Home
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 334228 .

Nieuws > Parochienieuws Holsbeek-Sint-Maurus

SINT-MAURUS
HOLSBEEK

LITURGIE IN DEZE CORONATIJD

Er waren sinds Allerzielen geen publieke liturgische vieringen meer mogelijk, geen Eucharistievieringen meer waar de gelovigen naartoe kunnen komen. Een kleine verandering is hierin gekomen sinds 13 december. Sindsdien mogen 15 mensen de Eucharistievieringen bijwonen.
Elke dag wordt er Eucharistie gevierd in onze Federatie Holsbeek: op maandag/woensdag/donderdag om 19 uur in de kerk van Nieuwrode; op dinsdag en vrijdag om 9 uur in de kerk van Holsbeek. Vanaf het weekend van 26/27 december hervatten we ook de weekendvieringen: op zaterdag om 17.30 uur in de kerk van Sint-Pieters-Rode en 19 uur in de kerk van Holsbeek; op zondag om 9 uur in Kortrijk-Dutsel en om 10.30 uur in de kerk van Nieuwrode. De Missen in Holsbeek en Nieuwrode zijn te volgen via de Facebookpagina van Pastoor Andy Penne en op dinsdag- en vrijdagochtend via Radio Maria Vlaanderen.

Al deze vieringen zijn voortaan met 15 personen. Voor de weekendvieringen kunt u zich opgeven bij de Pastoor Penne, via mail pastoorpenne@cs.com of telefonisch 0 468-323817

Zondag 11 april – Eucharistieviering – 2e zondag van Pasen
Kortrijk-Dutsel – 9 uur
Heilige Mis voor Marcel Van Cleynenbreugel

Nieuwrode - 10.30 uur
1e Jaargetijde voor Leopold Van Horebeek

maandag 12 april - Eucharistieviering – Nieuwrode - 19 uur
Heilige Mis voor Julia en Sonja Bosmans, voor de familie Gybels-Valkenborgs en Staf en Livinus Gybels

Dinsdag 13 april - Eucharistieviering – Holsbeek - 9 uur
Gedachtenis van de heilige Martinus I, paus en martelaar
Jaargetijde voor Wendy Salmon

Woensdag 14 april – Eucharistieviering – Nieuwrode - 20 uur
Heilige Mis voor Marc Denaeyer

Donderdag 15 april - Eucharistieviering – Nieuwrode - 19 uur
Heilige Mis voor het bekomen van een gunst

Vrijdag 16 april - Eucharistieviering – Holsbeek - 9 uur
Heilige Mis ter ere van Onze Lieve Vrouw en de heilige Bernadette

Zaterdag 17 april – Eucharistieviering – 3e zondag van Pasen
Sint-Pieters-Rode –
17.30 uur
Heilige Mis voor Robert Deridder (13/30e)

Holsbeek - 19 uur
Eerste Jaargetijde voor Victorine Dehennin

Zondag 18 april – Eucharistieviering – 3e zondag van Pasen
Kortrijk-Dutsel – 9 uur
Eerste jaargetijde voor Jules Vanhoeyveld

Nieuwrode - 10.30 uur
H. Mis voor Alfons en Fientje Wuyts, Maria Van Bael

maandag 19 april - Eucharistieviering – Nieuwrode - 19 uur
Gedachtenis van de heilige Ursmarus, bisschop
Heilige Mis om bescherming en kracht van een broeder

Dinsdag 20 april - Eucharistieviering – Holsbeek - 9 uur
Heilige Mis voor Marcel Thiels en familie

Woensdag 21 april – Eucharistieviering – Nieuwrode - 19 uur
Gedachtenis van de heilige Anselmus
Heilige Mis voor Patrick Scheerlinck (1/30)

Donderdag 22 april - Eucharistieviering – Nieuwrode - 19 uur
Heilige Mis voor ter ere van Onze Lieve Vrouw (GR)

Vrijdag 23 april - Eucharistieviering – Holsbeek - 9 uur
Heilige Mis voor de familieleden en vrienden van de familie Claus-Claes

DANK
Als je hulp van een ander accepteert, betekent dat niet dat je gefaald hebt. Het betekent dat je er niet alleen voor staat.
Daarom: dank aan alle vrijwilligers die meegeholpen hebben om de voorbije paasdagen tot een goed einde te brengen, zowel in de kerken als daarbuiten, o.a. met het rondbrengen van de paasbrief, het verzorgen van de kruisen buiten aan de kerk, enz. Ook dank aan pastoor Penne voor alle moeite en aan Priester De Cauwer die voor extra vieringen in sommige van onze parochies zorgde.
Ook alle parochianen die ondanks de moeilijke tijden toch telkens weer de kerken met vijftien vulden willen we bedanken.
(MAC)

MISSIODAG
Op zaterdag 27 maart kreeg de Missiodag een gloednieuw kleedje. Normaal is dat een samenkomst met alle kandidaat-vormelingen van ons vicariaat. Traditiegetrouw doet onze federatie daar altijd aan mee. Samenkomen met 2000 à 2500 jongeren was dit jaar geen optie uiteraard, dus maakte de organisatie er een volledig programma-van-op-afstand van! Er werd die dag van 16.00 uur tot 19.00 uur samengewerkt met Radio Maria, waardoor er drie uur lang Radio Hosanna uitgezonden werd. Zo de huiskamer in!

Het werd een radioprogramma rond het thema van de Goede Week met o.a.:
• een podcast over het paasverhaal
• doe-opdrachten voor in het gezin
• onze bisschop aan het woord
• interviews van reporters ter plaatse
• een nieuw lied en dansje dat we samen leren
• een quiz.

Vanuit onze federatie hadden zich 28 vormelingen ingeschreven om aan dit gebeuren deel te nemen; Simon De Vos van Holsbeek Sint-Maurus schreef ter dit verslagje over:

De eerste Missiodag online werd uitgezonden via het radioprogramma ‘Radio Hosanna’, in samenwerking met Radio Maria en stond in het teken van de Goede Week. Onze bisschop kwam vertellen over Palmzondag, de Goede Week op weg naar Pasen en deze vreemde coronatijden. Hij vertelde ook hoe je kan bidden en rustig worden. Via de radio leerde ik ook het dansje Jerusalema en zongen we nog wat liedjes mee. Er was verder een reportage over Olie die in de tijd was gereisd met een koelkast. Ze kwam aan bij het kruis van Jezus en wilde hiermee over het lijdensverhaal vertellen.

WIJWATER
Tijdens de Paaswaken en de Paasvieringen wordt er water gezegend. Na de Missen kunnen de gelovigen dit gezegend water meenemen. Dat kan ook nog in de week na Pasen.

AANDACHT!
Door herstructureringen bij bpost kan Kerk & Leven voortaan zowel op dinsdag, woensdag als donderdag in uw brievenbus vallen. En dat kan van week tot week verschillen.
Als u op donderdag uw parochieblad nog niet ontvangen hebt, dan kan u dat melden, ofwel via een online formulier op www.kerkenleven.be/nietontvangen, ofwel met een mail naar nietontvangen@kerknet.be. Vermeld steeds uw naam en adres, alsook uw abonneenummer (de 8 cijfers die boven uw adres staan afgedrukt).
Uw melding komt bij uitgeverij Halewijn terecht, die u een nummer nastuurt en een klacht indient bij de post.
U kunt ook telefoneren naar de dienst Parochiebladen op het nummer 03 210 08 30. Of naar de lokale contactpersoon van uw parochie natuurlijk (zie in de linker kolom op blz. 2).
Hou er rekening mee dat de post soms rare bokkensprongen maakt! Zo was het parochieblad van de Federatie Holsbeek vorige week een dag eerder bij de ouders van pastoor Penne in Oost-Vlaanderen, dan dat het hier in onze parochies verdeeld werd! Begrijpe wie kan!

VERSCHILLENDE VORMEN VAN KERKELIJKE UITVAART
De Orde van dienst voor de uitvaartliturgie kent verschillende vormen van afscheid nemen. De meest bekende vorm is een uitvaartmis of een gebedsviering in de parochiekerk.
Toch zijn er ook nog andere vormen mogelijk om gelovig afscheid te nemen. Voor die andere vormen kan men ook de pastoor vragen zodat het binnen het parochiekader een plaats heeft.
Er zijn families die er voor kiezen (met vooraf al dan niet een viering) om gelovig afscheid te nemen op de begraafplaats. Dan komt de pastoor naar de begraafplaats en bidt daar de afscheidsgebeden.
Nogal wat families willen met een eigen viering afscheid nemen in het crematorium of op een andere plaats. Ook hierbij kan men aan de pastoor vragen om de afscheidsgebeden uit te spreken.
Wanneer families de pastoor vragen om de afscheidsgebeden op de begraafplaats of een andere plaats te komen bidden, krijgen deze mensen ook een gedachteniskruisje in de parochiekerk en worden ze ook herdacht bij de Allerheiligenviering. Doordat men beroep deed op de pastoor is het dan ook een parochiaal gebeuren geworden. De begrafenisondernemingen zijn hiervan ook op de hoogte, zij bespreken deze mogelijkheden ook met de families.

WE ZIJN ALLEEN VOOR DE WET GETROUWD…
Onlangs vroeg mij iemand: “We zijn ooit alleen voor de wet getrouwd, zouden we in alle eenvoud ons huwelijk ook kerkelijk kunnen laten inzegenen?” Natuurlijk kan dat. Er hoeft voor een huwelijk geen grote plechtigheid gehouden te worden. In alle eenvoud met het bruidspaar, twee getuigen en de pastoor kan het Sacrament van het huwelijk plaats vinden. Aan zo een eenvoudige plechtigheid zijn ook geen kosten verbonden. Wie dit wenst, neemt contact op met de pastoor.

HET ANGELUS
Toen het rond Pasen duidelijk werd dat er enige tijd geen vieringen in onze kerken konden gehouden worden, werd binnen de federatie afgesproken de klokken in onze kerktorens wat meer te laten luiden, o.a. om 20.00 uur, samen met de dankbetuigingen die her en der gehouden werden voor het zorgpersoneel. Op sommige plaatsen werd daarvoor het Angelus ingeschakeld.
Ondertussen werd binnen de federatieploeg afgesproken vanaf 1 augustus in alle kerken het Angelus op dezelfde tijdstippen te luiden, nl. om 12.00 uur ’s middags en om 18.00 uur ’s avonds. Alleen in Kortrijk-Dutsel weerklinkt het Angelus ook nog om 08.00 uur ’s morgens; daar is dat immers al een jarenlange traditie. Het luiden om 20.00 uur valt weg.
Over Het Angelus vindt u een filmpje op het YouTubekanaal van Pastoor Penne:
https://www.youtube.com/watch?v=avBY62ciJY0.

MARIABEELDEN VOOR AAN DE GEVEL
Er zijn nog steeds enkele gietstenen Mariabeelden beschikbaar om buiten aan de gevel te hangen. In onze parochies zijn er al ruim 25 beelden verspreid. Ze kosten nog altijd 15 euro. Wie er een wenst, neemt best contact op met de pastoor.

UITZENDINGEN OP RADIO MARIA VANUIT HOLSBEEK
Sinds begin september 2017 worden de Missen op dinsdag- en vrijdagmorgen om 9.00 uur in de Sint-Mauruskerk van Holsbeek uitgezonden op Radio Maria Vlaanderen. Heel wat parochianen uit onze federatie luisteren regelmatig. Met een de DAB+-radio is het goed te beluisteren en ook via www.radiomaria.be.
Wie televisie kijkt met een decorder van Telenet kan via kanaal 912 ook luisteren.
Op woensdagmorgen om 8.30 uur bidt Pastoor Penne ook het kerkelijk ochtendgebed voor op Radio Maria.
Voor veel mensen is Radio Maria (met als studio in de kerk van Egenhoven) een grote rijkdom voor hun geloofsleven. Probeer het ook eens.

DURF UW KERKELIJKE UITVAART VASTLEGGEN!
In de afgelopen tijd was er in elk van onze parochies wel eens verontwaardiging omdat mensen van wie bekend was dat ze gelovig en kerkelijk waren geen kerkelijke uitvaart kregen van hun nabestaanden. Dikwijls was het zo dat het een weduwe of weduwnaar was van wie de partner wel een kerkelijke uitvaart had gekregen en nu de laatste van het echtpaar overleed, kreeg deze van de nabestaanden geen kerkelijke uitvaart. Heel dikwijls hoor je dan: “Dat kan toch niet de wens geweest zijn van die overledene”. Heel wat gelovige mensen vragen zich af: ga ik van mijn kinderen of familieleden nog een kerkelijke uitvaart krijgen?
Als u zeker wil zijn dat er na uw overlijden gebeurt wat uw wens is, dan is het gemakkelijk op te lossen. U gaat naar het gemeentehuis en u laat gewoon vastleggen dat u een kerkelijke uitvaart wil, of u begraven of gecremeerd wilt worden en op welke begraafplaats u wilt begraven of bijgezet worden. Wanneer u het daar vastlegt, dan zal er gebeuren wat u het wilt. Leg uw wensen daarrond duidelijk vast, ook al vermoedt u dat uw familieleden het wel weten en zullen doen. Heel wat mensen zijn in de afgelopen tijd al naar het gemeentehuis gegaan en hebben dat gedaan. Er zijn geen kosten aan verbonden en het stelt mensen gerust.
Gewoon doen!

BIJ ONS GEDOOPT
Op zaterdag 19 januari 2019 werden Ilyana en Alyssa Sempels in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Zij zijn de dochters van Gunter Sempels en Marina Siebens van de Leuvensebaan. Meters van Ilyana zijn Erna Mellaerts en Linda Hardiquest; meters van Alyssa zijn Petra Sempels en Kristel Deweerdt.
Op zaterdag 27 april werd Matteo Vandelaer in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Matteo is de zoon van Hannes Vandelaer en Anneleen Janssens uit de Kartuizersstraat. Peter en meter zijn Sander Vandelaer en Lora Gyselinck.
Op zondag 19 mei werd Leo Libbrecht in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Leo is de zoon van Freek Libbrecht en An-Sofie Meurrens uit Herent. Peter en meter zijn Tom Meurrens en Hanneke Verschaeve.
Op zondag 2 juni werd Alexander Vromans in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Alexander is de zoon van Kris Vromans en Natasja Teunis van de Leuvensebaan. Peter en meter zijn Nicky Vandenweyer en Sofie Pagnaer.
Op zaterdag 15 juni werd Matteo Wouters-Schots in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Matteo is de zoon van Ludovic Wouters en Melissa Schots uit het Bergeveld. Meters zijn Caroline Wouters en Marijke Schots.
Op zaterdag 22 juni werd Larissa Budai in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Larissa is de dochter van Laszlo Budai en Livia Turtakova uit Rotselaar. Peter en meter zijn Attila Bencze en Nikola Turtakova.
Op zondag 4 augustus werd Lieven Coteur in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Lieven is de zoon van Joris Coteur en Laurence Vrancken van de Rotselaarse baan. Meter is Zahra Choua.
Op zondag 10 november werd Dries Roggen in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Dries is de zoon van Bram Roggen en Chantal Oor uit het Bovenveld. Peter en meter zijn Ruben Roggen en Mireille Oor.
Op zondag 1 december werd Noah Meyhi in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Noah is de zoon van Kevin Meyhi en Kim Chantillon van de Hulsbergweg. Peter en meter zijn Roger Chantillon en Amber Meyhi.
Op zondag 8 december werd Elise Boogaerts in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Elise is de dochter van Willem Boogaerts en Inge Lahey uit de Dutselhoek. Peter en meter zijn Simon Lahey en Ilse Boogaerts.
Op zondag 19 juli 2020 werd Lien Kempeneers in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Zij is de dochter van Dirk Kempeneers en Wendy Theys; zij wonen op de Kortrijksebaan. Peter en meter zijn Wim Van Orshoven en Els Kempeneers.
Op dinsdag 28 juli werd in onze Sint-Mauruskerk Miel De Meyer door Pastoor Penne gedoopt. Hij is de zoon van Cedric De Meyer en Chana De Win uit Rijmenam. Peter en meter zijn Jonas Moons en Lynn De Becker.
Op zaterdag 15 augustus werden Maylen en Lander Deckmyn in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Zij zijn de kinderen van Sam Deckmyn en Katrien Vermaelen uit de Bergestraat. Meters van Maylen zijn Ilse Deckmyn en Liesbet Vermaelen. Peter en meter van Lander zijn Rob Raymaekers en Eef Vermaelen.
Op zondag 20 september werd Isaak Eykens in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Isaak is de zoon van Jo Eykens en Elise Janssens uit de Smisstraat. Peter en meter zijn Sam Eykens en Margot Janssens.
Op zondag 14 februari 2021 werd Jones De Smet in onze Sint-Mauruskerk door pastoor Penne gedoopt. Hij is de zoon van Jonas De Smet en Anne Peeters uit het Langeveld. Meters zijn Yvonne Dekelver, Kathy Elsen en Jolien Salu.

Gods Zegen voor deze gezinnen.

OPDRAGEN HEILIGE MISSEN
Het is een oud en goed gebruik om te bidden voor de overledenen en Heilige Missen te laten opdragen voor hun zielenrust. Voor het opgeven van misintenties kan men terecht op de pastorij aan de Rotselaarse baan 10, voor of na de Missen in de sacristie of men kan een enveloppe met de misintentie en het stipendium (voor een weekendviering is dat 15 euro en voor een weekdagviering 11 euro) in de brievenbus van de pastorij stoppen.

EEN NIEUWE KERKRAAD
Onlangs had de verkiezing plaats voor een nieuwe kerkraad. Voorzitter blijft Irene Peeters, secretaris blijft Dries Vanysacker, penningmeester blijft Staf Vandenbergh, leden zijn Carine Vandeput en Xavier Defrere.