Home
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 277415 .

Nieuws > Parochienieuws Holsbeek-Sint-Maurus

SINT-MAURUS
HOLSBEEK

zaterdag 8 september
19.00 u: Eucharistieviering met boekentassenzegening
H. Mis voor overledenen

dinsdag 11 september
09.00 u: Eucharistieviering
Jaargetijde voor Albert Praet

vrijdag 14 september
9.00 u: Eucharistieviering
Feest van Kruisverheffing
H. Mis voor Gaston Delbaer

zaterdag 15 september
19.00 u: Eucharistieviering
Straatviering voor de levende en overleden bewoners van Attenhovendreef, Honkelberg, Hussestraatje, Kaeystraat, Konijntjesberg, Leming en Zwaluwendreef
H. Mis voor overledenen

dinsdag 18 september
09.00 u: Eucharistieviering
H. Mis voor Roger Scheerlinck en Laura Geeroms

vrijdag 21 september
9.00 u: Eucharistieviering
Feest van de H. Mattheüs, apostel en evangelist
H. Mis voor Theophilie Beerens, echtgenote Zoë Meert en overleden familie

zondag 23 september
10.30 u: Eucharistieviering
H. Mis voor Jef en Maria Cops-Liebens
Lector: Anne Van Dommelen

dinsdag 25 september
09.00 u: Eucharistieviering
H. Mis voor Urbain Duhau en Irene Prové en hun kinderen Amand, Roger en Martine

vrijdag 28 september
9.00 u: Eucharistieviering
H. Mis voor Gaston Delbaer

BOEKENTASSENZEGENINGEN

In het weekend van 8 en 9 september waren er in onze vier parochies gezinsvieringen met boekentassenzegening. Heel wat kinderen gingen in op de uitnodiging en brachten hun boekentas mee om te laten zegenen. Het zegeningsgebed vat heel het gebeuren samen:
“Lieve Jezus, vriend van alle kinderen. Hier staan we dan met onze boekentassen. Nu nog licht, maar binnenkort als we het schooljaar al meer gewoon zijn wordt ze vast zwaar. Wij vragen U, zegen ons en onze boekentassen. Dat het voor iedereen die we ontmoeten dit schooljaar, een fijn jaar mag worden. Een jaar vol vriendschap, vreugde, geloof en plezier. Maar blijf vooral dicht bij ons, en help ons om fijne mensen en goede christenen te worden, ook al wordt het eens moeilijk, dan wordt dit schooljaar een prachtig jaar. Dank U Jezus voor alle fijne dingen.”

KLOKKEN LUIDEN OP VRIJDAG 21 SEPTEMBER
Het aartsbisdom Mechelen-Brussel neemt samen met vele andere bisdommen in Europa, waaronder alle Belgische, deel aan het initiatief om op vrijdag 21 september 2018 alle kerkklokken te luiden ter gelegenheid van de Internationale VN-dag voor de Vrede. Aan alle plaatselijke verantwoordelijken wordt gevraagd de kerkklokken te luiden tussen 18.00 en 18.15 uur. Ook onze vier parochiekerken nemen hieraan deel.
Op hetzelfde moment zal er aan de Wereldvredesvlam in de Langestraat (Sint-Pieters-Rode) een korte Vredeswake gehouden worden, waarop iedereen welkom is.

PAROCHIEPLOEGEN KORTRIJK-DUTSEL EN HOLSBEEK VERGADEREN SAMEN
Op maandag 24 september om 20.00 uur zullen de parochieploegen van Kortrijk-Dutsel en Holsbeek Sint-Maurus samen vergaderen in de pastorij van Holsbeek, Rotselaarsebaan 10. Omdat de parochieploeg van Kortrijk-Dutsel bijzonder klein is (3) en de agenda’s van parochieploegen voor een stuk dezelfde inhoud hebben, werd besloten om samen te vergaderen. Wie wil aansluiten en positief wil meebouwen aan deze kerkgemeenschappen is van harte welkom.


WE HEBBEN EEN NIEUWE HULPBISSCHOP
Op zondag 2 september werd in de kathedraal in Mechelen priester Koen Vanhoutte gewijd tot hulpbisschop voor het vicariaat Vlaams-Brabant. Het was een bijzonder mooie plechtigheid waarin kardinaal De Kesel voorging. Samen met priester Arthur Janssens en de misdienaars Jan en Tom ging ik ook naar Mechelen voor deze bijzondere gebeurtenis. Jan en Tom mochten als misdienaars helpen in deze mooie plechtigheid en het maakte indruk op hen. Samen met vele priesters uit ons vicariaat en uit het bisdom Brugge mochten priester Janssens en ik ook concelebreren. Na de wijdingsplechtigheid was er voor iedereen een receptie in de tuin van het aartsbisschoppelijk paleis.
Pastoor A. Penne

ENKELE VERANDERINGEN IN HET MISSENROOSTER
Dit en volgend weekend zijn sommige Missen op een ander tijdstip dan gewoonlijk.

Op zondag 16 september is er één Eucharistieviering om 10.00 uur in de tent van de Landelijke Gilde aan de Langestraat in Sint-Pieters-Rode. De kerkgangers van Kortrijk-Dutsel en Nieuwrode worden gevraagd om daar mee te komen vieren. Om 13.00 uur is er ook een tractorzegening.
De vieringen op zaterdagavond 15 september om 17.30 uur in Sint-Pieters-Rode en om 19.00 uur in Holsbeek Sint-Maurus gaan gewoon door.

In het weekend van 22 en 23 september wisselen de vieringen van Holsbeek en Nieuwrode. Op zaterdag 22 september is de Eucharistieviering om 19.00 uur in Nieuwrode bij gelegenheid van het patroonsfeest van de parochie en de vrijwilligersavond. We vieren dan de liturgie van de Heilige Lambertus. De Mis in Holsbeek om 19.00 uur vervalt, maar daar is de Mis op zondag 23 september om 10.30 uur. Parochianen uit Nieuwrode die graag op zondag de Mis bijwonen, zijn van harte welkom in Holsbeek.


DAG VAN DE LANDBOUW
Zoals dat al enkele jaren de gewoonte is, houdt de parochiefederatie Holsbeek op zondag 16 september een gezamenlijke viering, om 10.00 uur in de feesttent van de Landelijke Gilde in de Langestraat. Die zondag zijn er dus geen vieringen in Kortrijk-Dutsel en Nieuwrode; de zaterdagavondvieringen in Sint-Pieters-Rode en Holsbeek Sint-Maurus blijven wel behouden.
De viering in de feesttent wordt voorgegaan door pastoor Penne en opgeluisterd door het federatiekoor.
Kinderen die naar de tent komen met een speelgoedtractor, worden op het einde van de viering gezegend.
(Meer informatie over de Dolle Landbouwdagen in het parochienieuws van Sint-Pieters-Rode)

INSCHRIJVEN VOOR HET VORMSEL 2019
Onlangs was er een inschrijvingsavond voor het Vormsel 2019. Op dit moment zijner 31 kinderen, geboren in 2007, ingeschreven. 7 voor Sint-Pieters-Rode, 11 voor Holsbeek Sint-Maurus en 12 voor Nieuwrode. Voor Kortrijk-Dutsel is er nog maar 1 inschrijving; indien er hier niet een paar bijkomen, dan zal de vormselvoorbereiding in het komende jaar vanzelfsprekend niet in Kortrijk-Dutsel doorgaan en zal de kandidaat aansluiten bij een van de andere parochies.
Begin september gaan we op weg naar het Vormsel en tot dan kan men nog inschrijven. Spreek jongeren die geboren zijn in 2007 – en hun ouders - aan op hun keuze voor het Vormsel!
Inschrijven kan nog bij Godelieve Nys, godelieve.nys@gmail.com.

UITZENDINGEN OP RADIO MARIA VANUIT HOLSBEEK
Sinds begin september vorig jaar worden de Missen op dinsdag- en vrijdagmorgen om 9.00 uur in de Sint-Mauruskerk van Holsbeek uitgezonden op Radio Maria Vlaanderen. Heel wat parochianen uit onze federatie luisteren regelmatig. Met een de DAB+-radio is het goed te beluisteren en ook via www.radiomaria.be.
Wie televisie kijkt met een decorder van Telenet kan via kanaal 912 ook luisteren.
Op woensdagmorgen om 8.30 uur bidt Pastoor Penne ook het kerkelijk ochtendgebed voor op Radio Maria.
Voor veel mensen is Radio Maria (met als studio in de kerk van Egenhoven) een grote rijkdom voor hun geloofsleven. Probeer het ook eens.

DURF UW KERKELIJKE UITVAART VASTLEGGEN!
In de afgelopen tijd was er in elk van onze parochies wel eens verontwaardiging omdat mensen van wie bekend was dat ze gelovig en kerkelijk waren geen kerkelijke uitvaart kregen van hun nabestaanden. Dikwijls was het zo dat het een weduwe of weduwnaar was van wie de partner wel een kerkelijke uitvaart had gekregen en nu de laatste van het echtpaar overleed, kreeg deze van de nabestaanden geen kerkelijke uitvaart. Heel dikwijls hoor je dan: “Dat kan toch niet de wens geweest zijn van die overledene”. Heel wat gelovige mensen vragen zich af: ga ik van mijn kinderen of familieleden nog een kerkelijke uitvaart krijgen?
Als u zeker wil zijn dat er na uw overlijden gebeurt wat uw wens is, dan is het gemakkelijk op te lossen. U gaat naar het gemeentehuis en u laat gewoon vastleggen dat u een kerkelijke uitvaart wil, of u begraven of gecremeerd wilt worden en op welke begraafplaats u wilt begraven of bijgezet worden. Wanneer u het daar vastlegt, dan zal er gebeuren wat u het wilt. Leg uw wensen daarrond duidelijk vast, ook al vermoedt u dat uw familieleden het wel weten en zullen doen. Heel wat mensen zijn in de afgelopen tijd al naar het gemeentehuis gegaan en hebben dat gedaan. Er zijn geen kosten aan verbonden en het stelt mensen gerust.
Gewoon doen!

NOVEENKAARSEN
Veel mensen branden graag een noveenkaars, een kaars die negen dagen brandt. Vanaf Lichtmis zullen er in onze kerken overal noveenkaarsen voorzien worden. Voor elke parochie is er een eigen noveenkaars gemaakt:
 Voor Holsbeek Sint-Maurus met een afbeelding van Onze Lieve Vrouw van Holsbeek, zoals ze ook in het gemeentewapen staat;
 voor Kortrijk-Dutsel met de afbeelding van “ons” beeld van de heilige Catharina;
 voor Sint-Pieters-Rode met de afbeelding van het Mariabeeld uit de kerk en van “ons” beeld van de heilige Wivina;
 voor Nieuwrode met de afbeelding van het beeld van de heilige Lambertus dat vooraan in de kerk staat.
Tijdens de vieringen van 3 en 4 februari zullen we de kaarsen voorstellen en vanaf dan zijn ze ook beschikbaar, aan 3,50 euro per stuk. Misschien ook mooi om eens weg te geven, zo een kaars met de afbeelding van iets uit het eigen dorp.


BIJ ONS GEDOOPT
Op zondag 15 oktober werden in de Sint-Mauruskerk van Holsbeek twee kindjes gedoopt.
Eerst was er het Heilig Doopsel van Elise Lemmens, dochter van Steve Lemmens en Bie Schierhout; zij wonen aan de Kortrijksebaan. Peter en meter zijn Cedric Lemmens en Marlies Schierhout.
En dan het doopsel van Liv Vuerinckx, dochter van Kris Vuerinckx en Karen Buisset van de Dutselstraat. Peter en meter zijn Steve De Keyzer en Sofie Scheys.
Op zaterdag 28 oktober werd in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt: Louis Boogaerts, zoon van Willem Boogaerts en Inge Lahey; zij wonen in de Dutselhoek. Peters zijn Jurgen Lahey en Pieter Boogaerts.
Op zaterdag 18 november werd Seppe Bolsens in de Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Seppe is de zoon van Paul Bolsens en Greet Bloemen; zij wonen op de Leuvensebaan. Peter en meter zijn Gerard Bloemen en Martine Vanclair.
Op zaterdag 2 december werd in onze Sint-Mauruskerk Daan Piron gedoopt, zoontje van Inge Piron. Peters zijn Kevin Piron en Michael Piron.
Op zaterdag 9 december werd in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt: Elise Vuegen, dochter van Roel Vuegen en Nohaleen Vanderleenen uit de Dellestraat. Peter en meter zijn Kris Vuegen en Julie Van der Straeten.
Op zondag 18 maart 2018 werd in de Sint-Mauruskerk van Holsbeek Stien Hendrickx gedoopt door Pastoor Penne. Ze is de dochter van Ria Hendrickx; samen met zus Janne wonen ze aan de Leuvensebaan. Peters zijn Koen Hendrickx en Geert Driesen en meters zijn Els Willems en Annick Holvoet.
Op zaterdag 7 april werd in onze Sint-Mauruskerk Nathan Pieters door Pastoor Penne gedoopt. Hij is de zoon van Ken Pieters en Geraldine Parys; ze wonen aan het Asseltveld. Peter en meter zijn Marco Chessa en Nadine Dirven.
Op zaterdag 14 april werd in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne Hasse Goris gedoopt. Hasse is de dochter van Kris Goris (+) en Sigrid Maene, van de Chartreuzenberg. Peter en meter zijn Hugo Goris en Sara De Wever.
Op zondag 29 april werd in onze Sint-Mauruskerk Eden Peeters door Pastoor Penne gedoopt. Eden is de zoon van William Peeters en Dorien Sellekaerts, uit de Kartuizerstraat. Peter en meter zijn Pieter Sellekaerts en Inge Puttemans.
Op Pinksterzondag 20 mei werd Floor Hendrickx in onze Sint-Mauruskerk gedoopt door Pastoor Penne:. Floor is de dochter van Mattias Hendrickx en Inne Meulemans uit Linden. Peter en meter zijn Hans Meulemans en Niky Hendrickx.
Basil Torfs, zoontje van Dries Torfs en Lore Demeulenaere uit de Kortrijksebaan; peter en meter zijn Bram Demeulenaere en Karen Torfs.
Gust Demeulenaere, zoontje van Saartje Demeulenaere uit Kessel-Lo; peter en meter zijn Dries Torfs en Bieke Demeulenaere.
Op zaterdag 28 juli werd in onze Sint-Mauruskerk Lewis De Meyer door Pastoor Penne gedoopt. Lewis is de zoon van Cedric De Meyer en Chana De Win uit Muizen. Peter en meter zijn Dries Aerts en Danielle Antoine
Op zondag 5 augustus werd Lewis Vangilbergen in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Lewis is het zoontje van Joeri Vangilbergen en Marianne Carlon; zij wonen in de Kapeldreef. Peter en meter zijn Maarten Wiets en An Vangilbergen.
Op zondag 5 augustus werd Leander-Lewis De Vulder in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Leander-Lewis is het zoontje van Jimmy De Vulder en Dorien Cooreman uit Sint-Niklaas. Peter en meter zijn Jarry De Vulder en Rita De Sadeleer.
Gods Zegen voor deze gezinnen.

KERKELIJK HUWELIJK
Op zaterdag 28 juli hebben Bart Schots en Nele Barthier uit de Verhaegenstraat elkaar in de Sint-Jan-de-Doperkerk in Leuven het ja-woord gegeven in het kerkelijk huwelijk. Getuigen waren Agnes Tuyls, Aline Adams, Linda Carlu en Wim Barthier. Gods Zegen voor hun toekomst.


OPDRAGEN HEILIGE MISSEN
Het is een oud en goed gebruik om te bidden voor de overledenen en Heilige Missen te laten opdragen voor hun zielenrust. Voor het opgeven van misintenties kan men terecht op de pastorij aan de Rotselaarse baan 10, voor of na de Missen in de sacristie of men kan een enveloppe met de misintentie en het stipendium (voor een weekendviering is dat 15 euro en voor een weekdagviering 11 euro) in de brievenbus van de pastorij stoppen.

OPEN KAPEL
Sinds 9 augustus is de kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes aan de Wingeweg elke dag van ’s morgens tot ’s avonds geopend.
We hadden graag onze Sint-Mauruskerk dagelijks opengesteld, maar uit vrees voor diefstal en vandalisme is dat (nog) niet mogelijk. Toch willen we in Holsbeek graag voorzien in een kapel waar mensen terecht kunnen voor gebed en om een kaarsje aan te steken. Enkele buurtbewoners zullen de kapel dagelijks openen en sluiten.
Onze parochiegemeenschap is hen daarvoor oprecht dankbaar.

GOUDEN SINT-ROMBOUTSKRUIS VOOR HUBERT HERBOTS
Op woensdag 15 augustus, het Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming, kreeg Hubert Herbots het Gouden Sint-Romboutskruis opgespeld in de Holsbeekse Sint-Mauruskerk. Hij ontving deze kerkelijke onderscheiding van Kardinaal De Kesel vanwege zijn jarenlange inzet voor de Kerk en de Holsbeekse Sint-Maurusparochie.
Hubert woont, samen met zijn echtgenote, sinds 1968 in Holsbeek in het huis naast de kerk, het huis van de vorige koster. Sindsdien vervult Hubert vele taken in de parochie.
Sinds 1994 is Hubert op vrijwillige basis koster, een dienstwerk dat hij trouw vervult tot op vandaag met veel plezier, grote toewijding en overgave.
Ongeveer 45 jaar is Hubert lid van het kerkkoor.
Toen er in 1994 opnieuw met een kerkfabriek werd gestart in de Sint-Maurusparochie, werd Hubert lid: hij vervulde de functie van secretaris. Dat bleef hij tot in 2017. Onder zijn impuls werden in die periode alle schilderijen en ook het retabel gerestaureerd.
Ruim twintig jaar is Hubert ook collectant in de Sint-Mauruskerk. Hij is ook heel handig in houtbewerking. Hij maakte een prachtige Paaskandelaar, een ambo en een altaar.
De Holsbeekse parochiegemeenschap is oprecht dankbaar voor zijn inzet en blijft op hem rekenen.

ZANGKOOR SINT-MAURUS HOLSBEEK
Na een welverdiende vakantie is het zangkoor terug gestart met het opluisteren van de zaterdagavondvieringen. Al wie samen met hen wil zingen tot lof en eer van onze Heer is van harte welkom!
Zij repeteren op woensdagavond om de 14 dagen om 19.30 uur in de pastorie.

PANNENKOEKENFEEST
OKRA Holsbeek Sint-Maurus organiseert op zondag 30 september van 14.00 tot 19.00 uur haar jaarlijks pannenkoekenfeest in de Sint-Mauruszaal.
Er zal ook croque monsieur en taart beschikbaar zijn.
Iedereen is van harte welkom!
Namens Okra Holsbeek Sint-Maurus: Godelieve Thomas (tel.: 016 44 71 73), Agnes Vanderweyen (tel.: 016 44 32 30), Jerry Debrun (tel.: 016 41 66 20) en Mariette Verhaegen (tel.: 016 44 49 39).

KERKELIJK HUWELIJK
Bereiden zich voor op een kerkelijk huwelijk: Matthias Laermans en Camille Lagae uit Zaventem. Ze trouwen in onze Sint-Mauruskerk op zaterdag 6 oktober om 16 uur. We dragen hen in deze tijd van voorbereiding mee in onze gebeden.