Home
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 304534 .

Nieuws > Parochienieuws Holsbeek-Sint-Maurus

SINT-MAURUS
HOLSBEEK

vrijdag 13 december
09.00 u: Eucharistieviering
Gedachtenis van de heilige Lucia
H. Mis voor de overledenen van de familie Pé-Bellemans

zaterdag 14 december
19.00 u: Eucharistieviering
met onze vormelingen
Intentie:
Jaargetijde voor Niels Robberechts

dinsdag 17 december
09.00 u: Eucharistieviering
Gedachtenis van de heilige Wivina
H. Mis voor Roger De Cremer

vrijdag 20 december
09.00 u: Eucharistieviering
H. Mis voor Alfons Wantens en Jeanne Bruylandt

zaterdag 21 december
19.00 u: Eucharistieviering
Intenties:
Jaargetijde voor Julia Geuvens
Jaargetijde voor Cyriel Meurrens
Jaargetijde voor Irene Vandezande
Lector: Anne Van Dommelen

dinsdag 24 december
09.00 u: Eucharistieviering
H. Mis voor de overledenen van de familie Vanvolsem - Vanisterbeek

dinsdag 24 december
21.00 u: Gezinsviering
met onze Eerste Communicanten
Intentie:
H. Mis voor de voorspoedige genezing van een zus na operatie

vrijdag 27 december
09.00 u: Eucharistieviering
Feest van de heilige Johannes, apostel en evangelist
H. Mis voor Pastoor Frans Dedobbeleer, Pater Bavo Matthys, kapelaan Jan Pornel en hun overleden familie

COMMUNIE AAN HUIS
Ter gelegenheid van Kerstmis brengt pastoraal werkster Godelieve Nys op vrijdag 20 december de communie aan huis bij onze zieken en bejaarden in Kortrijk-Dutsel en Sint-Pieters-Rode. U mag haar verwachten tussen 9.30 en 12.00 uur. Wie omwille van ziekte en/of leeftijd graag de communie thuis ontvangt, neemt best even contact op met Godelieve Nys, pastoraal werkster, tel: 016 62 13 85.

JEZUS KOMT!
Om de vele passanten er aan te herinneren dat het advent is, hebben we aan de kerk van Holsbeek Sint-Maurus een symbool neergezet dat de geboorte van een kind aankondigt. Met dank aan Carine voor het maken van het nest en aan Rene voor het maken van het bord.

MET JE OUDE KLEREN MAAK JE NIEUWE MATEN
Tijdens het weekend van 14 en 15 december zamelt Wereldmissiehulp in onze parochiefederatie nog bruikbare goederen in (kleding, schoenen, linnen, dekens, …).
U kunt deze goederen o.m. brengen naar de kerken van Kortrijk-Dutsel en Sint-Pieters-Rode, op zaterdag van 12.00 tot 17.00 uur en op zondag tussen 10.00 en 12.00 uur.

Wereld Missie Hulp is een vzw die ontwikkelingsprojecten over de hele wereld steunt, hoofdzakelijk met middelen die ze uit de inzameling van kledij haalt. Deze kledij wordt deels in deze projecten ingezet en deels verkocht om met de opbrengst ervan projecten financieel te steunen.

Aan de kerk van Nieuwrode staat er ook een rode kledingcontainer, waarin het hele jaar door nog draagbare kledij, schoenen, lakens en dekens kunnen gestopt worden.

WMH financieel steunen kan ook op rekeningnummer BE10 0000 0000 0404 van het Fonds Vrienden van Wereld Missiehulp met als gestructureerde mededeling 016/0890/00077. Voor giften vanaf 40,00 euro krijg je een fiscaal attest. Daarmee geniet je van 45% belastingvermindering. Zo kost een gift van 40 euro je maar 22 euro. Hartelijk dank!

VORMELINGEN
Op de derde adventszondag worden onze vormelingen verwacht in de vieringen. In Holsbeek Sint-Maurus om 19.00 uur op zaterdag 14 december, om 09.00 uur op zondagmorgen in Kortrijk-Dutsel en om 10.30 uur in Nieuwrode.
Deze derde zondag van de Advent wordt ook Gaudete genoemd, Latijn voor Verheug U, naar een Gregoriaans gezang voor de mis van die dag.
De term 'Gaudete' is ontleend aan een vers uit de Brief van Paulus aan de Filippenzen, waarin de apostel Paulus de gemeenschap oproept tot vreugde.

OMHALING WELZIJNSZORG
De omhalingen van dit weekend zijn voor Welzijnszorg. Tijdens de Advent vraagt de Kerk ons solidair te zijn met de minst bedeelden van ons land. Zorg voor hen als voor uw eigen kinderen en vrienden ter gelegenheid van Kerstmis. Namens de mensen met onvoldoende bestaansmiddelen danken we u voor uw bijdrage.

KERSTVIERINGEN IN DE FEDERATIE HOLSBEEK
We vragen nu al uw aandacht voor de vieringen in de kerstperiode:

dinsdag 24 december - Kerstavond
19.00 uur: Kerstviering in de Sint-Pieterskerk van Sint-Pieters-Rode
21.00 uur: Gezinsviering met onze Eerste Communicanten in de Sint-Mauruskerk van Holsbeek
24.00 uur: Middernachtmis in de Sint-Catharinakerk van Kortrijk-Dutsel

woensdag 25 december - Kerstmis
9.00 uur: Gezinsviering met onze Eerste Communicanten in de Sint-Catharinakerk in Kortrijk-Dutsel
10.30 uur: Gezinsviering met onze Eerste Communicanten in de Sint-Lambertuskerk in Nieuwrode

donderdag 26 december - Tweede Kerstdag
19.00 uur: H. Mis in de Sint-Lambertuskerk van Nieuwrode

Pastoor Penne, de federatieploeg en alle parochieploegen hopen u tijdens deze dagen zoveel mogelijk te ontmoeten.


HERDENKING WAPENSTILSTAND
N.a.v. Wapenstilstand hadden er in elk van onze kerken plechtigheden plaats waarin de slachtoffers van beide wereldoorlogen herdacht werden.
In Kortrijk-Dutsel gebeurde dat al op zondag 10 november, tijdens de eucharistieviering van 09.00 uur. Omwille van de restauratiewerken aan de kerk, waren de gedenktekens buiten uitzonderlijk niet bereikbaar en werd binnen eer bewezen aan de slachtoffers.
In Holsbeek werd traditioneel een bezoek gebracht aan de gedenktekens in Holsbeek-Plein, aan de Dreef Van Tilt, op het kerkhof en aan de Sint-Mauruskerk. Daarna was er een eucharistieviering in de kerk, opgeluisterd door de Harmonie Sint-Maurus.
In Nieuwrode werd de eucharistieviering, opgedragen door pastoor Alfons Peeters, gevolgd door een bloemenhulde aan het gedenkteken voor de gesneuvelden.
In Sint-Pieters-Rode werd de eucharistieviering bijgewoond door een ruime Poolse delegatie, waaronder voor de derde keer al een groep scouts die hiervoor speciaal uit Polen overkomen. Na de viering was er een bloemenhulde, zowel aan het gedenkteken voor de Belgische slachtoffers als aan de graven van de vijf Poolse soldaten, die in 1943 in Sint-Pieters-Rode omkwamen.
Uit één van de toespraken die bij deze herdenkingen gehouden werden, dit citaat tot slot:
“Verslagen over verre oorlogen op TV wennen snel. Maar beelden en verhalen uit onze plaatselijke en familiale omgeving, die gaan dieper en maken ons ten volle bewust dat oorlog altijd miserie en slachtoffers meebrengt. Het is daarom belangrijk dat de volgende generaties het verleden nooit vergeten en hieruit de nodige lessen blijven trekken.”

VERNIEUWING ABONNEMENT KERK en LEVEN
Normaal krijgt u als abonnee op Kerk en Leven rond deze tijd een brief in de bus met de vraag u opnieuw te abonneren voor 2020.
Voor de betaling daarvan gebruikt u best de gegevens van de brief die u in uw brievenbus gekregen hebt. Mocht u deze brief niet meer vinden, dan kan het ook door overschrijving van 37,50 euro op rekeningnr.: BE57 0682 2027 8135 van VPW Leuven. Vergeet niet duidelijk naam en adres te vermelden als mededeling.
Wie nog contant wilt betalen, kan terecht bij: Leon Thuys (Gobbelsrode 120), Rudy Janssens (Wingeweg 38), Adri Vissers (Kraaikant 41) of Paul Greveraars (Langestraat 49). Vergeet niet dit tijdig te doen, zeker voor 6 december!
Als u later betaalt, dan mist u waarschijnlijk de eerste nummers van het nieuwe jaar.
In elk geval hopen wij u ook in 2020 onder onze trouwe lezers te mogen rekenen.

STRAATVIERINGEN
In het werkjaar 2018-2019 zijn we in onze federatie begonnen met zogenoemde “Straatvieringen”. Met een brief die in alle huizen van een of enkele straten werd bezorgd nodigden we de bewoners van die straten uit voor een viering en gaven we hen de gelegenheid om bepaalde dingen aan te geven naar de parochie. De respons hierop was groot: velen namen deel aan de vieringen, veel mensen kregen hierdoor weer contact met de parochies, bij velen is de pastoor op bezoek geweest. Om die redenen wordt dit initiatief ook in dit nieuwe werkjaar herhaald.

Dit weekend hebben de eerste straatvieringen plaats in Nieuwrode, Sint-Pieters-Rode en Kortrijk-Dutsel (zie details in de rubriek ‘Vieringen’).

Tijdens die vieringen bidden we op een bijzondere manier voor de levende en overleden bewoners van die straten, voor de families en dierbaren, voor alle persoonlijke intenties. Wie wenst dat een overledene uit de straat met naam wordt genoemd, die kan dat (gratis) opgeven bij de verantwoordelijke van de parochie, voor of na een mis in de sacristie of bij de pastoor thuis (Rotselaarsebaan 10 – 3220 Holsbeek).

UITZENDINGEN OP RADIO MARIA VANUIT HOLSBEEK
Sinds begin september 2017 worden de Missen op dinsdag- en vrijdagmorgen om 9.00 uur in de Sint-Mauruskerk van Holsbeek uitgezonden op Radio Maria Vlaanderen. Heel wat parochianen uit onze federatie luisteren regelmatig. Met een de DAB+-radio is het goed te beluisteren en ook via www.radiomaria.be.
Wie televisie kijkt met een decorder van Telenet kan via kanaal 912 ook luisteren.
Op woensdagmorgen om 8.30 uur bidt Pastoor Penne ook het kerkelijk ochtendgebed voor op Radio Maria.
Voor veel mensen is Radio Maria (met als studio in de kerk van Egenhoven) een grote rijkdom voor hun geloofsleven. Probeer het ook eens.

DURF UW KERKELIJKE UITVAART VASTLEGGEN!
In de afgelopen tijd was er in elk van onze parochies wel eens verontwaardiging omdat mensen van wie bekend was dat ze gelovig en kerkelijk waren geen kerkelijke uitvaart kregen van hun nabestaanden. Dikwijls was het zo dat het een weduwe of weduwnaar was van wie de partner wel een kerkelijke uitvaart had gekregen en nu de laatste van het echtpaar overleed, kreeg deze van de nabestaanden geen kerkelijke uitvaart. Heel dikwijls hoor je dan: “Dat kan toch niet de wens geweest zijn van die overledene”. Heel wat gelovige mensen vragen zich af: ga ik van mijn kinderen of familieleden nog een kerkelijke uitvaart krijgen?
Als u zeker wil zijn dat er na uw overlijden gebeurt wat uw wens is, dan is het gemakkelijk op te lossen. U gaat naar het gemeentehuis en u laat gewoon vastleggen dat u een kerkelijke uitvaart wil, of u begraven of gecremeerd wilt worden en op welke begraafplaats u wilt begraven of bijgezet worden. Wanneer u het daar vastlegt, dan zal er gebeuren wat u het wilt. Leg uw wensen daarrond duidelijk vast, ook al vermoedt u dat uw familieleden het wel weten en zullen doen. Heel wat mensen zijn in de afgelopen tijd al naar het gemeentehuis gegaan en hebben dat gedaan. Er zijn geen kosten aan verbonden en het stelt mensen gerust.
Gewoon doen!

BIJ ONS GEDOOPT
Op zondag 15 oktober 2017 werden in de Sint-Mauruskerk van Holsbeek twee kindjes gedoopt.
Eerst was er het Heilig Doopsel van Elise Lemmens, dochter van Steve Lemmens en Bie Schierhout; zij wonen aan de Kortrijksebaan. Peter en meter zijn Cedric Lemmens en Marlies Schierhout.
En dan het doopsel van Liv Vuerinckx, dochter van Kris Vuerinckx en Karen Buisset van de Dutselstraat. Peter en meter zijn Steve De Keyzer en Sofie Scheys.
Op zaterdag 28 oktober werd in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt: Louis Boogaerts, zoon van Willem Boogaerts en Inge Lahey; zij wonen in de Dutselhoek. Peters zijn Jurgen Lahey en Pieter Boogaerts.
Op zaterdag 18 november werd Seppe Bolsens in de Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Seppe is de zoon van Paul Bolsens en Greet Bloemen; zij wonen op de Leuvensebaan. Peter en meter zijn Gerard Bloemen en Martine Vanclair.
Op zaterdag 2 december werd in onze Sint-Mauruskerk Daan Piron gedoopt, zoontje van Inge Piron. Peters zijn Kevin Piron en Michael Piron.
Op zaterdag 9 december werd in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt: Elise Vuegen, dochter van Roel Vuegen en Nohaleen Vanderleenen uit de Dellestraat. Peter en meter zijn Kris Vuegen en Julie Van der Straeten.
Op zondag 18 maart 2018 werd in de Sint-Mauruskerk van Holsbeek Stien Hendrickx gedoopt door Pastoor Penne. Ze is de dochter van Ria Hendrickx; samen met zus Janne wonen ze aan de Leuvensebaan. Peters zijn Koen Hendrickx en Geert Driesen en meters zijn Els Willems en Annick Holvoet.
Op zaterdag 7 april werd in onze Sint-Mauruskerk Nathan Pieters door Pastoor Penne gedoopt. Hij is de zoon van Ken Pieters en Geraldine Parys; ze wonen aan het Asseltveld. Peter en meter zijn Marco Chessa en Nadine Dirven.
Op zaterdag 14 april werd in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne Hasse Goris gedoopt. Hasse is de dochter van Kris Goris (+) en Sigrid Maene, van de Chartreuzenberg. Peter en meter zijn Hugo Goris en Sara De Wever.
Op zondag 29 april werd in onze Sint-Mauruskerk Eden Peeters door Pastoor Penne gedoopt. Eden is de zoon van William Peeters en Dorien Sellekaerts, uit de Kartuizerstraat. Peter en meter zijn Pieter Sellekaerts en Inge Puttemans.
Op Pinksterzondag 20 mei werd Floor Hendrickx in onze Sint-Mauruskerk gedoopt door Pastoor Penne:. Floor is de dochter van Mattias Hendrickx en Inne Meulemans uit Linden. Peter en meter zijn Hans Meulemans en Niky Hendrickx.
Basil Torfs, zoontje van Dries Torfs en Lore Demeulenaere uit de Kortrijksebaan; peter en meter zijn Bram Demeulenaere en Karen Torfs.
Gust Demeulenaere, zoontje van Saartje Demeulenaere uit Kessel-Lo; peter en meter zijn Dries Torfs en Bieke Demeulenaere.
Op zaterdag 28 juli werd in onze Sint-Mauruskerk Lewis De Meyer door Pastoor Penne gedoopt. Lewis is de zoon van Cedric De Meyer en Chana De Win uit Muizen. Peter en meter zijn Dries Aerts en Danielle Antoine
Op zondag 5 augustus werd Lewis Vangilbergen in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Lewis is het zoontje van Joeri Vangilbergen en Marianne Carlon; zij wonen in de Kapeldreef. Peter en meter zijn Maarten Wiets en An Vangilbergen.
Op zondag 5 augustus werd Leander-Lewis De Vulder in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Leander-Lewis is het zoontje van Jimmy De Vulder en Dorien Cooreman uit Sint-Niklaas. Peter en meter zijn Jarry De Vulder en Rita De Sadeleer.
Op zaterdag 19 januari 2019 werden Ilyana en Alyssa Sempels in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Zij zijn de dochters van Gunter Sempels en Marina Siebens van de Leuvensebaan. Meters van Ilyana zijn Erna Mellaerts en Linda Hardiquest; meters van Alyssa zijn Petra Sempels en Kristel Deweerdt.
Op zaterdag 27 april werd Matteo Vandelaer in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Matteo is de zoon van Hannes Vandelaer en Anneleen Janssens uit de Kartuizersstraat. Peter en meter zijn Sander Vandelaer en Lora Gyselinck.
Op zondag 19 mei werd Leo Libbrecht in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Leo is de zoon van Freek Libbrecht en An-Sofie Meurrens uit Herent. Peter en meter zijn Tom Meurrens en Hanneke Verschaeve.
Op zondag 2 juni werd Alexander Vromans in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Alexander is de zoon van Kris Vromans en Natasja Teunis van de Leuvensebaan. Peter en meter zijn Nicky Vandenweyer en Sofie Pagnaer.
Op zaterdag 15 juni werd Matteo Wouters-Schots in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Matteo is de zoon van Ludovic Wouters en Melissa Schots uit het Bergeveld. Meters zijn Caroline Wouters en Marijke Schots.
Op zaterdag 22 juni werd Larissa Budai in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Larissa is de dochter van Laszlo Budai en Livia Turtakova uit Rotselaar. Peter en meter zijn Attila Bencze en Nikola Turtakova.
Op zondag 4 augustus werd Lieven Coteur in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Lieven is de zoon van Joris Coteur en Laurence Vrancken van de Rotselaarse baan. Meter is Zahra Choua.
Op zondag 10 november werd Dries Roggen in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Dries is de zoon van Bram Roggen en Chantal Oor uit het Bovenveld. Peter en meter zijn Ruben Roggen en Mireille Oor.
Op zondag 1 december werd Noah Meyhi in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Noah is de zoon van Kevin Meyhi en Kim Chantillon van de Hulsbergweg. Peter en meter zijn Roger Chantillon en Amber Meyhi.
Op zondag 8 december werd Elise Boogaerts in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Elise is de dochter van Willem Boogaerts en Inge Lahey uit de Dutselhoek. Peter en meter zijn Simon Lahey en Ilse Boogaerts.
Gods Zegen voor deze gezinnen.

KERKELIJK HUWELIJK
Op zaterdag 28 juli 2018 hebben Bart Schots en Nele Barthier uit de Verhaegenstraat elkaar in de Sint-Jan-de-Doperkerk in Leuven het ja-woord gegeven in het kerkelijk huwelijk. Getuigen waren Agnes Tuyls, Aline Adams, Linda Carlu en Wim Barthier.
Op zaterdag 6 oktober 2018 hebben Matthias Laermans en Camille Lagae uit Zaventem elkaar in onze Sint-Mauruskerk het ja-woord gegeven in het Sacrament van het huwelijk. Getuigen waren Michael Boey, Bastien Richard, Olivia Lagae en Noemie Braeckeveld.
Gods Zegen voor hun toekomst.

OPDRAGEN HEILIGE MISSEN
Het is een oud en goed gebruik om te bidden voor de overledenen en Heilige Missen te laten opdragen voor hun zielenrust. Voor het opgeven van misintenties kan men terecht op de pastorij aan de Rotselaarse baan 10, voor of na de Missen in de sacristie of men kan een enveloppe met de misintentie en het stipendium (voor een weekendviering is dat 15 euro en voor een weekdagviering 11 euro) in de brievenbus van de pastorij stoppen.

KERSTCONCERT
De Kerkraad van Sint-Maurus Holsbeek organiseert op vrijdag 20 december een Kerstconcert in de parochiekerk met het koor Die Ghesellen.
Het concert start om 20.30 uur
Die Ghesellen is een gemengd koor uit Wommelgem en telt 29 zangers. Het bestaat reeds meer dan 25 jaar. Geleidelijk verlegde het de klemtoon van Europese volksmuziek naar klassieke werken. Sedert 2015 staat het onder de leiding van Nadine Bratman en verzorgt het ook kerstconcerten. Het ensemble kreeg meerdere onderscheidingen en kende enkele opgemerkte buitenlandse optredens. In 2016 hadden wij reeds het genoegen met dit ensemble een succesrijk Kerstconcert te organiseren in onze kerk.
Het programma omvat naast een aantal stemmige kerstliederen, het prachtige ‘Magnificat’ van Vivaldi, begeleid door piano en viool, en instrumentaal een mooie Trisonate van Bach.
Inkom: € 10,00 in voorverkoop; aan de kassa: € 12,00. Kaarten bestellen bij:
staf.vandenbergh@skynet.be of op 016 44 31 67.


75 JAAR BEVRIJDING IN HOLSBEEK
Op 4 september 1944 werd Leuven bevrijd, Holsbeek keerde daarmee eveneens terug onder Belgisch bestuur. Onze dorpsgenoot Plieger (directeur van de Philips Fabrieken in Leuven) filmde de intrede van de troepen in Leuven, alsook de bevrijdingsfeesten op 30 juli 1946 in Holsbeek. Deze film werd voor het nageslacht bewaard en dank zij Jos Libotton kunnen we die digitaal vertonen.
In samenwerking met “De Sprankel” vertonen we deze film op dinsdagnamiddag 17 december 2019 om 14:30 uur in “De Koepel” (WZC Sint-Margaretha, Kortrijksebaan 4). Aansluitend aan de filmvoorstelling staan Jos Libotton en Rudy Janssens nog even stil bij de verschillende incidenten die onze gemeente na de bevrijding troffen: de Mosquito op 27 december 1944, de verschillende inslagen van de vliegende bommen in onze gemeente… U bent van harte welkom, de toegang is gratis.
Op zaterdag 28 december zullen we in de Sint-Maurusparochie de slachtoffers van de tragische laatste week van december 1944 herdenken.