Home
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 334226 .

Nieuws > Parochienieuws Sint-Pieters-Rode

SINT-PIETERS-RODE

LITURGIE IN DEZE CORONATIJD

Er waren sinds Allerzielen geen publieke liturgische vieringen meer mogelijk, geen Eucharistievieringen meer waar de gelovigen naartoe kunnen komen. Een kleine verandering is hierin gekomen sinds 13 december. Sindsdien mogen 15 mensen de Eucharistievieringen bijwonen.
Elke dag wordt er Eucharistie gevierd in onze Federatie Holsbeek: op maandag/woensdag/donderdag om 19 uur in de kerk van Nieuwrode; op dinsdag en vrijdag om 9 uur in de kerk van Holsbeek. Vanaf het weekend van 26/27 december hervatten we ook de weekendvieringen: op zaterdag om 17.30 uur in de kerk van Sint-Pieters-Rode en 19 uur in de kerk van Holsbeek; op zondag om 9 uur in Kortrijk-Dutsel en om 10.30 uur in de kerk van Nieuwrode. De Missen in Holsbeek en Nieuwrode zijn te volgen via de Facebookpagina van Pastoor Andy Penne en op dinsdag- en vrijdagochtend via Radio Maria Vlaanderen.

Al deze vieringen zijn voortaan met 15 personen. Voor de weekendvieringen kunt u zich opgeven bij de Pastoor Penne, via mail pastoorpenne@cs.com of telefonisch 0 468-323817


Zondag 11 april – Eucharistieviering – 2e zondag van Pasen
Kortrijk-Dutsel – 9 uur
Heilige Mis voor Marcel Van Cleynenbreugel

Nieuwrode - 10.30 uur
1e Jaargetijde voor Leopold Van Horebeek

maandag 12 april - Eucharistieviering – Nieuwrode - 19 uur
Heilige Mis voor Julia en Sonja Bosmans, voor de familie Gybels-Valkenborgs en Staf en Livinus Gybels

Dinsdag 13 april - Eucharistieviering – Holsbeek - 9 uur
Gedachtenis van de heilige Martinus I, paus en martelaar
Jaargetijde voor Wendy Salmon

Woensdag 14 april – Eucharistieviering – Nieuwrode - 20 uur
Heilige Mis voor Marc Denaeyer

Donderdag 15 april - Eucharistieviering – Nieuwrode - 19 uur
Heilige Mis voor het bekomen van een gunst

Vrijdag 16 april - Eucharistieviering – Holsbeek - 9 uur
Heilige Mis ter ere van Onze Lieve Vrouw en de heilige Bernadette

Zaterdag 17 april – Eucharistieviering – 3e zondag van Pasen
Sint-Pieters-Rode –
17.30 uur
Heilige Mis voor Robert Deridder (13/30e)

Holsbeek - 19 uur
Eerste Jaargetijde voor Victorine Dehennin

Zondag 18 april – Eucharistieviering – 3e zondag van Pasen
Kortrijk-Dutsel – 9 uur
Eerste jaargetijde voor Jules Vanhoeyveld

Nieuwrode - 10.30 uur
H. Mis voor Alfons en Fientje Wuyts, Maria Van Bael

maandag 19 april - Eucharistieviering – Nieuwrode - 19 uur
Gedachtenis van de heilige Ursmarus, bisschop
Heilige Mis om bescherming en kracht van een broeder

Dinsdag 20 april - Eucharistieviering – Holsbeek - 9 uur
Heilige Mis voor Marcel Thiels en familie

Woensdag 21 april – Eucharistieviering – Nieuwrode - 19 uur
Gedachtenis van de heilige Anselmus
Heilige Mis voor Patrick Scheerlinck (1/30)

Donderdag 22 april - Eucharistieviering – Nieuwrode - 19 uur
Heilige Mis voor ter ere van Onze Lieve Vrouw (GR)

Vrijdag 23 april - Eucharistieviering – Holsbeek - 9 uur
Heilige Mis voor de familieleden en vrienden van de familie Claus-Claes

DANK
Als je hulp van een ander accepteert, betekent dat niet dat je gefaald hebt. Het betekent dat je er niet alleen voor staat.
Daarom: dank aan alle vrijwilligers die meegeholpen hebben om de voorbije paasdagen tot een goed einde te brengen, zowel in de kerken als daarbuiten, o.a. met het rondbrengen van de paasbrief, het verzorgen van de kruisen buiten aan de kerk, enz. Ook dank aan pastoor Penne voor alle moeite en aan Priester De Cauwer die voor extra vieringen in sommige van onze parochies zorgde.
Ook alle parochianen die ondanks de moeilijke tijden toch telkens weer de kerken met vijftien vulden willen we bedanken.
(MAC)

MISSIODAG
Op zaterdag 27 maart kreeg de Missiodag een gloednieuw kleedje. Normaal is dat een samenkomst met alle kandidaat-vormelingen van ons vicariaat. Traditiegetrouw doet onze federatie daar altijd aan mee. Samenkomen met 2000 à 2500 jongeren was dit jaar geen optie uiteraard, dus maakte de organisatie er een volledig programma-van-op-afstand van! Er werd die dag van 16.00 uur tot 19.00 uur samengewerkt met Radio Maria, waardoor er drie uur lang Radio Hosanna uitgezonden werd. Zo de huiskamer in!

Het werd een radioprogramma rond het thema van de Goede Week met o.a.:
• een podcast over het paasverhaal
• doe-opdrachten voor in het gezin
• onze bisschop aan het woord
• interviews van reporters ter plaatse
• een nieuw lied en dansje dat we samen leren
• een quiz.

Vanuit onze federatie hadden zich 28 vormelingen ingeschreven om aan dit gebeuren deel te nemen; Simon De Vos van Holsbeek Sint-Maurus schreef ter dit verslagje over:

De eerste Missiodag online werd uitgezonden via het radioprogramma ‘Radio Hosanna’, in samenwerking met Radio Maria en stond in het teken van de Goede Week. Onze bisschop kwam vertellen over Palmzondag, de Goede Week op weg naar Pasen en deze vreemde coronatijden. Hij vertelde ook hoe je kan bidden en rustig worden. Via de radio leerde ik ook het dansje Jerusalema en zongen we nog wat liedjes mee. Er was verder een reportage over Olie die in de tijd was gereisd met een koelkast. Ze kwam aan bij het kruis van Jezus en wilde hiermee over het lijdensverhaal vertellen.

WIJWATER
Tijdens de Paaswaken en de Paasvieringen wordt er water gezegend. Na de Missen kunnen de gelovigen dit gezegend water meenemen. Dat kan ook nog in de week na Pasen.

AANDACHT!
Door herstructureringen bij bpost kan Kerk & Leven voortaan zowel op dinsdag, woensdag als donderdag in uw brievenbus vallen. En dat kan van week tot week verschillen.
Als u op donderdag uw parochieblad nog niet ontvangen hebt, dan kan u dat melden, ofwel via een online formulier op www.kerkenleven.be/nietontvangen, ofwel met een mail naar nietontvangen@kerknet.be. Vermeld steeds uw naam en adres, alsook uw abonneenummer (de 8 cijfers die boven uw adres staan afgedrukt).
Uw melding komt bij uitgeverij Halewijn terecht, die u een nummer nastuurt en een klacht indient bij de post.
U kunt ook telefoneren naar de dienst Parochiebladen op het nummer 03 210 08 30. Of naar de lokale contactpersoon van uw parochie natuurlijk (zie in de linker kolom op blz. 2).
Hou er rekening mee dat de post soms rare bokkensprongen maakt! Zo was het parochieblad van de Federatie Holsbeek vorige week een dag eerder bij de ouders van pastoor Penne in Oost-Vlaanderen, dan dat het hier in onze parochies verdeeld werd! Begrijpe wie kan!

VERSCHILLENDE VORMEN VAN KERKELIJKE UITVAART
De Orde van dienst voor de uitvaartliturgie kent verschillende vormen van afscheid nemen. De meest bekende vorm is een uitvaartmis of een gebedsviering in de parochiekerk.
Toch zijn er ook nog andere vormen mogelijk om gelovig afscheid te nemen. Voor die andere vormen kan men ook de pastoor vragen zodat het binnen het parochiekader een plaats heeft.
Er zijn families die er voor kiezen (met vooraf al dan niet een viering) om gelovig afscheid te nemen op de begraafplaats. Dan komt de pastoor naar de begraafplaats en bidt daar de afscheidsgebeden.
Nogal wat families willen met een eigen viering afscheid nemen in het crematorium of op een andere plaats. Ook hierbij kan men aan de pastoor vragen om de afscheidsgebeden uit te spreken.
Wanneer families de pastoor vragen om de afscheidsgebeden op de begraafplaats of een andere plaats te komen bidden, krijgen deze mensen ook een gedachteniskruisje in de parochiekerk en worden ze ook herdacht bij de Allerheiligenviering. Doordat men beroep deed op de pastoor is het dan ook een parochiaal gebeuren geworden. De begrafenisondernemingen zijn hiervan ook op de hoogte, zij bespreken deze mogelijkheden ook met de families.

WE ZIJN ALLEEN VOOR DE WET GETROUWD…
Onlangs vroeg mij iemand: “We zijn ooit alleen voor de wet getrouwd, zouden we in alle eenvoud ons huwelijk ook kerkelijk kunnen laten inzegenen?” Natuurlijk kan dat. Er hoeft voor een huwelijk geen grote plechtigheid gehouden te worden. In alle eenvoud met het bruidspaar, twee getuigen en de pastoor kan het Sacrament van het huwelijk plaats vinden. Aan zo een eenvoudige plechtigheid zijn ook geen kosten verbonden. Wie dit wenst, neemt contact op met de pastoor.

MARIABEELDEN VOOR AAN DE GEVEL
Er zijn nog steeds enkele gietstenen Mariabeelden beschikbaar om buiten aan de gevel te hangen. In onze parochies zijn er al ruim 25 beelden verspreid. Ze kosten nog altijd 15 euro. Wie er een wenst, neemt best contact op met de pastoor.

UITZENDINGEN OP RADIO MARIA VANUIT HOLSBEEK
Sinds begin september 2017 worden de Missen op dinsdag- en vrijdagmorgen om 9.00 uur in de Sint-Mauruskerk van Holsbeek uitgezonden op Radio Maria Vlaanderen. Heel wat parochianen uit onze federatie luisteren regelmatig. Met een de DAB+-radio is het goed te beluisteren en ook via www.radiomaria.be.
Wie televisie kijkt met een decorder van Telenet kan via kanaal 912 ook luisteren.
Op woensdagmorgen om 8.30 uur bidt Pastoor Penne ook het kerkelijk ochtendgebed voor op Radio Maria.
Voor veel mensen is Radio Maria (met als studio in de kerk van Egenhoven) een grote rijkdom voor hun geloofsleven. Probeer het ook eens.

DURF UW KERKELIJKE UITVAART VASTLEGGEN!
In de afgelopen tijd was er in elk van onze parochies wel eens verontwaardiging omdat mensen van wie bekend was dat ze gelovig en kerkelijk waren geen kerkelijke uitvaart kregen van hun nabestaanden. Dikwijls was het zo dat het een weduwe of weduwnaar was van wie de partner wel een kerkelijke uitvaart had gekregen en nu de laatste van het echtpaar overleed, kreeg deze van de nabestaanden geen kerkelijke uitvaart. Heel dikwijls hoor je dan: “Dat kan toch niet de wens geweest zijn van die overledene”. Heel wat gelovige mensen vragen zich af: ga ik van mijn kinderen of familieleden nog een kerkelijke uitvaart krijgen?
Als u zeker wil zijn dat er na uw overlijden gebeurt wat uw wens is, dan is het gemakkelijk op te lossen. U gaat naar het gemeentehuis en u laat gewoon vastleggen dat u een kerkelijke uitvaart wil, of u begraven of gecremeerd wilt worden en op welke begraafplaats u wilt begraven of bijgezet worden. Wanneer u het daar vastlegt, dan zal er gebeuren wat u het wilt. Leg uw wensen daarrond duidelijk vast, ook al vermoedt u dat uw familieleden het wel weten en zullen doen. Heel wat mensen zijn in de afgelopen tijd al naar het gemeentehuis gegaan en hebben dat gedaan. Er zijn geen kosten aan verbonden en het stelt mensen gerust.
Gewoon doen!

DOOPSEL
Op zondag 10 maart 2019 werd in onze Sint-Pieterskerk Liesa Rochtus door Pastoor Penne gedoopt. Zij is de dochter van Kevin Rochtus en Gina Verrijt uit de Gravenstraat. Meters zijn Gitte Verrijt en Peggy Macquoy.
Op zondag 5 mei werd Vic Costrop in onze Sint-Pieterskerk door Pastoor Penne gedoopt. Vic is de zoon van Stefaan Costrop en Sylvie Socquet uit Kessel-Lo. Peter en meter zijn Marc Costrop en Stephanie Socquet.
Op zondag 30 juni werd in onze Sint-Pieterskerk Simon Willems-Carbone door Pastoor Penne gedoopt. Simon is de zoon van Christophe Willems en Florencia Carbone uit de Gravenstraat. Peter en meter zijn Colin van Utrecht en Josefina Carbone.
Op zaterdag 7 september werd Bas Busschodts in onze Sint-Pieterskerk door Pastoor Penne gedoopt. Bas is de zoon van Bjorn Busschodts en Evelien Pierlet van de Houwaartsebaan. Meters zijn Josiane Clerckx en Sofie Elsen.
Op zaterdag 11 januari 2020 werd Mare Smets in onze Sint-Pieterskerk gedoopt. Ze is de derde dochter van Raf Smets en Liesbeth Vermeiren uit de Schubbeekstraat. Peter en meter zijn Jef Smets en Hilde Vermeiren.
Op zondag 6 september 2020 - zijn eerste verjaardag - werd Alexander Bechtholt in onze Sint-Pieterskerk door Pastoor Penne gedoopt. Alexander is de zoon van Arnaud Bechtholt en Kristina Korolinskaia uit de Langestraat. Peter en meter zijn Bruno Bechtholt en Polina Kuzmenko.
Op zaterdag 12 september werd Matteo Naulaerts Heroes in onze Sint-Pieterskerk door Pastoor Penne gedoopt. Matteo is de zoon van Glenn Naulaerts en Kelly Heroes; zij wonen nu in Testelt, maar komen (terug) in Sint-Pieters-Rode wonen. Peter en meter van Matteo zijn Stijn De Vries en Liliane Van den Eynde.
Gods Zegen voor dit gezin.

KERKELIJK HUWELIJK
Op zaterdag 28 september 2019 hebben Laurent Calus en Elke Moors uit Sint-Joris-Winge in onze Sint-Pieterskerk elkaar het ja-woord gegeven in het Sacrament van het Huwelijk. Getuigen waren Yves Calus en Ine Moors.
Gods Zegen voor hun toekomst.

OPEN KERK
Al enige tijd staat de kerkdeur van Sint-Pieters-Rode overdag open en is er gelegenheid om te bidden, een kaarsje aan te steken, stil te worden in de portaalruimte van de kerk. Door recent in de tussendeur aangebrachte raampjes is vanuit het portaal ook de kerkruimte zelf te bekijken.
Weet je welkom!

SINT-ANTONIUS IN RODE
Toch nog wat goed nieuws in deze coronatijden!
Sinds kort prijkt er vooraan in de kerk van Sint-Pieters-Rode een beeld van de Heilige Antonius. Pastoor Penne kreeg dit beeld en omdat Sint-Antonius ook in de glasramen achter het altaar staat, vond hij het een goed idee dit beeld in deze kerk te plaatsen.
De Heilige Antonius wordt aangeroepen om zoekgeraakte zaken terug te vinden. Dat kan bijvoorbeeld met deze woorden: "Sint Antonius, heilige man maak dat ik mijn ... vinden kan". En als u het verlorene hebt terug gevonden, dan kunt u hem voortaan in Sint-Pieters-Rode komen bedanken!

EEN NIEUWE KERKRAAD
Onlangs had de verkiezing van de nieuwe kerkraad plaats. In Sint-Pieters-Rode blijft de samenstelling ongewijzigd. Paul Greveraars blijft voorzitter, Eric Morré secretaris, Mark Salaets penningmeester, Marcel Robijns en Nadine Van Horebeek, leden.

MUZIEKOPNAME IN DE KERK
Een paar weekends geleden hebben er in de kerk van Sint-Pieters-Rode geluidsopnames plaatsgehad. Dat gebeurde in het kader van een eindwerk van een student architecturale vorming van het Sint-Jozefscollege in Aarschot.
De student, een inwoner van Sint-Pieters-Rode, had hiervoor speciaal een eigen muziekstuk geschreven dat hij in een kerkgebouw wou opnemen omwille van de zeer speciale akoestiek. De kerkraad stelde daarvoor graag de kerk gedurende enkele uren ter beschikking.
En nu maar hopen dat dit alles resulteert in goede punten voor het eindwerk!

SAMANA – TOMBOLA
Ook dit jaar houdt Samana een nationale solidariteitsactie, onder de vorm van een tombola. Daarmee steunt u de werking van de plaatselijke kernen, zoals die in onze parochies bestaan.
In Sint-Pieters-Rode en in Kortrijk-Dutsel werden er voor deze tombola recent huis-aan-huis brieven verspreid. Aan de hand van de gegevens op deze brieven kunt u tombolaboekjes bestellen. De trekking van deze tombola is gepland voor vrijdag 4 juni. U kunt ook contact opnemen met iemand van de plaatselijke werking, zoals: Maria Nackaerts (016 62 18 95) in Kortrijk-Dutsel, Marc Van Looy (016 56 40 09) in Nieuwrode of Cecile Gryson (016 622 642) in Sint-Pieters-Rode.
Ter informatie: voor vijf euro hebt u al een boekje met zes loten!

MATTHIAS VAN DEN GHEYN
(7 april 1721 – 22 juni 1785)

Toen tussen 1851 en 1904 de gevel van het Leuvense stadhuis met standbeelden van bekende Leuvenaars opgevuld werd, was er ook een plaatsje voor Matthias Van den Gheyn gereserveerd. Hij is de enige muzikant die de façade siert.
Waarom? Dat doekt organist Koen Verheyden uit de doeken in deze bijdrage.

Bij vele mensen zal de naam Matthias van den Gheyn niet bekend in de oren klinken, maar in de beiaardwereld doet hij (zowel letterlijk als figuurlijk) wel een belletje rinkelen: zijn composities voor beiaard genieten immers wereldwijde bekendheid. Niet voor niets wordt hij ook wel eens “de Bach van de beiaard” genoemd.

Matthias van den Gheyn was actief in onze streken: hij was stadsbeiaardier en organist van de Sint-Pieterskerk in Leuven. Tevens was hij ook componist. Zoals bij vele componisten uit die tijd werden zijn muzikale bijdragen pas herontdekt na zijn dood. Het is dankzij Xavier-Victor-Fidèle van Elewyck (1825-1888), een fervent muziekliefhebber die voor zijn studies in Leuven verbleef, dat de muziek van Van den Gheyn herontdekt is en niet verloren is gegaan. In 1862 publiceerde hij een boek met werken van Van den Gheyn, getiteld “Matthias van den Gheyn, le plus grand Organiste et Carillonneur belge du XVIIIe siècle, et les célèbres fondeurs de cloches de ce nom depuis 1450 jusqu' à nos jours”. De werken van Matthias Van den Gheyn zijn typerend voor de klaviermuziek uit de overgangsperiode tussen barok en klassiek, een tijd waarin componisten streefden naar opmerkelijke effecten, opvallende melodieën en meer heldere structuren.

Naar aanleiding van het 300e geboortejaar van deze Leuvense virtuoos zijn er dit jaar een aantal activiteiten opgezet: zo organiseert de Leuvense klokken- en beiaardvereniging Campanae Lovanienses een internationale compositiewedstrijd voor beiaard en worden beiaardiers wereldwijd opgeroepen om een werk van Van den Gheyn op hun beiaard ten gehore te brengen ter ere van de 300e verjaardag van deze componist.

Hoewel Van den Gheyn voornamelijk beiaardmuziek geschreven heeft, zijn er ook enkele orgelwerken van zijn hand. Ter gelegenheid van dit “Van den Gheyn-jaar” zal ik in april tijdens de eucharistieviering in de kerk van Sint-Pieters-Rode (dat zal dan zeer waarschijnlijk op zaterdag 10 april zijn) ook een paar werken van Matthias Van den Gheyn ten gehore brengen. De meester zelf speelde destijds op het Crignon-orgel van de Leuvense Sint-Pieterskerk. Helaas is dit orgel verloren gegaan in het oorlogsgeweld van 1944.

Gelukkig is het Van Peteghem-orgel in de Sint-Pieterskerk van Sint-Pieters-Rode niet verloren gegaan; het wacht enkel op een grondige restauratie om de klanken van honderden jaren geleden die het momenteel verbergt, weer tot leven te brengen. Hoewel dit orgel perfect geschikt zou zijn om er de muziek van Matthias Van den Gheyn op uit te voeren, zullen de stukken dus noodzakelijkerwijs op het elektronische orgel gespeeld worden. Voor deze gelegenheid speel ik het Preludium en fuga en sol klein en het Allegro (fugato) in do groot van Matthias Van den Gheyn.
(Koen Verheyden, organist)

SAMANA - PAASACTIE
Voor het tweede jaar al kon Samana Sint-Pieters-Rode geen Paasfeest voor de leden organiseren. Daarom heeft het bestuur ervoor gekozen om, net als met Kerstmis, de leden een kleine attentie aan huis te bezorgen. Dat gebeurde in de week voor Pasen, samen met een op Palmzondag gezegend palmtakje. Een lange babbel aan de deur zat er wel niet in, maar er is toch weer iets van contact geweest. Ondertussen hebben al heel wat van de leden een eerste prik gekregen, wat dan weer wat hoop geeft op betere tijden.

FERM SINT-PIETERS-RODE
Nog maar eens, geen goed nieuws: de met veel goede moed aangekondigde activiteiten voor de komende weken, moeten ook weer geschrapt worden. Het gaat om een kookles op woensdag 14 april en een avond bloemschikken op maandag 10 mei.

Op de kookavond was het de bedoeling quiches klaar te maken. Misschien wil je het thuis wel proberen? Daarom hierbij het recept voor ‘Quiche met gerookte zalm en broccoli’. De vermelde hoeveelheden gelden voor vier personen.

Wat heb je nodig?
- kruimeldeeg voor taartbodem 24 cm doorsnede en 4 cm hoogte of rol kruimeldeeg uit de winkel;
- 2 eieren;
- flesje volle room 20 cl;
- 1 lp gedroogde dille;
- peper en zout;
- 200 gr gerookte zalm in reepjes gesneden;
- 1 broccoli, enkel de roosjes behouden.

Bereiding
Verwarm de oven voor op 200°C. Kook de broccoliroosjes 5 min in kokend water. Laat goed uitlekken.
Vermeng de losgeklopte eieren met de room en breng op smaak met peper, zout en dille. Bedek het kruimeldeeg met de reepjes gerookte zalm.
Giet hierover de eiermengeling en leg daarop de broccoli. Bak de quiche 30 min in de oven (40 min indien je de taartbodem niet hebt blindgebakken).
De quiche is klaar als de bovenlaag goudkleurig is. Haal de quiche zo vlug mogelijk uit de taartvorm, anders wordt de taartbodem week bij het afkoelen.
Serveer de quiche met gerookte zalm en broccoli warm met een salade naar keuze.

Zin naar (nog) meer?
Lees dan ook het parochieblad van volgende week!