Home
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 300863 .

Nieuws > Parochienieuws Nieuwrode

SINT- LAMBERTUS
NIEUWRODE

zondag 13 oktober
10.30 u: Eucharistieviering
Intenties:
Jgt Anne-Mie Ruttens
Straatviering voor de levende en overleden bewoners van De Kluis, Bessembindersstraat en Hellegat
Lector: Lea Timmermans

donderdag 17 oktober
19.00 u: Eucharistieviering
Gedachtenis van de heilige Ignatius van Antiochië
H. Mis voor Alfons Bols en Alida Cloots

zondag 20 oktober
10.30 u: Eucharistieviering
met Naamopgave voor de vormelingen
Intenties:
Huguette Deroost
Jgt Lucien Verbeek en Celina Peeters
Lector: Anita Van Hoof

donderdag 24 oktober
19.00 u: Eucharistieviering
Gedachtenis van de heilige Antonius Maria Claret
H. Mis voor Paul Riebs en Celine Bols

VIERINGEN ROND SINT-FRANCISCUS
Tijdens het weekend van 5 en 6 oktober stonden de vieringen in Sint-Pieters-Rode, Holsbeek Sint-Maurus en Nieuwrode in het teken van Sint-Franciscus. Omdat deze heilige gekend is als dierenvriend, werd aan de kinderen – en vooral aan zij die zich voorbereiden op hun eerste communie – gevraagd hun geliefd knuffeldier mee te brengen. Die werden op het einde van de viering door pastoor Penne gezegend.
In Nieuwrode had die mis die zondag plaats in een spiegeltent die ter gelegenheid van Nieuwrode Kermis naast de kerk stond. En daar was, ondanks het herfstweer, toch heel wat volk voor komen opdagen.

NAAMOPGAVE VORMELINGEN
In het weekend van zaterdag 19 en zondag 20 oktober zullen de vormelingen hun naamopgave doen. De vormelingen van Kortrijk-Dutsel en Sint-Pieters-Rode doen dat samen in de viering van zondag 20 oktober om 9.00 uur in de kerk van Kortrijk-Dutsel; de vormelingen van Holsbeek in de viering van zaterdag 19 oktober om 19.00 uur in de Sint-Mauruskerk van Holsbeek en de vormelingen van Nieuwrode in de viering van zondag 20 oktober om 10.30 uur in de kerk van Nieuwrode. We dragen onze vormelingen in deze dagen bijzonder mee in onze gebeden.

MISSIEZONDAG
Tijdens de vieringen van 19 en 20 oktober zijn de omhalingen bestemd voor Missio. Deze organisatie verdeelt zijn middelen op een evenwichtige manier over de bisdommen met de meeste noden. Door uw steun kan zij de boodschap van Christus wereldwijd uitdragen.

ALLERHEILIGENVIERINGEN
Vanouds is het een gebruik om in de dagen van Allerheiligen en Allerzielen bijzonder de parochianen te gedenken die in het afgelopen jaar een afscheid vanuit onze geloofsgemeenschap hebben gekregen. We zullen dat in onze Federatie Holsbeek doen tijdens vier Eucharistievieringen. In deze vieringen worden de overledenen die een kerkelijke uitvaart kregen bijzonder genoemd, door hun nabestaanden wordt een kaars voor hen ontstoken en alle aanwezigen krijgen in deze vieringen een prentje met de namen van de overledenen van onze Federatie.

De Allerheiligenvieringen met herdenking van de overledenen zijn:
 op donderdag 31 oktober om 19.00 uur in Sint-Maurus Holsbeek;
 op vrijdag 1 november om 9.00 uur in de kerk van Kortrijk-Dutsel;
 op vrijdag 1 november om 10.30 uur in de kerk van Nieuwrode;
 op vrijdag 1 november om 14.30 uur in de kerk van Sint-Pieters-Rode.
Welkom.


DAG VAN DE LANDBOUW
Elk jaar in september versiert de Landelijke Gilde van Sint-Pieters-Rode het kapelletje op de hoek van de Houwaartse baan en de Langestraat en er wordt ook een kaars gebrand. Het kan geen toeval zijn, maar elke derde zondag van september zorgt Onze Lieve Vrouw ervoor dat het mooi weer is.
Ook dit jaar hadden de Dolle Landbouwdagen op zaterdag 14 en zondag 15 september weer plaats onder een stralend, zonnig weekend. Zowel voor het Boerenbal op zaterdag met Lady V and The Tennnesse Trees en discobar Straffe Kaffe, als voor de Boerenkermis op zondag kwamen heel wat bezoekers naar het feestterrein.
Op zondagmorgen woonden ruim 230 gelovigen de eucharistieviering in de feesttent bij. En er namen ook weer zo’n 180 tractoren deel aan de tractorzegening en de tractorparade. Tot de zon onderging, bleven er heel wat mensen buiten de tent van het zonnetje genieten, terwijl ze nog naar het open lucht - optreden van Pete Corman konden kijken en luisteren.
De Landelijke Gilde mag weer terug blikken op een geslaagde activiteit, die mensen uit de ruime omgeving samen bracht, met aandacht voor het platteland en de landbouw. Want daar is het vooral om te doen!
Dank aan iedereen die meewerkte en langs kwam; tot volgend jaar!
(Paul Greveraars, voorzitter)

OKTOBER ROZENKRANSMAAND
Oktober is de tweede Mariamaand.
Vanouds wordt in deze maand het rozenhoedje gebeden. Wij doen dat voor de avondmissen van maandag in Sint-Pieters-Rode en van donderdag in Nieuwrode, telkens om 18.40 uur.
De rozenkrans is een gebedssnoer. Tijdens het bidden worden de zogeheten Blijde, Droevige en Glorievolle Geheimen overwogen, een korte samenvatting van het levensverhaal van Jezus en Maria. Dit gebedssnoer met oorspronkelijk vijftien maal tien kralen, het Wees Gegroet, is telkens afgewisseld door een grotere kraal, het Onze Vader.
De rozenkrans kan je overal bidden: alleen in je kamer, samen met vrienden, elke avond met het gezin, wachtend op de trein, maar ideaal is een stille, rustige omgeving.

STRAATVIERINGEN
In het werkjaar 2018-2019 zijn we in onze federatie begonnen met zogenoemde “Straatvieringen”. Met een brief die in alle huizen van een of enkele straten werd bezorgd nodigden we de bewoners van die straten uit voor een viering en gaven we hen de gelegenheid om bepaalde dingen aan te geven naar de parochie. De respons hierop was groot: velen namen deel aan de vieringen, veel mensen kregen hierdoor weer contact met de parochies, bij velen is de pastoor op bezoek geweest. Om die redenen wordt dit initiatief ook in dit nieuwe werkjaar herhaald.

Dit weekend hebben de eerste straatvieringen plaats in Nieuwrode, Sint-Pieters-Rode en Kortrijk-Dutsel (zie details in de rubriek ‘Vieringen’).

Tijdens die vieringen bidden we op een bijzondere manier voor de levende en overleden bewoners van die straten, voor de families en dierbaren, voor alle persoonlijke intenties. Wie wenst dat een overledene uit de straat met naam wordt genoemd, die kan dat (gratis) opgeven bij de verantwoordelijke van de parochie, voor of na een mis in de sacristie of bij de pastoor thuis (Rotselaarsebaan 10 – 3220 Holsbeek).

UITZENDINGEN OP RADIO MARIA VANUIT HOLSBEEK
Sinds begin september vorig jaar worden de Missen op dinsdag- en vrijdagmorgen om 9.00 uur in de Sint-Mauruskerk van Holsbeek uitgezonden op Radio Maria Vlaanderen. Heel wat parochianen uit onze federatie luisteren regelmatig. Met een de DAB+-radio is het goed te beluisteren en ook via www.radiomaria.be.
Wie televisie kijkt met een decorder van Telenet kan via kanaal 912 ook luisteren.
Op woensdagmorgen om 8.30 uur bidt Pastoor Penne ook het kerkelijk ochtendgebed voor op Radio Maria.
Voor veel mensen is Radio Maria (met als studio in de kerk van Egenhoven) een grote rijkdom voor hun geloofsleven. Probeer het ook eens.

DURF UW KERKELIJKE UITVAART VASTLEGGEN!
In de afgelopen tijd was er in elk van onze parochies wel eens verontwaardiging omdat mensen van wie bekend was dat ze gelovig en kerkelijk waren geen kerkelijke uitvaart kregen van hun nabestaanden. Dikwijls was het zo dat het een weduwe of weduwnaar was van wie de partner wel een kerkelijke uitvaart had gekregen en nu de laatste van het echtpaar overleed, kreeg deze van de nabestaanden geen kerkelijke uitvaart. Heel dikwijls hoor je dan: “Dat kan toch niet de wens geweest zijn van die overledene”. Heel wat gelovige mensen vragen zich af: ga ik van mijn kinderen of familieleden nog een kerkelijke uitvaart krijgen?
Als u zeker wil zijn dat er na uw overlijden gebeurt wat uw wens is, dan is het gemakkelijk op te lossen. U gaat naar het gemeentehuis en u laat gewoon vastleggen dat u een kerkelijke uitvaart wil, of u begraven of gecremeerd wilt worden en op welke begraafplaats u wilt begraven of bijgezet worden. Wanneer u het daar vastlegt, dan zal er gebeuren wat u het wilt. Leg uw wensen daarrond duidelijk vast, ook al vermoedt u dat uw familieleden het wel weten en zullen doen. Heel wat mensen zijn in de afgelopen tijd al naar het gemeentehuis gegaan en hebben dat gedaan. Er zijn geen kosten aan verbonden en het stelt mensen gerust.
Gewoon doen!

BIJ ONS GEDOOPT
Er is een kind geboren, zo weerloos en zo klein
Het werd door U gezonden om hier bij ons te zijn.
Wilt U haar met Uw stralen verlichten op haar pad
Heer, houdt haar met Uw handen steeds liefdevol omvat.

Op 24 september 2017 werd in onze Sint-Lambertuskerk door Pastoor Penne gedoopt: Julie Marie Vuegen, dochter van Johan Vuegen en Valerie van Hamme; zij wonen op de Kriesberg. Peter en meter zijn Jos Swillen en Hilde Van Roy.
Op zondag 3 december werd in onze Sint-Lambertuskerk Lucas Vandeputte gedoopt, als zoon van Gunther Vandeputte en Katleen T' Hooft; zij wonen in het Hoekje. Peter en meter zijn Michel Vandeputte en Caroline Campe.
Op zondag 10 december werden in onze Sint-Lambertuskerk door Pastoor Penne gedoopt:
 Preben Sellekaerts, zoon van Bart Sellekaerts en Lincy Boon uit de Plamootstraat; peter en meter zijn Gino Boon en Sofie Sellekaerts.
 Kjell Mertens, zoon van Thomas Mertens en Silke Matthys van op het Rot; peter en meter zijn Stijn Matthys en Leonie Verhaegen.
Op zondag 21 januari 2018 werd in onze Sint-Lambertuskerk door Pastoor Penne gedoopt: Omar Verlinden, zoon van Filip Verlinden en Katrien Cuppens; zij wonen op de Kratenberg. Peter en meter zijn Wouter Merckx en Katrien Verlinden.
Op zondag 4 februari werd in onze Sint-Lambertuskerk door Pastoor Penne gedoopt: Judith Vogeler, dochter van Frederik Vogeler en Loes Stukken; zij wonen op de Kriesberg. Meters zijn Lies Vogeler en Evelyn De Clercq.
Op zondag 11 februari doopte Pastoor Penne in onze Sint-Lambertuskerk: Britt en Mina Mehra Swinnen, dochters van Vishal Mehra en Lise Swinnen van het Rot. Peter en meter van Britt zijn Bart Swinnen en Greet Vervloet en voor Mina wordt het peterschap waargenomen door Bart Slangen.
Op zondag 13 mei werd Alexander Renmans in onze Sint-Lambertuskerk gedoopt door Pastoor Penne. Alexander is de zoon van Antoon Renmans en Joy Agbor; zij wonen in het Dorp. Peter en meter zijn Francis Nlemibe en Magdalena Melesa.
Op zaterdag 2 juni werd in onze Sint-Lambertuskerk door Pastoor Penne gedoopt: Kyandro Goor, zoontje van Jessie Goor uit de Sint-Lambertusstraat. Peter en meter zijn Gerri Goor en Wendy Geeraerts.
Op donderdag 2 augustus werd Robbert Van Eenoo gedoopt. Robbert is de zoon van Bart Van Eenoo en Feyi Van Eenoo uit Aarschot. Peter en meter zijn Jo Van Effen en Feyishetan O.O. Arisukwi.
Op vrijdag 3 augustus werd June Smith gedoopt. Zij is de dochter van Lee Smith en Vanessa Melis van het Hooghuis. Peter en meter zijn Daniel Melis en Kelly Smith.
Op zaterdag 29 september werd Seppe Janssens in onze Sint-Lambertuskerk door Pastoor Penne gedoopt. Seppe is de zoon van Steven Janssens en Karen Van Tongelen uit de Losting. Peter en meter zijn Laurens Verfaillie en Ellen Van Tongelen.
Op zondag 11 november werd in onze Sint-Lambertuskerk Simon Vanrenterghem door Pastoor Penne gedoopt. Simon is de zoon van Roeland Vanrenterghem en Martien Grauls; zij wonen op de Appelweg. Peter en meter zijn Filip Vanrenterghem en Karen Grauls.
Op zaterdag 1 december werd Gloria Gordts in onze Sint-Lambertuskerk door Pastoor Penne gedoopt: Zij is de dochter van Jonas Gordts en Inge Ickx uit de Appelweg. Peter en meter zijn Koen Van Cauwenbergh en Annick Wierinckx.
Op zondag 24 februari 2019 werd Lars Boeckx in onze Sint-Lambertuskerk gedoopt door Pastoor Penne. Lars is de zoon van Steven Boeckx en Jessy Gysemberg uit de Panoramastraat. Meters zijn Wendy Boeckx en Wendy Gysemberg.
Op zondag 7 april werd Fien Vermue in onze Sint-Lambertuskerk door Pastoor Penne gedoopt. Fien is de dochter van Edwin Vermue en Katja Servaes, uit de Groenstraat. Peter en meter zijn Gertjan Vermue en Veerle Servaes.
Op zondag 5 mei werd Prince Symens in onze Sint-Lambertuskerk door Pastoor Penne gedoopt. Prince is de zoon van Mathias Symens en Payalita Wuyts uit Gelrode. Peter en meter zijn Jonathan Symens en Gitta Hendrix.
Op zaterdag 22 juni werd Bob Vaes in onze Sint-Lambertuskerk door Pastoor Penne gedoopt. Bob is de zoon van Karel Vaes en Katrien Wauters; zij wonen in het Hoekje. Peter en meter zijn Sam Wauters en Barbara Vaes.
Op zondag 8 september werd Neomie Boon in onze Sint-Lambertuskerk door Pastoor Penne gedoopt. Zij is de dochter van Ken Boon en Natalie Clemens van de Kraaikant. Peter en meter zijn Pascal Clemens en Gerda Blockx.
Op zaterdag 28 september werd Axel Frere in onze Sint-Lambertuskerk door Pastoor Penne gedoopt. Axel is de zoon van Bart Frere en Catherine Van Hoof uit de Groenstraat. Peter en meters zijn Vincent Timmermans, Anais Tuyls en Christiane Deschouwer.

Onze parochiegemeenschap wenst de ouders van harte proficiat en veel geluk en zegen met hun kindje.

BIJ ONS GETROUWD
Op zaterdag 16 juni 2018 hebben Lesley Bruyninckx en Lien Vuerinckx uit de Losting in onze Sint-Lambertuskerk elkaar het kerkelijk ja-woord gegeven in het Sacrament van het Huwelijk. Getuigen waren Maarten Van Nuffel en Evi Reymenants.
Gods Zegen voor hun toekomst.

GEPENSIONEERDEN JONG EN OUD
Goed nieuws voor de kaartspelers en andere liefhebbers!
We starten terug met de woensdagnamiddagbijeenkomsten op 16 oktober, van 13.30 tot 16.30 uur. Verder elke woensdag, behalve op de vierde woensdag van de maand, want dan is het gepensioneerdenbond.
Ken je nog iemand in de buurt of onder je vrienden die graag meekomt?
Van harte welkom!

GOUDEN SINT-ROMBOUTSKRUIS VOOR HERMAN VERCAMMEN
Op zaterdagavond 14 september kreeg Herman Vercammen in de Sint-Lambertuskerk van Nieuwrode het Gouden Sint-Romboutskruis opgespeld. Kardinaal Jozef De Kesel verleende Herman deze aartsbisschoppelijke onderscheiding vanwege zijn jarenlange inzet voor de Kerkgemeenschap van Nieuwrode.
Sinds 1981 zit Herman in de kerkraad, sinds 1982 is hij penningmeester. Met grote verantwoordelijkheid neemt Herman zijn taak waar. Lange tijd verrichtte hij het kosterswerk: wekelijks de kerk stofzuigen, bloemen plaatsen, openen en sluiten van de kerk, luiden van de klokken, priesters-assistenten werden door hem opgehaald.
Lange jaren leidde hij de gebedswaken op de vooravond van een begrafenis. Nog steeds is hij lector en bij afwezigheid van misdienaars assisteert hij als acoliet.
De Kerkgemeenschap kan op Herman nog steeds een beroep doen voor grote en kleine taken. Hij weet zeer veel van de geschiedenis van de kerk en de parochie en kan er mensen begeesterend over vertellen.
Van harte proficiat, Herman, en de parochiegemeenschap van Nieuwrode blijft rekenen op uw inzet!

NAAIEN MET JEANS EN KURK
Op maandag 14 oktober, een eerste van vier lessen, georganiseerd door KVLV – Nieuwrode. De andere data zijn 28/10, 04/11 en 18/11, telkens om 19.00 uur in de parochiezaal.
Samen met kurk is jeans de basis voor de nieuwe projecten in deze naaicursus van 4 x 3 uur. Kurk is een duurzaam en ecologisch materiaal. In combinatie met oude jeans krijgen we een hip en duurzaam concept. We maken een feestelijke clutch, een bijpassende geldbeugel , een brillenetui ,…
Informatie over mee te brengen materiaal en deelnameprijs bij een KVLV – bestuurslid.

BLOEMSCHIKKEN
Dinsdag 15 oktober om 19.30 uur: Bloemschikken (les 2 van 4).

ZANGKOOR
Repetitie in de kerk op dinsdag 15 oktober van 19.30 tot 21.00 uur.

GEPENSIONEERDEN JONG EN OUD
Herman en Herman verwachten jullie weer op de wekelijkse kaartnamiddagen vanaf woensdag 16 oktober van 13.30 tot 16.30 uur.
Hartelijk welkom!

BEZOEK WITLOOFBEDRIJF
Vrijdag 18 oktober bezoekt de Gepensioneerdenbond het witloofbedrijf Bruyninckx in Messelbroek
Meer informatie hierover: volgende week in het parochieblad.

GEPENSIONEERDEN JONG EN OUD
Vanaf deze week opnieuw wekelijkse kaartnamiddagen op woensdag, telkens van 13.30 tot 16.30 uur.
Hartelijk welkom!

BEZOEK WITLOOFBEDRIJF
Op vrijdag 18 oktober bezoekt de Gepensioneerdenbond het witloofbedrijf Bruyninckx in Messelbroek.
Het aantal landbouwers in het Hageland neemt flink af. In 2010 waren er nog 1.139, in 2015 nog 1.016. Witloofbedrijf Bruyninckx in Messelbroek zag ook zwarte sneeuw, maar specialiseerde zich in een unieke delicatesse: miniwitloof. Vandaag staat het hapje op de kaart van sterrenchefs. “We hebben het gered door het roer om te gooien”, zegt Bart Bruyninckx.
Halverwege de jaren '60 werden de eerste stappen genomen in de witloofteelt. In 1972 werd de witloofschuur gebouwd om minder afhankelijk te worden van de weeromstandigheden. Het bouwen van koelruimtes volgde waardoor ze het ganse jaar rond konden produceren
Het grootste deel van de productie werd verpakt in schalen van 500 gram.
In het jaar 2000 werd de grote stap genomen om 'chiconnettes' te gaan telen. Deze manier van werken werd een groot succes en men moest uitbreiden. Daarom kocht de familie Bruyninckx in 2004 een nieuwe vestiging op de huidige locatie in Messelbroek. Om nog meer aan de vraag te voldoen bouwden ze een volledig nieuw bedrijf met moderne ruimtes en technieken.
Vorig jaar in 2018 werd hun eerst eigen witloofbier 'Bruyne' een feit. Enkel voor de fijnproevers! Heel interessant dus!
Voor wie zich voor deze uitstap ingeschreven heeft: samenkomst op het grasveld aan de Plamootstraat om 13.45 uur.
Dit bezoek bestaat uit een drankje bij ontvangst, deskundige uitleg door een gids, een bedrijfsfilm, toegang tot het hele bedrijf en enkele hapjes.
Op de terugweg is er nog een etentje in Tdorpsgenot, in het centrum van Rillaar.

GEPENSIONEERDENBOND
Op woensdag 23 oktober om 13.00 uur mogen de voeten weer onder tafel voor een echt herfstetentje waar iedereen verlekkerd op is.