Home
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 316299 .

Nieuws > Parochienieuws Sint-Pieters-Rode

SINT-PIETERS-RODE

Pastoor Penne zal elke dag de Heilige Mis privé opdragen.

woensdag 3 juni
Gedachtenis van de heilige Carolus Lwanga en gezellen, martelaren van Oeganda
H. Mis voor de overledenen van de familie De Bruycker

donderdag 4 juni
H. Mis voor Julia en Sonja Bosmans, voor de familie Gybels-Valkenborgs, Staf en Livinus Gybels

Vrijdag 5 juni
Gedachtenis van de heilige Bonifatius, bisschop en martelaar
H. Mis voor Jan De Herdt, Celine Vlaeymans en zoon Staf De Herdt

Zaterdag 6 juni
H. Mis voor overledenen

zondag 7 juni– Hoogfeest Heilige Drie-eenheid
H. Mis voor overledenen

Misintenties die eerder aangekondigd waren voor tijdstippen waarop er geen eucharistievieringen zijn, zullen op een latere datum opnieuw ingeschreven worden.


SINT-PIETERS-RODE

zaterdag 13 juni
17.30 u: Eucharistieviering
Intentie:
1e jaargetijde Georges Truyens
Lector: Godelieve Nys

maandag 15 juni
19.00 u: Eucharistieviering
H. Mis voor Steven, Andreas, Johan en Sarah


OPNIEUW PUBLIEKE VIERINGEN MOGELIJK?
De Belgische bisschoppen hebben een draaiboek uitgewerkt om – zodra de Nationale Veiligheidsraad hiervoor groen licht geeft – publieke liturgische vieringen in onze kerken te kunnen hervatten. Dit zal gepaard gaan met de nodige veiligheidsmaatregelen; het is duidelijk dat we nog niet meteen kunnen terugkeren naar de situatie van voor de coronacrisis.
Op het ogenblik dat dit parochieblad samengesteld werd, was nog niet met zekerheid geweten wanneer we opnieuw in onze kerken kunnen samen komen, maar de kans is groot dat dit opnieuw vanaf het weekend van 13 en 14 juni zal kunnen, ook in de kerken van onze parochiefederatie.

Om dit mogelijk te maken hebben de kerkraden, de federatieploeg en de parochieploegen de nodige maatregelen uitgewerkt. Het algemene uitgangspunt daarbij is dat de gezondheid en de veiligheid van iedereen die naar de kerk komt, voorop staat. De belangrijkste maatregelen waaraan kerkgangers zich dienen te houden, sommen we hieronder op; het volledige draaiboek van de Belgische bisschoppen is te raadplegen op www.kerknet.be; doorklikken naar ‘Samen kunnen we het coronavirus overwinnen’. Surf regelmatig eens naar deze website: zo blijft u op de hoogte van de meest recente informatie.

1. Bij het binnen- en buitengaan van de kerk wordt het gebruik van een mondmasker sterk aanbevolen. Blijf buiten de kerk en in het portaal op veilige afstand van de andere kerkgangers.

2. Aan de ingang van de kerk zullen onthaalmedewerkers van de parochie de nodige richtlijnen geven. Bij het binnenkomen van de kerk dient u de handen te ontsmetten; daarvoor is de nodige handgel beschikbaar.

3. In de kerk is de richting aangegeven waarin u zich naar uw plaats dient te begeven. Neem op zo’n manier in de kerk plaats dat eerst de plaatsen het verst van de ingang worden ingenomen. Gelovigen die onder hetzelfde dak wonen, kunnen naast elkaar zitten; anderen dienen telkens 1,5 meter (de afstand van drie stoelen) vrij te laten.

4. Tijdens de viering is tot nader order het gebruik van zangboeken niet toegelaten. Er zal voorlopig ook nog geen koorzang mogelijk zijn. Bij het Onze Vader en/of de Vredewens worden geen handen, kussen of andere aanrakingen gegeven tussen mensen die niet onder één dak wonen. Er worden geen collectes gehouden; de mogelijkheid om een bijdrage te deponeren wordt achter in de kerk voorzien.

5. De uitreiking van de communie
De celebrant kan uitnodigen tot een geestelijke communie of tot individuele communie-uitreiking. Hierbij zegt hij één keer ‘Het Lichaam van Christus’ en wie te communie gaat antwoordt binnensmonds ‘Amen’.
Ook bij de communie-uitreiking geldt eenrichtingsverkeer van en naar uw zitplaats en de veilige afstand van 1,50 meter; volg hierbij de instructies die ter plaatse gegeven worden, ook voor het ontsmetten van de handen.
De uitreiker en de communicant houden ruim afstand door de armen ver uit te strekken. De uitreiker laat de hostie eerbiedig vallen in de uitgestrekte hand van de communicant, zonder de hand aan te raken. De communie-uitreiking op de tong is niet toegelaten.

6. Na de viering verlaten de gelovigen de kerk, waarbij wie het dichtst bij de uitgang zit, eerst vertrekt. Ook daarbij geldt opnieuw eenrichtingsverkeer, op aangeven van de onthaalmedewerkers van de parochie. In en buiten het kerkgebouw worden best samenscholingen vermeden; ook daar blijft de 1,50 meter afstandsregel gelden.

Belangrijk!
We verwachten dat er maximum één persoon per 10 m² in de kerk wordt toegelaten. Dit betekent dat we per kerk deze maximumcapaciteit hebben vastgesteld:
• 35 gelovigen in de kerk van Nieuwrode;
• 35 gelovigen in de kerk van Sint-Pieters-Rode;
• 30 gelovigen in de kerk van Kortrijk-Dutsel;
• 45 gelovigen in de kerk van Holsbeek Sint-Maurus.
D.w.z. dat de kans bestaat dat – als de maximumcapaciteit bereikt is – u het kerkgebouw niet meer binnen mag. Om dit te vermijden zullen we voorlopig maar één intentie per viering voorzien.

Wij excuseren ons voor de mogelijke ongemakken en hopen dat u begrip voor deze maatregelen kunt opbrengen, zodat we u spoedig opnieuw in onze kerken mogen verwelkomen. Als we ons van in het begin aan de voorschriften houden, dan kunnen we ze wellicht spoedig versoepelen.
Dank voor uw medewerking!
De federatieploeg

JUNI – MAAND VAN HET HEILIG HART
De maand juni is toegewijd aan het Heilig Hart van Jezus. In al onze kerken krijgt het beeld van het Heilig Hart een bijzondere plaats. Misschien ook iets om in uw huis te doen: als u nog een beeltenis hebt van het Heilig Hart, geef het dan een ereplaats; dat hebben onze voorouders ook altijd gedaan.

AUTOZEGENING
Op zaterdag 20 juni zal er aan de kerk van Kortrijk-Dutsel van 15.00 uur tot 16.00 uur gelegenheid zijn om je auto of ander voertuig te laten zegenen. Zelfs als we dit jaar niet (ver) op vakantie kunnen gaan, blijft het een mooi gebruik om de auto te laten zegenen. Van harte welkom!

UITVAARTEN
Kerkelijke uitvaarten blijven mogelijk in deze tijd, met een beperkt aantal mensen die op voldoende afstand van elkaar blijven. Ook is het mogelijk dat de pastoor naar een begraafplaats, crematorium of funerarium komt voor de afscheidsgebeden, ook in beperkte kring. Zolang de coronamaatregelen duren wordt er ook geen vergoeding meer gevraagd voor de diensten rond de uitvaarten.

NIEUWE DATA VOOR VORMSEL EN EERSTE COMMUNIE 2020
Door de overheidsmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus een halt toe te roepen zijn de vieringen van het vormsel en de eerste communie uitgesteld. Er zijn nu nieuwe data vastgesteld.
In onze Federatie Holsbeek zullen de vormselvieringen plaats hebben op zaterdag 26 september, om 13.00 uur voor de vormelingen van Nieuwrode, Sint-Pieters-Rode en Kortrijk-Dutsel in de kerk van Sint-Pieters-Rode en om 15.30 uur voor de vormelingen van Holsbeek Sint-Maurus en Holsbeek-Plein in de Sint-Mauruskerk. Beide vieringen zullen voorgegaan worden door de vormheer, Kanunnik Steven Wielandts, vicaris voor het godgewijde leven in het aartsbisdom Mechelen-Brussel.
De vieringen voor de Eerste Communie zijn in onze Federatie Holsbeek gepland:
 op zaterdag 3 oktober om 11.30 uur voor de eerste communicanten van Holsbeek Sint-Maurus in de Sint-Mauruskerk;
 op zaterdag 10 oktober om 13.30 uur voor de eerste communicanten van Sint-Pieters-Rode en Kortrijk-Dutsel in de kerk van Kortrijk-Dutsel;
 op zondag 11 oktober om 10.30 uur voor de eerste communicanten van Nieuwrode in de Sint-Lambertuskerk.

MARIABEELDEN VOOR AAN DE GEVEL
Er zijn nog steeds enkele gietstenen Mariabeelden beschikbaar om buiten aan de gevel te hangen. In onze parochies zijn er al ruim 25 beelden verspreid. Ze kosten nog altijd 15 euro. Wie er een wenst, neemt best contact op met de pastoor.

UITZENDINGEN OP RADIO MARIA VANUIT HOLSBEEK
Sinds begin september 2017 worden de Missen op dinsdag- en vrijdagmorgen om 9.00 uur in de Sint-Mauruskerk van Holsbeek uitgezonden op Radio Maria Vlaanderen. Heel wat parochianen uit onze federatie luisteren regelmatig. Met een de DAB+-radio is het goed te beluisteren en ook via www.radiomaria.be.
Wie televisie kijkt met een decorder van Telenet kan via kanaal 912 ook luisteren.
Op woensdagmorgen om 8.30 uur bidt Pastoor Penne ook het kerkelijk ochtendgebed voor op Radio Maria.
Voor veel mensen is Radio Maria (met als studio in de kerk van Egenhoven) een grote rijkdom voor hun geloofsleven. Probeer het ook eens.

DURF UW KERKELIJKE UITVAART VASTLEGGEN!
In de afgelopen tijd was er in elk van onze parochies wel eens verontwaardiging omdat mensen van wie bekend was dat ze gelovig en kerkelijk waren geen kerkelijke uitvaart kregen van hun nabestaanden. Dikwijls was het zo dat het een weduwe of weduwnaar was van wie de partner wel een kerkelijke uitvaart had gekregen en nu de laatste van het echtpaar overleed, kreeg deze van de nabestaanden geen kerkelijke uitvaart. Heel dikwijls hoor je dan: “Dat kan toch niet de wens geweest zijn van die overledene”. Heel wat gelovige mensen vragen zich af: ga ik van mijn kinderen of familieleden nog een kerkelijke uitvaart krijgen?
Als u zeker wil zijn dat er na uw overlijden gebeurt wat uw wens is, dan is het gemakkelijk op te lossen. U gaat naar het gemeentehuis en u laat gewoon vastleggen dat u een kerkelijke uitvaart wil, of u begraven of gecremeerd wilt worden en op welke begraafplaats u wilt begraven of bijgezet worden. Wanneer u het daar vastlegt, dan zal er gebeuren wat u het wilt. Leg uw wensen daarrond duidelijk vast, ook al vermoedt u dat uw familieleden het wel weten en zullen doen. Heel wat mensen zijn in de afgelopen tijd al naar het gemeentehuis gegaan en hebben dat gedaan. Er zijn geen kosten aan verbonden en het stelt mensen gerust.
Gewoon doen!

DOOPSEL
Op zondag 10 maart 2019 werd in onze Sint-Pieterskerk Liesa Rochtus door Pastoor Penne gedoopt. Zij is de dochter van Kevin Rochtus en Gina Verrijt uit de Gravenstraat. Meters zijn Gitte Verrijt en Peggy Macquoy.
Op zondag 5 mei werd Vic Costrop in onze Sint-Pieterskerk door Pastoor Penne gedoopt. Vic is de zoon van Stefaan Costrop en Sylvie Socquet uit Kessel-Lo. Peter en meter zijn Marc Costrop en Stephanie Socquet.
Op zondag 30 juni werd in onze Sint-Pieterskerk Simon Willems-Carbone door Pastoor Penne gedoopt. Simon is de zoon van Christophe Willems en Florencia Carbone uit de Gravenstraat. Peter en meter zijn Colin van Utrecht en Josefina Carbone.
Op zaterdag 7 september werd Bas Busschodts in onze Sint-Pieterskerk door Pastoor Penne gedoopt. Bas is de zoon van Bjorn Busschodts en Evelien Pierlet van de Houwaartsebaan. Meters zijn Josiane Clerckx en Sofie Elsen.
Op zaterdag 11 januari 2020 werd Mare Smets in onze Sint-Pieterskerk gedoopt. Ze is de derde dochter van Raf Smets en Liesbeth Vermeiren uit de Schubbeekstraat. Peter en meter zijn Jef Smets en Hilde Vermeiren.
Gods Zegen voor dit gezin.

KERKELIJK HUWELIJK
Op zaterdag 28 september 2019 hebben Laurent Calus en Elke Moors uit Sint-Joris-Winge in onze Sint-Pieterskerk elkaar het ja-woord gegeven in het Sacrament van het Huwelijk. Getuigen waren Yves Calus en Ine Moors.
Gods Zegen voor hun toekomst.

OPEN KERK
Al enige tijd staat de kerkdeur van Sint-Pieters-Rode overdag open en is er gelegenheid om te bidden, een kaarsje aan te steken, stil te worden in de portaalruimte van de kerk. Door recent in de tussendeur aangebrachte raampjes is vanuit het portaal ook de kerkruimte zelf te bekijken.
Weet je welkom!

HET ANGELUS
In Sint-Pieters-Rode keken enkele dorpsbewoners een tijdje geleden verwonderd op, toen ze plots wat meer klokkengelui hoorden dan anders. Tot op Facebook toe werden er vragen over gesteld.
Wat was er aan de hand?
Om in deze vreemde tijden te laten horen dat de kerk er nog steeds is, werd het klokkenbesturingssysteem aangepast zodat Het Angelus niet alleen op het middaguur maar ook ’s morgens en ’s avonds te horen zou zijn. Ook in de andere parochies van onze federatie, is Het Angelus te horen, meestal ’s middags om 12.00 uur.
Maar wat is Het Angelus precies?
Het Angelus is een gebed dat vanouds driemaal daags gebeden wordt, oorspronkelijk om zes uur 's morgens, om twaalf uur 's middags en om zes uur 's avonds. De bedoeling is dat de gelovigen dan hun werkzaamheden onderbreken om te bidden; daarom worden de klokken geluid.
De benaming Angelus is afgeleid van de Latijnse beginwoorden van het Angelusgebed: “Angelus Domini nuntiavit Mariae” (“De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt”). Het bestaat in zijn huidige vorm al sinds 1571. Sinds paus Johannes XXIII bestaat het gebruik dat de paus iedere zondag, om 12 uur 's middags, vanuit een raam voorgaat in het angelusgebed.
Over Het Angelus vindt u ook een filmpje op het YouTubekanaal van Pastoor Penne:
https://www.youtube.com/watch?v=avBY62ciJY0.

EEN RUSTIGE ZOMER!
Het zal rustig zijn, deze zomer in Sint-Pieters-Rode: zo goed als alle zomerse activiteiten zijn, door de onzekerheid over wat de komende maanden al of niet gaat kunnen en mogen gebeuren, uitgesteld of geannuleerd.
Geen Rooi Kermis in en om het Kloosterhof op de laatste zondag van juni, geen Poëzie in de Pastorie op de eerste zondag van juli, geen Aarschotse Buitenband eind juli, geen CM-ontbijtwandeling in augustus, zelfs geen Dolle Landbouwdagen in september.
Maar … er is een mogelijk alternatief op komst, om toch enigszins in eigen dorp actief te zijn: enkele Rooise dames werken aan een gratis zoektocht die je vanaf 1 juni te voet of met de fiets in Sint-Pieters-Rode kunt doen.
Meer hierover in een volgend parochieblad!

KEN JE DORP!
Nu deze zomer in Sint-Pieters-Rode zo goed als alle activiteiten uitgesteld of geannuleerd zijn, is er een alternatief, om toch enigszins in eigen dorp actief te zijn. Onder het motto ‘Ken je dorp’ hebben Conny Deroost, Veerle Vercammen en Elfriede Jallo een zoektocht van 17 km in elkaar gestoken, die je per fiets of te voet in Sint-Pieters-Rode kunt doen, vanaf nu tot 1 september, wanneer en met wie je wil, rekening houdend met de coronavoorschriften, en respect voor de natuur. De tocht gaat langs bos- en veldwegen en kan soms wat hobbelig zijn.
Gratis deelnameformulieren kun je bekomen na een telefoontje, een sms of een mailtje naar Conny. Het antwoordformulier kan je posten of mailen, ook naar Conny, voor 10 september. Er zijn 10 prijzen te winnen; de winnaars worden persoonlijk verwittigd.
Niet onbelangrijk: de inrichters zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.
Contact: conny.deroost@skynet.be - 0479 38 39 44.

GOED NIEUWS I.V.M. DE SAMANATOMBOLA
De jaarlijkse Samanatombola, waarvan de trekking uitgesteld is i.v.m. het coronavirus, heeft het nieuwe datum. De trekking zal nu plaats hebben op vrijdag 23 oktober 2020. De reeds bestelde tombolaboekjes zullen tijdig verdeeld worden.
Het is trouwens nog steeds mogelijk lotjes te bestellen. Een boekje met 6 loten kost 5,00 euro. Stort dat bedrag (of een veelvoud ervan) op rekeningnr. BE04 7340 1641 4631 van Samana Sint-Pieters-Rode, met vermelding van uw naam en adres.
Zo steunt u de plaatselijke werking van Samana.
Met de tombola valt er heel wat te winnen, zoals aankoopcheques voor een totale waarde van 500.000 euro. De hoofdprijs is een Audi A4.