Home
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 304526 .

Nieuws > Parochienieuws Sint-Pieters-Rode

SINT-PIETERS-RODE

zaterdag 14 december
17.30 u: Eucharistieviering
Intenties:
1e Jgt. Mariëtte Miseur
Jgt. Firmin Lontie
Misdienaars: Eduardo Verissimo
Lector: Godelieve Nys

maandag 16 december
19.00 u: Eucharistieviering
H. Mis ter ere van de heilige Wivina voor een bijzondere intentie

zaterdag 21 december
17.30 u: Eucharistieviering
ter ere van de Heilige Wivina
Intenties:
Marcelline De Clerq
Misdienaars: Berta Kaluz en/of Eduardo Verissimo
Lector: Hugo Wets

maandag 23 december
19.00 u: Eucharistieviering
met boetekarakter
Gedachtenis van de Heilige Johannes van Kenty
H. Mis voor overleden ouders en familie Buysse
Na de Mis: persoonlijke biechtgelegenheid tot 20.00 uur

dinsdag 24 december
19.00 u: Kerstviering
Intentie:
Jgt. Frans Elsen en Maria Van Hoeyveld
Misdienaars: Berta Kaluz en Eduardo Verissimo
Lector: Paul Greveraars
Vooraf worden er vanaf 18.45 uur kerstliederen gezongen.

COMMUNIE AAN HUIS
Ter gelegenheid van Kerstmis brengt pastoraal werkster Godelieve Nys op vrijdag 20 december de communie aan huis bij onze zieken en bejaarden in Kortrijk-Dutsel en Sint-Pieters-Rode. U mag haar verwachten tussen 9.30 en 12.00 uur. Wie omwille van ziekte en/of leeftijd graag de communie thuis ontvangt, neemt best even contact op met Godelieve Nys, pastoraal werkster, tel: 016 62 13 85.


JEZUS KOMT!
Om de vele passanten er aan te herinneren dat het advent is, hebben we aan de kerk van Holsbeek Sint-Maurus een symbool neergezet dat de geboorte van een kind aankondigt. Met dank aan Carine voor het maken van het nest en aan Rene voor het maken van het bord.

MET JE OUDE KLEREN MAAK JE NIEUWE MATEN
Tijdens het weekend van 14 en 15 december zamelt Wereldmissiehulp in onze parochiefederatie nog bruikbare goederen in (kleding, schoenen, linnen, dekens, …).
U kunt deze goederen o.m. brengen naar de kerken van Kortrijk-Dutsel en Sint-Pieters-Rode, op zaterdag van 12.00 tot 17.00 uur en op zondag tussen 10.00 en 12.00 uur.

Wereld Missie Hulp is een vzw die ontwikkelingsprojecten over de hele wereld steunt, hoofdzakelijk met middelen die ze uit de inzameling van kledij haalt. Deze kledij wordt deels in deze projecten ingezet en deels verkocht om met de opbrengst ervan projecten financieel te steunen.

Aan de kerk van Nieuwrode staat er ook een rode kledingcontainer, waarin het hele jaar door nog draagbare kledij, schoenen, lakens en dekens kunnen gestopt worden.

WMH financieel steunen kan ook op rekeningnummer BE10 0000 0000 0404 van het Fonds Vrienden van Wereld Missiehulp met als gestructureerde mededeling 016/0890/00077. Voor giften vanaf 40,00 euro krijg je een fiscaal attest. Daarmee geniet je van 45% belastingvermindering. Zo kost een gift van 40 euro je maar 22 euro. Hartelijk dank!

VORMELINGEN
Op de derde adventszondag worden onze vormelingen verwacht in de vieringen. In Holsbeek Sint-Maurus om 19.00 uur op zaterdag 14 december, om 09.00 uur op zondagmorgen in Kortrijk-Dutsel en om 10.30 uur in Nieuwrode.
Deze derde zondag van de Advent wordt ook Gaudete genoemd, Latijn voor Verheug U, naar een Gregoriaans gezang voor de mis van die dag.
De term 'Gaudete' is ontleend aan een vers uit de Brief van Paulus aan de Filippenzen, waarin de apostel Paulus de gemeenschap oproept tot vreugde.

OMHALING WELZIJNSZORG
De omhalingen van dit weekend zijn voor Welzijnszorg. Tijdens de Advent vraagt de Kerk ons solidair te zijn met de minst bedeelden van ons land. Zorg voor hen als voor uw eigen kinderen en vrienden ter gelegenheid van Kerstmis. Namens de mensen met onvoldoende bestaansmiddelen danken we u voor uw bijdrage.

KERSTVIERINGEN IN DE FEDERATIE HOLSBEEK
We vragen nu al uw aandacht voor de vieringen in de kerstperiode:

dinsdag 24 december - Kerstavond
19.00 uur: Kerstviering in de Sint-Pieterskerk van Sint-Pieters-Rode
21.00 uur: Gezinsviering met onze Eerste Communicanten in de Sint-Mauruskerk van Holsbeek
24.00 uur: Middernachtmis in de Sint-Catharinakerk van Kortrijk-Dutsel

woensdag 25 december - Kerstmis
9.00 uur: Gezinsviering met onze Eerste Communicanten in de Sint-Catharinakerk in Kortrijk-Dutsel
10.30 uur: Gezinsviering met onze Eerste Communicanten in de Sint-Lambertuskerk in Nieuwrode

donderdag 26 december - Tweede Kerstdag
19.00 uur: H. Mis in de Sint-Lambertuskerk van Nieuwrode

Pastoor Penne, de federatieploeg en alle parochieploegen hopen u tijdens deze dagen zoveel mogelijk te ontmoeten.

HERDENKING WAPENSTILSTAND
N.a.v. Wapenstilstand hadden er in elk van onze kerken plechtigheden plaats waarin de slachtoffers van beide wereldoorlogen herdacht werden.
In Kortrijk-Dutsel gebeurde dat al op zondag 10 november, tijdens de eucharistieviering van 09.00 uur. Omwille van de restauratiewerken aan de kerk, waren de gedenktekens buiten uitzonderlijk niet bereikbaar en werd binnen eer bewezen aan de slachtoffers.
In Holsbeek werd traditioneel een bezoek gebracht aan de gedenktekens in Holsbeek-Plein, aan de Dreef Van Tilt, op het kerkhof en aan de Sint-Mauruskerk. Daarna was er een eucharistieviering in de kerk, opgeluisterd door de Harmonie Sint-Maurus.
In Nieuwrode werd de eucharistieviering, opgedragen door pastoor Alfons Peeters, gevolgd door een bloemenhulde aan het gedenkteken voor de gesneuvelden.
In Sint-Pieters-Rode werd de eucharistieviering bijgewoond door een ruime Poolse delegatie, waaronder voor de derde keer al een groep scouts die hiervoor speciaal uit Polen overkomen. Na de viering was er een bloemenhulde, zowel aan het gedenkteken voor de Belgische slachtoffers als aan de graven van de vijf Poolse soldaten, die in 1943 in Sint-Pieters-Rode omkwamen.
Uit één van de toespraken die bij deze herdenkingen gehouden werden, dit citaat tot slot:
“Verslagen over verre oorlogen op TV wennen snel. Maar beelden en verhalen uit onze plaatselijke en familiale omgeving, die gaan dieper en maken ons ten volle bewust dat oorlog altijd miserie en slachtoffers meebrengt. Het is daarom belangrijk dat de volgende generaties het verleden nooit vergeten en hieruit de nodige lessen blijven trekken.”

VERNIEUWING ABONNEMENT KERK en LEVEN
Normaal krijgt u als abonnee op Kerk en Leven rond deze tijd een brief in de bus met de vraag u opnieuw te abonneren voor 2020.
Voor de betaling daarvan gebruikt u best de gegevens van de brief die u in uw brievenbus gekregen hebt. Mocht u deze brief niet meer vinden, dan kan het ook door overschrijving van 37,50 euro op rekeningnr.: BE57 0682 2027 8135 van VPW Leuven. Vergeet niet duidelijk naam en adres te vermelden als mededeling.
Wie nog contant wilt betalen, kan terecht bij: Leon Thuys (Gobbelsrode 120), Rudy Janssens (Wingeweg 38), Adri Vissers (Kraaikant 41) of Paul Greveraars (Langestraat 49). Vergeet niet dit tijdig te doen, zeker voor 6 december!
Als u later betaalt, dan mist u waarschijnlijk de eerste nummers van het nieuwe jaar.
In elk geval hopen wij u ook in 2020 onder onze trouwe lezers te mogen rekenen.

STRAATVIERINGEN
In het werkjaar 2018-2019 zijn we in onze federatie begonnen met zogenoemde “Straatvieringen”. Met een brief die in alle huizen van een of enkele straten werd bezorgd nodigden we de bewoners van die straten uit voor een viering en gaven we hen de gelegenheid om bepaalde dingen aan te geven naar de parochie. De respons hierop was groot: velen namen deel aan de vieringen, veel mensen kregen hierdoor weer contact met de parochies, bij velen is de pastoor op bezoek geweest. Om die redenen wordt dit initiatief ook in dit nieuwe werkjaar herhaald.

Dit weekend hebben de eerste straatvieringen plaats in Nieuwrode, Sint-Pieters-Rode en Kortrijk-Dutsel (zie details in de rubriek ‘Vieringen’).

Tijdens die vieringen bidden we op een bijzondere manier voor de levende en overleden bewoners van die straten, voor de families en dierbaren, voor alle persoonlijke intenties. Wie wenst dat een overledene uit de straat met naam wordt genoemd, die kan dat (gratis) opgeven bij de verantwoordelijke van de parochie, voor of na een mis in de sacristie of bij de pastoor thuis (Rotselaarsebaan 10 – 3220 Holsbeek).

UITZENDINGEN OP RADIO MARIA VANUIT HOLSBEEK
Sinds begin september 2017 worden de Missen op dinsdag- en vrijdagmorgen om 9.00 uur in de Sint-Mauruskerk van Holsbeek uitgezonden op Radio Maria Vlaanderen. Heel wat parochianen uit onze federatie luisteren regelmatig. Met een de DAB+-radio is het goed te beluisteren en ook via www.radiomaria.be.
Wie televisie kijkt met een decorder van Telenet kan via kanaal 912 ook luisteren.
Op woensdagmorgen om 8.30 uur bidt Pastoor Penne ook het kerkelijk ochtendgebed voor op Radio Maria.
Voor veel mensen is Radio Maria (met als studio in de kerk van Egenhoven) een grote rijkdom voor hun geloofsleven. Probeer het ook eens.

DURF UW KERKELIJKE UITVAART VASTLEGGEN!
In de afgelopen tijd was er in elk van onze parochies wel eens verontwaardiging omdat mensen van wie bekend was dat ze gelovig en kerkelijk waren geen kerkelijke uitvaart kregen van hun nabestaanden. Dikwijls was het zo dat het een weduwe of weduwnaar was van wie de partner wel een kerkelijke uitvaart had gekregen en nu de laatste van het echtpaar overleed, kreeg deze van de nabestaanden geen kerkelijke uitvaart. Heel dikwijls hoor je dan: “Dat kan toch niet de wens geweest zijn van die overledene”. Heel wat gelovige mensen vragen zich af: ga ik van mijn kinderen of familieleden nog een kerkelijke uitvaart krijgen?
Als u zeker wil zijn dat er na uw overlijden gebeurt wat uw wens is, dan is het gemakkelijk op te lossen. U gaat naar het gemeentehuis en u laat gewoon vastleggen dat u een kerkelijke uitvaart wil, of u begraven of gecremeerd wilt worden en op welke begraafplaats u wilt begraven of bijgezet worden. Wanneer u het daar vastlegt, dan zal er gebeuren wat u het wilt. Leg uw wensen daarrond duidelijk vast, ook al vermoedt u dat uw familieleden het wel weten en zullen doen. Heel wat mensen zijn in de afgelopen tijd al naar het gemeentehuis gegaan en hebben dat gedaan. Er zijn geen kosten aan verbonden en het stelt mensen gerust.
Gewoon doen!

DOOPSEL
Op zondag 1 oktober 2017 doopte diaken Achilles Sente zijn achtste achterkleinkind Nina Van Bael. Zij is de schattige dochter van Simon Van Bael en Livia Alen en de kleine zus van Sofia. Zij wonen in de Langestraat. Peter en meter zijn Tim Van Bael en Sarah Ronse.
Op zondag 29 oktober werd in onze Sint-Pieterskerk door Pastoor Penne gedoopt: Fee Paenhuys, dochter van Freek Paenhuys en Ilse Pauwels;zij wonen in het Kerkebos (Nieuwrode). Peter en meter zijn Wim Pauwels en Mathilde Abts.
Op zondag 12 augustus 2018 werd Wannes Merckx in onze Sint-Pieterskerk door Pastoor Penne gedoopt. Wannes is de zoon van Jacob Merckx en Lies Delobel; zij wonen op de Houwaartsebaan. Peter en meter zijn Neal Harding en Gerda Ghoos.
Op zondag 18 november werd Rosalie Cortoos in onze Sint-Pieterskerk door Pastoor Penne gedoopt. Zij is de dochter van Pedro Cortoos en Krista Abts uit de Dutselstraat in Kortrijk-Dutsel. Meters zijn Hilde Abts en Hilde Somers.
Op zaterdag 24 november werd June Tuyteleers in onze Sint-Pieterskerk door Pastoor Penne gedoopt. Zij is de dochter van Hans Tuyteleers en Veerle Vercammen uit de Langestraat. Meters zijn Chiara Van den Put en Gwenny Willems.
Op zondag 10 maart 2019 werd in onze Sint-Pieterskerk Liesa Rochtus door Pastoor Penne gedoopt. Zij is de dochter van Kevin Rochtus en Gina Verrijt uit de Gravenstraat. Meters zijn Gitte Verrijt en Peggy Macquoy.
Op zondag 5 mei werd Vic Costrop in onze Sint-Pieterskerk door Pastoor Penne gedoopt. Vic is de zoon van Stefaan Costrop en Sylvie Socquet uit Kessel-Lo. Peter en meter zijn Marc Costrop en Stephanie Socquet.
Op zondag 30 juni werd in onze Sint-Pieterskerk Simon Willems-Carbone door Pastoor Penne gedoopt. Simon is de zoon van Christophe Willems en Florencia Carbone uit de Gravenstraat. Peter en meter zijn Colin van Utrecht en Josefina Carbone.
Op zaterdag 7 september werd Bas Busschodts in onze Sint-Pieterskerk door Pastoor Penne gedoopt. Bas is de zoon van Bjorn Busschodts en Evelien Pierlet van de Houwaartsebaan. Meters zijn Josiane Clerckx en Sofie Elsen.

Gods Zegen voor dit gezin.

KERKELIJK HUWELIJK
Op zaterdag 26 mei 2018 hebben Raf Smets en Liesbeth Vermeiren in onze Sint-Pieterskerk elkaar in het kerkelijk huwelijk een ja-woord gegeven. Getuigen waren Kurt Smets en Hilde Vermeiren. Liesbeth en Raf wonen samen met hun dochtertjes Lien en Nele in de Schubbeekstraat.
Op zaterdag 28 september 2019 hebben Laurent Calus en Elke Moors uit Sint-Joris-Winge in onze Sint-Pieterskerk elkaar het ja-woord gegeven in het Sacrament van het Huwelijk. Getuigen waren Yves Calus en Ine Moors.
Gods Zegen voor hun toekomst.

OPEN KERK
Al enige tijd staat de kerkdeur van Sint-Pieters-Rode overdag open en is er gelegenheid om te bidden, een kaarsje aan te steken, stil te worden in de portaalruimte van de kerk. Door recent in de tussendeur aangebrachte raampjes is vanuit het portaal ook de kerkruimte zelf te bekijken.
Weet je welkom!

OKRA 55+ - Trefpunt Sint-Pieters-Rode
OKRA Sint-Pieters-Rode houdt een winterstop voor de fietstochten gedurende de maanden december, januari, februari en maart. E.v. fietstocht op woensdag 1 april 2020.

KERSTFEESTEN
Binnenkort volgen de kerstfeesten weer in sneltreinvaart op elkaar in het Kloosterhof!
KVLV begint ermee op zaterdag 14 december. De maandag daarna - 16 december is het de beurt aan Samana. En ’s anderendaags – op dinsdag 20 december sluit OKRA 55+ de rij af.
Wie aan (één van deze) kerstfeesten wilt deelnemen, contacteert best de respectievelijke bestuursleden.

OKRA 55+ - Trefpunt Sint-Pieters-Rode
Geen fietstochten meer in december (en de komende maanden), wel nog een ledenvergadering op dinsdag 17 december om 12.30 uur in het Kloosterhof. Eerst is er een warm middagmaal en een lekker kerstgebak; nadien tijd om te ontspannen.
Inlichtingen: Marleen Van Bael – tel.: 013 370907; of bij een van de bestuursleden.

OKRA 55+ - Trefpunt Sint-Pieters-Rode
Geen fietstochten meer in december (en de komende maanden), wel nog een ledenvergadering op dinsdag 17 december om 12.30 uur in het Kloosterhof. Eerst is er een warm middagmaal en een lekker kerstgebak; nadien tijd om te ontspannen.
Inlichtingen: Marleen Van Bael – tel.: 013 370907; of bij een van de bestuursleden.

DE HEILIGE WIVINA
Er is in Sint-Pieters-Rode een eeuwenoude devotie tot de heilige Wivina. Tijdens de Mis van 17.30 uur op zaterdag 21 december zullen we bijzonder tot haar bidden, vanwege haar jaarlijkse feestdag. Na de Mis is er gelegenheid om de relikwie van de heilige Wivina te vereren.
Sinds enige tijd hangt er in de rechterzijkapel, vooraan in de kerk, een retabel dat vele jaren in de pastorie van Sint-Pieters-Rode hing en dat wellicht afkomstig is van een vroeger zijaltaar.
We vermoedden wel dat de afbeeldingen die er op voorkomen betrekking hadden op de Heilige Wivina, maar omdat we niet meteen aanknopingspunten vonden met wat wij over het leven van de Heilige Wivina wisten, namen we eerst contact op met het Wivinacomité dat in Groot-Bijgaarden om de twee jaar een Wivinaprocessie organiseert. Daar had men wel weet van gelijkaardige afbeeldingen, maar we kregen het advies het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur in de Abdij van Park te contacteren.

Op het tweeluik staan deze taferelen:
- een geknielde heilige die de communie krijgt van een engel;
- een heilige met een boek en een schaap; er staat ook een figuur met een kruik op.
Groot was onze verbazing toen het CRKC er taferelen uit het leven van de heilige Agnes van Montepulciano, een populaire heilige dominicanes, meende in te zien. Zij ontving de communie van een engel (scene 1) en leefde tot haar dertigste op een dieet van water en brood (scene 2). Bovendien is haar voornaamste attribuut een lam (zie scene 2). Maar omdat er geen enkele indicatie is dat deze heilige een band met de geschiedenis van onze parochie heeft, konden we dit maar moeilijk geloven.

Ondertussen vond ik een litanie van de Heilige Wivina, met o.a. deze aanroeping: ‘Heilige Wivina, gevoed met de Eucharistie door tussenkomst van engelen, bid voor ons’. Op basis daarvan, vond het CRKC in een publicatie uit 1757 deze tekst (vertaald uit het Frans): ‘De Heilige trok zich terug in het woud van Groot-Bijgaarden, waar ze een kluizenaarswoning bouwde. Ze kreeg er bezoek van Heilige Engelen, die haar af en toe de Heilige Eucharistie brachten’. In datzelfde boekje over het leven en de mirakels van de Heilige Wivina is ook sprake van een dienstmaagd die de Heilige Wivina volgt en bijstaat, wat de 2e scene kan verklaren.
Ondertussen kon ik ook vaststellen dat er op het altaar van de Heilige Wivina in de Zavelkerk in Brussel - waar ook haar reliekschrijn bewaard wordt - een soortgelijke scène van Wivina, bijgestaan door haar dienstmaagd, voorkomt. De aanwezigheid van een schaapje in het tafereel zou vooral te maken hebben met haar patroonschap over de hoevedieren.
We kunnen dus met zo goed als 100 procent zekerheid besluiten, dat het retabel dat vooraan in de kerk hangt, wel degelijk naar de Heilige Wivina verwijst. Laten we de devotie die in onze parochie rond haar bestaat, in ere houden!
(PG)

LG - NIEUWJAARSRECEPTIE
Het bestuur van Landelijke Gilde Sint-Pieters-Rode nodigt alle leden met hun gezin uit voor de jaarlijkse gratis Nieuwjaarsreceptie. Die heeft plaats op zaterdag 4 januari 2020 om 19.00 uur in het Kloosterhof.
Vooraf worden de overleden leden van de Gilde herdacht in de eucharistieviering van 17.30 uur.