Home
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 398632 .

Nieuws > Parochienieuws Holsbeek-Sint-Maurus

SINT-MAURUS
HOLSBEEK

VIERINGEN IN DE FEDERATIE HOLSBEEK

Vrijdag 23 februari – Eucharistieviering – Holsbeek – 9 uur
Gedachtenis van de heilige Polycarpus, bisschop en martelaar
Heilige Mis voor Anne-Marie Dirckx (2/12)

Zaterdag 24 februari – Eucharistieviering – Tweede zondag in de Veertigdagentijd

Sint-Pieters-Rode - 17.30 uur
Heilige Mis voor Germaine Lontie (15/30)

Holsbeek - 19 uur
Eerste Jaargetijde voor Marc Depuydt
Heilige Mis voor Marie-Josée Verbeke en de overledenen van de familie Verbeke
Heilige Mis voor Paula Timmermans (2/12)

Zondag 25 februari – Eucharistieviering – Tweede zondag in de Veertigdagentijd

Kortrijk-Dutsel - 9 uur
Heilige Mis voor Maria Sente
Malvina Vandenbergh

Nieuwrode – 10.30 uur
Heilige Mis voor Julia en Sonja Bosmans
Jaargetijde Pastoor Jan Ulens
Jaargetijde Josephina Peeters
Jozef Verbinnen en Maurice Boeckx

Maandag 26 februari - Eucharistieviering – Sint-Pieters-Rode – 19 uur
Heilige Mis voor overledenen

Dinsdag 27 februari - Eucharistieviering – Holsbeek - 9 uur
Gedachtenis van de zalige Maria van Jezus, maagd
Heilige Mis voor Pastoor Julien De Keukelaere

Woensdag 28 februari – Eucharistieviering – Kortrijk-Dutsel – 19 uur
Heilige Mis voor overledenen

Donderdag 29 februari - Eucharistieviering – Nieuwrode – 19 uur
Heilige Mis voor overledenen

Vrijdag 1 maart – Eucharistieviering – Holsbeek – 9 uur
Heilige Mis voor de overledenen van de familie Willemans (5/5)

Zaterdag 2 maart – Eucharistieviering – Derde zondag in de Veertigdagentijd

Holsbeek – 13 uur
Heilig Doopsel van Roman Holub

Sint-Pieters-Rode - 17.30 uur
Heilige Mis voor Maria Discart (5/24)


Holsbeek - 19 uur
Heilige Mis voor Marie Louise Stuckens (4/6)
Heilige Mis voor Paula Timmermans (2/2, namens de buren)

Zondag 3 maart – Eucharistieviering – Derde zondag in de Veertigdagentijd

Kortrijk-Dutsel - 9 uur
Heilige Mis voor Gaston Vrancken en Marie-Louise Elsen

Nieuwrode – 10.30 uur
Heilige Mis voor overledenen

Maandag 4 maart - Eucharistieviering – Sint-Pieters-Rode – 19 uur
Gedachtenis van de heilige Casimir
Heilige Mis voor overledenen

Dinsdag 5 maart - Eucharistieviering – Holsbeek - 9 uur
Heilige Mis voor de overledenen van de familie Buysse (5/5)

Woensdag 6 maart – Eucharistieviering – Kortrijk-Dutsel – 19 uur
Gedachtenis van de heilige Coleta, maagd
Heilige Mis voor overledenen

Donderdag 7 maart - Eucharistieviering – Nieuwrode – 19 uur
Gedachtenis van de heiligen Perpetua en Felicitas, martelaressen
Heilige Mis voor Philomena Wirtz (Stichting)

Vrijdag 8 maart – Eucharistieviering – Holsbeek – 9 uur
Gedachtenis van de heilige Johannes a Deo, kloosterling
Heilige Mis uit dankbaarheid

Zaterdag 9 maart – Eucharistieviering – Vierde zondag in de Veertigdagentijd

Sint-Pieters-Rode - 17.30 uur
Heilige Mis

Holsbeek - 19 uur
Heilige Mis voor Denis Lemmens (4/8)
Heilige Mis voor Karel Vanderhoeght (7/22)

Zondag 10 maart – Eucharistieviering – Vierde zondag in de Veertigdagentijd

Kortrijk-Dutsel - 9 uur
Heilige Mis

Nieuwrode – 10.30 uur
Heilige Mis

Holsbeek – 12 uur
Heilig Doopsel van Mayson-Ray Rienckens

Maandag 11 maart - Eucharistieviering – Sint-Pieters-Rode – 19 uur
Heilige Mis voor overledenen

Dinsdag 12 maart - Eucharistieviering – Holsbeek - 9 uur
Jaargetijde voor Alfonsine De Rouck

Woensdag 13 maart – Eucharistieviering – Kortrijk-Dutsel – 19 uur
Heilige Mis voor overledenen

Donderdag 14 maart - Eucharistieviering – Nieuwrode – 19 uur
Heilige Mis voor Lode Le Moine (3/12)

Vrijdag 15 maart – Eucharistieviering – Holsbeek – 9 uur
Jaargetijde voor Marcel Thiels

BEZOEK RADIO MARIA
Deze woensdag 21 februari en volgende woensdag 28 februari gaan onze vormelingen op bezoek bij Radio Maria, telkens van 13.30 tot 16.00 uur. Deze week gaan de vormelingen van Holsbeek, Kortrijk-Dutsel en Sint-Pieters-Rode, volgende week die van Nieuwrode.

De oorsprong van Radio Maria ligt in Italië, waar lokale zenders van verschillende parochies hun krachten bundelden tot één netwerk. Later ging Radio Maria nationale programma's maken. Inmiddels is Radio Maria op alle continenten actief en de radiostations onder een overkoepelende organisatie met de naam World Family of Radio Maria. Op die manier is Radio Maria in meer dan 65 landen actief.

Radio Maria is een katholieke radiozender en tevens een lekenorganisatie met vele vrijwilligers als voornaamste basis. In Vlaanderen is Priester Karlo Tyberghien aangesteld als programmadirecteur. Hij wordt in zijn opdracht bijgestaan door een klein team van vaste medewerkers voor het organiseren en coördineren van de dagelijkse werkzaamheden.

Radio Maria zendt geen reclame uit, onderneemt geen commerciële activiteiten en krijgt geen subsidie van de overheid. Het project wordt volledig gefinancierd door donaties van vrijgevige en betrokken luisteraars, die het werk van de meer dan 86 Radio Maria’s wereldwijd mogelijk maken.
Kijk en luister aandachtig want het is echt de moeite waard.
(MAC)

FEDERATIEVERGADERING
De federatieploeg vergadert op donderdag 29 februari om 14.00 uur in de pastorie van Holsbeek Sint-Maurus.

KERKSESSIE
Op zondag 3 maart is het alweer tijd voor de laatste kerksessie van dit seizoen, om 11.30 uur in de Sint-Catharinakerk van Kortrijk-Dutsel, deze keer met Bipolar Bows.
Violiste Lotte Remmen en de Franse cellist Toby Kuhn ontdekken zo veel mogelijk muziekstijlen en nieuwe technieken en zetten deze naar hun hand. Ze brengen een experimentele mozaïek van klassiek en traditie, jazz, blues, funk en improvisaties.
Voor informatie en tickets kan je terecht bij cultuur@holsbeek.be – 016 62 95 02.

PAS- EN JONGGEDOOPTENVIERING
Op zondagmiddag 4 februari was er in de Sint-Mauruskerk van Holsbeek de jaarlijkse viering voor de pas- en jonggedoopten. Heel wat jonge ouders kwamen met hun kinderen naar de kerk voor de kinderzegen, sommigen vergezeld van de grootouders en peters en meters. De allerkleinsten waar goed te horen! Na de korte viering zorgde de Federatieploeg voor poffertjes, chocolademelk en koffie.

JUBILARISSENVIERINGEN
De voorbije weken hielden we in onze parochies de jaarlijkse jubilarissenvieringen. Echtparen die dit jaar 50, 55, 60, 65, 70 of 75 jaar getrouwd zijn, werden daarvoor speciaal uitgenodigd.

Op zaterdag 30 september was er in de Sint-Mauruskerk van Holsbeek zo een jubilarissenviering met vier echtparen die alle vier de vijftigste verjaardag van hun huwelijk vierden: Ivo Persoons en Nelly Jacobs, Marc Lambrecht en Rita Van Parijs, Paul Crab en Cecile Puttemans; Tuur Spaepen en Mieke Stappaerts.
Gods Zegen voor hun toekomst.

OPROEP VOOR LEDEN VOOR EEN UITVAARTKOOR
Iemand een waardig afscheid geven is het laatste wat je voor die persoon nog kunt doen. En daarom is het belangrijk dat dit met de nodige zorg en respect gebeurt. Hoewel pastoor Penne een goede zangstem heeft, voelt hij toch nood aan ondersteuning. Daarom stelt hij voor een “uitvaartkoor’ op te richten, liefst met zangers uit alle parochies van onze federatie (of daarbuiten), die ook de verplaatsing naar alle kerken van onze federatie willen doen, als er een uitvaart is. Het repertoire van een begrafenis staat min of meer vast; de Gregoriaanse Requiemmis en een selectie uit Zingt Jubilaté.

Wie wilt deelnemen aan dit uitvaartkoor neemt best contact op met de pastoor (0468 323 817 – e-mail: pastoorpenne@cs.com) of met Carine Vandeput (0474 825 803 – e-mail: parochiesintmaurus@gmail.com).

COMMUNIE AAN HUIS
Zieken, bejaarden en mensen die niet in de mogelijkheid zijn om naar de kerk te komen, kunnen thuis de Heilige Communie ontvangen. U kunt hiervoor bellen naar Pastoor Penne (0468 32 38 17) of naar pastoraal werkster Godelieve Nys (0478 38 57 54).

MISINTENTIES
U kan nog steeds een misintentie aanvragen voor een overleden familielid, vriend of kennis. Zolang het aantal aanwezigen in een eucharistieviering beperkt is tot 15, nemen we in principe maar één intentie per viering aan en raden we de families aan tijdig te reserveren. Een misintentie kost 15,00 €; u kunt zich daarvoor wenden tot de contactpersonen van uw parochie

VERSCHILLENDE VORMEN VAN KERKELIJKE UITVAART
De Orde van dienst voor de uitvaartliturgie kent verschillende vormen van afscheid nemen. De meest bekende vorm is een uitvaartmis of een gebedsviering in de parochiekerk.
Toch zijn er ook nog andere vormen mogelijk om gelovig afscheid te nemen. Voor die andere vormen kan men ook de pastoor vragen zodat het binnen het parochiekader een plaats heeft.
Er zijn families die er voor kiezen (met vooraf al dan niet een viering) om gelovig afscheid te nemen op de begraafplaats. Dan komt de pastoor naar de begraafplaats en bidt daar de afscheidsgebeden.
Nogal wat families willen met een eigen viering afscheid nemen in het crematorium of op een andere plaats. Ook hierbij kan men aan de pastoor vragen om de afscheidsgebeden uit te spreken.
Wanneer families de pastoor vragen om de afscheidsgebeden op de begraafplaats of een andere plaats te komen bidden, krijgen deze mensen ook een gedachteniskruisje in de parochiekerk en worden ze ook herdacht bij de Allerheiligenviering. Doordat men beroep deed op de pastoor is het dan ook een parochiaal gebeuren geworden. De begrafenisondernemingen zijn hiervan ook op de hoogte, zij bespreken deze mogelijkheden ook met de families.

WE ZIJN ALLEEN VOOR DE WET GETROUWD…
Onlangs vroeg mij iemand: “We zijn ooit alleen voor de wet getrouwd, zouden we in alle eenvoud ons huwelijk ook kerkelijk kunnen laten inzegenen?” Natuurlijk kan dat. Er hoeft voor een huwelijk geen grote plechtigheid gehouden te worden. In alle eenvoud met het bruidspaar, twee getuigen en de pastoor kan het Sacrament van het huwelijk plaats vinden. Aan zo een eenvoudige plechtigheid zijn ook geen kosten verbonden. Wie dit wenst, neemt contact op met de pastoor.

HET ANGELUS
Toen het rond Pasen duidelijk werd dat er enige tijd geen vieringen in onze kerken konden gehouden worden, werd binnen de federatie afgesproken de klokken in onze kerktorens wat meer te laten luiden, o.a. om 20.00 uur, samen met de dankbetuigingen die her en der gehouden werden voor het zorgpersoneel. Op sommige plaatsen werd daarvoor het Angelus ingeschakeld.
Ondertussen werd binnen de federatieploeg afgesproken vanaf 1 augustus in alle kerken het Angelus op dezelfde tijdstippen te luiden, nl. om 12.00 uur ’s middags en om 18.00 uur ’s avonds. Alleen in Kortrijk-Dutsel weerklinkt het Angelus ook nog om 08.00 uur ’s morgens; daar is dat immers al een jarenlange traditie. Het luiden om 20.00 uur valt weg.
Over Het Angelus vindt u een filmpje op het YouTubekanaal van Pastoor Penne:
https://www.youtube.com/watch?v=avBY62ciJY0.

MARIABEELDEN VOOR AAN DE GEVEL
Er zijn nog steeds enkele gietstenen Mariabeelden beschikbaar om buiten aan de gevel te hangen. In onze parochies zijn er al ruim 25 beelden verspreid. Ze kosten 18 euro. Wie er een wenst, neemt best contact op met de pastoor.

UITZENDINGEN OP RADIO MARIA VANUIT HOLSBEEK
Sinds begin september 2017 worden de Missen op dinsdag- en vrijdagmorgen om 9.00 uur in de Sint-Mauruskerk van Holsbeek uitgezonden op Radio Maria Vlaanderen. Heel wat parochianen uit onze federatie luisteren regelmatig. Met een de DAB+-radio is het goed te beluisteren en ook via www.radiomaria.be.
Wie televisie kijkt met een decorder van Telenet kan via kanaal 912 ook luisteren.
Op woensdagmorgen om 8.30 uur bidt Pastoor Penne ook het kerkelijk ochtendgebed voor op Radio Maria.
Voor veel mensen is Radio Maria (met als studio in de kerk van Egenhoven) een grote rijkdom voor hun geloofsleven. Probeer het ook eens.

DURF UW KERKELIJKE UITVAART VASTLEGGEN!
In de afgelopen tijd was er in elk van onze parochies wel eens verontwaardiging omdat mensen van wie bekend was dat ze gelovig en kerkelijk waren geen kerkelijke uitvaart kregen van hun nabestaanden. Dikwijls was het zo dat het een weduwe of weduwnaar was van wie de partner wel een kerkelijke uitvaart had gekregen en nu de laatste van het echtpaar overleed, kreeg deze van de nabestaanden geen kerkelijke uitvaart. Heel dikwijls hoor je dan: “Dat kan toch niet de wens geweest zijn van die overledene”. Heel wat gelovige mensen vragen zich af: ga ik van mijn kinderen of familieleden nog een kerkelijke uitvaart krijgen?
Als u zeker wil zijn dat er na uw overlijden gebeurt wat uw wens is, dan is het gemakkelijk op te lossen. U gaat naar het gemeentehuis en u laat gewoon vastleggen dat u een kerkelijke uitvaart wil, of u begraven of gecremeerd wilt worden en op welke begraafplaats u wilt begraven of bijgezet worden. Wanneer u het daar vastlegt, dan zal er gebeuren wat u het wilt. Leg uw wensen daarrond duidelijk vast, ook al vermoedt u dat uw familieleden het wel weten en zullen doen. Heel wat mensen zijn in de afgelopen tijd al naar het gemeentehuis gegaan en hebben dat gedaan. Er zijn geen kosten aan verbonden en het stelt mensen gerust.
Gewoon doen!

BIJ ONS GEDOOPT
Op zondag 5 maart 2023 werd Ayley Janssens in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Ayley is de dochter van Wouter Janssens en Kayla Droesbeke uit Erps-Kwerps. Peter en meter zijn Wesley Droesbeke en Anneleen Janssens.
Op zondag 26 maart 2023 werden Alexia en Marius Laermans in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Hun ouders zijn Matthias Laermans en Camille Lagae van de Wingeweg. Meters van Alexia zijn Iona Laermans en Olivia Lagae; Peter en meters van Marius zijn Florian Berden, Lena Van de Weyer en Rani Janssens.
Op zaterdag 22 april werd Mila Vanderperren in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Zij is de dochter van Tom Vanderperren en Melissa Rijkers uit de Burgemeestersstraat. Peter en meter zijn Glenn Rijkers en Kelly Vanderperren.
Op Pinksterzaterdag 27 mei 2023 werd Renée Eykens in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Zij is de dochter van Jo Eykens en Elise Janssens uit de Smisstraat. Meters zijn Nele Eykens en Eva Vanwinkel.
Op zaterdag 29 juli 2023 werden Laszlo en Livia Budai in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Zij zijn een tweeling van Laszlo Budai en Livia Turtakova uit Rotselaar. Peter en meter van Laszlo zijn Zsolt Horvath en Csilla Pankotai. Peter en meter van Livia zijn Roman Holub en Maria Holubova.
Op zaterdag 12 augustus 2023 werd Ragnar Janssens in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Ragnar is de zoon van Bjorn Janssens en Ellen Heerinckx, van het Rotselaarspad. Peters zijn Rene Janssens en Ronny Vleugels. Meters zijn Joke Delvaux en Nadia Lecocq.
Op zaterdag 2 september 2023 werd Aaron Wessels in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Aaron is de zoon van Tim Wessels en Danielle Copmans, uit het Bovenveld. Peter en meter zijn Marco Copmans en Geertje Wessels.
Op zaterdag 9 december 2023 werd Yoaquin Van der Auwera in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Yoaquin is de zoon van Chris Van der Auwera en Isabel Goudeseune; zij wonen op de Kortrijksebaan. Peter en meter zijn Philippe Borgniet en Maryline Berte.
Op zaterdag 16 december werd Kim van der Cingel in onze Sint-Mauruskerk als volwassene door Pastoor Penne gedoopt. Peter was Roland Henskens.
Gods Zegen voor deze gezinnen.

BIJ ONS GETROUWD
Op zaterdag 6 mei 2023 hebben Wouter Janssens en Kayla Droesbeke uit Erps-Kwerps elkaar in onze Sint-Mauruskerk het ja-woord gegeven in het Sacrament van het Huwelijk. Getuigen waren Wesley Droesbeke en Joris Maerien.
Op vrijdag 3 november 2023 hebben Mari Veld en Monique Vogels in onze Sint-Mauruskerk elkaar het ja-woord gegeven in het Sacrament van het Huwelijk. Getuigen waren Fred Bruijn en Guido van Capelle.
Gods Zegen voor hun toekomst.

OPDRAGEN HEILIGE MISSEN
Het is een oud en goed gebruik om te bidden voor de overledenen en Heilige Missen te laten opdragen voor hun zielenrust. Voor het opgeven van misintenties kan men terecht op de pastorij aan de Rotselaarse baan 10, voor of na de Missen in de sacristie of men kan een enveloppe met de misintentie en het stipendium (voor een weekendviering is dat 15 euro en voor een weekdagviering 11 euro) in de brievenbus van de pastorij stoppen.

EEN NIEUWE KERKRAAD
Onlangs had de verkiezing plaats voor een nieuwe kerkraad. Voorzitter blijft Irene Peeters, secretaris blijft Dries Vanysacker, penningmeester blijft Staf Vandenbergh, leden zijn Carine Vandeput en Xavier Defrere.

PAROCHIEZALEN HOLSBEEK
De vijf parochiezalen, gelegen op het grondgebied van de gemeente Holsbeek, hebben onlangs de vzw ‘Parochiezalen Holsbeek’ opgericht. Zo kan de uitbating en het beheer van deze zalen beter op elkaar afgestemd worden, wat de ondersteuning van het Holsbeekse gemeenschaps- en verenigingsleven in de verschillende parochies ten goede zal komen. Het gaat om het beheer en de uitbating van de Parochiecentra Sint-Maurus (Holsbeek-dorp), Gildezaal (Kortrijk-Dutsel), Kloosterhof (Sint-Pieters-Rode), Sint-Carolus (Holsbeek-Plein) en Sint-Lambertus (Nieuwrode). Zij bieden aan verenigingen en particulieren de mogelijkheid parochiale, culturele, sociale en familiale activiteiten te organiseren.

De informatie over deze zalen is voortaan gebundeld op de website www.parochiezalenHolsbeek.be. Deze website is momenteel nog ‘in ontwikkeling’; d.w.z. dat nog niet voor alle zalen de nodige gegevens voorhanden zijn. Er kan in elk geval al nagekeken worden wanneer de zalen beschikbaar zijn en hoe er gereserveerd kan worden.
Warm aanbevolen ... voor als er opnieuw gefeest kan worden natuurlijk!

OKRA 55+ - trefpunt Holsbeek Dorp
OKRA 55+ - Holsbeek laat weten dat zij terug gestart zijn met ledenbijeenkomsten, elke 2e donderdag van de maand, om 14.00 uur in de Sint-Mauruszaal..
Wie zin heeft om eens een babbeltje te slaan, nieuwe mensen te leren kennen en een koffie te drinken, is welkom.
Voor inlichtingen kun je terecht bij een van de bestuursleden: Godelieve Thomas (016 44 71 73), Mariette Verhaegen, Gerry Debrun en Agnes Vanderweyen.
.
DIGIZONE LEUVEN NOORD
Davy en Ruben, twee digihelpers in de regio Leuven Noord komen elke week op maandag in het Buurtzorghuis van Holsbeek (Kortrijkse baan 4) tussen 13.00 en 16.00 uur langs om geïnteresseerden wegwijs te maken in de digitale wereld en te helpen met alle vragen en problemen, zoals het opstellen van een CV, installeren van apps, inloggen bij de overheid, bestellen van elektronische dienstencheques en nog zoveel meer! Als ze zelf geen antwoord kunnen bieden, dan gaan ze op zoek naar een oplossing.
Ook op andere plaatsen in de gemeente, zoals de Bibliotheek, duiken zij geregeld op. Aarzel niet om hen te contacteren via tel.: 0490 42 78 40 of op de website: www.https://www.digizoneleuvennoord.be/.