Home
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 319910 .

Nieuws > Parochienieuws Sint-Pieters-Rode

SINT-PIETERS-RODE

zaterdag 8 augustus
17.30 u: Eucharistieviering
Intentie:
1e jaargetijde Henri Decoster
Misdienaars: Berta Kaluz en/of Eduardo Verissimo
Lector: Paul Greveraars

maandag 10 augustus
19.00 u: Eucharistieviering
Feest van de heilige Laurentius, diaken en martelaar
H. Mis uit dank voor het welslagen van een operatie

zaterdag 15 augustus
17.30 u: Eucharistieviering voor Maria Tenhemelopneming
Intentie:
Robert Deridder (zielenschaal)
Misdienaars: Berta Kaluz en/of Eduardo Verissimo
Lector: Godelieve Nys

maandag 17 augustus
19.00 u: Eucharistieviering
Gedachtenis van de heilige Jeroen, priester en martelaar
H. Mis voor een goede gezondheid van een tweelingbroer en voor overleden familieleden

MARIA TENHEMELOPNEMING
Dit weekend vieren we het Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming, eerst op vrijdag 14 augustus om 19.00 uur in de kerk van Kortrijk-Dutsel. Op zaterdag 15 augustus zijn er vieringen om 9.00 uur in Nieuwrode, om 10.30 uur in Holsbeek Sint-Maurus en om 17.30 uur in de kerk van Sint-Pieters-Rode.
Opgepast! Behalve in Sint-Pieters-Rode zijn deze missen op andere tijdstippen dan gewoonlijk. Zo is er op zaterdagavond geen avondmis in Holsbeek Sint-Maurus.
Op zondag 16 augustus zijn er zondagsmissen in Kortrijk-Dutsel om 09.00 en in Nieuwrode om 10.30 uur. Daar zal priester Ivo Celis voorgaan n.a.v. zijn 60 jaar priesterschap.


PRIESTERS VAN HOLSBEEK KWAMEN SAMEN
Zes priesters die actief zijn en/of wonen in de Federatie Holsbeek kwamen op donderdag 16 juli samen.
Priester Paul Van Roost, geboren in Holsbeek in 1929, priester gewijd in 1954; hij was lange jaren pastoor in Haasrode. Sinds 1997 woont hij terug in Holsbeek en was er geruime tijd aalmoezenier van rusthuis Sint-Margaretha.
Priester Toon Thys, geboren in 1939, priester gewijd in 1973; hij was pastoor van Holsbeek Sint-Maurus, Kortrijk-Dutsel en Sint-Pieters-Rode van 2000 tot 2015. Nu is hij aalmoezenier van rusthuis Sint-Margaretha en hij woont in Sint-Pieters-Rode.
Priester Luc Vercammen, geboren in 1934 in Nieuwrode, priester gewijd in 1960, was als jonge priester actief in Kortrijk-Dutsel. Lange jaren gaf hij het beste van zichzelf in het onderwijs. Sinds 2011 woont hij in Holsbeek en hij concelebreert in de vieringen in rusthuis Sint-Margaretha.
Priester Arthur Janssens, geboren in 1936, priester gewijd in 1962. Sinds 1962 deed hij iedere zondag bij pastoor Ulens een van de Missen in de Sint-Mauruskerk; later deed hij een aantal jaren dienst in Sint-Pieters-Rode en heel wat jaren deed hij op zondag ook de Mis in Kortrijk-Dutsel. Ook nu kunnen de parochies van de Federatie Holsbeek indien nodig rekenen op zijn assistentie. Elke dag komt hij middagmalen in rusthuis Sint-Margaretha.
Priester Jozef Mertens, geboren in 1928, priester gewijd in 1953. Sinds 2000 komt hij elke dag middagmalen in rusthuis Sint-Margaretha. Hij verving indien nodig de priesters voor de Missen in Kortrijk-Dutsel en Sint-Pieters-Rode.
Priester Andy Penne, geboren in 1972, priester gewijd in 1997. Sinds 1 september pastoor van de parochies Holsbeek Sint-Maurus, Kortrijk-Dutsel, Sint-Pieters-Rode en Nieuwrode.

DIAMANTEN PRIESTER LUC VERCAMMEN
Op vrijdag 17 juli 2020 vierde priester Luc Vercammen uit Holsbeek de zestigste verjaardag van zijn priesterwijding. Op 17 juli 1960 werd hij in de kathedraal van Mechelen door Mgr. Suenens tot priester gewijd, daarna werd hij met zijn familie ontvangen door kardinaal Van Roey.
Luc Vercammen werd op 23 mei 1934 geboren in Nieuwrode, zijn ouders woonden in het Dorp. Hij kreeg van zijn ouders en grootouders het katholieke geloof als kind mee, zijn vader was koster in Nieuwrode. Er waren meer priesters in de familie: er was zijn grootoom Pastoor Jacobs en er was Mgr. De Raeymaecker; beide priesters liggen begraven naast de kerk van Sint-Pieters-Rode.
Luc heeft na zijn priesterwijding filosofie gestudeerd aan de Universiteit van Leuven, tot 1964. Van 1960 tot 1964 deed hij vele Missen in Kortrijk-Dutsel en was daar betrokken bij de Chiro. Van 1964 gaf hij les aan de Poësis in het Klein Seminarie van Mechelen en van 1969 aan de Retorica. Van 1965 deed hij als priester zondagsdienst in de Sint-Pieterskerk van Zemst. Van 1977 tot 1999 gaf hij les aan het Hoger Handels- en Taleninstituut Onze-Lieve-Vrouw van de Ham in Mechelen. Hij gaf ook sinds 1965 les aan de verpleegsterschool van Mechelen. Van 1979 tot 1988 gaf hij les aan het regentaat Paridaens in Leuven. Van 1987 tot 1999 ook aan het Hoger Technisch Instituut H. Hart in Heverlee. Sinds 1979 droeg hij dagelijks de Mis op bij de Zusters Clarissen in Kessel-Lo, dat deed hij tot enkele jaren geleden.
In 2011 kwam Luc in een flat in WZC Sint-Margaretha in Holsbeek wonen, waar hij in de Eucharistievieringen concelebreert.
Namens de Federatie Holsbeek gingen Carine Vandeput en Pastoor Penne Priester Luc van harte feliciteren met zijn diamanten priesterschap. Ze boden hem een geschenk aan namens de parochianen.

EUCHARISTIE VIEREN IN CORONATIJDEN
Hopelijk kunnen we – wanneer dit parochieblad verschijnt – nog steeds samen eucharistie vieren, want op het moment dat dit nummer naar de drukkerij vertrok, zag het er allesbehalve goed uit met het virus, dat ons nu al bijna een half jaar in de ban houdt.
Het blijft een vreemde ervaring: handen ontsmetten, mondmasker dragen, op 1,5 m van anderen zitten, met lege stoelen of een lege plek ertussen, …
In elk geval, wij hopen dat we kunnen blijven vieren, op zaterdag om 17.30 uur in Sint-Pieters-Rode en 19.00 uur in Holsbeek Sint-Maurus, op zondag om 9.00 uur in Kortrijk-Dutsel en om 10.30 uur in Nieuwrode, op maandag om 19.00 uur in Sint-Pieters-Rode, op dinsdag en vrijdag om 9.00 uur in Holsbeek en op donderdag om 19.00 uur in Nieuwrode.
Van harte welkom in onze kerkgebouwen!

HET ANGELUS
Toen het rond Pasen duidelijk werd dat er enige tijd geen vieringen in onze kerken konden gehouden worden, werd binnen de federatie afgesproken de klokken in onze kerktorens wat meer te laten luiden, o.a. om 20.00 uur, samen met de dankbetuigingen die her en der gehouden werden voor het zorgpersoneel. Op sommige plaatsen werd daarvoor het Angelus ingeschakeld.
Ondertussen werd binnen de federatieploeg afgesproken vanaf 1 augustus in alle kerken het Angelus op dezelfde tijdstippen te luiden, nl. om 12.00 uur ’s middags en om 18.00 uur ’s avonds. Alleen in Kortrijk-Dutsel weerklinkt het Angelus ook nog om 08.00 uur ’s morgens; daar is dat immers al een jarenlange traditie. Het luiden om 20.00 uur valt weg.
Over Het Angelus vindt u een filmpje op het YouTubekanaal van Pastoor Penne:
https://www.youtube.com/watch?v=avBY62ciJY0.


KERKGEBOUWEN FEDERATIE HOLSBEEK WEER OPEN
Sinds het weekend van 13 en 14 juni zijn er weer publieke erediensten in onze kerken. Er kan weer gedoopt, getrouwd en uitvaarten gehouden worden. En vooral, er zijn weer weekendvieringen op zaterdag om 17.30 uur in Sint-Pieters-Rode en 19.00 uur in Holsbeek Sint-Maurus en op zondag om 9.00 uur in Kortrijk-Dutsel en om 10.30 uur in Nieuwrode. Ook de weekvieringen zijn weer toegankelijk voor iedereen: maandag om 19.00 uur in Sint-Pieters-Rode, dinsdag en vrijdag om 9.00 uur in Holsbeek, donderdag om 19.00 uur in Nieuwrode.
Al onze kerken hebben een andere schikking van de stoelen gekregen want afhankelijk van de oppervlakte mogen we maar een aantal “bubbels” (mensen die onder hetzelfde dak wonen) zetten, telkens met anderhalve meter afstand. In Holsbeek Sint-Maurus is er plaats voor 57 bubbels, in Kortrijk-Dutsel 40, in Sint-Pieters-Rode 50 en in Nieuwrode 43. We tellen dus voorlopig in onze kerken geen personen maar bubbels. Deze aantallen gelden niet alleen voor de eucharistievieringen maar ook voor dopen, huwelijken en uitvaarten.
Van harte welkom in onze kerkgebouwen!
Hou daarbij wel nog rekening met de nodige veiligheidsmaatregelen en volg de instructies van de onthaalmedewerkers ter plaatse op. Als we ons goed aan de voorschriften houden, dan kunnen we ze wellicht spoedig versoepelen.

TWEE DIAMANTEN PRIESTERS
In juli 1960 werden twee mannen van Nieuwrode tot priester gewijd. Op 10 juli 1960 werd Ivo Celis tot priester gewijd en op 17 juli van hetzelfde jaar Luc Vercammen.
Beide priesters gedenken elk op hun manier in de komende tijd hun diamanten priesterjubileum. Het ligt in de planning dat priester Ivo Celis een dankmis zal opdragen in de kerk van Nieuwrode op zondag 16 augustus om 10.30 uur. Voor priester Luc Vercammen laat de gezondheid het niet meer toe een dankviering te celebreren maar we zullen hem ook de nodige aandacht geven.
Wie de jubilarissen wil feliciteren kan altijd een kaartje sturen of eens telefoneren:
Priester Luc Vercammen, Kortrijksebaan 4 flat 10, 3220 Holsbeek (016 26 92 80);
Priester Ivo Celis, Rue des Contrebandiers 107A, 5550 Orchimont (061 41 58 48).
In volgende nummers van ons parochieblad komen we hier zeker op terug.

NIEUWE DATA VOOR VORMSEL EN EERSTE COMMUNIE 2020
Door de overheidsmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus een halt toe te roepen zijn de vieringen van het vormsel en de eerste communie uitgesteld. Er zijn nu nieuwe data vastgesteld.
In onze Federatie Holsbeek zullen de vormselvieringen plaats hebben op zaterdag 26 september, om 13.00 uur voor de vormelingen van Nieuwrode, Sint-Pieters-Rode en Kortrijk-Dutsel in de kerk van Sint-Pieters-Rode en om 15.30 uur voor de vormelingen van Holsbeek Sint-Maurus en Holsbeek-Plein in de Sint-Mauruskerk. Beide vieringen zullen voorgegaan worden door de vormheer, Kanunnik Steven Wielandts, vicaris voor het godgewijde leven in het aartsbisdom Mechelen-Brussel.
De vieringen voor de Eerste Communie zijn in onze Federatie Holsbeek gepland:
 op zaterdag 3 oktober om 11.30 uur voor de eerste communicanten van Holsbeek Sint-Maurus in de Sint-Mauruskerk;
 op zaterdag 10 oktober om 13.30 uur voor de eerste communicanten van Sint-Pieters-Rode en Kortrijk-Dutsel in de kerk van Kortrijk-Dutsel;
 op zondag 11 oktober om 10.30 uur voor de eerste communicanten van Nieuwrode in de Sint-Lambertuskerk.

MARIABEELDEN VOOR AAN DE GEVEL
Er zijn nog steeds enkele gietstenen Mariabeelden beschikbaar om buiten aan de gevel te hangen. In onze parochies zijn er al ruim 25 beelden verspreid. Ze kosten nog altijd 15 euro. Wie er een wenst, neemt best contact op met de pastoor.

UITZENDINGEN OP RADIO MARIA VANUIT HOLSBEEK
Sinds begin september 2017 worden de Missen op dinsdag- en vrijdagmorgen om 9.00 uur in de Sint-Mauruskerk van Holsbeek uitgezonden op Radio Maria Vlaanderen. Heel wat parochianen uit onze federatie luisteren regelmatig. Met een de DAB+-radio is het goed te beluisteren en ook via www.radiomaria.be.
Wie televisie kijkt met een decorder van Telenet kan via kanaal 912 ook luisteren.
Op woensdagmorgen om 8.30 uur bidt Pastoor Penne ook het kerkelijk ochtendgebed voor op Radio Maria.
Voor veel mensen is Radio Maria (met als studio in de kerk van Egenhoven) een grote rijkdom voor hun geloofsleven. Probeer het ook eens.

DURF UW KERKELIJKE UITVAART VASTLEGGEN!
In de afgelopen tijd was er in elk van onze parochies wel eens verontwaardiging omdat mensen van wie bekend was dat ze gelovig en kerkelijk waren geen kerkelijke uitvaart kregen van hun nabestaanden. Dikwijls was het zo dat het een weduwe of weduwnaar was van wie de partner wel een kerkelijke uitvaart had gekregen en nu de laatste van het echtpaar overleed, kreeg deze van de nabestaanden geen kerkelijke uitvaart. Heel dikwijls hoor je dan: “Dat kan toch niet de wens geweest zijn van die overledene”. Heel wat gelovige mensen vragen zich af: ga ik van mijn kinderen of familieleden nog een kerkelijke uitvaart krijgen?
Als u zeker wil zijn dat er na uw overlijden gebeurt wat uw wens is, dan is het gemakkelijk op te lossen. U gaat naar het gemeentehuis en u laat gewoon vastleggen dat u een kerkelijke uitvaart wil, of u begraven of gecremeerd wilt worden en op welke begraafplaats u wilt begraven of bijgezet worden. Wanneer u het daar vastlegt, dan zal er gebeuren wat u het wilt. Leg uw wensen daarrond duidelijk vast, ook al vermoedt u dat uw familieleden het wel weten en zullen doen. Heel wat mensen zijn in de afgelopen tijd al naar het gemeentehuis gegaan en hebben dat gedaan. Er zijn geen kosten aan verbonden en het stelt mensen gerust.
Gewoon doen!

DOOPSEL
Op zondag 10 maart 2019 werd in onze Sint-Pieterskerk Liesa Rochtus door Pastoor Penne gedoopt. Zij is de dochter van Kevin Rochtus en Gina Verrijt uit de Gravenstraat. Meters zijn Gitte Verrijt en Peggy Macquoy.
Op zondag 5 mei werd Vic Costrop in onze Sint-Pieterskerk door Pastoor Penne gedoopt. Vic is de zoon van Stefaan Costrop en Sylvie Socquet uit Kessel-Lo. Peter en meter zijn Marc Costrop en Stephanie Socquet.
Op zondag 30 juni werd in onze Sint-Pieterskerk Simon Willems-Carbone door Pastoor Penne gedoopt. Simon is de zoon van Christophe Willems en Florencia Carbone uit de Gravenstraat. Peter en meter zijn Colin van Utrecht en Josefina Carbone.
Op zaterdag 7 september werd Bas Busschodts in onze Sint-Pieterskerk door Pastoor Penne gedoopt. Bas is de zoon van Bjorn Busschodts en Evelien Pierlet van de Houwaartsebaan. Meters zijn Josiane Clerckx en Sofie Elsen.
Op zaterdag 11 januari 2020 werd Mare Smets in onze Sint-Pieterskerk gedoopt. Ze is de derde dochter van Raf Smets en Liesbeth Vermeiren uit de Schubbeekstraat. Peter en meter zijn Jef Smets en Hilde Vermeiren.
Gods Zegen voor dit gezin.

KERKELIJK HUWELIJK
Op zaterdag 28 september 2019 hebben Laurent Calus en Elke Moors uit Sint-Joris-Winge in onze Sint-Pieterskerk elkaar het ja-woord gegeven in het Sacrament van het Huwelijk. Getuigen waren Yves Calus en Ine Moors.
Gods Zegen voor hun toekomst.

OPEN KERK
Al enige tijd staat de kerkdeur van Sint-Pieters-Rode overdag open en is er gelegenheid om te bidden, een kaarsje aan te steken, stil te worden in de portaalruimte van de kerk. Door recent in de tussendeur aangebrachte raampjes is vanuit het portaal ook de kerkruimte zelf te bekijken.
Weet je welkom!

GOED NIEUWS I.V.M. DE SAMANATOMBOLA
De jaarlijkse Samanatombola, waarvan de trekking uitgesteld is i.v.m. het coronavirus, heeft het nieuwe datum. De trekking zal nu plaats hebben op vrijdag 23 oktober 2020. De reeds bestelde tombolaboekjes zullen tijdig verdeeld worden.
Het is trouwens nog steeds mogelijk lotjes te bestellen. Een boekje met 6 loten kost 5,00 euro. Stort dat bedrag (of een veelvoud ervan) op rekeningnr. BE04 7340 1641 4631 van Samana Sint-Pieters-Rode, met vermelding van uw naam en adres.
Zo steunt u de plaatselijke werking van Samana.
Met de tombola valt er heel wat te winnen, zoals aankoopcheques voor een totale waarde van 500.000 euro. De hoofdprijs is een Audi A4.

SINT-ANTONIUS IN RODE
Toch nog wat goed nieuws in deze coronatijden!
Sinds kort prijkt er vooraan in de kerk van Sint-Pieters-Rode een beeld van de Heilige Antonius. Pastoor Penne kreeg dit beeld en omdat Sint-Antonius ook in de glasramen achter het altaar staat, vond hij het een goed idee dit beeld in deze kerk te plaatsen.
De Heilige Antonius wordt aangeroepen om zoekgeraakte zaken terug te vinden. Dat kan bijvoorbeeld met deze woorden: "Sint Antonius, heilige man maak dat ik mijn ... vinden kan". En als u het verlorene hebt terug gevonden, dan kunt u hem voortaan in Sint-Pieters-Rode komen bedanken!

KEN JE DORP!
De ‘Ken je dorp’ – zoektocht al geprobeerd? Het kan nog, tot 1 september, wanneer en met wie je wil, rekening houdend met de coronavoorschriften, en respect voor de natuur. De tocht van 17 km start aan de pastorie van Sint-Pieters-Rode en gaat vooral langs bos- en veldwegen. Alle informatie over deze zoektocht vind je op www.kenjedorp.be en bij Conny Deroost (contact: conny.deroost@skynet.be - 0479 38 39 44.)

EEN NIEUWE KERKRAAD
Onlangs had de verkiezing van de nieuwe kerkraad plaats. In Sint-Pieters-Rode blijft de samenstelling ongewijzigd. Paul Greveraars blijft voorzitter, Eric Morré secretaris, Mark Salaets penningmeester, Marcel Robijns en Nadine Van Horebeek, leden.