Home
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 311760 .

Nieuws > Vieringen in de Federatie Holsbeek

Beste parochianen van de Federatie Holsbeek,

Vanwege de huidige evolutie van de corona-epidemie hebben de Belgische bisschoppen besloten om alle publieke liturgische bijeenkomsten van de katholieke Kerk in ons land te schorsen. De eredienst aan God mag geen bron van besmetting van mensen worden.

Ook in onze Federatie Holsbeek zijn er dus zeker tot en met 19 april geen publieke vieringen. Toch vier ik als priester elke dag de Eucharistie, met gesloten deuren. Wij tonen zo de kracht van het plaatsvervangend gebed en mogen ons zo met geheel de Federatie Holsbeek in gebed verbonden weten. We zenden die Eucharistievieringen uit via mijn Facebookkanaal: op zaterdag om 19u, zondag 9u, maandag 19u, dinsdag 9u, woensdag 19u, donderdag 19u en vrijdag 9u. Op Radio Maria Vlaanderen is er elke dag een Eucharistieviering om 9u (op zondag om 10u) te beluisteren.

De kapel aan de Wingeweg in Holsbeek staat open om te bidden en een kaarsje aan te steken, evenals het portaal van de kerk van Sint-Pieters-Rode. In de weekenden zullen de kerken van de Federatie op de tijdstippen dat er anders Eucharistie werd gevierd, geopend zijn voor persoonlijk gebed.

Een hartelijke groet,
Pastoor A. Penne


https://www.youtube.com/watch?v=Tz_uaQLuFjU


Pastoor Penne zal elke dag de Heilige Mis privé opdragen.

Woensdag 25 maart – Hoogfeest van Maria Boodschap
H.Mis voor overledenen

donderdag 26 maart
H. Mis voor Alfons Bols en Alida Cloots

vrijdag 27 maart
H. Mis voor overleden ouders Van Den Haute en kinderen

zaterdag 28 maart
H. Mis voor overledenen

zondag 29 maart
H. Mis voor overledenen

maandag 30 maart
H. Mis uit Stichting

dinsdag 31 maart
H. Mis voor Roger De Cremer

donderdag 2 april
Gedachtenis van de heilige Franciscus van Paola
H. Mis voor Julia en Sonja Bosmans, voor de familie Gybels-Valkenborgs, voor Staf en Livinus Gybels

Vrijdag 3 april
H. Mis voor Jean Vanvolsem, Jacques Goossens, Ilse en Alia

zaterdag 4 april
H. Mis voor overledenen

zondag 5 april - Palmzondag
H. Mis voor overledenen

maandag 6 april
H. Mis uit Stichting

dinsdag 7 april
H. Mis voor Jeanne Vanvolsem, echtgenoot en schoonzoon

Het spreekt voor zich dat misintenties die eerder aangekondigd waren voor tijdstippen waarop er geen eucharistievieringen zijn, op een latere datum opnieuw zullen ingeschreven worden.