Home
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 277414 .

Nieuws > Parochienieuws Nieuwrode

SINT- LAMBERTUS
NIEUWRODE

zondag 9 september
10.30 u: Eucharistieviering met boekentassenzegening
Intenties:
Leonie Smets
Maurits Boeckx, Frans Boeckx,
Henriette Van Meerbeek, Sidonie Van Meerbeek,
Richard Van Meerbeek en Maria Verstreken
Angèle Feyaerts
Lector: Ilse De Boeck

donderdag 13 september
19:00 u: Eucharistieviering
H. Mis ter ere van de heilige Quirinus voor een bijzondere intentie

zondag 16 september
GEEN VIERING
(zie Sint-Pieters-Rode om 10.00 uur)

donderdag 20 september
19:00 u: Eucharistieviering
H. Mis ter ere van de heilige Quirinus uit dankbaarheid

zaterdag 22 september
19:00 u: Eucharistieviering
Patroonsfeest van de Heilige Lambertus
Intenties:
Jgt Emiel Vermaelen en Germaine Buvens
André Decrick, Frans en Dirk Neukermans
Uit dank voor 20 jaar huwelijk
Ter ere van OL Vrouw van Lourdes, de heilige Jozef en de heilige Veronica
Lector: Jan Vuerinckx

donderdag 27 september
19:00 u: Eucharistieviering
Gedachtenis van de H. Vincentius de Paul
H. Mis voor Gerard Deman

BOEKENTASSENZEGENINGEN

In het weekend van 8 en 9 september waren er in onze vier parochies gezinsvieringen met boekentassenzegening. Heel wat kinderen gingen in op de uitnodiging en brachten hun boekentas mee om te laten zegenen. Het zegeningsgebed vat heel het gebeuren samen:
“Lieve Jezus, vriend van alle kinderen. Hier staan we dan met onze boekentassen. Nu nog licht, maar binnenkort als we het schooljaar al meer gewoon zijn wordt ze vast zwaar. Wij vragen U, zegen ons en onze boekentassen. Dat het voor iedereen die we ontmoeten dit schooljaar, een fijn jaar mag worden. Een jaar vol vriendschap, vreugde, geloof en plezier. Maar blijf vooral dicht bij ons, en help ons om fijne mensen en goede christenen te worden, ook al wordt het eens moeilijk, dan wordt dit schooljaar een prachtig jaar. Dank U Jezus voor alle fijne dingen.”

KLOKKEN LUIDEN OP VRIJDAG 21 SEPTEMBER
Het aartsbisdom Mechelen-Brussel neemt samen met vele andere bisdommen in Europa, waaronder alle Belgische, deel aan het initiatief om op vrijdag 21 september 2018 alle kerkklokken te luiden ter gelegenheid van de Internationale VN-dag voor de Vrede. Aan alle plaatselijke verantwoordelijken wordt gevraagd de kerkklokken te luiden tussen 18.00 en 18.15 uur. Ook onze vier parochiekerken nemen hieraan deel.
Op hetzelfde moment zal er aan de Wereldvredesvlam in de Langestraat (Sint-Pieters-Rode) een korte Vredeswake gehouden worden, waarop iedereen welkom is.

PAROCHIEPLOEGEN KORTRIJK-DUTSEL EN HOLSBEEK VERGADEREN SAMEN
Op maandag 24 september om 20.00 uur zullen de parochieploegen van Kortrijk-Dutsel en Holsbeek Sint-Maurus samen vergaderen in de pastorij van Holsbeek, Rotselaarsebaan 10. Omdat de parochieploeg van Kortrijk-Dutsel bijzonder klein is (3) en de agenda’s van parochieploegen voor een stuk dezelfde inhoud hebben, werd besloten om samen te vergaderen. Wie wil aansluiten en positief wil meebouwen aan deze kerkgemeenschappen is van harte welkom.


WE HEBBEN EEN NIEUWE HULPBISSCHOP
Op zondag 2 september werd in de kathedraal in Mechelen priester Koen Vanhoutte gewijd tot hulpbisschop voor het vicariaat Vlaams-Brabant. Het was een bijzonder mooie plechtigheid waarin kardinaal De Kesel voorging. Samen met priester Arthur Janssens en de misdienaars Jan en Tom ging ik ook naar Mechelen voor deze bijzondere gebeurtenis. Jan en Tom mochten als misdienaars helpen in deze mooie plechtigheid en het maakte indruk op hen. Samen met vele priesters uit ons vicariaat en uit het bisdom Brugge mochten priester Janssens en ik ook concelebreren. Na de wijdingsplechtigheid was er voor iedereen een receptie in de tuin van het aartsbisschoppelijk paleis.
Pastoor A. Penne

ENKELE VERANDERINGEN IN HET MISSENROOSTER
Dit en volgend weekend zijn sommige Missen op een ander tijdstip dan gewoonlijk.

Op zondag 16 september is er één Eucharistieviering om 10.00 uur in de tent van de Landelijke Gilde aan de Langestraat in Sint-Pieters-Rode. De kerkgangers van Kortrijk-Dutsel en Nieuwrode worden gevraagd om daar mee te komen vieren. Om 13.00 uur is er ook een tractorzegening.
De vieringen op zaterdagavond 15 september om 17.30 uur in Sint-Pieters-Rode en om 19.00 uur in Holsbeek Sint-Maurus gaan gewoon door.

In het weekend van 22 en 23 september wisselen de vieringen van Holsbeek en Nieuwrode. Op zaterdag 22 september is de Eucharistieviering om 19.00 uur in Nieuwrode bij gelegenheid van het patroonsfeest van de parochie en de vrijwilligersavond. We vieren dan de liturgie van de Heilige Lambertus. De Mis in Holsbeek om 19.00 uur vervalt, maar daar is de Mis op zondag 23 september om 10.30 uur. Parochianen uit Nieuwrode die graag op zondag de Mis bijwonen, zijn van harte welkom in Holsbeek.

DAG VAN DE LANDBOUW
Zoals dat al enkele jaren de gewoonte is, houdt de parochiefederatie Holsbeek op zondag 16 september een gezamenlijke viering, om 10.00 uur in de feesttent van de Landelijke Gilde in de Langestraat. Die zondag zijn er dus geen vieringen in Kortrijk-Dutsel en Nieuwrode; de zaterdagavondvieringen in Sint-Pieters-Rode en Holsbeek Sint-Maurus blijven wel behouden.
De viering in de feesttent wordt voorgegaan door pastoor Penne en opgeluisterd door het federatiekoor.
Kinderen die naar de tent komen met een speelgoedtractor, worden op het einde van de viering gezegend.
(Meer informatie over de Dolle Landbouwdagen in het parochienieuws van Sint-Pieters-Rode)

INSCHRIJVEN VOOR HET VORMSEL 2019
Onlangs was er een inschrijvingsavond voor het Vormsel 2019. Op dit moment zijner 31 kinderen, geboren in 2007, ingeschreven. 7 voor Sint-Pieters-Rode, 11 voor Holsbeek Sint-Maurus en 12 voor Nieuwrode. Voor Kortrijk-Dutsel is er nog maar 1 inschrijving; indien er hier niet een paar bijkomen, dan zal de vormselvoorbereiding in het komende jaar vanzelfsprekend niet in Kortrijk-Dutsel doorgaan en zal de kandidaat aansluiten bij een van de andere parochies.
Begin september gaan we op weg naar het Vormsel en tot dan kan men nog inschrijven. Spreek jongeren die geboren zijn in 2007 – en hun ouders - aan op hun keuze voor het Vormsel!
Inschrijven kan nog bij Godelieve Nys, godelieve.nys@gmail.com.

UITZENDINGEN OP RADIO MARIA VANUIT HOLSBEEK
Sinds begin september vorig jaar worden de Missen op dinsdag- en vrijdagmorgen om 9.00 uur in de Sint-Mauruskerk van Holsbeek uitgezonden op Radio Maria Vlaanderen. Heel wat parochianen uit onze federatie luisteren regelmatig. Met een de DAB+-radio is het goed te beluisteren en ook via www.radiomaria.be.
Wie televisie kijkt met een decorder van Telenet kan via kanaal 912 ook luisteren.
Op woensdagmorgen om 8.30 uur bidt Pastoor Penne ook het kerkelijk ochtendgebed voor op Radio Maria.
Voor veel mensen is Radio Maria (met als studio in de kerk van Egenhoven) een grote rijkdom voor hun geloofsleven. Probeer het ook eens.

DURF UW KERKELIJKE UITVAART VASTLEGGEN!
In de afgelopen tijd was er in elk van onze parochies wel eens verontwaardiging omdat mensen van wie bekend was dat ze gelovig en kerkelijk waren geen kerkelijke uitvaart kregen van hun nabestaanden. Dikwijls was het zo dat het een weduwe of weduwnaar was van wie de partner wel een kerkelijke uitvaart had gekregen en nu de laatste van het echtpaar overleed, kreeg deze van de nabestaanden geen kerkelijke uitvaart. Heel dikwijls hoor je dan: “Dat kan toch niet de wens geweest zijn van die overledene”. Heel wat gelovige mensen vragen zich af: ga ik van mijn kinderen of familieleden nog een kerkelijke uitvaart krijgen?
Als u zeker wil zijn dat er na uw overlijden gebeurt wat uw wens is, dan is het gemakkelijk op te lossen. U gaat naar het gemeentehuis en u laat gewoon vastleggen dat u een kerkelijke uitvaart wil, of u begraven of gecremeerd wilt worden en op welke begraafplaats u wilt begraven of bijgezet worden. Wanneer u het daar vastlegt, dan zal er gebeuren wat u het wilt. Leg uw wensen daarrond duidelijk vast, ook al vermoedt u dat uw familieleden het wel weten en zullen doen. Heel wat mensen zijn in de afgelopen tijd al naar het gemeentehuis gegaan en hebben dat gedaan. Er zijn geen kosten aan verbonden en het stelt mensen gerust.
Gewoon doen!

NOVEENKAARSEN
Veel mensen branden graag een noveenkaars, een kaars die negen dagen brandt. Vanaf Lichtmis zullen er in onze kerken overal noveenkaarsen voorzien worden. Voor elke parochie is er een eigen noveenkaars gemaakt:
 Voor Holsbeek Sint-Maurus met een afbeelding van Onze Lieve Vrouw van Holsbeek, zoals ze ook in het gemeentewapen staat;
 voor Kortrijk-Dutsel met de afbeelding van “ons” beeld van de heilige Catharina;
 voor Sint-Pieters-Rode met de afbeelding van het Mariabeeld uit de kerk en van “ons” beeld van de heilige Wivina;
 voor Nieuwrode met de afbeelding van het beeld van de heilige Lambertus dat vooraan in de kerk staat.
Tijdens de vieringen van 3 en 4 februari zullen we de kaarsen voorstellen en vanaf dan zijn ze ook beschikbaar, aan 3,50 euro per stuk. Misschien ook mooi om eens weg te geven, zo een kaars met de afbeelding van iets uit het eigen dorp.

BIJ ONS GEDOOPT
Er is een kind geboren, zo weerloos en zo klein
Het werd door U gezonden om hier bij ons te zijn.
Wilt U haar met Uw stralen verlichten op haar pad
Heer, houdt haar met Uw handen steeds liefdevol omvat.

Op 24 september werd in onze Sint-Lambertuskerk door Pastoor Penne gedoopt: Julie Marie Vuegen, dochter van Johan Vuegen en Valerie van Hamme; zij wonen op de Kriesberg. Peter en meter zijn Jos Swillen en Hilde Van Roy.
Op zondag 3 december werd in onze Sint-Lambertuskerk Lucas Vandeputte gedoopt, als zoon van Gunther Vandeputte en Katleen T' Hooft; zij wonen in het Hoekje. Peter en meter zijn Michel Vandeputte en Caroline Campe.
Op zondag 10 december werden in onze Sint-Lambertuskerk door Pastoor Penne gedoopt:
 Preben Sellekaerts, zoon van Bart Sellekaerts en Lincy Boon uit de Plamootstraat; peter en meter zijn Gino Boon en Sofie Sellekaerts.
 Kjell Mertens, zoon van Thomas Mertens en Silke Matthys van op het Rot; peter en meter zijn Stijn Matthys en Leonie Verhaegen.
Op zondag 21 januari 2018 werd in onze Sint-Lambertuskerk door Pastoor Penne gedoopt: Omar Verlinden, zoon van Filip Verlinden en Katrien Cuppens; zij wonen op de Kratenberg. Peter en meter zijn Wouter Merckx en Katrien Verlinden.
Op zondag 4 februari werd in onze Sint-Lambertuskerk door Pastoor Penne gedoopt: Judith Vogeler, dochter van Frederik Vogeler en Loes Stukken; zij wonen op de Kriesberg. Meters zijn Lies Vogeler en Evelyn De Clercq.
Op zondag 11 februari doopte Pastoor Penne in onze Sint-Lambertuskerk: Britt en Mina Mehra Swinnen, dochters van Vishal Mehra en Lise Swinnen van het Rot. Peter en meter van Britt zijn Bart Swinnen en Greet Vervloet en voor Mina wordt het peterschap waargenomen door Bart Slangen.
Op zondag 13 mei werd Alexander Renmans in onze Sint-Lambertuskerk gedoopt door Pastoor Penne. Alexander is de zoon van Antoon Renmans en Joy Agbor; zij wonen in het Dorp. Peter en meter zijn Francis Nlemibe en Magdalena Melesa.
Op zaterdag 2 juni werd in onze Sint-Lambertuskerk door Pastoor Penne gedoopt: Kyandro Goor, zoontje van Jessie Goor uit de Sint-Lambertusstraat. Peter en meter zijn Gerri Goor en Wendy Geeraerts.
Op donderdag 2 augustus werd Robbert Van Eenoo gedoopt. Robbert is de zoon van Bart Van Eenoo en Feyi Van Eenoo uit Aarschot. Peter en meter zijn Jo Van Effen en Feyishetan O.O. Arisukwi.
Op vrijdag 3 augustus werd June Smith gedoopt. Zij is de dochter van Lee Smith en Vanessa Melis van het Hooghuis. Peter en meter zijn Daniel Melis en Kelly Smith.
Onze parochiegemeenschap wenst de ouders van harte proficiat en veel geluk en zegen met hun kindje.

BIJ ONS GETROUWD
Op zaterdag 16 juni hebben Lesley Bruyninckx en Lien Vuerinckx uit de Losting in onze Sint-Lambertuskerk elkaar het kerkelijk ja-woord gegeven in het Sacrament van het Huwelijk. Getuigen waren Maarten Van Nuffel en Evi Reymenants.
Gods Zegen voor hun toekomst.

MARIE-LOUISE IN DE BLOEMETJES GEZET
Bij de laatste SAMANA - vergadering voor de grote vakantie werd Marie-Louise Terweduwe in de bloemetjes gezet voor haar eeuwige inzet in Ziekenzorg, nu Samana. Herman Vercammen las onderstaande brief voor uit naam van alle kernleden:

Beste Marie-Louise,
Herinner jij je nog dinsdag 14 oktober 1980?
Volgens de weerstatistieken was het een zonnige, doch koele najaarsdag met een maximumtemperatuur van 13,5 °C. De dag ook waarop in Noord-Korea president Kim Il-Sung, grootvader van de huidige president Kim Jong-Un, de Noord-Koreaanse Kim-dynastie stichtte door zijn zoon Kim Jong-Il als zijn opvolger aan te wijzen. We weten nu hoe belangrijk dat feit voor de wereldgeschiedenis en de vrede werd.

Diezelfde dag zorgde Nieuwrode ook voor nieuws, geen wereldnieuws weliswaar, maar toch ook niet onbelangrijk voor de toekomst. Volgens de annalen van Samana kwamen hier op die tweede dinsdag van oktober voor de eerste maal enkele vrijwilligers samen. En jij, Marie-Louise, was daarbij! Samen met pastoor Alfons Pauwels hielden jullie die bewuste avond Ziekenzorg boven de doopvont en jullie lieten die daarna uitgroeien tot een warme vereniging die tot op de dag van vandaag het in 1980 beoogde doel met nog evenveel enthousiasme nastreeft.
En die evolutie en continuïteit kwam er voor een groot deel, beste Marie-Louise, dank zij jou. Jij stond al die tijd mee aan het roer om de koers te bepalen en bij te sturen. Voorzitter, secretaris, penningmeester; nu hebben we drie mensen nodig om die klus te klaren, jij deed dat alleen.
Hoe dikwijls heb je je werk moeten onderbreken omdat de deurbel of de telefoon ging! Hoeveel uren zat je aan de tafel in de living te rekenen en te cijferen! Hoe dikwijls ging je naar de bank, deed je bestellingen en zorgde je ervoor dat de rekeningen op tijd vereffend werden! Ontelbaar vele uren heb je geleefd voor en besteed aan Ziekenzorg. Je deed het alsof dat de normaalste zaak van de wereld was, alsof het een dik betaalde job betrof. De waarheid is dat je er geld aan toe gaf. Maar voor sociaal bewogen mensen zoals jij bestaat ‘time is money’ niet. Je bood waar je kon een helpende hand en een luisterend oor. Bij ‘Marie-Louise van de secretaris’ was half Nieuwrode kind aan huis. Ook van kerk en parochie was je een hoeksteen, maar bovenal was je toch de stuwende kracht en de rots in de branding van Ziekenzorg.
Vandaag 29 juni 2018 is het precies 37 jaar, 8 maanden en 15 dagen geleden dat je de lokroep van Ziekenzorg beantwoord hebt. Doorheen de wisselvalligheden van je eigen leven en de gewijzigde leefomstandigheden bleef je je engagement al die jaren trouw. Je kinderen verlieten het huis, je werd bomma, verloor je man, werd overgrootmoeder. In die drukke, blije en droevige dagen bleef Ziekenzorg je aandacht vragen en … krijgen.
Marie-Louise, vandaag willen wij je daarvoor oprecht ‘dank je’ zeggen. Jij stond aan de bakermat van Ziekenzorg Nieuwrode, nu bijna 38 jaar geleden. Ziekenzorg was toen de naam, Samana heet onze vereniging nu. “What’s in a name”, zei Shakespeare en inderdaad! Jij, Marie-Louise, liet Ziekenzorg geboren worden, en je bezielende inzet zorgde ervoor dat de groep ‘SAMEN STERK werd en bleef: SAMANA!
Marie-Louise, het ga je verder goed en veel liefs van ons allemaal.


JUBILARISSEN

Zoals gisteren, zo ook morgen.
Blijf bespaard van nood en zorgen.
Morgen en overmorgen altijd daar,
dat wensen wij het 60-jarig paar!

Een diamanten huwelijk is jullie gegeven
het vertrouwen in elkaar is rotsvast
al 60 jaar is het samen leven
omdat je nog steeds zo goed bij elkaar past.

Wij wensen Hector Vercammen en José Jaquemyn van harte proficiat met hun 60e huwelijksverjaardag.

MANTELZORGERS
Lea Timmermans en Ivonne De Bruyn woonden al enkele keren informatieavonden van CM voor Mantelzorgers bij. En onlangs werden ze voor hun inzet daarbij op een etentje getrakteerd.
Zorgen voor naasten is voor de meeste mensen vanzelfsprekend. Iedereen krijgt vroeg of laat te maken met mantelzorg en mensen doen dit uit liefde voor elkaar.
Maar wat verstaan we onder mantelzorg en wat niet?
'Mantelzorg is alle hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit diens directe sociale omgeving. Ook minder intensieve hulp, de hulp aan huisgenoten en de hulp aan instellingsbewoners zijn meegenomen. Mantelzorg is hulp die verder gaat dan de zogenoemde ‘gebruikelijke hulp’.'
Daarbij gaat het om onbetaalde hulp, en mantelzorg kan nooit als een verplichting aan iemand opgelegd worden.

JUBILARISSEN
Het is een niet geringe tijd
Met ups en downs, plezier en spijt
Maar heb je 't samen dan gehaald
En kijk eens hoe het bruidspaar straalt
Dan heb je wel een punt bereikt
Waarop een Smaragden mijlpaal prijkt

Proficiat aan André en Angèle Asselberghs-Van Nerum met hun 55e huwelijksverjaardag.

BLOEMSCHIKKEN
Op dinsdag 11 september start KVLV – Nieuwrode met een reeks van 4 lessen bloemschikken. De andere data zijn 09/10, 13/11 en 11/12/2018.
De lessen hebben telkens plaats in de parochiezaal van Nieuwrode om 19.30 uur.
Betaling voor de 4 lessen gebeurt de 1ste les.
De lessen kosten 5 euro per les (KVLV-lid) of 7 euro (niet-KVLV). De betaling van gebeurt bij de eerste les. Het materiaal is in deze prijs niet inbegrepen.
Inschrijven en informatie bij Gisèle Vermaelen – tel.: 016 56.96.41.

GEPENSIONEERDENBOND
Op woensdag 22 augustus was er weer bijeenkomst voor de Gepensioneerden. Het was prachtig weer, ideaal dus om een koude schotel te serveren. Om 9.00 uur begonnen we eraan en kijk zelf op de foto wat een mooi schilderijtje elk bord werd. Prachtige kleuren en lekker op de koop toe.

STRAATFEEST KRIESBERG
Op zaterdag 1 september ging het allereerste Kriesbergse straatfeest door. Het begon allemaal op de vergadering van de heraanleg van de Kriesberg. Op de recente begrafenis van onze naaste inwoner Jef is het echte idee ontstaan om onze buurt beter te leren kennen. Op een ludieke manier een avondje met z’n allen doorbrengen. Spontaan, gezellig, met een hapje en een tapje, leuke muziek, wat volksspelen …. (H. VR)

En het was goed. De zon scheen à volonté, de bewoners stroomden binnen met een gulle lach. Iedereen kreeg een badge met zijn of haar naam op en het huisnummer. Een cava of fruitsap deed de gemoederen losbarsten in gezellige gesprekken. De sfeer zat er goed in en het bestuur was dik tevreden met zoveel volk over de vloer. Een lekker frietje met vlees naar believen spijzigde de hongerige magen. Door het mooie weer konden we ook buiten staan en genieten van elkaar. Tegen 20.00 uur werd het dessertenbuffet geopend. Jeetje, moest dat allemaal vandaag nog opgegeten worden?

Aan alle vrijwilligers die wat deden om het feestje te doen slagen … een hele dikke merci voor jullie hulp. De buurtbewoners dank je wel dat jullie er waren.
En nu op naar straatfeest nummer 2. Tot volgend jaar

KERKRAAD
Op donderdag 13 september om 20.00 uur komt de kerkraad van Nieuwrode samen.

KLJ NIEUWRODE
Bij het begin van het nieuwe werkjaar, hierbij antwoorden op veel gestelde vragen over de KLJ
Wat is KLJ?
KLJ, de Katholieke Landelijke Jeugd, is de jeugd- en jongerenbeweging actief op het platteland in Vlaanderen. In zo'n 310 afdelingen komen op regelmatige basis de ruim 20.000 leden bij elkaar. Ongeveer 3.500 jongeren nemen hiervoor een engagement op als leider/bestuurslid.
Waar vind ik de KLJ van Nieuwrode?
Ons KLJ lokaal bevindt zich achter de parochiezaal van Nieuwrode.
Wanneer hebben de activiteiten van KLJ Nieuwrode plaats?
Op zondagnamiddag van 14.00u tot 17.00u houden wij normaal gezien onze activiteiten. Raadpleeg je maandprogramma om te kijken of je wat speciaal moet meebrengen naar een activiteit of om te kijken wanneer er uitzonderlijk eens geen KLJ is.
Hoe kan ik lid worden?
Inschrijven kan door het inschrijvingsformulier samen met de medische fiche (allebei te downloaden op de download-pagina) in onze brievenbus te stoppen of op te sturen naar KLJ Nieuwrode - Inschrijvingen, Losting 47a, 3221 Nieuwrode.
Je kan je ook online inschrijven op de inschrijvingspagina.
Hou er rekening mee dat je maar 1 keer mag komen proberen. Wie de 2e KLJ-activiteit nog niet is ingeschreven, zal terug naar huis gestuurd worden. Als je niet bent ingeschreven ben je immers ook niet verzekerd.
Wat voor uniform dragen KLJ-ers?
Het enige verplichte kledingstuk is een KLJ-sjaaltje. Dit kan je voor € 5 kopen. De leden kunnen ook een KLJ-pull kopen. Die is niet verplicht, maar natuurlijk wel supercool om te hebben.
Hoe betaal ik voor mijn inschrijving(en)?
Betalen voor een inschrijving kan alleen nog via overschrijving. Het rekeningnummer van KLJ is BE85 7340 1326 9306. Vergeet a.u.b. niet om bij elke overschrijving een duidelijke omschrijving en de naam van het kind of de kinderen te zetten.

WANDELEN MET KVLV
Op zaterdag 22 september organiseert KVLV een wandeling, samenkomst om 17.00 uur aan de parochiezaal.
Waarheen? Kom en wandel mee!

KLJ
KLJ – Nieuwrode houdt op zondag 23 september een nieuwe startdag. Iedereen is welkom van 14.00 tot 17.00 uur. Een week later is er dan de eerste echte activiteit.
Noteer ook al de jaarlijkse spaghettidag op zondag 18 november, van 11.30 tot 20.00 uur in het Buurthuis. Ook hier is iedereen van harte welkom.

GEPENSIONEERDENBOND
Breng zeker je bestek mee want er wordt weer heerlijk gekookt, op woensdag 26 september om 13.00 uur in de parochiezaal. Er is ook tijd voor ontspanning.

GOED NIEUWS
Voor de Gepensioneerden Jong en Oud starten de ontspanningsnamiddagen terug op woensdag 17 oktober, telkens van 13.30 tot 16.30 uur. Je kan er kaarten, rummikub spelen, lottonummers afroepen en op je kaart plaatsen en wat je maar wilt. Iedereen welkom!