Home
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 307369 .

Nieuws > Parochienieuws Sint-Pieters-Rode

SINT-PIETERS-RODE

zaterdag 18 januari
17.30 u: Eucharistieviering
Intentie:
1e jaargetijde Margriet Vandermolen
Straatviering voor de levende en overleden bewoners van de Horststraat, Lozenhoek en Luttelkolen
Misdienaars: Berta Kaluz en/of Eduardo Verissimo
Lector: Godelieve Nys

maandag 20 januari
19.00 u: Eucharistieviering
Gedachtenis van de heilige Sebastianus
H. Mis uit Stichting

zaterdag 25 januari
17.30 u: Eucharistieviering
Intentie:
Marcelline De Clerq (zielenschaal)
Misdienaars: Berta Kaluz en/of Eduardo Verissimo
Lector: Paul Greveraars

maandag 27 januari
19.00 u: Eucharistieviering
Gedachtenis van de heilige Angela Merici
H. Mis uit Stichting

KERKELIJKE CIJFERS 2019
Ieder jaar worden de cijfers van het kerkelijke leven en het bedienen van de Sacramenten opgevraagd door het bisdom. We willen die cijfers voor onze Federatie Holsbeek voor 2019 ook bekend maken.
In 2019 werden er in de kerken van onze Federatie 45 kinderen gedoopt: 21 in de Sint-Mauruskerk van Holsbeek, 8 in Kortrijk-Dutsel, 4 in Sint-Pieters-Rode en 12 in Nieuwrode.
38 kinderen ontvingen de Eerste Communie: 11 in Holsbeek, 10 in de viering voor Kortrijk-Dutsel en Sint-Pieters-Rode en 17 in Nieuwrode.
Tijdens 2 vieringen in de meimaand werden 39 vormelingen aangeraakt door de Heilige Geest: 17 uit Holsbeek, 2 uit Kortrijk-Dutsel, 10 uit Sint-Pieters-Rode en 13 uit Nieuwrode.
Er waren 4 kerkelijke huwelijken: 3 in de kerk van Sint-Pieters-Rode en 1 in de kerk van Kortrijk-Dutsel; in de kerken van Holsbeek en Nieuwrode beloofde geen enkel echtpaar elkaar trouw.
In onze Federatie Holsbeek was er 42 keer een kerkelijk afscheid. Er waren 17 kerkelijke uitvaarten in Holsbeek, 13 in Kortrijk-Dutsel, 7 in Sint-Pieters-Rode en 5 in Nieuwrode.

FONDS PASTORALE WERK(ST)ERS
De omhalingen op zaterdag 25 en zondag 26 januari zijn voor het Fonds Pastorale Werk(st)ers. Het staat in voor de bezoldiging van leken die ten dienste staan van de lokale gemeenschappen, zieken of gevangenen. Veel leken ondersteunen priesters en diakens op vrijwillige basis, maar in sommige gevallen is er bezoldiging nodig. Door dit fonds te steunen, helpt u de evangelisatie in onze regio.
Dank voor uw vrijgevigheid.

STRAATVIERINGEN
Op zaterdag 25 en zondag 26 januari zijn er in drie van onze kerken opnieuw straatvieringen.
Tijdens deze vieringen wordt er op een bijzondere manier gebeden voor de levende en overleden bewoners van enkele straten, voor families en dierbaren, voor alle persoonlijke intenties. Wie wenst dat een overledene uit uw straat met naam wordt genoemd, dan kunt u dat (gratis) opgeven bij de contactpersonen van uw parochie. In de rubriek ‘Vieringen’ kunt u zien welke straten dit weekend aan bod komen.

LICHTMIS EN KAARSENZEGENING
Op 2 februari vieren we het feest van Lichtmis, de Opdracht van de Heer, de veertigste dag na Kerstmis. Vanouds is er op die dag zegening van kaarsen.
In het weekend van zaterdag 1 en zondag 2 februari zullen we het feest van Lichtmis ook vieren. De Eucharistieviering op zondag 2 februari om 9.00 uur in Kortrijk-Dutsel is een gewone Eucharistieviering met kaarsenzegening. In de andere parochies zijn de Eucharistievieringen gezinsvieringen met onze Eerstecommunicanten; in deze vieringen is er ook zegening van de kaarsen. Alle aanwezigen krijgen een gezegende kaars mee naar huis. Wie eigen kaarsen wil laten zegenen, mag die ook meebrengen en voor de Mis vooraan neerleggen.

KINDERZEGEN VOOR PAS- EN JONGGEDOOPTEN
Ieder jaar, rond Lichtmis, nodigt de Kerkgemeenschap de ouders die in het afgelopen jaar een kind hebben laten dopen uit voor een zegeningsviering.
Voor onze vier parochies zal er één viering plaats hebben op zondag 2 februari om 15.30 uur in de Sint-Mauruskerk van Holsbeek.
Het is een korte viering en daarna is er nog een drankje en iets lekkers.
De gezinnen die een kindje lieten dopen in een van onze vier parochies ontvingen hiervoor een uitnodiging. Het spreekt voor zich dat iedereen hier van harte welkom is, met kinderen, kleinkinderen of achterkleinkinderen.

STERZINGEN
Op zaterdag 4 januari gingen onze vormelingen Sterzingen. Verkleed als koningen zongen ze hun lied en zamelden ze geld in voor een Missioproject voor de straatkinderen van Catia, één van de armste sloppenwijken rond Caracas in Venezuela. Ze bezorgden aan ieder die de deur opende de ster van Bethlehem.
In Nieuwrode zamelden ze 136,40 euro in; in Holsbeek Sint-Maurus 505,89 euro en de vormelingen en enkele misdienaars van Sint-Pieters-Rode en Kortrijk-Dutsel zamelden 631,35 euro in. Oprechte dank namens Missio.

VACATURES KERKRADEN
Overeenkomstig artikel 7 § 1 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, wordt aan alle belangstellenden meegedeeld dat er telkens 3 vacatures zijn binnen de kerkraden van de kerkfabrieken Sint-Lambertus Nieuwrode, Sint-Catharina Kortrijk-Dutsel, Sint-Pieter Sint-Pieters-Rode en Sint-Maurus Holsbeek (gemeente Holsbeek).

Enkel de personen die beantwoorden aan de hierna volgende voorwaarden komen in aanmerking om lid te zijn van de kerkraad:
1° rooms-katholiek zijn;
2° de volle leeftijd van 18 jaar bereikt hebben op het ogenblik van de verkiezing;
3° in de bevolkingsregisters ingeschreven zijn van de gemeente Holsbeek.
Uitsluitend schriftelijke kandidaturen komen in aanmerking. Zij moeten vóór 1 februari 2020 ingediend zijn bij:

Kerkfabriek (naam van de kerk vermelden)
ter attentie van Pastoor Andy Penne
Rotselaarsebaan 10, 3220 Holsbeek.

De poststempel of de datum van ondertekening voor ontvangst geldt hierbij.
Kandidaturen dienen vergezeld te zijn van een kopie van de identiteitskaart (voor- en achterzijde of zo het om een elektronische identiteitskaart gaat, een afdruk ervan met adresgegevens), dit met het oog op de controle van de voorwaarden 2° en 3°.
Na 1 februari 2020 zullen de naam, voornaam en volledig adres van de kandidaten bekendgemaakt worden door uithanging in de respectievelijke parochiekerken.
Opgemaakt op 1 januari 2020 in Holsbeek,
Pastoor Andy Penne,
door de bisschop aangestelde verantwoordelijke van de parochies Sint-Lambertus Nieuwrode, Sint-Catharina Kortrijk-Dutsel, Sint-Pieter Sint-Pieters-Rode en Sint-Maurus Holsbeek (gemeente Holsbeek).

UITZENDINGEN OP RADIO MARIA VANUIT HOLSBEEK
Sinds begin september 2017 worden de Missen op dinsdag- en vrijdagmorgen om 9.00 uur in de Sint-Mauruskerk van Holsbeek uitgezonden op Radio Maria Vlaanderen. Heel wat parochianen uit onze federatie luisteren regelmatig. Met een de DAB+-radio is het goed te beluisteren en ook via www.radiomaria.be.
Wie televisie kijkt met een decorder van Telenet kan via kanaal 912 ook luisteren.
Op woensdagmorgen om 8.30 uur bidt Pastoor Penne ook het kerkelijk ochtendgebed voor op Radio Maria.
Voor veel mensen is Radio Maria (met als studio in de kerk van Egenhoven) een grote rijkdom voor hun geloofsleven. Probeer het ook eens.

DURF UW KERKELIJKE UITVAART VASTLEGGEN!
In de afgelopen tijd was er in elk van onze parochies wel eens verontwaardiging omdat mensen van wie bekend was dat ze gelovig en kerkelijk waren geen kerkelijke uitvaart kregen van hun nabestaanden. Dikwijls was het zo dat het een weduwe of weduwnaar was van wie de partner wel een kerkelijke uitvaart had gekregen en nu de laatste van het echtpaar overleed, kreeg deze van de nabestaanden geen kerkelijke uitvaart. Heel dikwijls hoor je dan: “Dat kan toch niet de wens geweest zijn van die overledene”. Heel wat gelovige mensen vragen zich af: ga ik van mijn kinderen of familieleden nog een kerkelijke uitvaart krijgen?
Als u zeker wil zijn dat er na uw overlijden gebeurt wat uw wens is, dan is het gemakkelijk op te lossen. U gaat naar het gemeentehuis en u laat gewoon vastleggen dat u een kerkelijke uitvaart wil, of u begraven of gecremeerd wilt worden en op welke begraafplaats u wilt begraven of bijgezet worden. Wanneer u het daar vastlegt, dan zal er gebeuren wat u het wilt. Leg uw wensen daarrond duidelijk vast, ook al vermoedt u dat uw familieleden het wel weten en zullen doen. Heel wat mensen zijn in de afgelopen tijd al naar het gemeentehuis gegaan en hebben dat gedaan. Er zijn geen kosten aan verbonden en het stelt mensen gerust.
Gewoon doen!

DOOPSEL
Op zondag 10 maart 2019 werd in onze Sint-Pieterskerk Liesa Rochtus door Pastoor Penne gedoopt. Zij is de dochter van Kevin Rochtus en Gina Verrijt uit de Gravenstraat. Meters zijn Gitte Verrijt en Peggy Macquoy.
Op zondag 5 mei werd Vic Costrop in onze Sint-Pieterskerk door Pastoor Penne gedoopt. Vic is de zoon van Stefaan Costrop en Sylvie Socquet uit Kessel-Lo. Peter en meter zijn Marc Costrop en Stephanie Socquet.
Op zondag 30 juni werd in onze Sint-Pieterskerk Simon Willems-Carbone door Pastoor Penne gedoopt. Simon is de zoon van Christophe Willems en Florencia Carbone uit de Gravenstraat. Peter en meter zijn Colin van Utrecht en Josefina Carbone.
Op zaterdag 7 september werd Bas Busschodts in onze Sint-Pieterskerk door Pastoor Penne gedoopt. Bas is de zoon van Bjorn Busschodts en Evelien Pierlet van de Houwaartsebaan. Meters zijn Josiane Clerckx en Sofie Elsen.
Op zaterdag 11 januari 2020 werd Mare Smets in onze Sint-Pieterskerk gedoopt. Ze is de derde dochter van Raf Smets en Liesbeth Vermeiren uit de Schubbeekstraat. Peter en meter zijn Jef Smets en Hilde Vermeiren.
Gods Zegen voor dit gezin.

KERKELIJK HUWELIJK
Op zaterdag 28 september 2019 hebben Laurent Calus en Elke Moors uit Sint-Joris-Winge in onze Sint-Pieterskerk elkaar het ja-woord gegeven in het Sacrament van het Huwelijk. Getuigen waren Yves Calus en Ine Moors.
Gods Zegen voor hun toekomst.

OPEN KERK
Al enige tijd staat de kerkdeur van Sint-Pieters-Rode overdag open en is er gelegenheid om te bidden, een kaarsje aan te steken, stil te worden in de portaalruimte van de kerk. Door recent in de tussendeur aangebrachte raampjes is vanuit het portaal ook de kerkruimte zelf te bekijken.
Weet je welkom!

OKRA 55+ - Trefpunt Sint-Pieters-Rode
OKRA Sint-Pieters-Rode houdt een winterstop voor de fietstochten gedurende de maanden december, januari, februari en maart. E.v. fietstocht op woensdag 1 april 2020.

ZUMBA
Op woensdag 15 januari start KVLV – Sint-Pieters-Rode met een nieuwe reeks Zumba-avonden.
Zumba is een fitnessprogramma gebaseerd op Latijns-Amerikaanse dans. Bij Zumba worden fitnessoefeningen op muziek gedaan, te vergelijken met aerobics.
Iedereen kan en mag meedoen; de deelnameprijs bedraagt 7,00 € per les of 30,00 € voor een reeks van vijf lessen.
De volgende avonden hebben plaats op de woensdagen 22 en 29 januari en 5 en 12 februari, telkens van 20.00 tot 21.00 uur, in het Kloosterhof.

OKRA 55+ - trefpunt Sint-Pieters-Rode
Ledenvergadering op dinsdag 21 januari om 12.30 uur in het Kloosterhof. Eerst is er een warme maaltijd en een dessert; nadien tijd om te ontspannen.
Er is ook gelegenheid om het lidmaatschap voor 2020 ter vernieuwen. Breng daarvoor wel uw lidkaart van 2019 mee a.u.b.
Inlichtingen: Marleen Van Bael - 013 370 907 - of bij een van de bestuursleden.

KERKRAAD
De leden van de Kerkraad van Sint-Pieters-Rode worden op donderdag 23 januari om 20.00 uur in het Kloosterhof verwacht voor een vergadering.

LANDELIJKE GILDE - FEESTVERGADERING
Leden van de Landelijke Gilde die zich tijdig inschrijven, kunnen op zondag 26 januari deelnemen aan de jaarlijkse feestvergadering in het Kloosterhof. Het aperitief wordt uitgeschonken om 12.00 uur.
Deze feestvergadering is bedoeld voor het hele gezin; de kostprijs is 35,00 euro per volwassene; kinderen tot 12 jaar betalen 15,00 euro..
Inschrijven is nodig, ten laatste op donderdag 16 januari bij één van de bestuursleden!
Lid worden van de Landelijke Gilde is nog altijd mogelijk; contacteer daarvoor paul.greveraars@telenet.be (tel.: 016 622 642).

PANNENKOEKEN EN SMOUTEBOLLEN
Op zondag 2 februari zorgt KVLV – Sint-Pieters-Rode voor pannenkoeken en smoutebollen, van 14.00 tot 19.00 uur in het Kloosterhof.
Iedereen is er welkom; het zal ook mogelijk zijn om pannenkoeken mee te nemen.