Home
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 323680 .

Nieuws > Parochienieuws Holsbeek-Sint-Maurus

SINT-MAURUS
HOLSBEEK

zaterdag 10 oktober
19.00 u: Eucharistieviering
H. Mis voor overledenen

dinsdag 13 oktober
09.00 u: Eucharistieviering
H. Mis voor Albert Blancke en Andrea de Clercq, overleden ouders en schoondochter

vrijdag 16 oktober
09.00 u: Eucharistieviering
Gedachtenis van de Heilige Margaretha-Maria Alacoque, maagd
H. Mis voor Richard Van Der Eeckt

zaterdag 17 oktober
19.00 u: Eucharistieviering
H. Mis voor overledenen

dinsdag 20 oktober
09.00 u: Eucharistieviering
H. Mis voor Mattheus Op ’t Roodt en familie

vrijdag 23 oktober
09.00 u: Eucharistieviering
Gedachtenis van de Heilige Johannes van Capestrano, priester
H. Mis voor Jozef Pauwels en Julie Van VreckhemVORMSELVIERINGEN 2020
Op zaterdag 26 september hadden in onze parochiefederatie eindelijk de vormselvieringen van dit jaar plaats. De kinderen, waarvan de meesten vorig jaar in het 6e leerjaar zaten, gaan ondertussen naar de middelbare school. Niet alleen dat, maar ook de uitzonderlijke maatregelen die moesten getroffen worden, maakten dat deze vieringen niet helemaal als andere jaren konden gebeuren.
Pastoor Penne en Vormheer Steven Wielandt reden die zaterdagnamiddag van de ene kerk naar de andere, waar telkens tijdens een korte plechtigheid de vormelingen van die parochie hun doopbeloften vernieuwden en het vormsel ontvingen.
Proficiat voor deze vormelingen en hun families!
In het parochieblad van vorige week kon u al kennis maken met de vormelingen van onze vier parochies. Maar op zaterdag 26 september was er in de Sint-Mauruskerk van Holsbeek nog een vijfde vormselviering. Want niet minder dan 12 kinderen van de buurtparochie Sint-Carolus (Holsbeek – Plein) gaven er de voorkeur aan ook binnen onze federatie hun doopgeloften te hernieuwen en het sacrament van het vormsel te mogen ontvangen.
Ook deze vormelingen en hun families wensen wij van harte proficiat.

OKTOBER ROZENKRANSMAAND
Nog tot het einde van de maand oktober bidden we het rozenhoedje voor de avondmissen van maandag in Sint-Pieters-Rode en op donderdag in Nieuwrode, telkens om 18.40 uur.

NAAMOPGAVE VORMELINGEN 2021
Door de coronaomstandigheden hebben we nog maar pas de vormselvieringen van dit jaar achter de rug. Toch zullen de vormelingen van volgend jaar in het weekend van zaterdag 17 en zondag 18 oktober al hun naamopgave doen. De vormelingen van Kortrijk-Dutsel en Sint-Pieters-Rode doen dat samen in de viering van zaterdag 17 oktober om 9.00 uur in de kerk van Sint-Pieters-Rode; de vormelingen van Holsbeek in de viering van zaterdag 17 oktober om 19.00 uur in de Sint-Mauruskerk en de vormelingen van Nieuwrode in de viering van zondag 18 oktober om 10.30 uur in de Sint-Lambertuskerk. We dragen onze vormelingen in deze dagen bijzonder mee in onze gebeden.

Je ouders hebben je een naam gegeven. Zij hebben je vanaf je geboorte bij die naam geroepen. Je naam is een wezenlijk deel van je persoon. Door die naam krijg je een eigen identiteit. In de loop van je geschiedenis heb je die naam gevuld met jouw eigen manier van denken en voelen, met je eigen uitstraling. Ook al dragen andere mensen diezelfde naam als jij, jouw naam klinkt apart, uniek. Wanneer jij bij je naam wordt geroepen, wordt jij bedoeld, jij en niemand anders.

INSCHRIJVING EERSTE COMMUNIE 2021
Op maandag 19 oktober is er om 20.00 uur in de kerk van Sint-Pieters-Rode een inschrijvingsavond voor de kinderen die in 2021 de Eerste Communie willen ontvangen.
Alle kinderen die in 2013 geboren zijn en in een van onze vier parochies wonen, hebben normaal een uitnodiging via de post ontvangen. Ook wie buiten onze parochies woont, mag aansluiten bij de voorbereidingen van de Eerste Communie.
Welkom.GEWIJZIGDE MISTIJDEN DIT WEEKEND
Dit weekend zijn sommige mistijden vanwege de eerstecommunievieringen gewijzigd. Zo zal de zondagsmis in Kortrijk-Dutsel uitzonderlijk plaatshebben om 08.15 uur. Voor 09.00 uur hebben we immers geen priester kunnen vinden. In de wijde omgeving zijn alle beschikbare priesters gevraagd, maar allen hadden ze andere verplichtingen. Om de mensen die op zaterdag niet naar de Mis kunnen gaan, zal pastoor Penne op zondagmorgen om 8.15 uur dus de Mis opdragen in de kerk van Kortrijk-Dutsel.
Omwille van de twee eerstecommunievieringen op zondag in de kerk van Nieuwrode, kan er daar geen viering doorgaan om 10.30 uur. We vragen de gelovigen van Nieuwrode om uitzonderlijk aan te sluiten bij de vieringen op zaterdagavond in Sint-Pieters-Rode om 17.30 uur of in Holsbeek Sint-Maurus om 19.00 uur. Of op zondagmorgen om 08.15 uur in Kortrijk-Dutsel (zie hoger).

KRUISOPLEGGING
Tijdens het weekend van 12 en 13 september – twee weken voor hun vormsel – kregen de vormelingen van dit jaar een kruisje opgelegd, dat ze tijdens hun vormsel zullen dragen en daarna bij hen thuis een mooie plaats zullen geven.

WE ZIJN ALLEEN VOOR DE WET GETROUWD…
Onlangs vroeg mij iemand: “We zijn ooit alleen voor de wet getrouwd, zouden we in alle eenvoud ons huwelijk ook kerkelijk kunnen laten inzegenen?” Natuurlijk kan dat. Er hoeft voor een huwelijk geen grote plechtigheid gehouden te worden. In alle eenvoud met het bruidspaar, twee getuigen en de pastoor kan het Sacrament van het huwelijk plaats vinden. Aan zo een eenvoudige plechtigheid zijn ook geen kosten verbonden. Wie dit wenst, neemt contact op met de pastoor.

HET ANGELUS
Toen het rond Pasen duidelijk werd dat er enige tijd geen vieringen in onze kerken konden gehouden worden, werd binnen de federatie afgesproken de klokken in onze kerktorens wat meer te laten luiden, o.a. om 20.00 uur, samen met de dankbetuigingen die her en der gehouden werden voor het zorgpersoneel. Op sommige plaatsen werd daarvoor het Angelus ingeschakeld.
Ondertussen werd binnen de federatieploeg afgesproken vanaf 1 augustus in alle kerken het Angelus op dezelfde tijdstippen te luiden, nl. om 12.00 uur ’s middags en om 18.00 uur ’s avonds. Alleen in Kortrijk-Dutsel weerklinkt het Angelus ook nog om 08.00 uur ’s morgens; daar is dat immers al een jarenlange traditie. Het luiden om 20.00 uur valt weg.
Over Het Angelus vindt u een filmpje op het YouTubekanaal van Pastoor Penne:
https://www.youtube.com/watch?v=avBY62ciJY0.

MARIABEELDEN VOOR AAN DE GEVEL
Er zijn nog steeds enkele gietstenen Mariabeelden beschikbaar om buiten aan de gevel te hangen. In onze parochies zijn er al ruim 25 beelden verspreid. Ze kosten nog altijd 15 euro. Wie er een wenst, neemt best contact op met de pastoor.

UITZENDINGEN OP RADIO MARIA VANUIT HOLSBEEK
Sinds begin september 2017 worden de Missen op dinsdag- en vrijdagmorgen om 9.00 uur in de Sint-Mauruskerk van Holsbeek uitgezonden op Radio Maria Vlaanderen. Heel wat parochianen uit onze federatie luisteren regelmatig. Met een de DAB+-radio is het goed te beluisteren en ook via www.radiomaria.be.
Wie televisie kijkt met een decorder van Telenet kan via kanaal 912 ook luisteren.
Op woensdagmorgen om 8.30 uur bidt Pastoor Penne ook het kerkelijk ochtendgebed voor op Radio Maria.
Voor veel mensen is Radio Maria (met als studio in de kerk van Egenhoven) een grote rijkdom voor hun geloofsleven. Probeer het ook eens.

DURF UW KERKELIJKE UITVAART VASTLEGGEN!
In de afgelopen tijd was er in elk van onze parochies wel eens verontwaardiging omdat mensen van wie bekend was dat ze gelovig en kerkelijk waren geen kerkelijke uitvaart kregen van hun nabestaanden. Dikwijls was het zo dat het een weduwe of weduwnaar was van wie de partner wel een kerkelijke uitvaart had gekregen en nu de laatste van het echtpaar overleed, kreeg deze van de nabestaanden geen kerkelijke uitvaart. Heel dikwijls hoor je dan: “Dat kan toch niet de wens geweest zijn van die overledene”. Heel wat gelovige mensen vragen zich af: ga ik van mijn kinderen of familieleden nog een kerkelijke uitvaart krijgen?
Als u zeker wil zijn dat er na uw overlijden gebeurt wat uw wens is, dan is het gemakkelijk op te lossen. U gaat naar het gemeentehuis en u laat gewoon vastleggen dat u een kerkelijke uitvaart wil, of u begraven of gecremeerd wilt worden en op welke begraafplaats u wilt begraven of bijgezet worden. Wanneer u het daar vastlegt, dan zal er gebeuren wat u het wilt. Leg uw wensen daarrond duidelijk vast, ook al vermoedt u dat uw familieleden het wel weten en zullen doen. Heel wat mensen zijn in de afgelopen tijd al naar het gemeentehuis gegaan en hebben dat gedaan. Er zijn geen kosten aan verbonden en het stelt mensen gerust.
Gewoon doen!

BIJ ONS GEDOOPT
Op zaterdag 19 januari 2019 werden Ilyana en Alyssa Sempels in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Zij zijn de dochters van Gunter Sempels en Marina Siebens van de Leuvensebaan. Meters van Ilyana zijn Erna Mellaerts en Linda Hardiquest; meters van Alyssa zijn Petra Sempels en Kristel Deweerdt.
Op zaterdag 27 april werd Matteo Vandelaer in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Matteo is de zoon van Hannes Vandelaer en Anneleen Janssens uit de Kartuizersstraat. Peter en meter zijn Sander Vandelaer en Lora Gyselinck.
Op zondag 19 mei werd Leo Libbrecht in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Leo is de zoon van Freek Libbrecht en An-Sofie Meurrens uit Herent. Peter en meter zijn Tom Meurrens en Hanneke Verschaeve.
Op zondag 2 juni werd Alexander Vromans in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Alexander is de zoon van Kris Vromans en Natasja Teunis van de Leuvensebaan. Peter en meter zijn Nicky Vandenweyer en Sofie Pagnaer.
Op zaterdag 15 juni werd Matteo Wouters-Schots in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Matteo is de zoon van Ludovic Wouters en Melissa Schots uit het Bergeveld. Meters zijn Caroline Wouters en Marijke Schots.
Op zaterdag 22 juni werd Larissa Budai in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Larissa is de dochter van Laszlo Budai en Livia Turtakova uit Rotselaar. Peter en meter zijn Attila Bencze en Nikola Turtakova.
Op zondag 4 augustus werd Lieven Coteur in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Lieven is de zoon van Joris Coteur en Laurence Vrancken van de Rotselaarse baan. Meter is Zahra Choua.
Op zondag 10 november werd Dries Roggen in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Dries is de zoon van Bram Roggen en Chantal Oor uit het Bovenveld. Peter en meter zijn Ruben Roggen en Mireille Oor.
Op zondag 1 december werd Noah Meyhi in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Noah is de zoon van Kevin Meyhi en Kim Chantillon van de Hulsbergweg. Peter en meter zijn Roger Chantillon en Amber Meyhi.
Op zondag 8 december werd Elise Boogaerts in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Elise is de dochter van Willem Boogaerts en Inge Lahey uit de Dutselhoek. Peter en meter zijn Simon Lahey en Ilse Boogaerts.
Op zondag 19 juli 2020 werd Lien Kempeneers in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Zij is de dochter van Dirk Kempeneers en Wendy Theys; zij wonen op de Kortrijksebaan. Peter en meter zijn Wim Van Orshoven en Els Kempeneers.
Op dinsdag 28 juli werd in onze Sint-Mauruskerk Miel De Meyer door Pastoor Penne gedoopt. Hij is de zoon van Cedric De Meyer en Chana De Win uit Rijmenam. Peter en meter zijn Jonas Moons en Lynn De Becker.
Op zaterdag 15 augustus werden Maylen en Lander Deckmyn in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Zij zijn de kinderen van Sam Deckmyn en Katrien Vermaelen uit de Bergestraat. Meters van Maylen zijn Ilse Deckmyn en Liesbet Vermaelen. Peter en meter van Lander zijn Rob Raymaekers en Eef Vermaelen.
Op zondag 20 september werd Isaak Eykens in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Isaak is de zoon van Jo Eykens en Elise Janssens uit de Smisstraat. Peter en meter zijn Sam Eykens en Margot Janssens.

Gods Zegen voor deze gezinnen.

OPDRAGEN HEILIGE MISSEN
Het is een oud en goed gebruik om te bidden voor de overledenen en Heilige Missen te laten opdragen voor hun zielenrust. Voor het opgeven van misintenties kan men terecht op de pastorij aan de Rotselaarse baan 10, voor of na de Missen in de sacristie of men kan een enveloppe met de misintentie en het stipendium (voor een weekendviering is dat 15 euro en voor een weekdagviering 11 euro) in de brievenbus van de pastorij stoppen.

EEN NIEUWE KERKRAAD
Onlangs had de verkiezing plaats voor een nieuwe kerkraad. Voorzitter blijft Irene Peeters, secretaris blijft Dries Vanysacker, penningmeester blijft Staf Vandenbergh, leden zijn Carine Vandeput en Xavier Defrere.

EERSTE COMMUNIE 2020
Met bijna een half jaar vertraging kon er in Holsbeek Sint-Maurus op zaterdag 3 oktober eindelijk een Eerste Communieviering gehouden worden. Van harte proficiat aan deze jongens en meisjes en hun families.