Home
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 300863 .

Nieuws > Parochienieuws Holsbeek-Sint-Maurus

SINT-MAURUS
HOLSBEEK

zaterdag 12 oktober
19.00 u: Eucharistieviering
H. Mis voor overledenen
Straatviering voor de levende en overleden bewoners van Attenhovendreef, Honkelberg, Hussestraatje, Kaeystraat, Konijntjesberg, Leming en Zwaluwendreef
Lector: Marie-Paule Charpentier

dinsdag 15 oktober
09.00 u: Eucharistieviering
Gedachtenis van de heilige Teresia van Jezus
H. Mis voor de overledenen van de familie Desmecht- Van der Roost

vrijdag 18 oktober
09.00 u: Eucharistieviering
Feest van de heilige evangelist Lucas
H. Mis voor André Van Holen

zaterdag 19 oktober
19.00 u: Eucharistieviering
met Naamopgave voor de vormelingen
H. Mis voor overledenen

dinsdag 22 oktober
09.00 u: Eucharistieviering
Gedachtenis van de heilige Paus Johannes-Paulus II
H. Mis ter ere van de heilige Johannes Paulus II en de heilige Rita uit dank voor een bekomen gunst

vrijdag 25 oktober
09.00 u: Eucharistieviering
H. Mis voor Roger De Cremer

VIERINGEN ROND SINT-FRANCISCUS
Tijdens het weekend van 5 en 6 oktober stonden de vieringen in Sint-Pieters-Rode, Holsbeek Sint-Maurus en Nieuwrode in het teken van Sint-Franciscus. Omdat deze heilige gekend is als dierenvriend, werd aan de kinderen – en vooral aan zij die zich voorbereiden op hun eerste communie – gevraagd hun geliefd knuffeldier mee te brengen. Die werden op het einde van de viering door pastoor Penne gezegend.
In Nieuwrode had die mis die zondag plaats in een spiegeltent die ter gelegenheid van Nieuwrode Kermis naast de kerk stond. En daar was, ondanks het herfstweer, toch heel wat volk voor komen opdagen.

NAAMOPGAVE VORMELINGEN
In het weekend van zaterdag 19 en zondag 20 oktober zullen de vormelingen hun naamopgave doen. De vormelingen van Kortrijk-Dutsel en Sint-Pieters-Rode doen dat samen in de viering van zondag 20 oktober om 9.00 uur in de kerk van Kortrijk-Dutsel; de vormelingen van Holsbeek in de viering van zaterdag 19 oktober om 19.00 uur in de Sint-Mauruskerk van Holsbeek en de vormelingen van Nieuwrode in de viering van zondag 20 oktober om 10.30 uur in de kerk van Nieuwrode. We dragen onze vormelingen in deze dagen bijzonder mee in onze gebeden.

MISSIEZONDAG
Tijdens de vieringen van 19 en 20 oktober zijn de omhalingen bestemd voor Missio. Deze organisatie verdeelt zijn middelen op een evenwichtige manier over de bisdommen met de meeste noden. Door uw steun kan zij de boodschap van Christus wereldwijd uitdragen.

OKTOBER ROZENKRANSMAAND
Vanouds wordt in oktober de rozenkrans gebeden. Wij doen dat voor de avondmissen van maandag in Sint-Pieters-Rode en van donderdag in Nieuwrode, telkens om 18.40 uur.
Van harte welkom.

ALLERHEILIGENVIERINGEN
Vanouds is het een gebruik om in de dagen van Allerheiligen en Allerzielen bijzonder de parochianen te gedenken die in het afgelopen jaar een afscheid vanuit onze geloofsgemeenschap hebben gekregen. We zullen dat in onze Federatie Holsbeek doen tijdens vier Eucharistievieringen. In deze vieringen worden de overledenen die een kerkelijke uitvaart kregen bijzonder genoemd, door hun nabestaanden wordt een kaars voor hen ontstoken en alle aanwezigen krijgen in deze vieringen een prentje met de namen van de overledenen van onze Federatie.

De Allerheiligenvieringen met herdenking van de overledenen zijn:
 op donderdag 31 oktober om 19.00 uur in Sint-Maurus Holsbeek;
 op vrijdag 1 november om 9.00 uur in de kerk van Kortrijk-Dutsel;
 op vrijdag 1 november om 10.30 uur in de kerk van Nieuwrode;
 op vrijdag 1 november om 14.30 uur in de kerk van Sint-Pieters-Rode.
Welkom.

DAG VAN DE LANDBOUW
Elk jaar in september versiert de Landelijke Gilde van Sint-Pieters-Rode het kapelletje op de hoek van de Houwaartse baan en de Langestraat en er wordt ook een kaars gebrand. Het kan geen toeval zijn, maar elke derde zondag van september zorgt Onze Lieve Vrouw ervoor dat het mooi weer is.
Ook dit jaar hadden de Dolle Landbouwdagen op zaterdag 14 en zondag 15 september weer plaats onder een stralend, zonnig weekend. Zowel voor het Boerenbal op zaterdag met Lady V and The Tennnesse Trees en discobar Straffe Kaffe, als voor de Boerenkermis op zondag kwamen heel wat bezoekers naar het feestterrein.
Op zondagmorgen woonden ruim 230 gelovigen de eucharistieviering in de feesttent bij. En er namen ook weer zo’n 180 tractoren deel aan de tractorzegening en de tractorparade. Tot de zon onderging, bleven er heel wat mensen buiten de tent van het zonnetje genieten, terwijl ze nog naar het open lucht - optreden van Pete Corman konden kijken en luisteren.
De Landelijke Gilde mag weer terug blikken op een geslaagde activiteit, die mensen uit de ruime omgeving samen bracht, met aandacht voor het platteland en de landbouw. Want daar is het vooral om te doen!
Dank aan iedereen die meewerkte en langs kwam; tot volgend jaar!
(Paul Greveraars, voorzitter)

OKTOBER ROZENKRANSMAAND
Oktober is de tweede Mariamaand.
Vanouds wordt in deze maand het rozenhoedje gebeden. Wij doen dat voor de avondmissen van maandag in Sint-Pieters-Rode en van donderdag in Nieuwrode, telkens om 18.40 uur.
De rozenkrans is een gebedssnoer. Tijdens het bidden worden de zogeheten Blijde, Droevige en Glorievolle Geheimen overwogen, een korte samenvatting van het levensverhaal van Jezus en Maria. Dit gebedssnoer met oorspronkelijk vijftien maal tien kralen, het Wees Gegroet, is telkens afgewisseld door een grotere kraal, het Onze Vader.
De rozenkrans kan je overal bidden: alleen in je kamer, samen met vrienden, elke avond met het gezin, wachtend op de trein, maar ideaal is een stille, rustige omgeving.

STRAATVIERINGEN
In het werkjaar 2018-2019 zijn we in onze federatie begonnen met zogenoemde “Straatvieringen”. Met een brief die in alle huizen van een of enkele straten werd bezorgd nodigden we de bewoners van die straten uit voor een viering en gaven we hen de gelegenheid om bepaalde dingen aan te geven naar de parochie. De respons hierop was groot: velen namen deel aan de vieringen, veel mensen kregen hierdoor weer contact met de parochies, bij velen is de pastoor op bezoek geweest. Om die redenen wordt dit initiatief ook in dit nieuwe werkjaar herhaald.

Dit weekend hebben de eerste straatvieringen plaats in Nieuwrode, Sint-Pieters-Rode en Kortrijk-Dutsel (zie details in de rubriek ‘Vieringen’).

Tijdens die vieringen bidden we op een bijzondere manier voor de levende en overleden bewoners van die straten, voor de families en dierbaren, voor alle persoonlijke intenties. Wie wenst dat een overledene uit de straat met naam wordt genoemd, die kan dat (gratis) opgeven bij de verantwoordelijke van de parochie, voor of na een mis in de sacristie of bij de pastoor thuis (Rotselaarsebaan 10 – 3220 Holsbeek).

UITZENDINGEN OP RADIO MARIA VANUIT HOLSBEEK
Sinds begin september 2017 worden de Missen op dinsdag- en vrijdagmorgen om 9.00 uur in de Sint-Mauruskerk van Holsbeek uitgezonden op Radio Maria Vlaanderen. Heel wat parochianen uit onze federatie luisteren regelmatig. Met een de DAB+-radio is het goed te beluisteren en ook via www.radiomaria.be.
Wie televisie kijkt met een decorder van Telenet kan via kanaal 912 ook luisteren.
Op woensdagmorgen om 8.30 uur bidt Pastoor Penne ook het kerkelijk ochtendgebed voor op Radio Maria.
Voor veel mensen is Radio Maria (met als studio in de kerk van Egenhoven) een grote rijkdom voor hun geloofsleven. Probeer het ook eens.

DURF UW KERKELIJKE UITVAART VASTLEGGEN!
In de afgelopen tijd was er in elk van onze parochies wel eens verontwaardiging omdat mensen van wie bekend was dat ze gelovig en kerkelijk waren geen kerkelijke uitvaart kregen van hun nabestaanden. Dikwijls was het zo dat het een weduwe of weduwnaar was van wie de partner wel een kerkelijke uitvaart had gekregen en nu de laatste van het echtpaar overleed, kreeg deze van de nabestaanden geen kerkelijke uitvaart. Heel dikwijls hoor je dan: “Dat kan toch niet de wens geweest zijn van die overledene”. Heel wat gelovige mensen vragen zich af: ga ik van mijn kinderen of familieleden nog een kerkelijke uitvaart krijgen?
Als u zeker wil zijn dat er na uw overlijden gebeurt wat uw wens is, dan is het gemakkelijk op te lossen. U gaat naar het gemeentehuis en u laat gewoon vastleggen dat u een kerkelijke uitvaart wil, of u begraven of gecremeerd wilt worden en op welke begraafplaats u wilt begraven of bijgezet worden. Wanneer u het daar vastlegt, dan zal er gebeuren wat u het wilt. Leg uw wensen daarrond duidelijk vast, ook al vermoedt u dat uw familieleden het wel weten en zullen doen. Heel wat mensen zijn in de afgelopen tijd al naar het gemeentehuis gegaan en hebben dat gedaan. Er zijn geen kosten aan verbonden en het stelt mensen gerust.
Gewoon doen!

BIJ ONS GEDOOPT
Op zondag 15 oktober 2017 werden in de Sint-Mauruskerk van Holsbeek twee kindjes gedoopt.
Eerst was er het Heilig Doopsel van Elise Lemmens, dochter van Steve Lemmens en Bie Schierhout; zij wonen aan de Kortrijksebaan. Peter en meter zijn Cedric Lemmens en Marlies Schierhout.
En dan het doopsel van Liv Vuerinckx, dochter van Kris Vuerinckx en Karen Buisset van de Dutselstraat. Peter en meter zijn Steve De Keyzer en Sofie Scheys.
Op zaterdag 28 oktober werd in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt: Louis Boogaerts, zoon van Willem Boogaerts en Inge Lahey; zij wonen in de Dutselhoek. Peters zijn Jurgen Lahey en Pieter Boogaerts.
Op zaterdag 18 november werd Seppe Bolsens in de Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Seppe is de zoon van Paul Bolsens en Greet Bloemen; zij wonen op de Leuvensebaan. Peter en meter zijn Gerard Bloemen en Martine Vanclair.
Op zaterdag 2 december werd in onze Sint-Mauruskerk Daan Piron gedoopt, zoontje van Inge Piron. Peters zijn Kevin Piron en Michael Piron.
Op zaterdag 9 december werd in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt: Elise Vuegen, dochter van Roel Vuegen en Nohaleen Vanderleenen uit de Dellestraat. Peter en meter zijn Kris Vuegen en Julie Van der Straeten.
Op zondag 18 maart 2018 werd in de Sint-Mauruskerk van Holsbeek Stien Hendrickx gedoopt door Pastoor Penne. Ze is de dochter van Ria Hendrickx; samen met zus Janne wonen ze aan de Leuvensebaan. Peters zijn Koen Hendrickx en Geert Driesen en meters zijn Els Willems en Annick Holvoet.
Op zaterdag 7 april werd in onze Sint-Mauruskerk Nathan Pieters door Pastoor Penne gedoopt. Hij is de zoon van Ken Pieters en Geraldine Parys; ze wonen aan het Asseltveld. Peter en meter zijn Marco Chessa en Nadine Dirven.
Op zaterdag 14 april werd in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne Hasse Goris gedoopt. Hasse is de dochter van Kris Goris (+) en Sigrid Maene, van de Chartreuzenberg. Peter en meter zijn Hugo Goris en Sara De Wever.
Op zondag 29 april werd in onze Sint-Mauruskerk Eden Peeters door Pastoor Penne gedoopt. Eden is de zoon van William Peeters en Dorien Sellekaerts, uit de Kartuizerstraat. Peter en meter zijn Pieter Sellekaerts en Inge Puttemans.
Op Pinksterzondag 20 mei werd Floor Hendrickx in onze Sint-Mauruskerk gedoopt door Pastoor Penne:. Floor is de dochter van Mattias Hendrickx en Inne Meulemans uit Linden. Peter en meter zijn Hans Meulemans en Niky Hendrickx.
Basil Torfs, zoontje van Dries Torfs en Lore Demeulenaere uit de Kortrijksebaan; peter en meter zijn Bram Demeulenaere en Karen Torfs.
Gust Demeulenaere, zoontje van Saartje Demeulenaere uit Kessel-Lo; peter en meter zijn Dries Torfs en Bieke Demeulenaere.
Op zaterdag 28 juli werd in onze Sint-Mauruskerk Lewis De Meyer door Pastoor Penne gedoopt. Lewis is de zoon van Cedric De Meyer en Chana De Win uit Muizen. Peter en meter zijn Dries Aerts en Danielle Antoine
Op zondag 5 augustus werd Lewis Vangilbergen in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Lewis is het zoontje van Joeri Vangilbergen en Marianne Carlon; zij wonen in de Kapeldreef. Peter en meter zijn Maarten Wiets en An Vangilbergen.
Op zondag 5 augustus werd Leander-Lewis De Vulder in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Leander-Lewis is het zoontje van Jimmy De Vulder en Dorien Cooreman uit Sint-Niklaas. Peter en meter zijn Jarry De Vulder en Rita De Sadeleer.
Op zaterdag 19 januari 2019 werden Ilyana en Alyssa Sempels in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Zij zijn de dochters van Gunter Sempels en Marina Siebens van de Leuvensebaan. Meters van Ilyana zijn Erna Mellaerts en Linda Hardiquest; meters van Alyssa zijn Petra Sempels en Kristel Deweerdt.
Op zaterdag 27 april werd Matteo Vandelaer in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Matteo is de zoon van Hannes Vandelaer en Anneleen Janssens uit de Kartuizersstraat. Peter en meter zijn Sander Vandelaer en Lora Gyselinck.
Op zondag 19 mei werd Leo Libbrecht in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Leo is de zoon van Freek Libbrecht en An-Sofie Meurrens uit Herent. Peter en meter zijn Tom Meurrens en Hanneke Verschaeve.
Op zondag 2 juni werd Alexander Vromans in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Alexander is de zoon van Kris Vromans en Natasja Teunis van de Leuvensebaan. Peter en meter zijn Nicky Vandenweyer en Sofie Pagnaer.
Op zaterdag 15 juni werd Matteo Wouters-Schots in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Matteo is de zoon van Ludovic Wouters en Melissa Schots uit het Bergeveld. Meters zijn Caroline Wouters en Marijke Schots.
Op zaterdag 22 juni werd Larissa Budai in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Larissa is de dochter van Laszlo Budai en Livia Turtakova uit Rotselaar. Peter en meter zijn Attila Bencze en Nikola Turtakova.
Op zondag 4 augustus werd Lieven Coteur in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Lieven is de zoon van Joris Coteur en Laurence Vrancken van de Rotselaarse baan. Meter is Zahra Choua.
Gods Zegen voor deze gezinnen.

KERKELIJK HUWELIJK
Op zaterdag 28 juli 2018 hebben Bart Schots en Nele Barthier uit de Verhaegenstraat elkaar in de Sint-Jan-de-Doperkerk in Leuven het ja-woord gegeven in het kerkelijk huwelijk. Getuigen waren Agnes Tuyls, Aline Adams, Linda Carlu en Wim Barthier.
Op zaterdag 6 oktober 2018 hebben Matthias Laermans en Camille Lagae uit Zaventem elkaar in onze Sint-Mauruskerk het ja-woord gegeven in het Sacrament van het huwelijk. Getuigen waren Michael Boey, Bastien Richard, Olivia Lagae en Noemie Braeckeveld.
Gods Zegen voor hun toekomst.

OPDRAGEN HEILIGE MISSEN
Het is een oud en goed gebruik om te bidden voor de overledenen en Heilige Missen te laten opdragen voor hun zielenrust. Voor het opgeven van misintenties kan men terecht op de pastorij aan de Rotselaarse baan 10, voor of na de Missen in de sacristie of men kan een enveloppe met de misintentie en het stipendium (voor een weekendviering is dat 15 euro en voor een weekdagviering 11 euro) in de brievenbus van de pastorij stoppen.

JUBILARISSENVIERING
Op zaterdag 21 september was er in de Sint-Mauruskerk van Holsbeek een bijzondere viering voor de echtparen die dit jaar een bijzonder huwelijksjubileum vieren. Acht echtparen waren aanwezig in de viering. Emiel Van de Zande en Stefanie Govaerts vierden 60 jaar huwelijk. Zeven echtparen vierden 50 jaar huwelijk: Roger Geets en Wivina Kennis; Ivo Verbeek en Simonne Geets; Frans Van de Gaer en Marie-Paule Charpentier; Paul Nackaerts en Erlinde Organe; Guido Vanherle en Mieke Bouckaert; Willy Laeremans en Irene Peeters; Jos Van der Heyden en Liliane Verreck. Voor hen en voor hen die er niet bij konden zijn werd er bijzonder gebeden uit dank voor al het mooie dat ze hebben gekregen in de afgelopen jaren en om zegen over de toekomst.