Home
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 344109 .

Nieuws > Parochienieuws Holsbeek-Sint-Maurus

SINT-MAURUS
HOLSBEEK

LITURGIE IN DE FEDERATIE HOLSBEEK

Zaterdag 16 oktober – Eucharistieviering – 29e zondag door het jaar

Sint-Pieters-Rode –
17.30 uur
H.Mis voor Vitaline Vermaelen en Armand Demarsin (zielenschaal)

Holsbeek - 19 uur
Heilige Mis voor Ninette Mellaerts

Zondag 17 oktober – Eucharistieviering – 29e zondag door het jaar
Kortrijk-Dutsel – 9 uur
Heilige Mis voor de levende en overleden parochianen

Nieuwrode - 10.30 uur
Jgt voor Annemie Ruttens
Jgt voor Frans Mertens

Holsbeek - 15 uur: Viering met kinderzegen

Maandag 18 oktober - Eucharistieviering – Sint-Pieters-Rode - 19 uur
Feest van de heilige Lucas, evangelist
Heilige Mis voor Julia en Sonja Bosmans, Jozef Gijbels en Maria Valkenborgs, Staf en Livinus Gijbels.

Dinsdag 19 oktober - Eucharistieviering – Holsbeek - 9 uur
Gedachtenis van de heiligen Johannes de Brébeuf en Isaac Jogues, priesters, en gezellen, martelaren
Heilige Mis voor de overledenen van de familie Desmecht-Vander Roost

Woensdag 20 oktober – Eucharistieviering – Kortrijk-Dutsel - 19 uur
Heilige Mis voor Patrick Scheerlinck (26/30)

Donderdag 21 oktober - Eucharistieviering – Nieuwrode - 19 uur
Heilige Mis voor overleden ouders en familie Peeremans (16/20)

Vrijdag 22 oktober - Eucharistieviering – Holsbeek - 9 uur
Gedachtenis van de heilige Johannes-Paulus II, paus
Heilige Mis voor Richard Vander Eeckt

Zaterdag 23 oktober – Eucharistieviering – 30e zondag door het jaar

Nieuwrode - 14 uur
Heilige Doopsel van Janne Laforce

Sint-Pieters-Rode –
17.30 uur
H.Mis voor Roger Vuerinckx (zielenschaal)
H.Mis voor Robert Deridder (27e/30)

Holsbeek - 19 uur
Eerste jaargetijde voor Willy Caluwaerts

Zondag 24 oktober – Eucharistieviering – 30e zondag door het jaar
Kortrijk-Dutsel – 9 uur
H. Mis ter ere van Onze-Lieve-Vrouw en de Heilige Antonius

Nieuwrode - 10.30 uur
H.Mis voor overledenen

Holsbeek - 13 uur
Heilig Doopsel van Florianne Coteur

Maandag 25 oktober - Eucharistieviering – Sint-Pieters-Rode - 19 uur
Heilige Mis voor een goede behandeling van een zieke, voor overleden familieleden en de verlaten zielen

Dinsdag 26 oktober - Eucharistieviering – Holsbeek - 9 uur
Heilige Mis voor Pastoor Frans Dedobbeleer, Pater Bavo Matthys, kapelaan Jan Pornel en hun overleden familie

Woensdag 27 oktober – Eucharistieviering – Kortrijk-Dutsel - 19 uur
Heilige Mis voor overleden ouders en familie Peeremans (17/20)

Donderdag 28 oktober - Eucharistieviering – Nieuwrode - 19 uur
Feest van de heiligen Simon en Judas, apostelen
Heilige Mis voor Chiara Kemal

Vrijdag 29 oktober - Eucharistieviering – Holsbeek - 9 uur
Heilige Mis voor Patrick Scheerlinck (27/30)

Zaterdag 30 oktober – Eucharistieviering – 31e zondag door het jaar

Holsbeek - 11 uur
Gedachtenisviering voor Angele Geets

EERSTE COMMUNIE 2021
Op zondagmorgen 10 oktober ontvingen 15 kinderen uit Kortrijk-Dutsel en Sint-Pieters-Rode de eerste communie in de Sint-Catharinakerk van Kortrijk-Dutsel.
Van harte proficiat!

NAAMOPGAVE VORMELINGEN 2022
De uitgestelde vormselvieringen van dit jaar zijn nog maar pas achter de rug, maar tijdens het weekend van zaterdag 23 en zondag 24 oktober krijgen de vormelingen van 2022 al de gelegenheid hun naam op te geven.
Bij hun doopsel werd hun naam door hun ouders aan de gemeenschap bekend gemaakt. Bij hun naamopgave bevestigen zij zelf dat zij op weg willen gaan naar hun vormsel. Daartoe hebben zij de steun en de hulp nodig van hun ouders en van hun parochiegemeenschappen. Die staan achter hen en willen hen helpen en bijstaan op weg naar dit christelijk feest.

Een naam dat ben jij zelf. Niet alleen voor de wereld ben je uniek, je naam staat ook geschreven in de palm van Gods hand. En daarvan wil je parochiegemeenschap getuige zijn bij het opgeven van je naam als kandidaat voor het vormsel.

De naamopgaven hebben plaats op zaterdagavond om 17.30 uur in de kerk van Sint-Pieters-Rode voor de kandidaat-vormelingen van Kortrijk-Dutsel en Sint-Pieters-Rode, om 19.00 uur in de Sint-Mauruskerk voor die van Holsbeek en op zondagmorgen om 10.30 uur in Nieuwrode.

MISSIEZONDAG
De omhalingen van zaterdag 23 en zondag 24 oktober gaan naar de organisatie Missio. Christenen worden opgeroepen het wereldmissiewerk te steunen. Missio verdeelt middelen op een evenwichtige manier over de bisdommen met de meeste noden. Door uw steun kan Missio de boodschap van Christus wereldwijd uitdragen.

WIJ BIDDEN HET ROZENHOEDJE ...
... in de maand oktober, elke weekdag 25 minuten voor de Mis: op maandagavond om 18.35 u in de kerk van Sint-Pieters-Rode, op dinsdag- en vrijdagmorgen om 8.35 u in de Sint-Mauruskerk van Holsbeek, op woensdagavond om 18.35 u in de kerk van Kortrijk-Dutsel en op donderdagavond om 18.35 u in de kerk van Nieuwrode.

Enkele jaren geleden deed Paus Franciscus deze oproep: “Ik vernieuw de uitnodiging aan iedereen om elke dag van de maand oktober de rozenkrans te bidden, met aan het einde de antifoon ‘Onder uw bescherming’ en het gebed tot de heilige Aartsengel Michaël, om de aanvallen van de duivel, die verdeeldheid wil zaaien in de Kerk, af te weren.” Sluiten wij ons aan bij dit verzoek van de Heilige Vader.

ALLERHEILIGEN
Met Allerheiligen gedenken wij bijzonder de overledenen die vanuit onze parochiegemeenschappen een gelovig afscheid hebben gekregen. Dat zal dit jaar gebeuren op zondag 31 oktober om 17.30 uur in de kerk van Sint-Pieters-Rode en om 19.00 uur in de Sint-Mauruskerk; op maandag 1 november om 09.00 uur in Kortrijk-Dutsel en om 10.30 uur in Nieuwrode.
Op maandagavond 1 november is er geen viering in Sint-Pieters-Rode.

WERKEN IN DE SINT-PIETERSKERK
Op een vergadering met de aannemers van de werken aan de kerk van Sint-Pieters-Rode is het ondertussen duidelijk geworden: de werken aan de verwarming starten in de week van 8 november. Omdat het o.m. om het aanleggen van vloerverwarming gaat, wordt de kerk de week ervoor helemaal leeg gemaakt. Daarom zal de Allerheiligenviering van zondag 31 oktober om 17.30 uur voorlopig de laatste viering in Sint-Pieters-Rode zijn. Tot het einde van de werken - wellicht tot eind 2021 - gaan alle vieringen van Sint-Pieters-Rode op de gewone uren door, in de Sint-Catharinakerk van Kortrijk-Dutsel.
Via dit parochieblad houden we u op de hoogte van de vordering van de werkzaamheden.
(PG)

VORMSELVIERINGEN
Ook dit jaar zijn de vormselvieringen niet in het voorjaar kunnen doorgaan. Voor de kinderen die vorig jaar in het 6e leerjaar zaten en ondertussen naar de middelbare school gaan, waren er op zaterdag 2 oktober eindelijk twee vormselvieringen: een eerste om 15.00 uur in Holsbeek Sint-Maurus en een tweede om 17.00 uur in de kerk van Sint-Pieters-Rode. Gelukkig was net de dag ervoor de mondmaskerplicht in de kerk afgeschaft, zodat de vormelingen weer breed lachend op de foto konden.
Het vormsel werd toegediend door Patrick Maervoet, deken van de pastorale regio Leuven, bijgestaan door Pastoor Penne.
Onze geloofsgemeenschappen feliciteren langs deze weg nogmaals deze vormelingen en hun families!

VIERINGEN ROND SINT-FRANCISCUS
Tijdens het weekend van 2 en 3 oktober stonden de vieringen in Holsbeek Sint-Maurus, Kortrijk-Dutsel en Nieuwrode in het teken van Sint-Franciscus. Omdat deze heilige gekend is als dierenvriend, werd aan de kinderen gevraagd hun geliefd knuffeldier mee te brengen. Die werden op het einde van de viering door pastoor Penne gezegend.
In de kerk van Kortrijk-Dutsel was er op zondagnamiddag ook een kort gebedsmoment, met zegening van ‘echte’ dieren. Een tiental viervoeters en hun baasjes kwamen er op af, ondanks het slechte weer.
Een verslag daarvan kan bekeken worden op www.robtv.be.

MISINTENTIES
U kan nog steeds een misintentie aanvragen voor een overleden familielid, vriend of kennis. Zolang het aantal aanwezigen in een eucharistieviering beperkt is tot 15, nemen we in principe maar één intentie per viering aan en raden we de families aan tijdig te reserveren. Een misintentie kost 15,00 €; u kunt zich daarvoor wenden tot de contactpersonen van uw parochie

AANDACHT!
Door herstructureringen bij bpost kan Kerk & Leven voortaan zowel op dinsdag, woensdag als donderdag in uw brievenbus vallen. En dat kan van week tot week verschillen.
Als u op donderdag uw parochieblad nog niet ontvangen hebt, dan kan u dat melden, ofwel via een online formulier op www.kerkenleven.be/nietontvangen, ofwel met een mail naar nietontvangen@kerknet.be. Vermeld steeds uw naam en adres, alsook uw abonneenummer (de 8 cijfers die boven uw adres staan afgedrukt).
Uw melding komt bij uitgeverij Halewijn terecht, die u een nummer nastuurt en een klacht indient bij de post.
U kunt ook telefoneren naar de dienst Parochiebladen op het nummer 03 210 08 30. Of naar de lokale contactpersoon van uw parochie natuurlijk (zie in de linker kolom op blz. 2).
Hou er rekening mee dat de post soms rare bokkensprongen maakt! Zo was het parochieblad van de Federatie Holsbeek vorige week een dag eerder bij de ouders van pastoor Penne in Oost-Vlaanderen, dan dat het hier in onze parochies verdeeld werd! Begrijpe wie kan!

VERSCHILLENDE VORMEN VAN KERKELIJKE UITVAART
De Orde van dienst voor de uitvaartliturgie kent verschillende vormen van afscheid nemen. De meest bekende vorm is een uitvaartmis of een gebedsviering in de parochiekerk.
Toch zijn er ook nog andere vormen mogelijk om gelovig afscheid te nemen. Voor die andere vormen kan men ook de pastoor vragen zodat het binnen het parochiekader een plaats heeft.
Er zijn families die er voor kiezen (met vooraf al dan niet een viering) om gelovig afscheid te nemen op de begraafplaats. Dan komt de pastoor naar de begraafplaats en bidt daar de afscheidsgebeden.
Nogal wat families willen met een eigen viering afscheid nemen in het crematorium of op een andere plaats. Ook hierbij kan men aan de pastoor vragen om de afscheidsgebeden uit te spreken.
Wanneer families de pastoor vragen om de afscheidsgebeden op de begraafplaats of een andere plaats te komen bidden, krijgen deze mensen ook een gedachteniskruisje in de parochiekerk en worden ze ook herdacht bij de Allerheiligenviering. Doordat men beroep deed op de pastoor is het dan ook een parochiaal gebeuren geworden. De begrafenisondernemingen zijn hiervan ook op de hoogte, zij bespreken deze mogelijkheden ook met de families.

WE ZIJN ALLEEN VOOR DE WET GETROUWD…
Onlangs vroeg mij iemand: “We zijn ooit alleen voor de wet getrouwd, zouden we in alle eenvoud ons huwelijk ook kerkelijk kunnen laten inzegenen?” Natuurlijk kan dat. Er hoeft voor een huwelijk geen grote plechtigheid gehouden te worden. In alle eenvoud met het bruidspaar, twee getuigen en de pastoor kan het Sacrament van het huwelijk plaats vinden. Aan zo een eenvoudige plechtigheid zijn ook geen kosten verbonden. Wie dit wenst, neemt contact op met de pastoor.

HET ANGELUS
Toen het rond Pasen duidelijk werd dat er enige tijd geen vieringen in onze kerken konden gehouden worden, werd binnen de federatie afgesproken de klokken in onze kerktorens wat meer te laten luiden, o.a. om 20.00 uur, samen met de dankbetuigingen die her en der gehouden werden voor het zorgpersoneel. Op sommige plaatsen werd daarvoor het Angelus ingeschakeld.
Ondertussen werd binnen de federatieploeg afgesproken vanaf 1 augustus in alle kerken het Angelus op dezelfde tijdstippen te luiden, nl. om 12.00 uur ’s middags en om 18.00 uur ’s avonds. Alleen in Kortrijk-Dutsel weerklinkt het Angelus ook nog om 08.00 uur ’s morgens; daar is dat immers al een jarenlange traditie. Het luiden om 20.00 uur valt weg.
Over Het Angelus vindt u een filmpje op het YouTubekanaal van Pastoor Penne:
https://www.youtube.com/watch?v=avBY62ciJY0.

MARIABEELDEN VOOR AAN DE GEVEL
Er zijn nog steeds enkele gietstenen Mariabeelden beschikbaar om buiten aan de gevel te hangen. In onze parochies zijn er al ruim 25 beelden verspreid. Ze kosten 18 euro. Wie er een wenst, neemt best contact op met de pastoor.

UITZENDINGEN OP RADIO MARIA VANUIT HOLSBEEK
Sinds begin september 2017 worden de Missen op dinsdag- en vrijdagmorgen om 9.00 uur in de Sint-Mauruskerk van Holsbeek uitgezonden op Radio Maria Vlaanderen. Heel wat parochianen uit onze federatie luisteren regelmatig. Met een de DAB+-radio is het goed te beluisteren en ook via www.radiomaria.be.
Wie televisie kijkt met een decorder van Telenet kan via kanaal 912 ook luisteren.
Op woensdagmorgen om 8.30 uur bidt Pastoor Penne ook het kerkelijk ochtendgebed voor op Radio Maria.
Voor veel mensen is Radio Maria (met als studio in de kerk van Egenhoven) een grote rijkdom voor hun geloofsleven. Probeer het ook eens.

DURF UW KERKELIJKE UITVAART VASTLEGGEN!
In de afgelopen tijd was er in elk van onze parochies wel eens verontwaardiging omdat mensen van wie bekend was dat ze gelovig en kerkelijk waren geen kerkelijke uitvaart kregen van hun nabestaanden. Dikwijls was het zo dat het een weduwe of weduwnaar was van wie de partner wel een kerkelijke uitvaart had gekregen en nu de laatste van het echtpaar overleed, kreeg deze van de nabestaanden geen kerkelijke uitvaart. Heel dikwijls hoor je dan: “Dat kan toch niet de wens geweest zijn van die overledene”. Heel wat gelovige mensen vragen zich af: ga ik van mijn kinderen of familieleden nog een kerkelijke uitvaart krijgen?
Als u zeker wil zijn dat er na uw overlijden gebeurt wat uw wens is, dan is het gemakkelijk op te lossen. U gaat naar het gemeentehuis en u laat gewoon vastleggen dat u een kerkelijke uitvaart wil, of u begraven of gecremeerd wilt worden en op welke begraafplaats u wilt begraven of bijgezet worden. Wanneer u het daar vastlegt, dan zal er gebeuren wat u het wilt. Leg uw wensen daarrond duidelijk vast, ook al vermoedt u dat uw familieleden het wel weten en zullen doen. Heel wat mensen zijn in de afgelopen tijd al naar het gemeentehuis gegaan en hebben dat gedaan. Er zijn geen kosten aan verbonden en het stelt mensen gerust.
Gewoon doen!

BIJ ONS GEDOOPT
Op zondag 19 juli 2020 werd Lien Kempeneers in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Zij is de dochter van Dirk Kempeneers en Wendy Theys; zij wonen op de Kortrijksebaan. Peter en meter zijn Wim Van Orshoven en Els Kempeneers.
Op dinsdag 28 juli werd in onze Sint-Mauruskerk Miel De Meyer door Pastoor Penne gedoopt. Hij is de zoon van Cedric De Meyer en Chana De Win uit Rijmenam. Peter en meter zijn Jonas Moons en Lynn De Becker.
Op zaterdag 15 augustus werden Maylen en Lander Deckmyn in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Zij zijn de kinderen van Sam Deckmyn en Katrien Vermaelen uit de Bergestraat. Meters van Maylen zijn Ilse Deckmyn en Liesbet Vermaelen. Peter en meter van Lander zijn Rob Raymaekers en Eef Vermaelen.
Op zondag 20 september werd Isaak Eykens in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Isaak is de zoon van Jo Eykens en Elise Janssens uit de Smisstraat. Peter en meter zijn Sam Eykens en Margot Janssens.
Op zondag 14 februari 2021 werd Jones De Smet in onze Sint-Mauruskerk door pastoor Penne gedoopt. Hij is de zoon van Jonas De Smet en Anne Peeters uit het Langeveld. Meters zijn Yvonne Dekelver, Kathy Elsen en Jolien Salu.
Op zaterdag 10 april werd Otis Vandelaer in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Otis is het zoontje van Hannes Vandelaer en Anneleen Janssens en het broertje van Matteo; zij wonen in de Kartuizerstraat. Peter en meter zijn Wouter Janssens en Sara Lemmens.
Op zaterdag 24 april werd Benjamin De Oliveira Chagas Grachinha Da Silva in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Benjamin is de zoon van Claudio Grachinha Da Silva en Janaina De Oliveira Chagas, van de Nobelberg. Peter en meter zijn Antonio Manuel Correia Guedes Cardoso en Jaqueline Tavares Da Silva.
Op zondag 27 juni werd Sebastien Vanholsbeeck in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Hij is het zoontje van Bert Vanholsbeeck en Wendy Gijsegom uit Testelt. Peter en meter zijn Rudi Gijsegom en Mieke Blockx.
Op zondag 18 juli werd Celine Peeters in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Celine is het dochtertje van Hendrik Peeters en Tamara Van den Bergh uit de Kartuizersstraat. Peter en meter zijn William Peeters en Tina Vleminckx.
Op zondag 15 augustus, Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming, werd Sia Peeters in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Zij is de dochter van William Peeters en Dorien Sellekaerts, uit de Kartuizersstraat. Meters zijn Jade Michiels en Lotte Van den Wijngaerd.
Op zondag 29 augustus werd Brent Wittemans-Van Den Bergh in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Brent is het zoontje van Kristof Van Den Bergh en Ils Wittemans van de Chartreuzenberg. Meters zijn Shelsey Landuyt en Katleen Geets.
Op zondag 12 september werden Mathijs en Emma Bellens in de Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Zij zijn de kinderen van Jo Bellens en Julie Binon, van de Berkendreef. Peter en meter van Mathijs zijn Hans Couck en Tinne Bellens; peter en meter van Emma zijn Alexander Binon en Loes Bellens.
Op zondag 3 oktober werd Raf Hoedemaekers in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Raf is het zoontje van Sam Hoedemaekers en Marie Frateur uit het Langeveld. Peter en meter zijn Nisse Behets en Loulou Dourée.
Gods Zegen voor deze gezinnen.

KERKELIJK HUWELIJK
Op zaterdag 25 september 2021 hebben Andi Coessens en Lenka Ceulemans elkaar het ja-woord gegeven in het Sacrament van het Huwelijk in onze Sint-Mauruskerk. Getuigen waren Alan Coessens, Kevin Ceulemans, Lincy Brandts en Brenda Vanhoegaerden.
Gods Zegen voor hun toekomst.

OPDRAGEN HEILIGE MISSEN
Het is een oud en goed gebruik om te bidden voor de overledenen en Heilige Missen te laten opdragen voor hun zielenrust. Voor het opgeven van misintenties kan men terecht op de pastorij aan de Rotselaarse baan 10, voor of na de Missen in de sacristie of men kan een enveloppe met de misintentie en het stipendium (voor een weekendviering is dat 15 euro en voor een weekdagviering 11 euro) in de brievenbus van de pastorij stoppen.

EEN NIEUWE KERKRAAD
Onlangs had de verkiezing plaats voor een nieuwe kerkraad. Voorzitter blijft Irene Peeters, secretaris blijft Dries Vanysacker, penningmeester blijft Staf Vandenbergh, leden zijn Carine Vandeput en Xavier Defrere.

SINT-MAURUS, NU OOK OP VAT VERKRIJGBAAR!
In het zevende nummer van ons parochieblad uit 2016 werden de ambachtelijke brouwers gevraagd om ook eens een Sint-Maurusbier uit te brengen. Aanleiding was de introductie van het “Sint-Maurusbrood” bij de plaatselijke warme bakker. Walt en Vicky verkopen nog steeds af en toe dat licht grof brood op basis van geplette tarwe, momenteel ligt er “Theophiel” in de rekken, een donker veelgranenbrood.

We zijn ondertussen vijf jaar verder, en op de menukaart van Cafetaria “De Schuur” van de Sportschuur (in de Sint-Maurusstraat) staan al een unieke verzameling van de meest uiteenlopende streekbieren, maar een echt eigen bier des huizes ontbrak nog aan het gamma.

Uitbaters Manuela en Nico vulden de - omwille van corona - noodgedwongen vrije tijd creatief in met het zoeken naar een eigen bier. Het werd een zacht licht hoppig bier van hoge gisting, met een toets van cardamon en citrus. Brouwerij Wilderen werd aangezocht om het 6° sterke blonde bier te brouwen.

Een naam ontbrak evenwel nog, maar een oproep bij de vaste klanten bracht alvast heel wat suggesties naar voor. De naam “Sint-Maurusbier”, met verwijzing naar de kerk, de parochiezaal en de Koninklijke Fanfare Sint-Maurus in de onmiddellijke buurt, en de straatnaam er bovenop, werd door Jos Libotton aangebracht en haalde het van de andere voorstellen.

Sint-Maurus was een leerling van Sint-Benedictus en hij treedt met dit bier in de voetsporen van zijn leermeester. In de jaren '80 brouwde Pierre Celis in Hoegaarden immers een zwaar bruin abdijbier Sint-Bénédict (later Bénédict) in zijn brouwerij “De Kluis”.

Pastoor Andy Penne, samen met de fiere ouders Nico en Manuela, voorzitter Rudy Janssens van de parochieploeg Sint-Maurus en dooppeter Jos Libotton kwamen samen om het bier officieel “in te drinken”. Dat kan u overigens ook, een prima gelegenheid om de viering bij te wonen in de Sint-Mauruskerk en u nadien zelf te vergewissen van het nieuwe product. Het is enkel verkrijgbaar in “De Schuur”, en wordt er fris getapt van ’t vat, in glazen waarop de kerktoren van de Sint-Mauruskerk fier en trots prijkt.
(Rudy Janssens, hobbybrouwer)

KWB LEUVEN HULP
Op zondag 24 oktober organiseert KWB Leuven Hulp een wandeltocht "Dwars door Holsbeek", dit voor een goed doel, nl. Leuven Hulp.
Vertrek aan de Sint-Mauruszaal in Holsbeek tussen 8.00 en 15.00 uur. Er zijn twee wandelingen van resp. 8 en 12 km. Je kunt ze ook combineren en dan zijn ze 20 km lang.
De deelnameprijs is 1,50 euro (kinderen beneden 12 jaar gratis). Er is ook eten en drinken aan democratische prijzen.
Contactpersoon: Werner Vonck, werner.vonck@skynet.be, 016 444 003 of 0471 463 441.