Home
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 398619 .

Nieuws > Parochienieuws Sint-Pieters-Rode

SINT-PIETERS-RODE

LITURGIE IN DE FEDERATIE HOLSBEEK

Vrijdag 23 februari – Eucharistieviering – Holsbeek – 9 uur
Gedachtenis van de heilige Polycarpus, bisschop en martelaar
Heilige Mis voor Anne-Marie Dirckx (2/12)

Zaterdag 24 februari – Eucharistieviering – Tweede zondag in de Veertigdagentijd

Sint-Pieters-Rode - 17.30 uur
Heilige Mis voor Germaine Lontie (15/30)

Holsbeek - 19 uur
Eerste Jaargetijde voor Marc Depuydt
Heilige Mis voor Marie-Josée Verbeke en de overledenen van de familie Verbeke
Heilige Mis voor Paula Timmermans (2/12)

Zondag 25 februari – Eucharistieviering – Tweede zondag in de Veertigdagentijd

Kortrijk-Dutsel - 9 uur
Heilige Mis voor Maria Sente
Malvina Vandenbergh

Nieuwrode – 10.30 uur
Heilige Mis voor Julia en Sonja Bosmans
Jaargetijde Pastoor Jan Ulens
Jaargetijde Josephina Peeters
Jozef Verbinnen en Maurice Boeckx

Maandag 26 februari - Eucharistieviering – Sint-Pieters-Rode – 19 uur
Heilige Mis voor overledenen

Dinsdag 27 februari - Eucharistieviering – Holsbeek - 9 uur
Gedachtenis van de zalige Maria van Jezus, maagd
Heilige Mis voor Pastoor Julien De Keukelaere

Woensdag 28 februari – Eucharistieviering – Kortrijk-Dutsel – 19 uur
Heilige Mis voor overledenen

Donderdag 29 februari - Eucharistieviering – Nieuwrode – 19 uur
Heilige Mis voor overledenen

Vrijdag 1 maart – Eucharistieviering – Holsbeek – 9 uur
Heilige Mis voor de overledenen van de familie Willemans (5/5)

Zaterdag 2 maart – Eucharistieviering – Derde zondag in de Veertigdagentijd

Holsbeek – 13 uur
Heilig Doopsel van Roman Holub

Sint-Pieters-Rode - 17.30 uur
Heilige Mis voor Maria Discart (5/24)


Holsbeek - 19 uur
Heilige Mis voor Marie Louise Stuckens (4/6)
Heilige Mis voor Paula Timmermans (2/2, namens de buren)

Zondag 3 maart – Eucharistieviering – Derde zondag in de Veertigdagentijd

Kortrijk-Dutsel - 9 uur
Heilige Mis voor Gaston Vrancken en Marie-Louise Elsen

Nieuwrode – 10.30 uur
Heilige Mis voor overledenen

Maandag 4 maart - Eucharistieviering – Sint-Pieters-Rode – 19 uur
Gedachtenis van de heilige Casimir
Heilige Mis voor overledenen

Dinsdag 5 maart - Eucharistieviering – Holsbeek - 9 uur
Heilige Mis voor de overledenen van de familie Buysse (5/5)

Woensdag 6 maart – Eucharistieviering – Kortrijk-Dutsel – 19 uur
Gedachtenis van de heilige Coleta, maagd
Heilige Mis voor overledenen

Donderdag 7 maart - Eucharistieviering – Nieuwrode – 19 uur
Gedachtenis van de heiligen Perpetua en Felicitas, martelaressen
Heilige Mis voor Philomena Wirtz (Stichting)

Vrijdag 8 maart – Eucharistieviering – Holsbeek – 9 uur
Gedachtenis van de heilige Johannes a Deo, kloosterling
Heilige Mis uit dankbaarheid

Zaterdag 9 maart – Eucharistieviering – Vierde zondag in de Veertigdagentijd

Sint-Pieters-Rode - 17.30 uur
Heilige Mis

Holsbeek - 19 uur
Heilige Mis voor Denis Lemmens (4/8)
Heilige Mis voor Karel Vanderhoeght (7/22)

Zondag 10 maart – Eucharistieviering – Vierde zondag in de Veertigdagentijd

Kortrijk-Dutsel - 9 uur
Heilige Mis

Nieuwrode – 10.30 uur
Heilige Mis

Holsbeek – 12 uur
Heilig Doopsel van Mayson-Ray Rienckens

Maandag 11 maart - Eucharistieviering – Sint-Pieters-Rode – 19 uur
Heilige Mis voor overledenen

Dinsdag 12 maart - Eucharistieviering – Holsbeek - 9 uur
Jaargetijde voor Alfonsine De Rouck

Woensdag 13 maart – Eucharistieviering – Kortrijk-Dutsel – 19 uur
Heilige Mis voor overledenen

Donderdag 14 maart - Eucharistieviering – Nieuwrode – 19 uur
Heilige Mis voor Lode Le Moine (3/12)

Vrijdag 15 maart – Eucharistieviering – Holsbeek – 9 uur
Jaargetijde voor Marcel Thiels

BEZOEK RADIO MARIA
Deze woensdag 21 februari en volgende woensdag 28 februari gaan onze vormelingen op bezoek bij Radio Maria, telkens van 13.30 tot 16.00 uur. Deze week gaan de vormelingen van Holsbeek, Kortrijk-Dutsel en Sint-Pieters-Rode, volgende week die van Nieuwrode.

De oorsprong van Radio Maria ligt in Italië, waar lokale zenders van verschillende parochies hun krachten bundelden tot één netwerk. Later ging Radio Maria nationale programma's maken. Inmiddels is Radio Maria op alle continenten actief en de radiostations onder een overkoepelende organisatie met de naam World Family of Radio Maria. Op die manier is Radio Maria in meer dan 65 landen actief.

Radio Maria is een katholieke radiozender en tevens een lekenorganisatie met vele vrijwilligers als voornaamste basis. In Vlaanderen is Priester Karlo Tyberghien aangesteld als programmadirecteur. Hij wordt in zijn opdracht bijgestaan door een klein team van vaste medewerkers voor het organiseren en coördineren van de dagelijkse werkzaamheden.

Radio Maria zendt geen reclame uit, onderneemt geen commerciële activiteiten en krijgt geen subsidie van de overheid. Het project wordt volledig gefinancierd door donaties van vrijgevige en betrokken luisteraars, die het werk van de meer dan 86 Radio Maria’s wereldwijd mogelijk maken.
Kijk en luister aandachtig want het is echt de moeite waard.
(MAC)

FEDERATIEVERGADERING
De federatieploeg vergadert op donderdag 29 februari om 14.00 uur in de pastorie van Holsbeek Sint-Maurus.

KERKSESSIE
Op zondag 3 maart is het alweer tijd voor de laatste kerksessie van dit seizoen, om 11.30 uur in de Sint-Catharinakerk van Kortrijk-Dutsel, deze keer met Bipolar Bows.
Violiste Lotte Remmen en de Franse cellist Toby Kuhn ontdekken zo veel mogelijk muziekstijlen en nieuwe technieken en zetten deze naar hun hand. Ze brengen een experimentele mozaïek van klassiek en traditie, jazz, blues, funk en improvisaties.
Voor informatie en tickets kan je terecht bij cultuur@holsbeek.be – 016 62 95 02.

PAS- EN JONGGEDOOPTENVIERING
Op zondagmiddag 4 februari was er in de Sint-Mauruskerk van Holsbeek de jaarlijkse viering voor de pas- en jonggedoopten. Heel wat jonge ouders kwamen met hun kinderen naar de kerk voor de kinderzegen, sommigen vergezeld van de grootouders en peters en meters. De allerkleinsten waar goed te horen! Na de korte viering zorgde de Federatieploeg voor poffertjes, chocolademelk en koffie.

STRAATVIERINGEN
In het weekend van 17 en 18 februari zijn er in al onze kerken straatvieringen. Tijdens een straatviering wordt er op een bijzondere manier gebeden voor de levende en overleden bewoners van de betrokken straten. Wie wenst dat een overledene tijdens de viering met naam genoemd wordt, kan dit gratis opgeven bij de contactpersoon van de parochie of bij pastoor Penne, voor of na een viering. In het overzicht van de vieringen vindt u welke straten dit weekend aan bod komen; de bewoners van die straten krijgen daarvoor ook een uitnodiging in de bus. Na een straatviering is er ook nog even de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten bij een drankje en een koekje.

JUBILARISSENVIERINGEN
De voorbije weken hielden we in onze parochies de jaarlijkse jubilarissenvieringen. Echtparen die dit jaar 50, 55, 60, 65, 70 of 75 jaar getrouwd zijn, werden daarvoor speciaal uitgenodigd.

In Sint-Pieters-Rode vierden Paul Greveraars en Cecile Gryson samen met de parochiegemeenschap de vijftigste verjaardag van hun huwelijk.

OPROEP VOOR LEDEN VOOR EEN UITVAARTKOOR
Iemand een waardig afscheid geven is het laatste wat je voor die persoon nog kunt doen. En daarom is het belangrijk dat dit met de nodige zorg en respect gebeurt. Hoewel pastoor Penne een goede zangstem heeft, voelt hij toch nood aan ondersteuning. Daarom stelt hij voor een “uitvaartkoor’ op te richten, liefst met zangers uit alle parochies van onze federatie (of daarbuiten), die ook de verplaatsing naar alle kerken van onze federatie willen doen, als er een uitvaart is. Het repertoire van een begrafenis staat min of meer vast; de Gregoriaanse Requiemmis en een selectie uit Zingt Jubilaté.

Wie wilt deelnemen aan dit uitvaartkoor neemt best contact op met de pastoor (0468 323 817 – e-mail: pastoorpenne@cs.com) of met Carine Vandeput (0474 825 803 – e-mail: parochiesintmaurus@gmail.com).

COMMUNIE AAN HUIS
Zieken, bejaarden en mensen die niet in de mogelijkheid zijn om naar de kerk te komen, kunnen thuis de Heilige Communie ontvangen. U kunt hiervoor bellen naar Pastoor Penne (0468 32 38 17) of naar pastoraal werkster Godelieve Nys (0478 38 57 54).

MISINTENTIES
U kan nog steeds een misintentie aanvragen voor een overleden familielid, vriend of kennis. Zolang het aantal aanwezigen in een eucharistieviering beperkt is tot 15, nemen we in principe maar één intentie per viering aan en raden we de families aan tijdig te reserveren. Een misintentie kost 15,00 €; u kunt zich daarvoor wenden tot de contactpersonen van uw parochie

VERSCHILLENDE VORMEN VAN KERKELIJKE UITVAART
De Orde van dienst voor de uitvaartliturgie kent verschillende vormen van afscheid nemen. De meest bekende vorm is een uitvaartmis of een gebedsviering in de parochiekerk.
Toch zijn er ook nog andere vormen mogelijk om gelovig afscheid te nemen. Voor die andere vormen kan men ook de pastoor vragen zodat het binnen het parochiekader een plaats heeft.
Er zijn families die er voor kiezen (met vooraf al dan niet een viering) om gelovig afscheid te nemen op de begraafplaats. Dan komt de pastoor naar de begraafplaats en bidt daar de afscheidsgebeden.
Nogal wat families willen met een eigen viering afscheid nemen in het crematorium of op een andere plaats. Ook hierbij kan men aan de pastoor vragen om de afscheidsgebeden uit te spreken.
Wanneer families de pastoor vragen om de afscheidsgebeden op de begraafplaats of een andere plaats te komen bidden, krijgen deze mensen ook een gedachteniskruisje in de parochiekerk en worden ze ook herdacht bij de Allerheiligenviering. Doordat men beroep deed op de pastoor is het dan ook een parochiaal gebeuren geworden. De begrafenisondernemingen zijn hiervan ook op de hoogte, zij bespreken deze mogelijkheden ook met de families.

WE ZIJN ALLEEN VOOR DE WET GETROUWD…
Onlangs vroeg mij iemand: “We zijn ooit alleen voor de wet getrouwd, zouden we in alle eenvoud ons huwelijk ook kerkelijk kunnen laten inzegenen?” Natuurlijk kan dat. Er hoeft voor een huwelijk geen grote plechtigheid gehouden te worden. In alle eenvoud met het bruidspaar, twee getuigen en de pastoor kan het Sacrament van het huwelijk plaats vinden. Aan zo een eenvoudige plechtigheid zijn ook geen kosten verbonden. Wie dit wenst, neemt contact op met de pastoor.

MARIABEELDEN VOOR AAN DE GEVEL
Er zijn nog steeds enkele gietstenen Mariabeelden beschikbaar om buiten aan de gevel te hangen. In onze parochies zijn er al ruim 25 beelden verspreid. Ze kosten 18 euro. Wie er een wenst, neemt best contact op met de pastoor.

UITZENDINGEN OP RADIO MARIA VANUIT HOLSBEEK
Sinds begin september 2017 worden de Missen op dinsdag- en vrijdagmorgen om 9.00 uur in de Sint-Mauruskerk van Holsbeek uitgezonden op Radio Maria Vlaanderen. Heel wat parochianen uit onze federatie luisteren regelmatig. Met een de DAB+-radio is het goed te beluisteren en ook via www.radiomaria.be.
Wie televisie kijkt met een decorder van Telenet kan via kanaal 912 ook luisteren.
Op woensdagmorgen om 8.30 uur bidt Pastoor Penne ook het kerkelijk ochtendgebed voor op Radio Maria.
Voor veel mensen is Radio Maria (met als studio in de kerk van Egenhoven) een grote rijkdom voor hun geloofsleven. Probeer het ook eens.

DURF UW KERKELIJKE UITVAART VASTLEGGEN!
In de afgelopen tijd was er in elk van onze parochies wel eens verontwaardiging omdat mensen van wie bekend was dat ze gelovig en kerkelijk waren geen kerkelijke uitvaart kregen van hun nabestaanden. Dikwijls was het zo dat het een weduwe of weduwnaar was van wie de partner wel een kerkelijke uitvaart had gekregen en nu de laatste van het echtpaar overleed, kreeg deze van de nabestaanden geen kerkelijke uitvaart. Heel dikwijls hoor je dan: “Dat kan toch niet de wens geweest zijn van die overledene”. Heel wat gelovige mensen vragen zich af: ga ik van mijn kinderen of familieleden nog een kerkelijke uitvaart krijgen?
Als u zeker wil zijn dat er na uw overlijden gebeurt wat uw wens is, dan is het gemakkelijk op te lossen. U gaat naar het gemeentehuis en u laat gewoon vastleggen dat u een kerkelijke uitvaart wil, of u begraven of gecremeerd wilt worden en op welke begraafplaats u wilt begraven of bijgezet worden. Wanneer u het daar vastlegt, dan zal er gebeuren wat u het wilt. Leg uw wensen daarrond duidelijk vast, ook al vermoedt u dat uw familieleden het wel weten en zullen doen. Heel wat mensen zijn in de afgelopen tijd al naar het gemeentehuis gegaan en hebben dat gedaan. Er zijn geen kosten aan verbonden en het stelt mensen gerust.
Gewoon doen!

DOOPSEL
Op zondag 6 augustus 2023 werd Nynke Otzer in onze Sint-Pieterskerk door Pastoor Penne gedoopt. Nynke is de dochter van David Otzer en Lies Meeus uit de Matantjesstraat. Peter en meter zijn Eddy Otzer en Brigitte Windelinkcx.
Op zondag 13 augustus 2023 werd Elisa Alliët in onze Sint-Pieterskerk door Pastoor Penne gedoopt. Zij is de dochter van Christophe Alliët en Estelle Crabbé, uit de Schubbeekstraat. Peter en meter zijn Jeroen Alliët en Rébecca Brulé. Op het einde van de doopplechtigheid vroeg Christophe Estelle ten huwelijk en ze zei: ja!
Op zaterdag 2 september 2023 werd Jules Stiers in onze Sint-Pieterskerk door Pastoor Penne gedoopt. Jules is de zoon van Lorenz Stiers en Stephanie Hermans uit Meensel-Kiezegem. Peter en meter zijn Jonathan Kortleven en Hannelore Stiers.
Op zondag 10 september 2023 werd Charlotte Tuerlinckx in onze Sint-Pieterskerk door Pastoor Penne gedoopt. Zij is de dochter van Christophe Tuerlinckx en Annick Wierinckx uit de Matantjesstraat. Peter en meter zijn Kristof Vangroenderbeeck en Marieke Duerinckx.
Gods Zegen voor dit gezin.

BIJ ONS GETROUWD
In onze Sint-Pieterskerk hebben Davy Timmermans en Els Adriaens elkaar in het Sacrament van het Huwelijk het ja-woord gegeven. Getuigen waren Joeri Timmermans en Kris Adriaens.
Op vrijdag 18 augustus 2023 hebben Yoshi Verhasselt en Yana Jacob in onze Sint-Pieterskerk elkaar het ja-woord gegeven in het Sacrament van het Huwelijk. Getuigen waren Catherine Jacob en Febe Vander Heyden.
Op 4 september 2023 hebben Hennie Vereijken en Paty Munoz Méndez elkaar in onze Sint-Pieterskerk het ja-woord gegeven in het Sacrament van het Huwelijk. Getuigen waren Inge Haazen-Vereijken en Annie Cornuijt-van Dijk.
Gods Zegen voor hun toekomst.

PAROCHIEZALEN HOLSBEEK
De vijf parochiezalen, gelegen op het grondgebied van de gemeente Holsbeek, hebben onlangs de vzw ‘Parochiezalen Holsbeek’ opgericht. Zo kan de uitbating en het beheer van deze zalen beter op elkaar afgestemd worden, wat de ondersteuning van het Holsbeekse gemeenschaps- en verenigingsleven in de verschillende parochies ten goede zal komen. Het gaat om het beheer en de uitbating van de Parochiecentra Sint-Maurus (Holsbeek-dorp), Gildezaal (Kortrijk-Dutsel), Kloosterhof (Sint-Pieters-Rode), Sint-Carolus (Holsbeek-Plein) en Sint-Lambertus (Nieuwrode). Zij bieden aan verenigingen en particulieren de mogelijkheid parochiale, culturele, sociale en familiale activiteiten te organiseren.

De informatie over deze zalen is voortaan gebundeld op de website www.parochiezalenHolsbeek.be. Deze website is momenteel nog ‘in ontwikkeling’; d.w.z. dat nog niet voor alle zalen de nodige gegevens voorhanden zijn. Er kan in elk geval al nagekeken worden wanneer de zalen beschikbaar zijn en hoe er gereserveerd kan worden.
Warm aanbevolen ... voor als er opnieuw gefeest kan worden natuurlijk!

WERKEN IN DE GRAVENSTRAAT
Begin mei zijn er werken begonnen in de Gravenstraat in Sint-Pieters-Rode, waardoor de Sint-Pieterskerk en het Kloosterhof op bepaalde momenten moeilijk bereikbaar zijn.

In een eerste fase worden de nutsleidingen (water, gas, elektriciteit) vernieuwd vanaf het voetbalveld in de richting van de Rodestraat. De aannemer werkt volgens een opschuifsysteem over het hele traject en dit telkens aan één zijde van de weg. Doorgaand verkeer tussen Kortrijk-Dutsel en Nieuwrode rijdt best via Bruul en Appelweg. Tijdens de werken is plaatselijk verkeer mogelijk over één rijstrook, geregeld met verkeerslichten. De bussen van De Lijn behouden hun gewone traject via de dorpskern van Sint-Pieters-Rode.
Laat je niet verrassen en vertrek op tijd!


KOOKAVOND
De 2e kookavond van Ferm Sint-Pieters-Rode heeft plaats op maandag 11 maart, om 19.00 uur in het Kloosterhof. Deze keer wordt er gefocust op bijgerechten bij de barbecue. De deelnameprijs bedraagt 10,00 euro; drankje inbegrepen.
Inschrijven moet wel voor 2 maart gebeuren bij Conny Deroost (0479 383 944 - conny.deroost@skynet.be)

TOMATEN, WESTMALLE EN GEESTRIJKE DRANK

De jaarlijkse daguitstap van Landelijke Gilde Sint-Pieters-Rode, op woensdag 14 februari, ging dit jaar richting de Noorderkempen. Het weer zat die dag niet mee, maar dat zorgde niet voor problemen, want het grootste deel van de uitstap verliep niet in open lucht.

De eerste halte was bij ‘Den Berk Délice’, een tomatenkwekerij met verschillende vestigingen, gespreid over 82 ha, waardoor ze het jaarrond kunnen telen. Het bedrijf is ontstaan door de samenwerking van vier ondernemers uit de regio, met een passie voor vakmanschap, kwaliteit en innovatie. Hun bedrijven lagen maximum een half uur rijden uit elkaar; wat de vereniging onder één vlag in 2014 vergemakkelijkte.

Na een uiteenzetting over en een rondleiding door het bedrijf was het tijd voor het middagmaal. Dat werd opgediend in Café Trappisten, in de schaduw van de Abdij van Westmalle. Daarna ging het richting Brecht, naar de likeurstokerij Sterkstokers. En de link met het voorgaande was niet veraf: in 2023 stookten ze er een ‘bierbrand’, een sterke drank gedistilleerd uit Westmalle Trappist, dit n.a.v. het 100-jarig bestaan van Café Trappisten. En dat is zowat de specialiteit van Sterkstokers: dranken produceren op vraag van klanten. Je kunt er zelfs terecht om in een workshop van een uur of drie je eigen drank vanaf nul te ontwikkelen, samen met de meester-distillateur.

Op de terugweg werd er nog even nagepraat over de ervaringen van de dag in ’t Hoeveke in Westerlo. En de commentaren waren unaniem positief over het verloop van de dag.
(PG)

KOOKAVOND
De 2e kookavond van Ferm Sint-Pieters-Rode heeft plaats op maandag 11 maart, om 19.00 uur in het Kloosterhof. Deze keer wordt er gefocust op bijgerechten bij de barbecue. De deelnameprijs bedraagt 10,00 euro; drankje inbegrepen.
Inschrijven moet wel voor 2 maart gebeuren bij Conny Deroost (0479 383 944 - conny.deroost@skynet.be)

WEEK VAN DE VRIJWILLIGER
De Week van de Vrijwilliger – dit jaar van 2 tot 10 maart - is een jaarlijks terugkerend evenement in Vlaanderen dat vrijwilligerswerk in de schijnwerpers zet. Het doel is om vrijwilligers te waarderen en hun inzet te promoten.

Het thema voor dit jaar is “Vrijwilligerswerk is een ontdekkingsreis.” De tocht door vrijwilligersland is een groot avontuur, gevuld met ontmoetingen, ervaringen, verschillende sectoren en organisaties, én schatten van vrijwilligers. Vrijwilligerswerk is dus een echte ontdekkingsreis.

Vrijwilligers blijven ons steeds verbazen met hun tomeloze inzet, hun positieve veerkracht en hun goesting om zich te engageren. Het zijn gewone mensen zoals jij en ik, met het hart op de juiste plaats. Er zijn voor anderen, hulp bieden, een bezoekje brengen en nog zoveel meer, …. Zo geef je richting aan je leven, ontdek je keer op keer nieuwe talenten. Deze deel je met de mensen rondom jou, je brengt warmte in de wereld van anderen. Jij zorgt voor mensen, jij staat klaar en paraat, niets is voor jou teveel. Jouw aanwezigheid fleurt iedereen op, je bent de zon in hun leven Je tovert een glimlach op ieders gezicht. Elke keer opnieuw toon je moed, doorzettingskracht en motivatie. Jouw optimisme geeft kleur aan elke grijze dag. Al zijn er soms obstakels die het pad versperren, je overwint ze gegarandeerd. Met hart en ziel ga je elke uitdaging aan, als dappere avonturier.

Daarom aan alle vrijwilligers: een hele dikke ‘DANK JE WEL’ voor jullie onbaatzuchtige inzet.
(MAC)

Aanstekelijk
Een vonk in mij,
iemand sprak mij aan,
iemand nodigde mij uit,
iemand zag mijn gedrevenheid,
iemand had mijn vrijwilligheid nodig,
iemand zag mijn talenten,
iemand respecteerde mijn grenzen.

Een vonk aanstekelijk,
daarna sprak ik dankbaar
iemand anders aan,
zei ik op mijn beurt tegen iemand
dat ik haar en hem nodig had.

Een vonk met velen,
zo onbegrijpelijk diep,
zo onweerstaanbaar vurig,
aangewakkerd door waardering,
door nooit vanzelfsprekend,
door moedig doordoen,
ook vandaag!
(Luc Vandenabeele)