Home
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 273953 .

Nieuws > Parochienieuws Sint-Pieters-Rode

SINT-PIETERS-RODE

zaterdag 7 juli
17.30 u: Eucharistieviering
Intenties:
Liza Grammet (KD)
Overledene uit Stichting
Lector: Godelieve Nys
Misdienaars: Hanna en Tom De Bent

maandag 9 juli
19.00 u: Eucharistieviering
Gedachtenis HH. Martelaren van Gorcum
H. Mis voor overledenen

zaterdag 14 juli
17.30 u: Eucharistieviering
Intentie:
Overledene uit Stichting
Lector: Paul Greveraars
Misdienaars: Karen en Jan De Bent

maandag 16 juli
19.00 u: Eucharistieviering
Gedachtenis van Onze-Lieve-Vrouw van de Berg Karmel
H. Mis voor overledenen

zaterdag 21 juli
17.30 u: Eucharistieviering
Intentie:
Overledene uit Stichting
Lector: Hugo Wets
Misdienaars: Hanna en Tom De Bent

maandag 23 juli
19.00 u: Eucharistieviering
Gedachtenis van de H. Birgitta
H. Mis voor overledenen

zaterdag 28 juli
17.30 u: Eucharistieviering
Intentie:
Overledene uit Stichting
Lector: Michel De Bent
Misdienaars: Eduardo Verissimo en Kaat Bourgoing

maandag 30 juli
19.00 u: Eucharistieviering
H. Mis voor overledenen

zaterdag 4 augustus
17.30 u: Eucharistieviering
Intentie:
1e Jaargetijde voor Julienne Vanden Panhuyzen
Lector: Paul Greveraars
Misdienaars: Karen en Jan De Bent

maandag 6 augustus
19.00 u: Eucharistieviering
Feest Gedaanteverandering van de Heer
H. Mis voor overledenen

COMMUNIE AAN HUIS
Ter gelegenheid van Maria Ten Hemelopneming brengt pastoraal werkster Godelieve Nys op donderdag 9 augustus de communie bij zieke en bejaarde medeparochianen in Kortrijk-Dutsel en Sint-Pieters-Rode. U mag haar verwachten tussen 9.00 en 12.00 uur. Wie omwille van ziekte en/of leeftijd graag de communie aan huis ontvangt, neemt best even contact op met: Godelieve Nys, pastoraal werkster, tel: 016 62 13 85.

MET OKRA NAAR DOORNIK
De gewestdaguitstap van OKRA 55+ naar Doornik (Tournai) op dinsdag 12 juni begon prima. Iedereen die zich ingeschreven had, was tijdig present, in Holsbeek, Sint-Pieters-Rode, Kortrijk-Dutsel en Nieuwrode.
Onderweg richting Brussel leidde men ons met een korte bezinningstekst door het begin van onze rit, die toch wel erg lang duurde. Er was file zover men kon kijken en zodoende waren we veel later op onze afspraak en moesten onze gidsen hun uitleg erg inkorten.
Doornik is een stad met bijna 70 000 inwoners, in het westen van de provincie Henegouwen en gelegen aan de Schelde die de stad letterlijk doormidden snijdt. Mede door dat belang telde Doornik ooit zelfs twee stadsomwallingen. We liepen langs het "Musée des Beaux-Arts”. Op de Grote Markt gaf onze gids uitleg over de Lakenhalle, het Belfort, de Sint Kwintenskerk.

Ook het bronzen standbeeld van Christine Lalaing trok onze belangstelling. Zij was de echtgenote van Peter van Melun, de stadhouder van Doornik in de 16e eeuw. In afwezigheid van haar echtgenoot voerde zij het bevel over de verdediging van de stad tijdens het Beleg van Doornik tegen de prins van Parma, Alexander Farnese. Als bleek dat een ontzetting niet mogelijk was, mocht ze van Parma de stad verlaten met al haar bezittingen. Daarbij ontving zij zulke daverende toejuichingen, dat het meer leek dat zij overwinnaar was, dan verliezer.

De prachtige Onze-Lieve-Vrouwkathedraal met de vijf klokkentorens vroeg om meer uitleg. Jammer dat hij nu in de steigers staat, maar je kan zien dat dit werelderfgoed is.

Het middagmaal werd ons geserveerd in restaurant " l' Impératrice": een aperitief, stoofvlees met frietjes en als dessert een sorbet met vodka. Dank je wel, kelners, voor de vlotte bediening. Daarna kregen we de kans om met een autotrein door de straten van de stad te rijden en zo naar vele gebouwen te kijken.
Terug in het restaurant kregen we nog sandwiches opgediend. En het stuk cake, dat we in de voormiddag wegens tijdsgebrek gemist hadden, maakte dit avondmaal en de fijne dag tot een gezellig einde.
Vrij vlot reden we terug naar onze respectievelijke afdelingen.
(Irène vdb)

INSCHRIJVEN VOOR HET VORMSEL 2019
Onlangs was er een inschrijvingsavond voor het Vormsel 2019. Op dit moment zijn er 31 kinderen, geboren in 2007, ingeschreven. 7 voor Sint-Pieters-Rode, 11 voor Holsbeek Sint-Maurus en 12 voor Nieuwrode. Voor Kortrijk-Dutsel is er nog maar 1 inschrijving; indien er hier niet een paar bijkomen, dan zal de vormselvoorbereiding in het komende jaar vanzelfsprekend niet in Kortrijk-Dutsel doorgaan en zal de kandidaat aansluiten bij een van de andere parochies.
Begin september gaan we op weg naar het Vormsel en tot dan kan men nog inschrijven. Spreek jongeren die geboren zijn in 2007 – en hun ouders - aan op hun keuze voor het Vormsel!
Inschrijven kan nog bij Godelieve Nys, godelieve.nys@gmail.com.


OPEN KERKENDAGEN
Tijdens het eerste weekend van juni waren er Open Kerkendagen. Ook de kerken uit onze parochiefederatie namen daaraan deel.
In Holsbeek Sint-Maurus kwamen er op zondagnamiddag een veertigtal bezoekers over de vloer, die niet alleen het kerkgebouw konden bezoeken, maar ook foto’s en deskundige uitleg kregen van Jos Libotton over de vernielingen van o.a. de kerk door een vliegende bom op 28 december 1944 en de plaatsing van het Heilig Hartbeeld in 1927.

De kerk van Kortrijk-Dutsel werd op zaterdag en zondag door in het totaal ongeveer 65 à 70 mensen bezocht; de Sint-Lambertuskerk van Nieuwrode kreeg op zondag 22 mensen over de vloer.

In Sint-Pieters-Rode kwamen 37 mensen ’s ochtends luisteren naar het aperitiefconcert door het Spectrumensemble; na de middag kwamen nog 15 à 20 mensen een kijkje nemen in de kerk.

UITZENDINGEN OP RADIO MARIA VANUIT HOLSBEEK
Sinds begin september vorig jaar worden de Missen op dinsdag- en vrijdagmorgen om 9.00 uur in de Sint-Mauruskerk van Holsbeek uitgezonden op Radio Maria Vlaanderen. Heel wat parochianen uit onze federatie luisteren regelmatig. Met een de DAB+-radio is het goed te beluisteren en ook via www.radiomaria.be.
Wie televisie kijkt met een decorder van Telenet kan via kanaal 912 ook luisteren.
Op woensdagmorgen om 8.30 uur bidt Pastoor Penne ook het kerkelijk ochtendgebed voor op Radio Maria.
Voor veel mensen is Radio Maria (met als studio in de kerk van Egenhoven) een grote rijkdom voor hun geloofsleven. Probeer het ook eens.

DURF UW KERKELIJKE UITVAART VASTLEGGEN!
In de afgelopen tijd was er in elk van onze parochies wel eens verontwaardiging omdat mensen van wie bekend was dat ze gelovig en kerkelijk waren geen kerkelijke uitvaart kregen van hun nabestaanden. Dikwijls was het zo dat het een weduwe of weduwnaar was van wie de partner wel een kerkelijke uitvaart had gekregen en nu de laatste van het echtpaar overleed, kreeg deze van de nabestaanden geen kerkelijke uitvaart. Heel dikwijls hoor je dan: “Dat kan toch niet de wens geweest zijn van die overledene”. Heel wat gelovige mensen vragen zich af: ga ik van mijn kinderen of familieleden nog een kerkelijke uitvaart krijgen?
Als u zeker wil zijn dat er na uw overlijden gebeurt wat uw wens is, dan is het gemakkelijk op te lossen. U gaat naar het gemeentehuis en u laat gewoon vastleggen dat u een kerkelijke uitvaart wil, of u begraven of gecremeerd wilt worden en op welke begraafplaats u wilt begraven of bijgezet worden. Wanneer u het daar vastlegt, dan zal er gebeuren wat u het wilt. Leg uw wensen daarrond duidelijk vast, ook al vermoedt u dat uw familieleden het wel weten en zullen doen. Heel wat mensen zijn in de afgelopen tijd al naar het gemeentehuis gegaan en hebben dat gedaan. Er zijn geen kosten aan verbonden en het stelt mensen gerust.
Gewoon doen!

NOVEENKAARSEN
Veel mensen branden graag een noveenkaars, een kaars die negen dagen brandt. Vanaf Lichtmis zullen er in onze kerken overal noveenkaarsen voorzien worden. Voor elke parochie is er een eigen noveenkaars gemaakt:
 Voor Holsbeek Sint-Maurus met een afbeelding van Onze Lieve Vrouw van Holsbeek, zoals ze ook in het gemeentewapen staat;
 voor Kortrijk-Dutsel met de afbeelding van “ons” beeld van de heilige Catharina;
 voor Sint-Pieters-Rode met de afbeelding van het Mariabeeld uit de kerk en van “ons” beeld van de heilige Wivina;
 voor Nieuwrode met de afbeelding van het beeld van de heilige Lambertus dat vooraan in de kerk staat.
Tijdens de vieringen van 3 en 4 februari zullen we de kaarsen voorstellen en vanaf dan zijn ze ook beschikbaar, aan 3,50 euro per stuk. Misschien ook mooi om eens weg te geven, zo een kaars met de afbeelding van iets uit het eigen dorp.

DOOPSEL
Op zondag 1 oktober doopte diaken Achilles Sente zijn achtste achterkleinkind Nina Van Bael. Zij is de schattige dochter van Simon Van Bael en Livia Alen en de kleine zus van Sofia. Zij wonen in de Langestraat. Peter en meter zijn Tim Van Bael en Sarah Ronse.
Op zondag 29 oktober werd in onze Sint-Pieterskerk door Pastoor Penne gedoopt: Fee Paenhuys, dochter van Freek Paenhuys en Ilse Pauwels;zij wonen in het Kerkebos (Nieuwrode). Peter en meter zijn Wim Pauwels en Mathilde Abts.
Gods Zegen voor dit gezin.

GOUDEN SINT-ROMBOUTSKRUIS VOOR MARCEL ROBIJNS
Op zaterdagavond 9 juni werd in de Sint-Pieterskerk van Sint-Pieters-Rode het Gouden Sint-Romboutskruis opgespeld aan Marcel Robijns, echtgenoot van Hilda Heroes. In naam van Kardinaal De Kesel mocht Pastoor Penne dit doen tijdens de Eucharistieviering die voorafging aan de jaarlijkse vrijwilligersavond. Kardinaal De Kesel verleende aan Marcel deze hoge kerkelijke onderscheiding vanwege zijn jarenlange inzet voor de kerkgemeenschap. Marcel is sinds 1984 lid van de kerkfabriek van Sint-Pieters-Rode. De Kerkgemeenschap blijft ook in de toekomst rekenen op zijn inzet.

KERKELIJK HUWELIJK
Op zaterdag 26 mei hebben Raf Smets en Liesbeth Vermeiren in onze Sint-Pieterskerk elkaar in het kerkelijk huwelijk een ja-woord gegeven. Getuigen waren Kurt Smets en Hilde Vermeiren. Liesbeth en Raf wonen samen met hun dochtertjes Lien en Nele in de Schubbeekstraat.
Gods Zegen voor hun toekomst.

ZOMERSE FIETSTOCHTEN
De eerste Zomerse fietstocht van de Landelijke Gilde van dit jaar komt er aan op maandag 2 juli. Vertrek om 19.00 uur aan de kerk, voor een zo goed als vlakke rit van ongeveer 25 km, via Houwaart, Wezemaal, Holsbeek en Kortrijk-Dutsel. Halverwege is er een drankstop.
De tweede Zomerse fietstocht heeft op maandag 6 augustus plaats, dan is het vertrek aan de Wereldvredesvlam in de Langestraat.
Iedereen – ook niet-leden – mogen mee!

OKRA 55+ - trefpunt Sint-Pieters-Rode
Op de woensdagen 4 en 18 juli: fietstocht van ongeveer 45 km; het tempo wordt aangepast aan de deelnemers. Vertrek om 13:00 uur aan de kerk. Een drankstop is voorzien. Bij regen wordt de fietstocht afgelast.
Inlichtingen: Gilbert Janssens - tel: 0497 389 813

Op dinsdag 17 juli: ledenvergadering in het Kloosterhof om 12:30 uur. Eerst is er een maaltijd en nadien tijd om te ontspannen.

Okra is een beweging van 55+ - ers, gepensioneerden of mensen in dezelfde levensfase. Wij organiseren activiteiten voor iedereen. Deze zijn even verscheiden als er ouderen zijn. Wie zich aangesproken voelt, kan gerust even langskomen en zich vergewissen van de verschillende mogelijkheden.
Inlichtingen: Marleen Van Bael (tel: 016 622921 - marleenvanbael@hotmail.com of bij een van de bestuursleden.DAGUITSTAP NAAR POSTEL
Op zaterdag 7 juli gaan de Landelijke Gilden van het gewest Aarschot op daguitstap, deze keer naar Postel en omgeving. Ze vertrekken met de bus om 07.45 uur aan de Stadsfeestzaal van Aarschot op parking Demervallei.
In de voormiddag bezoeken ze een akkerbouwbedrijf gespecialiseerd in graszoden, aardappelen, groenten en ... 140 ha gazon.
Na het middagmaal volgt er een rondrit met een streekgids door de omgeving en een bezoek aan een palingkwekerij.
De deelnameprijs is 60,00 euro voor leden van Landelijke Gilden; 65,00 euro voor niet-leden. Kinderen jonger dan 12 jaar betalen 40,00 euro.
In dit bedrag is begrepen: drie maaltijden onderweg, inkom en gidsen, bus en fooi chauffeur. Dranken en persoonlijke uitgaven niet inbegrepen.
Inschrijven kan door storting op BE89 7340 2262 8085 van Landelijke Gilden gewest Aarschot, met vermelding: 'Gewestuitstap 07/07/2018 - aantal personen'.
De inschrijvingen worden ten laatste op maandag 2 juli afgesloten op basis van de stortingen. Enkel de 49 eerste ingeschrevenen kunnen mee.
Meer info bij de gewestvoorzitter: paul.greveraars@telenet.be – 016 622 642.

ZOMERSE FIETSTOCHTEN
De tweede Zomerse fietstocht van Landelijke Gilde Sint-Pieters-Rode van dit jaar heeft op maandag 6 augustus plaats, met vertrek om 19.00 uur aan de Wereldvredesvlam in de Langestraat.
Iedereen – ook niet-leden – mogen mee!

OKRA 55+ - trefpunt Sint-Pieters-Rode
Op de woensdagen 1 en 15 augustus: fietstocht van ongeveer 45 km. Het tempo wordt aangepast aan de deelnemers. Vertrek om 13:00 uur aan de kerk van Sint-Pieters-Rode. Een drankstop is voorzien. Bij regen wordt de fietstocht afgelast. Inlichtingen: Gilbert Janssens - tel: 0497 389 813

Op dinsdag 21 augustus: ledenvergadering om 12.30 uur in het Kloosterhof. Eerst is er een maaltijd en nadien tijd om te ontspannen.

Okra is een beweging van 55+ - ers, gepensioneerden of mensen in dezelfde levensfase. Wij organiseren activiteiten voor iedereen. Deze zijn even verscheiden als er ouderen zijn. Wie zich aangesproken voelt, kan gerust even langskomen en zich vergewissen van de verschillende mogelijkheden.
Inlichtingen: Marleen Van Bael (tel: 016 622921 - marleenvanbael@hotmail.com of bij een van de bestuursleden.