Home
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 273953 .

Nieuws > Parochienieuws Holsbeek-Sint-Maurus

SINT-MAURUS
HOLSBEEK

dinsdag 3 juli
09.00 u: Eucharistieviering
Feest van de Apostel Tomas
Jaargetijde voor Simonne Stradiot

vrijdag 6 juli
9.00 u: Eucharistieviering
Gedachtenis van de Heilige Godelieve
H. Mis voor Maria Lieven en Jozef Cops

zaterdag 7 juli
19.00 u: Eucharistieviering
Intenties:
Eerste jaargetijde voor Denise Demaret
De echtgenoten Hensmans – Massy
Lector: Rudy Janssens

dinsdag 10 juli
09.00 u: Eucharistieviering
H. Mis voor Jeanne Verhelst

vrijdag 13 juli
9.00 u: Eucharistieviering
H. Mis voor Pastoor Frans Dedobbeleer, Pater Bavo Matthys, Kapelaan Jan Pornel en hun overleden familie

zaterdag 14 juli
19.00 u: Eucharistieviering
H. Mis voor overledenen

dinsdag 17 juli
09.00 u: Eucharistieviering
H. Mis voor Leonie Van den Dijck, Zuster Gabrielle Capiau, Zuster Reinildis Servranckx en hun overleden familie

vrijdag 20 juli
9.00 u: Eucharistieviering
H. Mis voor de overledenen van de families Salens en De Wilde

zaterdag 21 juli
19.00 u: Eucharistieviering
H. Mis voor overledenen
Lector: Marie Paule Charpentier

dinsdag 24 juli
09.00 u: Eucharistieviering
H. Mis voor André Van Holen

vrijdag 27 juli
9.00 u: Eucharistieviering
H. Mis ter ere van de Heilige Jozef voor een bijzondere intentie

zaterdag 28 juli
13.30 u: H. Doopsel van Lewis De Meyer

19.00 u: Eucharistieviering
Intentie:
Godelieve Geerts
Lector: Imelda Herbots

dinsdag 31 juli
09.00 u: Eucharistieviering
H. Mis ter ere van Onze-Lieve-Vrouw voor een bijzondere intentie

vrijdag 3 augustus
9.00 u: Eucharistieviering
Jaargetijde voor Norbert Depessemier

zaterdag 4 augustus
19.00 u: Eucharistieviering
Intentie:
Godelieve Geerts
Lector: Irene Peeters

zondag 5 augustus
13.30 u: H. Doopsel van Lewis Van Gilbergen

dinsdag 7 augustus
09.00 u: Eucharistieviering
H. Mis voor Jozef Cops en Maria Lieven

vrijdag 10 augustus
9.00 u: Eucharistieviering
Feest van de H. Laurentius
Jaargetijde voor Clementine Noynaert

COMMUNIE AAN HUIS
Ter gelegenheid van Maria Ten Hemelopneming brengt pastoraal werkster Godelieve Nys op donderdag 9 augustus de communie bij zieke en bejaarde medeparochianen in Kortrijk-Dutsel en Sint-Pieters-Rode. U mag haar verwachten tussen 9.00 en 12.00 uur. Wie omwille van ziekte en/of leeftijd graag de communie aan huis ontvangt, neemt best even contact op met: Godelieve Nys, pastoraal werkster, tel: 016 62 13 85.


MET OKRA NAAR DOORNIK
De gewestdaguitstap van OKRA 55+ naar Doornik (Tournai) op dinsdag 12 juni begon prima. Iedereen die zich ingeschreven had, was tijdig present, in Holsbeek, Sint-Pieters-Rode, Kortrijk-Dutsel en Nieuwrode.
Onderweg richting Brussel leidde men ons met een korte bezinningstekst door het begin van onze rit, die toch wel erg lang duurde. Er was file zover men kon kijken en zodoende waren we veel later op onze afspraak en moesten onze gidsen hun uitleg erg inkorten.
Doornik is een stad met bijna 70 000 inwoners, in het westen van de provincie Henegouwen en gelegen aan de Schelde die de stad letterlijk doormidden snijdt. Mede door dat belang telde Doornik ooit zelfs twee stadsomwallingen. We liepen langs het "Musée des Beaux-Arts”. Op de Grote Markt gaf onze gids uitleg over de Lakenhalle, het Belfort, de Sint Kwintenskerk.

Ook het bronzen standbeeld van Christine Lalaing trok onze belangstelling. Zij was de echtgenote van Peter van Melun, de stadhouder van Doornik in de 16e eeuw. In afwezigheid van haar echtgenoot voerde zij het bevel over de verdediging van de stad tijdens het Beleg van Doornik tegen de prins van Parma, Alexander Farnese. Als bleek dat een ontzetting niet mogelijk was, mocht ze van Parma de stad verlaten met al haar bezittingen. Daarbij ontving zij zulke daverende toejuichingen, dat het meer leek dat zij overwinnaar was, dan verliezer.

De prachtige Onze-Lieve-Vrouwkathedraal met de vijf klokkentorens vroeg om meer uitleg. Jammer dat hij nu in de steigers staat, maar je kan zien dat dit werelderfgoed is.

Het middagmaal werd ons geserveerd in restaurant " l' Impératrice": een aperitief, stoofvlees met frietjes en als dessert een sorbet met vodka. Dank je wel, kelners, voor de vlotte bediening. Daarna kregen we de kans om met een autotrein door de straten van de stad te rijden en zo naar vele gebouwen te kijken.
Terug in het restaurant kregen we nog sandwiches opgediend. En het stuk cake, dat we in de voormiddag wegens tijdsgebrek gemist hadden, maakte dit avondmaal en de fijne dag tot een gezellig einde.
Vrij vlot reden we terug naar onze respectievelijke afdelingen.
(Irène vdb)

INSCHRIJVEN VOOR HET VORMSEL 2019
Onlangs was er een inschrijvingsavond voor het Vormsel 2019. Op dit moment zijn er 31 kinderen, geboren in 2007, ingeschreven. 7 voor Sint-Pieters-Rode, 11 voor Holsbeek Sint-Maurus en 12 voor Nieuwrode. Voor Kortrijk-Dutsel is er nog maar 1 inschrijving; indien er hier niet een paar bijkomen, dan zal de vormselvoorbereiding in het komende jaar vanzelfsprekend niet in Kortrijk-Dutsel doorgaan en zal de kandidaat aansluiten bij een van de andere parochies.
Begin september gaan we op weg naar het Vormsel en tot dan kan men nog inschrijven. Spreek jongeren die geboren zijn in 2007 – en hun ouders - aan op hun keuze voor het Vormsel!
Inschrijven kan nog bij Godelieve Nys, godelieve.nys@gmail.com.


OPEN KERKENDAGEN
Tijdens het eerste weekend van juni waren er Open Kerkendagen. Ook de kerken uit onze parochiefederatie namen daaraan deel.
In Holsbeek Sint-Maurus kwamen er op zondagnamiddag een veertigtal bezoekers over de vloer, die niet alleen het kerkgebouw konden bezoeken, maar ook foto’s en deskundige uitleg kregen van Jos Libotton over de vernielingen van o.a. de kerk door een vliegende bom op 28 december 1944 en de plaatsing van het Heilig Hartbeeld in 1927.

De kerk van Kortrijk-Dutsel werd op zaterdag en zondag door in het totaal ongeveer 65 à 70 mensen bezocht; de Sint-Lambertuskerk van Nieuwrode kreeg op zondag 22 mensen over de vloer.

In Sint-Pieters-Rode kwamen 37 mensen ’s ochtends luisteren naar het aperitiefconcert door het Spectrumensemble; na de middag kwamen nog 15 à 20 mensen een kijkje nemen in de kerk.

UITZENDINGEN OP RADIO MARIA VANUIT HOLSBEEK
Sinds begin september vorig jaar worden de Missen op dinsdag- en vrijdagmorgen om 9.00 uur in de Sint-Mauruskerk van Holsbeek uitgezonden op Radio Maria Vlaanderen. Heel wat parochianen uit onze federatie luisteren regelmatig. Met een de DAB+-radio is het goed te beluisteren en ook via www.radiomaria.be.
Wie televisie kijkt met een decorder van Telenet kan via kanaal 912 ook luisteren.
Op woensdagmorgen om 8.30 uur bidt Pastoor Penne ook het kerkelijk ochtendgebed voor op Radio Maria.
Voor veel mensen is Radio Maria (met als studio in de kerk van Egenhoven) een grote rijkdom voor hun geloofsleven. Probeer het ook eens.

DURF UW KERKELIJKE UITVAART VASTLEGGEN!
In de afgelopen tijd was er in elk van onze parochies wel eens verontwaardiging omdat mensen van wie bekend was dat ze gelovig en kerkelijk waren geen kerkelijke uitvaart kregen van hun nabestaanden. Dikwijls was het zo dat het een weduwe of weduwnaar was van wie de partner wel een kerkelijke uitvaart had gekregen en nu de laatste van het echtpaar overleed, kreeg deze van de nabestaanden geen kerkelijke uitvaart. Heel dikwijls hoor je dan: “Dat kan toch niet de wens geweest zijn van die overledene”. Heel wat gelovige mensen vragen zich af: ga ik van mijn kinderen of familieleden nog een kerkelijke uitvaart krijgen?
Als u zeker wil zijn dat er na uw overlijden gebeurt wat uw wens is, dan is het gemakkelijk op te lossen. U gaat naar het gemeentehuis en u laat gewoon vastleggen dat u een kerkelijke uitvaart wil, of u begraven of gecremeerd wilt worden en op welke begraafplaats u wilt begraven of bijgezet worden. Wanneer u het daar vastlegt, dan zal er gebeuren wat u het wilt. Leg uw wensen daarrond duidelijk vast, ook al vermoedt u dat uw familieleden het wel weten en zullen doen. Heel wat mensen zijn in de afgelopen tijd al naar het gemeentehuis gegaan en hebben dat gedaan. Er zijn geen kosten aan verbonden en het stelt mensen gerust.
Gewoon doen!

NOVEENKAARSEN
Veel mensen branden graag een noveenkaars, een kaars die negen dagen brandt. Vanaf Lichtmis zullen er in onze kerken overal noveenkaarsen voorzien worden. Voor elke parochie is er een eigen noveenkaars gemaakt:
 Voor Holsbeek Sint-Maurus met een afbeelding van Onze Lieve Vrouw van Holsbeek, zoals ze ook in het gemeentewapen staat;
 voor Kortrijk-Dutsel met de afbeelding van “ons” beeld van de heilige Catharina;
 voor Sint-Pieters-Rode met de afbeelding van het Mariabeeld uit de kerk en van “ons” beeld van de heilige Wivina;
 voor Nieuwrode met de afbeelding van het beeld van de heilige Lambertus dat vooraan in de kerk staat.
Tijdens de vieringen van 3 en 4 februari zullen we de kaarsen voorstellen en vanaf dan zijn ze ook beschikbaar, aan 3,50 euro per stuk. Misschien ook mooi om eens weg te geven, zo een kaars met de afbeelding van iets uit het eigen dorp.


BIJ ONS GEDOOPT
Op zondag 15 oktober werden in de Sint-Mauruskerk van Holsbeek twee kindjes gedoopt.
Eerst was er het Heilig Doopsel van Elise Lemmens, dochter van Steve Lemmens en Bie Schierhout; zij wonen aan de Kortrijksebaan. Peter en meter zijn Cedric Lemmens en Marlies Schierhout.
En dan het doopsel van Liv Vuerinckx, dochter van Kris Vuerinckx en Karen Buisset van de Dutselstraat. Peter en meter zijn Steve De Keyzer en Sofie Scheys.
Op zaterdag 28 oktober werd in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt: Louis Boogaerts, zoon van Willem Boogaerts en Inge Lahey; zij wonen in de Dutselhoek. Peters zijn Jurgen Lahey en Pieter Boogaerts.
Op zaterdag 18 november werd Seppe Bolsens in de Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Seppe is de zoon van Paul Bolsens en Greet Bloemen; zij wonen op de Leuvensebaan. Peter en meter zijn Gerard Bloemen en Martine Vanclair.
Op zaterdag 2 december werd in onze Sint-Mauruskerk Daan Piron gedoopt, zoontje van Inge Piron. Peters zijn Kevin Piron en Michael Piron.
Op zaterdag 9 december werd in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt: Elise Vuegen, dochter van Roel Vuegen en Nohaleen Vanderleenen uit de Dellestraat. Peter en meter zijn Kris Vuegen en Julie Van der Straeten.
Op zondag 18 maart 2018 werd in de Sint-Mauruskerk van Holsbeek Stien Hendrickx gedoopt door Pastoor Penne. Ze is de dochter van Ria Hendrickx; samen met zus Janne wonen ze aan de Leuvensebaan. Peters zijn Koen Hendrickx en Geert Driesen en meters zijn Els Willems en Annick Holvoet.
Op zaterdag 7 april werd in onze Sint-Mauruskerk Nathan Pieters door Pastoor Penne gedoopt. Hij is de zoon van Ken Pieters en Geraldine Parys; ze wonen aan het Asseltveld. Peter en meter zijn Marco Chessa en Nadine Dirven.
Op zaterdag 14 april werd in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne Hasse Goris gedoopt. Hasse is de dochter van Kris Goris (+) en Sigrid Maene, van de Chartreuzenberg. Peter en meter zijn Hugo Goris en Sara De Wever.
Op zondag 29 april werd in onze Sint-Mauruskerk Eden Peeters door Pastoor Penne gedoopt. Eden is de zoon van William Peeters en Dorien Sellekaerts, uit de Kartuizerstraat. Peter en meter zijn Pieter Sellekaerts en Inge Puttemans.
Op Pinksterzondag 20 mei werd Floor Hendrickx in onze Sint-Mauruskerk gedoopt door Pastoor Penne:. Floor is de dochter van Mattias Hendrickx en Inne Meulemans uit Linden. Peter en meter zijn Hans Meulemans en Niky Hendrickx.
Basil Torfs, zoontje van Dries Torfs en Lore Demeulenaere uit de Kortrijksebaan; peter en meter zijn Bram Demeulenaere en Karen Torfs.
Gust Demeulenaere, zoontje van Saartje Demeulenaere uit Kessel-Lo; peter en meter zijn Dries Torfs en Bieke Demeulenaere.
Gods Zegen voor deze gezinnen.

OPDRAGEN HEILIGE MISSEN
Het is een oud en goed gebruik om te bidden voor de overledenen en Heilige Missen te laten opdragen voor hun zielenrust. Voor het opgeven van misintenties kan men terecht op de pastorij aan de Rotselaarse baan 10, voor of na de Missen in de sacristie of men kan een enveloppe met de misintentie en het stipendium (voor een weekendviering is dat 15 euro en voor een weekdagviering 11 euro) in de brievenbus van de pastorij stoppen.

KERKELIJK HUWELIJK
Bereiden zich voor op een kerkelijk huwelijk: Bart Schots en Nele Barthier uit de Verhaegenstraat. De kerkelijke inzegening van het huwelijk heeft plaats in de Sint-Jan-de-Doperkerk in Leuven op zaterdag 28 juli om 16.00 uur.
We dragen hen in deze dagen mee in onze gebeden.

OPENLUCHTMIS
Op zondag 24 juni was er in de tuin van de Sint-Mauruszaal de jaarlijkse Eucharistieviering voor de overleden leden van Harmonieorkest Sint-Maurus. Veel parochianen waren aanwezig en het Harmonieorkest luisterde de Eucharistieviering op. Een mooie traditie!