in de uitgestrekte hand van de communicant, zonder de hand aan te raken. De communie-uitreiking op de tong is niet toegelaten.

6. Na de viering verlaten de gelovigen de kerk, waarbij wie het dichtst bij de uitgang zit, eerst vertrekt. Ook daarbij geldt opnieuw eenrichtingsverkeer, op aangeven van de onthaalmedewerkers van de parochie. In en buiten het kerkgebouw worden best samenscholingen vermeden; ook daar blijft de 1,50 meter afstandsregel gelden.

Belangrijk!
We verwachten dat er maximum één persoon per 10 m² in de kerk wordt toegelaten. Dit betekent dat we per kerk deze maximumcapaciteit hebben vastgesteld:
• 35 gelovigen in de kerk van Nieuwrode;
• 35 gelovigen in de kerk van Sint-Pieters-Rode;
• 30 gelovigen in de kerk van Kortrijk-Dutsel;
• 45 gelovigen in de kerk van Holsbeek Sint-Maurus.
D.w.z. dat de kans bestaat dat – als de maximumcapaciteit bereikt is – u het kerkgebouw niet meer binnen mag. Om dit te vermijden zullen we voorlopig maar één intentie per viering voorzien.

Wij excuseren ons voor de mogelijke ongemakken en hopen dat u begrip voor deze maatregelen kunt opbrengen, zodat we u spoedig opnieuw in onze kerken mogen verwelkomen. Als we ons van in het begin aan de voorschriften houden, dan kunnen we ze wellicht spoedig versoepelen.
Dank voor uw medewerking!
De federatieploeg

JUNI – MAAND VAN HET HEILIG HART
De maand juni is toegewijd aan het Heilig Hart van Jezus. In al onze kerken krijgt het beeld van het Heilig Hart een bijzondere plaats. Misschien ook iets om in uw huis te doen: als u nog een beeltenis hebt van het Heilig Hart, geef het dan een ereplaats; dat hebben onze voorouders ook altijd gedaan.

AUTOZEGENING
Op zaterdag 20 juni zal er aan de kerk van Kortrijk-Dutsel van 15.00 uur tot 16.00 uur gelegenheid zijn om je auto of ander voertuig te laten zegenen. Zelfs als we dit jaar niet (ver) op vakantie kunnen gaan, blijft het een mooi gebruik om de auto te laten zegenen. Van harte welkom!

UITVAARTEN
Kerkelijke uitvaarten blijven mogelijk in deze tijd, met een beperkt aantal mensen die op voldoende afstand van elkaar blijven. Ook is het mogelijk dat de pastoor naar een begraafplaats, crematorium of funerarium komt voor de afscheidsgebeden, ook in beperkte kring. Zolang de coronamaatregelen duren wordt er ook geen vergoeding meer gevraagd voor de diensten rond de uitvaarten.

NIEUWE DATA VOOR VORMSEL EN EERSTE COMMUNIE 2020
Door de overheidsmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus een halt toe te roepen zijn de vieringen van het vormsel en de eerste communie uitgesteld. Er zijn nu nieuwe data vastgesteld.
In onze Federatie Holsbeek zullen de vormselvieringen plaats hebben op zaterdag 26 september, om 13.00 uur voor de vormelingen van Nieuwrode, Sint-Pieters-Rode en Kortrijk-Dutsel in de kerk van Sint-Pieters-Rode en om 15.30 uur voor de vormelingen van Holsbeek Sint-Maurus en Holsbeek-Plein in de Sint-Mauruskerk. Beide vieringen zullen voorgegaan worden door de vormheer, Kanunnik Steven Wielandts, vicaris voor het godgewijde leven in het aartsbisdom Mechelen-Brussel.
De vieringen voor de Eerste Communie zijn in onze Federatie Holsbeek gepland:
 op zaterdag 3 oktober om 11.30 uur voor de eerste communicanten van Holsbeek Sint-Maurus in de Sint-Mauruskerk;
 op zaterdag 10 oktober om 13.30 uur voor de eerste communicanten van Sint-Pieters-Rode en Kortrijk-Dutsel in de kerk van Kortrijk-Dutsel;
 op zondag 11 oktober om 10.30 uur voor de eerste communicanten van Nieuwrode in de Sint-Lambertuskerk.

MARIABEELDEN VOOR AAN DE GEVEL
Er zijn nog steeds enkele gietstenen Mariabeelden beschikbaar om buiten aan de gevel te hangen. In onze parochies zijn er al ruim 25 beelden verspreid. Ze kosten nog altijd 15 euro. Wie er een wenst, neemt best contact op met de pastoor.

UITZENDINGEN OP RADIO MARIA VANUIT HOLSBEEK
Sinds begin september 2017 worden de Missen op dinsdag- en vrijdagmorgen om 9.00 uur in de Sint-Mauruskerk van Holsbeek uitgezonden op Radio Maria Vlaanderen. Heel wat parochianen uit onze federatie luisteren regelmatig. Met een de DAB+-radio is het goed te beluisteren en ook via www.radiomaria.be.
Wie televisie kijkt met een decorder van Telenet kan via kanaal 912 ook luisteren.
Op woensdagmorgen om 8.30 uur bidt Pastoor Penne ook het kerkelijk ochtendgebed voor op Radio Maria.
Voor veel mensen is Radio Maria (met als studio in de kerk van Egenhoven) een grote rijkdom voor hun geloofsleven. Probeer het ook eens.

DURF UW KERKELIJKE UITVAART VASTLEGGEN!
In de afgelopen tijd was er in elk van onze parochies wel eens verontwaardiging omdat mensen van wie bekend was dat ze gelovig en kerkelijk waren geen kerkelijke uitvaart kregen van hun nabestaanden. Dikwijls was het zo dat het een weduwe of weduwnaar was van wie de partner wel een kerkelijke uitvaart had gekregen en nu de laatste van het echtpaar overleed, kreeg deze van de nabestaanden geen kerkelijke uitvaart. Heel dikwijls hoor je dan: “Dat kan toch niet de wens geweest zijn van die overledene”. Heel wat gelovige mensen vragen zich af: ga ik van mijn kinderen of familieleden nog een kerkelijke uitvaart krijgen?
Als u zeker wil zijn dat er na uw overlijden gebeurt wat uw wens is, dan is het gemakkelijk op te lossen. U gaat naar het gemeentehuis en u laat gewoon vastleggen dat u een kerkelijke uitvaart wil, of u begraven of gecremeerd wilt worden en op welke begraafplaats u wilt begraven of bijgezet worden. Wanneer u het daar vastlegt, dan zal er gebeuren wat u het wilt. Leg uw wensen daarrond duidelijk vast, ook al vermoedt u dat uw familieleden het wel weten en zullen doen. Heel wat mensen zijn in de afgelopen tijd al naar het gemeentehuis gegaan en hebben dat gedaan. Er zijn geen kosten aan verbonden en het stelt mensen gerust.
Gewoon doen!

BIJ ONS GEDOOPT
Er is een kind geboren, zo weerloos en zo klein
Het werd door U gezonden om hier bij ons te zijn.
Wilt U haar met Uw stralen verlichten op haar pad
Heer, houdt haar met Uw handen steeds liefdevol omvat.

Op zondag 24 februari 2019 werd Lars Boeckx in onze Sint-Lambertuskerk gedoopt door Pastoor Penne. Lars is de zoon van Steven Boeckx en Jessy Gysemberg uit de Panoramastraat. Meters zijn Wendy Boeckx en Wendy Gysemberg.
Op zondag 7 april werd Fien Vermue in onze Sint-Lambertuskerk door Pastoor Penne gedoopt. Fien is de dochter van Edwin Vermue en Katja Servaes, uit de Groenstraat. Peter en meter zijn Gertjan Vermue en Veerle Servaes.
Op zondag 5 mei werd Prince Symens in onze Sint-Lambertuskerk door Pastoor Penne gedoopt. Prince is de zoon van Mathias Symens en Payalita Wuyts uit Gelrode. Peter en meter zijn Jonathan Symens en Gitta Hendrix.
Op zaterdag 22 juni werd Bob Vaes in onze Sint-Lambertuskerk door Pastoor Penne gedoopt. Bob is de zoon van Karel Vaes en Katrien Wauters; zij wonen in het Hoekje. Peter en meter zijn Sam Wauters en Barbara Vaes.
Op zondag 8 september werd Neomie Boon in onze Sint-Lambertuskerk door Pastoor Penne gedoopt. Zij is de dochter van Ken Boon en Natalie Clemens van de Kraaikant. Peter en meter zijn Pascal Clemens en Gerda Blockx.
Op zaterdag 28 september werd Axel Frere in onze Sint-Lambertuskerk door Pastoor Penne gedoopt. Axel is de zoon van Bart Frere en Catherine Van Hoof uit de Groenstraat. Peter en meters zijn Vincent Timmermans, Anais Tuyls en Christiane Deschouwer.
Op zondag 17 november 2019 werd Elle Vansina in onze Sint-Lambertuskerk door Pastoor Penne gedoopt. Zij is de dochter van Johan Vansina en Isabelle Vanlaere; zij wonen in de Bessembinderstraat. Peter en meter zijn Dirk Vansina en Bianca Van Hoof.
Onze parochiegemeenschap wenst de ouders van harte proficiat en veel geluk en zegen met hun kindje.

WERELDMISSIEHULP
Met de straatwerken in het centrum van Nieuwrode was de kledingcontainer van Wereldmissiehulp verplaatst en kon men er moeilijk aan. Hij staat nu terug aan de kerk, tegen de buitenmuur van de sacristie.
Een jas, een jurk, een paar schoenen, lakens, dekens, goed draagbare kleding … je kan het allemaal in de rode kledingbak deponeren, het hele jaar door. Wereldmissiehulp zamelt kleren en schoenen in om mensen te helpen die het niet breed hebben of ronduit arm zijn. Dat kunnen mensen van bij ons of van elders zijn.
Je maakt er mensen blij mee!

PAROCHIEZAAL
Door de Coronacrisis wordt de Parochiezaal tijdelijk NIET meer verhuurd en alle bijeenkomsten zijn afgelast.

GEPENSIONEERDENBOND & SAMANA - NIEUWRODE
De besturen van Gepensioneerdenbond en Samana – Nieuwrode laten hun leden weten dat ze hen niet vergeten en met hen begaan zijn. Zij hopen dat iedereen gezond mag blijven en dat ze iedereen na de crisis mogen terug verwelkomen op hun activiteiten.

DANK JE WEL
In de gemeente Holsbeek kregen alle inwoners op 21 mei, Hemelvaartsdag, een mondmasker per gezinslid in de brievenbus. Wij danken het gemeentebestuur omdat het bezorgd is om de gezondheid van zijn inwoners. In Nieuwrode danken wij speciaal de KLJ omdat ze zo bereidwillig waren een handje te helpen. Met man en vrouw trokken ze langs de huizen om een bruine omslag met het materiaal te posten.
Hartelijk dank hiervoor
(MC)

VOOR IEDER VAN JULLIE
Elk van jullie schenk ik een symbolische roos om de moed er in te houden. Hou vol, we zijn op de goede weg en als ieder zich houdt aan de strikte regels, komen we er samen uit. Draag zorg voor jezelf en je naasten.

DE KOEKOEK
Nu er maar weinig parochienieuws te melden valt, laten sommigen zich inspireren door wat de natuur te bieden heeft …

Heb je het ook al gehoord, die zuivere zang van de Koekoek? Hij is weer in het land sinds 21 mei, vrij laat dit jaar. Onze buurvrouw, een hele wijze dame, zei altijd: “Als de koekoek op 17 april niet zingt, dan staat z’n gat op springen”.
Ik vond nog enkele gezegden hierover: ‘Roept en tiert zo hard je wilt, ik kom toch niet voor half april’ en ‘Als de koekoek voor het laatste roept, is de zomer weer versnoept’.
De koekoek (Cuculus canorus) is een vogelsoort. Hij plant zich in de zomer voort in een groot deel van het Palearctisch gebied en overwintert in het Afrotropisch en het Oriëntaals gebied. Het is een broedparasiet: het vrouwtje legt haar eieren in nesten van andere vogelsoorten en laat de jongen door die andere soort verzorgen.
De koekoek dankt zijn naam aan de zeer opvallende roep van het mannetje die ongeveer klinkt als een hol aanhoudend "goe-koeh" geluid, waarbij het begin op iets hogere toon is dan het eind. Ook in veel andere talen werd de naam van de vogel gebaseerd op het geluid: Duits (Kuckuck), Frans (Coucou), Engels (Cuckoo), Pools (Kukułka). De roep wordt enkel door het mannetje geuit en is een echte territoriumroep, die van april tot in juli wordt geroepen vanaf een hoge zitplaats.
De koekoek is een slanke vogel met spitse vleugels en een lange afgeronde staart. Met een lengte tussen 32 en 36 centimeter is hij ongeveer zo groot als een houtduif. Door de spitse vleugels lijkt de vogel in de vlucht op een sperwer. Hij vliegt met gelijkmatige vleugelslagen waarbij de vleugels nauwelijks boven het lichaam worden geheven. De naar beneden gebogen snavel wordt hierbij naar voren gestrekt.
De koekoek zit vaak op leidingen en masten waarbij de vleugels iets neerhangen en de staart iets wordt geheven. Daardoor lijkt de vogel gedrongen en kortpotig.
Volwassen mannetjes zijn op de rug, de buik en de kop gelijkmatig blauwgrijs zonder tekening. Aan de onderkant is de blauwgrijze borst scherp van de dungestreepte buik afgescheiden. De lange staart heeft een getrapte tekening, de staartveren hebben een dunne witte eindzoom. De iris en de snavelbasis zijn heldergeel, de rest van de snavel is donkergrijs.
Jonge dieren hebben gele poten. De iris is donkerbruin en de snavelbasis heldergeel, de rest van de snavel is hoorngrijs. Een jonge vogel kan worden herkend aan een witte vlek in de nek. De buik heeft dunne dwarsstrepen, ongeveer als een sperwer. Verder is de onvolwassen vogel leigrijs met hier en daar een roestbruine vlek. Het gehele verenkleed heeft dunne donkere dwarsstrepen. De kleine en grote dekveren hebben een dunne witte eindzoom.
Volwassen vrouwtjes komen in twee vormen voor. De grijze vorm lijkt sterk op het mannetje, maar heeft een meer roestbruine tot gelige kleur en dunne donkere dwarsstrepen op de borst. De bruine vorm is zeldzamer en is op rug en borst roestbruin. De veren hebben verder donkere dwarsstrepen. De staart lijkt op die van de jonge torenvalk en heeft een dunne witte eindzoom. De iris en snavelbasis zijn lichtbruin.
De koekoek plant zich in de zomer voort. Het vrouwtje legt begin juni zo'n 10 tot 25 eieren in verschillende nesten, echter steeds maar één ei per nest en meestal in dat van een zangvogelsoort. Die vogels worden ‘waardvogels’ genoemd. De kleur en afmeting van het koekoeksei is aangepast aan die van de betreffende waardvogel. In de vrouwelijke afstammingslijn heeft het koekoeksvrouwtje een voorkeur voor een bepaalde waardvogelsoort. Er is echter geen sprake van rassen met deze voorkeur omdat het mannetje geen voorkeur kent. Het begin van de legperiode varieert sterk omdat dit wordt gesynchroniseerd met die van de waardvogel. Als het vrouwtje een geschikt nest heeft gevonden, wordt het ei binnen enkele seconden gelegd. Hierbij wordt de waardvogel afgeleid door het mannetje. Vaak neemt het vrouwtje na het leggen van het ei een ei van de waardvogel mee in de snavel. Na een zeer korte broedtijd van ongeveer twaalf dagen komt de jonge koekoek uit het ei. De aanraking door de andere nestlingen zetten hem er instinctief toe aan deze uit het nest te werpen. Nog maar enkele uren oud duikt hij onder de andere in het nest liggende eieren en jonge vogels totdat deze zich boven een zeer aanraakgevoelige groef op de rug bevinden. Vervolgens schuift hij deze met een rukkende beweging over de nestrand, net zo lang tot hij de enige bewoner van het nest is. Hierbij houdt hij zich met zijn klauwen vast aan de nestrand om niet met zijn slachtoffer over de rand te vallen. Na ongeveer 20 dagen vliegt de jonge vogel uit.
(MC)