Home
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 297967 .

Nieuws > Parochienieuws Sint-Pieters-Rode

SINT-PIETERS-RODE

zaterdag 10 augustus
17.30 u: Eucharistieviering
Intentie:
voor overledenen
Misdienaars: Eduardo Verissimo
Lector: Godelieve Nys

maandag 12 augustus
19.00 u: Eucharistieviering
Gedachtenis van de heilige Gaugericus
H. Mis uit stichting

woensdag 14 augustus
Vooravond OLV Ten Hemelopneming
19.00 u: Eucharistieviering
Intentie:
Jgt. Alberic Van Eylen en overleden familie
Lector: Hugo Wets

zaterdag 17 augustus
17.30 u: Eucharistieviering
Intentie:
voor overledenen
Lector: Godelieve Nys

maandag 19 augustus
19.00 u: Eucharistieviering
Gedachtenis van de heilige Johannes Eudes
H. Mis uit stichting

zaterdag 24 augustus
17.30 u: Eucharistieviering
Intentie:
voor overledenen
Lector: Hugo Wets
Misdienaar: Berta Kaluz

maandag 26 augustus
19.00 u: Eucharistieviering
H. Mis uit stichting

zaterdag 31 augustus
17.30 u: Eucharistieviering
Intenties:
Jgt. René Pauwels, Bertha Smets,
kinderen Paula, Gaston, Etienne, Alfons en
kleinkinderen Marleen, Christine, Hans, Maggie
Lector: Paul Greveraars
Misdienaars: Berta Kaluz en Eduardo Verissimo

Na deze eucharistieviering wordt er een Mariabeeld vanuit de kerk overgebracht naar de kapel op de Houwaartse baan (ter hoogte van nr. 49).

maandag 2 september
19.00 u: Eucharistieviering
H. Mis uit stichting

BOEKENTASSENZEGENINGEN
Volgende week begint het nieuwe schooljaar. Daarom zullen we in het weekend van zaterdag 7 en zondag 8 september in al onze parochies een viering hebben met boekentassenzegening.
Leerlingen, maar ook leerkrachten, mogen hun boekentassen meebrengen, we zullen deze zegenen maar ook bidden om veel wijsheid in het nieuwe schooljaar. Geef dit bericht alvast door aan kinderen en kleinkinderen…

BEDEVAART NAAR BANNEUX
Op maandag 7 oktober gaat Radio Maria Vlaanderen op bedevaart naar Banneux. Daar sluiten wij graag vanuit onze Federatie Holsbeek bij aan.
Er is een algemeen programma:
10u30: Gebedsweg (vertrek aan de verschijningskapel)
11u00: Eucharistie met offeren van bedevaartskaars en toewijdingsgebed
12u00: Middagmaal in de hospitaliteit, gevolgd door vrije tijd
14u00: Lezing door priester Karlo, de programmadirecteur van Radio Maria
15u00: Eucharistische aanbidding met zegening van de zieken
16u00: Geleide kruisweg (facultatief)
Er is ook een avondprogramma: Bezoek aan het graf van Moeder Martha in Tienen en een licht avondmaal.
De kostprijs bedraagt 40 €, inbegrepen: busreis, warm middagmaal en licht avondmaal.
Om in te schrijven, gelieve de inschrijvingsstrook van het foldertje achterin de kerk of uw gegevens op te sturen naar: Radio Maria, Sint-Reneldisplein 23 - 3001 Egenhoven of te bezorgen aan de lokale verantwoordelijke. Inschrijven kan ook telefonisch bij: Radio Maria: 016 41 47 47, Pr. A. Penne: 0468 323 817 of Jozef Abts: 016 48 84 54.
De inschrijving is pas definitief na betaling van de kostprijs van 40,00 € op het rekeningnummer van Radio Maria: BE49 7333 7333 7771 met vermelding ‘Banneux’. Indien de kostprijs een belemmering zou vormen om deel te nemen aan de bedevaart, aarzel niet om dit te melden.
De bus voor de Regio Leuven heeft als opstapplaatsen: 7.30 uur Veltem - Sint-Laurentiuskerk, 7.40 uur Winksele - Onze-Lieve-Vrouwekerk, 8.00 uur Holsbeek - Sint-Mauruskerk, 8.15 uur Radio Maria - St.-Reneldisplein Egenhoven.FEDERATIEPLOEG
Op vrijdag 23 augustus komt de Federatieploeg om 14 uur samen op de Pastorij aan de Rotselaarsebaan en zo is dit weer de eerste vergadering van het nieuwe werkjaar.

COMMUNIE AAN HUIS
Ter gelegenheid van O.L.-Vrouw-ten-Hemelopneming brengt pastoraal werkster Godelieve Nys op woensdag 14 augustus de communie aan huis bij zieke en bejaarde medeparochianen in Kortrijk-Dutsel en Sint-Pieters-Rode. U mag haar verwachten tussen 9.00 en 12.00 uur. Wie omwille van ziekte en/of leeftijd graag de communie thuis ontvangt, neemt best even contact op met Godelieve Nys, pastoraal werkster, tel: 016 62 13 85.

VIERINGEN MARIA TENHEMELOPNEMING
Op 15 augustus vieren we het grootste Mariafeest, de tenhemelopneming van Maria. In onze Federatie Holsbeek voorzien we drie Eucharistievieringen om dit Hoogfeest te vieren.
Op de vooravond – woensdag 14 augustus – zal er een Eucharistieviering zijn, om 19.00 uur in de kerk van Sint-Pieters-Rode. Op donderdag 15 augustus zelf is er om 09.00 uur een viering in de kerk van Nieuwrode en om 10.30 uur in Holsbeek Sint-Maurus. In deze Mis vertrouwen we bijzonder onze parochianen toe aan de zorgen van Moeder Maria. Na de Mis is er in de tuin van de pastorij (of bij slecht weer in de grote zaal van de pastorij) voor alle aanwezigen een receptie en gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Van harte welkom.

UITZENDINGEN OP RADIO MARIA VANUIT HOLSBEEK
Sinds begin september 2017 worden de Missen op dinsdag- en vrijdagmorgen om 9.00 uur in de Sint-Mauruskerk van Holsbeek uitgezonden op Radio Maria Vlaanderen. Heel wat parochianen uit onze federatie luisteren regelmatig. Met een de DAB+-radio is het goed te beluisteren en ook via www.radiomaria.be.
Wie televisie kijkt met een decorder van Telenet kan via kanaal 912 ook luisteren.
Op woensdagmorgen om 8.30 uur bidt Pastoor Penne ook het kerkelijk ochtendgebed voor op Radio Maria.
Voor veel mensen is Radio Maria (met als studio in de kerk van Egenhoven) een grote rijkdom voor hun geloofsleven. Probeer het ook eens.

DURF UW KERKELIJKE UITVAART VASTLEGGEN!
In de afgelopen tijd was er in elk van onze parochies wel eens verontwaardiging omdat mensen van wie bekend was dat ze gelovig en kerkelijk waren geen kerkelijke uitvaart kregen van hun nabestaanden. Dikwijls was het zo dat het een weduwe of weduwnaar was van wie de partner wel een kerkelijke uitvaart had gekregen en nu de laatste van het echtpaar overleed, kreeg deze van de nabestaanden geen kerkelijke uitvaart. Heel dikwijls hoor je dan: “Dat kan toch niet de wens geweest zijn van die overledene”. Heel wat gelovige mensen vragen zich af: ga ik van mijn kinderen of familieleden nog een kerkelijke uitvaart krijgen?
Als u zeker wil zijn dat er na uw overlijden gebeurt wat uw wens is, dan is het gemakkelijk op te lossen. U gaat naar het gemeentehuis en u laat gewoon vastleggen dat u een kerkelijke uitvaart wil, of u begraven of gecremeerd wilt worden en op welke begraafplaats u wilt begraven of bijgezet worden. Wanneer u het daar vastlegt, dan zal er gebeuren wat u het wilt. Leg uw wensen daarrond duidelijk vast, ook al vermoedt u dat uw familieleden het wel weten en zullen doen. Heel wat mensen zijn in de afgelopen tijd al naar het gemeentehuis gegaan en hebben dat gedaan. Er zijn geen kosten aan verbonden en het stelt mensen gerust.
Gewoon doen!

DOOPSEL
Op zondag 1 oktober 2017 doopte diaken Achilles Sente zijn achtste achterkleinkind Nina Van Bael. Zij is de schattige dochter van Simon Van Bael en Livia Alen en de kleine zus van Sofia. Zij wonen in de Langestraat. Peter en meter zijn Tim Van Bael en Sarah Ronse.
Op zondag 29 oktober werd in onze Sint-Pieterskerk door Pastoor Penne gedoopt: Fee Paenhuys, dochter van Freek Paenhuys en Ilse Pauwels;zij wonen in het Kerkebos (Nieuwrode). Peter en meter zijn Wim Pauwels en Mathilde Abts.
Op zondag 12 augustus 2018 werd Wannes Merckx in onze Sint-Pieterskerk door Pastoor Penne gedoopt. Wannes is de zoon van Jacob Merckx en Lies Delobel; zij wonen op de Houwaartsebaan. Peter en meter zijn Neal Harding en Gerda Ghoos.
Op zondag 18 november werd Rosalie Cortoos in onze Sint-Pieterskerk door Pastoor Penne gedoopt. Zij is de dochter van Pedro Cortoos en Krista Abts uit de Dutselstraat in Kortrijk-Dutsel. Meters zijn Hilde Abts en Hilde Somers.
Op zaterdag 24 november werd June Tuyteleers in onze Sint-Pieterskerk door Pastoor Penne gedoopt. Zij is de dochter van Hans Tuyteleers en Veerle Vercammen uit de Langestraat. Meters zijn Chiara Van den Put en Gwenny Willems.
Op zondag 10 maart 2019 werd in onze Sint-Pieterskerk Liesa Rochtus door Pastoor Penne gedoopt. Zij is de dochter van Kevin Rochtus en Gina Verrijt uit de Gravenstraat. Meters zijn Gitte Verrijt en Peggy Macquoy.
Op zondag 5 mei werd Vic Costrop in onze Sint-Pieterskerk door Pastoor Penne gedoopt. Vic is de zoon van Stefaan Costrop en Sylvie Socquet uit Kessel-Lo. Peter en meter zijn Marc Costrop en Stephanie Socquet.
Op zondag 30 juni werd in onze Sint-Pieterskerk Simon Willems-Carbone door Pastoor Penne gedoopt. Simon is de zoon van Christophe Willems en Florencia Carbone uit de Gravenstraat. Peter en meter zijn Colin van Utrecht en Josefina Carbone.
Gods Zegen voor dit gezin.

KERKELIJK HUWELIJK
Op zaterdag 26 mei 2018 hebben Raf Smets en Liesbeth Vermeiren in onze Sint-Pieterskerk elkaar in het kerkelijk huwelijk een ja-woord gegeven. Getuigen waren Kurt Smets en Hilde Vermeiren. Liesbeth en Raf wonen samen met hun dochtertjes Lien en Nele in de Schubbeekstraat.
Gods Zegen voor hun toekomst.

GOUDEN SINT-ROMBOUTSKRUIS VOOR LEA PIERRE
Op zaterdag 22 juni kreeg Lea Pierre in de Sint-Pieterskerk het Gouden Sint-Romboutskruis opgespeld. Kardinaal De Kesel heeft Lea vereerd met het Gouden Sint-Romboutskruis als blijk van ware erkentelijkheid voor haar daadwerkelijke toewijding aan de Kerk.
Lea zet zich al vele jaren in voor de parochiegemeenschap van Sint-Pieters-Rode. Zij was erbij toen in 1974 enkele vrouwen vroegen om de jubileummis voor het 50-jarig bestaan van KVLV in Sint-Pieters-Rode te mogen zingen. Zo ontstond het huidige kerkkoor, waar Lea nu het oudste lid van is. Dertig jaar was Lea bestuurslid van KVLV Sint-Pieters-Rode, ze is nog steeds lid van deze vrouwenvereniging. Ze was ook enkele jaren bestuurslid van AGRA in Leuven. Bij schoolfeesten mocht men altijd op haar inzet rekenen.
Namens de hele parochiegemeenschap: van harte proficiat!

ROOI KERMIS
Als dit parochieblad verschijnt, dan is de laatste zondag van juni alweer een enige tijd achter de rug. Maar het zaalcomité houdt er aan iedereen te bedanken die met Rooi Kermis van ver of van dichtbij meegewerkt heeft, voor en achter de schermen: bij de voorbereidingen, bij het opdienen en afruimen, bij het friet- en pannenkoekenbakken, bij het tappen en het ronddragen, bij het klaarmaken van de schotels en het afwassen, bij de tombolaverkoop, bij het klaarzetten, het opruimen en het schoonmaken.
Dank aan alle Rooise vrijwilligers die weer hun vrije zondag besteed hebben aan de bevordering van het dorpsleven in Sint-Pieters-Rode. Ook dank aan onze sponsors en iedereen die langs geweest is, om iets te eten of te drinken en om een gezellige babbel te slaan.
De opbrengst van Rooi Kermis wordt gebruikt voor het onderhoud en de verdere uitbouw van het Kloosterhof.

OKRA 55+ - trefpunt Sint-Pieters-Rode :
Op woensdag 21 augustus fietst OKRA - Sint-Pieters-Rode ongeveer 40 - 45 km aan een aangepast tempo. Vertrek om 13:00 uur stipt aan de kerk. Een drankstop is voorzien. Bij regen wordt de tocht afgelast.
Inlichtingen: Gilbert Janssens - tel: 0497 38 98 13.

Opgelet: in augustus is er geen ledenvergadering! We zien elkaar terug op dinsdag 17 september. Ondertussen genieten we van hopelijk een mooie, zonnige zomervakantie.

PAROCHIEPLOEG
Op maandag 26 augustus komt de parochieploeg van Sint-Pieters-Rode om 20 uur samen in het Kloosterhof. Iedereen die zijn of haar bijdrage wil leveren aan het parochieleven, is van harte welkom op deze vergadering.
We hebben dringend nood aan nieuwe mensen…

EEN MARIABEELD VOOR KAPEL HOUWAARTSE BAAN
Tijdens de maand mei werd er een rozenhoedje gebeden aan het kapelletje aan de waterput op de Houwaartse baan. Toen werd vastgesteld dat het huidige beeld niet echt mooi meer is en werd voorgesteld een Mariabeeld dat nu nog in de kerk van Sint-Pieters-Rode staat naar daar over te brengen.
Dat doen we op zaterdag 31 augustus na de eucharistieviering van 17.30 uur. Rond 19.00 uur zullen we er een korte Mariaplechtigheid houden. Alle parochianen en zeker de omwonenden van de Houwaartse baan, zijn er welkom.

DE DOLLE LANDBOUWDAGEN
Ook dit jaar organiseert de Landelijke Gilde van Sint-Pieters-Rode het derde weekend van september weer een heel feestweekend rond de Dag van de Landbouw, met een Boerenbal op zaterdag 14 en een Boerenkermis op zondag 15 september.

Het 11e Boerenbal op zaterdag 14 september start om 20.00 uur, dit jaar met discobar Straffe Kaffe. Om 22.30 uur treed Lady V and The Tennessee Trees op, een coverband boordevol lokaal talent. De toegang tot dit bal is - zoals steeds - volledig gratis!

Op zondag 15 september is er eerst de Eucharistieviering voor de hele parochiefederatie Holsbeek, om 10.00 uur in de feesttent. Alle aanwezige kinderen met een speelgoedtractor worden op het einde van de viering gezegend.
Om 13.00 uur start het jaarlijkse Tractortreffen, met zowel oldtimers als moderne landbouwvoertuigen. Bij het vertrek voor een tocht door de omgeving, krijgen ze de zegen mee van federatiepastoor Andy Penne.
Om 16.30 uur is er een optreden van Pete Corman, country & western uit … Lubbeek! De hele tijd door kun je er terecht voor een hartige hap en een lekkere tap. En de kinderen kunnen meevliegen op een vliegend tapijt dat door stoere, trotse trekpaarden getrokken wordt.
Iedereen die het platteland een warm hart toedraagt, is meer dan welkom in de Feesttent aan de Langestraat, ter hoogte van huisnummer 111.
Nog meer weten? Ga eens naar: sint-pieters-rode.landelijkegilden.be.