Home
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 256984 .

Nieuws > Parochienieuws Holsbeek-Sint-Maurus

SINT-MAURUS
HOLSBEEK

dinsdag 12 december
09.00 u: Eucharistieviering
H. Mis voor Norbert Depessemier

vrijdag 15 december
09.00 u: Eucharistieviering
H. Mis voor Leonie Van den Dijck, Zuster Gabrielle Capiau, Zuster Reinildis Servranckx en hun overleden familie

zaterdag 16 december
19.00 u: Eucharistieviering
Intenties:
1e jaargetijde voor Hendrik Suykens vanwege de parochie
Lector: Marie Paule Charpentier

dinsdag 19 december
09.00 u: Eucharistieviering
H. Mis ter ere van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes voor het goed verloop van een operatie

vrijdag 22 december
09.00 u: Eucharistieviering
H. Mis voor Paul Billens

vrijdag 22 december
10.00 u:
Kerstviering met de kleuters van de School Klim-Op

zaterdag 23 december
19.00 u: Eucharistieviering
Intentie:
Eerste Jaargetijde voor Cyrille Meurens
Lector: Rudy Janssens

zondag 24 december
21.00 u: Kerstavondviering met de eerste communicanten
Vanaf 20.40 uur worden er kerstliederen gezongen.
Intentie:
Eerste Jaargetijde voor Julia Geuvens
Lector: Irene Peeters

dinsdag 26 december
09.00 u: Eucharistieviering voor de hele federatie
Feest van de Heilige Stefanus
H. Mis voor E.H. Frans Dedobbeleer, E.P. Bavo Matthys, E.H. Jan Pornel en hun overleden familie.FEDERATIEPLOEG
Op vrijdag 15 december is er een vergadering voor de leden van de federatieploeg, om 14.00 uur in de pastorie van Holsbeek Sint-Maurus.

DIT WEEKEND: OMHALING VOOR WELZIJNSZORG
De omhalingen tijdens het weekend van 16 en 17 december gaan naar de adventsactie van Welzijnszorg: ‘Samen Tegen Armoede’.
Het is niet zo bekend, maar één Belg op zeven leeft in armoede. Dat komt neer op
1.700.000 Belgen. En zij doen er alles aan om hun problemen zo goed mogelijk te verbergen. Want er zijn immers nog heel wat vooroordelen, zoals: ‘ze hebben het zelf gezocht’, ‘ze zijn liever lui dan moe’ en ‘het zijn moeilijke tijden voor iedereen’.
Met ‘Samen Tegen Armoede’ gaat Welzijnszorg de uitdaging aan om deze vooroordelen en taboes te doorbreken, door samen met velen te bouwen aan een breed solidair draagvlak in België.
Met de opbrengst van de omhalingen ondersteunt Welzijnszorg ruim 100 projecten en organisaties die armoede lokaal en structureel wegwerken.

KERSTVIERINGEN 2017
Volgende zondag is het al de derde zondag van de Advent. Kerstmis komt dus dichtbij. Daarom geven we u graag een overzicht van de tijdstippen waarop er in onze parochiefederatie kerstvieringen zullen gehouden worden.

Het begint al op donderdag 21 december met een Kerstviering voor Basisschool Klim-Op, om 14.00 uur in de Sint-Lambertuskerk van Nieuwrode.
En ’s anderendaags, op vrijdag 22 december om 10.00 uur is er in Holsbeek Sint-Maurus een Kerstviering met de kleuters van de School Klim-Op.

De vieringen van de 4e zondag van de Advent, op zaterdag 23 en zondag 24 december, die hebben plaats op de gewone uren.

Op zondag 24 december zijn er kerstavondvieringen om 19.00 uur in Sint-Pieters-Rode en om 21.00 uur in Holsbeek Sint-Maurus. Om 24.00 uur is er een stemmige Middernachtmis in de kerk van Kortrijk-Dutsel.
Op Kerstdag – maandag 25 december – vieren we kerstmis om 09.00 uur in Kortrijk-Dutsel en om 10.30 uur in Nieuwrode.
Een dik kwartier voor deze vieringen zingen de koren kerstliederen. En op sommige plaatsen zal er ook na de viering gelegenheid zijn om elkaar even te ontmoeten, bij een drankje.
Pastoor Penne, de pastorale werkster en allen die zich als vrijwilliger voor onze kerken inzetten, hopen u op deze vieringen te mogen begroeten.

VERLENGING ABONNEMENT VERGETEN?
Jammer genoeg waren er abonnees die op de vervaldatum van 8 december hun abonnement nog niet vernieuwd hadden. Hebt u bij ontvangst van dit nummer nog niet betaald, dan kan dat nog altijd, maar hou er dan rekening mee dat u misschien de eerste nummers van 2018 mist!
Betalen doet u best aan de hand van de brief die daarvoor enkele weken geleden in uw brievenbus terecht kwam. Mocht u deze brief niet meer vinden, dan kan het nog door overschrijving van 36,00 euro op rekeningnr.: BE57 0682 2027 8135. Vergeet niet duidelijk naam en adres te vermelden als mededeling.
Met vragen over uw abonnement kunt u terecht bij Rudy Janssens (tel.: 016 44 62 06 – e-mail: rudy.janssens@telenet.be) of bij de contactpersonen van uw parochie.

COMMUNIE AAN HUIS
Ter gelegenheid van Kerstmis brengt pastoraal werkster Godelieve Nys op donderdag 21 december de communie aan huis bij zieke en bejaarde medeparochianen in Kortrijk-Dutsel en Sint-Pieters-Rode tussen 9.00 en 12.00 uur. Wie omwille van ziekte en/of leeftijd graag de communie aan huis ontvangt, neemt best even contact met haar op via tel: 016 62 13 85.

EERSTE COMMUNICANTEN
Uiteraard is iedereen meer dan welkom in de vieringen van kerstavond en kerstdag, maar speciaal de kandidaat-eerste communicanten worden dan in onze kerken verwacht. De details van de plaatsen en tijdstippen van deze vieringen vindt u terug in de rubriek ‘Vieringen’.

KERSTCOLLECTE VOOR OPVANG SYRISCHE VLUCHTELINGEN
Op vraag van de Belgische bisschoppen zullen de collectes tijdens de kerstvieringen in onze kerken gebruikt worden voor de opvang van Syrische vluchtelingen, vooral van kwetsbare personen: gezinnen met kinderen, mensen met een handicap of met een medische problematiek en ouderdom.
Van de 150 vluchtelingen die via een zogeheten humanitaire corridor naar België komen, worden er 100 in de Belgische bisdommen opgevangen. Hierover werd een intentieverklaring ondertekend door staatssecretaris Theo Francken, voorzitter Hilde Kieboom van de Sint-Egidiusgemeenschap en kardinaal Jozef De Kesel namens de rooms-katholieke Kerk. Ook vertegenwoordigers van andere erkende erediensten ondertekenden de verklaring.
Het systeem van de humanitaire corridors garandeert dat de ontheemden op een menswaardige opvang in hun gastland kunnen rekenen. Het verhoogt hun kansen om er zich succesvol te integreren. Het systeem zorgt er vooral voor dat de vluchtelingen uit de handen blijven van mensenhandelaars en hun leven niet hoeven te riskeren over zee of langs levensgevaarlijke sluipwegen.
Ook buiten de collecte om kunnen gelovigen hun solidariteit uiten door een bijdrage te storten op rekeningnummer BE06 7340 1936 2522 van het Interdiocesaan Centrum, Guimardstraat 1 - 1040 Brussel, met vermelding: ‘Syrische vluchtelingen Kerstmis 2017’.
Alvast bedankt voor uw bijdrage!

VORMSELVOORBEREIDING
De kandidaat-vormelingen van Kortrijk-Dutsel en Sint-Pieters-Rode worden op maandag 11 december om 17.45 uur in de kerk van Sint-Pieters-Rode verwacht voor een catechesemoment. Wie het wenst kan aansluitend mee eucharistie vieren om 19.00 uur.
En de kandidaat-vormelingen van Nieuwrode, die worden op donderdag 14 december om 17.45 uur in de Sint-Lambertuskerk verwacht. Ook zij kunnen daarna om 19.00 uur mee eucharistie vieren.

FEDERATIEPLOEG
Op vrijdag 15 december is er een vergadering voor de leden van de federatieploeg, om 14.00 uur in de pastorie van Holsbeek Sint-Maurus.

BIJ ONS GEDOOPT
Op zondag 15 oktober werden in de Sint-Mauruskerk van Holsbeek twee kindjes gedoopt.
Eerst was er het Heilig Doopsel van Elise Lemmens, dochter van Steve Lemmens en Bie Schierhout; zij wonen aan de Kortrijksebaan. Peter en meter zijn Cedric Lemmens en Marlies Schierhout.
En dan het doopsel van Liv Vuerinckx, dochter van Kris Vuerinckx en Karen Buisset van de Dutselstraat. Peter en meter zijn Steve De Keyzer en Sofie Scheys.
Op zaterdag 28 oktober werd in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt: Louis Boogaerts, zoon van Willem Boogaerts en Inge Lahey; zij wonen in de Dutselhoek. Peters zijn Jurgen Lahey en Pieter Boogaerts.
Op zaterdag 18 november werd Seppe Bolsens in de Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Seppe is de zoon van Paul Bolsens en Greet Bloemen; zij wonen op de Leuvensebaan. Peter en meter zijn Gerard Bloemen en Martine Vanclair.
Op zaterdag 2 december werd in onze Sint-Mauruskerk Daan Piron gedoopt, zoontje van Inge Piron. Peters zijn Kevin Piron en Michael Piron.
Op zaterdag 9 december werd in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt: Elise Vuegen, dochter van Roel Vuegen en Nohaleen Vanderleenen uit de Dellestraat. Peter en meter zijn Kris Vuegen en Julie Van der Straeten.
Gods Zegen voor deze gezinnen.

BIJ ONS OVERLEDEN
Op dinsdag 31 oktober was er in onze Sint-Mauruskerk de kerkelijke uitvaart van Achille Hendrickx. Hij werd geboren in Holsbeek op 10 september 1939 en is overleden in het UZ Gasthuisberg op 25 oktober 2017. Hij woonde op de Biekedelle.

Het laatste stuk levensweg van Achille was niet gemakkelijk. Ineens kreeg zijn hele actieve leven een andere wending. Tussen februari en augustus verbleef hij in het ziekenhuis en daarna vond hij een thuis in het rusthuis. In juni had men ook ontdekt dat hij zwaar lijdend was. Nee, het was allemaal niet gemakkelijk om zo getekend te zijn. En toch werd er het beste van gemaakt. In die laatste zonnige herfstdagen genoot hij nog van de wandelingen die zijn gezin met hem maakte. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht. Het zou maar voor enkele dagen zijn. Het waren dagen van stilaan afscheid nemen. Zijn gezin, dat hem in al die tijd zo sterk nabij is geweest, was hem ook in deze dagen dag en nacht nabij. Elk heeft op zijn manier afscheid kunnen nemen. Achille zei: “Er is maar ene weg”. Zijn gezin was ook bij hem toen hij de ene weg naar de Eeuwigheid is gegaan.
Zijn gezin beschreef Achille als een doordrijver, voor iedereen in de weer. Toen hij jonger was, ging hij overal klussen. De boog mocht niet altijd gespannen staan, zei hij, en hij dronk graag een pintje. Hij was gul en gaf graag weg als hij daarmee kon helpen. Zo was er zijn inzet voor mensen in Wit-Rusland. Lange jaren heeft hij het beste van zichzelf gegeven bij PBE, vroeger heeft hij nog even bij Stella gewerkt.
Zijn gezin was hem dierbaar. Voor hen was hij Pappie. Met Maria heeft hij lange jaren lief en leed gedeeld, “goede en kwade dagen, ziekte en gezondheid” zoals ze eens aan elkaar voor het Altaar van de Heer hadden beloofd. Na haar sterven op 20 mei 2010 heeft hij goed zijn plan getrokken: hij kookte, deed de strijk en ging moedig zijn weg. Voor zijn kinderen was hij een goede vader, streng maar rechtvaardig. Voor zijn kleinkinderen was hij een goede grootvader, behulpzaam, ze mochten hem alles vragen, hij was er altijd voor hen.
Achille kon genieten van de mooie dingen van het leven. Hij was een levensgenieter, een Bourgondiër. Hij had een stevige vriendengroep; het plotse sterven van Romain heeft hem pijn gedaan. Hij was gastvrij, aan tafel was er altijd plaats. Hij had verschillende hobby’s: er was het bierbrouwen, de fotografie, het hobbykok zijn. In zijn hobby’s is hij altijd tot het uiterste gegaan.
Het geloof dat hij thuis had meegekregen, heeft hij altijd in zijn hart bewaard. Ook in zijn laatste uren hebben we dat gezien. Hij liet de priester vragen die hem de handen oplegde en zalfde met de ziekenolie. Voor hem was dit sterven niet het einde van alles, niet de ondergang van alles, maar de Overgang naar het Eeuwige Leven bij God. Daar is alle lijden en pijn voorbij en daar mogen we weer samen zijn met hen die we hier moesten missen. Dat gunnen we Achille nu ook na die laatste moeilijke tijd. In liefde en gebed blijven we met elkaar verbonden, over de grens van dit leven. Ons gebed nu en in de toekomst is dat Achille gelukkig mag zijn bij God, bij Moeder Maria en de heiligen, samen met Maria en die vele anderen die hem voorgingen op de weg naar de Eeuwigheid.
Pastoor A. PenneOPDRAGEN HEILIGE MISSEN
Het is een oud en goed gebruik om te bidden voor de overledenen en Heilige Missen te laten opdragen voor hun zielenrust. Voor het opgeven van misintenties kan men terecht op de pastorij aan de Rotselaarse baan 10, voor of na de Missen in de sacristie of men kan een enveloppe met de misintentie en het stipendium (voor een weekendviering is dat 15 euro en voor een weekdagviering 11 euro) in de brievenbus van de pastorij stoppen.

CHRISTUS KONINGVIERING
Chiro Holsbeek Sint-Maurus gaf het beste van zichzelf tijdens de viering van Christus Koning op zondag 26 november in de Sint-Mauruskerk. De kinderen zongen uit volle borst mee, een Chirobandje speelde muziek. Met het jaarthema ‘Iedereen Chironaut’ werd een heuse raket op het altaar opgesteld. Een raket om jongeren ‘ruimte’ te geven om te spelen, zoals het toneeltje leerde, maar ook een raket om hemel en aarde te verbinden. Het evangelie riep namelijk op tot meer hemel op aarde met de werken van barmhartigheid (Mat. 25, 31-46): ‘geef wie honger heeft te eten, geef wie dorst heeft te drinken, geef kleding aan de behoeftigen, verzorg de zieken, ontvang de vreemdelingen en bezoek de gevangenen’. Met deze woorden weet jong en oud zich gesterkt om samen het goede te doen, om zorg te dragen voor elkaar, gedragen vanuit Jezus’ liefde.
Na de mis volgden nog de lekkere ballekes met kriekskes en enkele grote spelen met alle leeftijdsgroepen van de Chiro samen. Het was een fijne, creatieve en voldane dag.
Bravo Chiro!

KERSTMARKT KLIM-OP
De Vrije Basisscholen Klim-Op Nieuwrode en Holsbeek houden op vrijdag 15 december een kerstmarkt. U kunt er terecht voor cadeautjes, decoratie, juweeltjes, een hapje en een drankje, van 17.00 tot 21.00 uur in de kleuterschool in de Sint-Maurusstraat 1.