Home
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 319923 .

Nieuws > Parochienieuws Holsbeek-Sint-Maurus

SINT-MAURUS
HOLSBEEK

zaterdag 8 augustus
19.00 u: Eucharistieviering
1e Jaargetijde voor Elvire Govaerts
Lector: Imelda Op de Beeck

dinsdag 11 augustus
09.00 u: Eucharistieviering
Gedachtenis van de heilige Clara, maagd
Jaargetijde voor Clementine Noynaert

vrijdag 14 augustus
09.00 u: Eucharistieviering
Gedachtenis van de heilige Maximiliaan Maria Kolbe, priester en martelaar
Jaargetijde voor Marie-Ghislaine Daminet

zaterdag 15 augustus
10.30 u: Eucharistieviering voor Maria Tenhemelopneming
Jaargetijde voor Alfons en Christine Van Langendonck
Lector: Irene Peeters

dinsdag 18 augustus
09.00 u: Eucharistieviering
Heilige Mis voor de overledenen van de familie Desmecht-Vander Roost

vrijdag 21 augustus
09.00 u: Eucharistieviering
Gedachtenis van de heilige Pius X, paus
Jaargetijde voor Priester Roger De Clerck

MARIA TENHEMELOPNEMING
Dit weekend vieren we het Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming, eerst op vrijdag 14 augustus om 19.00 uur in de kerk van Kortrijk-Dutsel. Op zaterdag 15 augustus zijn er vieringen om 9.00 uur in Nieuwrode, om 10.30 uur in Holsbeek Sint-Maurus en om 17.30 uur in de kerk van Sint-Pieters-Rode.
Opgepast! Behalve in Sint-Pieters-Rode zijn deze missen op andere tijdstippen dan gewoonlijk. Zo is er op zaterdagavond geen avondmis in Holsbeek Sint-Maurus.
Op zondag 16 augustus zijn er zondagsmissen in Kortrijk-Dutsel om 09.00 en in Nieuwrode om 10.30 uur. Daar zal priester Ivo Celis voorgaan n.a.v. zijn 60 jaar priesterschap.


PRIESTERS VAN HOLSBEEK KWAMEN SAMEN
Zes priesters die actief zijn en/of wonen in de Federatie Holsbeek kwamen op donderdag 16 juli samen.
Priester Paul Van Roost, geboren in Holsbeek in 1929, priester gewijd in 1954; hij was lange jaren pastoor in Haasrode. Sinds 1997 woont hij terug in Holsbeek en was er geruime tijd aalmoezenier van rusthuis Sint-Margaretha.
Priester Toon Thys, geboren in 1939, priester gewijd in 1973; hij was pastoor van Holsbeek Sint-Maurus, Kortrijk-Dutsel en Sint-Pieters-Rode van 2000 tot 2015. Nu is hij aalmoezenier van rusthuis Sint-Margaretha en hij woont in Sint-Pieters-Rode.
Priester Luc Vercammen, geboren in 1934 in Nieuwrode, priester gewijd in 1960, was als jonge priester actief in Kortrijk-Dutsel. Lange jaren gaf hij het beste van zichzelf in het onderwijs. Sinds 2011 woont hij in Holsbeek en hij concelebreert in de vieringen in rusthuis Sint-Margaretha.
Priester Arthur Janssens, geboren in 1936, priester gewijd in 1962. Sinds 1962 deed hij iedere zondag bij pastoor Ulens een van de Missen in de Sint-Mauruskerk; later deed hij een aantal jaren dienst in Sint-Pieters-Rode en heel wat jaren deed hij op zondag ook de Mis in Kortrijk-Dutsel. Ook nu kunnen de parochies van de Federatie Holsbeek indien nodig rekenen op zijn assistentie. Elke dag komt hij middagmalen in rusthuis Sint-Margaretha.
Priester Jozef Mertens, geboren in 1928, priester gewijd in 1953. Sinds 2000 komt hij elke dag middagmalen in rusthuis Sint-Margaretha. Hij verving indien nodig de priesters voor de Missen in Kortrijk-Dutsel en Sint-Pieters-Rode.
Priester Andy Penne, geboren in 1972, priester gewijd in 1997. Sinds 1 september pastoor van de parochies Holsbeek Sint-Maurus, Kortrijk-Dutsel, Sint-Pieters-Rode en Nieuwrode.

DIAMANTEN PRIESTER LUC VERCAMMEN
Op vrijdag 17 juli 2020 vierde priester Luc Vercammen uit Holsbeek de zestigste verjaardag van zijn priesterwijding. Op 17 juli 1960 werd hij in de kathedraal van Mechelen door Mgr. Suenens tot priester gewijd, daarna werd hij met zijn familie ontvangen door kardinaal Van Roey.
Luc Vercammen werd op 23 mei 1934 geboren in Nieuwrode, zijn ouders woonden in het Dorp. Hij kreeg van zijn ouders en grootouders het katholieke geloof als kind mee, zijn vader was koster in Nieuwrode. Er waren meer priesters in de familie: er was zijn grootoom Pastoor Jacobs en er was Mgr. De Raeymaecker; beide priesters liggen begraven naast de kerk van Sint-Pieters-Rode.
Luc heeft na zijn priesterwijding filosofie gestudeerd aan de Universiteit van Leuven, tot 1964. Van 1960 tot 1964 deed hij vele Missen in Kortrijk-Dutsel en was daar betrokken bij de Chiro. Van 1964 gaf hij les aan de Poësis in het Klein Seminarie van Mechelen en van 1969 aan de Retorica. Van 1965 deed hij als priester zondagsdienst in de Sint-Pieterskerk van Zemst. Van 1977 tot 1999 gaf hij les aan het Hoger Handels- en Taleninstituut Onze-Lieve-Vrouw van de Ham in Mechelen. Hij gaf ook sinds 1965 les aan de verpleegsterschool van Mechelen. Van 1979 tot 1988 gaf hij les aan het regentaat Paridaens in Leuven. Van 1987 tot 1999 ook aan het Hoger Technisch Instituut H. Hart in Heverlee. Sinds 1979 droeg hij dagelijks de Mis op bij de Zusters Clarissen in Kessel-Lo, dat deed hij tot enkele jaren geleden.
In 2011 kwam Luc in een flat in WZC Sint-Margaretha in Holsbeek wonen, waar hij in de Eucharistievieringen concelebreert.
Namens de Federatie Holsbeek gingen Carine Vandeput en Pastoor Penne Priester Luc van harte feliciteren met zijn diamanten priesterschap. Ze boden hem een geschenk aan namens de parochianen.

EUCHARISTIE VIEREN IN CORONATIJDEN
Hopelijk kunnen we – wanneer dit parochieblad verschijnt – nog steeds samen eucharistie vieren, want op het moment dat dit nummer naar de drukkerij vertrok, zag het er allesbehalve goed uit met het virus, dat ons nu al bijna een half jaar in de ban houdt.
Het blijft een vreemde ervaring: handen ontsmetten, mondmasker dragen, op 1,5 m van anderen zitten, met lege stoelen of een lege plek ertussen, …
In elk geval, wij hopen dat we kunnen blijven vieren, op zaterdag om 17.30 uur in Sint-Pieters-Rode en 19.00 uur in Holsbeek Sint-Maurus, op zondag om 9.00 uur in Kortrijk-Dutsel en om 10.30 uur in Nieuwrode, op maandag om 19.00 uur in Sint-Pieters-Rode, op dinsdag en vrijdag om 9.00 uur in Holsbeek en op donderdag om 19.00 uur in Nieuwrode.
Van harte welkom in onze kerkgebouwen!

HET ANGELUS
Toen het rond Pasen duidelijk werd dat er enige tijd geen vieringen in onze kerken konden gehouden worden, werd binnen de federatie afgesproken de klokken in onze kerktorens wat meer te laten luiden, o.a. om 20.00 uur, samen met de dankbetuigingen die her en der gehouden werden voor het zorgpersoneel. Op sommige plaatsen werd daarvoor het Angelus ingeschakeld.
Ondertussen werd binnen de federatieploeg afgesproken vanaf 1 augustus in alle kerken het Angelus op dezelfde tijdstippen te luiden, nl. om 12.00 uur ’s middags en om 18.00 uur ’s avonds. Alleen in Kortrijk-Dutsel weerklinkt het Angelus ook nog om 08.00 uur ’s morgens; daar is dat immers al een jarenlange traditie. Het luiden om 20.00 uur valt weg.
Over Het Angelus vindt u een filmpje op het YouTubekanaal van Pastoor Penne:
https://www.youtube.com/watch?v=avBY62ciJY0.

KERKGEBOUWEN FEDERATIE HOLSBEEK WEER OPEN
Sinds het weekend van 13 en 14 juni zijn er weer publieke erediensten in onze kerken. Er kan weer gedoopt, getrouwd en uitvaarten gehouden worden. En vooral, er zijn weer weekendvieringen op zaterdag om 17.30 uur in Sint-Pieters-Rode en 19.00 uur in Holsbeek Sint-Maurus en op zondag om 9.00 uur in Kortrijk-Dutsel en om 10.30 uur in Nieuwrode. Ook de weekvieringen zijn weer toegankelijk voor iedereen: maandag om 19.00 uur in Sint-Pieters-Rode, dinsdag en vrijdag om 9.00 uur in Holsbeek, donderdag om 19.00 uur in Nieuwrode.
Al onze kerken hebben een andere schikking van de stoelen gekregen want afhankelijk van de oppervlakte mogen we maar een aantal “bubbels” (mensen die onder hetzelfde dak wonen) zetten, telkens met anderhalve meter afstand. In Holsbeek Sint-Maurus is er plaats voor 57 bubbels, in Kortrijk-Dutsel 40, in Sint-Pieters-Rode 50 en in Nieuwrode 43. We tellen dus voorlopig in onze kerken geen personen maar bubbels. Deze aantallen gelden niet alleen voor de eucharistievieringen maar ook voor dopen, huwelijken en uitvaarten.
Van harte welkom in onze kerkgebouwen!
Hou daarbij wel nog rekening met de nodige veiligheidsmaatregelen en volg de instructies van de onthaalmedewerkers ter plaatse op. Als we ons goed aan de voorschriften houden, dan kunnen we ze wellicht spoedig versoepelen.

TWEE DIAMANTEN PRIESTERS
In juli 1960 werden twee mannen van Nieuwrode tot priester gewijd. Op 10 juli 1960 werd Ivo Celis tot priester gewijd en op 17 juli van hetzelfde jaar Luc Vercammen.
Beide priesters gedenken elk op hun manier in de komende tijd hun diamanten priesterjubileum. Het ligt in de planning dat priester Ivo Celis een dankmis zal opdragen in de kerk van Nieuwrode op zondag 16 augustus om 10.30 uur. Voor priester Luc Vercammen laat de gezondheid het niet meer toe een dankviering te celebreren maar we zullen hem ook de nodige aandacht geven.
Wie de jubilarissen wil feliciteren kan altijd een kaartje sturen of eens telefoneren:
Priester Luc Vercammen, Kortrijksebaan 4 flat 10, 3220 Holsbeek (016 26 92 80);
Priester Ivo Celis, Rue des Contrebandiers 107A, 5550 Orchimont (061 41 58 48).
In volgende nummers van ons parochieblad komen we hier zeker op terug.

NIEUWE DATA VOOR VORMSEL EN EERSTE COMMUNIE 2020
Door de overheidsmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus een halt toe te roepen zijn de vieringen van het vormsel en de eerste communie uitgesteld. Er zijn nu nieuwe data vastgesteld.
In onze Federatie Holsbeek zullen de vormselvieringen plaats hebben op zaterdag 26 september, om 13.00 uur voor de vormelingen van Nieuwrode, Sint-Pieters-Rode en Kortrijk-Dutsel in de kerk van Sint-Pieters-Rode en om 15.30 uur voor de vormelingen van Holsbeek Sint-Maurus en Holsbeek-Plein in de Sint-Mauruskerk. Beide vieringen zullen voorgegaan worden door de vormheer, Kanunnik Steven Wielandts, vicaris voor het godgewijde leven in het aartsbisdom Mechelen-Brussel.
De vieringen voor de Eerste Communie zijn in onze Federatie Holsbeek gepland:
 op zaterdag 3 oktober om 11.30 uur voor de eerste communicanten van Holsbeek Sint-Maurus in de Sint-Mauruskerk;
 op zaterdag 10 oktober om 13.30 uur voor de eerste communicanten van Sint-Pieters-Rode en Kortrijk-Dutsel in de kerk van Kortrijk-Dutsel;
 op zondag 11 oktober om 10.30 uur voor de eerste communicanten van Nieuwrode in de Sint-Lambertuskerk.

MARIABEELDEN VOOR AAN DE GEVEL
Er zijn nog steeds enkele gietstenen Mariabeelden beschikbaar om buiten aan de gevel te hangen. In onze parochies zijn er al ruim 25 beelden verspreid. Ze kosten nog altijd 15 euro. Wie er een wenst, neemt best contact op met de pastoor.

UITZENDINGEN OP RADIO MARIA VANUIT HOLSBEEK
Sinds begin september 2017 worden de Missen op dinsdag- en vrijdagmorgen om 9.00 uur in de Sint-Mauruskerk van Holsbeek uitgezonden op Radio Maria Vlaanderen. Heel wat parochianen uit onze federatie luisteren regelmatig. Met een de DAB+-radio is het goed te beluisteren en ook via www.radiomaria.be.
Wie televisie kijkt met een decorder van Telenet kan via kanaal 912 ook luisteren.
Op woensdagmorgen om 8.30 uur bidt Pastoor Penne ook het kerkelijk ochtendgebed voor op Radio Maria.
Voor veel mensen is Radio Maria (met als studio in de kerk van Egenhoven) een grote rijkdom voor hun geloofsleven. Probeer het ook eens.

DURF UW KERKELIJKE UITVAART VASTLEGGEN!
In de afgelopen tijd was er in elk van onze parochies wel eens verontwaardiging omdat mensen van wie bekend was dat ze gelovig en kerkelijk waren geen kerkelijke uitvaart kregen van hun nabestaanden. Dikwijls was het zo dat het een weduwe of weduwnaar was van wie de partner wel een kerkelijke uitvaart had gekregen en nu de laatste van het echtpaar overleed, kreeg deze van de nabestaanden geen kerkelijke uitvaart. Heel dikwijls hoor je dan: “Dat kan toch niet de wens geweest zijn van die overledene”. Heel wat gelovige mensen vragen zich af: ga ik van mijn kinderen of familieleden nog een kerkelijke uitvaart krijgen?
Als u zeker wil zijn dat er na uw overlijden gebeurt wat uw wens is, dan is het gemakkelijk op te lossen. U gaat naar het gemeentehuis en u laat gewoon vastleggen dat u een kerkelijke uitvaart wil, of u begraven of gecremeerd wilt worden en op welke begraafplaats u wilt begraven of bijgezet worden. Wanneer u het daar vastlegt, dan zal er gebeuren wat u het wilt. Leg uw wensen daarrond duidelijk vast, ook al vermoedt u dat uw familieleden het wel weten en zullen doen. Heel wat mensen zijn in de afgelopen tijd al naar het gemeentehuis gegaan en hebben dat gedaan. Er zijn geen kosten aan verbonden en het stelt mensen gerust.
Gewoon doen!

BIJ ONS GEDOOPT
Op zaterdag 19 januari 2019 werden Ilyana en Alyssa Sempels in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Zij zijn de dochters van Gunter Sempels en Marina Siebens van de Leuvensebaan. Meters van Ilyana zijn Erna Mellaerts en Linda Hardiquest; meters van Alyssa zijn Petra Sempels en Kristel Deweerdt.
Op zaterdag 27 april werd Matteo Vandelaer in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Matteo is de zoon van Hannes Vandelaer en Anneleen Janssens uit de Kartuizersstraat. Peter en meter zijn Sander Vandelaer en Lora Gyselinck.
Op zondag 19 mei werd Leo Libbrecht in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Leo is de zoon van Freek Libbrecht en An-Sofie Meurrens uit Herent. Peter en meter zijn Tom Meurrens en Hanneke Verschaeve.
Op zondag 2 juni werd Alexander Vromans in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Alexander is de zoon van Kris Vromans en Natasja Teunis van de Leuvensebaan. Peter en meter zijn Nicky Vandenweyer en Sofie Pagnaer.
Op zaterdag 15 juni werd Matteo Wouters-Schots in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Matteo is de zoon van Ludovic Wouters en Melissa Schots uit het Bergeveld. Meters zijn Caroline Wouters en Marijke Schots.
Op zaterdag 22 juni werd Larissa Budai in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Larissa is de dochter van Laszlo Budai en Livia Turtakova uit Rotselaar. Peter en meter zijn Attila Bencze en Nikola Turtakova.
Op zondag 4 augustus werd Lieven Coteur in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Lieven is de zoon van Joris Coteur en Laurence Vrancken van de Rotselaarse baan. Meter is Zahra Choua.
Op zondag 10 november werd Dries Roggen in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Dries is de zoon van Bram Roggen en Chantal Oor uit het Bovenveld. Peter en meter zijn Ruben Roggen en Mireille Oor.
Op zondag 1 december werd Noah Meyhi in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Noah is de zoon van Kevin Meyhi en Kim Chantillon van de Hulsbergweg. Peter en meter zijn Roger Chantillon en Amber Meyhi.
Op zondag 8 december werd Elise Boogaerts in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Elise is de dochter van Willem Boogaerts en Inge Lahey uit de Dutselhoek. Peter en meter zijn Simon Lahey en Ilse Boogaerts.
Op zondag 19 juli 2020 werd Lien Kempeneers in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Zij is de dochter van Dirk Kempeneers en Wendy Theys; zij wonen op de Kortrijksebaan. Peter en meter zijn Wim Van Orshoven en Els Kempeneers.
Op dinsdag 28 juli werd in onze Sint-Mauruskerk Miel De Meyer door Pastoor Penne gedoopt. Hij is de zoon van Cedric De Meyer en Chana De Win uit Rijmenam. Peter en meter zijn Jonas Moons en Lynn De Becker.

Gods Zegen voor deze gezinnen.

OPDRAGEN HEILIGE MISSEN
Het is een oud en goed gebruik om te bidden voor de overledenen en Heilige Missen te laten opdragen voor hun zielenrust. Voor het opgeven van misintenties kan men terecht op de pastorij aan de Rotselaarse baan 10, voor of na de Missen in de sacristie of men kan een enveloppe met de misintentie en het stipendium (voor een weekendviering is dat 15 euro en voor een weekdagviering 11 euro) in de brievenbus van de pastorij stoppen.

NIEUW PODIUM IN SINT-MAURUSKERK
De kerkgangers in de Sint-Mauruskerk van Holsbeek kwamen in een totaal andere kerk binnen, na drie maanden coronasluiting. Niet alleen is er een andere schikking van de stoelen vanwege “anderhalve meter van elkaar is verplicht”, er is in de afgelopen drie maanden een nieuw podium en nieuwe verlichting gekomen; ook het orgel kreeg een andere plaats.
Het oude podium begon gaten te vertonen en de vloerbedekking was vol vlekken en niet meer schoon te krijgen. Het nieuwe podium is trouwens gemaakt door een bedrijf uit onze Federatie, “Elsen – interieur op maat” uit Sint-Pieters-Rode. Bij het afbreken van het oude podium kwamen er minstens tien draden tevoorschijn. Ook daar werden werken voor uitgevoerd. Een gedeelte van de draden is onder de grond gelegd, daarvoor werd de kerkvloer opengebroken.
Het leek beter dat het orgel niet meer op het priesterkoor werd gezet (daar hoort het ook eigenlijk niet), dat verhuisde naar de zijbeuk. Het heeft ook als voordeel dat er gemakkelijker oogcontact tussen priester en organist is. Het nieuwe podium, de nieuwe plaats van altaar, orgel en ambo zorgden er ook voor dat er iets met de verlichting moest gebeuren. Zo werden er enkele lampen vervangen en veranderd en alles werd goed gericht. Al die dingen mogen er toe bijdragen dat we nog beter liturgie kunnen vieren. Een oprecht woord van dank aan de leden van de kerkraad die zich hiervoor hebben ingespannen.

EIEREN NA PASEN?
Heeft u zich ook al eens afgevraagd wat er dit jaar met de paaseierenworp in Holsbeek gebeurd is? Wij vroegen het aan Rudy Janssens en hij bezorgde ons dit verhaal:

Binnen de Christelijke traditie verbood de katholieke kerk oorspronkelijk om in de Vastenperiode eieren te eten, van Aswoensdag tot Pasen dus. De eieren uit deze periode werden na Pasen gegeten, de oudste werden gebruikt om te versieren.
Ze werden even traditioneel door de “klokken van Rome” geworpen: de klokken vertrokken na het Gloria op Witte Donderdag (ze blijven twee dagen stil: dood en begrafenis), en komen op Paaszondag terug (Verrijzenis) om hun paaseieren uit te werpen. Deze klokken hadden de vorm van kerkklokken met vleugeltjes en vlogen door de lucht.

De plaatselijke kern van Vakantiegenoegens Holsbeek organiseerde van bij aanvang jaarlijks hun paaseierenworp: een kleine wandeling naar de Meesberg, waar de kinderen paaseieren konden zoeken en rapen. Een echte paasklok zou het geheel een meerwaarde bieden, en zo geschiedde: Jan Lambeir maakte met veel liefde het unieke exemplaar.
Nu nog pastoor Ulens overtuigen om de klok te laten vliegen aan de kerk. Het mocht! Het traject tussen pastorij en kerk was haalbaar en sedert begin jaren ‘90 komen kinderen met hun ouders naar viering en paaseierenworp. Op 7 april 1996 haalden we er een reportage mee op de drie jaar oude ROB-TV.

De klok wordt gevuld op de zolder van de pastorij en zweeft over een kabel boven het grasveld, waar ze haar eitjes uitwerpt. Na het “lossen” mogen de kinderen er op af. We doen voor dit alles beroep op de technische ploeg: Urbain, Luc, Roger, Gusta en in tweede generatie Bart en Wouter... Dank aan allen die ooit meehielpen, de oud-bestuursleden van Vakantiegenoegens in het bijzonder.
Voor de allerkleinsten zijn er aparte hazen beschikbaar, waarbij papa of mama mogen helpen. Alle aanwezigen krijgen bovendien een snoepje. Ondertussen ontvangen we ook al de kinderen van hen die het zelf als kind mochten meemaken.

Op 1 januari 2007 stopt de lokale werking van Vakantiegenoegens bij gebrek aan opvolging, en wordt de organisatie overgedragen aan de parochieploeg van Sint-Maurus. Haar voorzitter was van in het begin betrokken bij de organisatie van de paaseierenworp als medewerker van Vakantiegenoegens en nam naast de jaarlijkse aankondiging nu ook de fondsenwerving en coördinatie van deze activiteit over.

De paaseierenworp wordt gefinancierd door Holsbeekse handelaars (23 ondertussen) die samen het budget van meer dan 400 euro bij elkaar brengen. We zijn hen dan ook namens alle kinderen bijzonder dankbaar voor deze ondersteuning.
De paaseieren dienen overigens tijdig aangekocht, ook dit jaar, al vormde net dat nu een probleem. Omwille van de maatregelen tegen de verspreiding van het Covid-19 coronavirus werden plots alle publieke activiteiten teruggeschroefd. Geen publieke eucharistievieringen, geen Paasviering, zelfs geen Paasbrief, evenmin een paaseierenworp. Wel een hele vracht paaseieren in voorraad...

In eerste instantie hoopten we de vieringen en activiteiten te kunnen hernemen met Pinksteren. Het zou dan gaan om “eieren na Pasen”, maar kom, het zou nog uit te leggen zijn. Toen dit scenario niet haalbaar bleek (de kerken bleven gesloten), zochten we een andere manier om de chocolade vooralsnog bij de kinderen te krijgen. De directeur van de kleuterschool werd gecontacteerd, maar de preventiedienst verbood ons de chocolade aan de kleuters te schenken. Over naar plan D.

Na contacten met de kookouders werd de chocolade geschonken aan de kampgangers van Chiro Holsbeek-Dorp en Holsbeek-Plein. Naast eitjes bij het ontbijt, chocolade verwerkt in de chocomelk, werd er naar verluid zelfs een heuse paashazenzoektocht georganiseerd.

Hopelijk vieren we volgend jaar opnieuw een traditionele Pasen met paaseierenworp!


EEN NIEUWE KERKRAAD
Onlangs had de verkiezing plaats voor een nieuwe kerkraad. Voorzitter blijft Irene Peeters, secretaris blijft Dries Vanysacker, penningmeester blijft Staf Vandenbergh, leden zijn Carine Vandeput en Xavier Defrere.