Home
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 323678 .

Nieuws > Parochienieuws Sint-Pieters-Rode

SINT-PIETERS-RODE

zaterdag 10 oktober
13.30 u: Eerste Communieviering
voor de Eerstecommunicanten van Sint-Pieters-Rode en Kortrijk-Dutsel
Viering alleen toegankelijk voor de eerstecommunicanten en hun familie

zaterdag 10 oktober
17.30 u: Eucharistieviering
Intenties:
1e jaargetijde Louis Peeters
Robert Deridder (30e)
Misdienaars: Berta Kaluz en/of Eduardo Verissimo
Lector: Hugo Wets

maandag 12 oktober
18.40 u: Rozenhoedje
19.00 u: Eucharistieviering
H. Mis voor een goede gezondheid van een tweelingbroer en voor overleden familieleden

zaterdag 17 oktober
17.30 u: Eucharistieviering
Intentie:
Louisa Wolfs (zielenschaal)
Misdienaars: Berta Kaluz en/of Eduardo Verissimo
Lector: Paul Greveraars

maandag 19 oktober
18.40 u: Rozenhoedje
19.00 u: Eucharistieviering
Gedachtenis van de HH. Johannes de Brébeuf en Isaac Jogues, priesters, en gezellen, martelaren.
H. Mis ter ere van het Heilig Hart van Jezus voor een bijzondere intentieVORMSELVIERINGEN 2020
Op zaterdag 26 september hadden in onze parochiefederatie eindelijk de vormselvieringen van dit jaar plaats. De kinderen, waarvan de meesten vorig jaar in het 6e leerjaar zaten, gaan ondertussen naar de middelbare school. Niet alleen dat, maar ook de uitzonderlijke maatregelen die moesten getroffen worden, maakten dat deze vieringen niet helemaal als andere jaren konden gebeuren.
Pastoor Penne en Vormheer Steven Wielandt reden die zaterdagnamiddag van de ene kerk naar de andere, waar telkens tijdens een korte plechtigheid de vormelingen van die parochie hun doopbeloften vernieuwden en het vormsel ontvingen.
Proficiat voor deze vormelingen en hun families!
In het parochieblad van vorige week kon u al kennis maken met de vormelingen van onze vier parochies. Maar op zaterdag 26 september was er in de Sint-Mauruskerk van Holsbeek nog een vijfde vormselviering. Want niet minder dan 12 kinderen van de buurtparochie Sint-Carolus (Holsbeek – Plein) gaven er de voorkeur aan ook binnen onze federatie hun doopgeloften te hernieuwen en het sacrament van het vormsel te mogen ontvangen.
Ook deze vormelingen en hun families wensen wij van harte proficiat.

OKTOBER ROZENKRANSMAAND
Nog tot het einde van de maand oktober bidden we het rozenhoedje voor de avondmissen van maandag in Sint-Pieters-Rode en op donderdag in Nieuwrode, telkens om 18.40 uur.

NAAMOPGAVE VORMELINGEN 2021
Door de coronaomstandigheden hebben we nog maar pas de vormselvieringen van dit jaar achter de rug. Toch zullen de vormelingen van volgend jaar in het weekend van zaterdag 17 en zondag 18 oktober al hun naamopgave doen. De vormelingen van Kortrijk-Dutsel en Sint-Pieters-Rode doen dat samen in de viering van zaterdag 17 oktober om 9.00 uur in de kerk van Sint-Pieters-Rode; de vormelingen van Holsbeek in de viering van zaterdag 17 oktober om 19.00 uur in de Sint-Mauruskerk en de vormelingen van Nieuwrode in de viering van zondag 18 oktober om 10.30 uur in de Sint-Lambertuskerk. We dragen onze vormelingen in deze dagen bijzonder mee in onze gebeden.

Je ouders hebben je een naam gegeven. Zij hebben je vanaf je geboorte bij die naam geroepen. Je naam is een wezenlijk deel van je persoon. Door die naam krijg je een eigen identiteit. In de loop van je geschiedenis heb je die naam gevuld met jouw eigen manier van denken en voelen, met je eigen uitstraling. Ook al dragen andere mensen diezelfde naam als jij, jouw naam klinkt apart, uniek. Wanneer jij bij je naam wordt geroepen, wordt jij bedoeld, jij en niemand anders.

INSCHRIJVING EERSTE COMMUNIE 2021
Op maandag 19 oktober is er om 20.00 uur in de kerk van Sint-Pieters-Rode een inschrijvingsavond voor de kinderen die in 2021 de Eerste Communie willen ontvangen.
Alle kinderen die in 2013 geboren zijn en in een van onze vier parochies wonen, hebben normaal een uitnodiging via de post ontvangen. Ook wie buiten onze parochies woont, mag aansluiten bij de voorbereidingen van de Eerste Communie.
Welkom.

GEWIJZIGDE MISTIJDEN DIT WEEKEND
Dit weekend zijn sommige mistijden vanwege de eerstecommunievieringen gewijzigd. Zo zal de zondagsmis in Kortrijk-Dutsel uitzonderlijk plaatshebben om 08.15 uur. Voor 09.00 uur hebben we immers geen priester kunnen vinden. In de wijde omgeving zijn alle beschikbare priesters gevraagd, maar allen hadden ze andere verplichtingen. Om de mensen die op zaterdag niet naar de Mis kunnen gaan, zal pastoor Penne op zondagmorgen om 8.15 uur dus de Mis opdragen in de kerk van Kortrijk-Dutsel.
Omwille van de twee eerstecommunievieringen op zondag in de kerk van Nieuwrode, kan er daar geen viering doorgaan om 10.30 uur. We vragen de gelovigen van Nieuwrode om uitzonderlijk aan te sluiten bij de vieringen op zaterdagavond in Sint-Pieters-Rode om 17.30 uur of in Holsbeek Sint-Maurus om 19.00 uur. Of op zondagmorgen om 08.15 uur in Kortrijk-Dutsel (zie hoger).

KRUISOPLEGGING
Tijdens het weekend van 12 en 13 september – twee weken voor hun vormsel – kregen de vormelingen van dit jaar een kruisje opgelegd, dat ze tijdens hun vormsel zullen dragen en daarna bij hen thuis een mooie plaats zullen geven.

WE ZIJN ALLEEN VOOR DE WET GETROUWD…
Onlangs vroeg mij iemand: “We zijn ooit alleen voor de wet getrouwd, zouden we in alle eenvoud ons huwelijk ook kerkelijk kunnen laten inzegenen?” Natuurlijk kan dat. Er hoeft voor een huwelijk geen grote plechtigheid gehouden te worden. In alle eenvoud met het bruidspaar, twee getuigen en de pastoor kan het Sacrament van het huwelijk plaats vinden. Aan zo een eenvoudige plechtigheid zijn ook geen kosten verbonden. Wie dit wenst, neemt contact op met de pastoor.

HET ANGELUS
Toen het rond Pasen duidelijk werd dat er enige tijd geen vieringen in onze kerken konden gehouden worden, werd binnen de federatie afgesproken de klokken in onze kerktorens wat meer te laten luiden, o.a. om 20.00 uur, samen met de dankbetuigingen die her en der gehouden werden voor het zorgpersoneel. Op sommige plaatsen werd daarvoor het Angelus ingeschakeld.
Ondertussen werd binnen de federatieploeg afgesproken vanaf 1 augustus in alle kerken het Angelus op dezelfde tijdstippen te luiden, nl. om 12.00 uur ’s middags en om 18.00 uur ’s avonds. Alleen in Kortrijk-Dutsel weerklinkt het Angelus ook nog om 08.00 uur ’s morgens; daar is dat immers al een jarenlange traditie. Het luiden om 20.00 uur valt weg.
Over Het Angelus vindt u een filmpje op het YouTubekanaal van Pastoor Penne:
https://www.youtube.com/watch?v=avBY62ciJY0.


MARIABEELDEN VOOR AAN DE GEVEL
Er zijn nog steeds enkele gietstenen Mariabeelden beschikbaar om buiten aan de gevel te hangen. In onze parochies zijn er al ruim 25 beelden verspreid. Ze kosten nog altijd 15 euro. Wie er een wenst, neemt best contact op met de pastoor.

UITZENDINGEN OP RADIO MARIA VANUIT HOLSBEEK
Sinds begin september 2017 worden de Missen op dinsdag- en vrijdagmorgen om 9.00 uur in de Sint-Mauruskerk van Holsbeek uitgezonden op Radio Maria Vlaanderen. Heel wat parochianen uit onze federatie luisteren regelmatig. Met een de DAB+-radio is het goed te beluisteren en ook via www.radiomaria.be.
Wie televisie kijkt met een decorder van Telenet kan via kanaal 912 ook luisteren.
Op woensdagmorgen om 8.30 uur bidt Pastoor Penne ook het kerkelijk ochtendgebed voor op Radio Maria.
Voor veel mensen is Radio Maria (met als studio in de kerk van Egenhoven) een grote rijkdom voor hun geloofsleven. Probeer het ook eens.

DURF UW KERKELIJKE UITVAART VASTLEGGEN!
In de afgelopen tijd was er in elk van onze parochies wel eens verontwaardiging omdat mensen van wie bekend was dat ze gelovig en kerkelijk waren geen kerkelijke uitvaart kregen van hun nabestaanden. Dikwijls was het zo dat het een weduwe of weduwnaar was van wie de partner wel een kerkelijke uitvaart had gekregen en nu de laatste van het echtpaar overleed, kreeg deze van de nabestaanden geen kerkelijke uitvaart. Heel dikwijls hoor je dan: “Dat kan toch niet de wens geweest zijn van die overledene”. Heel wat gelovige mensen vragen zich af: ga ik van mijn kinderen of familieleden nog een kerkelijke uitvaart krijgen?
Als u zeker wil zijn dat er na uw overlijden gebeurt wat uw wens is, dan is het gemakkelijk op te lossen. U gaat naar het gemeentehuis en u laat gewoon vastleggen dat u een kerkelijke uitvaart wil, of u begraven of gecremeerd wilt worden en op welke begraafplaats u wilt begraven of bijgezet worden. Wanneer u het daar vastlegt, dan zal er gebeuren wat u het wilt. Leg uw wensen daarrond duidelijk vast, ook al vermoedt u dat uw familieleden het wel weten en zullen doen. Heel wat mensen zijn in de afgelopen tijd al naar het gemeentehuis gegaan en hebben dat gedaan. Er zijn geen kosten aan verbonden en het stelt mensen gerust.
Gewoon doen!

DOOPSEL
Op zondag 10 maart 2019 werd in onze Sint-Pieterskerk Liesa Rochtus door Pastoor Penne gedoopt. Zij is de dochter van Kevin Rochtus en Gina Verrijt uit de Gravenstraat. Meters zijn Gitte Verrijt en Peggy Macquoy.
Op zondag 5 mei werd Vic Costrop in onze Sint-Pieterskerk door Pastoor Penne gedoopt. Vic is de zoon van Stefaan Costrop en Sylvie Socquet uit Kessel-Lo. Peter en meter zijn Marc Costrop en Stephanie Socquet.
Op zondag 30 juni werd in onze Sint-Pieterskerk Simon Willems-Carbone door Pastoor Penne gedoopt. Simon is de zoon van Christophe Willems en Florencia Carbone uit de Gravenstraat. Peter en meter zijn Colin van Utrecht en Josefina Carbone.
Op zaterdag 7 september werd Bas Busschodts in onze Sint-Pieterskerk door Pastoor Penne gedoopt. Bas is de zoon van Bjorn Busschodts en Evelien Pierlet van de Houwaartsebaan. Meters zijn Josiane Clerckx en Sofie Elsen.
Op zaterdag 11 januari 2020 werd Mare Smets in onze Sint-Pieterskerk gedoopt. Ze is de derde dochter van Raf Smets en Liesbeth Vermeiren uit de Schubbeekstraat. Peter en meter zijn Jef Smets en Hilde Vermeiren.
Op zondag 6 september 2020 - zijn eerste verjaardag - werd Alexander Bechtholt in onze Sint-Pieterskerk door Pastoor Penne gedoopt. Alexander is de zoon van Arnaud Bechtholt en Kristina Korolinskaia uit de Langestraat. Peter en meter zijn Bruno Bechtholt en Polina Kuzmenko.
Op zaterdag 12 september werd Matteo Naulaerts Heroes in onze Sint-Pieterskerk door Pastoor Penne gedoopt. Matteo is de zoon van Glenn Naulaerts en Kelly Heroes; zij wonen nu in Testelt, maar komen (terug) in Sint-Pieters-Rode wonen. Peter en meter van Matteo zijn Stijn De Vries en Liliane Van den Eynde.
Gods Zegen voor dit gezin.

KERKELIJK HUWELIJK
Op zaterdag 28 september 2019 hebben Laurent Calus en Elke Moors uit Sint-Joris-Winge in onze Sint-Pieterskerk elkaar het ja-woord gegeven in het Sacrament van het Huwelijk. Getuigen waren Yves Calus en Ine Moors.
Gods Zegen voor hun toekomst.

OPEN KERK
Al enige tijd staat de kerkdeur van Sint-Pieters-Rode overdag open en is er gelegenheid om te bidden, een kaarsje aan te steken, stil te worden in de portaalruimte van de kerk. Door recent in de tussendeur aangebrachte raampjes is vanuit het portaal ook de kerkruimte zelf te bekijken.
Weet je welkom!

GOED NIEUWS I.V.M. DE SAMANATOMBOLA
De jaarlijkse Samanatombola, waarvan de trekking uitgesteld is i.v.m. het coronavirus, heeft het nieuwe datum. De trekking zal nu plaats hebben op vrijdag 23 oktober 2020. De reeds bestelde tombolaboekjes zullen tijdig verdeeld worden.
Het is trouwens nog steeds mogelijk lotjes te bestellen. Een boekje met 6 loten kost 5,00 euro. Stort dat bedrag (of een veelvoud ervan) op rekeningnr. BE04 7340 1641 4631 van Samana Sint-Pieters-Rode, met vermelding van uw naam en adres.
Zo steunt u de plaatselijke werking van Samana.
Met de tombola valt er heel wat te winnen, zoals aankoopcheques voor een totale waarde van 500.000 euro. De hoofdprijs is een Audi A4.

SINT-ANTONIUS IN RODE
Toch nog wat goed nieuws in deze coronatijden!
Sinds kort prijkt er vooraan in de kerk van Sint-Pieters-Rode een beeld van de Heilige Antonius. Pastoor Penne kreeg dit beeld en omdat Sint-Antonius ook in de glasramen achter het altaar staat, vond hij het een goed idee dit beeld in deze kerk te plaatsen.
De Heilige Antonius wordt aangeroepen om zoekgeraakte zaken terug te vinden. Dat kan bijvoorbeeld met deze woorden: "Sint Antonius, heilige man maak dat ik mijn ... vinden kan". En als u het verlorene hebt terug gevonden, dan kunt u hem voortaan in Sint-Pieters-Rode komen bedanken!

EEN NIEUWE KERKRAAD
Onlangs had de verkiezing van de nieuwe kerkraad plaats. In Sint-Pieters-Rode blijft de samenstelling ongewijzigd. Paul Greveraars blijft voorzitter, Eric Morré secretaris, Mark Salaets penningmeester, Marcel Robijns en Nadine Van Horebeek, leden.

OKRA 55+ & Samana Sint-Pieters-Rode
Helaas nog geen goed nieuws! Het bestuur van OKRA 55+ - Trefpunt Sint-Pieters-
Rode laat weten dat er zeker in september en oktober nog geen bijeenkomsten zullen zijn. Ook de kern van Samana Sint-Pieters-Rode heeft beslist voorlopig geen activiteiten te organiseren. Zelfs bij het kerstfeest zetten zij nog vraagtekens ...
Uw parochieblad houdt u op de hoogte!

FERM
Het bestuur van Ferm – Sint-Pieters-Rode heeft beslist dit najaar alle geplande activiteiten te annuleren. Er stond nog een wandeling rond de Leuvense vaartkom, twee kookavonden, twee bloemschiklessen, een infoavond ‘vroegtijdige zorgplanning’ en het kerstfeest op het programma. Dat alles zal helaas niet kunnen doorgaan. Laat ons hopen op betere tijden!

ZOEKTOCHT ‘KEN JE DORP’
De zomerse zoektocht ‘Ken je dorp’ in Sint-Pieters-Rode zit er op. Ruim 300 personen namen er aan deel, waarvan er uiteindelijk 61 tijdig een antwoordformulier indienden.
Conny, Veerle en Elfriede mogen terecht trots en tevreden terugblikken op hun initiatief, want dankzij hen hebben heel wat mensen kennisgemaakt met ons prachtig dorp. Zij danken dan ook iedereen voor de deelname, de deugddoende mails en leuke berichtjes waaruit bleek dat velen het een fijne en leerrijke ervaring vonden.
De top 3 van de winnaars ziet er zo uit: 1. Hilaire Elsen - 2. Kiani Wyns - 3. Marieke Duerinckx.
Maar ... dankzij deze sponsors: Veerle Vercammen, Heroes & Co, Kaarsenmakerij Sente-Van Bael, Theys – Miseur, Melkveebedrijf Smets, Eva Bezzeke, Ilse Organe – Organdipity en Zjef Leemans ... zullen alle 61 deelnemers een prijs krijgen.
De organisatoren danken in de eerste plaats hun sponsors, maar ook iedereen voor de enthousiaste feedback. Zo werd deze vreemde zomer in Sint-Pieters-Rode toch nog een beetje een mooie periode!

LAATSTE PRIESTERZOON SINT-PIETERS-RODE OVERLEDEN
Op 19 september 2020 overleed Pater Rik Van den Panhuyzen, geboren in Lubbeek op 16 april 1937, als zoon van Louis Van den Panhuyzen en Maria Duerinckx. Hij bracht zijn jeugd door in Sint-Pieters-Rode en is tot op heden de laatste ‘Rooienaar’ die priester geworden is. Hij was Pater van de Congregatie van de Heilige Harten van Jezus en Maria, ook gekend als de Picpussen, de congregatie waar ook de heilige Pater Damiaan toe behoorde. Pater Rik legde zijn kloostergeloften af in Tremelo op 8 maart 1957 en is priester gewijd op 15 maart 1964. Zijn gouden priesterjubileum werd trouwens in 2014 door Pater Toon vermeld in het parochieblad.
Pater Rik heeft een goed gevuld leven gehad als leraar, kloosteroverste, scoutsaalmoezenier, begeleidend priester van Lourdes- en Hallebedevaarders, vormselcatechese, verloofdenwerking, wijkraden, proost van Landelijke Gilde, Ferm, Unizo en Markant. Het grootste deel van zijn leven speelde zich af in West-Vlaanderen, maar de band met zijn geboortestreek is altijd gebleven. Zo woonde hij in 2018 nog, samen met zijn familie, de eucharistieviering n.a.v. de Dag van de Landbouw in de feesttent van de Landelijke Gilde van Sint-Pieters-Rode bij.
Namens de parochiegemeenschap heeft Pastoor Penne zijn deelneming betuigd bij het overlijden van Pater Rik en gebeden voor zijn zielenrust.

JUBILARISSENVIERING
Jaarlijks bidden we in onze kerken voor en met de huwelijksjubilarissen. Op zaterdag 19 september deden we dat in Sint-Pieters-Rode. Drie echtparen hadden aangegeven dat ze het op prijs stelden dat er met en voor hen werd gebeden in de jaarlijkse jubilarissenviering. Voor deze drie echtparen werd door hen of door een familielid een jubileumkaars aangestoken. De drie echtparen voor wie werd gebeden zijn: Rene Demarsin en Hilda De Clerck die zeventig jaar getrouwd zijn; Vital Boon en Julia Smets die vijfenzestig jaar getrouwd zijn; Willy Vanderwaeren en Maria Foblets die vijfenvijftig jaar getrouwd zijn.
Nogmaals van harte proficiat en alle zegen voor de toekomst.

OKRA – Trefpunt Sint-Pieters-Rode
Helaas, het bestuur van OKRA – Sint-Pieters-Rode heeft beslist dit jaar geen bijeenkomsten meer te houden. De coronacrisis is immers nog lang niet bedwongen. In afwachting van betere tijden, wensen zij hun leden een goede gezondheid toe!