Home
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 290550 .

Nieuws > Parochienieuws Sint-Pieters-Rode

SINT-PIETERS-RODE

zaterdag 13 april
17.30 u: Vertrek Palmprocessie aan het Kloosterhof
Aansluitend in de kerk:
Palmzondagviering
met eerstecommunicanten
Intentie:
Jgt. Roger Bollaerts
Lector: Paul Greveraars
Misdienaars: Stan Bottelbergs en Pauline Van Hove

maandag 15 april
11.00 u: Eucharistieviering met Ziekenzalving
Intenties:
Overleden leden van Samana
Overledene uit Stichting

Opgepast!
GEEN maandagavondviering!

vrijdag 19 april
Goede Vrijdag
15.00 u: Kruisweg
20.00 u: Goede Vrijdagplechtigheid, gevolgd door mogelijkheid tot waken bij het Kruis en persoonlijke biechtgelegenheid tot 22.00 uur.

zondag 21 april
10.00 u: Eucharistieviering met hernieuwing doopgeloften
Intentie:
Edward Deroost en Hermine Peeters (zielenschaal)
Lector: Paul Greveraars

maandag 22 april
09.00 u: Eucharistieviering
Intentie:
H. Mis uit Stichting

Opgepast!
GEEN maandagavondviering!

SAMAMA - UITSTAP
Na de rondrit langs Norbertijnenabdijen vorig jaar, kiest Samana dit jaar als gewestuitstap een rondrit in eigen streek, met als titel ‘Magisch Leuven’. De deelnemers kunnen in de voormiddag kennis maken met de universiteitsstad Leuven. Na een middagmaal in de CM-gebouwen in Kessel-lo, biedt Samana een namiddag vol magie en verrassingen aan, o.a. met goochelaar Koenraad Magic. Hij komt aan elke tafel langs voor enkele sterke en unieke goocheltrucs met bankbiljetten, munten, kaarten en andere alledaagse voorwerpen. De namiddag wordt afgesloten met een broodmaaltijd om rond 18.00 uur terug thuis te zijn.
Deze uitstap heeft plaats op donderdag 25 april voor alle afdelingen van de gemeente Holsbeek; informeer bij de plaatselijke Samanakern voor het juiste tijdstip en de plaats van vertrek.


VIERINGEN KRUISOPLEGGING
Op 23 en 24 maart ontvingen tijdens de viering van de Kruisoplegging respectievelijk de vormelingen van de parochies Holsbeek Sint-Maurus en Nieuwrode Sint-Lambertus hun kruisje. Op 30 maart was het de beurt aan de vormelingen van Kortrijk-Dutsel en Sint-Pieters-Rode. Zij geven hiermee aan dat ze in het voetspoor van Jezus willen gaan, waarbij ze zich laten inspireren door Gods liefde en kracht.
De weg naar hun Vormsel is niet meer lang: op 11 mei ontvangen de vormelingen van Kortrijk-Dutsel, Sint-Pieters-Rode en Nieuwrode het Heilig Vormsel; op 18 mei de vormelingen van Holsbeek Sint-Maurus. Beide vieringen hebben plaats in de kerk van Sint-Pieters-Rode, telkens om 15.00 uur.

EERSTE COMMUNIE
De eerstecommunicanten worden dit weekend speciaal verwacht in de Palmzondagvieringen: op zaterdag 13 april om 17.30 uur in Sint-Pieters-Rode en om 19.00 uur in Holsbeek-Sint-Maurus. En op zondag 14 april om 10.30 uur in Nieuwrode.

BROEDERLIJK DELEN
In de vieringen van 13 en 14 april heeft de tweede omhaling plaats voor de projecten van Broederlijk Delen in het Zuiden.

VIERING MET ZIEKENZALVING
Op maandag 15 april is er in de kerk van Sint-Pieters-Rode om 11.00 uur een Eucharistieviering waarin men het Sacrament van de Ziekenzalving kan ontvangen.
Veel mensen denken bij het Sacrament van de Ziekenzalving aan stervende mensen. Het Sacrament van de Ziekenzalving wil een teken zijn van Gods Aanwezigheid bij de zieke en de lijdende mens. Wie een ernstige ziekte heeft of onder de lasten en pijnen van een ziekte gebukt gaat, kan dit Sacrament ontvangen. Ook mensen die bejaard zijn en verzwakt door de leeftijd: in veel rusthuizen doet men dit jaarlijks. Voor veel mensen is het ook een geruststelling dat men het Sacrament ontvangen heeft “mocht er eens iets gebeuren”.
Weet je welkom in deze bijzondere viering in de Goede Week.
Bij deze gelegenheid is het ook nog eens goed te zeggen dat alleen een priester het Sacrament van de Ziekenzalving kan en mag toedienen. Diakens en pastorale werk(st)ers kunnen wel bidden met de zieke en de familie, maar niet het Sacrament van de Ziekenzalving toedienen. In de meeste ziekenhuizen zijn geen priesters meer beschikbaar, maar U kunt te allen tijde uw eigen pastoor vragen om naar een ziekenhuis of rusthuis te komen voor de bediening van het Sacrament van de Ziekenzalving.

CHRISMAVIERING
Op maandag 15 april is er om 19.30 uur in de kathedraal van Mechelen de jaarlijkse Chrismaviering. Het is een heel bijzondere viering die wordt voorgegaan door onze aartsbisschop, Jozef kardinaal De Kesel. De priesters hernieuwen in die viering hun wijdingsbeloften. Tijdens deze viering zegent de aartsbisschop ook de Olie van de doopleerlingen en de ziekenolie en wijdt hij het Chrisma. Deze Heilige Oliën zullen ook in het komende jaar in onze parochies gebruikt worden. Na de viering is iedereen welkom op een receptie in de gebouwen van het vicariaat.
Hopelijk gaan er uit onze parochies ook heel wat parochianen naar deze bijzondere viering.
Noteer ook dat er die avond GEEN AVONDMIS zal zijn in Sint-Pieters-Rode!

PAASBIECHTGELEGENHEID
Het is een goed gebruik om rond Pasen het Sacrament van Boete en Verzoening te ontvangen. We voorzien daarvoor enkele gelegenheden:
Op woensdag 17 april om 19.00 uur zal er in de Sint-Mauruskerk een Mis zijn met boetekarakter en daarna is er tot 20.00 uur persoonlijke biechtgelegenheid.
Op Witte Donderdag 18 april is er om 20.00 uur in de kerk van Nieuwrode de Witte Donderdagviering, daarna is er tot 22.00 uur mogelijkheid tot waken bij het Heilig Sacrament en persoonlijke biechtgelegenheid.
Op Goede Vrijdag 19 april is er om 20.00 uur in de kerk van Sint-Pieters-Rode de Goede Vrijdagplechtigheid, daarna is er tot 22.00 uur mogelijkheid tot waken bij het Heilig Kruis en persoonlijke biechtgelegenheid.
Houd goed uw Pasen!

PAASCOMMUNIE
Zieken, bejaarden en mensen die rond Pasen de Heilige Communie en eventueel de Ziekenzalving of het Sacrament van Boete en Verzoening thuis willen ontvangen, die
kunnen altijd contact opnemen met Pastoor Penne: 0468 32 38 17.

GOEDE WEEK EN PASEN
Dit weekend is het Palmzondag, het begin van de Goede Week. Zoals eerder aangegeven biedt deze week heel wat gelegenheden om u voor te bereiden op Pasen.
Noteer ook dat er op Goede Vrijdag 19 april in alle kerken van de federatie om 15.00 uur een Kruisweg is en dat er om 19.00 uur aan de kerk van Kortrijk-Dutsel een Goede Vrijdag - voettocht naar de kerk van Sint-Pieters-Rode vertrekt, waar er om 20.00 uur een Kruishulde plaats heeft.
Op Stille Zaterdag 20 april is er voor de hele federatie een Paaswake in de kerk van Kortrijk-Dutsel, om 20.00 uur.
Op Paasdag 21 april zijn er vieringen om 09.30 uur in Nieuwrode, om 10.00 uur in Sint-Pieters-Rode en om 11.00 uur in Holsbeek Sint-Maurus; deze laatste wordt gevolgd door een paaseierenworp.
Op Paasmaandag tenslotte, dan is er een eucharistieviering om 09.00 uur, in de kerk van Sint-Pieters-Rode. En in Nieuwrode is er een eucharistieviering om 11.30 uur, als start van het paasfeest van Samana.
Pastoor Penne en de federatieploeg hopen u zoveel mogelijk bij deze gelegenheden te mogen ontmoeten!

VORMSELCATECHESE
Rond deze tijd brengen onze vormelingen een bezoek aan de studio’s van Radio Maria.
Deze studio’s zijn gelegen in Egenhoven (Heverlee), in de Sint-Michiel- en Renildiskerk.
Radio Maria is onderdeel van een netwerk van meer dan 70 katholieke radiozenders wereldwijd, in meer dan 65 landen. Radio Maria België is in Vlaanderen te beluisteren op DAB+, via Telenet kanaal 912 en via www.radiomaria.be.

YOUTUBE
N.a.v. het bericht van vorige week i.v.m. de filmpjes over Kortrijk-Dutsel die op www.youtube.com te zien zijn – als je ‘Kortrijk-Dutsel’: in het zoekvak intikt - laat pastoor Penne weten dat ook zijn aanstellingsviering van 15 augustus 2017 op zijn Youtube-kanaal kan bekeken worden. De link daarvoor is:
https://www.youtube.com/watch?v=TvxPZrUFTS4.

UITZENDINGEN OP RADIO MARIA VANUIT HOLSBEEK
Sinds begin september vorig jaar worden de Missen op dinsdag- en vrijdagmorgen om 9.00 uur in de Sint-Mauruskerk van Holsbeek uitgezonden op Radio Maria Vlaanderen. Heel wat parochianen uit onze federatie luisteren regelmatig. Met een de DAB+-radio is het goed te beluisteren en ook via www.radiomaria.be.
Wie televisie kijkt met een decorder van Telenet kan via kanaal 912 ook luisteren.
Op woensdagmorgen om 8.30 uur bidt Pastoor Penne ook het kerkelijk ochtendgebed voor op Radio Maria.
Voor veel mensen is Radio Maria (met als studio in de kerk van Egenhoven) een grote rijkdom voor hun geloofsleven. Probeer het ook eens.

DURF UW KERKELIJKE UITVAART VASTLEGGEN!
In de afgelopen tijd was er in elk van onze parochies wel eens verontwaardiging omdat mensen van wie bekend was dat ze gelovig en kerkelijk waren geen kerkelijke uitvaart kregen van hun nabestaanden. Dikwijls was het zo dat het een weduwe of weduwnaar was van wie de partner wel een kerkelijke uitvaart had gekregen en nu de laatste van het echtpaar overleed, kreeg deze van de nabestaanden geen kerkelijke uitvaart. Heel dikwijls hoor je dan: “Dat kan toch niet de wens geweest zijn van die overledene”. Heel wat gelovige mensen vragen zich af: ga ik van mijn kinderen of familieleden nog een kerkelijke uitvaart krijgen?
Als u zeker wil zijn dat er na uw overlijden gebeurt wat uw wens is, dan is het gemakkelijk op te lossen. U gaat naar het gemeentehuis en u laat gewoon vastleggen dat u een kerkelijke uitvaart wil, of u begraven of gecremeerd wilt worden en op welke begraafplaats u wilt begraven of bijgezet worden. Wanneer u het daar vastlegt, dan zal er gebeuren wat u het wilt. Leg uw wensen daarrond duidelijk vast, ook al vermoedt u dat uw familieleden het wel weten en zullen doen. Heel wat mensen zijn in de afgelopen tijd al naar het gemeentehuis gegaan en hebben dat gedaan. Er zijn geen kosten aan verbonden en het stelt mensen gerust.
Gewoon doen!

DOOPSEL
Op zondag 1 oktober 2017 doopte diaken Achilles Sente zijn achtste achterkleinkind Nina Van Bael. Zij is de schattige dochter van Simon Van Bael en Livia Alen en de kleine zus van Sofia. Zij wonen in de Langestraat. Peter en meter zijn Tim Van Bael en Sarah Ronse.
Op zondag 29 oktober werd in onze Sint-Pieterskerk door Pastoor Penne gedoopt: Fee Paenhuys, dochter van Freek Paenhuys en Ilse Pauwels;zij wonen in het Kerkebos (Nieuwrode). Peter en meter zijn Wim Pauwels en Mathilde Abts.
Op zondag 12 augustus 2018 werd Wannes Merckx in onze Sint-Pieterskerk door Pastoor Penne gedoopt. Wannes is de zoon van Jacob Merckx en Lies Delobel; zij wonen op de Houwaartsebaan. Peter en meter zijn Neal Harding en Gerda Ghoos.
Op zondag 18 november werd Rosalie Cortoos in onze Sint-Pieterskerk door Pastoor Penne gedoopt. Zij is de dochter van Pedro Cortoos en Krista Abts uit de Dutselstraat in Kortrijk-Dutsel. Meters zijn Hilde Abts en Hilde Somers.
Op zaterdag 24 november werd June Tuyteleers in onze Sint-Pieterskerk door Pastoor Penne gedoopt. Zij is de dochter van Hans Tuyteleers en Veerle Vercammen uit de Langestraat. Meters zijn Chiara Van den Put en Gwenny Willems.
Op zondag 10 maart 2019 werd in onze Sint-Pieterskerk Liesa Rochtus door Pastoor Penne gedoopt. Zij is de dochter van Kevin Rochtus en Gina Verrijt uit de Gravenstraat. Meters zijn Gitte Verrijt en Peggy Macquoy.
Gods Zegen voor dit gezin.

KERKELIJK HUWELIJK
Op zaterdag 26 mei hebben Raf Smets en Liesbeth Vermeiren in onze Sint-Pieterskerk elkaar in het kerkelijk huwelijk een ja-woord gegeven. Getuigen waren Kurt Smets en Hilde Vermeiren. Liesbeth en Raf wonen samen met hun dochtertjes Lien en Nele in de Schubbeekstraat.
Gods Zegen voor hun toekomst.

SAMANA – TOMBOLA
Rond deze tijd loopt er een nationale solidariteitsactie van Samana, onder de vorm van een tombola. Daarmee steunt u de werking van de plaatselijke kernen, zoals die in onze parochies bestaan.
In Sint-Pieters-Rode werden er voor deze tombola recent huis-aan-huis brieven verspreid. Wie die brief niet meer vindt, kan nog steeds tombolaboekjes bestellen. Schrijf daarvoor 5,00 € of een veelvoud ervan over op rekening nr. BE04 7340 1641 4631 van Samana Sint-Pieters-Rode. Vermeld naam en adres in de Mededeling a.u.b.! Deze actie sluit af op 26 april.
In de andere parochies kan u eventueel contact opnemen met iemand van de plaatselijke werking. Of u kunt gaan kijken op de website www.samana.be; doorklikken naar: ‘solidariteitsactie’.

KVLV – SPR in de maand april
De KVLV van Sint-Pieters-Rode heeft in de maand april heel wat op het programma staan.
Op woensdag 17 april is er een workshop ‘Juwelen van Hout’, om 19.00 uur in het Kloosterhof..
Op woensdag 24 april is er een informatieavond rond jongdementie, samen met CM Holsbeek en Zorgcirkels Jongdementie. Deze avond start om 20.00 uur in het Kloosterhof. Inlichtingen hierover bij Brenda Van Rillaer (016 35 96 00).
En op donderdag 25 april, dan kun je met KVLV leren hoe je interieur te ‘boosten’. Ze gaan daarvoor op verplaatsing naar een interieurzaak in Kessel-lo.
Hiervoor inschrijven voor 10 april bij Conny Deroost; de deelnameprijs bedraagt 30,00 euro.

PALMPROCESSIE
De viering van zaterdag 13 april zal om 17.30 uur beginnen met een palmprocessie. We vertrekken daarvoor aan het Kloosterhof en gaan al biddend en zingend rond de kerk. Bij aankomst in de kerk wordt de palm gewijd.

SAMANA - PAASFEEST
Het jaarlijkse Paasfeest van Samana – Sint-Pieters-Rode heeft plaats op maandag 15 april. Eerst is er om 11.00 uur in de kerk een Eucharistieviering, met ziekenzalving voor wie dit wenst. Aansluitend is er een feestmaaltijd en een gezellig samenzijn in het Kloosterhof, voor wie tijdig ingeschreven is.