Home
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 329804 .

Nieuws > Parochienieuws Nieuwrode

SINT- LAMBERTUS
NIEUWRODE

LITURGIE IN DEZE CORONATIJD

LITURGIE IN DEZE CORONATIJD

Er waren sinds Allerzielen geen publieke liturgische vieringen meer mogelijk, geen Eucharistievieringen meer waar de gelovigen naartoe kunnen komen. Een kleine verandering is hierin gekomen sinds 13 december. Sindsdien mogen 15 mensen de Eucharistievieringen bijwonen.
Elke dag wordt er Eucharistie gevierd in onze Federatie Holsbeek: op maandag/woensdag/donderdag om 19 uur in de kerk van Nieuwrode; op dinsdag en vrijdag om 9 uur in de kerk van Holsbeek. Vanaf het weekend van 26/27 december hervatten we ook de weekendvieringen: op zaterdag om 17.30 uur in de kerk van Sint-Pieters-Rode en 19 uur in de kerk van Holsbeek; op zondag om 9 uur in Kortrijk-Dutsel en om 10.30 uur in de kerk van Nieuwrode. De Missen in Holsbeek en Nieuwrode zijn te volgen via de Facebookpagina van Pastoor Andy Penne en op dinsdag- en vrijdagochtend via Radio Maria Vlaanderen.

Al deze vieringen zijn voortaan met 15 personen. Voor de vieringen kunt u zich opgeven bij de Pastoor Penne, via mail pastoorpenne@cs.com of telefonisch 0 468-323817

maandag 25 januari - Eucharistieviering – Sint-Pieters-Rode - 19 uur
Feest van de Bekering van de apostel Paulus
H.Mis voor Isabelle de Troostemberg

Dinsdag 26 januari - Eucharistieviering – Holsbeek - 9 uur
Gedachtenis van de HH. Timoteüs en Titus, bisschoppen
Heilige Mis voor Louise Pé, Jean Vanvolsem, Jacques, Ilse en Alia.

Woensdag 27 januari – Eucharistieviering – Kortrijk-Dutsel - 19 uur
Gedachtenis van de heilige Angela Merici, maagd
Jaargetijde voor Pastoor Karel Bruggeman

donderdag 28 januari - Eucharistieviering – Nieuwrode - 19 uur
Gedachtenis van de heilige Thomas van Aquino, priester en kerkleraar
Heilige Mis ter ere van de heilige Quirinus voor een genezing

Vrijdag 29 januari - Eucharistieviering – Holsbeek - 9 uur
Gedachtenis van de heilige Poppo, abt
Heilige Mis voor Jan De Herdt en Celine Vlaeymans en zoon Staf De Herdt

Zaterdag 30 januari – Eucharistieviering – 4e zondag door het jaar
Sint-Pieters-Rode –
16.00 uur
H. Mis voor overledenen
17.30 uur
H. Mis voor overledenen

Holsbeek - 19 uur
Eerste Jaargetijde voor Johan Cornillie

Zondag 31 januari – Eucharistieviering – 4e zondag door het jaar
Kortrijk-Dutsel – 9 uur
Eerste jaargetijde voor Clementine Smets
Nieuwrode - 10.30 uur
H. Mis voor Priester Luc Vercammen

maandag 1 februari - Eucharistieviering – Nieuwrode - 19 uur
H.Mis voor Isabelle de Troostemberg

Dinsdag 2 februari - Eucharistieviering – Holsbeek - 9 uur
Hoogfeest van de Opdracht van de Heer in de tempel, Maria Lichtmis
Jaargetijde voor André Van Holen

Dinsdag 2 februari - Eucharistieviering – Sint-Pieters-Rode - 10 uur
Hoogfeest van de Opdracht van de Heer in de tempel, Maria Lichtmis
H.Mis voor overledenen

Woensdag 3 februari – Eucharistieviering – Nieuwrode - 19 uur
Gedachtenis van de heilige Blasius, martelaar
Heilige Mis ter ere van de heilige Quirinus voor een genezing

donderdag 4 februari - Eucharistieviering – 19 uur
Heilige Mis voor Julia en Sonja Bosmans, voor de familie Gybels-Valkenborgs en Staf en Livinus Gybels

Vrijdag 5 februari - Eucharistieviering – Holsbeek - 9 uur
Gedachtenis van de heilige Agatha, maagd en martelares
Heilige Mis voor Marcel De Leeuw en overleden familieleden

Zaterdag 6 februari – Eucharistieviering – 5e zondag door het jaar
Sint-Pieters-Rode – 17.30 uur
Heilige Mis voor

Holsbeek - 19 uur
Eerste Jaargetijde voor Adeline Grauwels

Zondag 7 februari – Eucharistieviering – 5e zondag door het jaar
Kortrijk-Dutsel – 9 uur
Heilige Mis voor
Nieuwrode - 10.30 uur
H. Mis voor

maandag 8 februari - Eucharistieviering – Nieuwrode - 19 uur
Gedachtenis van de heilige Hieronymus Emiliani
Heilige Mis ter ere van de heilige Quirinus uit dankbaarheid

dinsdag 9 februari - Eucharistieviering – Holsbeek - 9 uur
Heilige Mis van Henri Feihle en Odette Dupont en overleden ouders

Woensdag 10 februari – Eucharistieviering – Nieuwrode - 19 uur
Gedachtenis van de heilige Scholastica, maagd
Heilige Mis ter ere van de Heilige Jozef voor persoonlijke intenties

donderdag 11 februari - Eucharistieviering – Nieuwrode - 19 uur
Gedachtenis van de heilige Maagd Maria van Lourdes
Heilige Mis voor Jozef Verdaet

Vrijdag 12 februari - Eucharistieviering – Holsbeek - 9 uur
Gedachtenis van de heilige Gertrudis, maagd
Heilige Mis voor Gustaaf Keersmaekers en Irena SysmansLICHTMIS EN BLASIUS
Ook in deze coronatijd vieren we Lichtmis, in de kerk van Holsbeek, op dinsdag 2 februari in de Eucharistieviering van 9.00 uur. Er zullen kaarsen worden gezegend. De gelovigen mogen ook kaarsen meebrengen om te laten zegenen.
Op woensdag 3 februari vieren we de gedachtenis van de heilige Blasius. Hij wordt aangeroepen tegen keelziekten. Om 19.00 uur is de Eucharistieviering in Nieuwrode. Na deze viering wordt de Blasiuszegen gegeven aan hen die dit wensen.
Opgepast: voor deze vieringen moet gereserveerd worden bij de pastoor!

KERKELIJKE CIJFERS FEDERATIE HOLSBEEK 2020
Bij elk nieuw jaar wordt er teruggekeken naar het voorbije jaar en kijkt men ook naar cijfers. Dat willen we ook als Federatie Holsbeek doen. Het coronajaar 2020 heeft gezorgd dat doopsels, huwelijken, eerste communies en vormsels moesten worden uitgesteld, toch is er nog heel wat kunnen gebeuren in de maanden dat de kerkdeuren geopend waren.
Er werden in onze Federatie Holsbeek 32 doopsels toegediend: 15 in de Sint-Maurusparochie Holsbeek, 9 in Nieuwrode, 5 in Kortrijk-Dutsel en 3 in Sint-Pieters-Rode.
49 kinderen ontvingen in onze Federatie de eerste communie: 22 in Nieuwrode, 14 in Kortrijk-Dutsel/Sint-Pieters-Rode en 13 in Holsbeek/Sint-Maurus.
50 twaalfjarigen ontvingen het Heilig Vormsel: 19 vormelingen in de kerk van Holsbeek/Sint-Maurus, 14 in Nieuwrode, 11 in Sint-Pieters-Rode, 6 in Kortrijk-Dutsel.
Er waren 5 kerkelijke huwelijken: 2 in Nieuwrode, 2 in Kortrijk-Dutsel en 1 in Sint-Pieters-Rode.
Er waren 32 kerkelijke uitvaarten: 11 in Kortrijk-Dutsel, 11 in Holsbeek/Sint-Maurus, 8 in Nieuwrode en 2 in Sint-Pieters-Rode.

LITURGIE IN DEZE CORONATIJD
Sinds half december zijn er opnieuw publieke liturgische vieringen mogelijk, met maximum 15 mensen die onze Eucharistievieringen kunnen bijwonen.

In de Federatie Holsbeek wordt er elke dag Eucharistie gevierd: op maandag, woensdag en donderdag om 19.00 uur in de kerk van Nieuwrode; op dinsdag en vrijdag om 9.00 uur in de kerk van Holsbeek. Deze Missen zijn te volgen via de Facebookpagina van Pastoor Andy Penne en die op dinsdag- en vrijdagochtend ook via Radio Maria Vlaanderen.

Er zijn ook opnieuw weekendvieringen: op zaterdag om 17.30 uur in de kerk van Sint-Pieters-Rode en om 19.00 uur in de kerk van Holsbeek; op zondag om 9.00 uur in Kortrijk-Dutsel en om 10.30 uur in de kerk van Nieuwrode. In deze vieringen zijn 15 personen welkom, na reservatie! U kunt zich daarvoor opgeven bij Pastoor Penne, via mail: pastoorpenne@cs.com of telefonisch: 0468 32 38 17.

HUISZEGEN 2021
Naar jaarlijkse gewoonte zijn er in onze kerken kaarten beschikbaar met de Huiszegen voor 2021. Zij kunnen voor en na de Eucharistievieringen afgehaald worden. Ze zijn ook beschikbaar in het portaal van de kerk van Sint-Pieters-Rode, dat overdag geopend is.

TERUGBLIK
‘Het was … speciaal, dit jaar, anders dan anders’, zei Sint- Jozef. Maria knikte zwijgend. Ze waren even gestopt, boven op de Rodeberg, vóór ze naar de Putstraat zouden doorsteken, en keken nu samen nog even terug, over het valleitje van de Drogebeek, naar het dorp en de kerk waar ze de voorbije kersttijd hadden doorgebracht. Aan het zeeltje hield Jozef het ezeltje, dat geduldig bleef staan. Er op zat Moeder Maria, met haar Kindje, warm ingebusseld, innig in haar armen.
‘Ja, absoluut anders,’ zei Jozef, ‘geen feest van vreugde deze keer, maar troosteloos, en triest. Met die gesloten kerken, families die niet samen het feest konden vieren, mensen bang voor dat afschuwelijke virus. In de klinieken zoveel zwaar zieken, vechtend voor hun gezondheid en hun leven. En dan al die duizenden die gestorven zijn, in eenzaamheid, verplicht van iedereen verlaten… Triest, zo triest.’
‘Ja,’ knikte Maria, ‘mijn hart weent om al die arme mensen die zó het leven hebben moeten verlaten, en ook om hun familieleden, kinderen, kleinkinderen die geen afscheid hebben kunnen nemen.’
‘Maar toch, Jozef, van iedereen verlaten waren ze niet. Hun engel is altijd bij hen gebleven, en God heeft hen gedragen en hen opgenomen in Zijn Liefde.’
‘En, Jozef, er was toch ook heel wat om blij om te zijn. Je weet toch nog hoe opgetogen we waren, en zeker jij, toen we aan de kerk kwamen en we de engel zagen die op ons wachtte …’ ‘O ja,’ reageerde Jozef meteen enthousiast, ‘die engel, wat een welkom, én de kerk, dát was echt een plezier om te zien. Vorig jaar nog helemaal in de stellingen en in de doeken, en nu: prachtig, helemaal gerestaureerd, goed werk geleverd. Mooi dat de kerk nu is, ik ben er in die dagen wel tien keer rond gegaan om ze te bekijken, opnieuw en opnieuw.’
‘En ook, Jozef, gesloten kerken, dat is toch óók niet helemaal waar. Op veel plaatsen misschien wel, maar niet hier in Kortrijk-Dutsel en in Nieuwrode, Rooi en Holsbeek. De pastoor heeft er zijn werk van gemaakt. Er mochten wel maar 15 mensen binnen, maar elke parochie heeft toch zijn plechtige Kerstmisviering gehad, en de mensen konden ze volgen op hun computer of hun TV. En naar de middernachtmis, die de pastoor in zijn eentje heeft opgedragen in de kerk van Holsbeek, hebben wel meer dan duizend mensen gekeken.
‘Allemaal juist.’ zei Jozef. ‘’t Is waar, Maria, er zijn ook dingen om blij over te zijn. En dan denk ik direct weer aan die nieuwe stal. Ge kunt niet geloven wat een deugd dat ik daar aan heb, aan die stal, en dan vooral aan die houten vloer. Dat doet zo goed aan mijn voeten, Maria, en ge kent toch ook nog die spreuk van mijn bomma zaliger, voor als ge gezond wilt blijven: ‘Houd borst en voeten warm, vult regelmatig uwen… ‘ ‘Jaja, Jozef, ik weet het, ik ken dat’ stopte Maria Jozef op tijd, want ze wist wat er nog ging komen. ‘En weet ge waar ik ook zo blij om was, Maria?’ - zwarte gedachten duren gelukkig nooit lang bij Sint-Jozef, en hij was nu goed gelanceerd - “de kerk binnen, binnen in de kerk! Hebt ge dat wel goed bekeken? Zo mooi, zo schitterend mooi versierd dat die is… Toen ik naar binnen keek… Als ik niet beter wist, ik zou gedacht hebben dat ik in de hemel was!’
‘Natuurlijk heb ik dat ook gezien, Jozef, je kon er gewoon niet naast kijken. En ook, Jozef, die mooie tekeningen en die figuurtjes in de kerstboom. Allemaal voor mijn Zoontje gemaakt door kinderen, en ze zijn die zelf in de kerstboom komen hangen… Én vooraan het vredeslicht uit Bethlehem dat van uit de kerken in honderden huizen heeft gebrand… Je ziet het Jozef, het zijn zeker trieste dagen geweest, maar er is toch ook veel gebeurd waar we blij kunnen om zijn.’
‘Awel ja, Maria, ge hebt gelijk. Laat ons de zaken maar langs de goeie kant bekijken. Daarbij, we leven op hoop: over enkele maanden, als iedereen een spuitje gekregen heeft, dan is het misschien gedaan met dat virus, allee, dat hoop ik toch. Maar wat wél zeker is, is dat we nu weer stilletjes aan naar de zomer gaan. Nog niet direct, ik weet het, maar de langste nacht is voorbij en de dagen beginnen al een beetje te lengen.’ ‘Ja Jozef, maar zomer is het toch nog niet, want de laatste dagen is het heel wat frisser geworden. En nu zal het precies nog gaan sneeuwen ook. Laat ons maar gauw verder gaan’ zei Maria, en ze trok haar mantel een beetje dichter rond het Kindje en haarzelf. Jozef keek eens omhoog naar de lucht, waar kleine vlokjes begonnen uit neer te dwarrelen en zei ‘ Ja Maria, dat is niet abnormaal. Het is zoals de weerspreuk zegt: als de dagen beginnen te lengen, begint de winter te strengen.’ Hij tikte eens lichtjes op het achterdeel van het ezeltje, ‘Avanti, Kamieltje!’ Met een opgewekt ‘Hiehaa’ zette het ezeltje zich in beweging. Van uit de diepte over de Drogebeek echode een vier- of vijfvoudige ‘Hiehaa’ als afscheidsgroet.
‘Ook tot volgend jaar’ zei Sint-Jozef, terwijl hij zich half omdraaide en met de arm breed wuifde naar de grauwtjes daar beneden, naar de kerk en naar het mooie Kortrijk-Dutsel er omheen.
(L.T.)

VERNIEUWING ABONNEMENT KERK en LEVEN
Als abonnee op Kerk en Leven hebt u onlangs een brief in de bus gekregen met de vraag u opnieuw te abonneren voor 2021. Voor de betaling ervan gebruikt u best de gegevens van die brief. Mocht u die gegevens niet meer vinden, dan kan het ook door overschrijving van 39,50 euro op rekeningnr.: BE57 0682 2027 8135 van VPW Leuven. Vergeet dan niet duidelijk naam en adres te vermelden als mededeling.
Wie nog contant wilt betalen, kan terecht bij: Leon Thuys (Gobbelsrode 120), Rudy Janssens (Wingeweg 38), Adri Vissers (Kraaikant 41) of Paul Greveraars (Langestraat 49). In elk geval hopen wij u ook in 2021 onder onze trouwe lezers te mogen rekenen.

VERSCHILLENDE VORMEN VAN KERKELIJKE UITVAART
De Orde van dienst voor de uitvaartliturgie kent verschillende vormen van afscheid nemen. De meest bekende vorm is een uitvaartmis of een gebedsviering in de parochiekerk.
Toch zijn er ook nog andere vormen mogelijk om gelovig afscheid te nemen. Voor die andere vormen kan men ook de pastoor vragen zodat het binnen het parochiekader een plaats heeft.
Er zijn families die er voor kiezen (met vooraf al dan niet een viering) om gelovig afscheid te nemen op de begraafplaats. Dan komt de pastoor naar de begraafplaats en bidt daar de afscheidsgebeden.
Nogal wat families willen met een eigen viering afscheid nemen in het crematorium of op een andere plaats. Ook hierbij kan men aan de pastoor vragen om de afscheidsgebeden uit te spreken.
Wanneer families de pastoor vragen om de afscheidsgebeden op de begraafplaats of een andere plaats te komen bidden, krijgen deze mensen ook een gedachteniskruisje in de parochiekerk en worden ze ook herdacht bij de Allerheiligenviering. Doordat men beroep deed op de pastoor is het dan ook een parochiaal gebeuren geworden. De begrafenisondernemingen zijn hiervan ook op de hoogte, zij bespreken deze mogelijkheden ook met de families.

WE ZIJN ALLEEN VOOR DE WET GETROUWD…
Onlangs vroeg mij iemand: “We zijn ooit alleen voor de wet getrouwd, zouden we in alle eenvoud ons huwelijk ook kerkelijk kunnen laten inzegenen?” Natuurlijk kan dat. Er hoeft voor een huwelijk geen grote plechtigheid gehouden te worden. In alle eenvoud met het bruidspaar, twee getuigen en de pastoor kan het Sacrament van het huwelijk plaats vinden. Aan zo een eenvoudige plechtigheid zijn ook geen kosten verbonden. Wie dit wenst, neemt contact op met de pastoor.

HET ANGELUS
Toen het rond Pasen duidelijk werd dat er enige tijd geen vieringen in onze kerken konden gehouden worden, werd binnen de federatie afgesproken de klokken in onze kerktorens wat meer te laten luiden, o.a. om 20.00 uur, samen met de dankbetuigingen die her en der gehouden werden voor het zorgpersoneel. Op sommige plaatsen werd daarvoor het Angelus ingeschakeld.
Ondertussen werd binnen de federatieploeg afgesproken vanaf 1 augustus in alle kerken het Angelus op dezelfde tijdstippen te luiden, nl. om 12.00 uur ’s middags en om 18.00 uur ’s avonds. Alleen in Kortrijk-Dutsel weerklinkt het Angelus ook nog om 08.00 uur ’s morgens; daar is dat immers al een jarenlange traditie. Het luiden om 20.00 uur valt weg.
Over Het Angelus vindt u een filmpje op het YouTubekanaal van Pastoor Penne:
https://www.youtube.com/watch?v=avBY62ciJY0.

MARIABEELDEN VOOR AAN DE GEVEL
Er zijn nog steeds enkele gietstenen Mariabeelden beschikbaar om buiten aan de gevel te hangen. In onze parochies zijn er al ruim 25 beelden verspreid. Ze kosten nog altijd 15 euro. Wie er een wenst, neemt best contact op met de pastoor.

UITZENDINGEN OP RADIO MARIA VANUIT HOLSBEEK
Sinds begin september 2017 worden de Missen op dinsdag- en vrijdagmorgen om 9.00 uur in de Sint-Mauruskerk van Holsbeek uitgezonden op Radio Maria Vlaanderen. Heel wat parochianen uit onze federatie luisteren regelmatig. Met een de DAB+-radio is het goed te beluisteren en ook via www.radiomaria.be.
Wie televisie kijkt met een decorder van Telenet kan via kanaal 912 ook luisteren.
Op woensdagmorgen om 8.30 uur bidt Pastoor Penne ook het kerkelijk ochtendgebed voor op Radio Maria.
Voor veel mensen is Radio Maria (met als studio in de kerk van Egenhoven) een grote rijkdom voor hun geloofsleven. Probeer het ook eens.

DURF UW KERKELIJKE UITVAART VASTLEGGEN!
In de afgelopen tijd was er in elk van onze parochies wel eens verontwaardiging omdat mensen van wie bekend was dat ze gelovig en kerkelijk waren geen kerkelijke uitvaart kregen van hun nabestaanden. Dikwijls was het zo dat het een weduwe of weduwnaar was van wie de partner wel een kerkelijke uitvaart had gekregen en nu de laatste van het echtpaar overleed, kreeg deze van de nabestaanden geen kerkelijke uitvaart. Heel dikwijls hoor je dan: “Dat kan toch niet de wens geweest zijn van die overledene”. Heel wat gelovige mensen vragen zich af: ga ik van mijn kinderen of familieleden nog een kerkelijke uitvaart krijgen?
Als u zeker wil zijn dat er na uw overlijden gebeurt wat uw wens is, dan is het gemakkelijk op te lossen. U gaat naar het gemeentehuis en u laat gewoon vastleggen dat u een kerkelijke uitvaart wil, of u begraven of gecremeerd wilt worden en op welke begraafplaats u wilt begraven of bijgezet worden. Wanneer u het daar vastlegt, dan zal er gebeuren wat u het wilt. Leg uw wensen daarrond duidelijk vast, ook al vermoedt u dat uw familieleden het wel weten en zullen doen. Heel wat mensen zijn in de afgelopen tijd al naar het gemeentehuis gegaan en hebben dat gedaan. Er zijn geen kosten aan verbonden en het stelt mensen gerust.
Gewoon doen!

BIJ ONS GEDOOPT
Er is een kind geboren, zo weerloos en zo klein
Het werd door U gezonden om hier bij ons te zijn.
Wilt U haar met Uw stralen verlichten op haar pad
Heer, houdt haar met Uw handen steeds liefdevol omvat.

Op zondag 24 februari 2019 werd Lars Boeckx in onze Sint-Lambertuskerk gedoopt door Pastoor Penne. Lars is de zoon van Steven Boeckx en Jessy Gysemberg uit de Panoramastraat. Meters zijn Wendy Boeckx en Wendy Gysemberg.
Op zondag 7 april werd Fien Vermue in onze Sint-Lambertuskerk door Pastoor Penne gedoopt. Fien is de dochter van Edwin Vermue en Katja Servaes, uit de Groenstraat. Peter en meter zijn Gertjan Vermue en Veerle Servaes.
Op zondag 5 mei werd Prince Symens in onze Sint-Lambertuskerk door Pastoor Penne gedoopt. Prince is de zoon van Mathias Symens en Payalita Wuyts uit Gelrode. Peter en meter zijn Jonathan Symens en Gitta Hendrix.
Op zaterdag 22 juni werd Bob Vaes in onze Sint-Lambertuskerk door Pastoor Penne gedoopt. Bob is de zoon van Karel Vaes en Katrien Wauters; zij wonen in het Hoekje. Peter en meter zijn Sam Wauters en Barbara Vaes.
Op zondag 8 september werd Neomie Boon in onze Sint-Lambertuskerk door Pastoor Penne gedoopt. Zij is de dochter van Ken Boon en Natalie Clemens van de Kraaikant. Peter en meter zijn Pascal Clemens en Gerda Blockx.
Op zaterdag 28 september werd Axel Frere in onze Sint-Lambertuskerk door Pastoor Penne gedoopt. Axel is de zoon van Bart Frere en Catherine Van Hoof uit de Groenstraat. Peter en meters zijn Vincent Timmermans, Anais Tuyls en Christiane Deschouwer.
Op zondag 17 november 2019 werd Elle Vansina in onze Sint-Lambertuskerk door Pastoor Penne gedoopt. Zij is de dochter van Johan Vansina en Isabelle Vanlaere; zij wonen in de Bessembinderstraat. Peter en meter zijn Dirk Vansina en Bianca Van Hoof.
Op zondag 12 juli werd Obe De Vos in onze Sint-Lambertuskerk door Pastoor Penne gedoopt. Hij is de zoon van Jorn De Vos en Yentl Excelmans; zij wonen op de Appelweg. Peter en meter zijn Jens De Vos en Indra Excelmans.
Op zondag 2 augustus werd Billie Verstrepen in onze Sint-Lambertuskerk door Pastoor Penne gedoopt. Billie is de dochter van Kevin Verstrepen en Julie Hendrickx; zij wonen op het Rot. Peter en meter zijn Christof Verstrepen en Liza Hendrickx.
Op zondag 30 augustus werd in onze Sint-Lambertuskerk Matthias Vanrenterghem door Pastoor Penne gedoopt. Matthias is de zoon van Roeland Vanrenterghem en Martien Grauls; zij wonen op de Appelweg. Peter en meter zijn Frank Grauls en Veronique Vanrenterghem.
Op zaterdag 17 oktober werd Marcel Symens in onze Sint-Lambertuskerk door Pastoor Penne gedoopt. Marcel is de zoon van Jonathan Symens en Ines Vanderhoeven uit Binkom. Peter en meter zijn Mathias Symens en Paula De Nys.
Onze parochiegemeenschap wenst de ouders van harte proficiat en veel geluk en zegen met hun kindje.

BIJ ONS GEDOOPT EN GETROUWD
Op zaterdag 25 juli gaven Filip Boon en Géraldine Raes uit Aarschot in onze Sint-Lambertuskerk elkaar het ja-woord in het Sacrament van het Huwelijk. Getuigen waren Jason Smets en Bérengère Raes.
In dezelfde plechtigheid werd ook hun kindje Lou gedoopt. Peter en meter zijn Ben Mercelis en Bérengère Raes.
Gods Zegen voor dit gezin.

BIJ ONS GETROUWD
Op zaterdag 12 september hebben in onze Sint-Lambertuskerk elkaar het ja-woord gegeven in het Sacrament van het Huwelijk: Bram Op 't Roodt en Astrid Hendrickx uit Haasrode. Getuigen waren Laurenz Mestdagh en Marijse Hulsbosch.
Gods Zegen voor hun toekomst.

EEN NIEUWE KERKRAAD
Onlangs vond de verkiezing van de nieuwe kerkraad plaats. Voorzitter blijft Jan Vuerinckx, secretaris wordt Eddy Verlinden, penningmeester blijft Herman Vercammen, leden blijven Eveline Vervoort en Roger Volkaerts.

DONEER JE KLEDING
Wereld Missie Hulp vzw steunt wereldwijd mensen met kleinschalige, duurzame ontwikkelingsprojecten. Iedereen kan WMH steunen door kleding te doneren in de rode kledingcontainers.
Draagbare kleding wordt tweedehands verkocht en de rest wordt verwerkt tot nieuw textiel. Met je oude kleren, maken we nieuwe maten. Wereld Missie Hulp zamelt
kleding in voor mensen die het niet breed hebben, hier en in de derde wereld. WMH is de eerste circulaire textielinzamelaar van Vlaanderen en dus goed voor mensen én goed voor de planeet.
Duik in je kledingkast en verzamel alle kleding en schoenen die je niet meer nodig hebt, een jas, een jurk, …..; ook lakens en dekens zijn welkom.
Steek alles in een plastic zak en bind die goed dicht. Breng hem naar de rode kledingcontainer aan de Sint-Lambertuskerk van Nieuwrode. Je vindt hem aan de oranje knipperlichten.
Je kan WMH ook financieel steunen met een gift die welkom is op rekeningnummer: BE08 4036 0540 0113. En in december zal er opnieuw kleding ingezameld worden in de kerken van Sint-Pieters-Rode en Kortrijk-Dutsel.

HOU MOED
We leven nog steeds in de coronatijd en velen hebben het er moeilijk mee. Het duurt nu ook al maanden. De lockdown werd wat afgezwakt en onlangs terug in voege gebracht, wegens te veel besmettingen.
Bij de eerste lockdown hingen de mensen vooral witte lakens buiten met het woord “Dank” op. Dank aan het verzorgend personeel dat dag en nacht paraat stond en staat om mensen te helpen in deze moeilijke omstandigheden. Bij deze tweede lockdown werd er via de media gevraagd om een kaarsje, een vlammetje te laten branden, ook om buiten een lichtsnoer te hangen om te laten weten dat er nog altijd licht is, zelfs in deze duistere dagen.
En die raad werd goed opgevolgd. Hier en daar verschenen er al kerstslingers aan deuren en ramen, met hun vele kleine fonkelende lichtjes.
Ook aan dit huis op de foto werd er hard gewerkt aan de woorden “Hou Moed”. De letters zijn mooi uitgezaagd en de gaatjes waarin de ontelbare lichtjes hangen werden nauwkeurig uitgeboord.
Proficiat aan deze mensen die zo hun best deden om er iets moois van te maken. Zeker als het donker buiten is, zie je de vele lampjes glimmen.
(MAC)

Oproep door de aangestelde verantwoordelijke van de parochie tot kandidaten voor het lidmaatschap van de kerkraad

Overeenkomstig artikel 7 § 1 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, wordt aan alle belangstellenden meegedeeld dat er een vacature is binnen de kerkraad van de kerkfabriek Sint-Lambertus te Nieuwrode (gemeente Holsbeek).

Enkel de personen die beantwoorden aan de hierna volgende voorwaarden, komen in aanmerking om lid te zijn van de kerkraad:
1° rooms-katholiek zijn;
2° de volle leeftijd van 18 jaar hebben bereikt op het ogenblik van de verkiezing;
3° in de bevolkingsregisters ingeschreven zijn van de gemeente of van een van de gemeenten van de gebiedsomschrijving van de parochie (voor de parochie Sint-Lambertus te Nieuwrode betreft het de gemeente Holsbeek).
Uitsluitend schriftelijke kandidaturen komen in aanmerking. Zij moeten vóór 18 februari 2021 ingediend zijn bij:
Kerkfabriek Sint-Lambertus Nieuwrode
ter attentie van Eerwaarde Pastoor Penne Andy
Rotselaarsebaan 10
B-3220 Holsbeek.

De poststempel of de datum van ondertekening voor ontvangst geldt hierbij.
Kandidaturen dienen vergezeld te zijn van een kopie van de identiteitskaart (voor- en achterzijde of zo het om een elektronische identiteitskaart gaat, een afdruk ervan met adresgegevens), dit met het oog op de controle van de voorwaarden 2° en 3°.

Na 18 februari 2021 zullen de naam, voornaam en volledig adres van de kandidaten bekendgemaakt worden door uithanging in de parochiekerk van de betreffende parochies.

Opgemaakt op 18 januari 2021 te Nieuwrode,
EH Pastoor Penne Andy,
door de bisschop aangestelde verantwoordelijke van de parochie Sint-Lambertus te Nieuwrode (gemeente Holsbeek)