Home
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 277414 .

Nieuws > Parochienieuws Sint-Pieters-Rode

SINT-PIETERS-RODE

zaterdag 8 september
17.30 u: Eucharistieviering met boekentassenzegening
Intenties:
Cyriel Boon (zielenschaal)
Herbert Struys en Ieteke van der Heijden (zielenschaal)
Lector: Hugo Wets
Misdienaars: Karen en Jan De Bent

maandag 10 september
19.00 u: Eucharistieviering
H. Mis ter ere van de heilige Wivina voor een genezing

zaterdag 15 september
17.30 u: Eucharistieviering
Intenties:
Malvine Poortmans en Johan Simon (zielenschaal)
José Simon (zielenschaal)
Lector: Godelieve Nys
Misdienaars: Eduardo Verissimo en Kaat Bourgoing

zondag 16 september
Dag van de Landbouw
10.00 u: Eucharistieviering voor de hele federatie
in de Feesttent van de Landelijke Gilde
Intenties:
Jgt. Hermine Peeters
Maria Wierinckx en Eugeen Van Horebeek en zonen Omer en Robert (zielenschaal)
Maurice Godts (zielenschaal)
Lisette Wolfs en schoonzoon Daniel Smeys
Julienne Vanden Panhuyzen (zielenschaal)
Gusta Noppen en Louis Verbruggen
Simonne Noppen
Lector: Paul Greveraars
Misdienaars: allen

maandag 17 september
19.00 u: Eucharistieviering
Gedachtenis Heilige Lambertus
H. Mis voor overledenen

zaterdag 22 september
17.30 u: Eucharistieviering
Intentie:
Overledene uit Stichting
Lector: Michel De Bent
Misdienaars: Karen en Tom De Bent

maandag 24 september
19.00 u: Eucharistieviering
H. Mis voor Elisa Geerinck

BOEKENTASSENZEGENINGEN

In het weekend van 8 en 9 september waren er in onze vier parochies gezinsvieringen met boekentassenzegening. Heel wat kinderen gingen in op de uitnodiging en brachten hun boekentas mee om te laten zegenen. Het zegeningsgebed vat heel het gebeuren samen:
“Lieve Jezus, vriend van alle kinderen. Hier staan we dan met onze boekentassen. Nu nog licht, maar binnenkort als we het schooljaar al meer gewoon zijn wordt ze vast zwaar. Wij vragen U, zegen ons en onze boekentassen. Dat het voor iedereen die we ontmoeten dit schooljaar, een fijn jaar mag worden. Een jaar vol vriendschap, vreugde, geloof en plezier. Maar blijf vooral dicht bij ons, en help ons om fijne mensen en goede christenen te worden, ook al wordt het eens moeilijk, dan wordt dit schooljaar een prachtig jaar. Dank U Jezus voor alle fijne dingen.”

KLOKKEN LUIDEN OP VRIJDAG 21 SEPTEMBER
Het aartsbisdom Mechelen-Brussel neemt samen met vele andere bisdommen in Europa, waaronder alle Belgische, deel aan het initiatief om op vrijdag 21 september 2018 alle kerkklokken te luiden ter gelegenheid van de Internationale VN-dag voor de Vrede. Aan alle plaatselijke verantwoordelijken wordt gevraagd de kerkklokken te luiden tussen 18.00 en 18.15 uur. Ook onze vier parochiekerken nemen hieraan deel.
Op hetzelfde moment zal er aan de Wereldvredesvlam in de Langestraat (Sint-Pieters-Rode) een korte Vredeswake gehouden worden, waarop iedereen welkom is.

PAROCHIEPLOEGEN KORTRIJK-DUTSEL EN HOLSBEEK VERGADEREN SAMEN
Op maandag 24 september om 20.00 uur zullen de parochieploegen van Kortrijk-Dutsel en Holsbeek Sint-Maurus samen vergaderen in de pastorij van Holsbeek, Rotselaarsebaan 10. Omdat de parochieploeg van Kortrijk-Dutsel bijzonder klein is (3) en de agenda’s van parochieploegen voor een stuk dezelfde inhoud hebben, werd besloten om samen te vergaderen. Wie wil aansluiten en positief wil meebouwen aan deze kerkgemeenschappen is van harte welkom.


WE HEBBEN EEN NIEUWE HULPBISSCHOP
Op zondag 2 september werd in de kathedraal in Mechelen priester Koen Vanhoutte gewijd tot hulpbisschop voor het vicariaat Vlaams-Brabant. Het was een bijzonder mooie plechtigheid waarin kardinaal De Kesel voorging. Samen met priester Arthur Janssens en de misdienaars Jan en Tom ging ik ook naar Mechelen voor deze bijzondere gebeurtenis. Jan en Tom mochten als misdienaars helpen in deze mooie plechtigheid en het maakte indruk op hen. Samen met vele priesters uit ons vicariaat en uit het bisdom Brugge mochten priester Janssens en ik ook concelebreren. Na de wijdingsplechtigheid was er voor iedereen een receptie in de tuin van het aartsbisschoppelijk paleis.
Pastoor A. Penne

ENKELE VERANDERINGEN IN HET MISSENROOSTER
Dit en volgend weekend zijn sommige Missen op een ander tijdstip dan gewoonlijk.

Op zondag 16 september is er één Eucharistieviering om 10.00 uur in de tent van de Landelijke Gilde aan de Langestraat in Sint-Pieters-Rode. De kerkgangers van Kortrijk-Dutsel en Nieuwrode worden gevraagd om daar mee te komen vieren. Om 13.00 uur is er ook een tractorzegening.
De vieringen op zaterdagavond 15 september om 17.30 uur in Sint-Pieters-Rode en om 19.00 uur in Holsbeek Sint-Maurus gaan gewoon door.

In het weekend van 22 en 23 september wisselen de vieringen van Holsbeek en Nieuwrode. Op zaterdag 22 september is de Eucharistieviering om 19.00 uur in Nieuwrode bij gelegenheid van het patroonsfeest van de parochie en de vrijwilligersavond. We vieren dan de liturgie van de Heilige Lambertus. De Mis in Holsbeek om 19.00 uur vervalt, maar daar is de Mis op zondag 23 september om 10.30 uur. Parochianen uit Nieuwrode die graag op zondag de Mis bijwonen, zijn van harte welkom in Holsbeek.

INSCHRIJVEN VOOR HET VORMSEL 2019
Onlangs was er een inschrijvingsavond voor het Vormsel 2019. Op dit moment zijner 31 kinderen, geboren in 2007, ingeschreven. 7 voor Sint-Pieters-Rode, 11 voor Holsbeek Sint-Maurus en 12 voor Nieuwrode. Voor Kortrijk-Dutsel is er nog maar 1 inschrijving; indien er hier niet een paar bijkomen, dan zal de vormselvoorbereiding in het komende jaar vanzelfsprekend niet in Kortrijk-Dutsel doorgaan en zal de kandidaat aansluiten bij een van de andere parochies.
Begin september gaan we op weg naar het Vormsel en tot dan kan men nog inschrijven. Spreek jongeren die geboren zijn in 2007 – en hun ouders - aan op hun keuze voor het Vormsel!
Inschrijven kan nog bij Godelieve Nys, godelieve.nys@gmail.com.

UITZENDINGEN OP RADIO MARIA VANUIT HOLSBEEK
Sinds begin september vorig jaar worden de Missen op dinsdag- en vrijdagmorgen om 9.00 uur in de Sint-Mauruskerk van Holsbeek uitgezonden op Radio Maria Vlaanderen. Heel wat parochianen uit onze federatie luisteren regelmatig. Met een de DAB+-radio is het goed te beluisteren en ook via www.radiomaria.be.
Wie televisie kijkt met een decorder van Telenet kan via kanaal 912 ook luisteren.
Op woensdagmorgen om 8.30 uur bidt Pastoor Penne ook het kerkelijk ochtendgebed voor op Radio Maria.
Voor veel mensen is Radio Maria (met als studio in de kerk van Egenhoven) een grote rijkdom voor hun geloofsleven. Probeer het ook eens.

DURF UW KERKELIJKE UITVAART VASTLEGGEN!
In de afgelopen tijd was er in elk van onze parochies wel eens verontwaardiging omdat mensen van wie bekend was dat ze gelovig en kerkelijk waren geen kerkelijke uitvaart kregen van hun nabestaanden. Dikwijls was het zo dat het een weduwe of weduwnaar was van wie de partner wel een kerkelijke uitvaart had gekregen en nu de laatste van het echtpaar overleed, kreeg deze van de nabestaanden geen kerkelijke uitvaart. Heel dikwijls hoor je dan: “Dat kan toch niet de wens geweest zijn van die overledene”. Heel wat gelovige mensen vragen zich af: ga ik van mijn kinderen of familieleden nog een kerkelijke uitvaart krijgen?
Als u zeker wil zijn dat er na uw overlijden gebeurt wat uw wens is, dan is het gemakkelijk op te lossen. U gaat naar het gemeentehuis en u laat gewoon vastleggen dat u een kerkelijke uitvaart wil, of u begraven of gecremeerd wilt worden en op welke begraafplaats u wilt begraven of bijgezet worden. Wanneer u het daar vastlegt, dan zal er gebeuren wat u het wilt. Leg uw wensen daarrond duidelijk vast, ook al vermoedt u dat uw familieleden het wel weten en zullen doen. Heel wat mensen zijn in de afgelopen tijd al naar het gemeentehuis gegaan en hebben dat gedaan. Er zijn geen kosten aan verbonden en het stelt mensen gerust.
Gewoon doen!

NOVEENKAARSEN
Veel mensen branden graag een noveenkaars, een kaars die negen dagen brandt. Vanaf Lichtmis zullen er in onze kerken overal noveenkaarsen voorzien worden. Voor elke parochie is er een eigen noveenkaars gemaakt:
 Voor Holsbeek Sint-Maurus met een afbeelding van Onze Lieve Vrouw van Holsbeek, zoals ze ook in het gemeentewapen staat;
 voor Kortrijk-Dutsel met de afbeelding van “ons” beeld van de heilige Catharina;
 voor Sint-Pieters-Rode met de afbeelding van het Mariabeeld uit de kerk en van “ons” beeld van de heilige Wivina;
 voor Nieuwrode met de afbeelding van het beeld van de heilige Lambertus dat vooraan in de kerk staat.
Tijdens de vieringen van 3 en 4 februari zullen we de kaarsen voorstellen en vanaf dan zijn ze ook beschikbaar, aan 3,50 euro per stuk. Misschien ook mooi om eens weg te geven, zo een kaars met de afbeelding van iets uit het eigen dorp.

DOOPSEL
Op zondag 1 oktober doopte diaken Achilles Sente zijn achtste achterkleinkind Nina Van Bael. Zij is de schattige dochter van Simon Van Bael en Livia Alen en de kleine zus van Sofia. Zij wonen in de Langestraat. Peter en meter zijn Tim Van Bael en Sarah Ronse.
Op zondag 29 oktober werd in onze Sint-Pieterskerk door Pastoor Penne gedoopt: Fee Paenhuys, dochter van Freek Paenhuys en Ilse Pauwels;zij wonen in het Kerkebos (Nieuwrode). Peter en meter zijn Wim Pauwels en Mathilde Abts.
Op zondag 12 augustus werd Wannes Merckx in onze Sint-Pieterskerk door Pastoor Penne gedoopt. Wannes is de zoon van Jacob Merckx en Lies Delobel; zij wonen op de Houwaartsebaan. Peter en meter zijn Neal Harding en Gerda Ghoos.
Gods Zegen voor dit gezin.

KERKELIJK HUWELIJK
Op zaterdag 26 mei hebben Raf Smets en Liesbeth Vermeiren in onze Sint-Pieterskerk elkaar in het kerkelijk huwelijk een ja-woord gegeven. Getuigen waren Kurt Smets en Hilde Vermeiren. Liesbeth en Raf wonen samen met hun dochtertjes Lien en Nele in de Schubbeekstraat.
Gods Zegen voor hun toekomst.

DE DOLLE LANDBOUWDAGEN
Dit weekend organiseert de Landelijke Gilde van Sint-Pieters-Rode een heel feestweekend rond de Dag van de Landbouw, met een Boerenbal op zaterdag 15 en een Boerenkermis op zondag 16 september.

Het 10e Boerenbal op zaterdag 15 september start om 20.00 uur, dit jaar met discobar Straffe Kaffe. Om 23.00 uur treed de 70-jarige Paul Michiels Live op, al voor de derde keer in Sint-Pieters-Rode. De toegang tot dit bal is - zoals steeds - volledig gratis!

Op zondag 16 september is er eerst de Eucharistieviering voor de hele parochiefederatie Holsbeek, om 10.00 uur in de feesttent. Deze viering wordt voorgegaan door pastoor Penne en opgeluisterd door het federatiekoor.
Kinderen die naar de tent komen met een speelgoedtractor, worden op het einde van de viering gezegend.
Het jaarlijkse tractortreffen start om 13.00 uur, met een tractorenzegening door federatiepastoor Andy Penne. Daarna vertrekken zowel oldtimers als moderne landbouwvoertuigen voor een tocht door de omgeving.
Om 16.30 uur is er in de feesttent nog een optreden van Pete Corman, Lubbeekse country & western!
De hele tijd door kun je er terecht voor een hartige hap en een lekkere tap. En voor de kinderen zijn er springkastelen en een heuse kermismolen, vanaf 11.00 uur.
Iedereen die het platteland een warm hart toedraagt, is meer dan welkom in de Feesttent aan de Langestraat, ter hoogte van huisnummer 111.
Nog meer weten? Ga eens naar: sint-pieters-rode.landelijkegilden.be.

KVLV – SINT-PIETERS-RODE
Een greep uit de activiteiten van KVLV – Sint-Pieters-Rode:
 op woensdag 19 september om 19.00 uur: kookles Marokkaans
 op zondag 7 oktober om 14.00 u: wandeling i.s.m. de Wereldvredesvlam
 op woensdag 10 oktober om 20.00 u: een voordracht over de ziekte van Crohn, i.s.m. CM
 op maandag 22 oktober om 19.00 uur: bloemschikken
Deze activiteiten hebben allemaal plaats in het Kloosterhof.
Inlichtingen: Conny Deroost (0479 383 944 of conny.deroost@skynet.be)


OKRA 55+ - trefpunt Sint-Pieters-Rode
Op dinsdag 18 september: ledenvergadering in het Kloosterhof. We starten om 12:30 uur met een maaltijd en nadien tijd om te ontspannen.
Okra is een beweging van 55+ , gepensioneerden of mensen in dezelfde levensfase.

Op woensdag 19 september: fietstocht van ongeveer 45 km. Het tempo wordt aangepast aan de deelnemers. Vertrek om 13:00 uur aan de kerk van Sint-Pieters-Rode. Een drankstop is voorzien. Bij regen wordt de fietstocht afgelast.
Inlichtingen: Gilbert Janssens - tel: 0497 389 813.

Promotie: vier maanden gratis lidmaatschap!
Wie in september, oktober, november of december 2018 aansluit bij Okra Sint-Pieters-Rode door betaling van het lidmaatschap is meteen lid tot eind 2019.
Inlichtingen: Marleen Van Bael - tel: 016 622 921 - marleenvanbael@hotmail.com
of bij een van de bestuursleden.