Home
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 329804 .

Nieuws > Parochienieuws Holsbeek-Sint-Maurus

SINT-MAURUS
HOLSBEEK

LITURGIE IN DEZE CORONATIJD

LITURGIE IN DEZE CORONATIJD

Er waren sinds Allerzielen geen publieke liturgische vieringen meer mogelijk, geen Eucharistievieringen meer waar de gelovigen naartoe kunnen komen. Een kleine verandering is hierin gekomen sinds 13 december. Sindsdien mogen 15 mensen de Eucharistievieringen bijwonen.
Elke dag wordt er Eucharistie gevierd in onze Federatie Holsbeek: op maandag/woensdag/donderdag om 19 uur in de kerk van Nieuwrode; op dinsdag en vrijdag om 9 uur in de kerk van Holsbeek. Vanaf het weekend van 26/27 december hervatten we ook de weekendvieringen: op zaterdag om 17.30 uur in de kerk van Sint-Pieters-Rode en 19 uur in de kerk van Holsbeek; op zondag om 9 uur in Kortrijk-Dutsel en om 10.30 uur in de kerk van Nieuwrode. De Missen in Holsbeek en Nieuwrode zijn te volgen via de Facebookpagina van Pastoor Andy Penne en op dinsdag- en vrijdagochtend via Radio Maria Vlaanderen.

Al deze vieringen zijn voortaan met 15 personen. Voor de vieringen kunt u zich opgeven bij de Pastoor Penne, via mail pastoorpenne@cs.com of telefonisch 0 468-323817


maandag 25 januari - Eucharistieviering – Sint-Pieters-Rode - 19 uur
Feest van de Bekering van de apostel Paulus
H.Mis voor Isabelle de Troostemberg

Dinsdag 26 januari - Eucharistieviering – Holsbeek - 9 uur
Gedachtenis van de HH. Timoteüs en Titus, bisschoppen
Heilige Mis voor Louise Pé, Jean Vanvolsem, Jacques, Ilse en Alia.

Woensdag 27 januari – Eucharistieviering – Kortrijk-Dutsel - 19 uur
Gedachtenis van de heilige Angela Merici, maagd
Jaargetijde voor Pastoor Karel Bruggeman

donderdag 28 januari - Eucharistieviering – Nieuwrode - 19 uur
Gedachtenis van de heilige Thomas van Aquino, priester en kerkleraar
Heilige Mis ter ere van de heilige Quirinus voor een genezing

Vrijdag 29 januari - Eucharistieviering – Holsbeek - 9 uur
Gedachtenis van de heilige Poppo, abt
Heilige Mis voor Jan De Herdt en Celine Vlaeymans en zoon Staf De Herdt

Zaterdag 30 januari – Eucharistieviering – 4e zondag door het jaar
Sint-Pieters-Rode –
16.00 uur
H. Mis voor overledenen
17.30 uur
H. Mis voor overledenen

Holsbeek - 19 uur
Eerste Jaargetijde voor Johan Cornillie

Zondag 31 januari – Eucharistieviering – 4e zondag door het jaar
Kortrijk-Dutsel – 9 uur
Eerste jaargetijde voor Clementine Smets
Nieuwrode - 10.30 uur
H. Mis voor Priester Luc Vercammen

maandag 1 februari - Eucharistieviering – Nieuwrode - 19 uur
H.Mis voor Isabelle de Troostemberg

Dinsdag 2 februari - Eucharistieviering – Holsbeek - 9 uur
Hoogfeest van de Opdracht van de Heer in de tempel, Maria Lichtmis
Jaargetijde voor André Van Holen

Dinsdag 2 februari - Eucharistieviering – Sint-Pieters-Rode - 10 uur
Hoogfeest van de Opdracht van de Heer in de tempel, Maria Lichtmis
H.Mis voor overledenen

Woensdag 3 februari – Eucharistieviering – Nieuwrode - 19 uur
Gedachtenis van de heilige Blasius, martelaar
Heilige Mis ter ere van de heilige Quirinus voor een genezing

donderdag 4 februari - Eucharistieviering – 19 uur
Heilige Mis voor Julia en Sonja Bosmans, voor de familie Gybels-Valkenborgs en Staf en Livinus Gybels

Vrijdag 5 februari - Eucharistieviering – Holsbeek - 9 uur
Gedachtenis van de heilige Agatha, maagd en martelares
Heilige Mis voor Marcel De Leeuw en overleden familieleden

Zaterdag 6 februari – Eucharistieviering – 5e zondag door het jaar
Sint-Pieters-Rode – 17.30 uur
Heilige Mis voor

Holsbeek - 19 uur
Eerste Jaargetijde voor Adeline Grauwels

Zondag 7 februari – Eucharistieviering – 5e zondag door het jaar
Kortrijk-Dutsel – 9 uur
Heilige Mis voor
Nieuwrode - 10.30 uur
H. Mis voor

maandag 8 februari - Eucharistieviering – Nieuwrode - 19 uur
Gedachtenis van de heilige Hieronymus Emiliani
Heilige Mis ter ere van de heilige Quirinus uit dankbaarheid

dinsdag 9 februari - Eucharistieviering – Holsbeek - 9 uur
Heilige Mis van Henri Feihle en Odette Dupont en overleden ouders

Woensdag 10 februari – Eucharistieviering – Nieuwrode - 19 uur
Gedachtenis van de heilige Scholastica, maagd
Heilige Mis ter ere van de Heilige Jozef voor persoonlijke intenties

donderdag 11 februari - Eucharistieviering – Nieuwrode - 19 uur
Gedachtenis van de heilige Maagd Maria van Lourdes
Heilige Mis voor Jozef Verdaet

Vrijdag 12 februari - Eucharistieviering – Holsbeek - 9 uur
Gedachtenis van de heilige Gertrudis, maagd
Heilige Mis voor Gustaaf Keersmaekers en Irena Sysmans


LICHTMIS EN BLASIUS
Ook in deze coronatijd vieren we Lichtmis, in de kerk van Holsbeek, op dinsdag 2 februari in de Eucharistieviering van 9.00 uur. Er zullen kaarsen worden gezegend. De gelovigen mogen ook kaarsen meebrengen om te laten zegenen.
Op woensdag 3 februari vieren we de gedachtenis van de heilige Blasius. Hij wordt aangeroepen tegen keelziekten. Om 19.00 uur is de Eucharistieviering in Nieuwrode. Na deze viering wordt de Blasiuszegen gegeven aan hen die dit wensen.
Opgepast: voor deze vieringen moet gereserveerd worden bij de pastoor!

KERKELIJKE CIJFERS FEDERATIE HOLSBEEK 2020
Bij elk nieuw jaar wordt er teruggekeken naar het voorbije jaar en kijkt men ook naar cijfers. Dat willen we ook als Federatie Holsbeek doen. Het coronajaar 2020 heeft gezorgd dat doopsels, huwelijken, eerste communies en vormsels moesten worden uitgesteld, toch is er nog heel wat kunnen gebeuren in de maanden dat de kerkdeuren geopend waren.
Er werden in onze Federatie Holsbeek 32 doopsels toegediend: 15 in de Sint-Maurusparochie Holsbeek, 9 in Nieuwrode, 5 in Kortrijk-Dutsel en 3 in Sint-Pieters-Rode.
49 kinderen ontvingen in onze Federatie de eerste communie: 22 in Nieuwrode, 14 in Kortrijk-Dutsel/Sint-Pieters-Rode en 13 in Holsbeek/Sint-Maurus.
50 twaalfjarigen ontvingen het Heilig Vormsel: 19 vormelingen in de kerk van Holsbeek/Sint-Maurus, 14 in Nieuwrode, 11 in Sint-Pieters-Rode, 6 in Kortrijk-Dutsel.
Er waren 5 kerkelijke huwelijken: 2 in Nieuwrode, 2 in Kortrijk-Dutsel en 1 in Sint-Pieters-Rode.
Er waren 32 kerkelijke uitvaarten: 11 in Kortrijk-Dutsel, 11 in Holsbeek/Sint-Maurus, 8 in Nieuwrode en 2 in Sint-Pieters-Rode.

LITURGIE IN DEZE CORONATIJD
Sinds half december zijn er opnieuw publieke liturgische vieringen mogelijk, met maximum 15 mensen die onze Eucharistievieringen kunnen bijwonen.

In de Federatie Holsbeek wordt er elke dag Eucharistie gevierd: op maandag, woensdag en donderdag om 19.00 uur in de kerk van Nieuwrode; op dinsdag en vrijdag om 9.00 uur in de kerk van Holsbeek. Deze Missen zijn te volgen via de Facebookpagina van Pastoor Andy Penne en die op dinsdag- en vrijdagochtend ook via Radio Maria Vlaanderen.

Er zijn ook opnieuw weekendvieringen: op zaterdag om 17.30 uur in de kerk van Sint-Pieters-Rode en om 19.00 uur in de kerk van Holsbeek; op zondag om 9.00 uur in Kortrijk-Dutsel en om 10.30 uur in de kerk van Nieuwrode. In deze vieringen zijn 15 personen welkom, na reservatie! U kunt zich daarvoor opgeven bij Pastoor Penne, via mail: pastoorpenne@cs.com of telefonisch: 0468 32 38 17.

VERSIERDE KERSTBOMEN
Omdat we Kerstmis in 2020 niet met velen samen in de kerk konden vieren, zoals we dat andere jaren deden, was aan de eerstecommunicanten en vormelingen gevraagd een knutselwerkje te maken met een gebed of een wens om in de kerstbomen bij de kerststallen in de kerk te hangen. Velen hebben dat gedaan, zoals te zien is op deze foto’s.

HUISZEGEN 2021
Naar jaarlijkse gewoonte zijn er in onze kerken kaarten beschikbaar met de Huiszegen voor 2021. Zij kunnen voor en na de Eucharistievieringen afgehaald worden. Ze zijn ook beschikbaar in het portaal van de kerk van Sint-Pieters-Rode, dat overdag geopend is.

TERUGBLIK
‘Het was … speciaal, dit jaar, anders dan anders’, zei Sint- Jozef. Maria knikte zwijgend. Ze waren even gestopt, boven op de Rodeberg, vóór ze naar de Putstraat zouden doorsteken, en keken nu samen nog even terug, over het valleitje van de Drogebeek, naar het dorp en de kerk waar ze de voorbije kersttijd hadden doorgebracht. Aan het zeeltje hield Jozef het ezeltje, dat geduldig bleef staan. Er op zat Moeder Maria, met haar Kindje, warm ingebusseld, innig in haar armen.
‘Ja, absoluut anders,’ zei Jozef, ‘geen feest van vreugde deze keer, maar troosteloos, en triest. Met die gesloten kerken, families die niet samen het feest konden vieren, mensen bang voor dat afschuwelijke virus. In de klinieken zoveel zwaar zieken, vechtend voor hun gezondheid en hun leven. En dan al die duizenden die gestorven zijn, in eenzaamheid, verplicht van iedereen verlaten… Triest, zo triest.’
‘Ja,’ knikte Maria, ‘mijn hart weent om al die arme mensen die zó het leven hebben moeten verlaten, en ook om hun familieleden, kinderen, kleinkinderen die geen afscheid hebben kunnen nemen.’
‘Maar toch, Jozef, van iedereen verlaten waren ze niet. Hun engel is altijd bij hen gebleven, en God heeft hen gedragen en hen opgenomen in Zijn Liefde.’
‘En, Jozef, er was toch ook heel wat om blij om te zijn. Je weet toch nog hoe opgetogen we waren, en zeker jij, toen we aan de kerk kwamen en we de engel zagen die op ons wachtte …’ ‘O ja,’ reageerde Jozef meteen enthousiast, ‘die engel, wat een welkom, én de kerk, dát was echt een plezier om te zien. Vorig jaar nog helemaal in de stellingen en in de doeken, en nu: prachtig, helemaal gerestaureerd, goed werk geleverd. Mooi dat de kerk nu is, ik ben er in die dagen wel tien keer rond gegaan om ze te bekijken, opnieuw en opnieuw.’
‘En ook, Jozef, gesloten kerken, dat is toch óók niet helemaal waar. Op veel plaatsen misschien wel, maar niet hier in Kortrijk-Dutsel en in Nieuwrode, Rooi en Holsbeek. De pastoor heeft er zijn werk van gemaakt. Er mochten wel maar 15 mensen binnen, maar elke parochie heeft toch zijn plechtige Kerstmisviering gehad, en de mensen konden ze volgen op hun computer of hun TV. En naar de middernachtmis, die de pastoor in zijn eentje heeft opgedragen in de kerk van Holsbeek, hebben wel meer dan duizend mensen gekeken.
‘Allemaal juist.’ zei Jozef. ‘’t Is waar, Maria, er zijn ook dingen om blij over te zijn. En dan denk ik direct weer aan die nieuwe stal. Ge kunt niet geloven wat een deugd dat ik daar aan heb, aan die stal, en dan vooral aan die houten vloer. Dat doet zo goed aan mijn voeten, Maria, en ge kent toch ook nog die spreuk van mijn bomma zaliger, voor als ge gezond wilt blijven: ‘Houd borst en voeten warm, vult regelmatig uwen… ‘ ‘Jaja, Jozef, ik weet het, ik ken dat’ stopte Maria Jozef op tijd, want ze wist wat er nog ging komen. ‘En weet ge waar ik ook zo blij om was, Maria?’ - zwarte gedachten duren gelukkig nooit lang bij Sint-Jozef, en hij was nu goed gelanceerd - “de kerk binnen, binnen in de kerk! Hebt ge dat wel goed bekeken? Zo mooi, zo schitterend mooi versierd dat die is… Toen ik naar binnen keek… Als ik niet beter wist, ik zou gedacht hebben dat ik in de hemel was!’
‘Natuurlijk heb ik dat ook gezien, Jozef, je kon er gewoon niet naast kijken. En ook, Jozef, die mooie tekeningen en die figuurtjes in de kerstboom. Allemaal voor mijn Zoontje gemaakt door kinderen, en ze zijn die zelf in de kerstboom komen hangen… Én vooraan het vredeslicht uit Bethlehem dat van uit de kerken in honderden huizen heeft gebrand… Je ziet het Jozef, het zijn zeker trieste dagen geweest, maar er is toch ook veel gebeurd waar we blij kunnen om zijn.’
‘Awel ja, Maria, ge hebt gelijk. Laat ons de zaken maar langs de goeie kant bekijken. Daarbij, we leven op hoop: over enkele maanden, als iedereen een spuitje gekregen heeft, dan is het misschien gedaan met dat virus, allee, dat hoop ik toch. Maar wat wél zeker is, is dat we nu weer stilletjes aan naar de zomer gaan. Nog niet direct, ik weet het, maar de langste nacht is voorbij en de dagen beginnen al een beetje te lengen.’ ‘Ja Jozef, maar zomer is het toch nog niet, want de laatste dagen is het heel wat frisser geworden. En nu zal het precies nog gaan sneeuwen ook. Laat ons maar gauw verder gaan’ zei Maria, en ze trok haar mantel een beetje dichter rond het Kindje en haarzelf. Jozef keek eens omhoog naar de lucht, waar kleine vlokjes begonnen uit neer te dwarrelen en zei ‘ Ja Maria, dat is niet abnormaal. Het is zoals de weerspreuk zegt: als de dagen beginnen te lengen, begint de winter te strengen.’ Hij tikte eens lichtjes op het achterdeel van het ezeltje, ‘Avanti, Kamieltje!’ Met een opgewekt ‘Hiehaa’ zette het ezeltje zich in beweging. Van uit de diepte over de Drogebeek echode een vier- of vijfvoudige ‘Hiehaa’ als afscheidsgroet.
‘Ook tot volgend jaar’ zei Sint-Jozef, terwijl hij zich half omdraaide en met de arm breed wuifde naar de grauwtjes daar beneden, naar de kerk en naar het mooie Kortrijk-Dutsel er omheen.
(L.T.)


VERNIEUWING ABONNEMENT KERK en LEVEN
Als abonnee op Kerk en Leven hebt u onlangs een brief in de bus gekregen met de vraag u opnieuw te abonneren voor 2021. Voor de betaling ervan gebruikt u best de gegevens van die brief. Mocht u die gegevens niet meer vinden, dan kan het ook door overschrijving van 39,50 euro op rekeningnr.: BE57 0682 2027 8135 van VPW Leuven. Vergeet dan niet duidelijk naam en adres te vermelden als mededeling.
Wie nog contant wilt betalen, kan terecht bij: Leon Thuys (Gobbelsrode 120), Rudy Janssens (Wingeweg 38), Adri Vissers (Kraaikant 41) of Paul Greveraars (Langestraat 49). In elk geval hopen wij u ook in 2021 onder onze trouwe lezers te mogen rekenen.

VERSCHILLENDE VORMEN VAN KERKELIJKE UITVAART
De Orde van dienst voor de uitvaartliturgie kent verschillende vormen van afscheid nemen. De meest bekende vorm is een uitvaartmis of een gebedsviering in de parochiekerk.
Toch zijn er ook nog andere vormen mogelijk om gelovig afscheid te nemen. Voor die andere vormen kan men ook de pastoor vragen zodat het binnen het parochiekader een plaats heeft.
Er zijn families die er voor kiezen (met vooraf al dan niet een viering) om gelovig afscheid te nemen op de begraafplaats. Dan komt de pastoor naar de begraafplaats en bidt daar de afscheidsgebeden.
Nogal wat families willen met een eigen viering afscheid nemen in het crematorium of op een andere plaats. Ook hierbij kan men aan de pastoor vragen om de afscheidsgebeden uit te spreken.
Wanneer families de pastoor vragen om de afscheidsgebeden op de begraafplaats of een andere plaats te komen bidden, krijgen deze mensen ook een gedachteniskruisje in de parochiekerk en worden ze ook herdacht bij de Allerheiligenviering. Doordat men beroep deed op de pastoor is het dan ook een parochiaal gebeuren geworden. De begrafenisondernemingen zijn hiervan ook op de hoogte, zij bespreken deze mogelijkheden ook met de families.

WE ZIJN ALLEEN VOOR DE WET GETROUWD…
Onlangs vroeg mij iemand: “We zijn ooit alleen voor de wet getrouwd, zouden we in alle eenvoud ons huwelijk ook kerkelijk kunnen laten inzegenen?” Natuurlijk kan dat. Er hoeft voor een huwelijk geen grote plechtigheid gehouden te worden. In alle eenvoud met het bruidspaar, twee getuigen en de pastoor kan het Sacrament van het huwelijk plaats vinden. Aan zo een eenvoudige plechtigheid zijn ook geen kosten verbonden. Wie dit wenst, neemt contact op met de pastoor.

HET ANGELUS
Toen het rond Pasen duidelijk werd dat er enige tijd geen vieringen in onze kerken konden gehouden worden, werd binnen de federatie afgesproken de klokken in onze kerktorens wat meer te laten luiden, o.a. om 20.00 uur, samen met de dankbetuigingen die her en der gehouden werden voor het zorgpersoneel. Op sommige plaatsen werd daarvoor het Angelus ingeschakeld.
Ondertussen werd binnen de federatieploeg afgesproken vanaf 1 augustus in alle kerken het Angelus op dezelfde tijdstippen te luiden, nl. om 12.00 uur ’s middags en om 18.00 uur ’s avonds. Alleen in Kortrijk-Dutsel weerklinkt het Angelus ook nog om 08.00 uur ’s morgens; daar is dat immers al een jarenlange traditie. Het luiden om 20.00 uur valt weg.
Over Het Angelus vindt u een filmpje op het YouTubekanaal van Pastoor Penne:
https://www.youtube.com/watch?v=avBY62ciJY0.

MARIABEELDEN VOOR AAN DE GEVEL
Er zijn nog steeds enkele gietstenen Mariabeelden beschikbaar om buiten aan de gevel te hangen. In onze parochies zijn er al ruim 25 beelden verspreid. Ze kosten nog altijd 15 euro. Wie er een wenst, neemt best contact op met de pastoor.

UITZENDINGEN OP RADIO MARIA VANUIT HOLSBEEK
Sinds begin september 2017 worden de Missen op dinsdag- en vrijdagmorgen om 9.00 uur in de Sint-Mauruskerk van Holsbeek uitgezonden op Radio Maria Vlaanderen. Heel wat parochianen uit onze federatie luisteren regelmatig. Met een de DAB+-radio is het goed te beluisteren en ook via www.radiomaria.be.
Wie televisie kijkt met een decorder van Telenet kan via kanaal 912 ook luisteren.
Op woensdagmorgen om 8.30 uur bidt Pastoor Penne ook het kerkelijk ochtendgebed voor op Radio Maria.
Voor veel mensen is Radio Maria (met als studio in de kerk van Egenhoven) een grote rijkdom voor hun geloofsleven. Probeer het ook eens.

DURF UW KERKELIJKE UITVAART VASTLEGGEN!
In de afgelopen tijd was er in elk van onze parochies wel eens verontwaardiging omdat mensen van wie bekend was dat ze gelovig en kerkelijk waren geen kerkelijke uitvaart kregen van hun nabestaanden. Dikwijls was het zo dat het een weduwe of weduwnaar was van wie de partner wel een kerkelijke uitvaart had gekregen en nu de laatste van het echtpaar overleed, kreeg deze van de nabestaanden geen kerkelijke uitvaart. Heel dikwijls hoor je dan: “Dat kan toch niet de wens geweest zijn van die overledene”. Heel wat gelovige mensen vragen zich af: ga ik van mijn kinderen of familieleden nog een kerkelijke uitvaart krijgen?
Als u zeker wil zijn dat er na uw overlijden gebeurt wat uw wens is, dan is het gemakkelijk op te lossen. U gaat naar het gemeentehuis en u laat gewoon vastleggen dat u een kerkelijke uitvaart wil, of u begraven of gecremeerd wilt worden en op welke begraafplaats u wilt begraven of bijgezet worden. Wanneer u het daar vastlegt, dan zal er gebeuren wat u het wilt. Leg uw wensen daarrond duidelijk vast, ook al vermoedt u dat uw familieleden het wel weten en zullen doen. Heel wat mensen zijn in de afgelopen tijd al naar het gemeentehuis gegaan en hebben dat gedaan. Er zijn geen kosten aan verbonden en het stelt mensen gerust.
Gewoon doen!

BIJ ONS GEDOOPT
Op zaterdag 19 januari 2019 werden Ilyana en Alyssa Sempels in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Zij zijn de dochters van Gunter Sempels en Marina Siebens van de Leuvensebaan. Meters van Ilyana zijn Erna Mellaerts en Linda Hardiquest; meters van Alyssa zijn Petra Sempels en Kristel Deweerdt.
Op zaterdag 27 april werd Matteo Vandelaer in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Matteo is de zoon van Hannes Vandelaer en Anneleen Janssens uit de Kartuizersstraat. Peter en meter zijn Sander Vandelaer en Lora Gyselinck.
Op zondag 19 mei werd Leo Libbrecht in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Leo is de zoon van Freek Libbrecht en An-Sofie Meurrens uit Herent. Peter en meter zijn Tom Meurrens en Hanneke Verschaeve.
Op zondag 2 juni werd Alexander Vromans in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Alexander is de zoon van Kris Vromans en Natasja Teunis van de Leuvensebaan. Peter en meter zijn Nicky Vandenweyer en Sofie Pagnaer.
Op zaterdag 15 juni werd Matteo Wouters-Schots in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Matteo is de zoon van Ludovic Wouters en Melissa Schots uit het Bergeveld. Meters zijn Caroline Wouters en Marijke Schots.
Op zaterdag 22 juni werd Larissa Budai in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Larissa is de dochter van Laszlo Budai en Livia Turtakova uit Rotselaar. Peter en meter zijn Attila Bencze en Nikola Turtakova.
Op zondag 4 augustus werd Lieven Coteur in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Lieven is de zoon van Joris Coteur en Laurence Vrancken van de Rotselaarse baan. Meter is Zahra Choua.
Op zondag 10 november werd Dries Roggen in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Dries is de zoon van Bram Roggen en Chantal Oor uit het Bovenveld. Peter en meter zijn Ruben Roggen en Mireille Oor.
Op zondag 1 december werd Noah Meyhi in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Noah is de zoon van Kevin Meyhi en Kim Chantillon van de Hulsbergweg. Peter en meter zijn Roger Chantillon en Amber Meyhi.
Op zondag 8 december werd Elise Boogaerts in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Elise is de dochter van Willem Boogaerts en Inge Lahey uit de Dutselhoek. Peter en meter zijn Simon Lahey en Ilse Boogaerts.
Op zondag 19 juli 2020 werd Lien Kempeneers in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Zij is de dochter van Dirk Kempeneers en Wendy Theys; zij wonen op de Kortrijksebaan. Peter en meter zijn Wim Van Orshoven en Els Kempeneers.
Op dinsdag 28 juli werd in onze Sint-Mauruskerk Miel De Meyer door Pastoor Penne gedoopt. Hij is de zoon van Cedric De Meyer en Chana De Win uit Rijmenam. Peter en meter zijn Jonas Moons en Lynn De Becker.
Op zaterdag 15 augustus werden Maylen en Lander Deckmyn in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Zij zijn de kinderen van Sam Deckmyn en Katrien Vermaelen uit de Bergestraat. Meters van Maylen zijn Ilse Deckmyn en Liesbet Vermaelen. Peter en meter van Lander zijn Rob Raymaekers en Eef Vermaelen.
Op zondag 20 september werd Isaak Eykens in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Isaak is de zoon van Jo Eykens en Elise Janssens uit de Smisstraat. Peter en meter zijn Sam Eykens en Margot Janssens.

Gods Zegen voor deze gezinnen.

OPDRAGEN HEILIGE MISSEN
Het is een oud en goed gebruik om te bidden voor de overledenen en Heilige Missen te laten opdragen voor hun zielenrust. Voor het opgeven van misintenties kan men terecht op de pastorij aan de Rotselaarse baan 10, voor of na de Missen in de sacristie of men kan een enveloppe met de misintentie en het stipendium (voor een weekendviering is dat 15 euro en voor een weekdagviering 11 euro) in de brievenbus van de pastorij stoppen.

EEN NIEUWE KERKRAAD
Onlangs had de verkiezing plaats voor een nieuwe kerkraad. Voorzitter blijft Irene Peeters, secretaris blijft Dries Vanysacker, penningmeester blijft Staf Vandenbergh, leden zijn Carine Vandeput en Xavier Defrere.