Home
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 256984 .

Nieuws > Parochienieuws Nieuwrode

SINT- LAMBERTUS
NIEUWRODE

donderdag 14 december
19.00 u: Eucharistieviering
H. Mis voor de overledenen van de familie Stradiot

zondag 17 december
10.30 u: Eucharistieviering
Intenties:
Jos De Meyer
Jgt Angèle Van Horebeek
Jgt Mariette Stuyckens en Frans Crabbé
Jgt Paul Maus en kleindochter
Lector: Anita Van Hoof
Misdienaars: Zander Verbinnen, Eline Vicca en Levi Vuerinckx

donderdag 21 december
14.00 u: Eucharistieviering
Kerstviering voor Basisschool Klim-Op

donderdag 21 december
19.00 u: Eucharistieviering
H. Mis voor Maria Van Hassel

zondag 24 december
10.30 u: Eucharistieviering
Intenties:
Hilda Van Meensel
Maurice Boeckx
Jgt Frans Boeckx en Henriette Van Meerbeek,
Jgt Sidonie Van Meerbeek, Richard Van Meerbeek en Maria Verstreken
Lector: Jan Vuerinckx
Misdienaars: Cedric Celis, Laure Claes en Jorbe Deschamps

maandag 25 december
10.30 u: Eucharistieviering voor Kerstmis met de eerste communicanten
Vanaf 10.15 uur worden er kerstliederen gezongen.
Intenties:
Theophiel Miseur, Rosa Cornelis en schoonzoon Jan De Bruyn
Daniël Vercammen, Horthans Miseur en Zuster Barbara
Frans Pepermans, Malvine Schoovaerts, schoondochter en schoonzoon
Pierre Corthouts
Lector: Herman Vercammen
Misdienaars: Aaron Delcomune, Ruben Hoeben en Yana Lievens


FEDERATIEPLOEG
Op vrijdag 15 december is er een vergadering voor de leden van de federatieploeg, om 14.00 uur in de pastorie van Holsbeek Sint-Maurus.

DIT WEEKEND: OMHALING VOOR WELZIJNSZORG
De omhalingen tijdens het weekend van 16 en 17 december gaan naar de adventsactie van Welzijnszorg: ‘Samen Tegen Armoede’.
Het is niet zo bekend, maar één Belg op zeven leeft in armoede. Dat komt neer op
1.700.000 Belgen. En zij doen er alles aan om hun problemen zo goed mogelijk te verbergen. Want er zijn immers nog heel wat vooroordelen, zoals: ‘ze hebben het zelf gezocht’, ‘ze zijn liever lui dan moe’ en ‘het zijn moeilijke tijden voor iedereen’.
Met ‘Samen Tegen Armoede’ gaat Welzijnszorg de uitdaging aan om deze vooroordelen en taboes te doorbreken, door samen met velen te bouwen aan een breed solidair draagvlak in België.
Met de opbrengst van de omhalingen ondersteunt Welzijnszorg ruim 100 projecten en organisaties die armoede lokaal en structureel wegwerken.

KERSTVIERINGEN 2017
Volgende zondag is het al de derde zondag van de Advent. Kerstmis komt dus dichtbij. Daarom geven we u graag een overzicht van de tijdstippen waarop er in onze parochiefederatie kerstvieringen zullen gehouden worden.

Het begint al op donderdag 21 december met een Kerstviering voor Basisschool Klim-Op, om 14.00 uur in de Sint-Lambertuskerk van Nieuwrode.
En ’s anderendaags, op vrijdag 22 december om 10.00 uur is er in Holsbeek Sint-Maurus een Kerstviering met de kleuters van de School Klim-Op.

De vieringen van de 4e zondag van de Advent, op zaterdag 23 en zondag 24 december, die hebben plaats op de gewone uren.

Op zondag 24 december zijn er kerstavondvieringen om 19.00 uur in Sint-Pieters-Rode en om 21.00 uur in Holsbeek Sint-Maurus. Om 24.00 uur is er een stemmige Middernachtmis in de kerk van Kortrijk-Dutsel.
Op Kerstdag – maandag 25 december – vieren we kerstmis om 09.00 uur in Kortrijk-Dutsel en om 10.30 uur in Nieuwrode.
Een dik kwartier voor deze vieringen zingen de koren kerstliederen. En op sommige plaatsen zal er ook na de viering gelegenheid zijn om elkaar even te ontmoeten, bij een drankje.
Pastoor Penne, de pastorale werkster en allen die zich als vrijwilliger voor onze kerken inzetten, hopen u op deze vieringen te mogen begroeten.

VERLENGING ABONNEMENT VERGETEN?
Jammer genoeg waren er abonnees die op de vervaldatum van 8 december hun abonnement nog niet vernieuwd hadden. Hebt u bij ontvangst van dit nummer nog niet betaald, dan kan dat nog altijd, maar hou er dan rekening mee dat u misschien de eerste nummers van 2018 mist!
Betalen doet u best aan de hand van de brief die daarvoor enkele weken geleden in uw brievenbus terecht kwam. Mocht u deze brief niet meer vinden, dan kan het nog door overschrijving van 36,00 euro op rekeningnr.: BE57 0682 2027 8135. Vergeet niet duidelijk naam en adres te vermelden als mededeling.
Met vragen over uw abonnement kunt u terecht bij Rudy Janssens (tel.: 016 44 62 06 – e-mail: rudy.janssens@telenet.be) of bij de contactpersonen van uw parochie.

COMMUNIE AAN HUIS
Ter gelegenheid van Kerstmis brengt pastoraal werkster Godelieve Nys op donderdag 21 december de communie aan huis bij zieke en bejaarde medeparochianen in Kortrijk-Dutsel en Sint-Pieters-Rode tussen 9.00 en 12.00 uur. Wie omwille van ziekte en/of leeftijd graag de communie aan huis ontvangt, neemt best even contact met haar op via tel: 016 62 13 85.

EERSTE COMMUNICANTEN
Uiteraard is iedereen meer dan welkom in de vieringen van kerstavond en kerstdag, maar speciaal de kandidaat-eerste communicanten worden dan in onze kerken verwacht. De details van de plaatsen en tijdstippen van deze vieringen vindt u terug in de rubriek ‘Vieringen’.

KERSTCOLLECTE VOOR OPVANG SYRISCHE VLUCHTELINGEN
Op vraag van de Belgische bisschoppen zullen de collectes tijdens de kerstvieringen in onze kerken gebruikt worden voor de opvang van Syrische vluchtelingen, vooral van kwetsbare personen: gezinnen met kinderen, mensen met een handicap of met een medische problematiek en ouderdom.
Van de 150 vluchtelingen die via een zogeheten humanitaire corridor naar België komen, worden er 100 in de Belgische bisdommen opgevangen. Hierover werd een intentieverklaring ondertekend door staatssecretaris Theo Francken, voorzitter Hilde Kieboom van de Sint-Egidiusgemeenschap en kardinaal Jozef De Kesel namens de rooms-katholieke Kerk. Ook vertegenwoordigers van andere erkende erediensten ondertekenden de verklaring.
Het systeem van de humanitaire corridors garandeert dat de ontheemden op een menswaardige opvang in hun gastland kunnen rekenen. Het verhoogt hun kansen om er zich succesvol te integreren. Het systeem zorgt er vooral voor dat de vluchtelingen uit de handen blijven van mensenhandelaars en hun leven niet hoeven te riskeren over zee of langs levensgevaarlijke sluipwegen.
Ook buiten de collecte om kunnen gelovigen hun solidariteit uiten door een bijdrage te storten op rekeningnummer BE06 7340 1936 2522 van het Interdiocesaan Centrum, Guimardstraat 1 - 1040 Brussel, met vermelding: ‘Syrische vluchtelingen Kerstmis 2017’.
Alvast bedankt voor uw bijdrage!


VORMSELVOORBEREIDING
De kandidaat-vormelingen van Kortrijk-Dutsel en Sint-Pieters-Rode worden op maandag 11 december om 17.45 uur in de kerk van Sint-Pieters-Rode verwacht voor een catechesemoment. Wie het wenst kan aansluitend mee eucharistie vieren om 19.00 uur.
En de kandidaat-vormelingen van Nieuwrode, die worden op donderdag 14 december om 17.45 uur in de Sint-Lambertuskerk verwacht. Ook zij kunnen daarna om 19.00 uur mee eucharistie vieren.

BIJ ONS OVERLEDEN
Op dinsdag 5 september was er in onze Sint-Lambertuskerk de kerkelijke uitvaart van Maria Van Bael, weduwe van Frans Naulaerts. Ze werd geboren op 28 mei 1923 in Oostham en is overleden in het WZC Dommelhof in Sint-Joris-Winge op 29 augustus 2017.
De laatste jaren was Maria wel getekend door haar hoge leeftijd, maar ze is rustig mogen gaan, zonder lijden. De laatste zes weken was ze heel stil geworden, met toch nog af en toe een teken van herkenning. Stil en ongemerkt, in haar slaap is ze de Eeuwigheid binnengetreden na een leven wat bijna een eeuw overspande.
Maria heeft van het leven gehouden, ze genoot van elke dag die ze er bijkreeg.
De zorg voor haar gezin was haar leven. Haar zes jongens heeft ze de weg naar de volwassenheid gewezen. Ze kon kordaat zijn, ze liet zich niet de les spellen en ze stond haar ‘mannetje’. Naast de zorg voor het huishouden heeft ze ook gewerkt op het veld.
Met Frans heeft ze lange jaren lief en leed gedeeld, “goede en kwade dagen, ziekte en gezondheid”, tot hij in 1996 is overleden. De tijd na het sterven en het alleen zijn was voor haar niet gemakkelijk.
Voor haar kinderen was ze een moeder zoals een echte moeder moet zijn, ze deed alles voor haar kinderen. In haar eigen gezin kwam de dood ook heel dichtbij. Acht jaar geleden is haar oudste zoon Rik overleden en dat is zwaar geweest voor haar. Ook de kleinkinderen waren haar dierbaar en wanneer de achterkleinkinderen kwamen maakte haar dat blij.
Maria kon genieten van de kleine dingen van het leven. Vroeger was er breien, want de kinderen mochten geen kou hebben. Er waren de goede contacten met medemensen. Bloemen waren haar passie, in haar tuin was het een bloemenparadijs. Gastvrij ontving ze bezoekers met koffie en de koekendoos op tafel. Ze was een optimistische vrouw, ik beluisterde herinneringen aan hoe ze voor ambiance zorgde in het rusthuis. Daar ontdekten haar kinderen trouwens dat moeder ook zangtalent had.
Maria was ook een gelovige vrouw, met een grote liefde voor Moeder Maria. Bij haar gezin zijn nog mooie herinneringen aan de Lourdesgrot die er was aan het huis in Nieuwrode. Elk jaar moest die opgepoetst worden.
Aan Gods Zorgen vertrouwen we Maria nu toe. Voor ons is dit sterven niet het einde van alles, niet de ondergang van alles maar de Overgang naar het Leven bij God, daar is al het oude voorbij en daar mogen we weer samen zijn met hen die we hier moesten missen.

Op zaterdag 18 november was er in onze Sint-Lambertuskerk de kerkelijke uitvaart van Hilda Van Meensel, weduwe van Evarist Saliën. Ze woonden vroeger in de Veeliedenstraat Hilda werd geboren in Nieuwrode op 3 juli 1923 en is overleden in Rillaar op 12 november 2017.
De laatste tijd begon haar hoge leeftijd voor Hilda steeds zwaarder te wegen. “Ik kan niet meer”, zei ze. De laatste twee weken waren de krachten echt op.
Hilda was een sterke vrouw die wist wat ze wilde, niet veel woorden maar daden. Ze zou altijd doen om goed te doen. Ze leefde volgens de zin: ‘je moet andere mensen behandelen zoals je zelf wil dat je behandeld wordt’. Ze kon veel aan en was veelzijdig in binnen- en buitenwerk. Op de boerderij en voor haar gezin gaf ze het beste van zichzelf.
Met Evarist deelde ze lange jaren lief en leed, tot hij in 1990 totaal onverwacht overleed. Voor haar kinderen was ze een goede moeder. Ze wisten dat moeder veel van hen hield. Ze was zorgend en bezorgd, ze was er altijd voor hen. Ook de kleinkinderen waren haar dierbaar, ze bleef er naar vragen. En ze was blij met de komst van de achterkleinkinderen. Tot in haar hoge jaren bleef ze er van genieten wanneer de familie samen was.
Hilde hield van breien en haken, bakken, bezoekjes aan vriendinnen, de uitstapjes naar Samana (Ziekenzorg) en KVLV.
Het geloof dat ze thuis had meegekregen, heeft ze altijd in haar hart bewaard. Er was haar trouw aan de Eucharistie, hoe ze naar de Mis gingen in de kapel op het Rot. Het gebed was haar houvast. Ook in de laatste dagen hebben haar gezinsleden haar bidden nog gezien. Ze hoorden haar bidden: “Moeder Maria, zegen onze familie”.
Precies op de dag dat Hilda en Evarist zeventig jaar getrouwd zouden zijn, is zij overleden. Na lange tijd mogen ze weer samen zijn bij God, aan de Overkant van het leven samen met hun overleden kindje.

Ik heb mijn moeder niet verloren
daarvoor gaf ze mij teveel.
Wat zij mij zei, dat blijf ik horen,
van wat ik ben is zij een deel.
Ik kom haar overal nog tegen.
In wat ik doe, in wat ik laat,
zij was en blijft voor mij een zegen,
waarvan het spoor steeds verder gaat.

Op zaterdag 25 november was er in onze Sint-Lambertuskerk de kerkelijke uitvaart van Albert Van Winckel, echtgenoot van Lucienne Asselberghs. Hij werd geboren in Nieuwrode op 4 oktober 1940 en is overleden in Leuven op 19 november 2017. Hij woonde in de Losting..
Met Albert verdwijnt een vertrouwd gezicht. Veel heeft hij de laatste tijd rondgereden in zijn rolstoel. Wie hij tegen kwam, begroette hij en als het kon maakte hij een babbeltje. Na zijn beenoperatie in 2014 en de moeilijke tijd die daarop volgde, had hij de draad weer opgenomen. Hij had het getekend-zijn aanvaard en hij was er graag bij. Zijn wegvallen uit ons midden heeft ons daarom allemaal stil gemaakt. Sinds vier november lag hij daar roerloos, geen enkele reactie, een tijd van hopen en vrezen.
Albert was een zachte, stille en tevreden mens, het was altijd goed, de discussie zocht hij niet. Hij was een harde werker. Als beenhouwer heeft hij het beste van zichzelf gegeven, dat was zijn leven. Lang is hij gaan helpen en dat is hij blijven doen tot drie jaar geleden. Er was ook het aardbeien kweken.
Zijn gezin was hem dierbaar. Met Lucienne was hij 56 jaar getrouwd. Al die jaren hebben ze zoveel samen gedeeld, “goede en kwade dagen, ziekte en gezondheid”, zoals ze eens voor het Altaar van deze kerk aan elkaar hadden beloofd.
Voor zijn kinderen was hij een zorgzame vader, ook zijn kleinkinderen en achterkleinkinderen waren hem dierbaar. Er was twee keer een viergeslacht en daar was hij trots op. Elke zondagmiddag was het eetdag en dan kwamen alle familieleden eten en daar genoot hij van. Albert genoot van de kleine dingen van het leven. Hij genoot van in de tuin werken. Hij hield er van om onder de mensen te komen en contact te zoeken, de boodschappen te doen en een pintje te drinken. Op zondagvoormiddag kwamen zijn vrienden hem halen en dat waren mooie momenten voor hem. Albert hield van televisie kijken, vooral naar sport; elke dag las hij zijn krant en vulde hij het kruiswoordraadsel in. Hij ging graag naar het voetbal en ik beluisterde deze week ook herinneringen aan zijn verbondenheid met het verenigingsleven. Hij was vroeger ook bij de fanfare en bij de wielerclub.
Het geloof dat hij thuis had meegekregen, heeft hij altijd in zijn hart bewaard.
Moge de Heer hem nu het loon van de trouwe dienaar geven.

Eveneens op zaterdag 25 november was er in onze Sint-Lambertuskerk de kerkelijke uitvaart van Louis Symens, echtgenoot van Lea Timmermans. Hij werd geboren in Houwaart op 16 november 1935 en is thuis in Nieuwrode overleden op 21 november 2017. Hij woonde op de Kraaikant.
Totaal onverwacht is Louis overleden. Enkele dagen eerder had hij nog het orgel bespeeld en gezonden tijdens een uitvaartmis van een medeparochiaan. Louis was een ingoede mens, een brave man, eenvoudig, aangenaam, in de weer voor elk, hij deed altijd om goed te doen. Het dienstwerk als koster-organist was zijn leven. Hij vervulde die taken in Houwaart, in Tielt, in Tervuren, in Aarschot. In onze kerk en in de vele kerken in het omliggende heeft hij gespeeld en deed men graag een beroep op hem. Het dienstwerk voor de Kerk ging altijd voor, hij leefde er voor, zijn auto viel stil aan de kerk, de Kerk heeft nooit tevergeefs een beroep op hem gedaan. Voor al die inzet kreeg hij van de aartsbisschop ook het gouden Sint-Romboutskruis. Zingen was zijn werk en zijn hobby, hij had een mooie stem, hij was ook fier op zijn zangkunst. Louis hield van de liturgie, de Latijnse gezangen bleven voor hem grote waarde hebben.
Met Lea was hij 59 jaar getrouwd. In al die jaren hebben ze zoveel samen gedeeld, "in goede en kwade dagen, ziekte en gezondheid" zoals ze eens aan elkaar voor het Altaar van de Heer hadden beloofd. Voor zijn kinderen was hij een rustige vader, hij maakte zich niet kwaad. Voor zijn kleinkinderen was hij een goede grootvader; hij haalde graag samen met hen plagerijen uit.
Louis was overal graag bij en ging graag een pintje drinken na de Mis. Hij genoot ook van de paarden. Zolang hij kon heeft hij zijn tuin bijgehouden. Hij kon goed verhalen vertellen, echt gebeurd of gewoon verzonnen. Hij is ook nog gemeenteraadslid geweest.
Louis was een diepgelovig man. Biddend was hij met de Hemel verbonden, de Eucharistie was de ontmoeting met de Levende Heer. Als al die mensen voor wie hij een uitvaart Requiem - geef rust - heeft gezongen, hem nu bij de Hemelpoort stonden op te wachten, dan zal het er heel druk geweest zijn. Louis stelde zich de Hemel voor als de plek waar er rijstpap met gouden lepeltjes werd gegeten. Louis hield van rijstpap, we gunnen hem die Hemel zeker van harte.
Moge hij nu Gods Lof zingen in de Eeuwigheid.

Op zaterdag 2 december was er in onze Sint-Lambertuskerk de kerkelijke uitvaart van Willy Trevels, geboren in Nieuwrode op 29 juni 1938 en in Leuven overleden op 27 november 2017. Alhoewel hij al drie weken in het ziekenhuis was, is Willy toch nog onverwacht overleden.
Willy was iemand die voor iedereen klaar stond, een eenvoudige mens, snel tevreden met het eenvoudige. Hij deed altijd om goed te doen. Als hij je een plezier kon doen, dan deed hij het. Hij was altijd goedgezind. Met een lach ging hij door het leven. Hij was geliefd door zijn medemensen en hij was ook graag onder de mensen en maakte graag een babbeltje.
Lange jaren heeft hij gewerkt als gemeentearbeider. Hij was ook actief op de groente- en fruitmarkt in Nieuwrode.
Zijn kinderen en kleinkinderen waren hem dierbaar en hij zag hen ook graag. Hij heeft altijd goed voor zijn huishouden willen zorgen en hij heeft hard gewerkt voor hen. Willy heeft een grote zorg gehad voor zijn ouders. Een sterke band was er met Frieda en haar gezin, bij hen kon hij ook altijd terecht en ze zijn hem altijd nabij geweest.
Hij ging graag naar het voetbal kijken. Hij hield van televisie kijken en hij ging ook graag wandelen. Ook in het rusthuis was hij graag dienstbaar, hij had er de zorg voor de bloemen.
Het geloof heeft Willy in zijn jeugd ontvangen en heeft hij altijd in zijn hart bewaard. Ook in het rusthuis hebben ze hem gekend als een gelovige man. Hij was trouw in elke Eucharistieviering aanwezig en hij bracht er de offergaven aan. Hij is dikwijls naar begrafenissen geweest. De bidprentjes hield hij trouw bij en hij herlas ze en liet de herinneringen aan die overledenen weer spreken. Bij die velen die hem voorgingen mag hij nu de rust en de vrede vinden. Hij is begraven op de begraafplaats van Nieuwrode waar zijn ouders, broer en zovele bekenden rusten in de gelovige zekerheid dat hij met die velen herenigd mag zijn. In Gods Licht mag hij nu de rust en de vrede vinden.

Samen met Pastoor Penne biedt onze gelovige parochiegemeenschap deze families haar oprechte deelneming aan in dit verdriet.

BIJ ONS GEDOOPT
Er is een kind geboren, zo weerloos en zo klein
Het werd door U gezonden om hier bij ons te zijn.
Wilt U haar met Uw stralen verlichten op haar pad
Heer, houdt haar met Uw handen steeds liefdevol omvat.

Op 24 september werd in onze Sint-Lambertuskerk door Pastoor Penne gedoopt: Julie Marie Vuegen, dochter van Johan Vuegen en Valerie van Hamme; zij wonen op de Kriesberg. Peter en meter zijn Jos Swillen en Hilde Van Roy.
Op zondag 3 december werd in onze Sint-Lambertuskerk Lucas Vandeputte gedoopt, als zoon van Gunther Vandeputte en Katleen T' Hooft; zij wonen in het Hoekje. Peter en meter zijn Michel Vandeputte en Caroline Campe.
Op zondag 10 december werden in onze Sint-Lambertuskerk door Pastoor Penne gedoopt:
 Preben Sellekaerts, zoon van Bart Sellekaerts en Lincy Boon uit de Plamootstraat; peter en meter zijn Gino Boon en Sofie Sellekaerts.
 Kjell Mertens, zoon van Thomas Mertens en Silke Matthys van op het Rot; peter en meter zijn Stijn Matthys en Leonie Verhaegen.

Onze parochiegemeenschap wenst de ouders van harte proficiat en veel geluk en zegen met hun kindje.

WINTERKOST
Dit wordt het thema voor woensdagavond 13 december tijdens de kookles, die om 19.00 uur start.
Rode kool, wortelen, spruitjes, pompoen, …… zijn allemaal wintergroenten die we vaak op het menu zetten. In deze workshop blaas je die winterklassiekers nieuw leven in met verrassende bereidingswijzen en originele smaken.

ZANGKOOR
Repetitie op woensdag 13 december op de gewone uren.

SOEP OP DE STOEP
Bar koud weer was het op zaterdag 2 december, maar in de parochiezaal van Nieuwrode was het aangenaam warm. Mama's en oma's verwerkten er de massa's groenten die de eerste communicantjes meebrachten; ze werden gekuist, versneden en omgetoverd tot pompoen-, groenten- en tomatensoep.
Op zondag bleven velen na de misviering gezellig plakken, achteraan in de kerk, bij een kom dampende soep. Of ze namen een literpotje mee naar huis. Dat alles bracht de mooie som op van 310,70 euro.
De parochieploeg dankt de milde gevers van groenten en de enthousiaste kooksters, maar natuurlijk ook de lieve mensen die met een vrije bijdrage van deze jaarlijkse "Soep op de stoep" - actie weer een succes gemaakt hebben.
In naam van Welzijnszorg: een dikke merci!

GEPENSIONEERDEN JONG EN OUD
Kaarten, rummikub, bingo, krant lezen, … noem maar op. Het kan allemaal op woensdagnamiddag 13 december van 13.30 tot 16.30 uur in de parochiezaal.

GEPENSIONEERDENBOND
De gepensioneerden van Nieuwrode worden van harte uitgenodigd op hun kerstfeest op woensdag 20 december om 13.00 uur in de parochiezaal.
Het zal een feestelijke en lekkere maaltijd worden! De bezige bijtjes zorgen ook voor aangepaste versiering. Alvast een dikke proficiat voor de vrijwilligers!
Zie dat je erbij kan zijn!
Die dag is er ook gelegenheid om je lidgeld voor 2018 te betalen (6 euro).

GEPENSIONEERDEN JONG EN OUD
Voor de laatste keer dit jaar zijn jullie welkom in de parochiezaal om gezellig samen te zijn, op woensdag 27 december, van 13.30 tot 16.30 uur.


WINTERKOST
Wortelen, spruitjes, pompoen, rode kool, …… allemaal wintergroenten die we vaak op het menu zetten. In de KVLV-kookles van woensdag 13 december blazen we die winterklassiekers nieuw leven in met verrassende bereidingswijzen en originele smaken. Start van de les om 19.00 uur in de parochiezaal.
Deelname 6 euro voor KVLV-leden en 8 euro voor niet-leden.

ZANGKOOR
Repetitie in de kerk op woensdag 13 december van 19.30 tot 21.00 uur.

VORMELINGEN
Onze kandidaat-vormelingen worden op donderdag 14 december om 17.45 uur verwacht voor een bezoek aan de Sint-Lambertuskerk. Na het bezoek is er mogelijkheid om de eucharistieviering van 19.00 uur bij te wonen.

KERSTMARKT IN NIEUWRODE
Op zaterdag 16 december organiseert de KMO-raad van Holsbeek vanaf 14.00 uur voor de 3e keer een kerstmarkt op het plein naast de kerk van Nieuwrode.
Ook de Sint-Lambertuskerk van Nieuwrode zal dan geopend zijn. U kunt er even een kijkje komen nemen, een kaarsje aansteken en even bidden.
Om 16:00 uur en 18:00 uur zijn speciaal de kinderen welkom om bij de kerststal te luisteren naar een kerstverhaal. En er is doorlopend mogelijkheid om kerstmandala's in te kleuren en in de kerstboom te hangen.
Er zullen ook twee standjes zijn waar u misschien een mooi geschenkje voor de kerstdagen kunt aanschaffen, zoals aan de stand van Uitgeverij Besaida, een katholieke uitgeverij van boeken, CD’s en DVD’s (zie: www.betsaida.org).
Of aan de stand van Radio Maria Vlaanderen: voor velen is Radio Maria een steun voor hun geloofsleven. Ook vanuit de kerk van Holsbeek wordt twee keer per week de Mis uitgezonden. Misschien wil je eens kennismaken of zoek je een DAB-radio waarop je de uitzendingen goed kunt volgen (zie www.radiomaria.be).
Kortom, redenen genoeg om je even uit de drukte van de kerstmarkt terug te trekken!

KLJ
It’s the most beautiful time of the year
zaterdag 16 december (19.30 – 22.30 uur)
Al een beetje Kerstmis voor de Jeties en de Rabbittts

zondag 17 december
Jingle bells jingle bells, jingle all the way!
Kajotters: Breng een cadeautje van maximum 3,00 euro mee!
Lippies: Meebrengen: je vredevolle zelve!

KERSTMARKT KLIM-OP
De Vrije Basisscholen Klim-Op Nieuwrode en Holsbeek houden op vrijdag 15 december een kerstmarkt. U kunt er terecht voor cadeautjes, decoratie, juweeltjes, een hapje en een drankje, van 17.00 tot 21.00 uur in de kleuterschool in de Sint-Maurusstraat 1.

KVLV - KERSTFEEST
Ondanks het echte witte winterse weer was het op zondag 10 december aangenaam warm in de parochiezaal. De tafels waren mooi gedekt en versierd en de gasten op hun mooist gekleed, want het was KVLV - kerstfeest. Het begon met een geurende kop koffie en een smakelijke praline, om weg te dromen in een heerlijke kerstsfeer. Na het welkomstwoord van voorzitster Gilberte was het de beurt aan Greta en Monique met een gepaste bezinning.
Daarna kwam stand up comedian Chantal, tevens tegen de mannen. Zij verwende de aanwezige dames met allerlei anekdotes die ze zelf meemaakte, dat terwijl er al heerlijke geuren vanuit de keuken kwamen.
Kip met champignonsaus was de hoofdschotel, een kerstgebakje het nagerecht. Nog even werd er nagekaart, maar tegen 18.00 uur vertrokken de één na de ander naar huis. Niet zonder de mensen van 80 jaar en ouder een cadeautje mee te geven.
Het was een heerlijke namiddag waarbij de kernleden van KVLV hun beste beentje hebben voorgezet om alles prima te laten verlopen.
Merci vrijwilligers, het was een echte witte en warme kerstnamiddag!