Home
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 256986 .

Nieuws > Parochienieuws Sint-Pieters-Rode

SINT-PIETERS-RODE

zaterdag 16 december
17.30 u: Eucharistieviering
Heilige Wivina, 2e patroonheilige van deze parochie
Intenties:
1e jgt. voor Josephine Verhaegen vanwege de parochie
Jgt. Firmin Lontie
Lector: Godelieve Nys
Misdienaars: Hanne en Tom De Bent, Lowie Bessendorffer en Pauline Meheus

maandag 18 december
09.00 u: Eucharistieviering
H. Mis voor Marcel Oldijck
(Opgepast: uitzonderlijk op maandagmorgen)

zaterdag 23 december
17.30 u: Eucharistieviering
Intentie:
uit Stichting
Lector: Hugo Wets
Misdienaars: Karen en Hanna De Bent, Alex Van Der Linden en Noor Geysen

zondag 24 december
19.00 u: Kerstavondviering met de eerste communicanten
Vanaf 18.40 uur worden er kerstliederen gezongen.
Intenties:
Chris Boon, ouders Julien en Roza en broer Herman (zielenschaal)
Jgt. Frans Elsen en Maria Van Hoeyveld
Cyriel Boon (zielenschaal)
Lector: eerste communicanten
Misdienaars: Jan De Bent, Kaat Bourgoing, Margot De Smet en Eduardo Verissimo


DIT WEEKEND: OMHALING VOOR WELZIJNSZORG
De omhalingen tijdens het weekend van 16 en 17 december gaan naar de adventsactie van Welzijnszorg: ‘Samen Tegen Armoede’.
Het is niet zo bekend, maar één Belg op zeven leeft in armoede. Dat komt neer op
1.700.000 Belgen. En zij doen er alles aan om hun problemen zo goed mogelijk te verbergen. Want er zijn immers nog heel wat vooroordelen, zoals: ‘ze hebben het zelf gezocht’, ‘ze zijn liever lui dan moe’ en ‘het zijn moeilijke tijden voor iedereen’.
Met ‘Samen Tegen Armoede’ gaat Welzijnszorg de uitdaging aan om deze vooroordelen en taboes te doorbreken, door samen met velen te bouwen aan een breed solidair draagvlak in België.
Met de opbrengst van de omhalingen ondersteunt Welzijnszorg ruim 100 projecten en organisaties die armoede lokaal en structureel wegwerken.

COMMUNIE AAN HUIS
Ter gelegenheid van Kerstmis brengt pastoraal werkster Godelieve Nys op donderdag 21 december de communie aan huis bij zieke en bejaarde medeparochianen in Kortrijk-Dutsel en Sint-Pieters-Rode tussen 9.00 en 12.00 uur. Wie omwille van ziekte en/of leeftijd graag de communie aan huis ontvangt, neemt best even contact met haar op via tel: 016 62 13 85.

KERSTVIERINGEN 2017
Volgende zondag is het al de derde zondag van de Advent. Kerstmis komt dus dichtbij. Daarom geven we u graag een overzicht van de tijdstippen waarop er in onze parochiefederatie kerstvieringen zullen gehouden worden.

Het begint al op donderdag 21 december met een Kerstviering voor Basisschool Klim-Op, om 14.00 uur in de Sint-Lambertuskerk van Nieuwrode.
En ’s anderendaags, op vrijdag 22 december om 10.00 uur is er in Holsbeek Sint-Maurus een Kerstviering met de kleuters van de School Klim-Op.

De vieringen van de 4e zondag van de Advent, op zaterdag 23 en zondag 24 december, die hebben plaats op de gewone uren.

Op zondag 24 december zijn er kerstavondvieringen om 19.00 uur in Sint-Pieters-Rode en om 21.00 uur in Holsbeek Sint-Maurus. Om 24.00 uur is er een stemmige Middernachtmis in de kerk van Kortrijk-Dutsel.
Op Kerstdag – maandag 25 december – vieren we kerstmis om 09.00 uur in Kortrijk-Dutsel en om 10.30 uur in Nieuwrode.
Een dik kwartier voor deze vieringen zingen de koren kerstliederen. En op sommige plaatsen zal er ook na de viering gelegenheid zijn om elkaar even te ontmoeten, bij een drankje.
Pastoor Penne, de pastorale werkster en allen die zich als vrijwilliger voor onze kerken inzetten, hopen u op deze vieringen te mogen begroeten.

VERLENGING ABONNEMENT VERGETEN?
Jammer genoeg waren er abonnees die op de vervaldatum van 8 december hun abonnement nog niet vernieuwd hadden. Hebt u bij ontvangst van dit nummer nog niet betaald, dan kan dat nog altijd, maar hou er dan rekening mee dat u misschien de eerste nummers van 2018 mist!
Betalen doet u best aan de hand van de brief die daarvoor enkele weken geleden in uw brievenbus terecht kwam. Mocht u deze brief niet meer vinden, dan kan het nog door overschrijving van 36,00 euro op rekeningnr.: BE57 0682 2027 8135. Vergeet niet duidelijk naam en adres te vermelden als mededeling.
Met vragen over uw abonnement kunt u terecht bij Rudy Janssens (tel.: 016 44 62 06 – e-mail: rudy.janssens@telenet.be) of bij de contactpersonen van uw parochie.

EERSTE COMMUNICANTEN
Uiteraard is iedereen meer dan welkom in de vieringen van kerstavond en kerstdag, maar speciaal de kandidaat-eerste communicanten worden dan in onze kerken verwacht. De details van de plaatsen en tijdstippen van deze vieringen vindt u terug in de rubriek ‘Vieringen’.

KERSTCOLLECTE VOOR OPVANG SYRISCHE VLUCHTELINGEN
Op vraag van de Belgische bisschoppen zullen de collectes tijdens de kerstvieringen in onze kerken gebruikt worden voor de opvang van Syrische vluchtelingen, vooral van kwetsbare personen: gezinnen met kinderen, mensen met een handicap of met een medische problematiek en ouderdom.
Van de 150 vluchtelingen die via een zogeheten humanitaire corridor naar België komen, worden er 100 in de Belgische bisdommen opgevangen. Hierover werd een intentieverklaring ondertekend door staatssecretaris Theo Francken, voorzitter Hilde Kieboom van de Sint-Egidiusgemeenschap en kardinaal Jozef De Kesel namens de rooms-katholieke Kerk. Ook vertegenwoordigers van andere erkende erediensten ondertekenden de verklaring.
Het systeem van de humanitaire corridors garandeert dat de ontheemden op een menswaardige opvang in hun gastland kunnen rekenen. Het verhoogt hun kansen om er zich succesvol te integreren. Het systeem zorgt er vooral voor dat de vluchtelingen uit de handen blijven van mensenhandelaars en hun leven niet hoeven te riskeren over zee of langs levensgevaarlijke sluipwegen.
Ook buiten de collecte om kunnen gelovigen hun solidariteit uiten door een bijdrage te storten op rekeningnummer BE06 7340 1936 2522 van het Interdiocesaan Centrum, Guimardstraat 1 - 1040 Brussel, met vermelding: ‘Syrische vluchtelingen Kerstmis 2017’.
Alvast bedankt voor uw bijdrage!

DOOPSEL
Op zondag 1 oktober doopte diaken Achilles Sente zijn achtste achterkleinkind Nina Van Bael. Zij is de schattige dochter van Simon Van Bael en Livia Alen en de kleine zus van Sofia. Zij wonen in de Langestraat. Peter en meter zijn Tim Van Bael en Sarah Ronse.
Op zondag 29 oktober werd in onze Sint-Pieterskerk door Pastoor Penne gedoopt: Fee Paenhuys, dochter van Freek Paenhuys en Ilse Pauwels;zij wonen in het Kerkebos (Nieuwrode). Peter en meter zijn Wim Pauwels en Mathilde Abts.
Gods Zegen voor dit gezin.

BIJ ONS OVERLEDEN
Op vrijdag 10 november was er in onze Sint-Pieterskerk de kerkelijke uitvaart van Cyriel Boon. Hij was de weduwnaar van Irene De Coster en woonde in de Waterstraat. Hij werd geboren in Kortrijk-Dutsel op 8 december 1923 en is thuis overleden op 3 november 2017.

Ook al was Cyriel hoogbejaard en waren er ouderdomsgebreken: hij bleef gezond en alert, zelfredzaam. Onverwacht is zijn hart stilgevallen en is er de lege plaats. Hij was een joviale mens, zacht, heel eerlijk, hij lachte altijd. Het wereldgebeuren en de actualiteit bleven zijn aandacht hebben en hij had er ook zijn duidelijke mening over. Hij was attent en kon bij een gesprek goed inschatten wat belangrijk was. In hart en ziel was hij “de meester”. Als technisch leraar gaf hij lange jaren het beste van zichzelf, met fierheid sprak hij over zijn tijd als leraar. Cyriel was zeer technisch, dingen moesten juist zijn.
Met Irene was hij 41 jaar getrouwd, toen ze in 1991 overleed. Ze was lang ziek en met een grote toewijding heeft Cyriel voor haar gezorgd. Na die lange jaren dat Irene al overleden is, bleef hij over haar spreken. De band met zijn broers en zussen was sterk, zijn familie was hem dierbaar en hij was dankbaar voor wat ze voor hem deden.
Cyriel genoot van de kleine dingen van het leven. Hij was dankbaar dat hij zo oud mocht worden. Hij heeft er ook zijn best voor gedaan, zijn gezondheidsoefeningen deed hij elke morgen. Hij zwansde graag en ging graag eens goed eten. Vroeger was er zijn inzet, samen met Irene, als kookouders bij de KLJ. Hij was ook bij de fanfare in Kortrijk-Dutsel.
Net in de dagen van Allerheiligen en Allerzielen is ook hij de weg naar de Eeuwigheid gegaan. Cyriel wilde zelf ook nog naar het kerkhof in deze dagen. Zijn familie had nog een foto genomen van het graf van Irene en aan hem laten zien en hij was er dankbaar voor.
Cyriel is altijd een diepgelovig man geweest. Lange jaren geleden heeft hij ook nog de diakenopleiding gevolgd. Zijn trouw aan het geloof en de Kerk is tot de laatste dag gebleven.
Daags voor zijn sterven mocht hij nog thuis de Communie ontvangen. Nu hij zelf niet meer naar de kerk kon, kwam de Heer onder de gedaante van de Heilige Communie Zelf naar Cyriel toe. Moge hij nu thuiskomen bij de Heer in het Eeuwige Allerheiligen.


KERSTFEESTEN
Binnenkort volgen de kerstfeesten weer in sneltreinvaart op elkaar in het Kloosterhof!
KVLV begint ermee op zaterdag 16 december om 17 uur. De maandag daarna - 18 december is het de beurt aan Samana. En ’s anderendaags – op dinsdag 19 december sluit OKRA 55+ de rij af.
Wie aan (één van deze) kerstfeesten wilt deelnemen, contacteert best de respectievelijke bestuursleden..

OKRA 55+ - Trefpunt Sint-Pieters-Rode
Op de woensdagen 6 en 20 december: fietstocht van ongeveer 45km. Het tempo wordt aangepast aan de deelnemers. Vertrek om 13:00 uur aan de kerk van Sint-Pieters-Rode.
Inlichtingen: Gilbert Janssens - tel: 0497 389 813

Op dinsdag 19 december: kerstfeest in het Kloosterhof, met om 12:30 uur het aperitief, daarna: feestmaaltijd, muziek en cadeautjes, maar vooral een gezellig samenzijn!
Inschrijven voor 10 december bij de bestuursleden.
Inlichtingen: Marleen Van Bael - tel: 016622 921 of marleenvanbael@hotmail.com.

KERSTFEEST SAMANA
Alle Samanaleden en hun begeleiders zijn op maandag 18 december vanaf 11.30 uur welkom in het Kloosterhof, niet alleen om Kerstmis, maar ook nog even om 30 jaar Samana in Sint-Pieters-Rode te vieren.
Deelname in de onkosten: 15,00 euro voor leden; 17,00 euro voor begeleiders.
Inschrijven voor 9 december, bij één van de kernleden.

OKRA 55+ - Trefpunt Sint-Pieters-Rode
Op woensdag 20 december: fietstocht van ongeveer 45 km. Vertrek om 13:00 uur aan de kerk van Sint-Pieters-Rode.
Inlichtingen: Gilbert Janssens - tel: 0497 389 813

OPNIEUW BOWLING!
De Landelijke Gilde van Sint-Pieters-Rode gaat opnieuw bowlen, een eerste keer op donderdag 21 december.
Afspraak – zoals vorig seizoen – om 19.30 uur aan de kerk van Sint-Pieters-Rode voor gezamenlijk vertrek, of ten laatste om 20.00 uur in de vernieuwde ‘Anglo-bowling’ in de Pleinstraat in Holsbeek.
Dezelfde regeling van vorig jaar blijft: elke deelnemer betaalt 14,00 euro voor twee spelrondes en drie consumpties; eventuele supporters betalen 7,00 euro. Wie minstens drie keer meespeelt komt in aanmerking voor de prijzentafel op het einde van het seizoen.
In 2018 zijn de andere data: de donderdagen 11 januari, 8 februari, 8 maart en 12 april. Zowel de spelers van de vorige seizoenen als nieuwe geïnteresseerden zijn zeer welkom!

LG - NIEUWJAARSRECEPTIE
Het bestuur van de Landelijke Gilde Sint-Pieters-Rode nodigt alle leden met hun gezin uit voor de jaarlijkse gratis Nieuwjaarsreceptie. Die heeft deze keer plaats op zaterdag 6 januari 2018 om 19.00 uur in het Kloosterhof.
Vooraf worden de overleden leden van de Gilde herdacht in de eucharistieviering van 17.30 uur.