Home
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 285236 .

Nieuws > Parochienieuws Holsbeek-Sint-Maurus

SINT-MAURUS
HOLSBEEK

zaterdag 19 januari
14.00 u: Heilig Doopsel
van Ilyana en Alyssa Sempels

19.00 u: Eucharistieviering
H. Mis ter ere van de Heilige Maurus, patroon van onze parochie, voor de levende en overleden parochianen.
Straatviering voor de levende en overleden bewoners van de Kortrijkse baan
Lector: Irene Peeters

dinsdag 22 januari
10.00 u: Eucharistieviering
Gedachtenis van de H. Vincentius, diaken en martelaar
Jaargetijde voor Alouis Goessens en overleden familie

vrijdag 25 januari
09.00 u: Eucharistieviering
Feest van de Bekering van de H. Apostel Paulus
H. Mis voor Valery Penninck, Geert Penninck en Pastoor Amaat Wastiels

zaterdag 26 januari
19.00 u: Eucharistieviering
H. Mis voor Elisa Geerinck
Lector: Marie Paule Charpentier

dinsdag 29 januari
10.00 u: Eucharistieviering
H. Mis voor de overledenen van de familie Desmecht-Vander Roost

vrijdag 1 februari
09.00 u: Eucharistieviering
H. Mis voor Cornelis Sauvage

FEDERATIEPLOEG
De leden van de Federatieploeg komen samen op vrijdag 25 januari om 14.00 uur in de pastorij aan de Rotselaarse baan 10 in Holsbeek.

FONDS PASTORALE WERK(ST)ERS
De omhalingen van 26 en 27 januari zijn voor het Fonds Pastorale Werk(st)ers. Dit fonds staat in voor de bezoldiging van leken die ten dienste staan van de lokale gemeenschappen, zieken of gevangenen. Veel leken ondersteunen priesters en diakens op vrijwillige basis, maar in sommige gevallen is bezoldiging nodig. Door dit fonds te steunen, helpt u mee aan de evangelisatie.

STERZINGEN
U zag ze wellicht ook: groepjes Sterzangers in de straten van onze parochies. Vrolijke vormelingen, verkleed als de drie Wijzen, trokken in groepjes door de straten en wijken van Holsbeek Sint-Maurus, Kortrijk-Dutsel, Sint-Pieters-Rode en Nieuwrode. Waar ze kwamen, zongen ze voor het goede doel van Missio: tienermoeders in Ivoorkust. Ze lieten hun lichtende ster achter bij elk huis: ‘Christus mansionem benedicat C+M+B’ (Christus zegent dit huis). En ze sloten het Sterzingen af met lekkere pannenkoeken en warme chocolademelk om daarna samen in de kerken de gezinsviering van Driekoningen te vieren.
Ze zamelden heel wat lekkers en een mooi bedrag van 1018,58 € in (Holsbeek Sint-Maurus: 275,45 €, Nieuwrode 365,55 € en Kortrijk-Dutsel en Sint-Pieters-Rode samen 377,58 €).
Bedankt voor ieders inzet en betrokkenheid, bedankt aan alle helpende ouders en meezingende broers en zussen. Dank ook aan de milde schenkers.

TERUGBLIK OP KERSTMIS
De kerstvieringen in onze kerken waren goed bezet. Jong en oud kwamen samen in de Eucharistievieringen van Kerstmis om samen de geboorte van onze Heer te vieren.
In de nachtmis in Kortrijk-Dutsel waren er een tachtigtal mensen; het viel op dat er vooral jongeren waren. Ook voor de ochtendmis was de kerk goed gevuld. Met een poppenkast werd door de eerstecommunicanten het kerstverhaal gebracht.
Dank aan iedereen die zorgden voor de versiering van onze kerken, voor de kerststallen (binnen en buiten); dank aan de koren, de organisten, de lectoren, de misdienaars, aan iedereen die heeft bijgedragen aan de mooie vieringen.
Tenslotte ook dank aan wie zorgden voor glühwein en chocolademelk, o.a. na de twee vieringen in Kortrijk-Dutsel.

CIJFERS VAN 2018
Nu het jaar 2018 voorbij is, mogen we ook eens kijken naar de cijfers van het aantal doopsels, huwelijken en kerkelijke uitvaarten in onze Federatie Holsbeek.
Ik heb daarnaast eens de cijfers van tien jaar geleden gezet.
Op tien jaar tijd zijn alle cijfers ongeveer gehalveerd. Het aantal doopsels zakte van 72 in 2008 naar 38 in 2018; het aantal kerkelijke huwelijken van 14 in 2008 naar 8 in 2018 en het aantal kerkelijke uitvaarten van 49 in 2008 naar 31 in 2018.
In de kerk van Holsbeek Sint-Maurus waren er 16 doopsels; meer dan de helft van de dopelingen komt van buiten de Federatie Holsbeek. In 2008 waren er 17 doopsels. Er was 1 kerkelijk huwelijk in de Holsbeekse kerk, het vorige huwelijk dateerde van juli 2016. In 2008 waren er nog 4 huwelijken. Een kerkelijke uitvaart is in Holsbeek ook een grote uitzondering aan het worden. Er waren slechts 5 kerkelijke uitvaarten. In 2008 waren er nog 16 kerkelijke uitvaarten.
In de kerk van Kortrijk-Dutsel waren er in 2018 7 doopsels, in 2008 waren er dat nog 14. Er waren 2 kerkelijke huwelijken; in 2008 waren er 3. 8 parochianen kregen een kerkelijke uitvaart, in 2008 waren er dat nog 13.
In de kerk van Sint-Pieters-Rode werden er in 2018 4 doopsels toegediend, in 2008 waren er dat 13. Er werden 2 kerkelijke huwelijken ingezegend; in 2008 was er dat maar 1. Er waren 5 kerkelijke uitvaarten, in 2008 waren er dat nog 8.
In de kerk van Nieuwrode waren er 11 doopsels, in 2008 waren er dat nog 28. In 2018 werden er 3 kerkelijke huwelijken ingezegend, in 2008 waren er dat 6. Er waren in 2018 13 kerkelijke uitvaarten, in 2008 waren er dat 12.
(PP)

UITZENDINGEN OP RADIO MARIA VANUIT HOLSBEEK
Sinds begin september vorig jaar worden de Missen op dinsdag- en vrijdagmorgen om 9.00 uur in de Sint-Mauruskerk van Holsbeek uitgezonden op Radio Maria Vlaanderen. Heel wat parochianen uit onze federatie luisteren regelmatig. Met een de DAB+-radio is het goed te beluisteren en ook via www.radiomaria.be.
Wie televisie kijkt met een decorder van Telenet kan via kanaal 912 ook luisteren.
Op woensdagmorgen om 8.30 uur bidt Pastoor Penne ook het kerkelijk ochtendgebed voor op Radio Maria.
Voor veel mensen is Radio Maria (met als studio in de kerk van Egenhoven) een grote rijkdom voor hun geloofsleven. Probeer het ook eens.

DURF UW KERKELIJKE UITVAART VASTLEGGEN!
In de afgelopen tijd was er in elk van onze parochies wel eens verontwaardiging omdat mensen van wie bekend was dat ze gelovig en kerkelijk waren geen kerkelijke uitvaart kregen van hun nabestaanden. Dikwijls was het zo dat het een weduwe of weduwnaar was van wie de partner wel een kerkelijke uitvaart had gekregen en nu de laatste van het echtpaar overleed, kreeg deze van de nabestaanden geen kerkelijke uitvaart. Heel dikwijls hoor je dan: “Dat kan toch niet de wens geweest zijn van die overledene”. Heel wat gelovige mensen vragen zich af: ga ik van mijn kinderen of familieleden nog een kerkelijke uitvaart krijgen?
Als u zeker wil zijn dat er na uw overlijden gebeurt wat uw wens is, dan is het gemakkelijk op te lossen. U gaat naar het gemeentehuis en u laat gewoon vastleggen dat u een kerkelijke uitvaart wil, of u begraven of gecremeerd wilt worden en op welke begraafplaats u wilt begraven of bijgezet worden. Wanneer u het daar vastlegt, dan zal er gebeuren wat u het wilt. Leg uw wensen daarrond duidelijk vast, ook al vermoedt u dat uw familieleden het wel weten en zullen doen. Heel wat mensen zijn in de afgelopen tijd al naar het gemeentehuis gegaan en hebben dat gedaan. Er zijn geen kosten aan verbonden en het stelt mensen gerust.
Gewoon doen!

BIJ ONS GEDOOPT
Op zondag 15 oktober werden in de Sint-Mauruskerk van Holsbeek twee kindjes gedoopt.
Eerst was er het Heilig Doopsel van Elise Lemmens, dochter van Steve Lemmens en Bie Schierhout; zij wonen aan de Kortrijksebaan. Peter en meter zijn Cedric Lemmens en Marlies Schierhout.
En dan het doopsel van Liv Vuerinckx, dochter van Kris Vuerinckx en Karen Buisset van de Dutselstraat. Peter en meter zijn Steve De Keyzer en Sofie Scheys.
Op zaterdag 28 oktober werd in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt: Louis Boogaerts, zoon van Willem Boogaerts en Inge Lahey; zij wonen in de Dutselhoek. Peters zijn Jurgen Lahey en Pieter Boogaerts.
Op zaterdag 18 november werd Seppe Bolsens in de Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Seppe is de zoon van Paul Bolsens en Greet Bloemen; zij wonen op de Leuvensebaan. Peter en meter zijn Gerard Bloemen en Martine Vanclair.
Op zaterdag 2 december werd in onze Sint-Mauruskerk Daan Piron gedoopt, zoontje van Inge Piron. Peters zijn Kevin Piron en Michael Piron.
Op zaterdag 9 december werd in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt: Elise Vuegen, dochter van Roel Vuegen en Nohaleen Vanderleenen uit de Dellestraat. Peter en meter zijn Kris Vuegen en Julie Van der Straeten.
Op zondag 18 maart 2018 werd in de Sint-Mauruskerk van Holsbeek Stien Hendrickx gedoopt door Pastoor Penne. Ze is de dochter van Ria Hendrickx; samen met zus Janne wonen ze aan de Leuvensebaan. Peters zijn Koen Hendrickx en Geert Driesen en meters zijn Els Willems en Annick Holvoet.
Op zaterdag 7 april werd in onze Sint-Mauruskerk Nathan Pieters door Pastoor Penne gedoopt. Hij is de zoon van Ken Pieters en Geraldine Parys; ze wonen aan het Asseltveld. Peter en meter zijn Marco Chessa en Nadine Dirven.
Op zaterdag 14 april werd in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne Hasse Goris gedoopt. Hasse is de dochter van Kris Goris (+) en Sigrid Maene, van de Chartreuzenberg. Peter en meter zijn Hugo Goris en Sara De Wever.
Op zondag 29 april werd in onze Sint-Mauruskerk Eden Peeters door Pastoor Penne gedoopt. Eden is de zoon van William Peeters en Dorien Sellekaerts, uit de Kartuizerstraat. Peter en meter zijn Pieter Sellekaerts en Inge Puttemans.
Op Pinksterzondag 20 mei werd Floor Hendrickx in onze Sint-Mauruskerk gedoopt door Pastoor Penne:. Floor is de dochter van Mattias Hendrickx en Inne Meulemans uit Linden. Peter en meter zijn Hans Meulemans en Niky Hendrickx.
Basil Torfs, zoontje van Dries Torfs en Lore Demeulenaere uit de Kortrijksebaan; peter en meter zijn Bram Demeulenaere en Karen Torfs.
Gust Demeulenaere, zoontje van Saartje Demeulenaere uit Kessel-Lo; peter en meter zijn Dries Torfs en Bieke Demeulenaere.
Op zaterdag 28 juli werd in onze Sint-Mauruskerk Lewis De Meyer door Pastoor Penne gedoopt. Lewis is de zoon van Cedric De Meyer en Chana De Win uit Muizen. Peter en meter zijn Dries Aerts en Danielle Antoine
Op zondag 5 augustus werd Lewis Vangilbergen in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Lewis is het zoontje van Joeri Vangilbergen en Marianne Carlon; zij wonen in de Kapeldreef. Peter en meter zijn Maarten Wiets en An Vangilbergen.
Op zondag 5 augustus werd Leander-Lewis De Vulder in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Leander-Lewis is het zoontje van Jimmy De Vulder en Dorien Cooreman uit Sint-Niklaas. Peter en meter zijn Jarry De Vulder en Rita De Sadeleer.
Gods Zegen voor deze gezinnen.

KERKELIJK HUWELIJK
Op zaterdag 28 juli hebben Bart Schots en Nele Barthier uit de Verhaegenstraat elkaar in de Sint-Jan-de-Doperkerk in Leuven het ja-woord gegeven in het kerkelijk huwelijk. Getuigen waren Agnes Tuyls, Aline Adams, Linda Carlu en Wim Barthier.
Op zaterdag 6 oktober hebben Matthias Laermans en Camille Lagae uit Zaventem elkaar in onze Sint-Mauruskerk het ja-woord gegeven in het Sacrament van het huwelijk. Getuigen waren Michael Boey, Bastien Richard, Olivia Lagae en Noemie Braeckeveld.
Gods Zegen voor hun toekomst.


OPDRAGEN HEILIGE MISSEN
Het is een oud en goed gebruik om te bidden voor de overledenen en Heilige Missen te laten opdragen voor hun zielenrust. Voor het opgeven van misintenties kan men terecht op de pastorij aan de Rotselaarse baan 10, voor of na de Missen in de sacristie of men kan een enveloppe met de misintentie en het stipendium (voor een weekendviering is dat 15 euro en voor een weekdagviering 11 euro) in de brievenbus van de pastorij stoppen.

OKRA 55+ - Holsbeek
De kern van OKRA 55+ - Holsbeek Sint-Maurus nodigt u graag uit eens kennis te komen maken met de maandelijkse ledenbijeenkomsten. Die hebben telkens plaats in de Sint-Mauruszaal op de tweede donderdag van de maand. Je kan er een lekkere kop koffie komen drinken of een praatje maken. Soms zijn er ook activiteiten of een uitstap.
Wil je meer weten, dan kan je altijd terecht bij een van de bestuursleden: Godelieve
Thomas (tel.: 016 44 71 73), Agnes Vanderweyen (tel.: 016 44 32 30), Jerry Debrun (tel.: 016 41 66 20) en Mariette Verhaegen (tel.: 016 44 49 39).

KERKRAAD
Op woensdag 16 januari om 20.00 uur vergadert de kerkraad van de Sint-Maurusparochie op de pastorij aan de Rotselaarsebaan.

VIERING SINT-MAURUS
Op zaterdag 19 januari vieren we in de Mis van 19.00 uur het patroonsfeest van de kerk en de parochie, de Heilige Maurus. We bidden bijzonder voor de levende en overleden parochianen. Na de Mis wordt er door de parochieploeg een drankje aangeboden aan alle aanwezigen, achter in de kerk.