Home
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 344097 .

Nieuws > Parochienieuws Sint-Pieters-Rode

SINT-PIETERS-RODE

LITURGIE IN DE FEDERATIE HOLSBEEK

Zaterdag 16 oktober – Eucharistieviering – 29e zondag door het jaar

Sint-Pieters-Rode –
17.30 uur
H.Mis voor Vitaline Vermaelen en Armand Demarsin (zielenschaal)

Holsbeek - 19 uur
Heilige Mis voor Ninette Mellaerts

Zondag 17 oktober – Eucharistieviering – 29e zondag door het jaar
Kortrijk-Dutsel – 9 uur
Heilige Mis voor de levende en overleden parochianen

Nieuwrode - 10.30 uur
Jgt voor Annemie Ruttens
Jgt voor Frans Mertens

Holsbeek - 15 uur: Viering met kinderzegen

Maandag 18 oktober - Eucharistieviering – Sint-Pieters-Rode - 19 uur
Feest van de heilige Lucas, evangelist
Heilige Mis voor Julia en Sonja Bosmans, Jozef Gijbels en Maria Valkenborgs, Staf en Livinus Gijbels.

Dinsdag 19 oktober - Eucharistieviering – Holsbeek - 9 uur
Gedachtenis van de heiligen Johannes de Brébeuf en Isaac Jogues, priesters, en gezellen, martelaren
Heilige Mis voor de overledenen van de familie Desmecht-Vander Roost

Woensdag 20 oktober – Eucharistieviering – Kortrijk-Dutsel - 19 uur
Heilige Mis voor Patrick Scheerlinck (26/30)

Donderdag 21 oktober - Eucharistieviering – Nieuwrode - 19 uur
Heilige Mis voor overleden ouders en familie Peeremans (16/20)

Vrijdag 22 oktober - Eucharistieviering – Holsbeek - 9 uur
Gedachtenis van de heilige Johannes-Paulus II, paus
Heilige Mis voor Richard Vander Eeckt

Zaterdag 23 oktober – Eucharistieviering – 30e zondag door het jaar

Nieuwrode - 14 uur
Heilige Doopsel van Janne Laforce

Sint-Pieters-Rode –
17.30 uur
H.Mis voor Roger Vuerinckx (zielenschaal)
H.Mis voor Robert Deridder (27e/30)

Holsbeek - 19 uur
Eerste jaargetijde voor Willy Caluwaerts

Zondag 24 oktober – Eucharistieviering – 30e zondag door het jaar
Kortrijk-Dutsel – 9 uur
H. Mis ter ere van Onze-Lieve-Vrouw en de Heilige Antonius

Nieuwrode - 10.30 uur
H.Mis voor overledenen

Holsbeek - 13 uur
Heilig Doopsel van Florianne Coteur

Maandag 25 oktober - Eucharistieviering – Sint-Pieters-Rode - 19 uur
Heilige Mis voor een goede behandeling van een zieke, voor overleden familieleden en de verlaten zielen

Dinsdag 26 oktober - Eucharistieviering – Holsbeek - 9 uur
Heilige Mis voor Pastoor Frans Dedobbeleer, Pater Bavo Matthys, kapelaan Jan Pornel en hun overleden familie

Woensdag 27 oktober – Eucharistieviering – Kortrijk-Dutsel - 19 uur
Heilige Mis voor overleden ouders en familie Peeremans (17/20)

Donderdag 28 oktober - Eucharistieviering – Nieuwrode - 19 uur
Feest van de heiligen Simon en Judas, apostelen
Heilige Mis voor Chiara Kemal

Vrijdag 29 oktober - Eucharistieviering – Holsbeek - 9 uur
Heilige Mis voor Patrick Scheerlinck (27/30)

Zaterdag 30 oktober – Eucharistieviering – 31e zondag door het jaar

Holsbeek - 11 uur
Gedachtenisviering voor Angele Geets

EERSTE COMMUNIE 2021
Op zondagmorgen 10 oktober ontvingen 15 kinderen uit Kortrijk-Dutsel en Sint-Pieters-Rode de eerste communie in de Sint-Catharinakerk van Kortrijk-Dutsel.
Van harte proficiat!

NAAMOPGAVE VORMELINGEN 2022
De uitgestelde vormselvieringen van dit jaar zijn nog maar pas achter de rug, maar tijdens het weekend van zaterdag 23 en zondag 24 oktober krijgen de vormelingen van 2022 al de gelegenheid hun naam op te geven.
Bij hun doopsel werd hun naam door hun ouders aan de gemeenschap bekend gemaakt. Bij hun naamopgave bevestigen zij zelf dat zij op weg willen gaan naar hun vormsel. Daartoe hebben zij de steun en de hulp nodig van hun ouders en van hun parochiegemeenschappen. Die staan achter hen en willen hen helpen en bijstaan op weg naar dit christelijk feest.

Een naam dat ben jij zelf. Niet alleen voor de wereld ben je uniek, je naam staat ook geschreven in de palm van Gods hand. En daarvan wil je parochiegemeenschap getuige zijn bij het opgeven van je naam als kandidaat voor het vormsel.

De naamopgaven hebben plaats op zaterdagavond om 17.30 uur in de kerk van Sint-Pieters-Rode voor de kandidaat-vormelingen van Kortrijk-Dutsel en Sint-Pieters-Rode, om 19.00 uur in de Sint-Mauruskerk voor die van Holsbeek en op zondagmorgen om 10.30 uur in Nieuwrode.

MISSIEZONDAG
De omhalingen van zaterdag 23 en zondag 24 oktober gaan naar de organisatie Missio. Christenen worden opgeroepen het wereldmissiewerk te steunen. Missio verdeelt middelen op een evenwichtige manier over de bisdommen met de meeste noden. Door uw steun kan Missio de boodschap van Christus wereldwijd uitdragen.

WIJ BIDDEN HET ROZENHOEDJE ...
... in de maand oktober, elke weekdag 25 minuten voor de Mis: op maandagavond om 18.35 u in de kerk van Sint-Pieters-Rode, op dinsdag- en vrijdagmorgen om 8.35 u in de Sint-Mauruskerk van Holsbeek, op woensdagavond om 18.35 u in de kerk van Kortrijk-Dutsel en op donderdagavond om 18.35 u in de kerk van Nieuwrode.

Enkele jaren geleden deed Paus Franciscus deze oproep: “Ik vernieuw de uitnodiging aan iedereen om elke dag van de maand oktober de rozenkrans te bidden, met aan het einde de antifoon ‘Onder uw bescherming’ en het gebed tot de heilige Aartsengel Michaël, om de aanvallen van de duivel, die verdeeldheid wil zaaien in de Kerk, af te weren.” Sluiten wij ons aan bij dit verzoek van de Heilige Vader.

ALLERHEILIGEN
Met Allerheiligen gedenken wij bijzonder de overledenen die vanuit onze parochiegemeenschappen een gelovig afscheid hebben gekregen. Dat zal dit jaar gebeuren op zondag 31 oktober om 17.30 uur in de kerk van Sint-Pieters-Rode en om 19.00 uur in de Sint-Mauruskerk; op maandag 1 november om 09.00 uur in Kortrijk-Dutsel en om 10.30 uur in Nieuwrode.
Op maandagavond 1 november is er geen viering in Sint-Pieters-Rode.

WERKEN IN DE SINT-PIETERSKERK
Op een vergadering met de aannemers van de werken aan de kerk van Sint-Pieters-Rode is het ondertussen duidelijk geworden: de werken aan de verwarming starten in de week van 8 november. Omdat het o.m. om het aanleggen van vloerverwarming gaat, wordt de kerk de week ervoor helemaal leeg gemaakt. Daarom zal de Allerheiligenviering van zondag 31 oktober om 17.30 uur voorlopig de laatste viering in Sint-Pieters-Rode zijn. Tot het einde van de werken - wellicht tot eind 2021 - gaan alle vieringen van Sint-Pieters-Rode op de gewone uren door, in de Sint-Catharinakerk van Kortrijk-Dutsel.
Via dit parochieblad houden we u op de hoogte van de vordering van de werkzaamheden.
(PG)


VORMSELVIERINGEN
Ook dit jaar zijn de vormselvieringen niet in het voorjaar kunnen doorgaan. Voor de kinderen die vorig jaar in het 6e leerjaar zaten en ondertussen naar de middelbare school gaan, waren er op zaterdag 2 oktober eindelijk twee vormselvieringen: een eerste om 15.00 uur in Holsbeek Sint-Maurus en een tweede om 17.00 uur in de kerk van Sint-Pieters-Rode. Gelukkig was net de dag ervoor de mondmaskerplicht in de kerk afgeschaft, zodat de vormelingen weer breed lachend op de foto konden.
Het vormsel werd toegediend door Patrick Maervoet, deken van de pastorale regio Leuven, bijgestaan door Pastoor Penne.
Onze geloofsgemeenschappen feliciteren langs deze weg nogmaals deze vormelingen en hun families!

VIERINGEN ROND SINT-FRANCISCUS
Tijdens het weekend van 2 en 3 oktober stonden de vieringen in Holsbeek Sint-Maurus, Kortrijk-Dutsel en Nieuwrode in het teken van Sint-Franciscus. Omdat deze heilige gekend is als dierenvriend, werd aan de kinderen gevraagd hun geliefd knuffeldier mee te brengen. Die werden op het einde van de viering door pastoor Penne gezegend.
In de kerk van Kortrijk-Dutsel was er op zondagnamiddag ook een kort gebedsmoment, met zegening van ‘echte’ dieren. Een tiental viervoeters en hun baasjes kwamen er op af, ondanks het slechte weer.
Een verslag daarvan kan bekeken worden op www.robtv.be.

VIERINGEN VOOR JUBILARISSEN
In het weekend van zaterdag 16 en zondag 17 oktober zijn er in de vier kerken van onze Federatie Holsbeek vieringen voor huwelijksjubilarissen. De echtparen die 50, 55, 60, 65, 70 en 75 jaar getrouwd zijn, hebben hiervoor een persoonlijke uitnodiging gekregen. De jubilarissen dienen zich aan te melden voor deze vieringen bij de pastoor of bij de parochiemedewerkers, zodat we een jubileumkaars kunnen voorzien en de families vermelden in de Eucharistieviering.
Hopelijk kunnen we met velen het jubileum biddend vieren.

VIERING MET KINDERZEGEN
Afgelopen februari, rond Lichtmis, was het niet mogelijk een viering met kinderzegen te organiseren vanwege de coronamaatregelen. De families die vorig jaar een kind lieten dopen kregen dan ook hun doopaandenken nog niet. Nu het weer kan, houden we op zondag 17 oktober om 15.00 uur in de Sint-Mauruskerk van Holsbeek een korte viering met kinderzegen voor de families die tussen februari 2020 en februari 2021 een kindje lieten dopen in onze Federatie Holsbeek.
Vanzelfsprekend is iedereen van harte welkom in deze viering.

MISINTENTIES
U kan nog steeds een misintentie aanvragen voor een overleden familielid, vriend of kennis. Zolang het aantal aanwezigen in een eucharistieviering beperkt is tot 15, nemen we in principe maar één intentie per viering aan en raden we de families aan tijdig te reserveren. Een misintentie kost 15,00 €; u kunt zich daarvoor wenden tot de contactpersonen van uw parochie

AANDACHT!
Door herstructureringen bij bpost kan Kerk & Leven voortaan zowel op dinsdag, woensdag als donderdag in uw brievenbus vallen. En dat kan van week tot week verschillen.
Als u op donderdag uw parochieblad nog niet ontvangen hebt, dan kan u dat melden, ofwel via een online formulier op www.kerkenleven.be/nietontvangen, ofwel met een mail naar nietontvangen@kerknet.be. Vermeld steeds uw naam en adres, alsook uw abonneenummer (de 8 cijfers die boven uw adres staan afgedrukt).
Uw melding komt bij uitgeverij Halewijn terecht, die u een nummer nastuurt en een klacht indient bij de post.
U kunt ook telefoneren naar de dienst Parochiebladen op het nummer 03 210 08 30. Of naar de lokale contactpersoon van uw parochie natuurlijk (zie in de linker kolom op blz. 2).
Hou er rekening mee dat de post soms rare bokkensprongen maakt! Zo was het parochieblad van de Federatie Holsbeek vorige week een dag eerder bij de ouders van pastoor Penne in Oost-Vlaanderen, dan dat het hier in onze parochies verdeeld werd! Begrijpe wie kan!

VERSCHILLENDE VORMEN VAN KERKELIJKE UITVAART
De Orde van dienst voor de uitvaartliturgie kent verschillende vormen van afscheid nemen. De meest bekende vorm is een uitvaartmis of een gebedsviering in de parochiekerk.
Toch zijn er ook nog andere vormen mogelijk om gelovig afscheid te nemen. Voor die andere vormen kan men ook de pastoor vragen zodat het binnen het parochiekader een plaats heeft.
Er zijn families die er voor kiezen (met vooraf al dan niet een viering) om gelovig afscheid te nemen op de begraafplaats. Dan komt de pastoor naar de begraafplaats en bidt daar de afscheidsgebeden.
Nogal wat families willen met een eigen viering afscheid nemen in het crematorium of op een andere plaats. Ook hierbij kan men aan de pastoor vragen om de afscheidsgebeden uit te spreken.
Wanneer families de pastoor vragen om de afscheidsgebeden op de begraafplaats of een andere plaats te komen bidden, krijgen deze mensen ook een gedachteniskruisje in de parochiekerk en worden ze ook herdacht bij de Allerheiligenviering. Doordat men beroep deed op de pastoor is het dan ook een parochiaal gebeuren geworden. De begrafenisondernemingen zijn hiervan ook op de hoogte, zij bespreken deze mogelijkheden ook met de families.

WE ZIJN ALLEEN VOOR DE WET GETROUWD…
Onlangs vroeg mij iemand: “We zijn ooit alleen voor de wet getrouwd, zouden we in alle eenvoud ons huwelijk ook kerkelijk kunnen laten inzegenen?” Natuurlijk kan dat. Er hoeft voor een huwelijk geen grote plechtigheid gehouden te worden. In alle eenvoud met het bruidspaar, twee getuigen en de pastoor kan het Sacrament van het huwelijk plaats vinden. Aan zo een eenvoudige plechtigheid zijn ook geen kosten verbonden. Wie dit wenst, neemt contact op met de pastoor.

MARIABEELDEN VOOR AAN DE GEVEL
Er zijn nog steeds enkele gietstenen Mariabeelden beschikbaar om buiten aan de gevel te hangen. In onze parochies zijn er al ruim 25 beelden verspreid. Ze kosten 18 euro. Wie er een wenst, neemt best contact op met de pastoor.

UITZENDINGEN OP RADIO MARIA VANUIT HOLSBEEK
Sinds begin september 2017 worden de Missen op dinsdag- en vrijdagmorgen om 9.00 uur in de Sint-Mauruskerk van Holsbeek uitgezonden op Radio Maria Vlaanderen. Heel wat parochianen uit onze federatie luisteren regelmatig. Met een de DAB+-radio is het goed te beluisteren en ook via www.radiomaria.be.
Wie televisie kijkt met een decorder van Telenet kan via kanaal 912 ook luisteren.
Op woensdagmorgen om 8.30 uur bidt Pastoor Penne ook het kerkelijk ochtendgebed voor op Radio Maria.
Voor veel mensen is Radio Maria (met als studio in de kerk van Egenhoven) een grote rijkdom voor hun geloofsleven. Probeer het ook eens.

DURF UW KERKELIJKE UITVAART VASTLEGGEN!
In de afgelopen tijd was er in elk van onze parochies wel eens verontwaardiging omdat mensen van wie bekend was dat ze gelovig en kerkelijk waren geen kerkelijke uitvaart kregen van hun nabestaanden. Dikwijls was het zo dat het een weduwe of weduwnaar was van wie de partner wel een kerkelijke uitvaart had gekregen en nu de laatste van het echtpaar overleed, kreeg deze van de nabestaanden geen kerkelijke uitvaart. Heel dikwijls hoor je dan: “Dat kan toch niet de wens geweest zijn van die overledene”. Heel wat gelovige mensen vragen zich af: ga ik van mijn kinderen of familieleden nog een kerkelijke uitvaart krijgen?
Als u zeker wil zijn dat er na uw overlijden gebeurt wat uw wens is, dan is het gemakkelijk op te lossen. U gaat naar het gemeentehuis en u laat gewoon vastleggen dat u een kerkelijke uitvaart wil, of u begraven of gecremeerd wilt worden en op welke begraafplaats u wilt begraven of bijgezet worden. Wanneer u het daar vastlegt, dan zal er gebeuren wat u het wilt. Leg uw wensen daarrond duidelijk vast, ook al vermoedt u dat uw familieleden het wel weten en zullen doen. Heel wat mensen zijn in de afgelopen tijd al naar het gemeentehuis gegaan en hebben dat gedaan. Er zijn geen kosten aan verbonden en het stelt mensen gerust.
Gewoon doen!

DOOPSEL
Op zaterdag 11 januari 2020 werd Mare Smets in onze Sint-Pieterskerk gedoopt. Ze is de derde dochter van Raf Smets en Liesbeth Vermeiren uit de Schubbeekstraat. Peter en meter zijn Jef Smets en Hilde Vermeiren.
Op zondag 6 september 2020 - zijn eerste verjaardag - werd Alexander Bechtholt in onze Sint-Pieterskerk door Pastoor Penne gedoopt. Alexander is de zoon van Arnaud Bechtholt en Kristina Korolinskaia uit de Langestraat. Peter en meter zijn Bruno Bechtholt en Polina Kuzmenko.
Op zaterdag 12 september werd Matteo Naulaerts Heroes in onze Sint-Pieterskerk door Pastoor Penne gedoopt. Matteo is de zoon van Glenn Naulaerts en Kelly Heroes; zij wonen nu in Testelt, maar komen (terug) in Sint-Pieters-Rode wonen. Peter en meter van Matteo zijn Stijn De Vries en Liliane Van den Eynde.
Op zondag 18 juli werd Sofia Willems Carbone in onze Sint-Pieterskerk door Pastoor Penne gedoopt. Sofia is het dochtertje van Christophe Willems en Florencia Carbone, van de Gravenstraat. Peter en meter zijn Kevin Vanhoven en Agustina Carbone.
Op zondag 12 september werd Milo Naulaerts Heroes in de Sint-Pieterskerk door Pastoor Penne gedoopt. Hij is het broertje van Matteo en zoontje van Glenn Naulaerts en Kelly Heroes, uit de Pastoriedreef. Peter en meter zijn Danny Heroes en Cindy Vanmeensel.
Gods Zegen voor dit gezin.

KERKELIJK HUWELIJK
Op zaterdag 28 september 2019 hebben Laurent Calus en Elke Moors uit Sint-Joris-Winge in onze Sint-Pieterskerk elkaar het ja-woord gegeven in het Sacrament van het Huwelijk. Getuigen waren Yves Calus en Ine Moors.
Gods Zegen voor hun toekomst.

OPEN KERK
Al enige tijd staat de kerkdeur van Sint-Pieters-Rode overdag open en is er gelegenheid om te bidden, een kaarsje aan te steken, stil te worden in de portaalruimte van de kerk. Door recent in de tussendeur aangebrachte raampjes is vanuit het portaal ook de kerkruimte zelf te bekijken.
Weet je welkom!

EEN NIEUWE KERKRAAD
Onlangs had de verkiezing van de nieuwe kerkraad plaats. In Sint-Pieters-Rode blijft de samenstelling ongewijzigd. Paul Greveraars blijft voorzitter, Eric Morré secretaris, Mark Salaets penningmeester, Marcel Robijns en Nadine Van Horebeek, leden.

TRACTORZEGENING
Na een onderbreking in 2020 organiseerde de Landelijke Gilde van Sint-Pieters-Rode op de 3e zondag van september opnieuw een – beperkte – Dolle Landbouwdag.
Een traditioneel onderdeel is al vele jaren de tractorzegening, bij het vertrek van een rondrit door de omgeving. Niet minder dan 180 tractoren deden mee; de organisatoren hadden eerlijk gezegd niet gedacht dat het er zoveel zouden zijn.
Omdat pastoor Penne familiale verplichtingen had, werd de zegening toevertrouwd aan pastoor De Cauwer, die sommige parochianen kennen omdat hij in sommige van onze kerken tijdens de coronaperiode ook voorgegaan is in de eucharistieviering.

FERM SINT-PIETERS-RODE
Ook Ferm hervat de activiteiten in Sint-Pieters-Rode, met op woensdag 20 oktober om 19.00 uur een kookles met als thema ‘winterse stoofpotjes’.
De pot schaft dan o.a. een Thais stoofpotje met scampi, een stoofpotje met kip en pasta, een rundspie en shaksuka met gepocheerde eieren (d.i. vegetarisch).

Op maandag 25 oktober om 19.00 uur is er een avond Bloemschikken. Er worden twee kransen gemaakt: eentje met schors en eentje rond een boomstammetje. Je betaalt 30,00 euro voor de krans, het boomstammetje en al het nodige materiaal. Best een lijmpistool en een zakje voor het afval meebrengen.
Vooraf inschrijven kan tot 15 oktober bij Conny (0479 38 39 44).

OKRA SINT-PIETERS-RODE
Na een erg lange rustperiode is OKRA Sint-Pieters-Rode er helemaal klaar voor om opnieuw te starten met de maandelijkse bijeenkomsten, telkens op de derde dinsdag van elke maand, d.w.z. op 19 oktober, 16 november en 21 december. Deze bijeenkomsten starten om 12.30 uur met een lichte maaltijd; nadien is er tijd om bij te praten, te kaarten, lotto te spelen of een pintje te drinken. Plaats van afspraak is opnieuw het Kloosterhof, Kerkplein 1 – 3220 Sint-Pieters-Rode.
Wie er op 19 oktober wilt bij zijn, belt best snel even naar Marleen Van Bael (0495 854097) of Gilbert Janssens (0497 389813); zo weten ze hoeveel eten ze moeten bestellen.

WAPENSTILSTAND
Op donderdag 11 november herdenkt de Oud-strijdersvereniging van Sint-Pieters-Rode – na een jaar onderbreking - de gesneuvelden van beide wereldoorlogen. Er is om 9.30 uur een eucharistieviering in de kerk van Kortrijk-Dutsel, gevolgd door een bloemenhulde aan de graven van de Belgische en de Poolse oorlogsslachtoffers op het kerkhof van Sint-Pieters-Rode. Aansluitend is er de klassieke receptie in het Kloosterhof.
Om 12.00 uur is er voor leden en sympathisanten een feestmaaltijd, met soep, stoofvlees, witloof, kroketten en dessert. De prijs hiervoor bedraagt 20,00 euro.
Wie wil deelnemen moet ten laatste op 5 november inschrijven bij Nadine (Tel.: 0479 57 05 03 - e-mail: nadine.vanhorebeek@skynet.be of Florent Roosen - 0497 94 38 76). De inschrijving is pas definitief na betaling.

Opgepast: wegens werken in de kerk van Sint-Pieters-Rode is de mis dit jaar uitzonderlijk in de kerk van Kortrijk-Dutsel!