Home
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 316311 .

Nieuws > Parochienieuws Holsbeek-Sint-Maurus

SINT-MAURUS
HOLSBEEK

Pastoor Penne zal elke dag de Heilige Mis privé opdragen.

woensdag 3 juni
Gedachtenis van de heilige Carolus Lwanga en gezellen, martelaren van Oeganda
H. Mis voor de overledenen van de familie De Bruycker

donderdag 4 juni
H. Mis voor Julia en Sonja Bosmans, voor de familie Gybels-Valkenborgs, Staf en Livinus Gybels

Vrijdag 5 juni
Gedachtenis van de heilige Bonifatius, bisschop en martelaar
H. Mis voor Jan De Herdt, Celine Vlaeymans en zoon Staf De Herdt

Zaterdag 6 juni
H. Mis voor overledenen

zondag 7 juni– Hoogfeest Heilige Drie-eenheid
H. Mis voor overledenen

Misintenties die eerder aangekondigd waren voor tijdstippen waarop er geen eucharistievieringen zijn, zullen op een latere datum opnieuw ingeschreven worden.


SINT-MAURUS
HOLSBEEK

dinsdag 9 juni
09.00 u: Eucharistieviering
Gedachtenis van de heilige Efrem, diaken en kerkleraar
H. Mis voor Roger De Cremer

vrijdag 12 juni
09.00 u: Eucharistieviering
Jaargetijde voor Pastoor Emiel Herroelen

zaterdag 13 juni
19.00 u: Eucharistieviering
Intentie:
Jaargetijde voor Marie Josée Verbeke
Lector: Werner Vonck

dinsdag 16 juni
09.00 u: Eucharistieviering
Gedachtenis van de heilige Lutgardis, maagd
H. Mis voor Odette Dupont en Henri Feihle, overleden ouders en dochters

OPNIEUW PUBLIEKE VIERINGEN MOGELIJK?
De Belgische bisschoppen hebben een draaiboek uitgewerkt om – zodra de Nationale Veiligheidsraad hiervoor groen licht geeft – publieke liturgische vieringen in onze kerken te kunnen hervatten. Dit zal gepaard gaan met de nodige veiligheidsmaatregelen; het is duidelijk dat we nog niet meteen kunnen terugkeren naar de situatie van voor de coronacrisis.
Op het ogenblik dat dit parochieblad samengesteld werd, was nog niet met zekerheid geweten wanneer we opnieuw in onze kerken kunnen samen komen, maar de kans is groot dat dit opnieuw vanaf het weekend van 13 en 14 juni zal kunnen, ook in de kerken van onze parochiefederatie.

Om dit mogelijk te maken hebben de kerkraden, de federatieploeg en de parochieploegen de nodige maatregelen uitgewerkt. Het algemene uitgangspunt daarbij is dat de gezondheid en de veiligheid van iedereen die naar de kerk komt, voorop staat. De belangrijkste maatregelen waaraan kerkgangers zich dienen te houden, sommen we hieronder op; het volledige draaiboek van de Belgische bisschoppen is te raadplegen op www.kerknet.be; doorklikken naar ‘Samen kunnen we het coronavirus overwinnen’. Surf regelmatig eens naar deze website: zo blijft u op de hoogte van de meest recente informatie.

1. Bij het binnen- en buitengaan van de kerk wordt het gebruik van een mondmasker sterk aanbevolen. Blijf buiten de kerk en in het portaal op veilige afstand van de andere kerkgangers.

2. Aan de ingang van de kerk zullen onthaalmedewerkers van de parochie de nodige richtlijnen geven. Bij het binnenkomen van de kerk dient u de handen te ontsmetten; daarvoor is de nodige handgel beschikbaar.

3. In de kerk is de richting aangegeven waarin u zich naar uw plaats dient te begeven. Neem op zo’n manier in de kerk plaats dat eerst de plaatsen het verst van de ingang worden ingenomen. Gelovigen die onder hetzelfde dak wonen, kunnen naast elkaar zitten; anderen dienen telkens 1,5 meter (de afstand van drie stoelen) vrij te laten.

4. Tijdens de viering is tot nader order het gebruik van zangboeken niet toegelaten. Er zal voorlopig ook nog geen koorzang mogelijk zijn. Bij het Onze Vader en/of de Vredewens worden geen handen, kussen of andere aanrakingen gegeven tussen mensen die niet onder één dak wonen. Er worden geen collectes gehouden; de mogelijkheid om een bijdrage te deponeren wordt achter in de kerk voorzien.

5. De uitreiking van de communie
De celebrant kan uitnodigen tot een geestelijke communie of tot individuele communie-uitreiking. Hierbij zegt hij één keer ‘Het Lichaam van Christus’ en wie te communie gaat antwoordt binnensmonds ‘Amen’.
Ook bij de communie-uitreiking geldt eenrichtingsverkeer van en naar uw zitplaats en de veilige afstand van 1,50 meter; volg hierbij de instructies die ter plaatse gegeven worden, ook voor het ontsmetten van de handen.
De uitreiker en de communicant houden ruim afstand door de armen ver uit te strekken. De uitreiker laat de hostie eerbiedig vallen in de uitgestrekte hand van de communicant, zonder de hand aan te raken. De communie-uitreiking op de tong is niet toegelaten.

6. Na de viering verlaten de gelovigen de kerk, waarbij wie het dichtst bij de uitgang zit, eerst vertrekt. Ook daarbij geldt opnieuw eenrichtingsverkeer, op aangeven van de onthaalmedewerkers van de parochie. In en buiten het kerkgebouw worden best samenscholingen vermeden; ook daar blijft de 1,50 meter afstandsregel gelden.

Belangrijk!
We verwachten dat er maximum één persoon per 10 m² in de kerk wordt toegelaten. Dit betekent dat we per kerk deze maximumcapaciteit hebben vastgesteld:
• 35 gelovigen in de kerk van Nieuwrode;
• 35 gelovigen in de kerk van Sint-Pieters-Rode;
• 30 gelovigen in de kerk van Kortrijk-Dutsel;
• 45 gelovigen in de kerk van Holsbeek Sint-Maurus.
D.w.z. dat de kans bestaat dat – als de maximumcapaciteit bereikt is – u het kerkgebouw niet meer binnen mag. Om dit te vermijden zullen we voorlopig maar één intentie per viering voorzien.

Wij excuseren ons voor de mogelijke ongemakken en hopen dat u begrip voor deze maatregelen kunt opbrengen, zodat we u spoedig opnieuw in onze kerken mogen verwelkomen. Als we ons van in het begin aan de voorschriften houden, dan kunnen we ze wellicht spoedig versoepelen.
Dank voor uw medewerking!
De federatieploeg

JUNI – MAAND VAN HET HEILIG HART
De maand juni is toegewijd aan het Heilig Hart van Jezus. In al onze kerken krijgt het beeld van het Heilig Hart een bijzondere plaats. Misschien ook iets om in uw huis te doen: als u nog een beeltenis hebt van het Heilig Hart, geef het dan een ereplaats; dat hebben onze voorouders ook altijd gedaan.

AUTOZEGENING
Op zaterdag 20 juni zal er aan de kerk van Kortrijk-Dutsel van 15.00 uur tot 16.00 uur gelegenheid zijn om je auto of ander voertuig te laten zegenen. Zelfs als we dit jaar niet (ver) op vakantie kunnen gaan, blijft het een mooi gebruik om de auto te laten zegenen. Van harte welkom!

UITVAARTEN
Kerkelijke uitvaarten blijven mogelijk in deze tijd, met een beperkt aantal mensen die op voldoende afstand van elkaar blijven. Ook is het mogelijk dat de pastoor naar een begraafplaats, crematorium of funerarium komt voor de afscheidsgebeden, ook in beperkte kring. Zolang de coronamaatregelen duren wordt er ook geen vergoeding meer gevraagd voor de diensten rond de uitvaarten.

NIEUWE DATA VOOR VORMSEL EN EERSTE COMMUNIE 2020
Door de overheidsmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus een halt toe te roepen zijn de vieringen van het vormsel en de eerste communie uitgesteld. Er zijn nu nieuwe data vastgesteld.
In onze Federatie Holsbeek zullen de vormselvieringen plaats hebben op zaterdag 26 september, om 13.00 uur voor de vormelingen van Nieuwrode, Sint-Pieters-Rode en Kortrijk-Dutsel in de kerk van Sint-Pieters-Rode en om 15.30 uur voor de vormelingen van Holsbeek Sint-Maurus en Holsbeek-Plein in de Sint-Mauruskerk. Beide vieringen zullen voorgegaan worden door de vormheer, Kanunnik Steven Wielandts, vicaris voor het godgewijde leven in het aartsbisdom Mechelen-Brussel.
De vieringen voor de Eerste Communie zijn in onze Federatie Holsbeek gepland:
 op zaterdag 3 oktober om 11.30 uur voor de eerste communicanten van Holsbeek Sint-Maurus in de Sint-Mauruskerk;
 op zaterdag 10 oktober om 13.30 uur voor de eerste communicanten van Sint-Pieters-Rode en Kortrijk-Dutsel in de kerk van Kortrijk-Dutsel;
 op zondag 11 oktober om 10.30 uur voor de eerste communicanten van Nieuwrode in de Sint-Lambertuskerk.

MARIABEELDEN VOOR AAN DE GEVEL
Er zijn nog steeds enkele gietstenen Mariabeelden beschikbaar om buiten aan de gevel te hangen. In onze parochies zijn er al ruim 25 beelden verspreid. Ze kosten nog altijd 15 euro. Wie er een wenst, neemt best contact op met de pastoor.

UITZENDINGEN OP RADIO MARIA VANUIT HOLSBEEK
Sinds begin september 2017 worden de Missen op dinsdag- en vrijdagmorgen om 9.00 uur in de Sint-Mauruskerk van Holsbeek uitgezonden op Radio Maria Vlaanderen. Heel wat parochianen uit onze federatie luisteren regelmatig. Met een de DAB+-radio is het goed te beluisteren en ook via www.radiomaria.be.
Wie televisie kijkt met een decorder van Telenet kan via kanaal 912 ook luisteren.
Op woensdagmorgen om 8.30 uur bidt Pastoor Penne ook het kerkelijk ochtendgebed voor op Radio Maria.
Voor veel mensen is Radio Maria (met als studio in de kerk van Egenhoven) een grote rijkdom voor hun geloofsleven. Probeer het ook eens.

DURF UW KERKELIJKE UITVAART VASTLEGGEN!
In de afgelopen tijd was er in elk van onze parochies wel eens verontwaardiging omdat mensen van wie bekend was dat ze gelovig en kerkelijk waren geen kerkelijke uitvaart kregen van hun nabestaanden. Dikwijls was het zo dat het een weduwe of weduwnaar was van wie de partner wel een kerkelijke uitvaart had gekregen en nu de laatste van het echtpaar overleed, kreeg deze van de nabestaanden geen kerkelijke uitvaart. Heel dikwijls hoor je dan: “Dat kan toch niet de wens geweest zijn van die overledene”. Heel wat gelovige mensen vragen zich af: ga ik van mijn kinderen of familieleden nog een kerkelijke uitvaart krijgen?
Als u zeker wil zijn dat er na uw overlijden gebeurt wat uw wens is, dan is het gemakkelijk op te lossen. U gaat naar het gemeentehuis en u laat gewoon vastleggen dat u een kerkelijke uitvaart wil, of u begraven of gecremeerd wilt worden en op welke begraafplaats u wilt begraven of bijgezet worden. Wanneer u het daar vastlegt, dan zal er gebeuren wat u het wilt. Leg uw wensen daarrond duidelijk vast, ook al vermoedt u dat uw familieleden het wel weten en zullen doen. Heel wat mensen zijn in de afgelopen tijd al naar het gemeentehuis gegaan en hebben dat gedaan. Er zijn geen kosten aan verbonden en het stelt mensen gerust.
Gewoon doen!

BIJ ONS GEDOOPT
Op zaterdag 19 januari 2019 werden Ilyana en Alyssa Sempels in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Zij zijn de dochters van Gunter Sempels en Marina Siebens van de Leuvensebaan. Meters van Ilyana zijn Erna Mellaerts en Linda Hardiquest; meters van Alyssa zijn Petra Sempels en Kristel Deweerdt.
Op zaterdag 27 april werd Matteo Vandelaer in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Matteo is de zoon van Hannes Vandelaer en Anneleen Janssens uit de Kartuizersstraat. Peter en meter zijn Sander Vandelaer en Lora Gyselinck.
Op zondag 19 mei werd Leo Libbrecht in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Leo is de zoon van Freek Libbrecht en An-Sofie Meurrens uit Herent. Peter en meter zijn Tom Meurrens en Hanneke Verschaeve.
Op zondag 2 juni werd Alexander Vromans in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Alexander is de zoon van Kris Vromans en Natasja Teunis van de Leuvensebaan. Peter en meter zijn Nicky Vandenweyer en Sofie Pagnaer.
Op zaterdag 15 juni werd Matteo Wouters-Schots in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Matteo is de zoon van Ludovic Wouters en Melissa Schots uit het Bergeveld. Meters zijn Caroline Wouters en Marijke Schots.
Op zaterdag 22 juni werd Larissa Budai in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Larissa is de dochter van Laszlo Budai en Livia Turtakova uit Rotselaar. Peter en meter zijn Attila Bencze en Nikola Turtakova.
Op zondag 4 augustus werd Lieven Coteur in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Lieven is de zoon van Joris Coteur en Laurence Vrancken van de Rotselaarse baan. Meter is Zahra Choua.
Op zondag 10 november werd Dries Roggen in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Dries is de zoon van Bram Roggen en Chantal Oor uit het Bovenveld. Peter en meter zijn Ruben Roggen en Mireille Oor.
Op zondag 1 december werd Noah Meyhi in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Noah is de zoon van Kevin Meyhi en Kim Chantillon van de Hulsbergweg. Peter en meter zijn Roger Chantillon en Amber Meyhi.
Op zondag 8 december werd Elise Boogaerts in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Elise is de dochter van Willem Boogaerts en Inge Lahey uit de Dutselhoek. Peter en meter zijn Simon Lahey en Ilse Boogaerts.
Gods Zegen voor deze gezinnen.

OPDRAGEN HEILIGE MISSEN
Het is een oud en goed gebruik om te bidden voor de overledenen en Heilige Missen te laten opdragen voor hun zielenrust. Voor het opgeven van misintenties kan men terecht op de pastorij aan de Rotselaarse baan 10, voor of na de Missen in de sacristie of men kan een enveloppe met de misintentie en het stipendium (voor een weekendviering is dat 15 euro en voor een weekdagviering 11 euro) in de brievenbus van de pastorij stoppen.