Home
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 300863 .

Nieuws > Parochienieuws Sint-Pieters-Rode

SINT-PIETERS-RODE

zaterdag 12 oktober
17.30 u: Eucharistieviering
Intenties:
Jgt. Josephine Verhaegen en Julien Jordens
Straatviering voor de levende en overleden bewoners van Broekem, Cleerbeek, Dries, Lindekenstraat, Waterstraat en Schubbeekstraat
Misdienaar: Eduardo Verissimo
Lector: Hugo Wets

maandag 14 oktober
19.00 u: Eucharistieviering
Gedachtenis van de heilige Paus Callistus I
H. Mis ter ere van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes voor een bijzondere intentie

zaterdag 19 oktober
17.30 u: Eucharistieviering
Intentie:
Marcelline De Clerq (zielenschaal)
Misdienaars: Berta Kaluz en/of Eduardo Verissimo
Lector: Paul Greveraars

maandag 21 oktober
19.00 u: Eucharistieviering
H. Mis voor Jef Cops en Maria Liebens

VIERINGEN ROND SINT-FRANCISCUS
Tijdens het weekend van 5 en 6 oktober stonden de vieringen in Sint-Pieters-Rode, Holsbeek Sint-Maurus en Nieuwrode in het teken van Sint-Franciscus. Omdat deze heilige gekend is als dierenvriend, werd aan de kinderen – en vooral aan zij die zich voorbereiden op hun eerste communie – gevraagd hun geliefd knuffeldier mee te brengen. Die werden op het einde van de viering door pastoor Penne gezegend.
In Nieuwrode had die mis die zondag plaats in een spiegeltent die ter gelegenheid van Nieuwrode Kermis naast de kerk stond. En daar was, ondanks het herfstweer, toch heel wat volk voor komen opdagen.

NAAMOPGAVE VORMELINGEN
In het weekend van zaterdag 19 en zondag 20 oktober zullen de vormelingen hun naamopgave doen. De vormelingen van Kortrijk-Dutsel en Sint-Pieters-Rode doen dat samen in de viering van zondag 20 oktober om 9.00 uur in de kerk van Kortrijk-Dutsel; de vormelingen van Holsbeek in de viering van zaterdag 19 oktober om 19.00 uur in de Sint-Mauruskerk van Holsbeek en de vormelingen van Nieuwrode in de viering van zondag 20 oktober om 10.30 uur in de kerk van Nieuwrode. We dragen onze vormelingen in deze dagen bijzonder mee in onze gebeden.

MISSIEZONDAG
Tijdens de vieringen van 19 en 20 oktober zijn de omhalingen bestemd voor Missio. Deze organisatie verdeelt zijn middelen op een evenwichtige manier over de bisdommen met de meeste noden. Door uw steun kan zij de boodschap van Christus wereldwijd uitdragen.

ALLERHEILIGENVIERINGEN
Vanouds is het een gebruik om in de dagen van Allerheiligen en Allerzielen bijzonder de parochianen te gedenken die in het afgelopen jaar een afscheid vanuit onze geloofsgemeenschap hebben gekregen. We zullen dat in onze Federatie Holsbeek doen tijdens vier Eucharistievieringen. In deze vieringen worden de overledenen die een kerkelijke uitvaart kregen bijzonder genoemd, door hun nabestaanden wordt een kaars voor hen ontstoken en alle aanwezigen krijgen in deze vieringen een prentje met de namen van de overledenen van onze Federatie.

De Allerheiligenvieringen met herdenking van de overledenen zijn:
 op donderdag 31 oktober om 19.00 uur in Sint-Maurus Holsbeek;
 op vrijdag 1 november om 9.00 uur in de kerk van Kortrijk-Dutsel;
 op vrijdag 1 november om 10.30 uur in de kerk van Nieuwrode;
 op vrijdag 1 november om 14.30 uur in de kerk van Sint-Pieters-Rode.
Welkom.


DAG VAN DE LANDBOUW
Elk jaar in september versiert de Landelijke Gilde van Sint-Pieters-Rode het kapelletje op de hoek van de Houwaartse baan en de Langestraat en er wordt ook een kaars gebrand. Het kan geen toeval zijn, maar elke derde zondag van september zorgt Onze Lieve Vrouw ervoor dat het mooi weer is.
Ook dit jaar hadden de Dolle Landbouwdagen op zaterdag 14 en zondag 15 september weer plaats onder een stralend, zonnig weekend. Zowel voor het Boerenbal op zaterdag met Lady V and The Tennnesse Trees en discobar Straffe Kaffe, als voor de Boerenkermis op zondag kwamen heel wat bezoekers naar het feestterrein.
Op zondagmorgen woonden ruim 230 gelovigen de eucharistieviering in de feesttent bij. En er namen ook weer zo’n 180 tractoren deel aan de tractorzegening en de tractorparade. Tot de zon onderging, bleven er heel wat mensen buiten de tent van het zonnetje genieten, terwijl ze nog naar het open lucht - optreden van Pete Corman konden kijken en luisteren.
De Landelijke Gilde mag weer terug blikken op een geslaagde activiteit, die mensen uit de ruime omgeving samen bracht, met aandacht voor het platteland en de landbouw. Want daar is het vooral om te doen!
Dank aan iedereen die meewerkte en langs kwam; tot volgend jaar!
(Paul Greveraars, voorzitter)

OKTOBER ROZENKRANSMAAND
Oktober is de tweede Mariamaand.
Vanouds wordt in deze maand het rozenhoedje gebeden. Wij doen dat voor de avondmissen van maandag in Sint-Pieters-Rode en van donderdag in Nieuwrode, telkens om 18.40 uur.
De rozenkrans is een gebedssnoer. Tijdens het bidden worden de zogeheten Blijde, Droevige en Glorievolle Geheimen overwogen, een korte samenvatting van het levensverhaal van Jezus en Maria. Dit gebedssnoer met oorspronkelijk vijftien maal tien kralen, het Wees Gegroet, is telkens afgewisseld door een grotere kraal, het Onze Vader.
De rozenkrans kan je overal bidden: alleen in je kamer, samen met vrienden, elke avond met het gezin, wachtend op de trein, maar ideaal is een stille, rustige omgeving.

STRAATVIERINGEN
In het werkjaar 2018-2019 zijn we in onze federatie begonnen met zogenoemde “Straatvieringen”. Met een brief die in alle huizen van een of enkele straten werd bezorgd nodigden we de bewoners van die straten uit voor een viering en gaven we hen de gelegenheid om bepaalde dingen aan te geven naar de parochie. De respons hierop was groot: velen namen deel aan de vieringen, veel mensen kregen hierdoor weer contact met de parochies, bij velen is de pastoor op bezoek geweest. Om die redenen wordt dit initiatief ook in dit nieuwe werkjaar herhaald.

Dit weekend hebben de eerste straatvieringen plaats in Nieuwrode, Sint-Pieters-Rode en Kortrijk-Dutsel (zie details in de rubriek ‘Vieringen’).

Tijdens die vieringen bidden we op een bijzondere manier voor de levende en overleden bewoners van die straten, voor de families en dierbaren, voor alle persoonlijke intenties. Wie wenst dat een overledene uit de straat met naam wordt genoemd, die kan dat (gratis) opgeven bij de verantwoordelijke van de parochie, voor of na een mis in de sacristie of bij de pastoor thuis (Rotselaarsebaan 10 – 3220 Holsbeek).

UITZENDINGEN OP RADIO MARIA VANUIT HOLSBEEK
Sinds begin september 2017 worden de Missen op dinsdag- en vrijdagmorgen om 9.00 uur in de Sint-Mauruskerk van Holsbeek uitgezonden op Radio Maria Vlaanderen. Heel wat parochianen uit onze federatie luisteren regelmatig. Met een de DAB+-radio is het goed te beluisteren en ook via www.radiomaria.be.
Wie televisie kijkt met een decorder van Telenet kan via kanaal 912 ook luisteren.
Op woensdagmorgen om 8.30 uur bidt Pastoor Penne ook het kerkelijk ochtendgebed voor op Radio Maria.
Voor veel mensen is Radio Maria (met als studio in de kerk van Egenhoven) een grote rijkdom voor hun geloofsleven. Probeer het ook eens.

DURF UW KERKELIJKE UITVAART VASTLEGGEN!
In de afgelopen tijd was er in elk van onze parochies wel eens verontwaardiging omdat mensen van wie bekend was dat ze gelovig en kerkelijk waren geen kerkelijke uitvaart kregen van hun nabestaanden. Dikwijls was het zo dat het een weduwe of weduwnaar was van wie de partner wel een kerkelijke uitvaart had gekregen en nu de laatste van het echtpaar overleed, kreeg deze van de nabestaanden geen kerkelijke uitvaart. Heel dikwijls hoor je dan: “Dat kan toch niet de wens geweest zijn van die overledene”. Heel wat gelovige mensen vragen zich af: ga ik van mijn kinderen of familieleden nog een kerkelijke uitvaart krijgen?
Als u zeker wil zijn dat er na uw overlijden gebeurt wat uw wens is, dan is het gemakkelijk op te lossen. U gaat naar het gemeentehuis en u laat gewoon vastleggen dat u een kerkelijke uitvaart wil, of u begraven of gecremeerd wilt worden en op welke begraafplaats u wilt begraven of bijgezet worden. Wanneer u het daar vastlegt, dan zal er gebeuren wat u het wilt. Leg uw wensen daarrond duidelijk vast, ook al vermoedt u dat uw familieleden het wel weten en zullen doen. Heel wat mensen zijn in de afgelopen tijd al naar het gemeentehuis gegaan en hebben dat gedaan. Er zijn geen kosten aan verbonden en het stelt mensen gerust.
Gewoon doen!

DOOPSEL
Op zondag 1 oktober 2017 doopte diaken Achilles Sente zijn achtste achterkleinkind Nina Van Bael. Zij is de schattige dochter van Simon Van Bael en Livia Alen en de kleine zus van Sofia. Zij wonen in de Langestraat. Peter en meter zijn Tim Van Bael en Sarah Ronse.
Op zondag 29 oktober werd in onze Sint-Pieterskerk door Pastoor Penne gedoopt: Fee Paenhuys, dochter van Freek Paenhuys en Ilse Pauwels;zij wonen in het Kerkebos (Nieuwrode). Peter en meter zijn Wim Pauwels en Mathilde Abts.
Op zondag 12 augustus 2018 werd Wannes Merckx in onze Sint-Pieterskerk door Pastoor Penne gedoopt. Wannes is de zoon van Jacob Merckx en Lies Delobel; zij wonen op de Houwaartsebaan. Peter en meter zijn Neal Harding en Gerda Ghoos.
Op zondag 18 november werd Rosalie Cortoos in onze Sint-Pieterskerk door Pastoor Penne gedoopt. Zij is de dochter van Pedro Cortoos en Krista Abts uit de Dutselstraat in Kortrijk-Dutsel. Meters zijn Hilde Abts en Hilde Somers.
Op zaterdag 24 november werd June Tuyteleers in onze Sint-Pieterskerk door Pastoor Penne gedoopt. Zij is de dochter van Hans Tuyteleers en Veerle Vercammen uit de Langestraat. Meters zijn Chiara Van den Put en Gwenny Willems.
Op zondag 10 maart 2019 werd in onze Sint-Pieterskerk Liesa Rochtus door Pastoor Penne gedoopt. Zij is de dochter van Kevin Rochtus en Gina Verrijt uit de Gravenstraat. Meters zijn Gitte Verrijt en Peggy Macquoy.
Op zondag 5 mei werd Vic Costrop in onze Sint-Pieterskerk door Pastoor Penne gedoopt. Vic is de zoon van Stefaan Costrop en Sylvie Socquet uit Kessel-Lo. Peter en meter zijn Marc Costrop en Stephanie Socquet.
Op zondag 30 juni werd in onze Sint-Pieterskerk Simon Willems-Carbone door Pastoor Penne gedoopt. Simon is de zoon van Christophe Willems en Florencia Carbone uit de Gravenstraat. Peter en meter zijn Colin van Utrecht en Josefina Carbone.
Op zaterdag 7 september werd Bas Busschodts in onze Sint-Pieterskerk door Pastoor Penne gedoopt. Bas is de zoon van Bjorn Busschodts en Evelien Pierlet van de Houwaartsebaan. Meters zijn Josiane Clerckx en Sofie Elsen.

Gods Zegen voor dit gezin.

KERKELIJK HUWELIJK
Op zaterdag 26 mei 2018 hebben Raf Smets en Liesbeth Vermeiren in onze Sint-Pieterskerk elkaar in het kerkelijk huwelijk een ja-woord gegeven. Getuigen waren Kurt Smets en Hilde Vermeiren. Liesbeth en Raf wonen samen met hun dochtertjes Lien en Nele in de Schubbeekstraat.
Op zaterdag 28 september 2019 hebben Laurent Calus en Elke Moors uit Sint-Joris-Winge in onze Sint-Pieterskerk elkaar het ja-woord gegeven in het Sacrament van het Huwelijk. Getuigen waren Yves Calus en Ine Moors.
Gods Zegen voor hun toekomst.

OVERLEDEN KLOOSTERZUSTER UIT SINT-PIETERS-RODE
Op vrijdag 14 september is in de kloosterkapel van de Zusters van Maria in Leuven de uitvaartmis opgedragen voor Zuster Theodula. Ze werd in Sint-Pieters-Rode geboren als Hermine Hensmans op 13 april 1924 en is overleden op 9 september 2019. Ze was 16 jaar toen ze intrad bij de Zusters van Maria in Leuven, op 16 oktober 1940. In Tongeren was ze meer dan 37 jaar als kleuterleidster werkzaam, vriendelijk en bezorgd. Tientallen jaren later vertelde ze nog met veel genegenheid over “haar kleuters”. In de uitvaartmis werd verteld dat ze iedere dag naar de Lourdesgrot in de tuin ging om bij Maria te bidden. Ze mag nu bij de Heer ten beste spreken voor ons. Haar lievelingslied was “Gij zijt geboren in Gods lommer”.
Ze mag rusten in Gods Vrede.

OPEN KERK
Al enige tijd staat de kerkdeur van Sint-Pieters-Rode overdag open en is er gelegenheid om te bidden, een kaarsje aan te steken, stil te worden in de portaalruimte van de kerk.
Weet je welkom!

45 JAAR GELEDEN WAS ER DIAKENWIJDING IN SINT-PIETERS-RODE
Tijdens de Mis van zaterdag 28 september hebben we in onze Sint-Pieterskerk herdacht dat Kardinaal Suenens op 22 september 1974 vijf mannen uit ons dorp tot diaken heeft gewijd. Drie van hen zijn ondertussen overleden en voor hen hebben wij bijzonder gebeden: Robert Pauwels, Jean Simon en Georges Vanden Bosch. Samen met hun families waren diakens Louis Peeters en Achilles Sente aanwezig in de dankmis. De Pauselijke Nuntius in ons land stuurde voor elk van de twee diakens een bijzondere felicitatie. Vanuit de parochie kregen ze een korf met streekproducten. Na de Mis bleven velen op de receptie en hadden de foto’s van weleer veel aandacht.

OKRA 55+ - Trefpunt Sint-Pieters-Rode
De maandelijkse ledenvergadering van OKRA 55+ - Sint-Pieters-Rode heeft plaats op dinsdag 15 oktober om 12.30 uur in het Kloosterhof.
Op woensdag 16 oktober is er een fietstocht: vertrek om 13.00 uur aan de kerk, voor een tocht van 40 à 45 km aan een aangepast tempo.
Inlichtingen: Marleen Van Bael (tel: 013 370907 of 0495 854 097) of Gilbert Janssens (tel: 0497 389 813).

KVLV – Sint-Pieters-Rode
Op maandag 28 oktober maakt KVLV – Sint-Pieters-Rode een bloemstuk voor Allerheiligen, om 19.00 uur in het Kloosterhof.
Hiervoor inschrijven kan tot 15 oktober bij Conny.
Op donderdag 31 oktober is er om 19.00 uur in het Kloosterhof de tweede les ‘een kussen breien’.