Home
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 266118 .

Nieuws > Parochienieuws Holsbeek-Sint-Maurus

SINT-MAURUS
HOLSBEEK

dinsdag 20 maart
09.00 u: Eucharistieviering
H. Mis voor Pastoor Frans Dedobbeleer, Pater Bavo Matthys, Kapelaan Jan Pornel en hun overleden familie

vrijdag 23 maart
09.00 u: Eucharistieviering
H. Mis ter ere van Onze Lieve Vrouw van Halle voor een bijzondere intentie

dinsdag 27 maart
09.00 u: Eucharistieviering
H. Mis voor Leonie Van den Dijck, Zuster Gabrielle Capiau, Zuster Reinildis Servranckx en hun overleden familie

woensdag 28 maart
19.00 u: Eucharistieviering
met boetekarakter en daarna tot 20.00 uur persoonlijke biechtgelegenheid
H. Mis ter ere van de Heilige Jozef voor het welzijn van een familie

vrijdag 30 maart
Goede Vrijdag
15.00 u: Kruisweg

zondag 1 april
Hoogfeest van Pasen
11.00 u: Eucharistieviering
Heilige Mis voor Robert Devlaminckx en Julia Doraene
Aansluitend: Paaseierenworp

dinsdag 3 april
09.00 u: Eucharistieviering
100e jaargetijde voor Petrus D’Hoker en voor overleden familieleden

vrijdag 6 april
09.00 u: Eucharistieviering
H. Mis voor Cornelis Sauvage

KRUISOPLEGGING
Zoals elke club of vereniging z’n eigen logo heeft, zo hebben wij christenen het kruis als teken van ons geloof, als teken van het Christendom. Dat kruis roept vele betekenissen op; misschien wel veel meer dan je op het eerste zicht zou denken.
Het kruis staat zowel voor de verbondenheid tussen mensen – de horizontale lijn - als tussen God en de mensen – de verticale lijn.
Tijdens de vieringen van zaterdag 17 en zondag 18 maart ontvingen onze kandidaat-vormelingen hun eigen houten kruisje. Dit kruisje is een duiding opdat deze jongeren mee de weg van Jezus zouden gaan.
Laten we nooit vergeten wat Jezus voor de mensen deed. Probeer te leven zoals Hij, steeds bezorgd voor de anderen en overal helpend waar Hij kon.
Zijn kruis opnemen en de uitdaging aangaan; samen in het voetspoor van Jezus zijn weg verder zetten.

PAASBIECHTGELEGENHEID
Het is een goed gebruik om in de tijd naar Pasen het Sacrament van Boete en verzoening te ontvangen, de Paasbiecht te spreken. We willen de parochianen daar uitgebreid de gelegenheid toe geven in de Goede Week. Men kan dit Sacrament ontvangen zittend op een stoel in de kerk, anderen geven de voorkeur om het te ontvangen in de Biechtstoel, elk mag zich daar vrij in voelen. In elk van de parochiekerken is er gelegenheid:
In de Sint-Mauruskerk van Holsbeek is er op woensdag 28 maart om 19.00 uur een Eucharistieviering met boetekarakter en daarna tot 20.00 uur persoonlijke biechtgelegenheid.
In de kerk van Nieuwrode na de viering van Witte Donderdag, tot 22.00 uur.
In de kerk van Kortrijk-Dutsel na de viering van Goede Vrijdag, tot 22.00 uur.
In de kerk van Sint-Pieters-Rode op Stille Zaterdag tussen 17.30 en 18.00 uur.
Wie graag thuis of op een ander moment het Sacrament ontvangt, kan contact opnemen met de pastoor.
Houdt goed uw Pasen!

COMMUNIE AAN HUIS
Op Witte Donderdag 29 maart brengt pastoraal werkster Godelieve Nys de communie aan huis bij zieke en bejaarde medeparochianen in Kortrijk-Dutsel en Sint-Pieters-Rode. U mag haar verwachten tussen 9.000 en 12.00 uur. Wie omwille van ziekte en/of leeftijd graag de communie aan huis ontvangt, neemt best even contact op met Godelieve Nys, pastoraal werkster, tel: 016 62 13 85.

GOEDE WEEK EN PASEN
Met Palmzondag is de Goede Week begonnen; een week vol gelegenheden om ons voor te bereiden op Pasen. Alle details van wat waar te doen is, vindt u terug in de rubriek ‘Vieringen’.
Pastoor Penne, de federatieploeg en de parochieploegen nodigen u uit om zoveel mogelijk deel te nemen aan deze vieringen. Ook onze eerste communicanten en vormelingen worden – samen met hun ouders – verwacht!

DURF UW KERKELIJKE UITVAART VASTLEGGEN!
In de afgelopen tijd was er in elk van onze parochies wel eens verontwaardiging omdat mensen van wie bekend was dat ze gelovig en kerkelijk waren geen kerkelijke uitvaart kregen van hun nabestaanden. Dikwijls was het zo dat het een weduwe of weduwnaar was van wie de partner wel een kerkelijke uitvaart had gekregen en nu de laatste van het echtpaar overleed, kreeg deze van de nabestaanden geen kerkelijke uitvaart. Heel dikwijls hoor je dan: “Dat kan toch niet de wens geweest zijn van die overledene”. Heel wat gelovige mensen vragen zich af: ga ik van mijn kinderen of familieleden nog een kerkelijke uitvaart krijgen?
Als u zeker wil zijn dat er na uw overlijden gebeurt wat uw wens is, dan is het gemakkelijk op te lossen. U gaat naar het gemeentehuis en u laat gewoon vastleggen dat u een kerkelijke uitvaart wil, of u begraven of gecremeerd wilt worden en op welke begraafplaats u wilt begraven of bijgezet worden. Wanneer u het daar vastlegt, dan zal er gebeuren wat u het wilt. Leg uw wensen daarrond duidelijk vast, ook al vermoedt u dat uw familieleden het wel weten en zullen doen. Heel wat mensen zijn in de afgelopen tijd al naar het gemeentehuis gegaan en hebben dat gedaan. Er zijn geen kosten aan verbonden en het stelt mensen gerust.
Gewoon doen!PALMZONDAG
Dit weekend, zaterdag 24 en zondag 25 maart vieren we Palmzondag en gaan we de Goede Week in. Er zullen vijf Missen zijn. In de parochiekerken zijn de vier weekendvieringen gezinsvieringen met onze eerste communicanten, een vijfde viering is in de Gildezaal van Kortrijk-Dutsel voor de leden van Samana. In deze vijf vieringen is iedereen welkom en zal er zegening van palmtakken zijn. Elk kan palmtakken meebrengen, we voorzien ook zelf palmtakken en kaartjes met een palmtakje erop. Begin uw Goede Week op een goede manier.
De viering om 17.30 uur in Sint-Pieters-Rode begint met een palmprocessie.

ZIEKENZALVING
Op maandag 26 maart om 11.00 uur is er in de kerk van Sint-Pieters-Rode een Eucharistieviering waarin gelegenheid is om het Sacrament van de Ziekenzalving te ontvangen. Wie op een of andere manier ziek is, een lijden te dragen heeft of door hoge leeftijd wat zwakker begint te worden, kan de Ziekenzalving ontvangen. De viering wordt georganiseerd door Samana van Sint-Pieters-Rode maar iedereen is van harte welkom.
Mocht iemand niet naar de kerk kunnen komen en toch graag dit sacrament ontvangen, neem gerust contact op met de pastoor. Hij komt graag bij u thuis voor dit mooie sacrament.

WIE GAAT ER MEE NAAR DE CHRISMAVIERING?
Op maandag 26 maart is er om 19.30 uur in de kathedraal van Mechelen de jaarlijkse Chrismaviering. Het is jaarlijks een heel bijzondere viering die wordt voorgegaan door onze aartsbisschop, Jozef kardinaal De Kesel. De priesters hernieuwen in die viering hun wijdingsbeloften. Tijdens deze viering zegent de aartsbisschop ook de Olie van de doopleerlingen en de ziekenolie en wijdt hij het Chrisma. Deze Heilige Oliën zullen ook in het komende jaar in onze parochies gebruikt worden. Na de viering is iedereen welkom op een receptie in de gebouwen van het vicariaat.
Hopelijk gaan er uit onze parochies ook heel wat parochianen mee naar deze bijzondere viering. Wie vervoer zoekt of andere mensen kan meenemen, neemt best even contact opnemen met Godelieve Nys, 0478 38 57 54.
Noteer ook dat er die avond GEEN AVONDMIS zal zijn in Sint-Pieters-Rode!

FEDERATIEKOOR
Ter voorbereiding van de Paaswake op Paaszaterdag repeteert het federatiekoor op dinsdag 27 maart om 19.30 uur in de kerk van Sint-Pieters-Rode. Wie deze plechtigheid mee wil opluisteren is zeer welkom!

GOEDE WEEK EN PASEN
Zoals eerder aangegeven begint op Palmzondag de Goede Week. Daarom vermelden we nu al graag alle extra vieringen waar u tijdens die week naartoe kunt.
Op Witte Donderdag 29 maart is de eucharistieviering om 20.00 uur in de Sint-Lambertuskerk van Nieuwrode, gevolgd door een wake en aanbidding van het sacrament.
Op Goede Vrijdag 30 maart is er in alle kerken van de federatie om 15.00 uur een Kruisweg. Om 19.00 uur vertrekt aan de kerk van Sint-Pieters-Rode een voettocht, naar de kerk van Kortrijk-Dutsel, waar er om 20.00 uur een Kruishulde plaats heeft.
Op Stille Zaterdag 31 maart houden we met de hele federatie een Paaswake in de kerk van Sint-Pieters-Rode, om 20.00 uur.
Op Paasdag 1 april zijn er vieringen om 09.00 uur in Kortrijk-Dutsel, om 09.30 uur in Nieuwrode en om 11.00 uur in Holsbeek Sint-Maurus; deze laatste wordt gevolgd door een paaseierenworp.
Op Paasmaandag tenslotte, dan is er een eucharistieviering om 10.00 uur, in de kerk van Sint-Pieters-Rode. En in Nieuwrode is er een eucharistieviering om 11.30 uur, als start van het paasfeest van Samana.

ONZE VORMELINGEN IN AVERBODE
Nog winterse toestanden, die ochtend van zaterdag 3 maart, maar de bus stond klaar aan de kerk van Holsbeek Sint Maurus, om met de vormelingen van onze federatie op stap te gaan.
De vormelingen waren er tijdig, zodat de bus stipt om tien uur kon vertrekken. Eerst ging het langs de andere kerken van onze federatie, waar overal groepjes vormelingen klaarstonden om de bus op te stappen.
Onze puike chauffeur bracht ons veilig tot aan de abdij van Averbode. Daar werden we onthaald door pater Vincent. Hij bracht ons naar enkele lokalen die we gedurende de dag konden gebruiken.
Tegen half twaalf begaven we ons naar de prachtige abdijkerk waar we samen met de abdijgemeenschap eucharistie vierden. Het plechtig binnentreden van de paters was best een indrukwekkend gezicht.
Na de viering was het tijd om te eten en sneeuwgevechten aan te gaan, tot half twee. Want dan kwamen pater Vincent en zijn confrater Nikolas ons halen voor een rondleiding. We kregen boeiende verhalen over een bewogen abdijgeschiedenis, inzicht in het leven in de abdijgemeenschap en een unieke tocht rond, in en door de abdij.
Na de rondleiding hadden we nog wat tijd om de liederen voor de komende vormselviering in te oefenen. Rn om vier uur stond de bus opnieuw klaar om iedereen op een vlotte manier terug naar de eigen parochie te brengen.
Nog graag een hartelijk woord van dank aan de begeleiders die een hele dag mee met de vormelingen op stap gegaan zijn.

NOVEENKAARSEN
Veel mensen branden graag een noveenkaars, een kaars die negen dagen brandt. Vanaf Lichtmis zullen er in onze kerken overal noveenkaarsen voorzien worden. Voor elke parochie is er een eigen noveenkaars gemaakt:
 Voor Holsbeek Sint-Maurus met een afbeelding van Onze Lieve Vrouw van Holsbeek, zoals ze ook in het gemeentewapen staat;
 voor Kortrijk-Dutsel met de afbeelding van “ons” beeld van de heilige Catharina;
 voor Sint-Pieters-Rode met de afbeelding van het Mariabeeld uit de kerk en van “ons” beeld van de heilige Wivina;
 voor Nieuwrode met de afbeelding van het beeld van de heilige Lambertus dat vooraan in de kerk staat.
Tijdens de vieringen van 3 en 4 februari zullen we de kaarsen voorstellen en vanaf dan zijn ze ook beschikbaar, aan 3,50 euro per stuk. Misschien ook mooi om eens weg te geven, zo een kaars met de afbeelding van iets uit het eigen dorp.


BIJ ONS GEDOOPT
Op zondag 15 oktober werden in de Sint-Mauruskerk van Holsbeek twee kindjes gedoopt.
Eerst was er het Heilig Doopsel van Elise Lemmens, dochter van Steve Lemmens en Bie Schierhout; zij wonen aan de Kortrijksebaan. Peter en meter zijn Cedric Lemmens en Marlies Schierhout.
En dan het doopsel van Liv Vuerinckx, dochter van Kris Vuerinckx en Karen Buisset van de Dutselstraat. Peter en meter zijn Steve De Keyzer en Sofie Scheys.
Op zaterdag 28 oktober werd in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt: Louis Boogaerts, zoon van Willem Boogaerts en Inge Lahey; zij wonen in de Dutselhoek. Peters zijn Jurgen Lahey en Pieter Boogaerts.
Op zaterdag 18 november werd Seppe Bolsens in de Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Seppe is de zoon van Paul Bolsens en Greet Bloemen; zij wonen op de Leuvensebaan. Peter en meter zijn Gerard Bloemen en Martine Vanclair.
Op zaterdag 2 december werd in onze Sint-Mauruskerk Daan Piron gedoopt, zoontje van Inge Piron. Peters zijn Kevin Piron en Michael Piron.
Op zaterdag 9 december werd in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt: Elise Vuegen, dochter van Roel Vuegen en Nohaleen Vanderleenen uit de Dellestraat. Peter en meter zijn Kris Vuegen en Julie Van der Straeten.
Op zondag 18 maart 2018 werd in de Sint-Mauruskerk van Holsbeek Stien Hendrickx gedoopt door Pastoor Penne. Ze is de dochter van Ria Hendrickx; samen met zus Janne wonen ze aan de Leuvensebaan. Peters zijn Koen Hendrickx en Geert Driesen en meters zijn Els Willems en Annick Holvoet.
Gods Zegen voor deze gezinnen.

OPDRAGEN HEILIGE MISSEN
Het is een oud en goed gebruik om te bidden voor de overledenen en Heilige Missen te laten opdragen voor hun zielenrust. Voor het opgeven van misintenties kan men terecht op de pastorij aan de Rotselaarse baan 10, voor of na de Missen in de sacristie of men kan een enveloppe met de misintentie en het stipendium (voor een weekendviering is dat 15 euro en voor een weekdagviering 11 euro) in de brievenbus van de pastorij stoppen.