Home
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 334228 .

Nieuws > Parochienieuws Nieuwrode

SINT- LAMBERTUS
NIEUWRODE

LITURGIE IN DEZE CORONATIJD

Er waren sinds Allerzielen geen publieke liturgische vieringen meer mogelijk, geen Eucharistievieringen meer waar de gelovigen naartoe kunnen komen. Een kleine verandering is hierin gekomen sinds 13 december. Sindsdien mogen 15 mensen de Eucharistievieringen bijwonen.
Elke dag wordt er Eucharistie gevierd in onze Federatie Holsbeek: op maandag/woensdag/donderdag om 19 uur in de kerk van Nieuwrode; op dinsdag en vrijdag om 9 uur in de kerk van Holsbeek. Vanaf het weekend van 26/27 december hervatten we ook de weekendvieringen: op zaterdag om 17.30 uur in de kerk van Sint-Pieters-Rode en 19 uur in de kerk van Holsbeek; op zondag om 9 uur in Kortrijk-Dutsel en om 10.30 uur in de kerk van Nieuwrode. De Missen in Holsbeek en Nieuwrode zijn te volgen via de Facebookpagina van Pastoor Andy Penne en op dinsdag- en vrijdagochtend via Radio Maria Vlaanderen.

Al deze vieringen zijn voortaan met 15 personen. Voor de weekendvieringen kunt u zich opgeven bij de Pastoor Penne, via mail pastoorpenne@cs.com of telefonisch 0 468-323817

Zondag 11 april – Eucharistieviering – 2e zondag van Pasen
Kortrijk-Dutsel – 9 uur
Heilige Mis voor Marcel Van Cleynenbreugel

Nieuwrode - 10.30 uur
1e Jaargetijde voor Leopold Van Horebeek

maandag 12 april - Eucharistieviering – Nieuwrode - 19 uur
Heilige Mis voor Julia en Sonja Bosmans, voor de familie Gybels-Valkenborgs en Staf en Livinus Gybels

Dinsdag 13 april - Eucharistieviering – Holsbeek - 9 uur
Gedachtenis van de heilige Martinus I, paus en martelaar
Jaargetijde voor Wendy Salmon

Woensdag 14 april – Eucharistieviering – Nieuwrode - 20 uur
Heilige Mis voor Marc Denaeyer

Donderdag 15 april - Eucharistieviering – Nieuwrode - 19 uur
Heilige Mis voor het bekomen van een gunst

Vrijdag 16 april - Eucharistieviering – Holsbeek - 9 uur
Heilige Mis ter ere van Onze Lieve Vrouw en de heilige Bernadette

Zaterdag 17 april – Eucharistieviering – 3e zondag van Pasen
Sint-Pieters-Rode –
17.30 uur
Heilige Mis voor Robert Deridder (13/30e)

Holsbeek - 19 uur
Eerste Jaargetijde voor Victorine Dehennin

Zondag 18 april – Eucharistieviering – 3e zondag van Pasen
Kortrijk-Dutsel – 9 uur
Eerste jaargetijde voor Jules Vanhoeyveld

Nieuwrode - 10.30 uur
H. Mis voor Alfons en Fientje Wuyts, Maria Van Bael

maandag 19 april - Eucharistieviering – Nieuwrode - 19 uur
Gedachtenis van de heilige Ursmarus, bisschop
Heilige Mis om bescherming en kracht van een broeder

Dinsdag 20 april - Eucharistieviering – Holsbeek - 9 uur
Heilige Mis voor Marcel Thiels en familie

Woensdag 21 april – Eucharistieviering – Nieuwrode - 19 uur
Gedachtenis van de heilige Anselmus
Heilige Mis voor Patrick Scheerlinck (1/30)

Donderdag 22 april - Eucharistieviering – Nieuwrode - 19 uur
Heilige Mis voor ter ere van Onze Lieve Vrouw (GR)

Vrijdag 23 april - Eucharistieviering – Holsbeek - 9 uur
Heilige Mis voor de familieleden en vrienden van de familie Claus-Claes

DANK
Als je hulp van een ander accepteert, betekent dat niet dat je gefaald hebt. Het betekent dat je er niet alleen voor staat.
Daarom: dank aan alle vrijwilligers die meegeholpen hebben om de voorbije paasdagen tot een goed einde te brengen, zowel in de kerken als daarbuiten, o.a. met het rondbrengen van de paasbrief, het verzorgen van de kruisen buiten aan de kerk, enz. Ook dank aan pastoor Penne voor alle moeite en aan Priester De Cauwer die voor extra vieringen in sommige van onze parochies zorgde.
Ook alle parochianen die ondanks de moeilijke tijden toch telkens weer de kerken met vijftien vulden willen we bedanken.
(MAC)

MISSIODAG
Op zaterdag 27 maart kreeg de Missiodag een gloednieuw kleedje. Normaal is dat een samenkomst met alle kandidaat-vormelingen van ons vicariaat. Traditiegetrouw doet onze federatie daar altijd aan mee. Samenkomen met 2000 à 2500 jongeren was dit jaar geen optie uiteraard, dus maakte de organisatie er een volledig programma-van-op-afstand van! Er werd die dag van 16.00 uur tot 19.00 uur samengewerkt met Radio Maria, waardoor er drie uur lang Radio Hosanna uitgezonden werd. Zo de huiskamer in!

Het werd een radioprogramma rond het thema van de Goede Week met o.a.:
• een podcast over het paasverhaal
• doe-opdrachten voor in het gezin
• onze bisschop aan het woord
• interviews van reporters ter plaatse
• een nieuw lied en dansje dat we samen leren
• een quiz.

Vanuit onze federatie hadden zich 28 vormelingen ingeschreven om aan dit gebeuren deel te nemen; Simon De Vos van Holsbeek Sint-Maurus schreef ter dit verslagje over:

De eerste Missiodag online werd uitgezonden via het radioprogramma ‘Radio Hosanna’, in samenwerking met Radio Maria en stond in het teken van de Goede Week. Onze bisschop kwam vertellen over Palmzondag, de Goede Week op weg naar Pasen en deze vreemde coronatijden. Hij vertelde ook hoe je kan bidden en rustig worden. Via de radio leerde ik ook het dansje Jerusalema en zongen we nog wat liedjes mee. Er was verder een reportage over Olie die in de tijd was gereisd met een koelkast. Ze kwam aan bij het kruis van Jezus en wilde hiermee over het lijdensverhaal vertellen.

WIJWATER
Tijdens de Paaswaken en de Paasvieringen wordt er water gezegend. Na de Missen kunnen de gelovigen dit gezegend water meenemen. Dat kan ook nog in de week na Pasen.

AANDACHT!
Door herstructureringen bij bpost kan Kerk & Leven voortaan zowel op dinsdag, woensdag als donderdag in uw brievenbus vallen. En dat kan van week tot week verschillen.
Als u op donderdag uw parochieblad nog niet ontvangen hebt, dan kan u dat melden, ofwel via een online formulier op www.kerkenleven.be/nietontvangen, ofwel met een mail naar nietontvangen@kerknet.be. Vermeld steeds uw naam en adres, alsook uw abonneenummer (de 8 cijfers die boven uw adres staan afgedrukt).
Uw melding komt bij uitgeverij Halewijn terecht, die u een nummer nastuurt en een klacht indient bij de post.
U kunt ook telefoneren naar de dienst Parochiebladen op het nummer 03 210 08 30. Of naar de lokale contactpersoon van uw parochie natuurlijk (zie in de linker kolom op blz. 2).
Hou er rekening mee dat de post soms rare bokkensprongen maakt! Zo was het parochieblad van de Federatie Holsbeek vorige week een dag eerder bij de ouders van pastoor Penne in Oost-Vlaanderen, dan dat het hier in onze parochies verdeeld werd! Begrijpe wie kan!

VERSCHILLENDE VORMEN VAN KERKELIJKE UITVAART
De Orde van dienst voor de uitvaartliturgie kent verschillende vormen van afscheid nemen. De meest bekende vorm is een uitvaartmis of een gebedsviering in de parochiekerk.
Toch zijn er ook nog andere vormen mogelijk om gelovig afscheid te nemen. Voor die andere vormen kan men ook de pastoor vragen zodat het binnen het parochiekader een plaats heeft.
Er zijn families die er voor kiezen (met vooraf al dan niet een viering) om gelovig afscheid te nemen op de begraafplaats. Dan komt de pastoor naar de begraafplaats en bidt daar de afscheidsgebeden.
Nogal wat families willen met een eigen viering afscheid nemen in het crematorium of op een andere plaats. Ook hierbij kan men aan de pastoor vragen om de afscheidsgebeden uit te spreken.
Wanneer families de pastoor vragen om de afscheidsgebeden op de begraafplaats of een andere plaats te komen bidden, krijgen deze mensen ook een gedachteniskruisje in de parochiekerk en worden ze ook herdacht bij de Allerheiligenviering. Doordat men beroep deed op de pastoor is het dan ook een parochiaal gebeuren geworden. De begrafenisondernemingen zijn hiervan ook op de hoogte, zij bespreken deze mogelijkheden ook met de families.

WE ZIJN ALLEEN VOOR DE WET GETROUWD…
Onlangs vroeg mij iemand: “We zijn ooit alleen voor de wet getrouwd, zouden we in alle eenvoud ons huwelijk ook kerkelijk kunnen laten inzegenen?” Natuurlijk kan dat. Er hoeft voor een huwelijk geen grote plechtigheid gehouden te worden. In alle eenvoud met het bruidspaar, twee getuigen en de pastoor kan het Sacrament van het huwelijk plaats vinden. Aan zo een eenvoudige plechtigheid zijn ook geen kosten verbonden. Wie dit wenst, neemt contact op met de pastoor.

MARIABEELDEN VOOR AAN DE GEVEL
Er zijn nog steeds enkele gietstenen Mariabeelden beschikbaar om buiten aan de gevel te hangen. In onze parochies zijn er al ruim 25 beelden verspreid. Ze kosten nog altijd 15 euro. Wie er een wenst, neemt best contact op met de pastoor.

UITZENDINGEN OP RADIO MARIA VANUIT HOLSBEEK
Sinds begin september 2017 worden de Missen op dinsdag- en vrijdagmorgen om 9.00 uur in de Sint-Mauruskerk van Holsbeek uitgezonden op Radio Maria Vlaanderen. Heel wat parochianen uit onze federatie luisteren regelmatig. Met een de DAB+-radio is het goed te beluisteren en ook via www.radiomaria.be.
Wie televisie kijkt met een decorder van Telenet kan via kanaal 912 ook luisteren.
Op woensdagmorgen om 8.30 uur bidt Pastoor Penne ook het kerkelijk ochtendgebed voor op Radio Maria.
Voor veel mensen is Radio Maria (met als studio in de kerk van Egenhoven) een grote rijkdom voor hun geloofsleven. Probeer het ook eens.

DURF UW KERKELIJKE UITVAART VASTLEGGEN!
In de afgelopen tijd was er in elk van onze parochies wel eens verontwaardiging omdat mensen van wie bekend was dat ze gelovig en kerkelijk waren geen kerkelijke uitvaart kregen van hun nabestaanden. Dikwijls was het zo dat het een weduwe of weduwnaar was van wie de partner wel een kerkelijke uitvaart had gekregen en nu de laatste van het echtpaar overleed, kreeg deze van de nabestaanden geen kerkelijke uitvaart. Heel dikwijls hoor je dan: “Dat kan toch niet de wens geweest zijn van die overledene”. Heel wat gelovige mensen vragen zich af: ga ik van mijn kinderen of familieleden nog een kerkelijke uitvaart krijgen?
Als u zeker wil zijn dat er na uw overlijden gebeurt wat uw wens is, dan is het gemakkelijk op te lossen. U gaat naar het gemeentehuis en u laat gewoon vastleggen dat u een kerkelijke uitvaart wil, of u begraven of gecremeerd wilt worden en op welke begraafplaats u wilt begraven of bijgezet worden. Wanneer u het daar vastlegt, dan zal er gebeuren wat u het wilt. Leg uw wensen daarrond duidelijk vast, ook al vermoedt u dat uw familieleden het wel weten en zullen doen. Heel wat mensen zijn in de afgelopen tijd al naar het gemeentehuis gegaan en hebben dat gedaan. Er zijn geen kosten aan verbonden en het stelt mensen gerust.
Gewoon doen!

BIJ ONS GEDOOPT
Er is een kind geboren, zo weerloos en zo klein
Het werd door U gezonden om hier bij ons te zijn.
Wilt U haar met Uw stralen verlichten op haar pad
Heer, houdt haar met Uw handen steeds liefdevol omvat.

Op zondag 24 februari 2019 werd Lars Boeckx in onze Sint-Lambertuskerk gedoopt door Pastoor Penne. Lars is de zoon van Steven Boeckx en Jessy Gysemberg uit de Panoramastraat. Meters zijn Wendy Boeckx en Wendy Gysemberg.
Op zondag 7 april werd Fien Vermue in onze Sint-Lambertuskerk door Pastoor Penne gedoopt. Fien is de dochter van Edwin Vermue en Katja Servaes, uit de Groenstraat. Peter en meter zijn Gertjan Vermue en Veerle Servaes.
Op zondag 5 mei werd Prince Symens in onze Sint-Lambertuskerk door Pastoor Penne gedoopt. Prince is de zoon van Mathias Symens en Payalita Wuyts uit Gelrode. Peter en meter zijn Jonathan Symens en Gitta Hendrix.
Op zaterdag 22 juni werd Bob Vaes in onze Sint-Lambertuskerk door Pastoor Penne gedoopt. Bob is de zoon van Karel Vaes en Katrien Wauters; zij wonen in het Hoekje. Peter en meter zijn Sam Wauters en Barbara Vaes.
Op zondag 8 september werd Neomie Boon in onze Sint-Lambertuskerk door Pastoor Penne gedoopt. Zij is de dochter van Ken Boon en Natalie Clemens van de Kraaikant. Peter en meter zijn Pascal Clemens en Gerda Blockx.
Op zaterdag 28 september werd Axel Frere in onze Sint-Lambertuskerk door Pastoor Penne gedoopt. Axel is de zoon van Bart Frere en Catherine Van Hoof uit de Groenstraat. Peter en meters zijn Vincent Timmermans, Anais Tuyls en Christiane Deschouwer.
Op zondag 17 november 2019 werd Elle Vansina in onze Sint-Lambertuskerk door Pastoor Penne gedoopt. Zij is de dochter van Johan Vansina en Isabelle Vanlaere; zij wonen in de Bessembinderstraat. Peter en meter zijn Dirk Vansina en Bianca Van Hoof.
Op zondag 12 juli werd Obe De Vos in onze Sint-Lambertuskerk door Pastoor Penne gedoopt. Hij is de zoon van Jorn De Vos en Yentl Excelmans; zij wonen op de Appelweg. Peter en meter zijn Jens De Vos en Indra Excelmans.
Op zondag 2 augustus werd Billie Verstrepen in onze Sint-Lambertuskerk door Pastoor Penne gedoopt. Billie is de dochter van Kevin Verstrepen en Julie Hendrickx; zij wonen op het Rot. Peter en meter zijn Christof Verstrepen en Liza Hendrickx.
Op zondag 30 augustus werd in onze Sint-Lambertuskerk Matthias Vanrenterghem door Pastoor Penne gedoopt. Matthias is de zoon van Roeland Vanrenterghem en Martien Grauls; zij wonen op de Appelweg. Peter en meter zijn Frank Grauls en Veronique Vanrenterghem.
Op zaterdag 17 oktober werd Marcel Symens in onze Sint-Lambertuskerk door Pastoor Penne gedoopt. Marcel is de zoon van Jonathan Symens en Ines Vanderhoeven uit Binkom. Peter en meter zijn Mathias Symens en Paula De Nys.
Onze parochiegemeenschap wenst de ouders van harte proficiat en veel geluk en zegen met hun kindje.

BIJ ONS GEDOOPT EN GETROUWD
Op zaterdag 25 juli gaven Filip Boon en Géraldine Raes uit Aarschot in onze Sint-Lambertuskerk elkaar het ja-woord in het Sacrament van het Huwelijk. Getuigen waren Jason Smets en Bérengère Raes.
In dezelfde plechtigheid werd ook hun kindje Lou gedoopt. Peter en meter zijn Ben Mercelis en Bérengère Raes.
Gods Zegen voor dit gezin.

BIJ ONS GETROUWD
Op zaterdag 12 september hebben in onze Sint-Lambertuskerk elkaar het ja-woord gegeven in het Sacrament van het Huwelijk: Bram Op 't Roodt en Astrid Hendrickx uit Haasrode. Getuigen waren Laurenz Mestdagh en Marijse Hulsbosch.
Gods Zegen voor hun toekomst.

EEN NIEUWE KERKRAAD
Onlangs vond de verkiezing van de nieuwe kerkraad plaats. Voorzitter blijft Jan Vuerinckx, secretaris wordt Eddy Verlinden, penningmeester blijft Herman Vercammen, leden blijven Eveline Vervoort en Roger Volkaerts.

DONEER JE KLEDING
Wereld Missie Hulp vzw steunt wereldwijd mensen met kleinschalige, duurzame ontwikkelingsprojecten. Iedereen kan WMH steunen door kleding te doneren in de rode kledingcontainers.
Draagbare kleding wordt tweedehands verkocht en de rest wordt verwerkt tot nieuw textiel. Met je oude kleren, maken we nieuwe maten. Wereld Missie Hulp zamelt
kleding in voor mensen die het niet breed hebben, hier en in de derde wereld. WMH is de eerste circulaire textielinzamelaar van Vlaanderen en dus goed voor mensen én goed voor de planeet.
Duik in je kledingkast en verzamel alle kleding en schoenen die je niet meer nodig hebt, een jas, een jurk, …..; ook lakens en dekens zijn welkom.
Steek alles in een plastic zak en bind die goed dicht. Breng hem naar de rode kledingcontainer aan de Sint-Lambertuskerk van Nieuwrode. Je vindt hem aan de oranje knipperlichten.
Je kan WMH ook financieel steunen met een gift die welkom is op rekeningnummer: BE08 4036 0540 0113. En in december zal er opnieuw kleding ingezameld worden in de kerken van Sint-Pieters-Rode en Kortrijk-Dutsel.

DE PAASBOOM

Pasen is het belangrijkste christelijke feest van het liturgische jaar. Wij vieren op die dag de wederopstanding van Jezus uit de dood, op de derde dag na zijn kruisiging.

Van thuis uit kreeg ik mee dat we zo’n 14 dagen voor Pasen in huis een paasboom zetten in een aarden vaas waar mama een mooie, grote sierlijke tak van de krulwilg of hazelaar met groene knoppen en frisse lenteblaadjes in plantte. Daarin werden dan vrolijk gekleurde eieren gehangen.

De paasboom wordt als een soort meiboom gezien die staat voor de lente, het nieuwe seizoen dat net begonnen is en het daarbij behorende naar buiten gaan en het leven vieren. De symboliek van zo’n paasboom is al een paar duizend jaar oud. Hij wordt wel eens “de boom des levens genoemd”.
De duiding van deze boom is een teken van leven en wordt vergeleken met de levensboom. In het afsterven en verliezen van de bladeren en de daarbij horende visuele groene levenskracht herkennen mensen hun eigen processen van afsterven, pijn, afzien en verlies lijden. Tegelijk merken ze dat ze naar het beeld van de boom in de lente zelf ook hun krachten kunnen herwinnen, hun hoop verlevendigen en het leven weer heropnemen. Een boom die weer groen wordt en verder in bloei komt, toont bij uitstek levenskracht en levensvreugde. Doorheen de christelijke geschiedenis is het beeld van de groeiende en bloeiende boom telkens weer verbonden geworden met het kruis. De opstanding en verrijzenis uit de dood en het onrecht van het kruis wordt telkens weer in beeld gebracht door een twijg aan een stronk.
De groene lentetak drukt ook het geloof in het leven uit, in vernieuwing en verandering, in opstanding en verrijzenis. Ook vertrouwen, hoop en verwachting in de overtuiging dat met de dood van Jezus van Nazareth op het kruis de levensdroom niet ten einde is maar een gestalte krijgt in de vernieuwde aanwezigheid van de verrezen Heer in de wereld van vandaag.

"Hij is als een boom geplant aan het water, zijn wortels reiken tot in de rivier. Hij merkt de komst van de hitte niet op, zijn bladeren blijven altijd groen. Tijden van droogte deren hem niet, steeds weer draagt hij vrucht." (Jer. 17,8)

Is het misschien geen leuk idee om zo’n paastak in je huis te zetten? Een tak met wat groene jonge blaadjes is nu gemakkelijk te vinden in je tuin of bij een
wandeling door de bossen. Eieren kan je zelf kleuren op een natuurlijke manier, gebruik wel liefst witte eieren.

Vul een kookpot met 500 ml water en voeg 1 eetlepel azijn toe, kies dan je kleur
 Geel: kurkuma, uienschillen, kerriepoeder
 Oranje: wortelen
 Rood, paars: schillen van rode ui, rode biet, vlierbessen, hibiscusthee
 Blauw: rodekool, bosbessen
 Groen: spinazie, peterselie, brandnetel
 Bruin: koffie, thee
Gebruik twee kopjes groenten of 2 eetlepels specerijen of 1 zakje thee. Breng aan de kook en laat minstens 15 tot 30 minuten zachtjes pruttelen – hoe langer, hoe intenser de kleur.
Haal de eieren uit de kleurstof en laat ze drogen op een rooster. Om ze mooi te laten glanzen, kun je ze nog opwrijven met een doekje met wat zonnebloemolie.
Prik nu met een stopnaald met een touwtje aan door het ei, van boven tot aan het andere uiteinde. Neem een parel of kraaltje, trek het touwtje er door, breng een knoop aan net onder de parel. Nu kan je het gekleurde ei in je paasboom hangen.
Proberen maar. En veel succes ermee!
(MAC)

Het frisse groen op jonge twijgen,
een tere tak met bloesemknop.
De natuur spreekt en zal niet zwijgen,
de lente volgt de winter op.

Pasen schenkt ons weer nieuw leven,
het oude is voorbij gegaan.
Een licht wordt ons gegeven,
om in het donker op te staan.

Pasen opent dichte deuren,
een voorportaal is ons bereid.
Een leven vol van lentekleuren,
een vleugje van de eeuwigheid.
(een gedicht van Noah)

SAMANA – TOMBOLA
Ook dit jaar houdt Samana een nationale solidariteitsactie, onder de vorm van een tombola. Daarmee steunt u de werking van de plaatselijke kernen, zoals die in onze parochies bestaan.
In Sint-Pieters-Rode en in Kortrijk-Dutsel werden er voor deze tombola recent huis-aan-huis brieven verspreid. Aan de hand van de gegevens op deze brieven kunt u tombolaboekjes bestellen. De trekking van deze tombola is gepland voor vrijdag 4 juni. U kunt ook contact opnemen met iemand van de plaatselijke werking, zoals: Maria Nackaerts (016 62 18 95) in Kortrijk-Dutsel, Marc Van Looy (016 56 40 09) in Nieuwrode of Cecile Gryson (016 622 642) in Sint-Pieters-Rode.
Ter informatie: voor vijf euro hebt u al een boekje met zes loten!

EEN OUDE KNAR
Het jaar 1975 staat in ons geheugen gegrift: toen ontdekten we Nieuwrode en we waren op slag verliefd op dit mooie dorp. We stonden boven op de Kratenberg en zagen overal de roze bloesems van de perzikbomen. Hier wilden we wonen, en het is ons gelukt ook, we hebben er nog géén dag spijt van.
Het dorp is ontstaan in de 12e eeuw. De oudste schrijfwijze van "Nieuwrode" is "Noweroi", later "Nurode" (1235) en nog later "Nieuwrode" (1671). De naam wijst op het bestaan van "een nieuw ontbost gebied".
Het dorp was al lang bekend om de perzikboomgaarden, samen met Wezemaal en Gelrode. En ook de aardbeienvelden rendeerden goed. Maar helaas is dit nu allemaal vervlogen tijd. Maar één grote boom is in onze tuin blijven staan, een prachtige perenboom. Hij kan al ongeveer 100 jaar oud zijn en staat op dit moment – 3 april - in volle bloei. Zo mooi om naar die ontelbare witte bloemetjes te kijken. Elk seizoen bewonderen we deze boom, want hij heeft ons altijd wat te bieden: in de lente geeft hij bloesem, in de zomer troost zijn schaduw ons wanneer we eronder zitten, in de herfst hebben we peren met overvloed en in de winter is hij omhuld met een sneeuwwit laagje rijm of sneeuw. Hij stelt weinig eisen aan de grond, je hebt er haast geen onderhoud aan, alleen snoeien.
Met al zijn pracht en praal is hij ook nog eens erg vriendelijk voor de jeugd. Toen onze kinderen en nu onze kleinkinderen klein waren droegen zijn takken de schommel en het klimtouw met veel geduld. Hij werd nooit moe van al dat klimmen in zijn uitgestrekte takken. Daarna werd het de hangmat, of de touwen van een tent, de slingers voor een verjaardagsfeest. Zelfs de zwaarste windstoten brachten hem niet uit zijn evenwicht. Trots en fier overheerst hij boven alle planten en bloemen uit.
Ook voor de vogels die zich in zijn bladeren verstoppen of op insectenjacht gaan, is hij een trouwe vriend. Er hangen enkele nestkastjes aan de dikke stam, een nestje als beschutting om de broedperiode of een koude nacht goed door te komen.
In eentje is een koolmees ijverig aan het werk. Al een hele week zien we het vogeltje in en uit vliegen, op zoek naar takjes, blaadjes, stukjes stro, wat mos en dat naar zijn huisje brengen. En als we er stil bij blijven staan horen we het tikken met zijn snavel en rond huppen, het wordt daar binnen een echt kunstwerk. We moeten onze nieuwsgierigheid bedwingen om niet even stiekem in het nestkastje te gluren. Een koolmees is heel nuttig voor het bestrijden van de eikenprocessierups. Hij/zij is de natuurlijke vijand van de rups en een heerlijk maal voor de jongen die binnenkort uit hun ei kruipen
Aan een andere boom is dan weer een mus ijverig in de weer met verbouwingen aan zijn nest. Het is een komen en gaan, tot hij pardoes blijft steken op het houtje voor het gaatje van zijn nestkastje. Het stokje in zijn bek is te groot om binnen vliegen. Hij wringt en wroet, maar het takje krimpt geen millimeter. Foert, weg ermee en opnieuw fladdert de dappere mus op zoek naar ander materiaal.
Het is zo heerlijk om al dat moois te mogen zien.
De verschillende vogelsoorten zijn duidelijk op vrijersvoeten, want ze spelen en dartelen dat het een lieve lust is. En dat liefde blind is, ondervindt ook de groenling, want in zijn zottigheid vliegt hij tegen het raam van de veranda en blijft roerloos liggen op de grond. Gelukkig hij leeft nog, we halen een kartonnen doos, leggen er wat krantenpapier in en tillen hem voorzichtig in zijn voorlopige ziekenhuiskamer. Samen met een ondiep bakje gevuld met water, mag hij mee in huis waar we hem in de gaten kunnen houden. Het lijkt wel een eeuw te duren vooraleer dat we gefladder horen in de doos. Voorzichtig dragen we de doos weer naar buiten, openen het deksel en zoef daar vliegt hij de wijde wereld weer in.
Over het algemeen voeren mannetjes een strijd om de gunsten van een vrouwtje. De mannetjes bieden tegen elkaar op met zang, imponeergedrag of kleurenpracht, zonder dat er bloed vloeit. De verliezer wordt verjaagd of druipt af. Er is maar één winnaar.
We hebben ook nog een haas in de tuin die hier al enige tijd zit. Hij kwam voor het eerst als jong beestje, hij paste net in een hand. We doopten hem Flappie. Regelmatig komt hij nog eens op bezoek, hupt vrolijk het terras over, kijkt eens binnen en weg is ie weer. Dan hebben we het nog niet over onze drie fazanten gehad, een mannetje en twee vrouwtjes. Overal waar de man loopt, wandelen de vrouwtjes hem trouw achterna. Maar de laatste dagen zien we het manneke nog maar met één vrouwtje paraderen. Ruzie in het huishouden?
Hoe komt het toch dat mannetjes in het dierenrijk mooier van kleur zijn dan vrouwtjes? Het is zo’n beetje te vergelijken met de vroegere jaren van een huisvrouw, zij was moeder aan de haard en zorgde voor de kinderen. Ook in de dierenwereld zorgt het vrouwtje voor de jongen. Soms wordt ze daarbij geholpen door het mannetje, vooral bij de vogels. Door deze rol van het vrouwtje hangt de toekomst van het nageslacht af. Ze moet moeilijk te vinden zijn voor een roofdier, vooral als ze lang stil moet zitten om eieren uit te broeden. Het is dus begrijpelijk dat ze doffe kleuren ontwikkelt, waardoor ze goed is gecamoufleerd en niet opvalt in haar omgeving.
We zijn wat van onze perenboom afgedwaald maar hij blijft de trots van onze tuin!
(MAC)