Home
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 294107 .

Nieuws > Parochienieuws Holsbeek-Sint-Maurus

SINT-MAURUS
HOLSBEEK

dinsdag 18 juni
09.00 u: Eucharistieviering
H. Mis voor Roger De Cremer

vrijdag 21 juni
09.00 u: Eucharistieviering
Gedachtenis van de heilige Aloisius Gonzaga
H. Mis voor Theophile Prové, Leontine Vanderschueren en zoon Cyrille

zaterdag 22 juni
12.30 u: Heilig Doopsel
van Larissa Budai

OPGEPAST!
Uitzonderlijk geen avondmis (zie zondag)

zondag 23 juni
10.30 uur: Eucharistieviering
Mis voor de levende en overleden leden van Harmonieorkest Sint-Maurus
in de tuin van de Sint-Mauruszaal

dinsdag 25 juni
09.00 u: Eucharistieviering
H. Mis voor André Van Holen

vrijdag 28 juni
09.00 u: Eucharistieviering
Hoogfeest van het Heilig Hart van Jezus
H. Mis voor Pastoor Jan D’Haese

zaterdag 29 juni
19.00 u: Eucharistieviering
Heilige Mis voor overledenen
Lector: Carine Van de Put

dinsdag 2 juli
09.00 u: Eucharistieviering
H. Mis voor Roger De Cremer

vrijdag 5 juli
09.00 u: Eucharistieviering
Gedachtenis van de heilige Antonius Maria Zaccaria
Jaargetijde voor Simonne Stradiot

zaterdag 6 juli
19.00 u: Eucharistieviering
Intenties:
Eerste Jaargetijde voor Roland Demeyere
H. Mis uit dankbaarheid ter gelegenheid van 50 jaar huwelijk
H. Mis voor Louis en Julia Hensmans-Massy
Lector: Rudy Janssens

dinsdag 9 juli
09.00 u: Eucharistieviering
Gedachtenis van de HH. Martelaren van Gorcum
H. Mis ter ere van Onze-Lieve-Vrouw uit dank voor een verjaardag

vrijdag 12 juli
09.00 u: Eucharistieviering
H. Mis voor Jean Vanvolsem, Jacques Goossens, Ilse en Alia

zaterdag 13 juli
19.00 u: Eucharistieviering
Heilige Mis voor overledenen
Lector: Guido Vanherle

dinsdag 16 juli
09.00 u: Eucharistieviering
Gedachtenis van de Heilige Maria van de berg Karmel
H. Mis ter ere van Onze-Lieve-Vrouw van de Karmel uit dankbaarheid

vrijdag 19 juli
09.00 u: Eucharistieviering
H. Mis voor Marie-Jeanne Feigle

HOOGFEEST VAN HET HEILIG HART
Op vrijdag 28 juni vieren we in de Kerk het Hoogfeest van het Heilig Hart van Jezus. In al onze kerken hebben we gedurende de maand juni het beeld van het Heilig Hart van Jezus bijzondere aandacht gegeven.
Er zal op vrijdag 28 juni in onze Federatie één Eucharistieviering zijn, om 9 uur in de Sint-Mauruskerk van Holsbeek. We vieren het Hoogfeest in verbondenheid met de luisteraars van Radio Maria Vlaanderen.

VORMELINGEN NAAR SCHERPENHEUVEL
Een flinke groep van 30 parochianen, vormelingen en hun begeleiders, ging met Pinksteren te voet van Nieuwrode naar Scherpenheuvel. Onderweg picknickten ze eerst in het Tienbundersbos en rusten ze nog even uit ten huize Kamiano aan het Groenhof. Bij aankomst in Scherpenheuvel werd er samen met nog andere parochianen de Eucharistieviering gevierd in de Koepelkapel naast de Basiliek.
Proficiat aan alle deelnemers!

FEDERATIEBEDEVAART
Op vrijdag 31 mei ging een mooie groep van 35 parochianen mee op onze federatiebedevaart naar twee Mariabedevaartsplaatsen in ons vicariaat: naar Halle en Alsemberg.

INSCHRIJVING VORMSEL
De kinderen geboren in het jaar 2008 komen in aanmerking om in 2020 hun Vormsel te ontvangen en hun Doopbeloften te hernieuwen. Graag nodigen wij geïnteresseerde ouders uit op de informatieavond in het Kloosterhof in Sint-Pieters-Rode op vrijdag 21 juni 2019 om 20.00 uur.
Het catechesejaar wordt ingezet met de Missiodag op zaterdag 5 oktober 2019 in Leuven met als thema "Damiaan lig(ch)t in Leuven!".
In 2020 hebben de vieringen van de plechtige Hernieuwing van de Doopbeloften en het Vormsel plaats in de kerk van Sint-Pieters-Rode op zaterdag 2 mei en zaterdag 9 mei 2020, telkens om 15.00 uur.
Mogen wij u vragen een kopie van "bewijs van het doopsel" mee te brengen, te vinden in het trouwboekje of een uittreksel van het doopboek van de parochie waar uw kind gedoopt werd? Wij hopen van harte vele ouders te mogen verwelkomen op 21 juni.
Pastoor Andy Penne en de vormselwerkgroep.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met: Godelieve Nys, pastoraal werkster,
GSM: 0478 38 57 54 - e-mail: godelieve.nys@gmail.com.

AUTOZEGENING
Op zaterdag 22 juni zal er aan de kerk van Kortrijk-Dutsel van 15.30 uur tot 16.30 uur gelegenheid zijn om je auto of ander voertuig te laten zegenen. Voor we op vakantie vertrekken is het een mooi gebruik om de auto te laten zegenen. Vorig jaar zijn er heel wat mensen uit onze Federatie en daarbuiten gekomen, van harte welkom.

OPEN INFOAVOND PASTORALE REGIO’S
Vanaf 1 september worden de huidige dekenaten van het Vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen herverdeeld in vier pastorale regio’s: Halle, Mechelen, Leuven en Tienen. Elke regio zal gestuurd worden door een regioploeg.
Op dinsdag 18 juni stelt hulpbisschop Koen Vanhoutte de regioploeg van de Pastorale Regio Leuven voor op een open infoavond, om 20.00 uur in de Sint-Jacobskerk, Goudbloemstraat 28 - 3000 Leuven.
Parkeren kan op het Sint-Jacobsplein.
Inschrijven hiervoor kan via www.vlbm.be of via telefoon 015 29 84 51.

VORMSELVIERINGEN
Op zaterdag 11 mei ontvingen 22 jongens en meisjes uit de parochies Sint-Pieters-Rode, Nieuwrode en Kortrijk-Dutsel het Heilig Vormsel. Deken Stefaan Callebaut uit Bierbeek diende namens onze bisschop het Heilig Vormsel toe.
Op zaterdag 18 mei ontvingen 17 jongens en meisjes uit de Holsbeekse geloofsgemeenschap het Heilig Vormsel. Deken De Gendt uit Leuven diende het Heilige Vormsel toe.
Proficiat voor onze vormelingen en hun families.

YOUTUBE
N.a.v. het bericht van vorige week i.v.m. de filmpjes over Kortrijk-Dutsel die op www.youtube.com te zien zijn – als je ‘Kortrijk-Dutsel’: in het zoekvak intikt - laat pastoor Penne weten dat ook zijn aanstellingsviering van 15 augustus 2017 op zijn Youtube-kanaal kan bekeken worden. De link daarvoor is:
https://www.youtube.com/watch?v=TvxPZrUFTS4.

UITZENDINGEN OP RADIO MARIA VANUIT HOLSBEEK
Sinds begin september vorig jaar worden de Missen op dinsdag- en vrijdagmorgen om 9.00 uur in de Sint-Mauruskerk van Holsbeek uitgezonden op Radio Maria Vlaanderen. Heel wat parochianen uit onze federatie luisteren regelmatig. Met een de DAB+-radio is het goed te beluisteren en ook via www.radiomaria.be.
Wie televisie kijkt met een decorder van Telenet kan via kanaal 912 ook luisteren.
Op woensdagmorgen om 8.30 uur bidt Pastoor Penne ook het kerkelijk ochtendgebed voor op Radio Maria.
Voor veel mensen is Radio Maria (met als studio in de kerk van Egenhoven) een grote rijkdom voor hun geloofsleven. Probeer het ook eens.

DURF UW KERKELIJKE UITVAART VASTLEGGEN!
In de afgelopen tijd was er in elk van onze parochies wel eens verontwaardiging omdat mensen van wie bekend was dat ze gelovig en kerkelijk waren geen kerkelijke uitvaart kregen van hun nabestaanden. Dikwijls was het zo dat het een weduwe of weduwnaar was van wie de partner wel een kerkelijke uitvaart had gekregen en nu de laatste van het echtpaar overleed, kreeg deze van de nabestaanden geen kerkelijke uitvaart. Heel dikwijls hoor je dan: “Dat kan toch niet de wens geweest zijn van die overledene”. Heel wat gelovige mensen vragen zich af: ga ik van mijn kinderen of familieleden nog een kerkelijke uitvaart krijgen?
Als u zeker wil zijn dat er na uw overlijden gebeurt wat uw wens is, dan is het gemakkelijk op te lossen. U gaat naar het gemeentehuis en u laat gewoon vastleggen dat u een kerkelijke uitvaart wil, of u begraven of gecremeerd wilt worden en op welke begraafplaats u wilt begraven of bijgezet worden. Wanneer u het daar vastlegt, dan zal er gebeuren wat u het wilt. Leg uw wensen daarrond duidelijk vast, ook al vermoedt u dat uw familieleden het wel weten en zullen doen. Heel wat mensen zijn in de afgelopen tijd al naar het gemeentehuis gegaan en hebben dat gedaan. Er zijn geen kosten aan verbonden en het stelt mensen gerust.
Gewoon doen!

BIJ ONS GEDOOPT
Op zondag 15 oktober werden in de Sint-Mauruskerk van Holsbeek twee kindjes gedoopt.
Eerst was er het Heilig Doopsel van Elise Lemmens, dochter van Steve Lemmens en Bie Schierhout; zij wonen aan de Kortrijksebaan. Peter en meter zijn Cedric Lemmens en Marlies Schierhout.
En dan het doopsel van Liv Vuerinckx, dochter van Kris Vuerinckx en Karen Buisset van de Dutselstraat. Peter en meter zijn Steve De Keyzer en Sofie Scheys.
Op zaterdag 28 oktober werd in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt: Louis Boogaerts, zoon van Willem Boogaerts en Inge Lahey; zij wonen in de Dutselhoek. Peters zijn Jurgen Lahey en Pieter Boogaerts.
Op zaterdag 18 november werd Seppe Bolsens in de Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Seppe is de zoon van Paul Bolsens en Greet Bloemen; zij wonen op de Leuvensebaan. Peter en meter zijn Gerard Bloemen en Martine Vanclair.
Op zaterdag 2 december werd in onze Sint-Mauruskerk Daan Piron gedoopt, zoontje van Inge Piron. Peters zijn Kevin Piron en Michael Piron.
Op zaterdag 9 december werd in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt: Elise Vuegen, dochter van Roel Vuegen en Nohaleen Vanderleenen uit de Dellestraat. Peter en meter zijn Kris Vuegen en Julie Van der Straeten.
Op zondag 18 maart 2018 werd in de Sint-Mauruskerk van Holsbeek Stien Hendrickx gedoopt door Pastoor Penne. Ze is de dochter van Ria Hendrickx; samen met zus Janne wonen ze aan de Leuvensebaan. Peters zijn Koen Hendrickx en Geert Driesen en meters zijn Els Willems en Annick Holvoet.
Op zaterdag 7 april werd in onze Sint-Mauruskerk Nathan Pieters door Pastoor Penne gedoopt. Hij is de zoon van Ken Pieters en Geraldine Parys; ze wonen aan het Asseltveld. Peter en meter zijn Marco Chessa en Nadine Dirven.
Op zaterdag 14 april werd in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne Hasse Goris gedoopt. Hasse is de dochter van Kris Goris (+) en Sigrid Maene, van de Chartreuzenberg. Peter en meter zijn Hugo Goris en Sara De Wever.
Op zondag 29 april werd in onze Sint-Mauruskerk Eden Peeters door Pastoor Penne gedoopt. Eden is de zoon van William Peeters en Dorien Sellekaerts, uit de Kartuizerstraat. Peter en meter zijn Pieter Sellekaerts en Inge Puttemans.
Op Pinksterzondag 20 mei werd Floor Hendrickx in onze Sint-Mauruskerk gedoopt door Pastoor Penne:. Floor is de dochter van Mattias Hendrickx en Inne Meulemans uit Linden. Peter en meter zijn Hans Meulemans en Niky Hendrickx.
Basil Torfs, zoontje van Dries Torfs en Lore Demeulenaere uit de Kortrijksebaan; peter en meter zijn Bram Demeulenaere en Karen Torfs.
Gust Demeulenaere, zoontje van Saartje Demeulenaere uit Kessel-Lo; peter en meter zijn Dries Torfs en Bieke Demeulenaere.
Op zaterdag 28 juli werd in onze Sint-Mauruskerk Lewis De Meyer door Pastoor Penne gedoopt. Lewis is de zoon van Cedric De Meyer en Chana De Win uit Muizen. Peter en meter zijn Dries Aerts en Danielle Antoine
Op zondag 5 augustus werd Lewis Vangilbergen in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Lewis is het zoontje van Joeri Vangilbergen en Marianne Carlon; zij wonen in de Kapeldreef. Peter en meter zijn Maarten Wiets en An Vangilbergen.
Op zondag 5 augustus werd Leander-Lewis De Vulder in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Leander-Lewis is het zoontje van Jimmy De Vulder en Dorien Cooreman uit Sint-Niklaas. Peter en meter zijn Jarry De Vulder en Rita De Sadeleer.
Op zaterdag 19 januari werden Ilyana en Alyssa Sempels in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Zij zijn de dochters van Gunter Sempels en Marina Siebens van de Leuvensebaan. Meters van Ilyana zijn Erna Mellaerts en Linda Hardiquest; meters van Alyssa zijn Petra Sempels en Kristel Deweerdt.
Op zaterdag 27 april werd Matteo Vandelaer in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Matteo is de zoon van Hannes Vandelaer en Anneleen Janssens uit de Kartuizersstraat. Peter en meter zijn Sander Vandelaer en Lora Gyselinck.
Op zondag 19 mei werd Leo Libbrecht in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Leo is de zoon van Freek Libbrecht en An-Sofie Meurrens uit Herent. Peter en meter zijn Tom Meurrens en Hanneke Verschaeve.
Op zondag 2 juni werd Alexander Vromans in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Alexander is de zoon van Kris Vromans en Natasja Teunis van de Leuvensebaan. Peter en meter zijn Nicky Vandenweyer en Sofie Pagnaer.
Op zaterdag 15 juni werd Matteo Wouters-Schots in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Matteo is de zoon van Ludovic Wouters en Melissa Schots uit het Bergeveld. Meters zijn Caroline Wouters en Marijke Schots.
Gods Zegen voor deze gezinnen.

KERKELIJK HUWELIJK
Op zaterdag 28 juli hebben Bart Schots en Nele Barthier uit de Verhaegenstraat elkaar in de Sint-Jan-de-Doperkerk in Leuven het ja-woord gegeven in het kerkelijk huwelijk. Getuigen waren Agnes Tuyls, Aline Adams, Linda Carlu en Wim Barthier.
Op zaterdag 6 oktober hebben Matthias Laermans en Camille Lagae uit Zaventem elkaar in onze Sint-Mauruskerk het ja-woord gegeven in het Sacrament van het huwelijk. Getuigen waren Michael Boey, Bastien Richard, Olivia Lagae en Noemie Braeckeveld.
Gods Zegen voor hun toekomst.

OPDRAGEN HEILIGE MISSEN
Het is een oud en goed gebruik om te bidden voor de overledenen en Heilige Missen te laten opdragen voor hun zielenrust. Voor het opgeven van misintenties kan men terecht op de pastorij aan de Rotselaarse baan 10, voor of na de Missen in de sacristie of men kan een enveloppe met de misintentie en het stipendium (voor een weekendviering is dat 15 euro en voor een weekdagviering 11 euro) in de brievenbus van de pastorij stoppen.

OKRA 55+ - Holsbeek
De kern van OKRA 55+ - Holsbeek Sint-Maurus nodigt u graag uit eens kennis te komen maken met de maandelijkse ledenbijeenkomsten. Die hebben telkens plaats in de Sint-Mauruszaal op de tweede donderdag van de maand. Je kan er een lekkere kop koffie komen drinken of een praatje maken. Soms zijn er ook activiteiten of een uitstap.
Wil je meer weten, dan kan je altijd terecht bij een van de bestuursleden: Godelieve
Thomas (tel.: 016 44 71 73), Agnes Vanderweyen (tel.: 016 44 32 30), Jerry Debrun (tel.: 016 41 66 20) en Mariette Verhaegen (tel.: 016 44 49 39).

PAROCHIEPLOEG
Op maandag 17 juni vergadert de parochieploeg van Holsbeek-Sint-Maurus om 20 uur, samen met de parochieploeg van Kortrijk-Dutsel in de pastorij van Holsbeek. Wie wil aansluiten bij de parochieploeg en zijn of haar bijdrage wil leveren aan het parochieleven is van harte welkom.

GOUDEN SINT-ROMBOUTSKRUIS VOOR GUIDO VANHERLE
Op Pinksterzaterdag 8 juni kreeg Guido Van Herle in de Sint-Mauruskerk van Holsbeek het Gouden Sint-Romboutskruis opgespeld. Kardinaal De Kesel kende hem deze hoge kerkelijke onderscheiding toe vanwege zijn jarenlange grote inzet voor de Sint-Maurusparochie van Holsbeek. Guido is er actief sinds 1975.
In 1980 werd hij lector voor de weekenddiensten en is sindsdien ook lid van de parochieploeg. Sinds 1996 is hij de verantwoordelijke voor de lectoren. Hij was lid van de kerkraad Sint-Maurus Holsbeek van 2006 tot 2018. Sinds de oprichting van de federatieploegen is hij ook lid van de Federatieploeg van de Federatie Holsbeek.
Al vele jaren wordt er in heel de gemeente Holsbeek met Pasen en Kerstmis een huis-aan-huisbrief bezorgd; Guido zorgt voor het goede verloop van de redactie en de bezorging van deze brieven.
Namens de hele parochiegemeenschap: van harte proficiat!

WIJZIGING MISTIJDEN WEEKEND 22 EN 23 JUNI
Op zondag 23 juni organiseert het Harmonieorkest Sint-Maurus Holsbeek haar Zomerfeest in de tuin van de Sint-Mauruszaal. Je kan er terecht voor live muziek, barbecue, springkasteel. Om 10.30 uur zal er een Mis worden opgedragen voor de levende en overleden leden van Harmonieorkest Sint-Maurus. Alle parochianen zijn welkom in deze Eucharistieviering. Vanwege deze Mis vervalt de Mis van zaterdagavond 22 juni.

ZOMERFEEST HARMONIEORKEST SINT-MAURUS
Op zondag 23 juni heeft in de tuin van de Sint-Mauruszaal het Zomerfeest plaats van het Holsbeeks Harmonieorkest Sint-Maurus.
Starten doet het Harmonieorkest om 10.30 uur met een eucharistieviering in openlucht ter nagedachtenis van haar overleden leden, met muzikale opluistering.
Om 11.30 uur volgt een aperitiefconcert met gratis drankje voor alle aanwezigen en in de namiddag zijn er optredens van het Instaporkest Sint-Maurus Holsbeek (14.30 u), K.F. Nut en Vermaak Overpelt (15.00 u) en K.M. Broedermin Sterrebeek (16.00 u). De toegang is gratis.
Vanaf 13.00 uur is er een groot overdekt springkasteel voor de kinderen. Tussen 13.00 en 15.00 uur kan er ook gebarbecued worden. Deelnemen aan de barbecue kan enkel door inschrijving voor 20 juni via e-mail naar sintmaurus@hotmail.com of bij De Fietsgarage, Nobelberg 40, tel. 016 44 97 47. Voor een volwassenenmenu betaal je 17, voor een kindermenu 13 euro.
Meer info: www.harmonieorkestholsbeek.be.

KERKRAAD
Op dinsdag 2 juli vergadert de kerkraad van Holsbeek/Sint-Maurus om 14.00 uur op de pastorij aan de Rotselaarsebaan.