Home
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 281593 .

Nieuws > Parochienieuws Sint-Pieters-Rode

SINT-PIETERS-RODE

zaterdag 17 november
17.30 u: Eucharistieviering
Intenties:
Jgt. Theofiel Duerinckx
Jgt. Frederik Vandermotte en Blondina Vandenbergh
Lector: Hugo Wets
Misdienaar: Jan De Bent
Vormelingen: Artan en Egon Helewaut

zondag 18 november
14.00 u: Heilig Doopsel
van Rosalie Cortoos

maandag 19 november
19.00 u: Eucharistieviering
H. Mis ter ere van de Heilige Wivina voor een bijzondere intentie
Na de Mis: Eucharistische Aanbidding tot 20.00 u.

zaterdag 24 november
14.00 u: Heilig Doopsel
van June Tuyteleers

17.30 u: Eucharistieviering
Intenties:
Jgt. Albert De Bent
Jgt. Angela De Weerdt
Straatviering voor de levende en overleden bewoners van Broekem, Cleerbeek, Dries, Lindekensstraat, Waterstraat en Schubbeekstraat
Lector: Paul Greveraars
Misdienaar: Tom De Bent
Vormelingen: Jasper Desplentere en Pauline Van Hove

maandag 26 november
19.00 u: Eucharistieviering
Gedachtenis van de H. Johannes Berchmans
H. Mis ter ere van de Heilige Wivina voor een bijzondere intentie

VERANDERINGEN IN HET MISROOSTER DIT WEEKEND
Op zaterdag 24 november vieren we het patroonsfeest van Kortrijk-Dutsel, het feest van de Heilige Catharina. Om 19.00 uur is er in de kerk van Kortrijk-Dutsel een Heilige Mis. In die viering mogen we ook het Gouden Sint-Romboutskruis opspelden aan Maurice Coomans; daarna is er voor alle aanwezigen ook een receptie. Vanwege de Catharinaviering is er om 19.00 uur geen Mis in de Sint-Mauruskerk van Holsbeek.
Op zondag 25 november is er om 9.00 uur geen Mis in de kerk van Kortrijk-Dutsel. Om 10.30 uur is er wel de viering van Christus Koning in de kerk van Nieuwrode en eveneens om 10.30 uur vieren we met de Chiro van Holsbeek het Hoogfeest van Christus Koning in de Sint-Mauruskerk van Holsbeek.


SINT-HUBERTUSBROOD

Brood.
Het is iets van elke dag. Heel gewoon.
Graankorrels tot bloem vermalen, gemengd met water en gist en een snuifje zout,
gekneed tot deeg en gebakken in de oven.
Brood.
Zo gewoon en toch zo belangrijk in ons leven!

Tijdens het weekend van 3 en 4 november vierden we in onze parochiekerken het feest van de heilige Hubertus. Vele gelovigen brachten brood mee; voor wie er geen bij had, was er ook voorzien. Pastoor Penne zegende dit brood en sprak er een gebed over uit.
Het zegenen van het ‘Hubertusbrood’ is een oud gebruik. Omdat Sint-Hubertus eens een man van hondsdolheid genas, wordt hij tegen deze ziekte aanroepen en wordt geadviseerd het gezegende brood aan mens en dier te geven.

VIERINGEN HEILIGE MARTINUS MET ONZE COMMUNICANTEN
In het weekend van 17 en 18 november zijn er gezinsvieringen in het teken van de heilige Martinus. Voor de kinderen die zich voorbereiden op de Eerste Communie is dit de eerste voorbereidende viering op weg naar de Eerste Communie.
De gezinsvieringen zijn op zaterdag 17 november om 19.00 u in de Sint-Mauruskerk van Holsbeek; de kinderen van Sint-Pieters-Rode en Kortrijk-Dutsel vieren samen in de kerk van Kortrijk-Dutsel op zondag 18 november om 9.00 u en er is ook een gezinsviering in de kerk van Nieuwrode op zondag 18 november om 10.30 uur. Iedereen is welkom.

EEN NIEUWE PRIESTER VOOR ONS VICARIAAT
Enkele parochianen waren op zondag 21 oktober in de Mechelse Sint-Romboutskathedraal getuigen van de priesterwijding van Elia Cantaert. De kathedraal was helemaal vol voor deze unieke priesterwijding, de enige voor de 5 Vlaamse bisdommen dit jaar. Elia is 28 jaar, afkomstig uit het Oost-Vlaamse Nieuwerkerken bij Aalst en hij is het derde kind van een gezin van negen. Elia heeft zijn roeping ontdekt in Lourdes, op bedevaart bij Moeder Maria. Hij volgde zijn priesteropleiding in Namen en in Leuven. Zijn laatste stage deed hij in Opwijk. Daar blijft hij ook voorlopig wonen en dienst doen. Hij gaat nog een jaar studeren aan de KU Leuven om zijn masterdiploma in de theologie en de religiewetenschappen te behalen en tevens de specifieke lerarenopleiding Godsdienst te volgen.
Dragen we hem en al onze priesters bijzonder mee in het gebed.

UITZENDINGEN OP RADIO MARIA VANUIT HOLSBEEK
Sinds begin september vorig jaar worden de Missen op dinsdag- en vrijdagmorgen om 9.00 uur in de Sint-Mauruskerk van Holsbeek uitgezonden op Radio Maria Vlaanderen. Heel wat parochianen uit onze federatie luisteren regelmatig. Met een de DAB+-radio is het goed te beluisteren en ook via www.radiomaria.be.
Wie televisie kijkt met een decorder van Telenet kan via kanaal 912 ook luisteren.
Op woensdagmorgen om 8.30 uur bidt Pastoor Penne ook het kerkelijk ochtendgebed voor op Radio Maria.
Voor veel mensen is Radio Maria (met als studio in de kerk van Egenhoven) een grote rijkdom voor hun geloofsleven. Probeer het ook eens.

DURF UW KERKELIJKE UITVAART VASTLEGGEN!
In de afgelopen tijd was er in elk van onze parochies wel eens verontwaardiging omdat mensen van wie bekend was dat ze gelovig en kerkelijk waren geen kerkelijke uitvaart kregen van hun nabestaanden. Dikwijls was het zo dat het een weduwe of weduwnaar was van wie de partner wel een kerkelijke uitvaart had gekregen en nu de laatste van het echtpaar overleed, kreeg deze van de nabestaanden geen kerkelijke uitvaart. Heel dikwijls hoor je dan: “Dat kan toch niet de wens geweest zijn van die overledene”. Heel wat gelovige mensen vragen zich af: ga ik van mijn kinderen of familieleden nog een kerkelijke uitvaart krijgen?
Als u zeker wil zijn dat er na uw overlijden gebeurt wat uw wens is, dan is het gemakkelijk op te lossen. U gaat naar het gemeentehuis en u laat gewoon vastleggen dat u een kerkelijke uitvaart wil, of u begraven of gecremeerd wilt worden en op welke begraafplaats u wilt begraven of bijgezet worden. Wanneer u het daar vastlegt, dan zal er gebeuren wat u het wilt. Leg uw wensen daarrond duidelijk vast, ook al vermoedt u dat uw familieleden het wel weten en zullen doen. Heel wat mensen zijn in de afgelopen tijd al naar het gemeentehuis gegaan en hebben dat gedaan. Er zijn geen kosten aan verbonden en het stelt mensen gerust.
Gewoon doen!

NOVEENKAARSEN
Veel mensen branden graag een noveenkaars, een kaars die negen dagen brandt. Vanaf Lichtmis zullen er in onze kerken overal noveenkaarsen voorzien worden. Voor elke parochie is er een eigen noveenkaars gemaakt:
 Voor Holsbeek Sint-Maurus met een afbeelding van Onze Lieve Vrouw van Holsbeek, zoals ze ook in het gemeentewapen staat;
 voor Kortrijk-Dutsel met de afbeelding van “ons” beeld van de heilige Catharina;
 voor Sint-Pieters-Rode met de afbeelding van het Mariabeeld uit de kerk en van “ons” beeld van de heilige Wivina;
 voor Nieuwrode met de afbeelding van het beeld van de heilige Lambertus dat vooraan in de kerk staat.
Tijdens de vieringen van 3 en 4 februari zullen we de kaarsen voorstellen en vanaf dan zijn ze ook beschikbaar, aan 3,50 euro per stuk. Misschien ook mooi om eens weg te geven, zo een kaars met de afbeelding van iets uit het eigen dorp.

DOOPSEL
Op zondag 1 oktober doopte diaken Achilles Sente zijn achtste achterkleinkind Nina Van Bael. Zij is de schattige dochter van Simon Van Bael en Livia Alen en de kleine zus van Sofia. Zij wonen in de Langestraat. Peter en meter zijn Tim Van Bael en Sarah Ronse.
Op zondag 29 oktober werd in onze Sint-Pieterskerk door Pastoor Penne gedoopt: Fee Paenhuys, dochter van Freek Paenhuys en Ilse Pauwels;zij wonen in het Kerkebos (Nieuwrode). Peter en meter zijn Wim Pauwels en Mathilde Abts.
Op zondag 12 augustus werd Wannes Merckx in onze Sint-Pieterskerk door Pastoor Penne gedoopt. Wannes is de zoon van Jacob Merckx en Lies Delobel; zij wonen op de Houwaartsebaan. Peter en meter zijn Neal Harding en Gerda Ghoos.
Gods Zegen voor dit gezin.

KERKELIJK HUWELIJK
Op zaterdag 26 mei hebben Raf Smets en Liesbeth Vermeiren in onze Sint-Pieterskerk elkaar in het kerkelijk huwelijk een ja-woord gegeven. Getuigen waren Kurt Smets en Hilde Vermeiren. Liesbeth en Raf wonen samen met hun dochtertjes Lien en Nele in de Schubbeekstraat.
Gods Zegen voor hun toekomst.

OKRA 55+ - trefpunt Sint-Pieters-Rode
Promotie: vier maanden gratis lidmaatschap!
Wie in september, oktober, november of december 2018 aansluit bij Okra Sint-Pieters-Rode door betaling van het lidmaatschap is meteen lid tot eind 2019.
Inlichtingen: Marleen Van Bael - tel: 016 622 921 - marleenvanbael@hotmail.com
of bij een van de bestuursleden.

NAAMOPGAVE
Op zaterdag 20 oktober was er in onze kerk de naamopgave van de vormelingen van Sint-Pieters-Rode en Kortrijk-Dutsel. Zo zetten ze een volgende stap op weg naar hun Vormsel.

KOORREPETITIES
De repetities van het Sint-Ceciliakoor van Sint-Pieters-Rode zullen vanaf maandag 12 november gedurende 6 weken op maandag plaatshebben i.p.v. op dinsdag. Deze repetities beginnen dan telkens aansluitend op de eucharistieviering van 19.00 uur.

OKRA 55+ - Trefpunt Sint-Pieters-Rode
Op de woensdagen 7 en 21 november: fietstocht van ongeveer 45 km. Het tempo wordt aangepast aan de deelnemers. Vertrek om 13:00 uur stipt aan de kerk van Sint-Pieters-Rode. Een drankstop is voorzien. Bij regen wordt de fietstocht afgelast.
Inlichtingen: Gilbert Janssens - tel: 0497 389 813.
Op dinsdag 20 november: ledenvergadering om12.30 uur in het Kloosterhof. Eerst is er een maaltijd en nadien tijd om te ontspannen. Het is dan ook seniorenweek en dan is het Open Deur voor iedere 55+-er.
Trouwens, een nieuw lid dat aansluit in november of december 2018 is meteen lid tot eind 2019.
Inlichtingen: Marleen Van Bael - tel: 016 622921 of marleenvanbael@hotmail.com.

KUNSTVOORWERPEN UIT BETHLEHEM
Op zaterdag 17 november zal in de Sint-Pieterskerk in Sint-Pieters-Rode een stand staan met kunstartikelen uit Bethlehem (Palestina).
Deze kunstvoorwerpen uit olijfhout werden met de hand gemaakt door meerdere christelijke families, verenigd in ‘Grotto Olive Wood Arts’, en worden op die stand voor en na de viering van zaterdag 17.30 uur aan een schappelijke prijs aangeboden.
Er zijn beelden over de geboorte, het leven, het lijden en de dood van Jezus, taferelen uit het evangelie, beelden van Maria en andere heiligen en van engelen, religieuze en enkele niet-religieuze voorwerpen. Zo zijn er mooie kerststallen en kruisen en paternosters uit het Heilig Land bij. Echt een prachtige stand met waardevolle artikelen.
In de stand zal Rami Salsaa staan. Hij is een christelijke Palestijn, die in België gestudeerd heeft, hier woont en de Belgische nationaliteit verkregen heeft. Zijn familieleden zijn ook makers van die kunstvoorwerpen in olijfhout.
Weet dat door iets te kopen u niet enkel aan uzelf iets waardevols bezorgt, maar ook aan christelijke Palestijnse families die van dit handwerk moeten leven, in zeer moeilijke omstandigheden.
Ga zeker eens kijken. Het is echt de moeite waard!
Oprechte dank bij voorbaat.

OKRA 55+ - Trefpunt Sint-Pieters-Rode
Op dinsdag 20 november: ledenvergadering om12.30 uur in het Kloosterhof. Eerst is er een maaltijd en nadien tijd om te ontspannen. Het is dan ook seniorenweek en dan is het Open Deur voor iedere 55+-er.
Trouwens, een nieuw lid dat aansluit in november of december 2018 is meteen lid tot eind 2019.
Inlichtingen: Marleen Van Bael - tel: 016 622921 of marleenvanbael@hotmail.com.

Op woensdag 21 november: fietstocht van ongeveer 45 km. Het tempo wordt aangepast aan de deelnemers. Vertrek om 13:00 uur stipt aan de kerk van Sint-Pieters-Rode. Een drankstop is voorzien. Bij regen wordt de fietstocht afgelast.
Inlichtingen: Gilbert Janssens - tel: 0497 389 813.

11 NOVEMBER – HERDENKING
Zoals in de andere parochies had ook in Sint-Pieters-Rode een herdenking van de Wapenstilstand van 100 jaar geleden plaats. Bijzonder elk jaar opnieuw is toch wel de aandacht die er ook naar de Poolse slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog gaat. Op het kerkhof liggen immers vijf Poolse militairen begraven, die in 1943 boven het grondgebied van het dorp neergeschoten zijn.
De eucharistieviering in de kerk en de bloemenhulde aan de Belgische en Poolse graven wordt dan ook telkens bijgewoond door een delegatie van burgerlijke en militaire Poolse overheden en door Polen die in ons land wonen. Voor de tweede keer op rij was er ook een flinke delegatie van een Poolse scoutsgroep, die één van de Poolse gesneuvelden als ‘held’ in de naam van haar groep draagt.
Na de middag namen zij in Heverlee ook nog deel aan een Poolse eucharistieviering, n.a.v. hun Nationale Feestdag, die ook op 11 november gehouden wordt.

OKRA 55+ - Trefpunt Sint-Pieters-Rode
Op woensdag 21 november: fietstocht van ongeveer 45 km. Het tempo wordt aangepast aan de deelnemers. Vertrek om 13:00 uur stipt aan de kerk van Sint-Pieters-Rode. Een drankstop is voorzien. Bij regen wordt de fietstocht afgelast.
Inlichtingen: Gilbert Janssens - tel: 0497 389 813.

STRAATVIERING
Voor de eucharistieviering van volgende zaterdag 24 november zijn de bewoners van Broekem, Cleerbeek, Dries, Lindekensstraat, Waterstraat en Schubbeekstraat speciaal uitgenodigd. Na de viering is er achteraan in de kerk een kort ontmoetingsmoment bij een drankje.

PAROCHIEPLOEG
De parochieploeg van Sint-Pieters-Rode komt samen op maandag 26 november om 20.00 uur in het Kloosterhof. Wie hierbij wil aansluiten en zo wil bijdragen aan het kerkelijke leven van onze parochie is van harte welkom.

KVLV – BAKLES
Op woensdag 28 november gaat KVLV – Sint-Pieters-Rode op verplaatsing om te leren bakken. Vertrek om 13.00 uur aan de kerk om naar Werchter te rijden waar brood, tarteletjes en pizza zullen gebakken worden.
Deelnameprijs: 25,00 € per persoon. Er kunnen maximum 15 personen mee; daarom zo vlug mogelijk inschrijven bij Conny Deroost (0479 38 39 44).
Volgende activiteit: Bloemschikken voor Kerstmis op maandag 10 december!