Home
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 294105 .

Nieuws > Parochienieuws Sint-Pieters-Rode

SINT-PIETERS-RODE

maandag 17 juni
19.00 u: Eucharistieviering
H. Mis uit Stichting

zaterdag 22 juni
17.30 u: Eucharistieviering
Intentie:
Jgt. Jules Wierinckx
Misdienaars: Berta Kaluz en Eduardo Verissimo
Lector: Paul Greveraars

maandag 24 juni
19.00 u: Eucharistieviering
Hoogfeest van de Geboorte van de heilige Johannes de Doper
H. Mis uit Stichting

zaterdag 29 juni
17.30 u: Eucharistieviering
Intentie:
Irčne Miseur en Louis De Keyser (zielenschaal)
Misdienaars: Berta Kaluz en/of Eduardo Verissimo
Lector: Godelieve Nys

zondag 30 juni
14.00 u: Heilig Doopsel
van Simon Willems

maandag 1 juli
19.00 u: Eucharistieviering
Feest van de heilige Rumoldus, patroon van het aartsbisdom Mechelen-Brussel
H. Mis uit Stichting

zaterdag 6 juli
17.30 u: Eucharistieviering
Intentie:
Maria Van Meensel (zielenschaal)
Misdienaars: Berta Kaluz en/of Eduardo Verissimo
Lector: Hugo Wets

maandag 8 juli
19.00 u: Eucharistieviering
H. Mis uit Stichting

zaterdag 13 juli
17.30 u: Eucharistieviering
Intentie:
Herbert Struys en Iteke van der Heijden (zielenschaal)
Misdienaars: Berta Kaluz en/of Eduardo Verissimo
Lector: Godelieve Nys

maandag 15 juli
19.00 u: Eucharistieviering
Gedachtenis van de heilige Bonaventura
H. Mis uit Stichting

HOOGFEEST VAN HET HEILIG HART
Op vrijdag 28 juni vieren we in de Kerk het Hoogfeest van het Heilig Hart van Jezus. In al onze kerken hebben we gedurende de maand juni het beeld van het Heilig Hart van Jezus bijzondere aandacht gegeven.
Er zal op vrijdag 28 juni in onze Federatie één Eucharistieviering zijn, om 9 uur in de Sint-Mauruskerk van Holsbeek. We vieren het Hoogfeest in verbondenheid met de luisteraars van Radio Maria Vlaanderen.

VORMELINGEN NAAR SCHERPENHEUVEL
Een flinke groep van 30 parochianen, vormelingen en hun begeleiders, ging met Pinksteren te voet van Nieuwrode naar Scherpenheuvel. Onderweg picknickten ze eerst in het Tienbundersbos en rusten ze nog even uit ten huize Kamiano aan het Groenhof. Bij aankomst in Scherpenheuvel werd er samen met nog andere parochianen de Eucharistieviering gevierd in de Koepelkapel naast de Basiliek.
Proficiat aan alle deelnemers!

FEDERATIEBEDEVAART
Op vrijdag 31 mei ging een mooie groep van 35 parochianen mee op onze federatiebedevaart naar twee Mariabedevaartsplaatsen in ons vicariaat: naar Halle en Alsemberg.

INSCHRIJVING VORMSEL
De kinderen geboren in het jaar 2008 komen in aanmerking om in 2020 hun Vormsel te ontvangen en hun Doopbeloften te hernieuwen. Graag nodigen wij geďnteresseerde ouders uit op de informatieavond in het Kloosterhof in Sint-Pieters-Rode op vrijdag 21 juni 2019 om 20.00 uur.
Het catechesejaar wordt ingezet met de Missiodag op zaterdag 5 oktober 2019 in Leuven met als thema "Damiaan lig(ch)t in Leuven!".
In 2020 hebben de vieringen van de plechtige Hernieuwing van de Doopbeloften en het Vormsel plaats in de kerk van Sint-Pieters-Rode op zaterdag 2 mei en zaterdag 9 mei 2020, telkens om 15.00 uur.
Mogen wij u vragen een kopie van "bewijs van het doopsel" mee te brengen, te vinden in het trouwboekje of een uittreksel van het doopboek van de parochie waar uw kind gedoopt werd? Wij hopen van harte vele ouders te mogen verwelkomen op 21 juni.
Pastoor Andy Penne en de vormselwerkgroep.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met: Godelieve Nys, pastoraal werkster,
GSM: 0478 38 57 54 - e-mail: godelieve.nys@gmail.com.

AUTOZEGENING
Op zaterdag 22 juni zal er aan de kerk van Kortrijk-Dutsel van 15.30 uur tot 16.30 uur gelegenheid zijn om je auto of ander voertuig te laten zegenen. Voor we op vakantie vertrekken is het een mooi gebruik om de auto te laten zegenen. Vorig jaar zijn er heel wat mensen uit onze Federatie en daarbuiten gekomen, van harte welkom.

OPEN INFOAVOND PASTORALE REGIO’S
Vanaf 1 september worden de huidige dekenaten van het Vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen herverdeeld in vier pastorale regio’s: Halle, Mechelen, Leuven en Tienen. Elke regio zal gestuurd worden door een regioploeg.
Op dinsdag 18 juni stelt hulpbisschop Koen Vanhoutte de regioploeg van de Pastorale Regio Leuven voor op een open infoavond, om 20.00 uur in de Sint-Jacobskerk, Goudbloemstraat 28 - 3000 Leuven.
Parkeren kan op het Sint-Jacobsplein.
Inschrijven hiervoor kan via www.vlbm.be of via telefoon 015 29 84 51.

VORMSELVIERINGEN
Op zaterdag 11 mei ontvingen 22 jongens en meisjes uit de parochies Sint-Pieters-Rode, Nieuwrode en Kortrijk-Dutsel het Heilig Vormsel. Deken Stefaan Callebaut uit Bierbeek diende namens onze bisschop het Heilig Vormsel toe.
Op zaterdag 18 mei ontvingen 17 jongens en meisjes uit de Holsbeekse geloofsgemeenschap het Heilig Vormsel. Deken De Gendt uit Leuven diende het Heilige Vormsel toe.
Proficiat voor onze vormelingen en hun families.

YOUTUBE
N.a.v. het bericht van vorige week i.v.m. de filmpjes over Kortrijk-Dutsel die op www.youtube.com te zien zijn – als je ‘Kortrijk-Dutsel’: in het zoekvak intikt - laat pastoor Penne weten dat ook zijn aanstellingsviering van 15 augustus 2017 op zijn Youtube-kanaal kan bekeken worden. De link daarvoor is:
https://www.youtube.com/watch?v=TvxPZrUFTS4.

UITZENDINGEN OP RADIO MARIA VANUIT HOLSBEEK
Sinds begin september 2017 worden de Missen op dinsdag- en vrijdagmorgen om 9.00 uur in de Sint-Mauruskerk van Holsbeek uitgezonden op Radio Maria Vlaanderen. Heel wat parochianen uit onze federatie luisteren regelmatig. Met een de DAB+-radio is het goed te beluisteren en ook via www.radiomaria.be.
Wie televisie kijkt met een decorder van Telenet kan via kanaal 912 ook luisteren.
Op woensdagmorgen om 8.30 uur bidt Pastoor Penne ook het kerkelijk ochtendgebed voor op Radio Maria.
Voor veel mensen is Radio Maria (met als studio in de kerk van Egenhoven) een grote rijkdom voor hun geloofsleven. Probeer het ook eens.

DURF UW KERKELIJKE UITVAART VASTLEGGEN!
In de afgelopen tijd was er in elk van onze parochies wel eens verontwaardiging omdat mensen van wie bekend was dat ze gelovig en kerkelijk waren geen kerkelijke uitvaart kregen van hun nabestaanden. Dikwijls was het zo dat het een weduwe of weduwnaar was van wie de partner wel een kerkelijke uitvaart had gekregen en nu de laatste van het echtpaar overleed, kreeg deze van de nabestaanden geen kerkelijke uitvaart. Heel dikwijls hoor je dan: “Dat kan toch niet de wens geweest zijn van die overledene”. Heel wat gelovige mensen vragen zich af: ga ik van mijn kinderen of familieleden nog een kerkelijke uitvaart krijgen?
Als u zeker wil zijn dat er na uw overlijden gebeurt wat uw wens is, dan is het gemakkelijk op te lossen. U gaat naar het gemeentehuis en u laat gewoon vastleggen dat u een kerkelijke uitvaart wil, of u begraven of gecremeerd wilt worden en op welke begraafplaats u wilt begraven of bijgezet worden. Wanneer u het daar vastlegt, dan zal er gebeuren wat u het wilt. Leg uw wensen daarrond duidelijk vast, ook al vermoedt u dat uw familieleden het wel weten en zullen doen. Heel wat mensen zijn in de afgelopen tijd al naar het gemeentehuis gegaan en hebben dat gedaan. Er zijn geen kosten aan verbonden en het stelt mensen gerust.
Gewoon doen!

DOOPSEL
Op zondag 1 oktober 2017 doopte diaken Achilles Sente zijn achtste achterkleinkind Nina Van Bael. Zij is de schattige dochter van Simon Van Bael en Livia Alen en de kleine zus van Sofia. Zij wonen in de Langestraat. Peter en meter zijn Tim Van Bael en Sarah Ronse.
Op zondag 29 oktober werd in onze Sint-Pieterskerk door Pastoor Penne gedoopt: Fee Paenhuys, dochter van Freek Paenhuys en Ilse Pauwels;zij wonen in het Kerkebos (Nieuwrode). Peter en meter zijn Wim Pauwels en Mathilde Abts.
Op zondag 12 augustus 2018 werd Wannes Merckx in onze Sint-Pieterskerk door Pastoor Penne gedoopt. Wannes is de zoon van Jacob Merckx en Lies Delobel; zij wonen op de Houwaartsebaan. Peter en meter zijn Neal Harding en Gerda Ghoos.
Op zondag 18 november werd Rosalie Cortoos in onze Sint-Pieterskerk door Pastoor Penne gedoopt. Zij is de dochter van Pedro Cortoos en Krista Abts uit de Dutselstraat in Kortrijk-Dutsel. Meters zijn Hilde Abts en Hilde Somers.
Op zaterdag 24 november werd June Tuyteleers in onze Sint-Pieterskerk door Pastoor Penne gedoopt. Zij is de dochter van Hans Tuyteleers en Veerle Vercammen uit de Langestraat. Meters zijn Chiara Van den Put en Gwenny Willems.
Op zondag 10 maart 2019 werd in onze Sint-Pieterskerk Liesa Rochtus door Pastoor Penne gedoopt. Zij is de dochter van Kevin Rochtus en Gina Verrijt uit de Gravenstraat. Meters zijn Gitte Verrijt en Peggy Macquoy.
Op zondag 5 mei werd Vic Costrop in onze Sint-Pieterskerk door Pastoor Penne gedoopt. Vic is de zoon van Stefaan Costrop en Sylvie Socquet uit Kessel-Lo. Peter en meter zijn Marc Costrop en Stephanie Socquet.
Gods Zegen voor dit gezin.

KERKELIJK HUWELIJK
Op zaterdag 26 mei 2018 hebben Raf Smets en Liesbeth Vermeiren in onze Sint-Pieterskerk elkaar in het kerkelijk huwelijk een ja-woord gegeven. Getuigen waren Kurt Smets en Hilde Vermeiren. Liesbeth en Raf wonen samen met hun dochtertjes Lien en Nele in de Schubbeekstraat.
Gods Zegen voor hun toekomst.

BIDDEN BIJ DE MARIAKAPEL AAN DE HOUWAARTSEBAAN
Op maandag 27 mei kwamen een twintigtal mensen samen rond de Mariakapel aan de Houwaartsebaan. Samen werd er gebeden en gezongen. Meimaand, Mariamaand.

OKRA 55+ - trefpunt Sint-Pieters-Rode
Op dinsdag 18 juni is er de maandelijkse ledenvergadering in het Kloosterhof. Om 12:30 uur is er eerst een warme maaltijd en nadien is et tijd om te ontspannen met kaarten of lotto spelen.
Inlichtingen: Marleen Van Bael - tel: 016 622 921 of 0495 854 097 of bij een van de bestuursleden.

KERKRAAD
De leden van de Kerkraad Sint-Pieter worden op donderdag 20 juni om 20.00 uur in het Kloosterhof verwacht voor een vergadering.

VRIJWILLIGERSAVOND
Parochiemedewerkers van Sint-Pieters-Rode, die zich tijdig ingeschreven hebben, worden er aan herinnerd dat ze volgende zaterdag 22 juni om 17.30 uur in de eucharistieviering verwacht worden, zoals elke zaterdag trouwens!
Maar deze keer wordt deze viering gevolgd door een gezellig samenzijn in het Kloosterhof, met een hapje en een drankje, als dank voor hun inzet in de kerk, in de Kerkraad, in de parochieploeg, in het zaalcomité of op welke andere wijze ook.
Tijdens de mis van 17.30 uur zal Lea Pierre, als oudste lid van het zangkoor, het Gouden Sint-Romboutskruis ontvangen.

ROOI KERMIS
Op zondag 30 juni is het Rooi Kermis.
Vanaf 12.00 uur kan u in het Kloosterhof komen smullen van een lekkere visschotel, een koninginnenhapje, stoofvlees en … frietjes!
Na de middag is er een ‘altijd goed weer’ - terras, om er te genieten van pannenkoeken, taart, ijs, koffie, e.a. dranken, terwijl de allerkleinsten op het springkasteel zitten.
Rooi Kermis is er dankzij de inzet van vele Rooise vrijwilligers; de opbrengst wordt gebruikt voor het onderhoud van het Kloosterhof.
Heel Rooi en omgeving is dus meer dan welkom!

OKRA 55+ - trefpunt Sint-Pieters-Rode :
Op de woensdagen 3 en 17 juli fietst OKRA - Sint-Pieters-Rode ongeveer 40 - 45 km aan een tempo, aangepast aan de deelnemers . Vertrek om 13:00 uur stipt aan de kerk van Sint-Pieters-Rode. Een drankstop is voorzien. Bij regen wordt de tocht afgelast.
Inlichtingen: Gilbert Janssens - tel: 0497 38 98 13
Op dinsdag 16 juli is er de maandelijkse ledenvergadering in het Kloosterhof. Om 12.30 uur is er eerst een maaltijd; nadien tijd om te ontspannen met kaarten of lotto spelen.
Inlichtingen: Marleen Van Bael - tel: 016 622 921 of 0495 85 40 97 of bij een van de bestuursleden.

ZOMERSE FIETSTOCHTEN
De Zomerse fietstochten van Landelijke Gilde Sint-Pieters-Rode zijn er dit jaar op de maandagen 8 juli en 5 augustus.
Op 8 juli vertrekt de tocht aan de kerk; op 5 augustus aan de Wereldvredesvlam in de Langestraat, telkens om 19.00 uur.
Er wordt gezorgd voor een tocht van ongeveer 25 km, met halverwege een tussenstop. Iedereen – ook niet-leden – mogen mee!

AARSCHOTSE BUITENBAND
Op zondag 28 juli passeert de Aarschotse Buitenband weer door Sint-Pieters-Rode. Deze gezinsfietstocht wordt georganiseerd door de Landelijke Gilden van het gewest Aarschot. Er is keuze uit verschillende rondes van ongeveer 25 km, 35 km en 65 km. Al naar gelang van de gekozen afstand passeer je langs Wezemaal, Werchter, Betekom, Wolfsdonk en Rillaar.
Deelnemen kost 3,00 EUR voor leden van de Landelijke Gilde; niet-leden betalen 4,00 EUR. Kinderen jonger dan 12 jaar rijden gratis mee.
Wie deelneemt maakt kans om met een mand streekproducten naar huis te gaan!
Vertrek en aankomst aan het Kloosterhof, tussen 09:00 en 15:00 uur.
Wie liever niet fietst, kan altijd eens langskomen, want iedereen is welkom in het Kloosterhof!