Home
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 319921 .

Nieuws > Parochienieuws Nieuwrode

SINT- LAMBERTUS
NIEUWRODE

zondag 9 augustus
10.30 u: Eucharistieviering
Intentie:
1ste Jaargetijde Alfons Wuyts, Maria Van Bael en Fientje Wuyts
Lector: Minouche Corthouts

donderdag 13 augustus
19.00 u: Eucharistieviering
Gedachtenis van de heilige Ponianus, paus, en Hippolytus, priester, martelaren
Heilige Mis voor overleden priesters

zaterdag 15 augustus
09.00 u: Eucharistieviering voor Maria Tenhemelopneming
Intentie:
Theophiel Miseur, Rosa Cornelis en Jan De Bruyn
Lector: Lea Timmermans

zondag 16 augustus
10.30 u: Eucharistieviering
Dankmis 60-jarig priesterjubileum Ivo Celis
Intentie:
Jgt Maria Vermaelen, voor Angèle Feyaerts, Maurice Feyaerts en Stefanie Vermaelen
Lector: Anita Van Hoof

donderdag 20 augustus
19.00 u: Eucharistieviering
Gedachtenis van de heilige Bernardus, abt en kerkleraar
Heilige Mis voor Elisa Geerinck

MARIA TENHEMELOPNEMING
Dit weekend vieren we het Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming, eerst op vrijdag 14 augustus om 19.00 uur in de kerk van Kortrijk-Dutsel. Op zaterdag 15 augustus zijn er vieringen om 9.00 uur in Nieuwrode, om 10.30 uur in Holsbeek Sint-Maurus en om 17.30 uur in de kerk van Sint-Pieters-Rode.
Opgepast! Behalve in Sint-Pieters-Rode zijn deze missen op andere tijdstippen dan gewoonlijk. Zo is er op zaterdagavond geen avondmis in Holsbeek Sint-Maurus.
Op zondag 16 augustus zijn er zondagsmissen in Kortrijk-Dutsel om 09.00 en in Nieuwrode om 10.30 uur. Daar zal priester Ivo Celis voorgaan n.a.v. zijn 60 jaar priesterschap.

PRIESTERS VAN HOLSBEEK KWAMEN SAMEN
Zes priesters die actief zijn en/of wonen in de Federatie Holsbeek kwamen op donderdag 16 juli samen.
Priester Paul Van Roost, geboren in Holsbeek in 1929, priester gewijd in 1954; hij was lange jaren pastoor in Haasrode. Sinds 1997 woont hij terug in Holsbeek en was er geruime tijd aalmoezenier van rusthuis Sint-Margaretha.
Priester Toon Thys, geboren in 1939, priester gewijd in 1973; hij was pastoor van Holsbeek Sint-Maurus, Kortrijk-Dutsel en Sint-Pieters-Rode van 2000 tot 2015. Nu is hij aalmoezenier van rusthuis Sint-Margaretha en hij woont in Sint-Pieters-Rode.
Priester Luc Vercammen, geboren in 1934 in Nieuwrode, priester gewijd in 1960, was als jonge priester actief in Kortrijk-Dutsel. Lange jaren gaf hij het beste van zichzelf in het onderwijs. Sinds 2011 woont hij in Holsbeek en hij concelebreert in de vieringen in rusthuis Sint-Margaretha.
Priester Arthur Janssens, geboren in 1936, priester gewijd in 1962. Sinds 1962 deed hij iedere zondag bij pastoor Ulens een van de Missen in de Sint-Mauruskerk; later deed hij een aantal jaren dienst in Sint-Pieters-Rode en heel wat jaren deed hij op zondag ook de Mis in Kortrijk-Dutsel. Ook nu kunnen de parochies van de Federatie Holsbeek indien nodig rekenen op zijn assistentie. Elke dag komt hij middagmalen in rusthuis Sint-Margaretha.
Priester Jozef Mertens, geboren in 1928, priester gewijd in 1953. Sinds 2000 komt hij elke dag middagmalen in rusthuis Sint-Margaretha. Hij verving indien nodig de priesters voor de Missen in Kortrijk-Dutsel en Sint-Pieters-Rode.
Priester Andy Penne, geboren in 1972, priester gewijd in 1997. Sinds 1 september pastoor van de parochies Holsbeek Sint-Maurus, Kortrijk-Dutsel, Sint-Pieters-Rode en Nieuwrode.

DIAMANTEN PRIESTER LUC VERCAMMEN
Op vrijdag 17 juli 2020 vierde priester Luc Vercammen uit Holsbeek de zestigste verjaardag van zijn priesterwijding. Op 17 juli 1960 werd hij in de kathedraal van Mechelen door Mgr. Suenens tot priester gewijd, daarna werd hij met zijn familie ontvangen door kardinaal Van Roey.
Luc Vercammen werd op 23 mei 1934 geboren in Nieuwrode, zijn ouders woonden in het Dorp. Hij kreeg van zijn ouders en grootouders het katholieke geloof als kind mee, zijn vader was koster in Nieuwrode. Er waren meer priesters in de familie: er was zijn grootoom Pastoor Jacobs en er was Mgr. De Raeymaecker; beide priesters liggen begraven naast de kerk van Sint-Pieters-Rode.
Luc heeft na zijn priesterwijding filosofie gestudeerd aan de Universiteit van Leuven, tot 1964. Van 1960 tot 1964 deed hij vele Missen in Kortrijk-Dutsel en was daar betrokken bij de Chiro. Van 1964 gaf hij les aan de Poësis in het Klein Seminarie van Mechelen en van 1969 aan de Retorica. Van 1965 deed hij als priester zondagsdienst in de Sint-Pieterskerk van Zemst. Van 1977 tot 1999 gaf hij les aan het Hoger Handels- en Taleninstituut Onze-Lieve-Vrouw van de Ham in Mechelen. Hij gaf ook sinds 1965 les aan de verpleegsterschool van Mechelen. Van 1979 tot 1988 gaf hij les aan het regentaat Paridaens in Leuven. Van 1987 tot 1999 ook aan het Hoger Technisch Instituut H. Hart in Heverlee. Sinds 1979 droeg hij dagelijks de Mis op bij de Zusters Clarissen in Kessel-Lo, dat deed hij tot enkele jaren geleden.
In 2011 kwam Luc in een flat in WZC Sint-Margaretha in Holsbeek wonen, waar hij in de Eucharistievieringen concelebreert.
Namens de Federatie Holsbeek gingen Carine Vandeput en Pastoor Penne Priester Luc van harte feliciteren met zijn diamanten priesterschap. Ze boden hem een geschenk aan namens de parochianen.

EUCHARISTIE VIEREN IN CORONATIJDEN
Hopelijk kunnen we – wanneer dit parochieblad verschijnt – nog steeds samen eucharistie vieren, want op het moment dat dit nummer naar de drukkerij vertrok, zag het er allesbehalve goed uit met het virus, dat ons nu al bijna een half jaar in de ban houdt.
Het blijft een vreemde ervaring: handen ontsmetten, mondmasker dragen, op 1,5 m van anderen zitten, met lege stoelen of een lege plek ertussen, …
In elk geval, wij hopen dat we kunnen blijven vieren, op zaterdag om 17.30 uur in Sint-Pieters-Rode en 19.00 uur in Holsbeek Sint-Maurus, op zondag om 9.00 uur in Kortrijk-Dutsel en om 10.30 uur in Nieuwrode, op maandag om 19.00 uur in Sint-Pieters-Rode, op dinsdag en vrijdag om 9.00 uur in Holsbeek en op donderdag om 19.00 uur in Nieuwrode.
Van harte welkom in onze kerkgebouwen!

HET ANGELUS
Toen het rond Pasen duidelijk werd dat er enige tijd geen vieringen in onze kerken konden gehouden worden, werd binnen de federatie afgesproken de klokken in onze kerktorens wat meer te laten luiden, o.a. om 20.00 uur, samen met de dankbetuigingen die her en der gehouden werden voor het zorgpersoneel. Op sommige plaatsen werd daarvoor het Angelus ingeschakeld.
Ondertussen werd binnen de federatieploeg afgesproken vanaf 1 augustus in alle kerken het Angelus op dezelfde tijdstippen te luiden, nl. om 12.00 uur ’s middags en om 18.00 uur ’s avonds. Alleen in Kortrijk-Dutsel weerklinkt het Angelus ook nog om 08.00 uur ’s morgens; daar is dat immers al een jarenlange traditie. Het luiden om 20.00 uur valt weg.
Over Het Angelus vindt u een filmpje op het YouTubekanaal van Pastoor Penne:
https://www.youtube.com/watch?v=avBY62ciJY0.

KERKGEBOUWEN FEDERATIE HOLSBEEK WEER OPEN
Sinds het weekend van 13 en 14 juni zijn er weer publieke erediensten in onze kerken. Er kan weer gedoopt, getrouwd en uitvaarten gehouden worden. En vooral, er zijn weer weekendvieringen op zaterdag om 17.30 uur in Sint-Pieters-Rode en 19.00 uur in Holsbeek Sint-Maurus en op zondag om 9.00 uur in Kortrijk-Dutsel en om 10.30 uur in Nieuwrode. Ook de weekvieringen zijn weer toegankelijk voor iedereen: maandag om 19.00 uur in Sint-Pieters-Rode, dinsdag en vrijdag om 9.00 uur in Holsbeek, donderdag om 19.00 uur in Nieuwrode.
Al onze kerken hebben een andere schikking van de stoelen gekregen want afhankelijk van de oppervlakte mogen we maar een aantal “bubbels” (mensen die onder hetzelfde dak wonen) zetten, telkens met anderhalve meter afstand. In Holsbeek Sint-Maurus is er plaats voor 57 bubbels, in Kortrijk-Dutsel 40, in Sint-Pieters-Rode 50 en in Nieuwrode 43. We tellen dus voorlopig in onze kerken geen personen maar bubbels. Deze aantallen gelden niet alleen voor de eucharistievieringen maar ook voor dopen, huwelijken en uitvaarten.
Van harte welkom in onze kerkgebouwen!
Hou daarbij wel nog rekening met de nodige veiligheidsmaatregelen en volg de instructies van de onthaalmedewerkers ter plaatse op. Als we ons goed aan de voorschriften houden, dan kunnen we ze wellicht spoedig versoepelen.

TWEE DIAMANTEN PRIESTERS
In juli 1960 werden twee mannen van Nieuwrode tot priester gewijd. Op 10 juli 1960 werd Ivo Celis tot priester gewijd en op 17 juli van hetzelfde jaar Luc Vercammen.
Beide priesters gedenken elk op hun manier in de komende tijd hun diamanten priesterjubileum. Het ligt in de planning dat priester Ivo Celis een dankmis zal opdragen in de kerk van Nieuwrode op zondag 16 augustus om 10.30 uur. Voor priester Luc Vercammen laat de gezondheid het niet meer toe een dankviering te celebreren maar we zullen hem ook de nodige aandacht geven.
Wie de jubilarissen wil feliciteren kan altijd een kaartje sturen of eens telefoneren:
Priester Luc Vercammen, Kortrijksebaan 4 flat 10, 3220 Holsbeek (016 26 92 80);
Priester Ivo Celis, Rue des Contrebandiers 107A, 5550 Orchimont (061 41 58 48).
In volgende nummers van ons parochieblad komen we hier zeker op terug.

NIEUWE DATA VOOR VORMSEL EN EERSTE COMMUNIE 2020
Door de overheidsmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus een halt toe te roepen zijn de vieringen van het vormsel en de eerste communie uitgesteld. Er zijn nu nieuwe data vastgesteld.
In onze Federatie Holsbeek zullen de vormselvieringen plaats hebben op zaterdag 26 september, om 13.00 uur voor de vormelingen van Nieuwrode, Sint-Pieters-Rode en Kortrijk-Dutsel in de kerk van Sint-Pieters-Rode en om 15.30 uur voor de vormelingen van Holsbeek Sint-Maurus en Holsbeek-Plein in de Sint-Mauruskerk. Beide vieringen zullen voorgegaan worden door de vormheer, Kanunnik Steven Wielandts, vicaris voor het godgewijde leven in het aartsbisdom Mechelen-Brussel.
De vieringen voor de Eerste Communie zijn in onze Federatie Holsbeek gepland:
 op zaterdag 3 oktober om 11.30 uur voor de eerste communicanten van Holsbeek Sint-Maurus in de Sint-Mauruskerk;
 op zaterdag 10 oktober om 13.30 uur voor de eerste communicanten van Sint-Pieters-Rode en Kortrijk-Dutsel in de kerk van Kortrijk-Dutsel;
 op zondag 11 oktober om 10.30 uur voor de eerste communicanten van Nieuwrode in de Sint-Lambertuskerk.

MARIABEELDEN VOOR AAN DE GEVEL
Er zijn nog steeds enkele gietstenen Mariabeelden beschikbaar om buiten aan de gevel te hangen. In onze parochies zijn er al ruim 25 beelden verspreid. Ze kosten nog altijd 15 euro. Wie er een wenst, neemt best contact op met de pastoor.

UITZENDINGEN OP RADIO MARIA VANUIT HOLSBEEK
Sinds begin september 2017 worden de Missen op dinsdag- en vrijdagmorgen om 9.00 uur in de Sint-Mauruskerk van Holsbeek uitgezonden op Radio Maria Vlaanderen. Heel wat parochianen uit onze federatie luisteren regelmatig. Met een de DAB+-radio is het goed te beluisteren en ook via www.radiomaria.be.
Wie televisie kijkt met een decorder van Telenet kan via kanaal 912 ook luisteren.
Op woensdagmorgen om 8.30 uur bidt Pastoor Penne ook het kerkelijk ochtendgebed voor op Radio Maria.
Voor veel mensen is Radio Maria (met als studio in de kerk van Egenhoven) een grote rijkdom voor hun geloofsleven. Probeer het ook eens.

DURF UW KERKELIJKE UITVAART VASTLEGGEN!
In de afgelopen tijd was er in elk van onze parochies wel eens verontwaardiging omdat mensen van wie bekend was dat ze gelovig en kerkelijk waren geen kerkelijke uitvaart kregen van hun nabestaanden. Dikwijls was het zo dat het een weduwe of weduwnaar was van wie de partner wel een kerkelijke uitvaart had gekregen en nu de laatste van het echtpaar overleed, kreeg deze van de nabestaanden geen kerkelijke uitvaart. Heel dikwijls hoor je dan: “Dat kan toch niet de wens geweest zijn van die overledene”. Heel wat gelovige mensen vragen zich af: ga ik van mijn kinderen of familieleden nog een kerkelijke uitvaart krijgen?
Als u zeker wil zijn dat er na uw overlijden gebeurt wat uw wens is, dan is het gemakkelijk op te lossen. U gaat naar het gemeentehuis en u laat gewoon vastleggen dat u een kerkelijke uitvaart wil, of u begraven of gecremeerd wilt worden en op welke begraafplaats u wilt begraven of bijgezet worden. Wanneer u het daar vastlegt, dan zal er gebeuren wat u het wilt. Leg uw wensen daarrond duidelijk vast, ook al vermoedt u dat uw familieleden het wel weten en zullen doen. Heel wat mensen zijn in de afgelopen tijd al naar het gemeentehuis gegaan en hebben dat gedaan. Er zijn geen kosten aan verbonden en het stelt mensen gerust.
Gewoon doen!

BIJ ONS GEDOOPT
Er is een kind geboren, zo weerloos en zo klein
Het werd door U gezonden om hier bij ons te zijn.
Wilt U haar met Uw stralen verlichten op haar pad
Heer, houdt haar met Uw handen steeds liefdevol omvat.

Op zondag 24 februari 2019 werd Lars Boeckx in onze Sint-Lambertuskerk gedoopt door Pastoor Penne. Lars is de zoon van Steven Boeckx en Jessy Gysemberg uit de Panoramastraat. Meters zijn Wendy Boeckx en Wendy Gysemberg.
Op zondag 7 april werd Fien Vermue in onze Sint-Lambertuskerk door Pastoor Penne gedoopt. Fien is de dochter van Edwin Vermue en Katja Servaes, uit de Groenstraat. Peter en meter zijn Gertjan Vermue en Veerle Servaes.
Op zondag 5 mei werd Prince Symens in onze Sint-Lambertuskerk door Pastoor Penne gedoopt. Prince is de zoon van Mathias Symens en Payalita Wuyts uit Gelrode. Peter en meter zijn Jonathan Symens en Gitta Hendrix.
Op zaterdag 22 juni werd Bob Vaes in onze Sint-Lambertuskerk door Pastoor Penne gedoopt. Bob is de zoon van Karel Vaes en Katrien Wauters; zij wonen in het Hoekje. Peter en meter zijn Sam Wauters en Barbara Vaes.
Op zondag 8 september werd Neomie Boon in onze Sint-Lambertuskerk door Pastoor Penne gedoopt. Zij is de dochter van Ken Boon en Natalie Clemens van de Kraaikant. Peter en meter zijn Pascal Clemens en Gerda Blockx.
Op zaterdag 28 september werd Axel Frere in onze Sint-Lambertuskerk door Pastoor Penne gedoopt. Axel is de zoon van Bart Frere en Catherine Van Hoof uit de Groenstraat. Peter en meters zijn Vincent Timmermans, Anais Tuyls en Christiane Deschouwer.
Op zondag 17 november 2019 werd Elle Vansina in onze Sint-Lambertuskerk door Pastoor Penne gedoopt. Zij is de dochter van Johan Vansina en Isabelle Vanlaere; zij wonen in de Bessembinderstraat. Peter en meter zijn Dirk Vansina en Bianca Van Hoof.
Op zondag 12 juli werd Obe De Vos in onze Sint-Lambertuskerk door Pastoor Penne gedoopt. Hij is de zoon van Jorn De Vos en Yentl Excelmans; zij wonen op de Appelweg. Peter en meter zijn Jens De Vos en Indra Excelmans.
Op zondag 2 augustus werd Billie Verstrepen in onze Sint-Lambertuskerk door Pastoor Penne gedoopt. Billie is de dochter van Kevin Verstrepen en Julie Hendrickx; zij wonen op het Rot. Peter en meter zijn Christof Verstrepen en Liza Hendrickx.

Onze parochiegemeenschap wenst de ouders van harte proficiat en veel geluk en zegen met hun kindje.

BIJ ONS GEDOOPT EN GETROUWD
Op zaterdag 25 juli gaven Filip Boon en Géraldine Raes uit Aarschot in onze Sint-Lambertuskerk elkaar het ja-woord in het Sacrament van het Huwelijk. Getuigen waren Jason Smets en Bérengère Raes.
In dezelfde plechtigheid werd ook hun kindje Lou gedoopt. Peter en meter zijn Ben Mercelis en Bérengère Raes.
Gods Zegen voor dit gezin.


WERELDMISSIEHULP
Met de straatwerken in het centrum van Nieuwrode was de kledingcontainer van Wereldmissiehulp verplaatst en kon men er moeilijk aan. Hij staat nu terug aan de kerk, tegen de buitenmuur van de sacristie.
Een jas, een jurk, een paar schoenen, lakens, dekens, goed draagbare kleding … je kan het allemaal in de rode kledingbak deponeren, het hele jaar door. Wereldmissiehulp zamelt kleren en schoenen in om mensen te helpen die het niet breed hebben of ronduit arm zijn. Dat kunnen mensen van bij ons of van elders zijn.
Je maakt er mensen blij mee!

.

MARIABEELD
Bij het aansteken van een noveenkaars aan het Mariabeeld in de kerk van Nieuwrode, viel het ons op dat Moeder Maria en haar kindje Jezus een nieuw kleed aan hebben. Het is geborduurd met mooie steken en fijne kleuren. Moeder Maria heeft haar rozenkrans in haar rechterhand en ze draagt haar zoon toegewijd op haar linkerarm. Samen bidden we het gebed dat aan haar voeten prijkt:

Moeder Maria, ik wil u groeten.
Ik wil u danken voor uw steun.
Help me geloven zoals gij, Maria,
en bidden dat Gods wil geschieden mag in mijn leven,
vooral als leed mijn hart bezwaart.
Weest gij dan voor mij licht en kracht,
de goede moeder die mij nooit verlaat.
Amen.

JUBILARISSEN
Het feest van 50 jaar getrouwd moest helaas afgelast worden en dat vond iedereen jammer natuurlijk. Toch willen we José en Greta Van Ermen-Van Meensel van de Appelweg van ganser harte een dikke proficiat wensen met hun gouden jubileum.
Ook gelukwensen van onze parochiegemeenschap.

KLJ OP KAMP
Op kamp gaan, ’t was niet simpel dit jaar! Gelukkig kreeg KLJ – Nieuwrode alles netjes geregeld, om van 20 tot 29 juli op kamp te gaan naar de Buitenheide in Hamont - Achel.
Op de vertrekdag werd aan de ouders gevraagd bij het afzetten van de kinderen een mondmasker te dragen en de nodige afstand te respecteren. Ook de leden dienden steeds een mondmasker bij de hand te hebben.
Ze vertrokken niet allemaal tegelijk: de rabbits en de delta’s vertrokken om 08.30 uur met de fiets aan de KLJ-lokalen, de Jeties een half uurtje later, ook met de fiets. Ze moesten wel allemaal een lunchpakket meenemen, om ’s middags onderweg te picknicken. De Lippies vertrokken om 09.15 uur met de trein, aan het station van Aarschot, uiteraard ook met mondmaskers, want die zijn verplicht op het openbaar vervoer.
De twee jongste groepen, de Kajottes en de Noenies, die vertrokken op vrijdag 24 juli om 08.30 uur met de bus.
Als dit parochieblad verschijnt, dan zijn ze hopelijk allemaal gezond en wel weer thuis. Wil je weten hoe het gegaan is? Kijk dan eens op: https://www.facebook.com/klj.nieuwrode.

EINDE VAN EEN BAKKERSGENERATIE
Op 30 juni stopte Bakkerij Huts na een bakkersgeneratie van 90 jaar. Oktavie, de grootmoeder van Richard begon te bakken in 1930 en in 1948 nam zijn vader het over. Richard zette het werk verder vanaf 1973. Na 47 jaar gaan Astrid en Richard eindelijk rustig genieten van hun pensioen en van elkaar.
Zou Richard het bakken echt kunnen laten? Zou hij toch niet stiekem nog eens een broodje of een lekkere taart bakken?

DIAMANTEN PRIESTERJUBILEUM
Op 10 juli herdacht onze dorpsgenoot priester Ivo Celis de zestigste verjaardag van zijn priesterwijding. Op zondag 16 augustus om 10.30 uur komt hij een dankmis opdragen in onze Sint-Lambertuskerk; hij zal ook de homilie houden.

EEN NIEUWE KERKRAAD
Onlangs vond de verkiezing van de nieuwe kerkraad plaats. Voorzitter blijft Jan Vuerinckx, secretaris wordt Eddy Verlinden, penningmeester blijft Herman Vercammen, leden blijven Eveline Vervoort en Roger Volkaerts.

FIETSEN MET FERM
Bij mooi weer (en als de coronamaatregelen het toelaten) fietst Ferm Nieuwrode elke woensdagavond, de e.v. keren op 12 en 19 augustus; afspraak om 19.00 uur aan de kerk.

KERKELIJK HUWELIJK
Bereiden zich voor op een kerkelijk huwelijk: Bram Op ’t Roodt en Astrid Hendrickx uit Haasrode. Ze trouwen in onze Sint-Lambertuskerk op zaterdag 12 september. We dragen hen in deze tijd bijzonder mee in onze gebeden.

JUBILARISSEN
Proficiat aan Gerard en Lisette Herbots-Arnauts van Kerkebos met hun 50e huwelijksjubileum.
Ook aan Willy en Viktorine Vanhorebeek-Vermaelen van het Rot; ook zij delen al 50 jaar lief en leed.
De gelovige parochiegemeenschap wenst hen via deze weg proficiat!
Als alles goed gaat, dan houden we in het najaar opnieuw jubilarissenvieringen in onze parochies. Voorlopig staat die voor Nieuwrode gepland op zondag 25 oktober.
De betrokkenen krijgen daarvoor tijdig een uitnodiging.