Home
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 248361 .

Nieuws > Parochienieuws Holsbeek-Sint-Maurus

SINT-MAURUS
HOLSBEEK

zaterdag 14 oktober
19.00 u: Eucharistieviering
Lector: Marie-Paule Charpentier

zondag 15 oktober
12.15 u: Heilig Doopsel van Elise Lemmens
13.15 u: Heilig Doopsel van Liv Vuerinckx

dinsdag 17 oktober
09.00 u: Eucharistieviering
H. Mis voor Andre Van Holen en familie

vrijdag 20 oktober
09.00 u: Eucharistieviering
H. Mis voor Leonie Van den Dijck, Zuster Gabrielle Capiau,
Zuster Reinildis Servranckx en hun overleden familie

zaterdag 21 oktober
19.00 u: Eucharistieviering
Intenties:
familie Marrant - De Rijdt en kleinzoon
Maurice Tuyls en Yvonne De Keyzer
Cyrille Meurrens
Lector: Irene Peeters

dinsdag 24 oktober
09.00 u: Eucharistieviering
H. Mis voor Pastoor Frans De Dobbeleer en Raymond De Dobbeleer

vrijdag 27 oktober
09.00 u: Eucharistieviering
H. Mis voor de overledenen van de familie Wantens

zaterdag 28 oktober
13.00 u: H. Doopsel van Louis Boogaerts

zaterdag 28 oktober
19.00 u: Eucharistieviering
Intenties:
De overledenen van de familie Marrant - Geets
Lector: Rudy Janssens

dinsdag 31 oktober
09.00 u: Eucharistieviering
H. Mis voor Francois Stoelzaet en Maria Schollaert,
Roger Duhau en Martha Van Holder

dinsdag 31 oktober
19.00 u: Eucharistieviering voor Allerheiligen
Intenties:
De overleden parochianen van het voorbije jaar (zie parochienieuws)
Lector: Jan Scheerlinck

vrijdag 3 november - Gedachtenis H. Hubertus
09.00 u: Eucharistieviering
Aan het begin van de Mis:
Zegening van het brood ter ere van de H. Hubertus
H. Mis voor Serena De Ceuleneer, echtgenoot en zoon LeonelWEEKEND EN WEEKVIERINGEN
Zoals u weet neemt pastoor Andy Penne vanaf 1 september de pastorale zorg over onze parochiefederatie op zich.
Vanaf dit weekend zal hij dan ook alle eucharistievieringen op zaterdag en zondag voorgaan. En voortaan zullen onze parochianen ook de gelegenheid hebben om op weekdagen de Heilige Mis bij te wonen.
Dat kan op maandagavond in Sint-Pieters-Rode en op donderdagavond in Nieuwrode, telkens om 19.00 uur.
Op dinsdag- en vrijdagmorgen zal er een Heilige Mis opgedragen worden in de Sint-Mauruskerk van Holsbeek om 9.00 uur. De missen op dinsdag- en vrijdagmorgen zullen ook te beluisteren zijn opRadio Maria Vlaanderen, op de website www.radiomaria.be, op de radio via 104.2 FM en voor wie een decoder van Telenet heeft op kanaal912.
Kom ook eens in de week een half uurtje naar de kerk om naar het Woord van de Heer te luisteren en Hem te ontmoeten in de Heilige Eucharistie.

OKTOBER ROZENKRANSMAAND
Vanouds wordt in de oktobermaand aandacht gegeven aan het bidden van de rozenkrans. In onze federatie doen we dat op maandag en donderdag, telkens om 18.40 uur, voor de avondmissen in Sint-Pieters-Rode en Nieuwrode.
Kom ook eens meebidden.

MISSIO
Eén maal per jaar wordt de steun van alle christenen gevraagd voor het wereldmissiewerk. De collectes van dit weekend gaan integraal naar MISSIO.
Deze organisatie zorgt voor de evenwichtige verdeling van de middelen over de bisdommen met de meeste noden. Door uw steun kan de boodschap van Christus wereldwijd uitgedragen worden.

De maand oktober is in de hele katholieke kerk de actiemaand van Missio. Centraal staat de verkondiging en beleving van het evangelie. Dit mondt uit in een wereldwijd netwerk van solidariteit.
Met de nieuwe campagne gaat Missio bewust tegen de stroom in. Want weet: wie tegen de stroom ingaat, komt uit bij de bron!
Daarom kiezen we ervoor bewust stil te staan, waar de samenleving maar blijft verder razen. We staan stil bij onszelf, ons geloof en de mensen rondom ons. Omdat Missio gelooft in verbondenheid, in de wereldkerk. Dat vertaalt zich in een nieuwe visie op 'missie': samen bouwen aan een wereldwijde kerkgemeenschap, in verbondenheid en uitwisseling.

Op zaterdag 21 oktober is er in Tienen een interactieve dag voor vormelingen; ook die van onze federatie gaan ernaartoe. Het thema van die dag is: ‘Ga op pad! Niet alleen…’

'De Heer koos 72 leerlingen uit. Hij stuurde hen twee aan twee op weg, naar alle plaatsen waar hij zelf ook heen wilde gaan. Hij zei tegen de leerlingen: "Het goede nieuws moet overal verteld worden. Maar er zijn te weinig mensen om dat te doen. Vraag daarom aan God of hij meer mensen stuurt. Dan kan het goede nieuws overal verteld worden."’
(Lc 10, 2)

Met deze woorden in het achterhoofd gaan onze vormelingen op pad. Elke christen wordt gezonden om de boodschap van Jezus te verspreiden. Zoals de leerlingen twee aan twee vertrokken, zo staan wij er ook niet alleen voor.

ALLERHEILIGEN EN DE HERDENKING VAN ONZE OVERLEDENEN
Volgende week vieren we Allerheiligen en Allerzielen, dagen waarin we bijzonder denken aan en bidden voor onze overledenen. In de vier parochies van onze federatie zullen we in de vieringen van Allerheiligen ook de overledenen van het afgelopen jaar bijzonder herdenken.
Deze vieringen zijn op dinsdag 31 oktober om 17.30 uur in de kerk van Sint-Pieters-Rode en om 19.00 uur in de Sint-Mauruskerk van Holsbeek. Op woensdag 1 november om 9.00 uur is de H. Mis in de kerk van Kortrijk-Dutsel en om 10.30 uur in Nieuwrode.
In deze vieringen zullen de parochianen die in het afgelopen jaar een kerkelijke uitvaart hebben gekregen genoemd worden; een familielid zal een gedachteniskaarsje aansteken. Voor alle aanwezigen wordt een gedachtenisprentje voorzien met de namen van deze overledenen.
De gedachteniskruisjes of -kadertjes die gebruikt werden in de uitvaarten worden met Allerheiligen nog niet meegegeven. Zij blijven in onze kerken hangen tot het eerste jaargetijde. Alle overledenen krijgen van de parochie een eerste jaargetijde. Zo blijft de naam van de overledene een jaar concreet zichtbaar in het kerkgebouw en sluiten we met de familie dat eerste jaar ook biddend af.
Het is een mooi gebruik om bloemen naar de begraafplaats te brengen in deze Allerheiligendagen. Voor christenen is het ook een mooi gebruik om Heilige Missen voor hun overledenen te laten opdragen. Laten we die tradities ook in ere houden.


BIJ ONS GEDOOPT
Op zondag 15 oktober werden in de Sint-Mauruskerk van Holsbeek twee kindjes gedoopt.
Eerst was er het Heilig Doopsel van Elise Lemmens, dochter van Steve Lemmens en Bie Schierhout; zij wonen aan de Kortrijksebaan. Peter en meter zijn Cedric Lemmens en Marlies Schierhout.
En dan het doopsel van Liv Vuerinckx, dochter van Kris Vuerinckx en Karen Buisset van de Dutselstraat. Peter en meter zijn Steve De Keyzer en Sofie Scheys.
Wij vragen Gods Zegen voor deze beide families.

HERDENKING VAN ONZE OVERLEDENEN
Tijdens de eucharistieviering voor Allerheiligen op dinsdag 31 oktober om 19.00 uur herdenken wij de overledenen van het voorbije jaar:
Georges Van Meerbeek, Hendrik Suykens, Cyrille Meurrens, Irene Vandezande, Julia Geuvens, Paulina Geets, Julien Van Emelen, Rene Van Goidsenhoven, Julia Salens, Suzanne De Smet, Willy Vandeput, Jos Labro, Claire Barbier, Sara Verbruggen, Jozef Verdeyen en Denise Demaret.
Voor elke overledene zal een gedachteniskaarsje aangestoken worden. De gedachteniskruisjes die gebruikt werden in de uitvaarten blijven in de kerk hangen tot het eerste jaargetijde. Zo blijft de naam van de overledene een jaar zichtbaar in het kerkgebouw.


OPDRAGEN HEILIGE MISSEN
Het is een oud en goed gebruik om te bidden voor de overledenen en Heilige Missen te laten opdragen voor hun zielenrust. Voor het opgeven van misintenties kan men terecht op de pastorij aan de Rotselaarse baan 10, voor of na de Missen in de sacristie of men kan een enveloppe met de misintentie en het stipendium (voor een weekendviering is dat 15 euro en voor een weekdagviering 11 euro) in de brievenbus van de pastorij stoppen.

KWB - HERFSTWANDELING
Op zondag 22 oktober organiseert KWB – Holsbeek Sint-Maurus voor de negende keer een Herfstwandeling door Holsbeek. Vanaf 09.00 tot 15.00 uur kan u deelnemen aan wandelingen van 6, 8 of 12 km. Vertrek en aankomst aan de Sint-Mauruszaal.
Dit jaar steunen wij met deze activiteit “VILLA SAMSON”, een project van het UZ Brussel in Jette. Villa Samson wordt een ‘beestig fijn gebouw’ naast het UZ Brussel, waar patiënten en huisdieren elkaar onbezorgd kunnen ontmoeten.
Dus iedere steun is welkom. Heb je een hond die het leuk vindt om te gaan wandelen, kom gerust langs. Maar ook de wandelaars zonder huisdier zijn welkom. Hoe meer zielen, hoe meer plezier.
Contactpersoon: Werner Vonck - werner.vonck@skynet.be.


TWEEDEHANDSBEURS
Op zaterdag 21 oktober is het de beurt aan Gezinsbond Holsbeek om een tweedehandsbeurs te organiseren. De nadruk ligt op de verkoop van speelgoed en groot (baby) materiaal, zoals autostoel, buggy, Maxi-Cosi, park. Kleding mag uiteraard ook. Haal dus je kleerkast, zolder, kelder,...maar leeg.
Kandidaat-verkopers kunnen zich inschrijven tot 14/10/2017 per e-mail op gezinsbondholsbeek@gmail.com.
Klaarzetten kan vanaf 8.15 uur. De beurs begint om 9.00 uur en eindigt om 12.30 uur, in de Sint-Mauruszaal in Holsbeek.

ZANGKOOR
Op zaterdag 21 oktober start het zangkoor opnieuw met het opluisteren van de zaterdagavondvieringen om 19.00 uur. Er is een eerste repetitie op woensdag 18 oktober om 19.30 uur in de pastorie.
In de bijbel lezen we bij Efeziërs 5:19 : “Zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de Geest u ingeeft. Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer.”
Dit is dus een warme oproep om aan te sluiten bij het koor.
Van harte welkom!

KWB - HERFSTWANDELING
Op zondag 22 oktober organiseert KWB – Holsbeek Sint-Maurus voor de negende keer een Herfstwandeling door Holsbeek. Vanaf 09.00 tot 15.00 uur kan u deelnemen aan wandelingen van 6, 8 of 12 km. Vertrek en aankomst aan de Sint-Mauruszaal.
Dit jaar steunen wij met deze activiteit “VILLA SAMSON”, een project van het UZ Brussel in Jette. Villa Samson wordt een ‘beestig fijn gebouw’ naast het UZ Brussel, waar patiënten en huisdieren elkaar onbezorgd kunnen ontmoeten.
Dus iedere steun is welkom. Heb je een hond die het leuk vindt om te gaan wandelen, kom gerust langs. Maar ook de wandelaars zonder huisdier zijn welkom. Hoe meer zielen, hoe meer plezier.
Contactpersoon: Werner Vonck - werner.vonck@skynet.be.

MOSSELRESTAURANT
Op zondag 29 oktober heeft in het parochiecentrum De Plein (Klein Langeveld 34) het jaarlijks Mosselrestaurant plaats van het Holsbeeks Harmonieorkest Sint-Maurus. De keuken is open van 11.00 ot 20.00 uur.
Er is keuze uit mosselen natuur, koninginnehapje en ballekes in tomatensaus, alles met frietjes of brood. Er zijn ook kinderporties verkrijgbaar.
Er is ook een kinderspeelhoekje met kleurtekeningen, tekenfilms en leesboekjes.
Reserveren is niet nodig en afrekenen kan met cash of Bancontact.
Meer info: www.harmonieorkestholsbeek.be.

MARIE, OVERLEVEN MET DE DOOD
Het verhaal van Marie is het verhaal van de meer dan twee miljoen Rwandese vluchtelingen: eerst in Rwanda zelf, vanaf april 1994, later meer dan een half miljoen van hen op de dool in het Congolese regenwoud, vanaf oktober 1996.
Marie Bamutese getuigt over haar eigen overlevingstocht en die van haar familie, vrienden en kennissen. Haar echtgenoot Peter Verlinden heeft als VRT-journalist stukken van dit drama op het terrein zelf meegemaakt. Hij vult het levensverhaal van Marie aan met zijn eigen ervaringen, met getuigenissen van anderen en met de belangrijkste resultaten van het justitiële en wetenschappelijke onderzoek naar deze 'vergeten' genocide.
Marie en Peter zijn te gast in de Openbare Bibliotheek van Holsbeek op donderdag 9 november van 20.00 tot 22.00 uur. De toegang is gratis, maar inschrijven wordt aanbevolen via cultuur@holsbeek.be of 016 62 95 02.